Zazzio replikerar: Dan Larhammar sitter i egen filterbubbla

55
4402
Michael Zazzio - foto Malmo.tv (Malmotv.se) och Dan Larhammar - foto: Anna Böhlmark (Pelicanmedia.se)
Kollage: Michael Zazzio – foto Malmo.tv (Malmotv.se) och Dan Larhammar – foto: Anna Böhlmark (Pelicanmedia.se)

REPLIK. Fem debattörer i VLT skriver att Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) gjort ett dåligt val av ordförande i Dan Larhammar en “klenod” i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, känd för sina återkommande drev mot alternativmedicin. Larhammar fick ge “svar direkt” i VLT och här kommer Michael Zazzio, expert på hörselsjukdomar, med en egen replik där han menar att kunskap kan punktera Larhammars filterbubbla.

Text: Michael Zazzio

Dan Larhammar påstår att det skulle finnas något som kallas evidensbaserat kritiskt ifrågasättande. Konstruktionen är Larhammars egen. Inte ens landstingssjukvården arbetar helt evidensbaserat. Ungefär hälften av de metoder som används inom sjukvården saknar evidens. Att kritiskt ifrågasätta utifrån evidens finns det ingen anledning att göra, eftersom evidens baseras på subjektiv bedömning. Begreppet evidens finns det ingen exakt definition för.

Dan Larhammar hänvisar även till ett annat odefinierat begrepp som ger utrymme för extremt godtycke. Att högskolelagen innebär att föreläsningar ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet (VoBE) innebär egentligen ingenting alls. VoBE är inte definierat utan är ett tomt och innehållslöst begrepp som saknar definition i såväl lagstiftning som inom den medicinska branschen. Att använda sig av begreppet VoBE vittnar enbart om att man är okunnig om dess ursprung. Varken Larhammar eller någon annan kan definiera begreppet, men Larhammar använder sig ändå av det.

Att ifrågasätta det homeopatiska konceptet och ha en föreställning om att homeopatiska preparat inte skulle kunna ha någon effekt har effektivt motbevisats av Robert Hahn, forskningschef på Södertälje sjukhus. Hahns metaanalys [på PubMed] visar att homeopatiska preparat har bättre effekt än placebo. Därmed är det utifrån blindade studier bevisat att homeopati fungerar. Den homeopatiska mekanismen är av underordnad betydelse så länge preparaten fungerar. Vi förstår inte allting.

Dan Larhammar förlorar sig i en filtrerad analys av Erik Enby. Enby utsattes för ett veritabelt justitiemord, eftersom preskription hade inträtt i det ärende där HSAN återkallade Enbys läkarlegitimation, men Socialstyrelsen (SoS) ansökte om talan mot Enby ett halvt år för sent för att målet överhuvudtaget skulle kunna tas upp till prövning. Både SoS och HSAN gjorde sig skyldiga till brott mot preskriptionstiden när Enbys läkarlegitimation drogs in. Flera läkare och annan vårdpersonal har utan grund blivit av med sina yrkeslegitimationer.

Staten och sjukvården pekar ut svarta får och letar syndabockar i en modern häxjakt där exempel ska statueras. I sitt svar direkt utelämnar Larhammar denna viktiga information om Enby, vilket allvarligt undergräver Larhammars trovärdighet och det vetenskapliga grundkravet på att allting ska redovisas.

Larhammar ˮkonstaterarˮ att Enbys idéer om orsakerna till cancer skulle sakna evidens, men Larhammar nämner inte att evidens inte alls är något krav för att en metod ska få användas. Enbys idéer är inte stolliga och inte heller farliga. Det finns forskning som 70 år gammal och som visar att Erik Enbys observationer är helt korrekta.

Att ge patienter natriumbikarbonat påverkar faktiskt utvecklingen av cancer. En basisk miljö i kroppen förbättrar utsikterna att slippa cancer samt motverka redan etablerad cancer. Det finns många observationer och studier som visar att ett intag av vitaminer, mineraler, antioxidanter och grönsaker samt behandling med kolhydratfattig kost, silverpreparat och det kroppsegna ämnet GcMAF kan få cancerpatienter att tillfriskna och bli cancerfria. Ingen av dessa metoder har evidensgraderats, men det finns upprepade studier, i många fall dubbelblinda studier, som visar att de fungerar.


Att behandla patienter med sådana metoder är inte farligt. Det finns inget farligt i att genomgå en i sig ofarlig behandlingsmetod.


Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är det dessutom alltför långsökt att påstå att en patient som får homeopatisk behandling därmed skulle gå miste om skolmedicinsk sjukvård. Den legitimerade personalen har dessutom rätt att i viss utsträckning ordinera alternativmedicinsk behandling. Det ena utesluter inte det andra.

Vetenskap och Folkbildning…

Larhammars hänvisning till VoF:s internetsida är synnerligen ovetenskaplig. Föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning), där Larhammar en gång i tiden själv var ordförande, är en på många områden högst ovetenskaplig organisation som förföljer individer som avviker från det traditionella. Föreningens VoF:s medlemmar häcklar offentligt (bland annat på Internet) vårdpersonal och alternativmedicinska utövare som arbetar med komplementära metoder. VoF angriper även debattörer som ifrågasätter delar av skolmedicinen eller som framställer alternativmedicin på ett positivt sätt.

Larhammar har fel när han påstår att vetenskapens framåtskridande inte skulle ske genom att någon fanatiskt skulle tro på osannolika idéer som saknar vetenskapligt stöd. Att den vetenskapliga utvecklingen skulle baseras på omsorgsfullt utförda experiment, studier och observationer är endast en del av sanningen.

Den vetenskapliga historien och utvecklingen består av en inte alltför obetydlig andel ˮgalna och tokiga idéerˮ som har uppkommit genom funderingar eller till och med i drömmar. Dessa har sedan testats för att kunna verifieras eller falsifieras. Många av alla ˮgalna och tokiga idéerˮ har dock visat sig vara helt korrekta, ibland redan efter de första försöken.

Den vetenskapliga metoden baseras i grunden på den enkla sekvensen: pröva! – misslyckas! – tänk om! – pröva på nytt! När något kan upprepas och oftare än vad slumpen gör leder till samma effekt så är det per definition vetenskapligt.

I dag är hälso- och sjukvård inte längre vetenskap utan i stället politik. Regelverket inom EU samt svensk lag säger att skyddet för folkhälsan inte får hindra utvecklingen av läkemedel och handeln med läkemedel. Skadliga läkemedel får alltså säljas och ordineras hur som helst. De som arbetar på myndigheter, institutioner, på apotek och inom sjukvården stödjer alltså förekomsten av skadliga läkemedel och en skadlig/farlig sjukvård.

Text: Michael Zazzio, forskare inom området hörsel- och balanssjukdomar

Relaterat


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Prenumerera
Notify of
guest
55 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Conny Lundberg
Gäst
21 februari 2018 kl 00:18

Tack för utmärkt argumentation och analys av falska utsagor från Larhammar!!!

Mayne Sundewall Hopkins
21 februari 2018 kl 01:19

Tack för denna utmärkta artikel. Man kan bara hoppas att fler upptäcker Larhammars oerhörda fräckhet. Han och hans gelikar hör inte hemma i några som helst samhälls-‘positioner’.

Henning Witte
21 februari 2018 kl 07:49
Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
21 februari 2018 kl 08:05

Mycket bra och klargörande artikel!

birgitta edstrand karlmark
birgitta edstrand karlmark
Gäst
21 februari 2018 kl 08:34

Tack för denna artikel

Per Larsen
Per Larsen
21 februari 2018 kl 10:01

Vårdbiträdet och dilettanten Michael Zazzio missar en viktig poäng i sitt resonemang, nämligen den att vetenskapen är en etablerad verksamhet och fungerar bra för de initierade. För de som inte har insikt i vetenskapen och dess metoder, kan jag rekommendera Lars Göran Johansson bok “Introduktion till vetenskapsteorin”. Johansons bok är skriven för de som arbetar med eller studerar medicin och i likhet med Alan Chalmers bok “Vad är vetenskap egentligen?” kan båda böckerna mycket väl läsas av lekmän.
En del saker måste man acceptera, det är inte förenad med framgång att köra vänstertrafik i länder där högertrafik råder men det går att köra vänstertrafik på små eller privata vägar. Hur jobbigt det än är måste man hålla sig på rätt sida av vägen och på trots av att det var femtio år sedan vi i Sverige bytte till högertrafik klagas det fortfarande på detta beslut.
En trafikant i dagens Sverige kör på höger sida av vägen, trafikregler och daglig erfarenhet underlättar det beslutet. När en människa får problem med hälsan vänder hon sig till en vårdapparat vars metoder baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, bildning och kompetens inom det egna yrket är anledningen till att man har förtroende för en sådan kvalitetsnorm som vetenskap och beprövad erfarenhet är.
Vetenskap kräver teoretisk bildning, Isaac Newton berömda ord “Om jag har sett längre än andra så beror det på att jag stått på jättars axlar” visar med all tydlighet att man måste klättra upp i kunskapens träd. Ett träd som planterats av och fått sin näring av vetenskapsmännens arbete under hundratals år. Är man inte verksam i detta forum, tillsammans med andra vetenskapsmän och med bildningens hjälp står på “jättars axlar”, man måste ha kompetens, så är man inte vetenskapsman eller forskare.
Dilettanten ser inte storheten i den etablerade medicinska vetenskapen men klär gärna sig själv i oskyddade titlar från samma sektor och försvarar sitt tillvägagångssätt. Han använder här titlar som expert och forskare för att framhäva sig själv. Fuskarens mindrevärds komplex och underlägsenhet framstår som tydligast när han med rättshaveristens patos försvara alla sina döda käpphästar, här är det Enby, natriumbikarbonat och homeopati.
Dax för MZ att acceptera verkligheten och gå över till högertrafik, än så länge är dilettanten mest till löje men det kan sluta med en olycka.

esoteric warrior
esoteric warrior
Gäst
21 februari 2018 kl 11:37

@ Per Larsen. Du som verkar ha klart för dig vad “verkligheten” är, berätta för oss andra!

Helena
Helena
Gäst
21 februari 2018 kl 11:39

EBM Evidens Baserad Medicin beskrev SBU en gång i tiden som tre överlappande cirklar där överlappningen från alla cirklarna (en liten trekant i mitten) betecknades som EBM. Cirklarna stod för: Vårdens resurser och rekommendationer, Forskning samt Patientens behov och preferenser. Enligt detta resonemang har alltså patientens preferenser 1/3, vårdens utövares förslag 1/3 och forskningen 1/3 av påverkan på vilka insatser och metoder som kan tänkas hjälpa en patient till ökad hälsa. Då vi idag vet att forskning bygger på en viss uppsättning parametrar och ständigt är i utveckling – dvs forskningsresultat inte är hugget i sten utan kan ha felkällor som upptäcks senare – så måste väl rimligtvis de andra två parterna som ingår i EBM lyssna på varandra och samarbeta. Det är ju till syvene och sist endast patienten som vet vad den mår bättre av – och säger sig en patient hjälpt av en metod så kan man ju inte påstå att patienten ljuger. Självklart blir det i ett sådant fall väldigt svårt för samhällets sjukvårds-ersättnings-system att avgöra vad som skall betalas av samhället och av patienten själv. Men att gå så långt att man inte respekterar en patients upplevelse utan tvingar på patienter mediciner som den mår dåligt av känns inte etiskt försvarbart. Och bara för att vissa biverkningar är ovanliga – vad är det som säger att om en biverkning är 1/10 000 att det inte är just den 10 000-ende patienten som står där framför läkaren. Kunskapen om allting börjar inte med forskning – det börjar med en observation. Alla observationer har inte forskats på ännu – så för att komma framåt när det gäller att nå bästa möjliga hälsa: Låt oss kunna tala om det vi observerar och lyssna mer på varandra.

per
per
Gäst
21 februari 2018 kl 11:49

Apropå “Per Larsen 21 Feb, 2018 at 10:01”

Per Larsen levererar ännu ett inlägg helt renons på substans, i vilket han med monoman envishet tar VoF och den i diket körda läkemedelsindustrin förbehållslöst i försvar.

De liknelser han använder är löjeväckande i sin överförenkling och påminner om Vetenskapens Världs ADHD-program i SVT2 häromdagen. En forskare bakade där tre ingefära-kakor med något olika innehåll och hade mage att låta skillnaderna i bakresultat illustrera den oerhört komplexa frågan om vad utav gener och miljö det är som orsakar ADHD. Eftersom läkemedelsindustrin vet att de själva till mycket stor del orsakar denna och andra uppmärksamhetsstörningar hos människor genom sina produkter, så skyr de till varje pris en djuplodande och ärlig diskussion i ämnet.

https://www.svtplay.se/video/16937454/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-28-vad-ar-adhd?info=visa&start=auto

På samma sätt som läkemedelsindustrin är inträngd i ett hörn när det gäller den snabbt ökande neurologiska sjukligheten till följd av vacciner och andra läkemedelsindustrikemikalier, så är Per Larsen inträngd i ett hörn när det gäller läkemedelsindustrin och VoF. Därav hans fullständigt meningslösa argumentation. Det måste stå Per Larsen smärtsamt klart, att hans lögner genomskådas av allt fler människor och att han obevekligen och i allt snabbare takt närmar sig skampålen. Om inte så är hans fattningsförmåga sämre än jag trodde.

Michael Zazzio
Gäst
21 februari 2018 kl 12:20

Skit på dig, VoF-Per Larsen! Något vårdbiträde är jag då fan inte. Jag har studerat både forskningsmetodik och vetenskapsteori och vet precis vad jag talar om. Du med din totala okunskap är verkligen dilettanten i alla sammanhang. Håll igen käften, har jag sagt upprepade gånger tidigare. Ditt försvar av Dan Larhammar är lika urvattnat som hans egna helt ogrundade och påhittade repliker.

Även du använder begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”. Nu har du chansen att visa om det begreppet har någon innebörd som medför att det juridiskt sett är kriterieskapande. Kan du inte det så ska du bara hålla käften i fortsättningen och hålla dig borta från offentliga diskussioner. Peplon!

Michael Zazzio
Gäst
21 februari 2018 kl 12:37

@ Per Larsen

Det där sista som du skrev om “olycka” tolkar jag inte ännu som något förtäckt hot, men anar att det är det som du menar. Dyker det någonsin upp torpeder i något sammanhang så skickas de resolut till helvetet, och efter det blir det dig som jag söker upp. Du har nog inte förstått vem det är som du utmanar med dina blöjbarnskommentarer.

För övrigt så tycker jag att du ska lära dig att skriva korrekt svenska. Ditt särskrivande och felstavande samt utevaro av allt vad språklig komposition heter visar att du befinner dig på en högstadieelevs nivå med avseende på språket. Som man skriver tänker man. Språket avslöjar individens innersta.

Din kommentar innehöll inte en enda specificering av något av det som du angrep. Kom med specificeringar efter det att du har beskrivit innebörden och kriterierna av begreppet, “vetenskap och beprövad erfarenhet, ditt Peplon!

Erik Enby
Gäst
21 februari 2018 kl 14:32

@ Per Larsen
Ordet jätte anses ofta vara besläktat med verbet äta och ha betydelsen av glupsk frossare och förknippat med enfaldighet, ondska och lömskhet och till och med dumhet De älskar ofta mörkret och mörkrets gärningar och dessa onda varelser förvandlas ibland till sten när de utsätts för solen ljus. Läs om jätten Finn. Se även jätten Goliat. Var du lite försiktigare när du ”brötar” på med dina skriverier. Rätt vad det är kommer pusselbitar på plats. Det har hänt förr.

Per Larsen
Per Larsen
21 februari 2018 kl 15:01

@Michael Zazzio, jag har beskrivit innebörden med orden:”att man har förtroende för en sådan KVALITETSNORM som vetenskap och beprövad erfarenhet är.”, kriterierna kan vara att vården skall följa den bästa tillgängliga kunskapen.
Det hade du vetat om du hade haft en utbildning som vårdbiträde eller något annat vårdyrke, men det erkänner du med orden: “Något vårdbiträde är jag då fan inte.”. Du verkar bli irriterad och kränkt över att du liknas vid ett vårdbiträde, du kanske anser att det är simpelt yrke bemannad med en människotyp du absolut inte beblandas med?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
21 februari 2018 kl 15:03

@ Per Larsen,

Du verkar verkligen gilla att gå emot i princip alla här på NV som skriver artiklar eller kommentarer. Och det är såklart ok att göra det, om man har någorlunda intelligenta synpunkter och kommentarer som bygger på rimligt trovärdiga fakta. Har man inte det blir det lätt lite pinsamt. Jag ska här lämna mina kommentarer på din kommentar/påhopp ovan.

Jag har lite svårt att förstå hur du kan kalla MZ för dilettant. Han om någon är ju den som besitter både stora kunskaper, samt genom sin långa erfarenhet, har gedigna insikter i hur forskaretablissemanget och den däri dolda utbredda svågerpolitiken ser ut.

De böcker som du refererar till är säkert utmärk litteratur för att stöpa PK-medborgare till att regelbundet göra vågen så fort Big Pharma, den patetiska VoF-maffian, eller övrig maktelit framför sina, för egna tvivelaktiga syften, oftast bedrägliga påståenden.

Din föga övertygande jämförelse med höger- vänstertrafik, framstår bara som sprunget ur munnen från en elev på lågstadiet. Jag kan inte påstå att jag tycker att det ens är underhållande.

Kanske borde du Per skicka din definition på ”dilettant” till Wikipedia. Personligen tror jag att den skulle bli refuserad där.

Jag måste säga att jag sällen stött på någon individ som tycks ha så extremt dålig självinsikt, och vad jag också tror, dålig självkänsla. Hur ska man annars tolka ditt påhopp? Tillåt mig fråga vilken vetenskaplig fakultet du själv har utbildning och erfarenhet inom? Det är ok att framföra kritik eller ifrågasättande av artiklar här på NV, men jag tror att man då ska ha en, inom aktuellt fackområde, iaf viss grundläggande kunskap och då också fokusera på denna.

Med ditt resonemang kanske du också förespråkar att Sverige ska rikta in sig på att bli en enpartistat? Tänk vad praktiskt att slippa ha olika partier att rösta på. Och det skulle väl i så fall aldrig finnas skäl till att misstro det då enda partiets avsikter eller beslut?

Om du någon gång funderar på att flytta från Sverige, oavsett skäl, så kan jag rekommendera Nordkorea. Där tror jag säkert att du skulle trivas som fisken i vattnet.

Per Larsen
Per Larsen
21 februari 2018 kl 15:25

@Öystein Rönne, den här historien kan kanske ge dig en viss förståelse för mitt resonemang?
Två homeopater var ute och körde bil då de hörde ett meddelande på radion:
– Vi avbryter sändningen för att varna om en bil som kör på fel sida om vägen på E18.
– EN BIL? ALLA gör ju det. Sa den ena homeopaten till den andra.

Michael Zazzio
Gäst
21 februari 2018 kl 15:46

@ Per Larsen

Ja, någon jävla Per Larsen är jag lyckligtvis inte heller!

Nu försöker du hitta någon form av formulering för VoBe, men det existerar ingen – så, du kan en gång för alla krypa ned under den mossiga sten som du kröp fram från.

Du skrev “kriterierna kan vara att vården skall följa den bästa tillgängliga kunskapen”. Vad vet du och sjukvården om vad som är den bästa tillgängliga kunskapen, och hur ska den definieras, filtreras fram och väljas ut? Dryp av, för helvete!

Jag är medicinsk legitimerad – så ta och håll käften nu, för fan!

@ Alla

Min analys av Dan Larhammar baseras på fakta. Den som ifrågasätter något får ta och bevisa motsatsen. Peplonet Larsen är VoF:s högtalare i alla de inlägg som jag gör. VoF har utsett Larsen till att häckla mig. VoF har alltså ingen medlem som har bättre kunskap än Larsen. Ha, ha, ha!!

Vilken jävla tomtenisseförening!!

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
21 februari 2018 kl 15:49

@ Per Larsen,

Jag förstår, det var just den nivån på din argumentation som jag försökte beskriva ovan. Jag avstår från att ge fler kommentarer.

Kerstin Salen
Gäst
21 februari 2018 kl 15:50

Per Larsen varför uttrycker du dig nedsättande och respektlöst bara för att Michael inte delar dina uppfattningar? Kan du inte tåla att man kritiserar vissa aspekter av skolmedicenen? Om du bara visste hur mycket läkemedel som godkäns trots att de inte är effektiva, forskningen bakom dem är iila uppbyggd och direkt ovetenskaplig och dessutom ger de många gånger så starka bieffekter att de överhuvudtget inte borde tillåtas. Läs gärna Peter Götsche och hans bok om mediciner och organiserad kriminalitet.Jag läser dagligen vetenksapliga studier som publicerats i respektabla medicinska journaler och som klart motsäger de cancerbehandlingar man använder idag. Det är så lätt att slänga runt en massa ord men ska vi ha en seriös debatt där vi faktiskt utbyter tankar och funderingar, måste sådana som du hitta en ton som är respektfull.Annars är det inte intressant att lyssna på dig.Med vänliga hälsningar Kerstin

Torbjörn Sassersson red.
Admin
21 februari 2018 kl 16:26

Vi måste försöka hålla god ton här i debatten from nu annars måste jag utvidga begreppet troll, Larsen.

Per Larsen
Per Larsen
21 februari 2018 kl 17:23

@Vad betyder det i sak, god ton eller inte, vilka exempel kan du ge? Påminner om regel 8: “Använda kommentarsfältet som en social yta av typen Facebook. Kommentarsfältet är till för att sakligt diskutera vad den aktuella artikeln avhandlar”. De fyra av fem första kommentarerna i denna tråd strider mot den regeln.
Sedan följer ett hel hoper med regel 1 aktiviteter: Hota, trakassera, göra personliga påhopp/chikanera, förtala och ljuga.
Detta är ett hot “Dyker det någonsin upp torpeder i något sammanhang så skickas de resolut till helvetet, och efter det blir det dig som jag söker upp.” och detta ett förtal “VoF har utsett Larsen till att häckla mig” påståendet är också en indikation på mental obalans och till och med förföljelsemani.
Jag har inte nämnt Dan Larhammar, VoF, jätten Finn, läkemedelsindustrin eller enpartistater. ” “Kommentarsfältet är till för att sakligt diskutera vad den aktuella artikeln avhandlar” gäller inte det kommentarsfältet också?

Torbjörn Sassersson red.
Admin
21 februari 2018 kl 17:34

Eftersom det här inte är en lekskola utan ett publik nättidning där vuxna människor skriver så utgår jag från att de som kommenterar här har fullt kapacitet att hålla diskussionerna på en sansad nivå med vänlig ton som hemskt gärna dessutom får vara utforskande.

Det finns något viktigare för mig som redaktör att syssla med, än att hålla på och moderera kommentarer, och det är att publicera ett jämnt flöde av intressanta, upplysande och tankeväckande artiklar.

Idag har jag sysslat med det. Ni ser resultatet på NewsVoice.se och TV.Helse.se. Fler kommer idag.

Per Larsen
Per Larsen
21 februari 2018 kl 18:09

Ok, jag erkänner, det var fel av mig att titulera Michael Zazzio för “vårdbiträdet och dilettanten”, det skall naturligtvis var “Den legitimerade sjuksköterskan och forskardilettanten Michael Zazzio”

per
per
Gäst
21 februari 2018 kl 18:20

Hur kan man begå misstaget att själv formulera sig nedsättande om ett vårdyrke “Per Larsen 21 Feb, 2018 at 10:01” och en stund senare kritiskt insinuera att en annan person ser ner på samma yrke “Per Larsen 21 Feb, 2018 at 15:01”?

Per Larsen blev känd för mig här på NewsVoice i augusti 2016. Hans argumentationsstil och allmänt dåliga koll på fakta och på vad han själv och andra skriver har inte ändrats ett dugg sen dess:

https://newsvoice.se/2016/08/29/recension-sylvass-svidande-kritik-av-dagens-psykiatri/

per
per
Gäst
21 februari 2018 kl 18:22

Per Larsen 21 Feb, 2018 at 15:25

Din uppgift måste vara att försöka provocera andra här på NewsVoice för att få igång diskussioner, du kan bara inte vara allvarlig.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
21 februari 2018 kl 18:26

Påminnelse om vad ämnet för denna diskussion är:

“REPLIK. Fem debattörer i VLT skriver att Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) gjort ett dåligt val av ordförande i Dan Larhammar en ”klenod” i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, känd för sina återkommande drev mot alternativmedicin. Larhammar fick ge ”svar direkt” i VLT och här kommer Michael Zazzio, expert på hörselsjukdomar, med en egen replik där han menar att kunskap kan punktera Larhammars filterbubbla.”

Alla kommentarer som avviker från detta ämne kommer att raderas och därmed inte publiceras.

Michael Zazzio
Gäst
21 februari 2018 kl 20:56

Denna artikel speglar klart och korrekt hur Dan Larhammar på ett generaliserande sätt har använt osakliga och osanna grunder för sitt yttrande. Om det är någon som har någon åsikt om det så är jag fullständigt ointresserad av det. Jag har gjort en saklig och korrekt analys utifrån vetenskapsteori, forskningsmetodik och lagstiftning. Den som ger sig på det har skyldigheten att bevisa motsatsen. Så ligger det till, Per Larsen. Dina åsikter kan du behålla för dig själv!

Det här är ingen politisk eller religiös debatt. Tro och tyckande hör inte hemma i vetenskapliga sammanhang och diskussioner.

Michael Zazzio
Gäst
21 februari 2018 kl 21:15

@ Per Larsen

Du ska inte använda ord som du inte förstår! Bara den dåliga smaken att titulera någon med ordet dilettant (klåpare, fuskare, amatör) visar att du är ute efter att smutskasta dem som du ikläder sådana epitet. Det är förtal och det är brottsligt att förtala individer. På Internet går det under brottsrubriceringen grovt förtal. Bevisa på vilket sätt som jag är amatör, klåpare eller fuskare – Nej! just det. Det kan du inte. Du använder dig av VoF-mentaliteten så fort du visar upp dig som kritiker till innehållet i diverse artiklar som ni VoF:are ogillar.

Det är mycket märkligt att du inte har gett dig på mitt påstående om att läkemedelsindustrins produktion och handel prioriteras före skyddet för miljön och medborgarnas hälsa. Big Pharma är ju VoF:s ögonsten.

Per Larsen
Per Larsen
21 februari 2018 kl 23:45

[Kommentar raderad. Bryter mot kommentarsreglerna. Kommentaren håller ej god ton och angriper återigen artikelskribenten. Försök att debattera utan att angripa. Om du vill försvara Larhammar kanske det är bättre att skriva en egen replik om det.]

leif bengtsson
leif bengtsson
22 februari 2018 kl 00:13

@Henning Witte Witte
Intressant det där med fysiken, hade jag ingen aning om. tack för den.

Artikeln visar med all tydlighet hur tätt spikarna i kistan nu duggar via internet.
Det är inte mycket som är rätt av det så kallade samhällsbygget som S vill göra anspråk
på som sitt.

Utan en komplett kursändring av hur pengar och ekonomi skapas verkar allt vara
tämligen utsiktslöst.
Heder åt dessa människor som orkar att ta fighten o kämpa vidare av annan övertygelse än pengar.
Tycker artikeln https://www.nordfront.se/fredlos.smr
är symtomatisk i det att allt som inte gillas av eliten inom något område till varje pris skall slås ner. Metoden är densamma oavsett vad det gäller
och att samma människor eller deras korrumperade kompisar dyker upp i snart sagt varje sammanhang.
En liten klick individer med en kostym av samma skräddare som gör dom illa klädda för det uppdrag dom har bland medmänniskorna.
Till min stora glädje finns det många, som här, som bidrar med kloka tankar o frågor som förhoppningsvis
marginaliserar de medier som tidigare ansågs visa vägen. I backspegeln kan jag bara konstatera att
samtliga anvisade vägar var utsmyckade återvändsgränder.

Marina Szöges
22 februari 2018 kl 12:19

Jag har läst inläggen under Michael Zazzios replik och kan konstatera, att nu har det hänt igen, det som ofta händer (inte så ofta på NV, men allt för ofta generellt). Person/personer med VoF-mentalitet vrider diskussionen åt fel håll. Antagligen ren strategi, för att förhindra att en konstruktiv diskussion får komma igång, om detta viktiga ämne: “REPLIK. Fem debattörer i VLT skriver att Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) gjort ett dåligt val av ordförande i Dan Larhammar en ”klenod” i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, känd för sina återkommande drev mot alternativmedicin. Larhammar fick ge ”svar direkt” i VLT och här kommer Michael Zazzio, expert på hörselsjukdomar, med en egen replik där han menar att kunskap kan punktera Larhammars filterbubbla.”

Dan Larhammars arbete och motiv behöver diskuteras och ifrågasättas. Han jobbar hårt på att ta bort alternativ/integrativmedicinen från folket. Det vi ska fråga oss är, med vilken rätt ska Larhammar tvinga på oss sin egen begränsade syn om saker som han faktiskt inte verkar förstå. Ingen Larhammar ska stå i vägen för vår hälsofrihet, rätt till egna val att välja en alternativmedicinsk metod för den som vill, om hälsan behöver återställas.

Ingemar Ljungqvist
Gäst
22 februari 2018 kl 20:38

I den kommentar som Larhammar hade i VLT anför han som ett argument att eftersom Enby är fälld av HSAN, så har också en annan icke-naturvetenskaplig instans dömt ut honom. Men detta förutsätter att Larhammar anser att svensk rättskipning gör rätt. Var finns de dubbelblinda randomiserade försök som visar att just svenska domstolar dömer riktigt? Där bygger Larhammars argumentering på tro. Flera uppmärksammade rättsliga domar står klart i strid med lagens mening – de dömer ofta nedåt och frikänner uppåt – eller väntar ut preskriptionstidens utgång.
Artikelförfattarens argumentering är i ämnet helt Ok, men det hade varit klädsamt om MZ också angivit sitt egna jäv, dvs som stor aktieägare i Ion-silver med miljonintäkter därifrån. Speciellt som han avkräver i andra inlägg detsamma från Larhammar.

Ingemar Ljungqvist, chefredaktör för AlmaNova, jäv ägare av SARA-Medix , omsättning 2017 en halv miljon kronor

Michael Zazzio
Gäst
22 februari 2018 kl 21:19

@ Per Larsen

Skulle inte du som är VoF:are säga åt Dan att med hjälp av vetenskapliga fakta svara på allt det som jag har påtalat var felaktigt i hans svar direkt i VLT?

Det är på tiden att han deltar i en seriös debatt där han inte kan komma undan.

Vi skulle ju kunna ta den debatten på KVA inför ett välfyllt auditorium, eller så kan NHF Sweden eller 2000-Talets Vetenskap arrangera en debattkväll mot DL utifrån det som han har påstått i VLT.

Fixa det, Perra!

Hasse
Hasse
Gäst
23 februari 2018 kl 14:15

@ Per Larsen Jag skulle vilja hacka sönder dina kommentarer helt och hållet men då NV har bett oss att hålla en god ton ibland kommentarerna så väljer jag bara att visa hur ologisk din liknelse i den första kommentaren var. citat: “En trafikant i dagens Sverige kör på höger sida av vägen, trafikregler och daglig erfarenhet underlättar det beslutet. När en människa får problem med hälsan vänder hon sig till en vårdapparat vars metoder baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, bildning och kompetens inom det egna yrket är anledningen till att man har förtroende för en sådan kvalitetsnorm som vetenskap och beprövad erfarenhet är.” Slut på citat. Om transportstyrelsen skulle överdriva sin filosofi om nollvisionen, (d.v.s. noll döda eller skadade i trafiken), så pass mycket att man sätter upp trafiklysen som aldrig slår om till grönt, betongsuggor, vägbulor o.s.v. till vanvett, så skulle deras vision till slut kunna bli verklighet. Men man skulle inte heller kunna köra bil. Men om detta var fallet skulle din liknelse vara av samma värde. Men då skulle detta också få till konsekvens att folk skulle ta sig fram genom terrängen istället eftersom det skulle vara “mindre svårt”. När då en trafikant som kör i terrängen drabbas av en olycka skulle transportstyrelsen ta detta som ett exempel och peka på att köra där det inte finns vägar leder till döden och måste förbjudas. Lyckligtvis har i.a.f. transportstyrelsen än så länge sunt förnuft och vi har bra fina framkomliga vägar som vi enkelt kan samsas på. Vi når alla våra mål inom detta området d.v.s. trafiken. Så är det inte när man kommer till medicin. Fler och fler dör av skador som de får av medicinering, folk blir sjukare, sjukdomarna ökar i antal vilket är motsatt effekt av vad skttepengarna är avsett för, nämligen hälsa. Detta leder till att folk söker nya vägar. Zazzio och Enby är fantastiska exempel på personer som försöker trots orättvisa påhopp och att de måste finna sina egna vägar. Om Zazzio fick hålla på med sitt specialområde hörselsjukdomar, istället för att försöka vara skribent, advokat och annat för att få försvara sina alternativa metoder skulle han också få en större chans att kunna fokusera på sitt jobb och att lära sig mer om det, vilket skulle vara bra för oss alla. En gråsugga sjunker såsmåningom ner i marken om den inte har fast mark att stå på. Du Per Larsen… Read more »

Michael Zazzio
Gäst
23 februari 2018 kl 15:18

@ Ingemar Ljungqvist

Nu är du ute och cyklar, Ingemar! Vad har mina miljonintäkter med mitt punkterande av Dan Larhammars osanningar att göra. Nu får du väl för tusan ta och ge dig. Det här ältar du ju i nästan alla dina inlägg.

Du är nog bara avundsjuk för att jag tjänar betydligt mycket mer än vad du gör. Å andra sidan så har jag ingen lägenhet i centrala Uppsala, vilket du har. Lämna det där med ekonomi och ägande utanför alla diskussioner i fortsättningen. Diskussionerna mår bäst av det och jag kommer inte att tjäna mindre bara för att du ständigt drar upp mitt ägande och min privatekonomi.

Jag ber NewsVoice att radera alla framtida kommentarer där Ingemar Ljungqvist angriper mig, i synnerhet när han använder sig av min ekonomi, mitt ägande eller min föreningstillhörighet och föreningsverksamhet för att försöka att göra mig klandervärd i andra ögon. Det är smaklöst!!

Torbjörn Sassersson red.
Admin
23 februari 2018 kl 17:31

Föreningen Humansim och Kunskap replikerar idag igen:
Vetenskapsakademien faller över Larhammar – Erik Enby står kvar
http://humanismkunskap.org/2018/02/23/vetenskapsakademien-faller-over-larhammar-erik-enby-star-kvar/

4 repliker har idag postats på VLT i en lång text. Peter Olausson (VoF) fick sista ordet med sin replik.
Fortsatt debatt om Kungliga Vetenskapsakademiens val av Dan Larhammar som ny preses
http://www.vlt.se/opinion/debatt/fortsatt-debatt-om-kungliga-vetenskapsakademiens-val-av-dan-larhammar-som-ny-preses

Torbjörn Sassersson red.
Admin
23 februari 2018 kl 17:34

Michael Zazzio @ 15:18
Ok Michael.

Ingemar Ljungqvist @ 20:38
Stanna vid ämnet i artikeln.

Michael Zazzio
Gäst
23 februari 2018 kl 21:18

@ Föreningen VoF och Dan Larhammar

Ännu har inte Larhammar uppenbarat sig och gett sanna och sakliga svar på min kritik. Jag förväntar mig inte att han ens ska försöka att göra det, men när han nu har skrivit det som han har skrivit i VLT så ska man ju kunna kräva av honom att han förklarar varför han inte håller sig till sanningen på en enda punkt av dem som jag har punkterat.

VoF:s ordförande gick in i VLT-debatten och svamlade i minst lika generella termer som DL själv. VoF är i mina ögon “Villfarelsens och Fuskets” förening. Det finns ingen rim och reson i föreningsmedlemmarnas häcklande och förföljelse av oliktänkande. Jag är helt immun mot sådana fascistiska metoder, men det finns de som tar illa upp och som gräver ned sig när det drabbar dem.

Nå, Larhammar! Kommer du fram ur dunklet och besvarar var och en av mina kommentarer på ditt svar direkt i VLT? Det är nog dags nu, för du har gjort bort dig rejält – inte bara i VLT. Kanske vill du inte göra bort dig ännu mer rejält och fortsätter därför att hålla dig borta – i sådana fall helst för all framtid, tycker jag. Du har, så vitt jag vet, aldrig hållit dig till saklighet och på något korrekt sätt framställt någon bakgrund och specificering till dina yttranden som du har riktat mot dina motståndare. Från och med nu ska jag analysera och smula sönder dina publika påståenden, till exempel de som du gör i massmedia.

Conny Freij Larson
Conny Freij Larson
24 februari 2018 kl 10:09

Jag håller helt med Michael Zazzio om att Dan Larhammar sitter fast i en egen filterbubbla. Larhammar har målat in sig i ett hörn han aldrig kommer att ta sig ur.
Mitt intryck av VoF och deras medlemmar är att de är motståndare till utveckling av det vetenskapliga kunnandet. De vill behålla Status Quo.
Om en riktig/äkta/öppen vetenskapsmänniska eller forskare fått höra att t ex kolloidalt silver kan ersätta antibiotika i vissa lägen, då borde han/hon nyfiket och vetgirigt kasta sig över det och forska i ämnet snarare än att förkasta det. Samma sak gäller alternativa metoder att bota cancersjukdomar.
Men nej, det vill inte VoF, de vill ha kvar det nuvarande paradigmet, de vill inte bidra till forskning som leder vetenskapen framåt. De är helt enkelt bakåtsträvare. Det är mitt starka intryck av dem.

Per Larsen
Per Larsen
24 februari 2018 kl 14:22

Vetenskapsförnekaren försvarar sina intressen och tillgångar, detta måste vara orsaken till [raderat] förvirrade pladder.
https://www.google.se/search?q=ion+silver+bluff&oq=ion+silver+bluff&aqs=chrome..69i57.14521j0j7&client=ms-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

ann-katrine backman
ann-katrine backman
Gäst
24 februari 2018 kl 18:59

Men Per Larsen, när ska dessa ”storheter” och dessa som ”står på jättars axlar” som du talar om och höjer till skyarna kunna uppvisa några resultat? Men det kanske inte är så viktigt? Fina titlar är väl viktigare? Kanske dom skulle få bättre resultat om dom klev ner från sina höga jättar och stod med fötterna på jorden? Och så skriver du såhär “När en människa får problem med hälsan vänder hon sig till en vårdapparat vars metoder baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, bildning och kompetens inom det egna yrket är anledningen till att man har förtroende för en sådan kvalitetsnorm som vetenskap och beprövad erfarenhet är”. Det var precis vad jag gjorde då jag fick problem med hälsan, men kan dom inte hjälpa en person med annat än kroniska dignoser? Då jag började med alternativ medicin, så hade jag 11 st ”det här måste du leva med diagnoser” och 3 st diagnoser som var helt fel, vilka jag fått av dem som du lyfter långt över skyarna och som använder den vårdapparat vars metoder baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, bildning och kompetens, som du så vackert uttrycker det. Enda hjälpen jag har fått av dessa som du verkar avguda, var att ställa diagnoser och med skadeglädje blev jag gratulerad till flera av diagnoserna. Som tur var har jag hela mitt liv varit intresserad av alternativa behandlingar och vårdformer, så efter att jag fick den 8:de diagnosen, tänkte jag, kan verkligen det här stämma? Jag blev gratulerad med skadeglädje till ytterligare 3 st ”det här måste du leva med diagnoser”. Då tänkte jag, det här stämmer absolut inte. Så efter den 11:e diagnosen började jag studera, läsa, forska och lägga ihop 1+1 och 2+2 OCH kan du tänka dig Per Larsen idag är jag HELT FRISK, tack vare alternativ medicin. Till mina ”det här måste du leva med diagnoser” hörde trigeminusneuralgi som jag fick efter att jag var förlamad. Trigeminusneuralgi är den värsta värken en människa kan uppleva. Av storheterna och dom som står på jättarnas axlar som du så vackert försöker uttrycka det, fick jag starkare och starkare värkmediciner, tills jag knappt stod på benen och till sist slutade det att fungera helt. Då skulle man skicka mig till Tammerfors och skära av ansiktsnerven, vilket jag visste inte fungerade. Visst fungerar det att skära av nerven och man blir stel i halva ansiktet MEN värken fortsätter, så… Read more »

Michael Zazzio
Gäst
24 februari 2018 kl 20:58

@ Per Larsen

Nå, kommer det någon lagstiftningsmässig eller branschmässig definition från dig för begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”?

Du tog upp evidens och nu vill jag av dig även ha en motsvarande definitionen av begreppet “evidens”.

Sjukvården utförs utifrån och styrs av våra lagar. Av den anledningen är det viktigt att begrepp är definierade så att de som verkar under lagarna, de som utför tillsyn utifrån lagarna och de som läser och berörs av lagarna kan förstå innehållet i dem. HSL, PSL och PL innehåller definitioner, men lagstiftaren har inte lyckats med bedriften att definiera de två begrepp som jag nu har bett dig att lägga fram en klar, tydlig, vedertagen och kriterieskapande definition på.

Begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” togs in i den svenska lagstiftningen i “läkarinstruktionen” år 1890, men det fanns inte heller då någon definition av begreppet. Sedan har det följt med genom tidevarven genom de olika lagar som har funnits inom hälso- och sjukvårdens område och även in om skollagen. En stor mängd människor svänger sig med begreppet utan att veta vad det verkligen skulle stå för. Läkarna och politikerna är värst när det gäller missbruk av begreppet.

Så, Per Larsen! Nu är det din tur att ta fram ett par definitioner, eftersom du slentrianmässigt använder dig av de båda begreppen.

Jag väntar fortfarande på att du förmår Dan Larhammar att kommer med någon form av motbevisning. Du har väl informerat honom? Han är väl inte feg?

Per Larsen
Per Larsen
24 februari 2018 kl 21:22

[raderat] hur kan du vara legitimerad när du saknar den intellektuella kapaciteten att hantera dina beslut enligt devisen “vetenskap och beprövad erfarenhet”?
Kanske skall du skicka tillbaka legitimationen självmant och ägna dig åt att sälja Snake-oil?

Torbjörn Sassersson red.
Admin
24 februari 2018 kl 22:12

Det är svårt att moderera denna tråd eftersom den redan sedan tidigare är infekterad.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
25 februari 2018 kl 08:02

Jag måste ändå säga att jag anser Per Larsen borde portas här. Punkt.

Friska Tag
Friska Tag
Gäst
25 februari 2018 kl 10:23

Givetvis har Per Larsen endast att komma med personangrepp och han kan inte definiera innebörden av de begrepp som han svänger sig med. Om det är någon som vet vad dessa begrepp betyder så är det just Michael Zazzio och han har en gång för alla punkterat begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. INGEN kan definiera begreppet utifrån lagstiftning varken sjukvårdseliten, politiker eller myndigheter. Med andra ord så innebär begreppet godtyckliga beslut och godtycke i lagstiftning är inte tillåtet. Detta innebär att vår sjukvård bygger på olagligt godtycke och inte på vetenskap. För att försöka dölja detta faktum som Michael Zazzio har avslöjat (som inte ens de största forskarna har avslöjat vilket de borde ha gjort) så har Per Larsen bara personangrepp att komma med. Men det visar ju bara vem det är som inte förstår ämnet som det handlar om.

Vi är redo för ett paradigmskifte. Det är skandal att den sjukvård som ska göra oss friska – det vill säga de läkemedel som ska göra oss friska – snarare är orsaken till lidande och död! Det som sjukvården har omhuldat och det som all medicinsk behandling skulle leva upp till – det vill säga till begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet – har visat sig inte betyda något. Det var bara vackra ord med vars hjälp man härskartekniskt kunde motarbeta biologisk läkekonst. Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har visat sig vara helt innehållslöst – ingen vet ens vad det betyder, och det har använts helt godtyckligt och därmed helt i strid med vår grundlag. Sjukvården står nu blottad. Varannan får biverkningar av sina läkemedel, och enligt den officiella statistiken så är läkemedel den fjärde vanligaste dödsorsaken. Dessa monokemiska, kroppsfrämmande gifter har gjort sitt och vi är nu mogna för naturlig och biologisk bot!

Kungliga Vetenskapsakademien ska verka för folket – inte för industrin…

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
25 februari 2018 kl 12:43

@ Friska Tag,

Mycket bra inlägg. En bra och begriplig sammanfattning av vad det handlar om!

Det är dags för Sverige att överge den alenarådande skolmedicinens monopol, med Big Pharma som diktator, och den som håvar in miljarder genom att ofta bidra till att döda eller skada människorna.

Låt varje medborgare själv välja vilken medicin/behandling man vill ha! Olika alternativmedicinvarianter eller skolmedicinen. Ett fritt val som vore självklart att ha i en modern demokrati. Med det menar jag såklart att all alternativmedicin även skall subventioneras med samma villkor som skolmedicinen.

Det går inte att lura och bedra befolkningen längre!

Michael Zazzio
Gäst
25 februari 2018 kl 17:04

@ Per Larsen

Hur kan man vara människa och samtidigt sakna intellektuell kapacitet, hela tiden undvika kärnfrågan i en debatt, upprepa felaktigheter, dra felaktiga slutsatser samt hävda det orimliga och vidhålla det osanna – jo, man är helt enkelt idiot med en intelligenskvot på 70 eller lägre.

Man kan lura en del av befolkningen under en lång tidsperiod och man kan lura många under en kortare tid, men att lura alla i det långa loppet går helt enkelt inte. De flesta är tillräckligt intelligenta för att inte kunna luras under någon längre tid.

Vad är det för jävla ormolja som du bluddrar om?

Var fan är Larhammar? Jag mailade honom i går.

Per Larsen
Per Larsen
25 februari 2018 kl 17:40

[Kommentaren är raderad. Den bryter mot flera kommentarsregler. Den har en dålig ton. Den personangriper MZ utan grund. Den för fram tesen att MZ säljer ormolja, vilket han inte gör. Den avviker från ämnet för artikeln. Den visar ingen respekt för artikelförfattaren. Den angriper MZs titel. Det blir gult kort för Larsen nu eftersom det inte är första gången detta sker.]

Tommy Andersson
Tommy Andersson
Gäst
25 februari 2018 kl 22:58

@Michael Zazzio

Med ”ormolja” så syftar han väl på kolloidalt silver. Men enligt min egen vetskap och beprövade erfarenhet så fungerar denna silverkolloid alldeles utmärkt. Om sen någon kan tjäna lite pengar på att hjälpa sina medmänniskor så tycker jag det är en hedervärd försörjning.

Michael Zazzio
Gäst
7 mars 2018 kl 10:56

VoF med Larhammar i spetsen har nu tystnat – förhoppningsvis för evigt i sammanhang som dessa.