LEDARE. I kapitlet “Psykologisk krigföring” i Försvarsmaktens handledning för soldater står det att du ska ta initiativ till att diskutera kvaliteten på den information som cirkulerar i samhället. Det står att fria och oberoende medier är viktiga för att bemöta propaganda eftersom fienden kan försöka ingjuta föreställningen om att vårt samhälle inte är värt att försvara. Frågan är vem fienden egentligen är i Sverige. 

Text och foto: Torbjörn Sassersson | Bild: SoldF – Soldaten i fält, upplaga 2001, sid 439, kapitel 14

SoldF – Soldathandboken

Låt mig särskilt citera detta stycke från Soldathandboken (versalerna är mina):

“Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom ÖPPEN och FRI DISKUSSION grundad på tillgång till information från FRIA och OBEROENDE medier. Tag därför initiativet till DISKUSSIONER om den fientliga propagandans syfte och innehåll. MEDVERKA till att avslöja felaktig och ofullständig information som sprids i propagandasyfte”. – SoldF

Jag konstaterar att NewsVoice och flera andra nya nätmedier, bloggar och diskussionsfora ligger helt i linje med soldathandbokens instruktioner i psykologiskt försvar mot fientlig propaganda. Problemet är att den fientliga propagandan sedan flera år till stor del torgförs av svenska gammelmedier (MSM). Situationen är som om vårt land redan är ockuperat av “fientlig makt”. Gammelmedierna vilseleder, vinklar och undanhåller oss ofta fakta och information. Jag skriver detta med både humor och allvar.

Eftersom jag i grunden respekterar och försvarar Sverige väljer jag att som debattör, och med NewsVoice som kanal, kritisera de svenska ledare som lider av en bristande intelligens och långt gången “beslutsoförmögenhet” vilken lyder under ett kollektivt och politiskt korrekt självskadebeteende.

Jag identifierar denna typ av självskadebeteende som den egentliga fienden och att de företeelser som är offer för detta neurotiska beteende är: svensk sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, flyktingpolitik, integrationspolitik, ekonomi, skattesystem, försvar, kulturell integritet samt landets fredsförmåga. Alla dessa företeelser är därför objekt för NewsVoice samling av artiklar, nyheter och debatter.

Citat från Soldathandboken (SoldF):

“I Sverige får vi information och nyheter via fria och oberoende nationella och internationella medier. Ingen statlig myndighet ska genom påtryckning eller censur få bestämma vad som är rätt eller fel, vare sig i fred eller krig.” – SoldF

Återigen så är det precis så NewsVoice fungerar. Vi tar in internationella nyheter från välrenommerade källor som svenska MSM ofta inte publicerar och NewsVoice anser att ingen statlig myndighet ska genom påtryckningar eller censur få bestämma vad som är rätt eller fel som tex ett “faktgranskande sanningsministerium” i stil med Statens/Vinnovas nyligen omtalade satsning eftersom den sannolikt kommer att sakna extern oberoende granskning, inre kvalitetskrontroll och yttre folkligt inflytande.

Notera alltså att NewsVoice helt ligger i linje med Försvarsmaktens ambitioner i psykologiskt försvar medan många svenska politiker och ledande politiska PK-skribenter inom MSM går emot dessa riktlinjer. Fienderna och de fientliga metoderna är identifierade.

Text: Torbjörn Sassersson


Psykologiskt försvar enligt Försvarsmakten

Kapitel 1 “Soldat – din roll i Försvarsmakten”, underrubrik “Psykologisk krigföring” i “SoldF Soldaten i fält” upplaga 2001, sid 16-17:

SoldF soldaten i fält
“SoldF soldaten i fält” upplaga 2001 – Källa: Försvarsmakten

“Yttrande- och informationsfriheten hör till de viktigaste delarna av det demokratiska samhället. Grunden för samhällets informationsflöde är en fri opinionsbildning. I Sverige får vi information och nyheter via fria och oberoende nationella och internationella medier. Ingen statlig myndighet ska genom påtryckning eller censur få bestämma vad som är rätt eller fel, vare sig i fred eller krig.

I krig blir informationen om vad som händer ofta fördröjd eller ofullständig. Soldater och andra medborgare kan bli oroliga och rädda för vad som kan inträffa. Myter 1) och rykten 2) kan uppstå och spridas utan att någon medvetet försöker ge upphov till dem. Men de kan också planteras och spridas av sådana som går fiendens ärenden och medvetet försöker skapa misstro, ökad oro och uppgivenhet. En miljö som kännetecknas av brist på fullständig information är inte sällan grogrund för myter, rykten och konspirationsteorier, tex tankar om förestående hot eller faror som någon grupp i hemlighet planerar att sätta i verket.

Det bästa sättet att möta sådana ovissa situationer är att vara kritisk till obekräftade eller ofullständiga uppgifter. Fråga den som lämnar sådana uppgifter eller antydningar varifrån de kommer och om de kan bekräftas. Ta gärna initiativ till diskussion bland kamraterna om vilken kvalitet som finns på olika uppgifter eller information som cirkulerar. Allvarliga och illasinnade rykten ska du rapportera till din närmaste chef.

Fienden försöker också genom medvetet felaktig eller vilseledande information (desinformation 1)) eller genom ensidig och ibland hotfull information (propaganda 2)) manipulera våra uppfattningar och värderingar för att på så sätt få oss att gå hans ärenden. Han kan t ex försöka skapa intryck av att vårt samhällsskick inte är värt att försvara, att soldater och civila vilseleds och bedras av statsledning och militära chefer, att vår försvarsförmåga är undermålig, att de soldater som ger sig kan klara sig från det hot som kriget utgör, att civila lider och skadas genom att vårt land gör motstånd osv.

Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom öppen och fri diskussion grundad på tillgång till information från fria och oberoende medier. Ta därför initiativet till diskussioner om den fientliga propagandans syfte och innehåll. Medverka till att avslöja felaktig eller ofullständig information som sprids i propagandasyfte.

Kampen mot den psykologiska krigföringen förs bäst med snabb, korrekt och fullständig information. Anmäl till din chef om du tycker att informationen om olika förhållanden brister och be om ytterligare information när sådan saknas.”

1)Medvetet felaktig eller vilseledande information vars syfte är att skapa en viss föreställning om något.

2)Medvetet ensidig information vars syfte är att skapa en viss föreställning om något.

Källa: Försvarsmakten (PDF)

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

22 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Kim Lundgren
Kim Lundgren
Gäst
18 februari 2018 kl 19:54

Skiljelinjen i alla samhällskonflikter är nu Globalister kontra Folket!

http://axess.se/magasin/default.aspx?article=3621

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
18 februari 2018 kl 03:10

@Kerstin Unger-Salén Carlsson
– Nej tack, men kanske kan du själv analysera saken?

Emil
Gäst
17 februari 2018 kl 21:22

Tilltaget som planeras, att de stora mediejättarna tillsammans med regeringen skall gå ihop och “stoppa fake news”, dvs försöka censurera nyheter man inte gillar borde kunna slå tillbala med full kraft om de är klantiga…..och hur kan de göra detta på ett annat sätt? Hela “operationen” bygger väl på klantighet, de riskerar bara att avslöja sig själva som de fascister de är. Kanske kan det bli något positivt ändå i så fall? Fler kommer genomskåda hyckleriet och lögnerna?

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
17 februari 2018 kl 10:38

@ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet
Angående kritiken mot Peter Krabbe…Jag var inne och läste på Din sida Peter, kritiken mot Peter Krabbe, där det dryftades om Chemtrails, jag skulle vilja veta vad kritiken skulle bli mot Pia Hellertz, som också tar upp detta ämne…Gå gärna in http://www.piahellertz.com/Bocker.htm. Cemtrails i vems intresse? Del 2, 2014.
Intressant sida Du har.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
16 februari 2018 kl 23:49

En viktig artikel med viktiga reflektioner, Torbjörn. men det är inte enbart fulmedier som ljuger dygnet runt, trixar och far med ren osanning, samt vägrar repliker av människor som utsatts för lögner. Nej. Även bloggare kan.

Idag vill jag framföra min mycket sakliga kritik mot Peter Krabbe.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
16 februari 2018 kl 18:05

Tack Torbjörn Sassersson! Det var en hel del av lärdom att ta med i “vardagen”…Mycket att tänka på…”för oss samhällssoldater”/medborgare…
Jag läste om hur Växjö och Borås brottas med, när det gäller Moské och friskola…Ja, Gud vad ska det sluta?
Kanske vi skulle kunna köra runt i våra bilar med signalhornet på under böneutropet, eller annars anmäla till “störningsnämnden”, vi har ingen just nu, men det går väl att ordna? Jag vet i en by, där kyrkklockorna störde bygdens fölk, där fick man dra ner tiden för ringandet…
Tack övriga för bra inlägg…

Kim Lundgren
Kim Lundgren
Gäst
16 februari 2018 kl 16:40

Öystein, ha ha, du är skojig 🙂
En vänlig själ med humor behövs här 🙂

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
16 februari 2018 kl 15:46

@ Ulf Cleréus,

Bra inlägg. Sverige behöver vakna krigare, men jag måste erkänna att jag missat dina andra femtielva inlägg, vilka hade varit intressant att läsa

Mona Nilsson
Mona Nilsson
Gäst
16 februari 2018 kl 15:34

“MEDVERKA till att avslöja felaktig och ofullständig information som sprids i propagandasyfte”.
Jag kan konstatera att Strålskyddsstiftelsen agerar helt i enlighet med Soldathandbokens riktlinjer för att försvara det svenska folket mot propaganda från staten/myndigheterna och en ofantligt mäktig industri som inte vill att människor ska få kännedom om fakta om hälsoriskerna med deras verksamheter, ofta påtvingade.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/06/lat-manniskor-fa-veta-att-220-experter-varnar-for-halsorisker/

Kim Lundgren
Kim Lundgren
Gäst
16 februari 2018 kl 13:04

Oroväckande att makteliten förbereder de svenska medborgarna för krig och “fake news”!

http://pbs.twimg.com/media/DTc1aR7XcAAbP7n.jpg

Ulf ClaréusD
16 februari 2018 kl 11:46

Jag har femtioelva gånger skrivit att ALL effektiv diskussion MÅSTE starta med 9/11. Där har vi det sanna civilisationsbrottet i västvärlden. Ett som vi trodde civiliserat samhälle, visar hux-flux, sig vara förmöget att bära hand på sina egna medborgare för att få tillstånd ett “krig mot terrorn”, för att därmed föra ett proxy-krig åt ett tredje land, mot deras fiender, genom att falskeligen påstå att den muslimska Al-Quaida-gruppen, ledda av Osama bin Laden, är de skyldiga till attackerna mot World Trade Center och Pentagon. De påstådda skyldiga, utpekades ju inom några timmar av den israeliska försvarsministern Ehud Barak från en BBC-studio i London. Efter mer än sexton år av mörkläggning av MSM, politiker, myndigheter och underrättelseorgan, VET vi genom främst Internets försorg, vem de skyldiga är (lackmus-papper-testet utgörs invändningsfritt av WTC 7), men de skyddas av statsmakterna i Väst, trots att De också VET. Dessa är således kriminella, då de aktivt skyddar superkriminell verksamhet, plus mycket annat odemokratiskt, inte bara det att föra illegala krig, efter krig, i främst MENA men hotar dessutom med ett nukleärt världskrig.

Kim Lundgren
Kim Lundgren
Gäst
16 februari 2018 kl 11:26

Exakt rätt infallsvinkel!

Ulf Bittner
Gäst
16 februari 2018 kl 10:36

KATERINA MAGASIN(KM) där går att läsa om “detta inbördes krig” i landet Sverige, väldigt många har fått nog, och protesterna strömmar till mot etablissemanget, makt- och myndighetsutövarna, som uppenbart inte bekostar själva den situation dessa säkerställt drabbar landet Sverige och de svenska medborgarna.

Makt- och myndighetsmissbrukarna, ett missbrukarproblem, alla VET att missbrukare går inte att lita på, de “svävar” fortfarande i missbruksdimman, välkommen till det Super Korrupta Sverige!

DESSA MAKT- OCH MYNDIGHETS UTÖVARE är nämligen helt utan personligt ansvar för vad de ställer till med i deras makt- och myndighetsutövning!

PÅ KM går att läsa bl.a. detta som du bör titta närmare på, citat;

“Det är väldigt bra att vi är många som säger ifrån nu, konstaterar Mia. Jag hoppas kommunerna dränks i brev som visar att vi har noll tålamod kvar. Noll tålamod med att Sverige böjer sig för fundamentalistiska ledare med en fientlig kvinnosyn och extrema åsikter. Det pågår en normalisering av kvinnofientliga kulturer och religioner där religiösa ledare stärker sina positioner. Det leder till ett instabilt samhälle där polariseringen ökar och grupper ställs mot varandra. Jag vill ha ett slut på den här farliga utvecklingen.”

Källa(läs mera)
http://katerinamagasin.se/protester-hela-landet-mot-vaxjo-och-boras-stoppa-islamiseringen-av-sverige/

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
16 februari 2018 kl 10:22

@ Ulf,

Det är skitbra att du ångar på, du gör det riktigt bra. Jag lovar att gå igenom alla dina länkar!

Ulf Bittner
Gäst
16 februari 2018 kl 10:12

MYCKET BRA ARTIKEL TORBJÖRN

Inom SVERIGE har vi uppenbart redan “krig”, ett “krig” som “skapats” av bl.a. ord/budskap som “Öppna ditt Hjärta” och “godhetsknarkarna” som uppenbar inte tillfört egna privata medel till detta “godhets knarkandet”

Det goda samtalet som idag publicerats på DET GODA SAMHÄLLET bör alla lyssna på, tar upp väldigt mycket av situation SVERIGE och problemet(bl.a. ett psykologiskt problem)
Lyssna och betänk vad som delges i samtalet

“TÄNK OM DET INTE GÅR ATT FIXA SVERIGE?”
Källa(läs och lyssna, MYCKET BRA och insiktsfullt)
https://detgodasamhallet.com/2018/02/16/tank-om-det-inte-gar-att-fixa-sverige/#more-11353

Pål BergströmD
16 februari 2018 kl 10:10

Mitt i prick.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
16 februari 2018 kl 09:13

Blir det månne inbördeskrig innan valet?? Då blir ju valet helt ointressant…

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
16 februari 2018 kl 09:11

Skitbra artikel Torbjörn, faktiskt ett riktigt bra trumfkort att vid behov köra ner i halsen våra nationella förrädare. Denna handbok blir nog en riktigt seg bullbit för bl.a. MSB att tvingas svälja.

Kent Bengtsson
Kent Bengtsson
Gäst
16 februari 2018 kl 09:07

Klockrent!
En långsam smygande statskupp har ägt rum i Sverige. Den institution som kallar sig “Sveriges Regering” verkar vara ett utländskt bolag i ett världsomfattande bolagsnät, vilket låtsas vara Svenskt och för Svenskarnas goda.
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2017/03/svenska-medborgare-ar-inte-svenskar.html