Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Vilken trovärdighet har professor Dan Larhammar och skolmedicinen?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 februari 2018
- NewsVoice redaktion
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU
Ulf Bittner – Foto: Arbetsgruppen AMBU

REPLIK. Vilken trovärdighet har professor Dan Larhammar och skolmedicinen? Är det verkligen  Larhammars uppdrag att vilseleda svenska och finska folket i Finsk TV, en ”debatt” som uppenbart endast var till fördel för det skolmedicinska välfärdskomplexet?

Detta är en replik till en aktuell debatt mellan Dan Larhammar och Börje Peratt i VLT. Även Michael ZazzioJan Norberg och dr Erik Enby har inkommit med egna repliker.

Text: Ulf Bittner

Dan Larhammar, juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Dan Larhammar – Foto: Anna Böhlmark

Professor Dan Larhammar har sin vardag på lärosätet Uppsala Universitet, ett mycket känt lärosäte/universitet i Sverige, som bl.a. utbildar skolmedicinska läkare.

  • Skolmedicinen och dess läkare dominerar fullständigt vårdtjänstemarknaden i Vård
  • Sverige och övriga västvärlden.
  • Skolmedicinen har inga möjligheter att överleva utan den kriminella läkemedelsindustrin

Lika naturligt blir då att Big Pharma inte kan överleva utan de skolmedicinska läkare vilka ställer diagnoser och skriver recept.

Vårdsverige är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin

Att Big Pharma är uppenbart kriminella har väldigt många påvisat och säkerställt, bla har Peter Gøtzsche har skrivit om detta i sina böcker om dödliga mediciner att läkemedelsindustrin och psykiatrin är värre än maffian.

”Jag undersökte de tio största farmaceutiska bolagen i världen och fann att deras affärsmodell uppfyllde kriteriet för organiserad brottslighet enligt amerikansk lag”.
”Vi vet att dessa mediciner ökar risken för självmord hos unga människor, upp till 40-årsåldern, enligt data från FDA. Och vi vet inte riktigt vad de gör för människor över 40 år, för läkemedelsföretagen har lurats så enormt i deras studier”.

Allmänläkaren och sjukhuspersonalen är läkemedelsindustrins främsta försäljare
Peter Gøtzsche delger att allmänläkaren och sjukhuspersonalen är läkemedelsindustrins främsta försäljare av psykofarmaka och utan deras insatser så skulle situationen inte vara som den är idag. Det förmodas vara så att 85% av psykofarmaka skrivs ut av allmänläkare.

Kom särskilt ihåg att det är också läkemedelsindustrin som står för fortbildning av läkare, där industrin givetvis säljer in sina preparat till just dessa läkare. Dessa läkare försöker sedan sälja in dessa preparat till sina patienter, t.ex. till gravida kvinnor för att de inte ska bli deprimerade.

Vårdsverige är fullständigt korrumperat, något som gynnar den kriminella läkemedelsindustrin och deras dödliga mediciner som till synes dödar fler än vad sjukdomar gör. Alternativ bättre och effektivare och därmed säkrare vård och behandling finns, men släpps inte in i Vårdsverige, varför? Följ pengarna.

  • Beskyddas den kriminella läkemedelsindustrin av Sveriges Regering och Sveriges Riksdag?
  • Svenska folket tjänar inte på att Vård Sverige domineras av skolmedicinen. Vem tjänar då på att detta vansinne tillåts fortsätta?

Skolmedicinen och Big Pharma har ett synnerligen mycket intimt förhållande. Gynnas svenska folkets folkhälsa av detta intima förhållande. Svaret blir nej!

Ingen nollvision inom skolmedicinen

Cirka 1000% fler dödade dagligen pga. skolmedicinsk hälso- och sjukvård jämfört med trafikdödade per dag inom Sverige

“Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder combined”.

Fritt översatt till svenska:

”Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapendåd och mord sammantaget”.

Det talar sitt ”dödliga språk” vad professor Dan Larhammar, skolmedicinen och Big Pharma sammantaget presterar tillsammans. Det är sannerligen hög tid för en haverikommission på medicinområdet och detta gäller inte bara cancermediciner.

Svara Doktorn- Sven Erik Nordin, eget verk
Svara Doktorn- Sven Erik Nordin, eget verk

Dan Larhammar har tillskrivits i flera öppna Brev av ”Svara Doktorn” Sven-Erik Nordin utifrån professor Larhammars medverkan i Finsk ”propaganda” TV, som kallades ”debatt”, men Larhammar underlåter att delge Sven Erik Nordin svar på frågor som är av intresse inte bara för det Nordiska folket, svaren är också av intresse World Wide.

Larhammars heder och trovärdighet står på spel, det är uppenbart, för Sven Erik ”Svara Doktorn” Nordin är påläst, kunnig, modig och har civilkurage, dessutom har Sven-Erik Nordin något som professor Dan Larhammar inte har beprövad erfarenhet av.

Sven – Erik ”Svara Doktorn” Nordin har genom egen ”beprövad erfarenhet” överlevt utbildad skolmedicinsk läkares ”dödsdom”!

Varför denna outhärdliga tystnad?

Professor Larhammar har erbjudits att komma med replik på NewsVoice, men ännu i skrivande stund lyser professor Dan Larhammar med sin frånvaro.

Det vore klädsamt om den utsedde preses/ordförande för KVA visar på civilkurage. Det gick bra att träda fram i Finsk TV, som är grunden till att Dan Larhammar försatt sig i denna situation som råder och allmänheten begär nu att Dan Larhammar visar respekt gentemot de Nordiska folken och träder fram.

Vi är väldigt många som emotser att professor Dan Larhammar besvarar det ”Öppna Brevet” från Sven-Erik Nordin mycket skyndsamt, särskilt utifrån att det är nu ifråga om heder och trovärdighet för professor Dan Larhammar och dennes personliga auktoritet, som står på spel.

Text: Ulf Bittner


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq