Ulf Bittner: Varför har bara Sverige tagit bort tjänstemannaansvaret och hur påverkas din vardag?

publicerad 12 februari 2018
- av NewsVoice
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU
Ulf Bittner – Foto: Arbetsgruppen AMBU

En lång rad av lagvidriga övergrepp sker i Sverige mot olika kategorier av medborgare, men ingen ansvarig lagförs. Hur kan det komma sig att vi har en Stat i staten (Deep State)? Det frågar sig Ulf Bittner som ifrågasätter varför vi fortsätter acceptera det borttagna tjänstemannaansvaret som våra politiker och myndighetsrepresentanter åtnjuter i form av straffimmunitet.

Text: Ulf Bittner

En av den senaste tidens händelser har väckt stor uppmärksamhet, så också här ibland NewsVoice läsare. Nämligen att dagens politiker försöker ändra grundlagen till förfång för medborgarnas möjligheter att begära ut offentliga handlingar, det skall tydligen bara vara vissa förunnat.

Frågan vi alla måste ställa oss är: varför politikerna ytterligare vill begränsa medborgarnas lagenliga möjligheter att begära ut offentliga handlingar?

Debatten rasar med hänsyn till att man försöker stoppa fake news osv, men det handlar om betydligare viktigare saker än så. Politikerna vill med denna grundlagsändring ytterligare fjärma sig från sina medborgare och deras möjligheter att ställa dem och deras hantlangare inom myndighetsvärlden till svars, bortom räckhåll för oss alla medborgare.


Vi befinner oss redan, sedan Palme-regeringen 1975 tog bort detta tjänstemanna-ansvar, på ett sluttande plan ur rättssäkerhetssynpunkt. Om vi inte kan begära ut offentliga handlingar så kan vi ju heller inte ställa ansvariga till svars för sina gärningar. Bananrepublik?


Redan idag så löper svenska politiker och myndighetsutövare fri lejd med hänsyn till det borttagna tjänstemanna-ansvaret, en ynnest som inte tillkommer deras kollegor i Norge, Danmark och Finland. Man kan ju retoriskt fråga sig Varför?

Svenska politiker och tjänstemän inom offentlig sektor bryter dagligen mot en lång rad olika svenska lagar, men inget händer ur straffrättslig synpunkt, de åtnjuter straffimmunitet med hänsyn till det borttagna tjänstemanna-ansvaret. I de fall där det rent hypotetiskt (brottet skall då anses som grovt och rendera minst 2 års fängelse i straffskalan) är det möjligt att utkräva ett personligt ansvar, men dessa individer behöver inget frukta pga en omfattande korruption inom de rättsvårdande myndigheterna.

Skulle i extremfallet en åklagare göra något så ovanligt som att väcka åtal så litar vederbörande på att domstolskedjan friar eller bedömer brottet som ringa och att rättsväsendet därmed låter dessa illdådsmän och kvinnor löpa fria från straff.

Det eliminerade tjänstemannaansvaret – hur kan då detta få fortgå?

Det är nog tyvärr så att politiker och tjänstemän inom den offentliga världen själva bestämt sig för vilka lagar som skall gälla andra och att dessa lagar inte med nödvändighet också skall gälla dem själva.

Förklaringen brukar ofta landa i att det då skulle bli ännu svårare att rekrytera såväl politiker som tjänstemän inom offentlig sektor, att en vanlig medborgare eller privat företagare blir straffad direkt om denne bryter mot någon av de lagar som instiftats av dessa politiker, det är ju en helt annan sak. Var är likabehandlingen inför lagarna?

En djupare studie av denna mycket omfattande korruption inom svenska motsvarigheten till det amerikanska begreppet Deep State (Stat i Staten) eller visar att Sverige förmodligen är långt mer korrupt än USA.


Jag har varit i kontakt med en hel del av den svenska eliten inom förvaltningsrätt och de säger alla med en mun, ”återinför tjänstemanna-ansvaret”, annars kan vi bara se på när Sverige korrumperas i allt snabbare takt.


Våra grannländer

Tittar man på hur det fungerar i våra nordiska grannländer så ser man ju en betydande skillnad i respekten för sina medborgare, ta bara migrationskaoset och alla dess konsekvenser för olika kategorier svenskar.

I våra grannländer skulle tex Migrationsverkets tjänstemän straffas direkt om de så uppenbart bröt mot instiftade lagar eller varför inte ta Dan Eliassons illgärningar då han var GD för Försäkringskassan eller sin tid som GD för Polisen. Nejdå, han befordrades istället snett uppåt med bibehållen lön när kritiken blev för stor. Korruption så det förslår.

Det vore synnerligen intressant att få veta vad vi gemensamt kan göra inför valet i höst, förutom kravet på ett återinfört tjänstemanna-ansvar så blir kravet på en författningsdomstol mina bidrag. Vilka blir dina bidrag?

Text: Ulf Bittner

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Torbjörn
  Jag noterar att högertrollen försöker blanda bort korten genom ovetenskaplig kritik av medborgarlön. Personligen anser jag att det är djävligt tråkigt att behöva ta sig igenom det här satans smömoset när man letar intelligenta kommentarer om tjänstemannaansvaret. Det repellerar folk.

  Överväg att INTE godkänna uppenbar internettrolling och annat snömos i framtiden! Det kommer göra Newsvoice mer intressant och relevant. Inget hindrar att du berättar för internettrollen att de ska skärpa sig med ett privat mail.

 • man tog bort dödsstraffet, tjänstemannaansvaret…sen röstade man igenom (alla partier bakom stängda dörrar) att Sverige skulle göras mångkulturellt…Palme sade strax innan man gick in för att rösta “jag gör väl rätt nu så det inte kommer för många så landet lider skada”…

 • Hukandets horder i media, i kulturetablissemang, i rättssystemet, bland riksdagsmännen själva och i en allmänhet som vägrar informera sig, är alla medskyldiga till den uppkomna extremt farliga situationen som är så farlig därför att systemet inte längre verkar med legitim makt.  Det behövs ett nytt samhällskontrakt, som för att bli legitimt måste skapas i en dialog under full öppenhet samt utan att det officiella tillåts diktera verklighet och problemanalys, där djup-statens intressen kan vägas mot folkets intressen.

  Platos idé var att förhindra de som inte ansågs kunna tänka från att förstöra för dem som kan.  Problemet med Platonismen är inte att den förhindrar de som inte kan tänka från att ha makt, utan att den skapar en fejk-demokrati där det ser ut som att det är folket som står bakom lagar, etc.  Problemet är vidare att den lurar folket till att inte kunna tänka.  Hade den varit lite mer ärlig hade den öppet sagt:  “Ni är för dumma för att få bestämma”.  Det är friskare.  Och inte skyllt lagar på de “dummingar” som röstar utan att kunna tänka.  Det är fegt.

  Det behövs ett nytt samhällskontrakt  http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/det-behoevs-ett-nytt-samhaellskontrakt.html .  Texten på denna länk visar kort och konkret Justitiemordet på rättvisan i Sverige.  Rättvisa är viktigare än att sådana som gör det makten vill får skapa tyranni.  För allt jag vet kan de som stöder detta rentav vara chippade redan.  Styrda.  Oavsett har de ej rätt att tyrannisera andra genom falsk rättvisa.

 • @Öystein 20 Feb, 2018 at 08:19
  Du hann kanske inte läsa vad Linda skrev härovan om hur systemet grott in under flera hundra år. Inpowerrörelsen har skapats av skarpa och kreativa jurister just med tanke på att systemet gång på gång har misslyckats med att reformera och modernisera sej själv. Inpower använder internationell handelsjurisdiktion där tjänstemän och politiker blir tvungna att ta ansvar för sina beslut. Bara för att göra saken uppenbar för dej kan jag bara meddela att svenska domar gång på gång överklagas till Strasbourg. De upprepar alltså sina misstag och låter gärna den överklagande kila vidare till kyrkogården med olika förhalningstekniker. Ett visst mått av frivillighet och idealism kommer alltid att behövas, och detta är alltså något som med all säkerhet inte går att ändra inom systemet. För vem skulle vi “rättshaverister” kunna fakturera för åratals jobb, förlorade företag, hus, bostäder spruckna familjer, mm? Ett dysfunktionellt havererat system?

 • Förtydligande ang. InPower metoden, då den upprepat missförståtts ovan vad gäller lagstöd.

  Tricket är att skapa skadeståndsrätt under en oberoende jurisdiktion.  Givetvis kan ej metoden användas till allt, och den är i tids- och arbetsåtgång för kostsam att driva för varje enskilt ärende, men det behövs heller inte, för när väl ett antal beslutsfattare har förlorat hus & hem i skadestånd under internationell handelsjurisdiktion, då kan det faktiskt tänkas att detta väcker de andra orderföljarna till insikt att de för sin egen skull faktiskt är tvungna att både läsa och förstå vad det är medborgarna skriver till dem.

  DÅ kan det bli förändring.

  Men, det kan givetvis också bli så att alla som gör detta tas in för tvångsvård.  Som dissident måste man ha mod.

 • @ Leif of Godland, grattis Leif till ett nästan helt normalt inlägg.

  Du pekar på ett uppenbart dilemma betr lagstiftning och tillämpning av lagarna, men om en myndighet som Fk av departementet får besparingskrav i sitt regleringsbrev så är INTE det samma sak som att de därmed skall bryta mot lag.

  Just därför skall vi ha tjänste och ämbetsmanna ansvaret återinfört, vare sig myndighetsutövare eller politiker skall kunna undgå att bli lagförda för brott mot svensk lag.

  Den Stat i Staten (Deep State) som Ulf Bittner skriver om tror jag handlar om just den tysta överenskommelsen mellan politiker från departement och myndighet, dvs myndigheten tar politiska hänsyn från sin uppdragsgivare (regeringen).

  Att man då implicit är överens om att kunna bryta mot svensk lag gör mig så upprörd att jag inte finner ord, att sedan lagstiftningen på en långrad områden inte har någon påföljd gör mig ju inte mindre upprörd.

  Men det är väl så det blir med ett sovande folk som blint tror på politiker samt att myndighetsföreträdare vill alla medborgare väl när de utövar myndighet över dem.

  Du skriver att det inte är lagstiftarna som bestämmer, helt rätt men ändå fel. Det är ju riksdagens politiker som sitter på den lagstiftande makten och därmed sluts ju cirkeln och varför skall då medborgarna förväntas följa svenska lagar när lagstiftarna själva bryter mot lagarna?

  Utan att helt säkert veta hur du menar med den överstående EU-rätten så kan vi ju alla dagligen se hur svenska domstolar på sitt sedvanligt korrupta sätt helt struntar i den till svensk lagstiftning överstående EU-rätten, vad skall vi då med EU-rätten till??

  Sen är det ju en helt annan sak att Östen Undén inte fanns med i spelet då Sverige skrev på fördrag att införliva EU-rätten i svensk lagstiftning.

 • Ingressen:  “En lång rad av lagvidriga övergrepp sker i Sverige mot olika kategorier av medborgare, men ingen ansvarig lagförs.  Hur kan det komma sig att vi har en Stat i staten (Deep State)?  Det frågar sig Ulf Bittner som ifrågasätter varför vi fortsätter acceptera det borttagna tjänstemannaansvaret som våra politiker och myndighetsrepresentanter åtnjuter i form av straffimmunitet.

  Maria Persdotter, förbundsordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, skriver i en insändare i dagens MetroDebatt att sedan regeringen tillträdde har antalet assistansberättigade rasat i snabb takt, mest i Jönköpings län med 25%, och att det stämmer som Regeringen säger att inga lagar har ändrats, utan istället har Försäkringskassan inför 2016 fått mycket tydliga besparingskrav i sitt regleringsbrev.

  Det är inte lagstiftarna som bestämmer.  Trots att tanken med en socialstat är att det ska vara lagarna som är politikens verktyg.

  När en enskild står inför en myndighet eller en domstol är det inte fråga om att denne skall få rätt gentemot myndigheten eller inte.”  (Justitieminister Sten Wickbom (S), tal till verkschefer den 24 januari 1985, “Så urholkades äganderätten i Sverige, Det idéhistoriska perspektivet” av Fredrik von Baumgarten, http://mrr.se/nrs/aganderattens_urholkning.htm .)

  Genom att så effektivt beröva [tanken om individuella mänskliga rättigheter] varje vetenskapligt och praktiskt värde, möjliggjorde Hägerström och hans efterträdare en samhällsutveckling där den politiska makten i princip gavs oinskränkt makt.”  (Ibid.  Referens i källan:  Se Willy Strzelewicz, De mänskliga rättigheternas historia, 1983 s 177 ff.)

  Att det överhuvud taget finns ett svenskt begrepp “rättshaverist” visar på hur löjligt det i Sverige ses att försöka få rätt mot det som är bestämt.  Det ses som oansvarigt.  Om följande relation inte förstås så är det väldigt lätt för människor att kräva att lydnad påtvingas, när detta är det enda sättet att tvinga offren att acceptera och lyda det härskaren har bestämt:  Vad som i dag t.ex. kallas oansvarighet är en konsekvens av att konkreta dynamiska relationer har eliminerats för att förbereda offret att endast ha ett enda ansvar, och det är att acceptera och lyda härskaren.

  En av de få, kanske den enda, som då det var aktuellt att ansluta Sverige till Europeiska domstolens jurisdiktion tycks ha fattat att de svenska sociala ingenjörstankarna är oförenliga med mänskliga rättigheter var rättsvetenskapsmannen, socialdemokratiska politikern, civilrättsprofessorn och sedermera utrikesministern, Östen Undén (1886-1974).  Han var mot ett svenskt erkännande av den jurisdiktionen, då individuella mänskliga rättigheter inte är förenliga med det svenska systemet.  (Källa samma som ovan.)

 • @ Jan Rosbäck,

  Men artikeln handlar ju just om konsekvenserna av att tjänstemannaansvaret togs bort. Kraven i denna tråd ekar ju – Återinför ämbetsmanna- / tjänstemannaansvaret! Att stora delar av tjänstemannaansvaret togs bort har i hög grad bidragit till den utbredda korrumptionen vi har idag.

  Duktiga “medborgarjurister” kommer bara att kunna hjälpa ett fåtal av alla fall. Dessutom kommer inte ens den duktigaste jurist att kunna hjälpa någon i fall där det saknas lagrum för en fällande dom. Alltså måste lagen ändras först. Dessutom var ska du hitta alla de s.k. medborjarjuristerna? Det kommer ju behövas ett gigantiskt antal. Och vem ska betala juristerna? Alla vet att jurister kostar massor av pengar, och rättsoffer har sällan dessa pengarna. Och du kan väl aldrig mena att alla dessa “medborgarjurister” ska jobba gratis?

  Alltså, börja med att återinföra tjänstemannaansvaret och skapa en författningsdomstol! Bara detta är ett jättejobb!

 • Håller med både Jan Rosbäck och Leif. Om man inte håller med eller inte förstår är det obehagligt att önska människor till psyket. Både jag och Leif och Jan och många, många fler har redan prövat att agera inom systemet, bara för att förlora allt och mer därtill för tjänstemannakorruption som med alla medel måste sopas under mattan och slätas över för att rädda bilden av Sverige. Jag läste om franska revolutionen med min son häromdagen. Det blev aldrig bättre, mer än kanske tillfälligt. Det är samma strukturer och skev maktfördelning och det är precis samma strukturer nu som när korrumperade kungar och adel härskade. Detta system har vi rpovat i några hundra är. Lycka till att köra samma race igen, och igen, och igen, och se bara hur mycket skevare det blir för varje dag som går. InPowermovement har fungerat bra på några håll i världen. Det skulle nog inte fungera här i Sverige för korruptionen på hög nivå är så total att de inte ens kan förstå vad de läser eller att det faktiskt finns överordnade lagar de ska förhålla sig till, för De Fakto behöver de inte det. Men, man kan alltid försöka, för att misslyckas är en del av lärdomen och mycket upplysande. Maktfolk är i stort sett alltid skyddade vilket alla skandaler vittnar om. Att prova något nytt är inte att ta en omväg. Det kanske inte fungerar, men, som det “fungerat” i tusentals år är en väldigt lång omväg det med. Att folk sedan inte kan tänka utanför systemet är precis vad makten i minsta detalj, satt i system, och det systemet är ett krympande med självspelande piano.

 • @Öystein och Jan Norberg
  Jag är ytterst tveksam till att ansvarsproblemet i tjänstemanna och politikersektorn går att lösa med de metoder som finns tillgängliga inom systemet hur mycket man än ville det. Korruptionen sitter för djupt, det kryllar av ryggdunkare och kollegiala gentjänster överallt. Därtill kommer grupper som Ruben och Hilda och utöver det alla brödraskap som inte ens inom sina egna kretsar talar om korruption utan kallar allt för konsensus. Att sedan tro att politiker före valet lovar saker som de sedan kan hålla är också rätt naivt, de är nätverkare och kommer för att behålla sina positioner fortsätta likadant som förut. Åtta partier ska nu slåss om en krympande kaka men ingen av dem kommer att kunna förändra något utan allt kommer att resultera i högst demokratiska icke-beslut. Även kallat bordläggning eller på sin höjd sätter man dit en enmansutredare som eventuellt blir klar 2023. Så då återstår den dynamik som Leif och Linda här tagit upp, duktiga organiserade medborgarjurister som med befintliga lagar kan återupprätta rättssystemet. Jag har själv valsat runt i stort sett alla instanser i ett fiktivt skattemål för ett decennium sedan och det var ingen lustig erfarenhet. Alternativet är det som makten bakom militärkomplexet vill, ett utdraget lågnivåkrig i förorterna mot en dysfunktionell polismakt och en snart lika dysfunktionell underrättelseverksamhet, allt styrt från toppen.

 • Instämmer om att utkräva ansvar där det ska utkrävas. Men det är ju det artikeln handlar om, just att hitta tillbaka till ett system där ansvar kan utkrävas. Låt oss inte gå en onödig omväg.

 • Och hade men läst på om InPower movement hade man kunnat konstatera att de redan har fått gjort mer än vad de flesta tyckare på nätet, och det finns mycket kunskap och praktiska tips på hur man kan gå tillväga i fler länder än där det beprövats med framgång. Det handlar VERKLIGEN om att utkräva ansvar där det ska utkrävas.

 • Jag själv har diskuterat mycket med Leif och kan konstatera att han är en av de mest pålästa och intelligenta människor som finns, med ett stort hjärta. Men, oavsett vad man tycker, och vad han än skriver, är det mycket obehagligt att läsa flera kommentarer här. Det påminner om beteenden som förekommit i mycket mörka delar av vår historia där man idiotförklarar människor som tänker annorlunda. Mycket, mycket obehagligt. Men, där är vi tyvärr. Det är bara att låta Sveriges utveckling att nå en mycket djup avgrund.

 • Kalla inte folk galna, fråga efter källor.  Och kalla då du får källorna ej dessa källor för “konspirationsteorier”.  Det var CIA som hittade på begreppet efter mordet på den president som inför pressklubben förklarade hur allt funkar.

 • @ Jan Rosbäck, jag kan väl i stort hålla med om din analys och betr en författningsdomstol så är det ett alldeles utmärkt förslag som i ett slag avsevärt skulle höja rättssäkerheten i den bananrepublik vi nu känner som Sverige.

  Att vare sig dessa korrupta politiker eller tjänstemän frivilligt skulle ge upp och börja ta ansvar är precis som du säger ruskigt naivt och tro.

  Därför måste denna totala godtycklighet åtgärdas inom de demokratiska val vi nu står inför detta år.

  Dvs vi måste avkräva varje politiskt parti på ett konkret svar om de tänker stödja ett återinfört tjänstemanna och ämbetsmanna ansvar, gärna också en författningsdomstol för min del.

  Såvitt jag kunnat utröna hittills (jag kan ha fel!) så är det ännu bara SD som sagt sig ställa upp på detta, bla i en TV-intervju med Sven Melander så svarade Jimmie Åkesson jakande på just den frågan. Efter viss tvekan så svarade också Jan Björklund jakande på den frågan i Sven Melanders utfrågning.

  Att du däremot också länkar till en inpowerment site i USA som har låg relevans i det svenska valet ter sig dock ganska motsägelsefullt.

 • @ Jan Rosbäck,

  Just det. En författningsdomstol måste införas. Det har motionerats om detta 2017, men jag är osäker på var det ärendet ligger nu. Det är bara för partierna att visa var de står, och sedan på igen. Det är ju valår!

 • @Öystein Vem ska ta tag i problemet när bananrepubliken Sverige till exempel saknar författningsdomstol? En sådan har till uppgift att kontrollera att lagar och bestämmelser inte strider mot grundlagen och rätta till problem innan lagar börjar implementeras. När tjänstemannaansvaret försvann på 1970-talet var det inte många som hade en tanke på att ett spöke i form av ohejdad migrationspolitik orsakad av ett militärindustriellt komplex skulle spela försteflöjt i svensk politik. Att tro att tjänstemän och politiker frivilligt i dagens läge skulle börja ta ansvar för sina handlingar är väl övermåttan naivt. De hänger kvar vid lönechecken så länge det bara går. Det är således upp till medborgarna själv att börja fixa till lösningar, ungefär som i https://inpowermovement.com/inpower-nol-update-17-feb-2018/

 • Jag läser och lär mig mycket här inne på NV, det reflekteras mycket i trådarna, om detta som att sanningarna ska upp till ytan…helt korrekt, problemet är att vi bär inte alltid på samma sanningar, inte samma sorts moral, då kan det bli svårt…Jag läste en gång Martin Luther Kings kloka ord: “Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas tystnad”…

 • @Öystein, det är ju helt besynnerligt att Leif of Godland återigen postar en länk med något som, trots mina hyggliga engelska språk kunskaper, bara kan kategoriseras som “gallimatias”.

  Om detta för LoG är att återvända till ämnet så betackar jag mig för ytterligare länkar, finns det ingen här på forumet som kan följa med denna stolle till vården.

  Det Sverige lider svårt under är den rättslöshet som präglar dagens myndighetsutövning och då det inte finns ett personligt tjänstemanna ansvar så är det den frågan som behöver diskuteras, inte vad några stollar i USA försöker lansera som nåt slags global rörelse med noll utsikter att ens ändra på vädret.

  Att dessutom politiker är obenägna att vilja återinföra detta personliga ämbetsmanna och tjänstemanna ansvar ett valår som detta gör det till en av detta års viktigaste frågor.

  Vem bryr sig om vad impowerment movement har för sig ??

 • @ Leif of Godland,

  Du snackar återigen gallimatias. Artikeln handlar inte om huruvida tjänstemän vägrar ta ansvar eller ej. Det hela handlar om att de genom lagen SKA VARA ANSVARIGA för vad de gör vare sig de vill eller inte. Finns inte detta lagstöd finns inte en chans för den enskilde medborgaren att få rätt hur mycket jobb och kraft som denne än lägger ner.

  Medborgaren blir då i stället en s.k. “rättshaverist”, vilket medför att ingen annan medborgare kommer att göra den minsta ansträngning att få rätt om man anser sig felaktigt behandlad. Inser du inte det????

 • Varken jag eller någon annan använder en fiction film som rättesnöre för sin världsuppfattning – ett så konstigt och korkat påstående går inte att bemöta logiskt.

  Tvärtom – filmen är en allegori. “The Pill Scene” är en referenspunkt som är så välkänd så den används väldigt mycket i seriösa debatter på hela planeten. Att inte känna till den är brist på allmänbildning.

  Filmen visar fenomen som går igen i hela mänsklighetens historia. Filmen är inte en lära.
  “The Pill Scene” visar tydligt de olika medvetandetillstånden – att tro på Mainstream eller att eliten har en agenda som de stegvis genomför.

 • @Kim Lundgren, “assume nothing, question everthing”.

  Slutorden i den videolänk du skickat säger väl ganska väl vad vi alla bör ägna oss åt, men om man kritiserar tex Islam och andra religioner (vilket jag i egenskap av agnostiker gör) gör detta konspirationsteorem till en allegori som inte är ett spår bättre än det nonsens som tex Islam torgför.

  “This is Huston calling, back to earth”…..

  Man måste ju vara mentalt retarderad om man använder en fiction film som rättesnöre för sin världsuppfattning, inte undra på att den yngre generationen är vilsna i luvan.

  Jag instämmer med Öystein och ber NV om ursäkt för detta sidospår, men såna som Leif of Godland skall aldrig få stå oemotsagda var de än dyker upp och ger han sig in på detta forum så får han räkna med mothugg.

 • video HLX6y…
  Jag skrockade lite i slutet vid Platon´s grotta-liknelsen; en person gick utanför grottan och upplevde omgivningen, kom tillbaka till grottan och beskrev hur verkligheten såg ut. Norbergarna kallade hen för dåre 🙂

 • @ Kim Lundgren,

  Om du menar att Matrix visualiserar maktelitens bedrägeri och hjärntvätt, så är det just det som jag skrivit så mycket om här på NV. Dock aktar jag mig för att hamna i “fällan” att mina åsikter ska vara sprungna ur en film. Då anser jag att det lätt kan mynna ut i att man anklagas för “fantasier sprungna ur en film”. Och det tror jag inte tilltalar massan. Att visualisera vad man menar tror jag dock ofta är ett framgångskoncept, men det finns massor av filmklipp på just Youtube hämtade från verkligheten som jag anser är mer användbara som utgångspunkt för att illustrera/visualisera hur illa det ser ut.

  Avseende “analysen” av Matrix och hur den hänger ihop mad dagens verklighet möjligen bättre framgår i denna länk:
  https://www.youtube.com/watch?v=HLX6y5uVLqA

  I övrigt tycker jag att du är duktig på att hitta träffande länkar som sammanfattar bra vad som den aktuella frågan/problematiken handlar om. Men just detta med Matrix har jag lite svårt att förstå styrkan i att hänvisa till.

  PS. Ursäkta Torbjörn att vi här en stund har avvikit från grundartikeln DS.

 • Att gå på det röda eller blå pillret symboliserar vår verklighetsuppfattning – lever vi i den “normala”, inlärda världen eller har en plötslig livsändrande insikt upplevts då man chockartat insåg att allt eliten lärt oss är baserat på lögner.

 • @ Kim Lundgren,

  Ok, jag har nu sett “the Pill Scene”, och jag har inte sett den tidigare. Men vad menar du med att jag därför skulle ha gått miste om många “intressanta och väsentliga” diskussioner?

  Detta känns det som att vi måste bottna i.

 • @ Kim Lundgren, vad var det jag sade om att ha snattat på morotskakan, i detta fall är det ju frågan om ett rött piller.

  Inget att förundras över att Sverige ser ut som det gör i de yngre generationerna när man på fullt allvar tar en amerikansk fiction film som utgångspunkt för sin övertygelse.

  I USA sitter Alan Watt, uppenbarligen fullt övertygad om både det ena och det andra.

  Jag var i Waco, Texas efter det att den religiösa sektens kollektiva självmord hände.

  Möjligen är Alan Watts en överlevare därifrån, i USA finns det många såna som Alan Watts. Men det är tur att inte så många runt om i världen tar såna som han på allvar.

 • @ Kim Lundgren,

  I den länk till Wikipedia du skickade med, vilken av där alla definitioner på Matrix, i detta sammanhang, är det som gäller?

 • Muppet show i denna tråd tydligen; gubbarna som kommenterar högt från läktaren bredvid scenen. Kalla alla dårar som inte exakt säger det man är van vid. Inskränkt är understatement.

 • @Öystein, vi må vara detta forums militanta seniorer men det får f-n vara nog med kvasiintellektuella dårar härinne på detta forum som gör allt för att störa en hyggligt seriös debatt om viktiga samhällsfrågor.

  Man anar ju ålder som orsak till deras fiction baserade verklighetsuppfattning, Newsvoice får inte förvandlas till en samlingspunkt för prepubertala stollars hemvist. Så bygger man inget varumärke!!

 • @ Kin Lundgren,

  Varför ska jag ta reda på det? Det är ju inte jag som vill föra ut något Matrix-budskap. Alltså, borde Leif beskriva detta, om det är grunden även för honom av vad han vill säga. Det borde ju inte vara så pedagogiskt avancerat.

  Visst, jag googlade för att se vad jag har missat om “Matrix”, men hittade bara filmen. Och jag säger som Jan ovan, – man kan väl inte ha en fiction film som bas att bygga ett seriöst budskap på??

 • @ Kim Lundgren, har man krav på att andra skall ta reda på vad man, efter att snattat på morotskakan, själv inte kan förklara är det min bestämda uppfattning att man bör söka hjälp.

  Hur i hela friden kan man ta en biofilm som utgångspunkt för sina litanior??

  Det visar ju på att man inte har mark kontakt utan flyger redlöst i kosmos påverkad av morotskakan och en verklighetsuppfattning baserad på en film, något som inte tillkommer en normal och ansvarskännande medborgare med hyggligt normala förståndsgåvor.

 • @ Jan Norberg, hellre “morotskaka” än “Kool-Aid”.

  Det sägs att då CIA skulle avveckla Jonestown så var det endast en liten del av Jonestown folket som frivilligt drack “Kool-Aid”, utan att CIA “blev tvungna” att injicera gift eller skjuta resten.  Kan vara samma i den svenska självmördarkulten, jmf. Gardasil, etc.

 • @ Kim Lundgren,

  Om nu man måste vara kunnig om Matrix för att förstå vad Leif menar, och Leif vill få alla att förstå, kan det inte då vara på sin plats att beskriva vad Matrix är först????

  Kanske du kan förklara det?

 • Jag förstår vad Leif menar och de som inte förstår det är okunniga om Matrix.

  Jan Norberg är fruktansvärt oförskämd, lyckligtvis är inte alla fackidioter det.

  Fackidiot termen användes mest på 60-talet men har evig betydelse: en intelligent, kunnig person som endast har tunnelseende i en oändlig, mångfacetterad värld.

 • @ Leif of Godland, du är för mig ett avslutat kapitel och min uppmaning måste bli att Du söker vård för den åkomma du tycks lida av.

 • Så tydligen är dessa program då helt OK med majoriteten av det svenska folket?  Dock har jag rätt att stå upp för mig och de mina, det är därför jag arbetar genom fristående strukturer.  Folket må ha rätt att för sig välja att utrotas, men jag och de mina har ändå rätt för mig och oss säga nej.  Bara ett exempel av väldigt många, Barrie Trower, från tidigare länkad PDF:  “And the problem is, it was calculated several years ago.  I have the paper that estimates the cost of your sickness from electromagnetic radiation.  It is known to be in the tens of billions, and it’s going up enormously.  So there is going to come a point when the cost of treating people is just prohibitive for the country, and people are going to die and the bubble is going to burst.  And when it bursts, I fear a lot of influential people will be standing in the dock.”

 • @ Öystein Rönne,

  Att jag är obegriplig är för mig obegripligt efter att agendan på 80-talet annonserades i sten, men nåväl.

  Jag syftar på den multispektrala democice- och depopulationskrigföringsagendan inte minst beskriven av Kevin Galalae i hans Depop Secrets.

  Jag syftar på mikrovågslögnerna trots 40 år av för myndigheterna känd forskning av signalernas skadliga effekt, alltså inte bara uppvärmningseffekten, som inte minst den engelske gentlemannen Barrie Trower länge har gått ut och varnat för (se t.ex. http://stopthecrime.net/Deborah%20Tavares%20Interview%20with%20Barrie%20Trower.pdf ).

  Jag syftar på hur vi avsiktligt fördummas genom indoktrinering så att vi inte ska kunna tänka utanför förutbestämda ramar, med det oerhörda överlevnadshot detta innebär när förändrade miljöomständigheter kommer att kräva förmåga till helt självständigt tänkande för att vi ska kunna helt omskapa våra liv för överlevnad.  Referensverket där de senare bedrägerierna formellt och stringent plockas isär är hyperdialog : Ola Alexander Frisk – This Is How The State Fucks Your Mind http://hyperdialog.blogspot.com/p/section-1.html .

  Och jag syftar på alla andra brott mot mänskligheten som kan täckas in i det jag redan uttalat, brott som Baltic Sea Indigenous Court = Östersjö Urfolks Ting redan har dömt om eller kommer att döma om.

 • @ Leif of Godland,

  Jag håller med Jan N. Det är för mig helt obegripligt vad det är du försöker säga!….

 • Vänligen håll mig borta från höger-vänster skalan.  Ang. “farligaste brotten” så är de så många att det är en onödig distraktion att här nämna något enskilt.  Ang. onödiga jobb, bidrar de till försörjning?  Onödigt att lista dem.

 • @ Leif of Godland, att behöva debattera med någon som varit på morotskakan igen känns ju inte särskilt meningsfullt, men here we go again.

  Du talar om de “farligaste brotten” utan att med en stavelse ens antyda vilka dessa brott i så fall är, Suck!!!

  Du nämner vidare att de domare som blir inblandade är mer intresserade av “säkerhetsklassning”, goddag yxskaft!!

  Du påstår i kryptiska termer att WHO driver olika “agendor” och att de avsiktligt ignorerar årtionden av forskning, vilka agendor och vilken forskning frågar man sig??

  I ditt andra inlägg påstår du att “utan onödiga jobb så behövs ingen skatt”, och vilka jobb som skulle vara onödiga framgår ju heller inte.

  Jag tar mig för pannan och konstaterar ännu en gång att vissa debattörer här i detta forum verkar snatta på morotskakan varje morgon och därefter fortsätta odla sina kommunistiska drömmar.

  Jag har verkligen försökt att förstå och med välvilliga ögon gissa mig till vad du avser, men jag kammar noll. Förvisso kanske vi delar en och annan uppfattning men ett gott råd får bli att lämna drömmerierna om ett kommunistiskt samhälle och ist komma ner från stratosfären där du befinner dig.

 • Det går f.ö. ej att utkräva ansvar för de farligaste brotten i allmänna domstolar, då de domare som kommer att bli inblandade har mer lojalitet till säkerhetsklassnig än till mänsklighetens överlevnad.

  WHO och andra verkar för mycket märkliga agendor, och ignorerar avsiktligt många årtiondens forskning.

  När systemet är tillräckligt korrupt kan det ej laga sig själv.  Det är då nödvändigt att laga det utifrån en fristående struktur.  (Globala Godland och regionala ÖstersjöVäldet är från grunden skapad som en sådan fristående struktur.)

 • @ Leif of Godland, du fortsätter oblygt att lansera dina kommunistiska ideal. Jag tycker dock att sign #notmeetoo på ett begripligt sätt och med en hygglig referens pulvriserat dina argument så den delen lämnar jag därhän.

  Det intressanta är Vad som driver människor som Leif of Godland att så envist förespråka denna variant på den utopiska kommunistiska samhällsmodellen?

  Tar vi hela det synnerligen komplexa transfereringssystemet (all included) så utgör inte ens det skäl för att ens överväga basinkomst/medborgarlön, det har med moral att göra. Men det struntar väl en godhetsknarkande ärkekommunist som Leif of Godland i.

  Tvärtom så borde vi överväga en samhällsmodell där alla vilka arbetar och med sitt arbete kan försörja sig själva blir befriade från skatte oket som nu vilar tungt över dem.

  Åtminstone så borde de med de låga inkomsterna helt befrias från skatt alla kategorier, alla människors inneboende kraft att klara sig själva är stark och det kan borga för att alla klarar sig själva utan några som helst bidragssystem.

  De vilka tjänar mer och därmed kan betala en viss skatt skall då erbjudas möjligheten att själv på sin självdeklaration lista de 5 viktigaste områdena till vilken deklaranten vill att just hans skatteinbetalningar skall gå.

  För att undvika att människor försöker undkomma skatt så skulle SKV kunna bevaka konsumtionen istället, dvs en differentierad utgiftsskatt där man beskattar det som köps i enlighet med vad som ideologiskt/politiskt anses försvarbart att beskatta mer än annat.

  För att tala klarspråk så kan staten beskatta lyxkonsumtion så att köp av en dyr kokainsläde (bil) som några mindre nogräknade medborgare med knarklangning som jobb anser sig ha möjlighet att köpa blir i h-e dyr. Då får ju staten ändå in sina skatter och kan koncentrera sig på att bekämpa själva brottsligheten.

  Ju mindre skatter vi betalar in desto större blir incitamentet för politikerna att verkligen prioritera enligt vad det sammantagna skattebetalarkollektivet angett som sina prioriteringar.

  En annan idé som borde provas är att istället för bidrag ur något av transfereringssystemen så borde avdragsrätten utökas att omfatta en lång rad saker så att vi slipper just dessa så förhatliga och ineffektiva transfereringar.

  Ytterligare en sak som borde genomföras omg är att alla får behålla sina inkomster brutto varje månad, och inte som nu att arbetsgivaren skall betala in skatt vid källan.

  Alla inkomsttagare skulle då bli pliktade att själva till SKV betala in sin egen skatt (inkl skatten att vara arbetsgivare, dvs arbetsgivaravgiften) varje månad, då skulle det nog snabbt gå upp för väldigt många hur mycket som försvinner i skatt varje månad.

  Det skulle nog inte dröja så länge innan en animerad skattedebatt kom igång ibland de vilka som i dag inte har en susning om hur mycket pengar de egentligen betalar i skatt.

  Att få behålla sina egna intjänade pengar skulle dessutom bli ett effektivt vapen i händerna på de politiker vilka verkligen menar allvar med att gå medborgarnas ärenden och inte sina egna.

  Får vi dessutom tjänstemanna och ämbetsmanna ansvaret återinfört kan vi som medborgare sätta ordentlig press på politiker och maktmissbrukande tjänstemän.

 • [Sylthammar]

  Leif, det där du ber om är en snara för folket. Naturligtvis är jag inte förvånad att du fungerar enligt Hegels princip; “problem, reaktion och lösning” ;-). Eliten kommer att lägga in höga växlar för att konditionera folket fullständigt, så de blir ägda. För den planerade kommande världsordningen så den yttersta eliten och kommunisterna genom personer såsom Musk och andra (som de sett till att de promotas ut som estradörer med stor popularitet) att se till att det kommer ut propåer om det – DE behöver folket inom sin “lön”. Bli inte en fullständig idiot Leif – håller du på att spåra ur? Ingen annan än du själv har det yttersta ansvaret för att du ska få ge i förhållande till att du får, så att man kan ha ett fungerande liv. Be inte om att andra och den kommande väldigt stora Storebroren ska bli dina masters.

  “Idén om att basinkomsten skapar en ny generation av sociala rättigheter kompatibel med den globala världen står på skakiga ben. Det första felet är att tankefiguren implicit hävdar att vi på grund av robotiseringen och globaliseringen kommer att jobba mindre och därför känna att det är nödvändigt att utforma nya sociala rättigheter. Teslas skapare Elon Musk har uttryckt sådana tankar: ”När robotarna tar över arbetet vi gör i dag kommer vi att behöva medborgarlönen”. […]

  “Slutligen finns argumentet att basinkomst skulle ge människovärde till alla, även till dem som inte jobbar. Det argumentet har bara ett fel. Ett enormt sådant. Det påstår implicit nämligen att de arbetslösa inte har något människovärde. Ett sannerligen motbjudande påstående, som i mitt tycke inte bör vara föremål för vidare diskussion. Däremot borde människor som hävdar det vara föremål för en ordentlig diskussion.

  Eller rätten för surfaren på Hawaii att surfa för andras pengar, medan andra jobbar. Den rätten är inte så lätt att moraliskt försvara.

  Jag har inför denna artikel läst en hel del av det som har skrivits i böcker och vetenskapliga artiklar om medborgarlön. Jag har fortfarande inte hittat ett enda argument för medborgalön som inte har smulats sönder. Inte ett enda. Ändå vågar jag inte slå vad om att denna idé inte kommer att bli verklighet.

  DÅLIGA IDÉER BLIR OFTA VERKLIGHET

  https://timbro.se/smedjan/pengar-for-ingenting/

 • Den perfekta systemmedbrottslingen menar att om sådana som Ulf Bittner fick råda skulle intet genomföras och alla initiativ skulle dö sotdöden i oändliga rättsprocesser.  Erfarenheter från andra länder visar att då korruptionen är tillräckligt omfattande så har nästan alla varit medlöpare, och då är det ogörligt att starta rättsprocesser gentemot större delen av befolkningen.

  Vad som i sådana lägen är nödvändigt är istället sannings och försoningsprocesser, där kravet är att allt redogörs, och endast de största bovarna sedan faktiskt straffas medan de som visar att de förstår vad de har varit del av och verkligen visar ånger kan undgå bestraffning men har detta i sina CV’n, vilket kan innebära att de ej kan behålla känsliga positioner.

  Medborgarlön för alla gör det möjligt att på ett mänskligt sätt friställa de som ej kan behålla positioner.  Det är visat, fast det talas det tyst om, att det är möjligt att organisera produktion så varje medborgare endast behöver arbeta 2 år eller mindre av en 100-årig livstid för att alla ska vara försörjda.  Det sker i dag så mycket onödigt arbete som ej bidrar till försörjning, som det verkar, för att ingen ska känna sig trygg utan ängsligt se till vad makten önskar för att ej riskera fattigdom och misär.

 • @Kjell Holmsten
  Människor kommer rösta på ytterligare ett högerparti, nämligen SD, om du inte erbjuder dem realistiska alternativ till SD, alternativ som är villiga att valsamverka.

  Jag är politiker men utför inga tjänster till de globalister som styr över dig idag och kommer heller inte lyda dem. Hellre dör jag som Olof Palme och Anna Lindh än att leva med den skam som de korrumperade lever med.

  Knarklangare kan visserligen var dygdiga på så vis att sexlusten kan avta av knarket, men det är knappast dygdigt att sprida knark till människor, det är heller ingen bra lösning för det lidande de flyr ifrån. Meditation är bättre.

  Men visst finns det säkert några få bra politiker eller socialarbetare också som räddar folk ut ur knarket och prostitutionen. Det har i alla fall jag sett.

  Prostituerade har verkligen mindre att skämmas för än politiska horor. Där kan jag hålla med dig. Det finns prostituerade som njuter av sitt arbete och får andra att njuta som inte kan njuta utan hjälp, handikappade eller oattraktiva människor. Vi bör bemöta dem alla med respekt, anser jag, och idag finns det kondomer.

  Jag håller med dig om att den som röstar på det blå laget eller på det röda laget, är grundlurade idag, men jag ber om medlidande med dem för de rår inte för sin hjärntvätt.

  Jag är enig med dig. Den mest promiskuösa, lata och knarkande hippien kan förmodligen bli en tillgång i framtiden. Varför? Jo för Hippies är ofta mer öppna, gör yoga och meditation och det kan leda till upplysning om de inte helt förstört hjärnan. Dessutom vet de vad frihet är och kommer försvara den.

  Jag, till skillnad från dagens imperialister och gårdagens imperialister, verkar för fred och respekt för andra folk i världen, att vi ska hjälpa varann i nöd effektivt genom UNHCR på plats.

  Jag sitter inte heller i en stor pimpad byggnad varje söndag och jag menar att vi ska sluta vara passiva medbrottslingar till det monopolkapitalet håller på med idag.

 • En författningsdomstol som då kan tillämpas på politiker och tjänste- man kvinna som har gjort allvarliga fel ända ner till dagsböter.
  Vi skall nog inse att så kommer det aldrig att ske då det måste vara skönt att vara en privilegierad medborgare som inte behöver ta ansvar för sitt handlande. Palme ordnade det ena och andra för alla politiker. En man som stack ut i folkvimlet.
  Förra Transportstyrelsens GD har så vitt jag vet placerats i ankdammen hos regeringskansliet. Undrar var denna galenpanna hamnar härnäst. SÄPO kan ju låta henna ha hand om deras servrar och dela ut jobb runt om i världen.

 • @Jan Norberg, om det vore så att en majoritet av invånarna i Sverige skulle känna sig bekvämare om frågan togs upp, om en politisk debatt om tjänstemannaansvaret skulle öka tilltron till statsapparaten så gärna för mig.
  Ingen blir glad av politik, de transfereringar som görs skapar missnöje, den som är mottagare anser sig få för lite och den som skall ge anser sig skinnad. De som nekas av ett myndighetsbeslut anser sig överkörda och påstår inte sällan att myndigheten är korrupt, ingen blir glad över att drabbas av sjukdom och de drabbade klagar gärna på vård och omsorg, när barnen misslyckas i skolan så är det fel på undervisningen, fortköraren som fälls av fartkameran påstår att hen har fått sin integritet kränkt av samma kamera. Det går att fortsätta i oändlighet även om alla förstår att samhällsplanering, skola, ordningsmakt, vård och omsorg behövs, ändå väcker dessa maktcentra en olust hos oss och vi kan uppleva en direkt aggressivitet om vi drar det kortaste strået i en prövning mot överheten.
  Det är inte statsmaktens problem det ditt, det är din utbildning och fostran som ställer dig i det underläget, där du kryper ihop och reser ragg, när konfronteras med auktoriteter.
  Min advokat sa följande till mig: “Per, man kan mycket väl ha rätt men ändå förlora tvistemålet” och själv översatta jag det till att “Man kan mycket väl ha fel men ändå vinna i tvistemålet”. Det blev många tvister genom åren, det mesta gick plus och även förlusterna var godtagbara.
  Vare sig statsmakten och dess funktionärer är perfekta, lika lite som rättvisan är rättvis, men det är inte du heller och inte någon annan heller för den delen. Lev med det, ge varje konflikt en budget på tid och pengar, går det bra så är det bara att gratulerar och när man förlorar så glömmer man och går vidare.
  Textförfattaren och andra här har ju redan dömt ut staten och dess tjänstemän så de kan inte ha någon glädje av en eventuell rättslig prövning mot en tjänsteman. Så varför efterfråga en sådan process? Det kallas opportunism och grundar på en upplevelse av rättshaverier i samhället, egna tillkortakommanden eller medias uppblåsta “tycka synd om” reportage, som inte har en rimlig verklighetsförankring.
  Om ditt inhopp i politiken tycker jag att du bör fortsätta och inte hoppa av, fast vi inte tillhör samma parti.

 • @ Per Larsen, jag måste ge dig att du inte saknar en viss humor (uppskattas).

  Jag tror att en av de större skillnaderna i våra resp synsätt är nog det du tar upp om att vara en småfisk i ett stort stim av små fiskar.

  Jag tolkar att du därmed är för kollektivism i dess olika former och du inte gillar att individer tänker själv utan underordnar sig kollektivets gemensamma beslut.

  Jag tycker i princip tvärtom, jag är för individens oinskränkta rätt att tänka och tycka alldeles själv, utan att i alltför hög utsträckning ta hänsyn till vad andra tycker.

  När det sedan kommer till att underordna sig demokratiskt fattade beslut så delar vi nog i stort uppfattning.

  Jag blir dock trött på en del av kommentatorerna här på NV då de lanserar allsköns strunt om att inte rösta, lanserande av olika mer eller mindre spektakulära konspiratoriska teorier, förkastande av demokratin utan att kunna tala om vad vi skall ersätta demokratin med, osv, osv.

  Förvisso respekterar jag allas rätt att fritt uttrycka sig och den rätten ligger inom min syn på att alla skall tänka själv, men att vissa då ger i kast med att försöka lansera den ena stolligheten efter den andra gör mig trött.

  Att förändra inom de nuvarande systemen såsom att tex vara medlem i nåt av de bef politiska partierna är ju nåt som jag provat (M) men då jag insåg att M i förväg gjort upp med MP om att implementera deras migrationspolitik för att stänga ute SD så brast det för min del och jag gick ur den partipolitiska apparaten. M respekterar inte de demokratiska spelreglerna.

  Om du undrar hur jag så säkert vet det så kan jag bara säga att en till mig närstående då var mycket nära Tobias Billström (dåvarande migrationsminister).

  Inte blev det bättre när man ingick DÖ (DecemberÖverenskommelsen) då tappade svensk politik all trovärdighet betr respekten för demokratin.

  Inför stundande val krävs att vi hittar en kioskvältar fråga för att kunna ändra på tingens ordning, och då menar jag INTE alla stolligheter som vissa här är så sugna på att visa upp.

  Ämbetsmanna och tjänstemanna ansvaret skulle ju kunna vara en sådan fråga.

  Kanske Ulf Bittner inkommer med ett textförslag som vi alla kan skicka till ansvariga inom samtliga partier??

 • Leif of Godland, mycket bra och genomtänkt som du delar, från de som ännu kan tänka. Uppenbarligen fungerar inte det s.k. demokratiska systemet och jag skäms över hur extremt korkad människan blivit, men hon är oxå utsatt för extrem nedsläckning gällande intelligens och kreativt tänkande/skapande.

 • @ Per Larsen,

  Tack, jag förstår…

  Angående din replik till Jan Norberg ovan; läste och förstod jag rätt??? Erkände du dig själv som tillhörandes PK-kollektivet??? I så fall vill jag säga: Wow, ärligt av dig!, och det förklarar en del som jag kommenterat om dig i flera tidigare inlägg. Och det är såklart ok att erkänna sig själv att tillhöra detta kollektiv, men då kan det vara klädsamt att börja sina inlägg med: Hej jag heter XXX och jag tillhör PK-kollektivet. Då undviker man liksom en del onödiga debatter.

 • @Öystein Rönne, tack för ditt inpass. Jag försöker att ge dig det beröm du så väl har gjort dig förtjänt av men redaktören refuserar mina inlägg.

 • @Jan Norberg, tack för din replik, den är tydlig och visar vad du misshagar.
  “…saknar samvete och omdömet verkar du ju ha förlorat…” är det din syn på människor som bekänner sig till en troslära? Hur skyddar du din person och liv mot sådana horder av mänsklig oberäknelighet? Bättre i Portugalien?
  Om du som medborgare verkade i ett politisk parti så har du rätt att ta upp vilka frågor du vill, om de vinner gehör är en helt annan sak. Jämför med rättshaverister, det går 13 på dussinet, men ingen tror på deras dravel.
  Betrakta dig själv som en del av ett stort stim jämför med småfiskar, https://youtu.be/wyQET0tvXZM, det har stora fördelar att leva i stim, precis som fiskarna behöver vi skydd, föda och omsorg allt detta underlättas av att vi är i grupp. Det är ekonomi det handlar om, det blir billigare med skydd, föda och omsorg när det görs i samarbete. Det kräver att man kommer överens, det kräver vilja till samarbete och respekt för andra även när man inte själv vinner på det.
  Det räcker inte att man betalar skatt det krävs också ett engagemang. Kommer du för långt ifrån flocken blir du uppäten, så på med PK-glasögonen JN och prova verkligheten! Du kan bli överraskad!

 • @ Per Larsen, Per Larsen 13 Feb, 2018 at 23:40

  Jag kan bara instämma med vad Öystein Rönne konstaterar, dvs du måste nog ses som etablissemangets i särklass bästa försvarare. Du försvarar oblygt i stort sett allt som dagens politiker hittat på och tänker hitta på framledes. Går du igång på att vara tvärsför i alla frågor??

  Om jag minns rätt så är du också religiöst engagerad och som sådan antar jag att du saknar samvete och omdömet verkar du ju ha förlorat sedan länge.

  I sakfrågan om ämbetsmanna och tjänstemanna ansvar så försvarar du rakt av dagens ordning med någon diffus antydan om att det skulle ske av samma skäl som att det skulle finnas ett kommentarsfälts ansvar, var ligger logiken i det?

  Det är just den här typen av relativisering som är så utmärkande för socialister om än dåligt förklädda till borgerligt röstande som i ditt fall.

  Nu diskuterar vi just ämbetsmanna och tjänstemanna ansvar inte kommentarsfälts ansvar, kan vi vara överens om det i alla fall.

  Du skriver: “partierna ger följaktligen den uppsättning möjligheter vi kan diskutera.”

  Du åsidosätter därmed medborgarnas egen rätt att välja sakfrågor och områden att diskutera, där ser du bara att det är partierna som skall ge oss “den uppsättning möjligheter vi kan diskutera”.

  Du måste väl i ärlighetens namn själv inse att du med påståenden som dessa blir betraktad som en ärkereaktionär stöt vilken okritiskt ställer upp på etablissemangets dagordning utan någon som helst avsikt att ta av PK-glasögonen.

  Din giftighet är dock imponerande då du avslutar med orden “vi som arbetar och betalar skatt”, jag förstod passningen men jag är pensionär OCH betalar svensk skatt. Dvs oroa dig inte över det Du.

 • @Ulf Bittner, just det, om sådana som du fick råda skulle intet genomföras och alla initiativ skulle dö sotdöden i oändliga rättsprocesser.
  Ett tips, du skall ge en replik i kommentarsfältet. Din länksamling skall du ersätta med några meningar som tydligt visar vad du avser och på vilket sätt det påverkar mitt resonemang.
  Den här meningen är dålig härskarteknik: “Föreslår att Du sätter dig in i sakfrågan ordentligt, läs på mera;” den säger mer om UB’s förmåga att hantera frågan.

 • Synnerligen informativ tråd måsta man säga….
  ….där t.ex. somliga verkar vara antingen verklighetsfrämmande eller hjärntvättade i olika stadier och/eller hitintills oupptäckta “troll”….

  Rönnes inlägg synes ha en blodtryckshöjande effekt och rör om ordentligt i grytan….
  Både intressant och roande…. ☺

 • @ Per Larsen,

  Jag har nog sagt det förut, men säger det igen; du måste av våra styrande politiker anses vara den perfekta samhällsmedborgaren som så ofta försvarar “systemet”. Men vem vill vara populär hos våra kriminella politiker?

 • @Jan Norberg, jag röstar borgerligt och respektera de flesta partierna i riksdagen. Dessa partier styr Sverige och partierna ger följaktligen den uppsättning möjligheter vi kan diskutera. Fria fantasier och önskedrömmar står var och en fritt att kreera men det påverkar inte sakfrågor som tjänstemannaansvaret. Om man skulle införa ett kommentarsfältansvar så skulle det påverka debatten mycket negativt, exakt det samma gäller för våra tjänstemän och det arbete de utför, ett tjänstemannaansvaret, som här efterlyses, skulle lägga krokben på dem staten tjänare vem vill det? Vi som arbetar och betalar skatt vill inte det!

 • Till alla er som har så bra politiska idéer, varför går ni inte med i ett politiskt parti och verkar genom partiet? Som exempel kan nämnas att partiell vänstertrafik trotts allt bara är en social konstruktion och den kan bli verklighet om inte alla dessa mutkolvar och reaktionärer spelar under täcket med PK-maffian.

 • @ Kjell Holmsten, anarkister med rosa/röda drömmar och fullständigt galna socialistdrömmar kan fortsätta drömma men mig övertygar Du inte med ditt dravel.

  “1 miljon 40 tusen 188 st människor i ett gigantiskt tåg utanför riksdagshuset på valdagen.”

  Det säger nog det mesta om ditt sätt att se saker, vakna upp och dra de där tre djupa andetagen. Du kommer att känna dig vederkvickt !!

  Vilka partier som står på folkets sida eller ej är inte frågan Kjell H, vi har demokrati i Sverige och det är något vi alla har att förhålla oss till.

  “kanske du vaknar upp ur den representativa demokratidrömmen, men det kommer bränna i skinnet.”

  Jag föredrar den representativa demokratin framför revolutionära drömmares världsordning där hammaren och skäran utgöt ledstjärna för de styrande, släpp kommunistdravlet Kjell H.

 • Jan Norberg – Ja så dödar man debatt genom att använda kommunistspöket, vad är du rädd för? Att folk ska bli medvetna så att du inte kan fortsätta att kränga din falska retorik. Arbetar du för att SD ska få fotfäste i karriärröran riktigt eller overkligt. Jag drog till med försök att väcka debatt om vilken sorts framtid vi ska ha. För den skull menade jag inte att riva riksdagshuset eller förstöra allt vad “staten” Sverige byggt, nej då misstolkar du mig medvetet fel, varför? Sorgligt att människor som du vill döda debatter som stör deras drömmar om ett liv i en behaglig törnrosasömn. Jag fortsätter att debattera på mitt sätt utan att strebrar ska få fläka ut sig och sprida sin egen politiska dynga. Den dag när du upptäcker att SD inte alls står på folkets sida kanske, men troligtvis inte, kanske du vaknar upp ur den representativa demokratidrömmen, men det kommer bränna i skinnet.

 • @ Kjell Holmsten, det är såna som du vilka drar ett löjets skimmer över seriösa debattörers försök att få igång en samhällsdebatt.

  Ta nu tre djupa andetag och känn efter om det inte känns lite bättre, jag har nu precis som Öystein försökt läsa lite vad du eg vill säga och kommer ofelbart till slutsatsen att Du gör mer skada än nytta för att få olika ämnen seriöst belysta.

  “En tanke eller idé jag har är att staten måste rivas ner och allt måste göras om från början. Den representativa demokratin? MÅSTE rivas ner och göra om från början.”

  Så talar en sann och rättrogen revolutionär av den gamla hederliga skolan men nu i nya fårakläder, lägg ned denna revolutionsromantik och du kommer sannolikt att må bättre.

  “Titta på det monetära system, där går det ut på att parasitera så mycket som det bara går på alla andra för att själv bli rik. Då finns ingen heder kvar längre när du parasiterar på andras arbete, skuldslaveri, löneslaveri eller innovationer.”

  Så talar en sann revolutionsromantiker utan förankring i verkligheten, lägg ned Kjell H.

  Vi har en demokrati och det är vår plikt att rösta för att demokratin skall fungera, dina fantasier skall inte få grogrund i breda folklager för då vinner ju dagens ordning. Dvs den ordning vi båda vill skall dra åt ett annat håll. Du åt ett håll och jag åt ett helt annat håll.

  Du har enligt mitt synsätt din fulla rätt att uttrycka dig och dina åsikter helt fritt och jag accepterar att vi har olika syn på en hel massa saker men tro inte för ett ögonblick att Du skall få stå oemotsagd när du vevar igång din bullshit.

  Som den rättroende demokrat jag är så respekterar jag självklart att vi alla har olika uppfattningar men du skall för böveln inte oemotsagd få denna blogg att bli ett forum för exkommunistiska fantasier men nu i ny och lite mer sofistikerad form.

 • @ Kjell Holmsten,

  Jo, teoretiskt har du rätt. Men i praktiken kommer (precis som du säger) bara en bråkdel. Känner jag svensken rätt kommer i bästa fall typ 500 st. Och för det andra är det för sent, om man ska kunna ha ett inflytande på valet. De etablerade politikerna kommer bara att hånle åt det hela och offentligt i media kränka dessa människor så att det aldrig mer riskeras att upprepas.

  Nä, jag anser att det fordras något mer rejält. Jag tror att en del är på gång. Vi får se.

 • @ Öystein Rönne – 7 330 432 personer röstberättigade. Valdeltagandet var 85,81 = 1 miljon 40 tusen 188 st människor i ett gigantiskt tåg utanför riksdagshuset på valdagen. Dessa tysta, kärleksfulla människor skulle göra långt mycket mer nytta och rädsla för eliten än de 85, 81% av valboskapen 2014! 2018 vad tror du 1.5 miljoner människor utanför riksdagshuset. Nåja men några tusen kan vi väl få ihop till den söndagen i september då 85% inbillar sig att det gör någon som helst nytta.

 • @ Kjell Holmsten,

  Jag håller med dig i det mesta vad gäller status och nulägesbeskrivning. Men jag är en ganska otålig resultatmänniska och vill hitta en effektiv executiv väg ut ur detta elände som våra bedragare försatt Sverige i.

  Det finns många vakna och kloka individer bl.a. här på Newsvoice och jag hoppas att vi genom dessa kan hitta en strategiskt klok väg ut.

  Iofs tror jag att processen redan startat. Det ser man på politikers diverse mer och mer förekommande panik och klavertramp. Ur denna pågående process kan vad som helst hända, och det kan gå väldigt fort. Det jag väntar på är en katalysator, och den kommer att dyka upp snart. Det är jag övertygad om.

  Tills vidare anser jag att man ska rösta i valet. Men beslutet behöver ju inte vara förrän på valdagen. Men likafullt får det egna valet inte vara en bortkastad röst anser jag.

 • @Öystein Rönne, kul att du hänger med på det jag skriver. Jag har ju aldrig förutom 1973 och vid ett senare tillfälle röstat på något parti i riksdagen, jag har varit soffliggare där. Svaret på din fråga vad vi ska göra i stället är inte lätt och det är den frågan jag vill väcka med mina inlägg i stället för att som idag diskutera sekundära frågor om förhållandet slav vs ägare. Röstboskapen idag sover sig igenom 4 år av mental dimma. Bojorna är osynliga och drogerna TV, Film – Hollywood, Porr, folkförflyttningar, skuldslaveri som är intimt förknippat med löneslaveriet och långt mycket mer därtill måste upp till ytan och diskuteras.

  Det är långt mycket viktigare att diskutera vår beredskap för kommande svältkatastrofer och krig än att käbbla om inhemska indoktrinerade slavar, men självklart måste alla väckas för vår allas framtid. En tanke eller idé jag har är att staten måste rivas ner och allt måste göras om från början. Den representativa demokratin? MÅSTE rivas ner och göra om från början. Visst vi har massor med kunskap idag om vad allt går ut på så där har vi vunnit många år i kunskapsinhämtning. Framtiden måste bli vår och inte eliternas eller slavägarnas.

  Titta på det monetära system, där går det ut på att parasitera så mycket som det bara går på alla andra för att själv bli rik. Då finns ingen heder kvar längre när du parasiterar på andras arbete, skuldslaveri, löneslaveri eller innovationer.

  Sverige har 290 kommuner som alla kan bli självständiga, styrda av folkdomstolar eller liknande. Ja det finns alla möjligheter till hur allt måste läggas upp den dag slavarna (vi alla 99,9%) blir fria och sanningen om staten är varje medborgares kunskap.

  Rekomenderar alla att också läsa om hur parasiterna styr slavarna på https://parasitstopp.wordpress.com/
  och http://den-stora-konspirationen.blogspot.se/search/label/Konspirationen.%20Hypotesen.%20Bevisen
  och http://fredofrihet.blogspot.se/2017/10/en-drom.html

  Ja det finns ju massor att läsa om hur vi alla ska bli fria, då menar jag verkligt fria inte som idag då vi alla har osynliga bojor men mentala bojor som ibland blir synliga men missförstådda.
  Självklart kommer jag återkomma till detta i min nystartade blogg. Klicka på mitt namn så kommer ni till bloggen.

 • @ Kjell Holmsten,

  Nu har jag läst din länk, men också för första gången bekantat mig med din blogg. Jag måste säga att jag är imponerad av hur långt du kommit i dina insikter om medborgare, stat, organisation m.m. Det gav mersmak och jag kommer definitivt att läsa mer.

  Tillbaka till din kommentar till det jag skrivit. Kan vara så att jag ändå inte riktigt förstår vad du anser att man ska göra, Trots att jag läst din länk. Jag tror att du är väldigt nära sanningen hur det hela hänger ihop, men jag anser att läget för Sverige är akut och att vi medborgare som ännu inte sover måste göra något radikalt till nästa val.

  Om jag förstår dig ska vi inte rösta alls, utan bara leva vidare som individer på det sätt som går inom vissa ramar. Stämmer detta? Eller hur ska vi som lurade medborgare göra? Som jag ser det hela så riskerar vi att bli offer för en ytterligare cementering av ett bedrägligt system. Någonstans måste man ju då börja.

  Kan du vänligen förtydliga och konkretisera vad du anser?

 • Jan Norberg? Larmoperatörer behövs men inom verkligt mänskliga faror som vulkanutbrott som den L.Bern

  skriver om här : https://anthropocene.live/2018/02/12/sveriges-obefintliga-beredskap/

  När det gäller våra partier och politiker i riksdagen så är det som LB skriver om fullständigt horibelt och visar ju direkt att det jag skrivit om i tidigare kommentarer om slav vs stat (ledare, politikerelit) Läs LB för sjutton snacka om Larmoperatör som fungerar!!

 • @ Kim Lundgren, din länk är utan tvekan ett bevis på att korruptionen fungerar.

  Alla samtal till larmoperatörerna spelas ju in så bevisläget är ju gott och då kan inte ens Tingsrätten bortse från fakta, hur gärna man än velat.

  Problemet är ju att TR bedömde brottet som ringa och därför stannade det med dagsböter, inte fängelse som det borde ha gjort.

  Jag har iofs inte läst åklagarens inlaga men på skäliga grunder utgår jag i från att brottsrubriceringen INTE varit medverkan till mord alt dråp (kvinnan dog ju av skotten). Dvs påföljden styrs ju av åklagarens gärningsbeskrivning och det straffyrkande denne framlägger beroende på vilket lagrum som åberopas.

  Som jag förstår detta så skall ärendet nu upp i Hovrätten, och där kan vi lita på att HR sannolikt gör allt för att mildra domen mot denna kvinnliga larmoperatör.

  Vad många inte inser är ju att denna larmoperatör utövar myndighet när hon tar emot larmsamtal, hon skall därför vara tydligt medveten om att som en sådan skall hon känna till sina lagenliga skyldigheter gentemot allmänheten som av olika skäl ringer in till larmcentralen.

  Det är här det ofta brister, flertalet anställda inom offentlig sektor är inte ens medvetna om att de är underkastade svensk lag när de gentemot medborgarna utövar myndighet. De tror att medborgarna är till för dem och inte tvärtom.

  Vems skyldighet det är att utbilda och informera sina anställda om dessa skyldigheter kan man ju diskutera i oändlighet, faktum är dock att det är arbetsgivarens ansvar (tror det är §18 MBL) och därför borde egentligen arbetsgivaransvaret också prövas. Men det aktar sig åklagaren noga för att ens ta i med handskar på, då skulle han ju stöta sig med de bakomliggande huvudmännen.

  Eller för att uttrycka sig med Anna Skarheds ord: ” – Det blir inte lättare att rekrytera politiker om de riskerar fängelse för beslut de varit med att fatta, sa Anna Skarhed.”

  Att i undantagsfall som detta döma en outbildad, självgod och medborgarfientlig kvinna i låg ställning går ju möjligen an, men att angripa arbetsgivaren och de vilka inom offentlig sektor handlar upp denna typ av tjänster skulle ju rubba förtroendet för offentlig sektor.

  För att inte tala om vad som skulle hända om man anklagade de politiker vars ansvar det är att myndighetspersoner i offentlig sektor verkligen följer svensk lagstiftning.

  För ordningens skull förefaller det ju denna gång vara polisens egen larmcentral som varit föremål för prövning, något som gör det än mer sannolikt att rättsvårdande myndigheter gör allt för att skydda sina offentliganställda kollegor.

 • Sluta rösta på SD eller något annat parti i riksdagen, det är meningslöst, och befäster bara att du villigt låter dem ta din makt som människa och använda den hur de vill. Politiker arbetar inte för dig eller familj. De utför bara tjänster till de globalister som styr över dig och det du tror är ditt land. Här från min blogg beskriver hur inlåsta i en box alla är som tror att de har något att säga till om. “I själva verket är de flesta knarklangare mer dygdiga än någon regeringsföreträdare eller socialarbetare. Prostituerade har mycket mindre att skämmas för än politiska horor eftersom de enbart handlar med sådant som rätteligen är deras att handla med och enbart med dem som vill handla med dem. Den sunda, kyrkobesökande, laglydiga och skattebetalande medborgaren som röstar på det blå laget eller på det röda laget, är värd mycket mer förakt, och är ett mycket större hot mot mänskligheten, än den mest promiskuösa, lata och knarkande hippien. Varför?, därför att hippien är villig att låta andra vara fria, något som röstboskapen inte är beredd att göra.” Nåja det bränns i skinnet men det måste det göra för att få människor att kliva ur sin box, ta av sig sina bojor och halsband och frigöra sig.
  Den skada som åsamkas samhället av dåliga vanor och slapp moral bleknar i jämförelse med den skada som orsakas av det självgoda våld som utförs i statens namn. Ni inbillar er att ni är givmilda och toleranta när ni i själva verket är varken det ena eller det andra. Till och med nazisterna hade bordsskick och etikett när de inte var sysselsatta med att döda. Tror ni att ni är goda människor för att ni säger ”snälla” och ”tack” Tror ni att det gör er ädla och rättfärdiga att sitta i en stor byggnad varje söndag? Skillnaden mellan en vanlig tjuv och er är att tjuven är ärlig nog att begå brottet själv medan ni gnäller på regeringen att sköta stjälandet åt er.

 • @ Maria Brodd Hermelin,

  Jag har läst innehållet på den länk du bifogade. Innehåller en hel del bra saker av vad man vill åstadkomma (däribland återinföra ämbetsmannaansvaret), men, ingenting, vad jag kan se, om den gigantiska invandringspolitiken som en “root cause” till många av problemen. Främst därför blir det alternativet inte trovärdigt. Tyvärr…

 • @ Cornelia Dahlberg,

  Mycket intressant och tankeväckande det du skriver. Jag ska absolut titta närmare på dina bifogade länkar, men för mig kvarstår än så länge vikten av att rösta på det bästa alternativet utan att riskera att kasta bort sin röst.

 • Under min tid som politiker för Sverigedemokraterna lämnade jag in motionen Återinför tjänstemannaansvaret till Landsdagarna 2013.
  https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/17/aterinfor-tjanstemannaansvaret-motion-7/
  Partistyrelsen avslog motionen, men blev nedröstade av ombuden! Med andra ord bör SD arbeta för ett återinförande, men vi får nog utgå från att det blir motvilligt gjort, eller inte gjort alls, eftersom partistyrelsen nog vill ha det så gott som de har det nu.

  Sådant blev med tiden allmänt mitt intryck av SD:s ledande skikt. Låt bli att störa oss nu när vi fått så fina löner, så fina förmåner, så fina lokaler långt bort från våra tidigare kneg, men vi fortsätter så klart prata som om vi ville det vi en gång trodde oss stå för!

  Med andra ord, mitt intryck är att de blivit som alla andra riksdagspartier – karriärister som är rädda om inte folket men sina löner.

  Själv tror jag inget av nuvarande 8 riksdagpartier förtjänar vår röst. Jag skulle vilja ge min till den vakna och ärliga delen av folket! D.v.s. jag vet fortfarande inte hur jag ska lägga min röst, men har startat en Sanningskommission och ”riksrätt”.
  https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/

  Du som vill lämna datorn för en stund och agera där ute i verkligheten – Välkommen att höra av dig antingen i kommentarsfältet efter texten eller på en FB-sida vi vill använda för ändamålet: MagMa-Direkdemokrati.
  https://www.facebook.com/groups/154220944751046/

  Gjorde nyss ett blogginlägg av kommentaren, om du vill läsa allt: https://corneliadahlberg.wordpress.com/2018/02/13/varfor-har-bara-sverige-tagit-bort-tjanstemannaansvaret-och-hur-paverkas-din-vardag/

 • @ Stella,

  Du nämnde en Facebookgrupp, fine, men alla har inte Facebook, som exempelvis jag.

  @ Julius,
  Håller med dig om “en internet upprors sida”. Vem drar igång och formulerar något klokt? Själva kravformuleringen blir oerhört viktig, och fordrar en kunnig och väl insatt person. Vi har ju några i denna tråd….

 • @Jan Norberg
  @Ulf Bittner

  Tack för en bra bloggpost och en bra kommentar. Jag fann och översatte det här citatet till er som tack:

  https://en.wikiquote.org/wiki/Lord_Acton

  “Jag kan inte acceptera ditt rättesnöre att vi inte ska döma påven och kungen likt andra män, med ett gynnsamt antagande att de inte gjorde något fel. Om det finns något övermod, så är det åt det andra hållet, gentemot de som håller makt, vilket ökar när makten ökar. Historiskt ansvar måste kompensera för viljan av lagligt ansvar. Makt tenderar att korrumpera och absolut makt korrumperar absolut. Framstående män är nästan alltid dåliga män, även när de utövar inflytande och inte auktoritet: ännu mer när man ytterligare tillägger tendensen eller garantin av fördärv genom auktoritet. Det finns ingen värre irrlära än att befattningen helgar innehavaren av den. Det är den punkt vid vilken katolicismens motsats och liberalismens motsats möts och håller hög festival, och målet lär sig att rättfärdiga medlen.”
  /Lord Acton

  “I cannot accept your canon that we are to judge Pope and King unlike other men, with a favorable presumption that they did no wrong. If there is any presumption it is the other way against holders of power, increasing as the power increases. Historic responsibility has to make up for the want of legal responsibility. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority: still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority. There is no worse heresy than that the office sanctifies the holder of it. That is the point at which the negation of Catholicism and the negation of Liberalism meet and keep high festival, and the end learns to justify the means.”
  /Lord Acton

  Och det är precis p.g.a. det som förmedlats av bloggposten, dig och mig här som alla är mycket varmt välkomna att medverka i Valsamverkanspartiet med ett eller flera partier.

  Det är min uppfattning att den som inte medverkar till något bättre, efter bästa förmåga, med de slutsatser som de dragit, är en del av problemet.

  Namnet “Lord Acton” är definitivt inspirerande i sig självt. Act on it!

 • Du förväxlar Tjänstemannaansvaret (som finns kvar i revideras form) med ÄMBETSMANNAANSVARET som togs bort samtidigt som titeln “ämbetsman” togs bort 1975.

  Ämbetsmannaansvaret gällde politiker, politiskt tillsatta tjänstemän och politiskt tillsatta styrelser.

  Annars så har du fått med det mesta kring ÄMBETSMANNAANSVARET !

 • [Denna pseudonym är inte Stella Tormanoff. Pseudonymen använder följande alias: Stella, Just Stella, enstella, En allmänt kallad stella, Saga. Pseudonym byter ständigt IP-nummer, uppger falska e-postadresser och länkar till egna sajter/konton som är tomma eller inte existerar. / NewsVoice]

  Frågan att ställa sig kan vara att:

  Varför röstar jag på politiska partinamn som INTE är rättssäkert registrerade på SCB med ett namn och ett organisationsnummer med styrelse och säte redovisat?
  Varför är inte de sk folkvalda rättssäkert registrerade som medlemmar i ett politiskt parti?
  Varför ska en enskild röstberättigad registread med röstkort identifiera sig för att ge bort sin makt till en kontrollmakt dvs orättssäkert svenskt politikst partinamn där laglös(a) korrupt(a) sk folkvald(a) får makt att besluta i Riksdag genom att rösta på lagförslag?
  Hur kan en svensk lag vara laglig när laglösa kollektiv beslutar om lag?
  Här ligger det fundamentala felet.

 • ” – Det blir inte lättare att rekrytera politiker om de riskerar fängelse för beslut de varit med att fatta, sa Anna Skarhed.”
  Skarhed är tydligen ett av problemen, avgår hon möjligen frivilligt, helst utan att skylla på politiker som inte är beredd att skydda den svenske medborgarens LIV och EGENDOM???

 • [Denna pseudonym är inte Stella Tormanoff. Pseudonymen använder följande alias: Stella, Just Stella, enstella, En allmänt kallad stella, Saga. Pseudonym byter ständigt IP-nummer, uppger falska e-postadresser och länkar till egna sajter/konton som är tomma eller inte existerar. / NewsVoice]

  FOLKRÖRELSERNAS TID INFÖR VAL 2018.
  8 februari, 2018 — Lämna en kommentar
  Det är valår i Sverige. Det är även dags att utkräva ANSVAR av både tjänstemän och politiker.

  Resultat är en nystartat folkinitiativ som vill precis detta och i Facebook Gruppen kan nedan läsas. Följ gärna utvecklingen.

  ”Inför valet 2018 finns det två sakfrågor som bör ligga i topp i det svenska folkhjärtat. – Tjänstemannaansvar och rättssäkerhet för beslutande. För den som inte ännu greppat hur det står till i den svenska statens förhållande till rättssäkerhet kan nedan redogörelse bidra med förhoppning om krav på politiker och tjänstemän att bli ansvariga för beslut. Riksdagen röstar på lagförslag och när en majoritet beslutat klubbas lag. Tjänstemän beslutar med orättssäker handläggning om människors liv.
  Att besluta vad som gäller som lag är ett stort ANSVAR. Dock finns inget ansvar att utkräva av de sk folkvalda för de är inga rättssubjket i Sverige. Många är missnöjda med politiker som inte lyssnar på vanligt folk eller ens bryr sig om att svara på frågor från enskilda och ändå innehar dessa individer makt att besluta fast på laglös grund. Enskilda individer (fysiska personer) krävs dock att följa Svensk Lag samt att identifiera sig vid tillfälle att rösta.
  Att ett laglöst kollektiv är utanför det fiktiva rättssystemet som enskild fysisk person röstar fram dvs två olika världar möts trots att detta inte är acceptabelt i andra fall inom systemet. Tex, du kan inte agera inom systemet utan Identifikation samt ett personnummer eftersom du då inte agerar som ett rättssäkert registrerat rättssubjekt.
  Varför accepterar Du att en politiker eller sk folkvald är undantagen från ansvar i systemet som för övrigt är den bolagiserade svenska staten? Bör inte en beslutsfattare med så mycket makt ha fullt kommersiellt och juridiskt ansvar för beslut? Drabbade av sjukförsäkring som nekas, ett dåligt fungerande rättsväsende, korrumperade beslag av egendom genom Kronofogden och banker som inte håller muntliga avtal, omhändertagande av barn av socialnämnd är bara några exempel på vad som kan ske när det inte finns ANSVAR att utkräva enligt svensk lag. Trots detta betalar
  enskilda individer skatt och bekostar denna korrupta laglösa ansvarslösa metod.
  TJÄNSTEMANNAANSVAR.

  Det som Olof Palme tog bort ska nu införas med strikt ansvar för skada på person eller egendom av en tjänsteman. Arbetsgivaren / Uppdragsgivaren ska utfärda fullmakt med fullt juridiskt och kommersiellt ansvar för den som fattar beslut över en enskild fysisk person. Den utan fullmakt att teckna för en svensk myndighet eller organisation ska redovisa detta med vem som är fullt juridiskt och kommersiellt ansvarig för beslut som fattas av den utan fullmakt att teckna för rättssubjekt. Svensk Lag ska införas med straffansvar för beslut fattad utan fullmakt.
  PARTINAMN OCH POLITIKER.
  Det finns i dag partinamn som på Statistiska Centralbyrån är registrerat med organisationsnummer och även samma namn och olika organisationsnummer. Säte eller styrelse är inte registrerat. Detta är en säkerhetsbrist och innebär att partipolitiskt namn är en laglös korrupt svensk organisation eller flera organisationer med samma partinamn. Varje partinamn som inte är offentligt registrerat med organisationsnummer och säte är inte ett rättssubjekt (ingen rättskapacitet) utan är en säkerhetsbrist och är en felkostnad för varje enskild skattebetalare i Sverige. Det offentliga som bekostas av enskild skattebetalare ska inte ha svarta hål som inte är offentligt registrerade med full insyn till granskning och ansvar inför en enskild skattebetalare. En partipolitiker i dag är bara en fysisk person som rättssubjekt utan personligt ansvar och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat (brev, e-brev, beslut) när ett parti(politiskt)namn inte är registrerat rättssäkert i Sverige.

  KRAV.
  Varje partipolitiska namn ska registreras som ett offentligt rättssubjekt med ett unikt namn och ett unikt organisationsnummer och redovisa styrelse och säte. Varje representant ska registreras lagligt som partimedlem. Samma ansvar som tjänstemannaansvar ska gälla för de sk folkvalda politiker.”

  https://www.facebook.com/groups/1688935691128306/

 • @ Martin Gustavsson, Micke, mfl, jag vill absolut inte verka mästrande på något sätt men en bedövande del av lagstiftningen som omfattar olika områden där våra korrupta politiker och myndighetshuliganer härjar saknar påföljdsdelar öht.

  Tjänstefel som beror på en rad olika orsaker kan jämställas med att gå mot röd gubbe eller att cykla utan hjälm, dvs straffpåföljder saknas öht.

  Det måste finnas uppsåt, brottet måste anses om synnerligen grovt om det ens skall kvalificera för åtal, något som aldrig sker.

  Precis som den alltid uppmärksamme Martin G insett så saknas detta i Brottsbalken och därmed går dessa marodörer fria utan personligt ansvar.

 • Inte bara tjänstemannaansvaret tog Palme bort. Han tog också bort ämbetsmannaansvaret och sedan tog Göran Persson bort politikeransvaret 2005. Men redan under 50-talet började socialdemokraterna att förbereda en ändring av lagboken. Och det skedde 1962. Man ändrade så alla svenskar blev skyldiga inför lagen. Med det kunde man skapa lagar och regler där tjänstemän kunde medvetet skada de svenska medborgarna utan att slippa straff själva. Även ämbetsmännen slapp straff då lagboken nu stred mot de mänskliga rättigheterna. De ska följa lagboken även om medborgaren har rätt i de mänskliga rättigheterna. Man gjorde så genom att benämna saker med olika benämningar. Även EU lagarna fungerar på samma sätt. Lagboken är en kopia av Sovjetunionens lagbok. 2005 blev politiker inte ansvariga för sitt agerande. Man lade över ansvaret på “direktörer” inom myndigheter, kommuner, landsting och staten. Vi är alla i grundlagen ett företag, även myndigheter är det. Det är därför man ser direktörer i dessa. Deras syften är att vara måltavla om något hamnar i en rättegång även om det är politikerna som bestämt.

 • Vådan av 200 års fred och resultatet av det är ett folk som inte har en susning om vad bedrägeri är för något!
  Var vi ett pilotprojekt?

 • Det vore synnerligen intressant att få veta vad vi gemensamt kan göra inför valet i höst, förutom kravet på ett återinfört tjänstemanna-ansvar så blir kravet på en författningsdomstol mina bidrag. Vilka blir dina bidrag? – Det endaste sättet att göra uppror är att fixa till EN internet upprors sida som man ska sprida sedan till alla alternativmedia/FB/Twitter m.m. så att folk gemensamt kan skriva under och kunna kräva politikerna på ansvarsinförande. Annars jag ser inget möjlighet eftersom om vi enstaka personer försöker göra något ansvarkrävande, det finns inte på karta. Jag har mailat till nästan alla politiker att stoppa lagförslaget men jag ser inget resultat hittills. TILLSAMMANS ÄR VI STARKA !!!!

 • Det var redan klart för många år sedan att pga. borttagande av tjänstemannanasvaret var den svenske medborgaren rättslös, men få var medveten om detta. De som hade ” mage” att gå mot en myndighetsbeslut in i domstol kunde uppleva hur det fungerade. Även om vederbörande fick rätt i rätten, struntade myndigheten total i beslutet.Då det saknades en exekutive. Tyvärr visste bara de drabbade detta. Att anmäler då fallet till EU domstol måste går genom filtret av en svensk tjänsteman, vilket hade ett givet resultat, bara några kom genom. Skulle vara intressant om ett parti lovar i valet att återinföra tjäntemannaansvaret och verkligen håller sitt löfte, då får vi en migrationsström ut ur landet av alla korrupta eller domstolar måste jobbar på övertid i flera år framöver. För att kunna genomföra denna bedrift måste det finnas tillräckligt många som står bakom och försvarar det nya system, då kommer vi att se samma intriger som den nya administrationen är utsatt i usa.

 • Jag tog mig för att kontrollera sign ThomasJ:s påstående om att SD motionerat om återinfört ämbetsmannansvar, och minsann har SD motionerat om detta så sent som 2017.

  https://sd.se/wp-content/uploads/2017/05/Budget-2017-Utan.pdf

  På sidan 33, under pkt 5.3 så återfinns följande:

  “Sverigedemokraterna vill sedan tidigare återinföra en variant av det så kallade ämbetsmannaansvaret som avskaffades i Sverige 1976. Med hänsyn till att välfärdens verksamheter är offentligt finansierade bör ett sådant återinförande avse tjänstemän i sådana verksamheter, oaktat själva driftsformen. Om man därför av ”försummelse, oförstånd eller oskicklighet” åsidosätter sådant man är påbjuden enligt lag, förordning
  eller motsvarande kan man bli straffrättsligt skyldig.”

  För min del verkar det som att SD i nuläget förtjänar att övervägas som det parti vilket får min röst i höstens val.

 • Finns genom EU rätten att hämta skydd för en enskild svensk skattebetalare som är folkbokförd i Sverige.

  Så länge rättsrötan råder inom rikets säkerhet är det möjligt att lura det svenska folket till att lyda korrupta cowboys som inte är lagligt registrerade utan verkligen är likvärdiga med noll = kalle anka.
  Välkommen till den svenska ankdammen 🙂

 • Tja, ämbetsmannaansvar och författningsdomstol är de två viktigaste fundamenten för ett fungerande samhälle, period. Det svenska samhället befinner sig nu i en letal accelererande negativ spiral. Att O Palme såg till att ta bort det förstnämnda hade ett primärt syfte; att därmed kunna tillsätta hans ‘ideologi-konforma’ lakejer på ledande samhällspositioner, ‘lysande’ (av-)skräckexempel härpå är Dan Eliasson. SD har motionerat om återinförandet av ämbetsmannaansvar. T.o.m. Zimbabwe har författningsdomstol (‘supreme court’)…
  Go figure – orsak verkan !

 • Läser man de bifogade länkarna så framstår ju problemet med hur nervösa ledande tjänstemän blir när tex Prof Olle Lundin pekar på problemet.

  Är vi som medborgare medvetna om att alla nivåer av offentliga tjänstemän inkl politiker nöjda med att bli avfärdade med argument som framförs av tex Anna Skarhed?

  ” – Det blir inte lättare att rekrytera politiker om de riskerar fängelse för beslut de varit med att fatta, sa Anna Skarhed.”

  Vi har de politiker och offentliga tjänstemän vi förtjänar, men är vi nöjda när de, precis som i USA, bedriver en Stat i Staten, eller som man i USA kallar det Deep State.

  Att gå på tvärs med svensk lagstiftning av rent oförstånd, osv är något Prof Göran Svensson i en av länkarna tar upp i sin kritik mot tex Stefan Löfvén, men tänk om det inte är enbart oförstånd?

  Tänk om detta sker med uppsåt, ja då framstår bedrägeriet i dess rätta skepnad.

  Dvs respekten för “lika inför lagen principen” är då helt satt på undantag, där tjänstemän och politiker är väl medvetna om sin straffimmunitet och agerar som om det offentliga skall skyddas till varje pris. Mot medborgarnas intressen, man tar sig för pannan och undrar varför detta får fortgå.

  Känslan av vanmakt infinner sig och frågan inför valet måste bli, vilket parti tänker tydligt och klart åta sig att lägga fram ett lagändringsförslag så att vi får tillbaka det personliga ansvaret hos offentliga tjänstemän och politiker??

  Det parti som lovar detta innan valet får åtminstone min röst.

 • Lite pessimistisk så länge samma tjänstemän kan plundra Dig på dina tillgångar och politikerna skyddar sina tjänstemän.
  Men, men när väl muslimerna kommer in i riksdagen på eget mandat blir det förhoppningsvis många enarmade socialister på gatan. Vem vet?
  Artikeln utstrålar i alla fall så mycket hopp om att frågan i det hela taget blir analyserad, stort tack för det!

 • Utan eget ansvar följer tjänstemän regler, hur dumma dessa än är. Då kan de inte formellt angripas. Reglerna skrivs av politiker, som väljs i allmänna val. Men där är enskilda tjänstemäns beslut och handlingar ingen huvudfråga. Därför kan de styra och ställa som de vill. DET borde bli en valfråga!

 • Mycket bra och viktig artikel, kanske den viktigaste för att belysa vart Sverige är på väg.

  Finns det något parti som vågar gå tlll val med löftet att återinföra tjänstemannaansvaret??? Det skulle vara ett viktigt och hyfsat trovärdigt besked för att visa att man inte vill tillhöra samma korrumperade pack, som vill utnyttja hela statsapparaten tillt syfte att cementera en totalitär stat.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *