Riksdagsledamot: “Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hindra att SVT producerar fake news?”

publicerad 1 februari 2018
- av NewsVoice
Boriana Åberg (M) och Alice Bah-Kuhnke (MP) diskuterar fake news på SVT - Pressfoton: Riksdagen | SVT-logo
Boriana Åberg (M) och Alice Bah-Kuhnke (MP) diskuterar fake news på SVT - Pressfoton: Riksdagen | SVT-logo
Boriana Åberg (M) och Alice Bah-Kuhnke (MP) – Pressfoton: Riksdagen | SVT-logo

NOTERAT. Riksdagledamot Boriana Åberg (M) frågar Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) hur SVT kan stoppas från att producera fake news. Frågan publicerades på Riksdagens hemsida. NewsVoice som följer debatten om fake news publicerar därför den skriftliga frågan.


Skriftlig fråga 2017/18:692

Boriana Åberg (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Torsdagen den 25 januari sändes SVT:s debattprogram Opinion live. Programmet handlade om Staffanstorps kommuns placeringar av nyanlända. Programledaren intervjuade en man som klagade på sitt och sin familjs boende på ett vandrarhem i kommunen, samtidigt som bilder från boendet visades. SVT nämnde inget om att mannen och hans familj var placerade på vandrarhemmet av en annan kommun, Malmö. I korrespondensen med Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson medgav redaktören för Opinion live att SVT visste att det var Malmö stad som ansvarade för placeringen. En viktig sakupplysning undanhölls tittarna, och en direkt manipulation av fakta skedde med syfte att svartmåla Staffanstorps kommun.

Därför vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke: Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hindra att SVT producerar fake news?

Källa: Riksdagen, inlämnad: 2018-01-31Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Riksdagensvt
 • Angående Sigges kommentar och länk om destruktion av fornlämningar har jag nu kollat upp detta lite närmare. Bl.a. har jag talat med Stockholms Läns museums chef. Det tycks iaf inte vara Alice Bah som har beordrat någon destruktion. Däremot förekommer det i en icke ringa omfattning. Birgitta beskriver detta bra ovan liksom länken som Per Larsen skickade med.

  Även om det finns egna s.k. förklaringar till varför detta görs, så är det likväl för djävligt. Då jag frågade museichefen ovan om varför man inte i stället för att destruera fornlämningar skänker föremålen till samlare, eller kanske säljer dessa på auktion i stället svarade denne att man inte vill skapa en marknad för handel med fornlämningar! Helt hårresande att hellre då destruera fornfynden. Men det är så man tycks resonera hos Riksantikvarieämbetet iaf.

 • @Per Larsen
  Jag o de flesta av oss förstår att både utrymme och kulturminstern är ett problem.
  Ingen vet idag vilka verktyg eller behov framtida arkeologer kommer att ha tillgång till eller vilka slutsatser
  som kan dras med hjälp av dessa.
  Du säger också att det skall finnas ett värde. För vem o med vilka glasögon. Att förstöra dessa eliminerar möjligheten att bringa ljus som vi inte ens kan ana.
  Finns massor av skolor/hembygdsföreningar o privata intresserade som gladeligen skulle hjälpa till att förvalta ett sådant kulturarv. Till varje föremål kunde finnas en beskrivning av fyndplatsoch eventuella andra omständigheter. Kan staten lägga miljardersmiljoner på slutförvaring av kärnbränsle vore det märkligt om inte en slant kunde läggas på detta. Men återigen det är ingen konst att leka med andras tillgångar.
  Alla politiker agerar som om bara nu finns och att alla lider av amnesi.

  LeifB

 • @Sigge; I Renegadetribune kan man läsa följande rubrik: ” Critiqued: Sweden’s Black Minister for Culture Ordered Viking Artifacts Be Melted Down and Recycled” Redan vid uttrycket “svart minister” borde man sluta läsa smörjan. Detta är Fake news och bygger på populism.
  Situationen på landets museer var redan för tre-fyra decennier sedan den att samlingarna var fyllda till bristningsgränsen med föremål, den gången var antalet föremål 8 stycken per invånare i landet. Då fanns det en debatt men den dog dessvärre ut. Ett rimligt antagande är att föremålens antal har ökat exponentiellt sedan dess.
  Det skall finnas ett värde i de sparade objekten och artefakterna, de skall användas inom forskningen och annat. Gallring av föremålen på museerna skall bli lättare annars faller museiverksamhet ihop av tyngden på de egna samlingarna.
  Det är alltså inget attentat mot den uppdiktade vikingakulturen av svart minister.

 • C@ leif bengtsson,

  Du har verkligen bidragit med mycket bra och klargörande inlägg! Det finns ett par individer här på Newsvoice som är ute för att antingen utmåla sin egen förträfflighet i analys eller att söndra och splittra debatten. Janna är en sådan, en som jag helst inte vill argumentera mot eftersom jag, som många andra här på Newsvoice, anser att hon är ett nättroll, vars syfte är att just skapa konflikt och söndra (Newsvoice?). Ibland måste man ändå bryta in (vilket är vad också nättrollen hoppas ska ske). Dock är de energitjuvar, där metodiken är att söndra, och ofta också lågbegåvade.

  Därför, ditt inlägg hedrar dig Leif! trots att du argumenterar mot ett nättroll, så bidrar du till att alla läsare här får kloka och klarläggande förklaringar och verklighetsbeskrivningar. Detta behövs för att väcka den massa som tyvärr har hjärntvättats i decennier. Dock kommer såklart Janna aldrig att vakna till verkligheten.

  Martin Gustavsson sammanfattar som vanligt också viktiga sanningar.

  Jag håller också med Peter som skriver: Janna, “JÄÄÄÄÄSP…”

 • @Janna
  Du menar “Skulle amerikanska institutioner inte belysa svensk invandring och dess rötter?”
  Vi annat tillfälle har du hänvisat till svensk invandring i USA vilket är en bra jämförelse i meningen
  att folk bytt den ena markenmot en annan. Där slutar alla likheter med dagens massinvandring.
  Vid tillfället det begav sig stod var o en för sin egen nödtorft. Dom hade inte mer med sig än dom kunde
  bära eller få buret. Sedan blev livet det som man själv lyckades skapa med sina egna händer, annars
  dog man eller fick åka tillbaka. Den amerikanska socialförsäkringen o sjukvården var obefintlig.
  Är helt övertygad om att inga nordbor brände hästkärror eller sprängde institutionsbyggnader eller våldtog
  de kvinnor som råkade passera. Detta bara för att understryka kraven på att få sina rättigheter/behov uppfyllda.
  Snälla Janna, du använder dator o kommunikation från 200-talet varför bygg ditt engagemang på en värdegrund värdigt tidigt 1000-tal.
  Janna byt program “call operator!”

 • @Janna vill ogärna bemöta men dina texter stinker PK-programmerad.

  “.Det är dags att ett mångkulturellt samhälle i de kulturhistorisk institutionerna även kan belysa rötterna från den stora andel som flyttat till landet på senare år..”
  Vad menar du med mångkulturellt?

  Ingår ett appendix till lagboken med sharialagar i denna din nya kulturyttring.
  Kultur för mej är inte bara kebab, slöja, arabmusik, huckle o våldtäkt eller kvinnoförtryck.
  PK är inte svensk kultur utan en cancersvulst som långsamt men medvetet smugits in
  i folksjälen. Men som tur är blev denna programmering lite väl tydlig o nu blivit allmän kunskap.
  kanske tack vare de som invandrat från samma förtryck i gamla öst som kände igen hydran
  som lagt sig över landet. Nu vill du Janna plantera ett nytt förtryckarsystem i den svenska myllan genom att paketera den som kultur.
  Du förespråkar inte något annat än en önskan om en utsmetad odefinierbar kulturhistoria att visa
  upp för våra efterkommande generationer. Kulturutbyte har alltid funnits och är berikande.
  Men med tillräckligt många spik i soppan blir det inte längre något matnyttigt.

  Känner faktiskt inte en enda etniskt eller assimilerad svensk som i hjärtat hyllar en störtvåg av kulturer
  som ligger absolut längst bort på den kulturella och etiska värdegrundsskalan.
  Europeer, ryssar mfl assimileras och funkar i vår kultur och ingår i systemet efter en generation.
  Fundera på varför judar och romer inte lyckats assimileras under minst 500år.
  Inglehart–Welzel Cultural Map tycker jag påett bra sättvisar hur kulturer relaterar till varandra.
  Idag försöker man förena/blanda de kulturer/värdegrunder som ligger absolut längst ifrån varandra.
  http://www.worldvaluessurvey.org/images/Culture_Map_2017_conclusive.png
  Läs mer om kulturöverföringar på samma site som bilden kommer ifrån.

  Vi gjorde oss av med tillämpningen av “öga för öga osv” samma med häxbränningen.
  Nu vill du införa dessa igen om än i ny kulturell idetradition.

  Svenska folket har inte valt denna väg. Det gjorde regeringen 1975 utan att fråga folket.
  Finns lite populistiskt att läsa om det här
  https://petterssonsblogg.se/2016/01/25/1975-aret-da-sveriges-vag-utfor-borjade/
  En statskupp i vilken du fortsätter att agera i.

  Att använda ordet rasist eller antisemit mot de som har avvikande uppfattning om mångkulturen
  eller som pekar på fakta som inte är PK är inte bara helt felaktigt utan också en värdemätare på
  argumentationsnivån hos den pekar.

  LeifB

 • @Birgitta: Storleken på din skatteinbetalning skall inte vara avgörande för inriktingen av statlig verksamhet. Det beslutar vi demokratiskt om, där varje röst väger lika mycket.

  Invadringen sedan mitten av förra seklet är en del av landets historia, på samma sätt som emigrationen under århundradet dessförinnan. Skulle amerikanska institutioner inte belysa svensk invandring och dess rötter?

 • Janna@ Betr att de “kulturhistorisk institutionerna även kan belysa rötterna från den stora andel som flyttat till landet på senare år”. Det borde i så fall stå i proportion till den skatt som de betalar in till staten. Att belysa migranternas historia är väl deras hemländers ansvar. Hemländernas kulturhistoriska institutioner behöver ta ett större ansvar att lägga ut mer på nätet. Kommer de till Sverige så ska de integreras och det gäller då för dem att aktivt ta del av Sveriges historia.

 • “Janna 1 Feb, 2018 at 23:44
  Svenskarnas historia är inte bara de etniska svenskarnas….”

  Kommenterar av princip INGA inlägg gjorda av TROLL, men ser att här måste göras ett undantag…

  För individer vilka lämnar en kultur och flyttar till en annan, gäller EN ENDA REGEL:
  • Tag seden dit du kommer — studera det nya värdlandets seder och bruk och följ dessa till punkt och pricka!

 • Svenskarnas historia är inte bara de etniska svenskarnas. Det är dags att ett mångkulturellt samhälle i de kulturhistorisk institutionerna även kan belysa rötterna från den stora andel som flyttat till landet på senare år. Det är numera också en del av Sverige och svenskarnas historia.

 • Att själv identifiera sig som ett skandinaviskt urfolk. Är första steget för att vi ska kunna sätta stopp för dessa galenskaper och medvetna förstörelsen av vår kultur och historia.

 • Det är allas vår förbannade skyldighet att upplysa vänner och bekanta om hur läget är med statens propagandakanal. Det är viktigt att vara konkret och ange exemplen på fejkade nyheter som de utsätts för.

  Men vad viktigare är, är att ge dem alternativa kanaler att fokusera på för annars kan folket få svårt att slita sig från dumburken.

 • När fake news från Public Service drabbar det egna partiet så kan Moderaterna tänka sig att framföra kritik. Men på vilket sätt tog de sitt politiska och medborgerliga ansvar alla de andra tusentals gångerna när SVT och SR blåljög, tillrättalade och censurerade vital information?

 • @LeifB

  Hela Syrien rapporteringen är Fake-News personifierad. Ta bara det där ”Syrian Observatory for Human Rights”, som t.ex. SVT ofta brukar referera till, så är det grundat av en privatperson boende i London. Men det bruka lyftas fram som en oberoende organisation med en stor tillförlitlighet, när de i själva verket är en ensam snubbe med en grumlig agenda. Så det blir ju lite komiskt när SVT ska hjälpa oss att syna falska nyheter då detta Pravda organ själva spottar ur sig dessa enligt löpande band principen.

 • @ Leif B

  Svårt att hitta en mer teatralisk figur som samtidigt är så taskig skådespelare. Hennes gestikulerande är oxå så onaturligt så man skäms för hennes skull. Ännu en crisis actor.

 • Betr destruktion av fornfynd så görs detta systematiskt pga av den affärsmodell som gäller sedan några år tillbaka med upphandling av arkeologiska tjänster. För att få ett uppdrag så lägger företag en offert som inte rymmer omhändertagande, dvs konservering av fynd.

  “Vad man gör är ju att man slänger vår historia! säger Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum.
  Amulettringar från järnåldern, liksom vikingatida vikter och mynt tillhör den typ av fynd som, så vitt Runer vet, tidigare alltid sparades”.

  http://olawong.squarespace.com/ola-wong/2017/9/21/arkeologer-som-slanger-fornfynd.html

 • Du Redaktörn.
  I förrgår går satte jag på radion med SR P1 på väg till jobbet.
  Vid pass 7:40 fick vi lyssna på Isra Abdali från Syrien. Dvs ca:1:40 in på denna länk
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1012284?programid=1650
  Lyssna på det några gånger om du inte hajar första gången.
  Mer av henne
  https://www.youtube.com/watch?v=X5-NVpI3iuw
  En femårig muslimsk flicka som flutit iland.
  Den som har elementär kunskap om hjärt o lungräddning måste skaka på huvudet.
  Lägg också märke till hur hon visar hårlängden på flickan men berättar det motsatta.
  mm mm
  Kommer inte ihåg om det var hon som uttryckte rädsla o redovisade ljudet av fallande tunnbomber
  som släpptes från helikopter.
  Vem är hon anställd av o varför väljs hon alltid ut som “ögonvittne”

  Kan inte NV be läsarna att lägga upp länkar till andra nyheter och kommentar varför just den länken är fakenews.
  Kanske kunde vi då få ihop en diger länksamling (gärna i utskrift) att presentera för Disneyklubbs-prinsessan.

  Känner att vi borde byta ut våra S-skyltar på bilarna och pass mot AN dvs AbsurdistaN.

  LeifB

 • @ Sigge,

  Fan, om detta är korrekt så kommer jag att anmäla detta övergrepp. Jag ska kolla upp fakta med departementet först. Varför har man inte hört om detta förr??

 • Jag har ytterligare frågor till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP):

  • VARFÖR har du beslutat att förstöra Svenska historiskt unika föremål vilka tillhör den Svenska urbefolkningens kulturarv?!?
  • HUR är det möjligt att ett sådant beslut ens kan klubbas igenom utan att ÄGARNA — Sveriges befolkning — ens blir tillfrågade eller upplysat om ett förestående högmålsbrott?!?

  Fann information om detta oförlåtliga brott av en slump, på en utländsk engelskspråkig sajt:
  http://www.renegadetribune.com/critiqued-swedens-black-minister-culture-ordered-viking-artifacts-melted-recycled/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *