Övervakningskapitalism – Google vet var du varit trots att din smartphone är i flygläge

publicerad 20 februari 2018
- av Torbjörn Sassersson red.
Brett Larson berättar om Googles övervakningskapitalism - Foto: Fox News

Fox News testade hur mycket data som din smartphone samlar in till Google när den är bortkopplad från nätet. Resultatet är chockerande. Din smartphone samlar massor med data om dina aktiviteter trots att den är i flygläge och saknar SIM-kort. Det handlar om övervakningskapitalism.

Fox-journalisterna använde två identiska mobiltelefoner (Samsung) med Googles operativsystem Android. Skillnaden var att den ena telefon hade flygläget påslaget dvs den var bortkopplad från mobilnätet och den andra hade flygläge avstängt. Ingen av telefonerna hade SIM-kort och WiFi var avstängt.

Brett Larson på Fox bar de två telefonerna i fickan när denne promenerade ut från Fox News kontor. Han gick in på ett minilivs och tog en kaffe. Brett Larson gick sedan förbi en senatorsbyggnad och därefter tog han en biltur till ett sjukhus, en skola och en kyrka där han fotade några selfies. Trippen var på totalt 2,3 mil och varade drygt en timme.

Fox News test - smartphone metadata
Fox News test – smartphone metadata

Metadata för övervakningskapitalism

Tillbaka på Fox News kontor kopplades telefonerna in på en hårdvara som kopierade exakt vad telefonerna skickade till Google när de åter anslöts till mobiltelefonnätet.

Den första telefonen som inte hade flygläge inställt skickade upp 300 Kb information till Google innehållande data om 121 positioner, 130 aktiviteter och 152 barometriska avläsningar. Den hade även registrerat 354 mikrolokala WiFi-nätverk (SIDS). Mobilen hade trots att den var avstängd från nätet lyckats spåra var användaren befunnit sig med tillhörande tidsstämplar. Mobilen kunde skilja på promenad och bilkörning och visste när användaren steg ur bilen med “100% accuracy”. Alla dessa data som insamlats, genom att “avlyssna” omgivningen, kallas för metadata.

Den andra telefonen som hade flygläge inställt (dvs ingen koppling till mobilnätet) hade ännu mer data, uppger journalisten.

Google meddelade Fox News att den som inte vill bli spårad av Google kan stänga av “location history”, men operativsystemet är funtat så att de flesta av Googles appar återkopplar mobilen till övervakningsläge, påpekar Brett Larson

Fox News test - smartphone geotracking
Fox News test – smartphone geotracking

NewsVoice kommentar

Din smartphone med Googles operativsystem Android dokumenterar alltså så mycket data den kan och den spårar dig var du än är trots att mobilen saknar SIM-kort och är bortkopplad från nätet genom inkopplat flygläge. När du kopplar upp dig på mobilnätet skickas alla metadata upp ändå. Syftet är i första hand övervakningskapitalism snarare än att misstänkliggöra dig för att vara kriminell.

I reportaget framgår inte om din Smartphone automatiskt samlar in metadata om den är helt avstängd. Däremot finns rapporter och bevis på att vissa myndigheter kan koppla upp din avstängda smartphone på mobilnätet och sedan använda den som kamera och avlyssningsutrustning, tots att den ser avstängd ut för dig. Detta har varit allmänt känt i ca 10 år.

Om du inte vill bli spårad och avlyssnad lämna telefonen hemma, eller be en vän ha din telefon någon annanstans om du vill njuta av ett hundraprocentigt privatliv.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat