Vilken trovärdighet har professor Dan Larhammar och skolmedicinen?

publicerad 24 februari 2018
- av NewsVoice
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU
Ulf Bittner – Foto: Arbetsgruppen AMBU

REPLIK. Vilken trovärdighet har professor Dan Larhammar och skolmedicinen? Är det verkligen  Larhammars uppdrag att vilseleda svenska och finska folket i Finsk TV, en ”debatt” som uppenbart endast var till fördel för det skolmedicinska välfärdskomplexet?

Detta är en replik till en aktuell debatt mellan Dan Larhammar och Börje Peratt i VLT. Även Michael ZazzioJan Norberg och dr Erik Enby har inkommit med egna repliker.

Text: Ulf Bittner

Dan Larhammar, juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Dan Larhammar – Foto: Anna Böhlmark

Professor Dan Larhammar har sin vardag på lärosätet Uppsala Universitet, ett mycket känt lärosäte/universitet i Sverige, som bl.a. utbildar skolmedicinska läkare.

 • Skolmedicinen och dess läkare dominerar fullständigt vårdtjänstemarknaden i Vård
 • Sverige och övriga västvärlden.
 • Skolmedicinen har inga möjligheter att överleva utan den kriminella läkemedelsindustrin

Lika naturligt blir då att Big Pharma inte kan överleva utan de skolmedicinska läkare vilka ställer diagnoser och skriver recept.

Vårdsverige är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin

Att Big Pharma är uppenbart kriminella har väldigt många påvisat och säkerställt, bla har Peter Gøtzsche har skrivit om detta i sina böcker om dödliga mediciner att läkemedelsindustrin och psykiatrin är värre än maffian.

”Jag undersökte de tio största farmaceutiska bolagen i världen och fann att deras affärsmodell uppfyllde kriteriet för organiserad brottslighet enligt amerikansk lag”.
”Vi vet att dessa mediciner ökar risken för självmord hos unga människor, upp till 40-årsåldern, enligt data från FDA. Och vi vet inte riktigt vad de gör för människor över 40 år, för läkemedelsföretagen har lurats så enormt i deras studier”.

Allmänläkaren och sjukhuspersonalen är läkemedelsindustrins främsta försäljare
Peter Gøtzsche delger att allmänläkaren och sjukhuspersonalen är läkemedelsindustrins främsta försäljare av psykofarmaka och utan deras insatser så skulle situationen inte vara som den är idag. Det förmodas vara så att 85% av psykofarmaka skrivs ut av allmänläkare.

Kom särskilt ihåg att det är också läkemedelsindustrin som står för fortbildning av läkare, där industrin givetvis säljer in sina preparat till just dessa läkare. Dessa läkare försöker sedan sälja in dessa preparat till sina patienter, t.ex. till gravida kvinnor för att de inte ska bli deprimerade.

Vårdsverige är fullständigt korrumperat, något som gynnar den kriminella läkemedelsindustrin och deras dödliga mediciner som till synes dödar fler än vad sjukdomar gör. Alternativ bättre och effektivare och därmed säkrare vård och behandling finns, men släpps inte in i Vårdsverige, varför? Följ pengarna.

 • Beskyddas den kriminella läkemedelsindustrin av Sveriges Regering och Sveriges Riksdag?
 • Svenska folket tjänar inte på att Vård Sverige domineras av skolmedicinen. Vem tjänar då på att detta vansinne tillåts fortsätta?

Skolmedicinen och Big Pharma har ett synnerligen mycket intimt förhållande. Gynnas svenska folkets folkhälsa av detta intima förhållande. Svaret blir nej!

Ingen nollvision inom skolmedicinen

Cirka 1000% fler dödade dagligen pga. skolmedicinsk hälso- och sjukvård jämfört med trafikdödade per dag inom Sverige

“Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder combined”.

Fritt översatt till svenska:

”Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapendåd och mord sammantaget”.

Det talar sitt ”dödliga språk” vad professor Dan Larhammar, skolmedicinen och Big Pharma sammantaget presterar tillsammans. Det är sannerligen hög tid för en haverikommission på medicinområdet och detta gäller inte bara cancermediciner.

Svara Doktorn- Sven Erik Nordin, eget verk
Svara Doktorn- Sven Erik Nordin, eget verk

Dan Larhammar har tillskrivits i flera öppna Brev av ”Svara Doktorn” Sven-Erik Nordin utifrån professor Larhammars medverkan i Finsk ”propaganda” TV, som kallades ”debatt”, men Larhammar underlåter att delge Sven Erik Nordin svar på frågor som är av intresse inte bara för det Nordiska folket, svaren är också av intresse World Wide.

Larhammars heder och trovärdighet står på spel, det är uppenbart, för Sven Erik ”Svara Doktorn” Nordin är påläst, kunnig, modig och har civilkurage, dessutom har Sven-Erik Nordin något som professor Dan Larhammar inte har beprövad erfarenhet av.

Sven – Erik ”Svara Doktorn” Nordin har genom egen ”beprövad erfarenhet” överlevt utbildad skolmedicinsk läkares ”dödsdom”!

Varför denna outhärdliga tystnad?

Professor Larhammar har erbjudits att komma med replik på NewsVoice, men ännu i skrivande stund lyser professor Dan Larhammar med sin frånvaro.

Det vore klädsamt om den utsedde preses/ordförande för KVA visar på civilkurage. Det gick bra att träda fram i Finsk TV, som är grunden till att Dan Larhammar försatt sig i denna situation som råder och allmänheten begär nu att Dan Larhammar visar respekt gentemot de Nordiska folken och träder fram.

Vi är väldigt många som emotser att professor Dan Larhammar besvarar det ”Öppna Brevet” från Sven-Erik Nordin mycket skyndsamt, särskilt utifrån att det är nu ifråga om heder och trovärdighet för professor Dan Larhammar och dennes personliga auktoritet, som står på spel.

Text: Ulf Bittner


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Öystein Rönne. 10 Mar, 2018 at 14:02

  Jag ville göra Siv Rodin uppmärksam på att hon hade skrivit oxidanter istället för antioxidanter. Det är viktigt med terminologin.

 • Öystein Rönne. 10 Mar, 2018 at 14:02

  Grönsaker och frukt är bra. Tyvärr är inte ens KRAV optimalt ur näringssynpunkt. Visserligen är de varorna inte besprutade med hälsovådliga bekämpningsmedel, men de skulle behöva innehålla högre halter av de olika näringsämnena än vad som är fallet.

  I likhet med konventionellt framtagna grödor odlas KRAV sällan efter konstens alla regler och bönderna är oftast alltför dåliga på att ge tillbaks bra näring till jordarna. Detta gör att vi idag behöver äta mångfalt mer mat, för att få i oss adekvata mängder näringsämnen, än vad som var fallet för 25, 50, 100 år sedan.

  Detta har börjat uppmärksammas så smått. Seriösa bönder i Sverige anstränger sig för att återställa näringshalterna i jordarna, samtidigt som de går ihop och bildar nätverk för att mer effektivt kunna nå ut med informationen till kolleger och allmänhet.

  Öystein, det är också viktigt att vi människor får i oss högkvalitativa animalier. I dessa finns det näringsämnen som vegetabilier inte kan ge oss i någon större utsträckning. Bland annat de fettlösliga vitaminerna A, D3 och K2, vilka hjälper oss att ta upp och på rätt sätt använda de mineraler vi tar in.

  Av olika illvilliga bakomliggande orsaker bedriver MSM lögnpropaganda om “den hälsosamma vegankosten” och “den sjukdomsframkallande animaliska kosten”. Seriös forskning visar dock att människan är omnivor, allätare, det vill säga både rovdjur och växtätare, och således behöver såväl animalier som vegetabilier av hög kvalitet, för att må bra och inte drabbas av olika bristsjukdomar.

  De senaste generationerna har kunskaperna om vikten av att äta allt på djuret fallit i glömska, men de olika delarna ger olika näringsämnen. Till exempel måste man koka buljong på skelettet, för att få i sig de ämnen som är läkande för tarmen och ger näring åt kroppens stora bindvävsstruktur. Buljongen gör också att man utnyttjar köttet bättre och således kan dra ner på själva köttintaget. Inälvorna, framför allt levern, ger betydligt högre koncentrationer av näringsämnen, är själva muskelköttet.

  En pedagogisk hjälp, för att förstå hur viktigt det är att äta allt på djuret, är meningen “Om du har problem med ögonen, ät ögonen på djuret”.

  Det är viktigt att maten vi får i oss är naturlig, ekologisk och så näringsrik som möjligt. Djuren skall ha levt naturligt, ekologiskt och harmoniskt och skall användas och ätas med vördnad. Få saker är så skändliga som när man slaktar ett helt djur och sedan ratar allt utom muskulaturen.

  Jag tycker att intag av högkvalitativa kosttillskott ofta är motiverat. Tillvaron är på många sätt väldigt stressande idag, bland annat på grund av den hälsovådliga informationstekniken, smutsig luft, kemikalier i miljön och hemmen, och näringsfattig mat. Detta kan man behöva kompensera för medelst extra näringsintag.

 • siv rodin 10 Mar, 2018 at 13:25

  Du tillhör de upplysta.

  “Förhöjt kolesterol” är en stor bluff, skapad av läkemedelsindustrin i avsikt att öka på vinsterna.

  Under första halvan av 1900-talet tog den då ganska färska kemikalieindustrin, i laboratorium, fram den aktiva substansen till det som skulle komma att bli dagens kolesterolmediciner. Kemister noterade hur ämnet påverkade biokemin hos försöksdjur och människor och kokade utifrån dessa iakttagelser ihop en lögn-historia, en ad hoc-teori, där man utformade diagnosen “högt kolesterol” utifrån det patenterade ämnets kemiska egenskaper, inte tvärtom.

  Gränsvärdena är satta så lågt att i princip alla människor skall kunna ordineras kolesterolmediciner.

  Kolesterol är ett av kroppens viktigaste ämnen, när en person ställs på kolesterolmediciner, så är det hälsomässigt sluttande planet ett faktum.

 • @ per,

  Jag är ingen medicinare, men jag tror att det bästa sättet att få i sig mycket som möjligt av vad jag antar att det ska stå, antioxidanter (eller var uttrycket oxidanter ett skämt?), är genom kravmärkta grönsaker och frukt.

  Själv lever jag så, och har kunnat fasa ut tre olika mediciner jag tidigare använt, med mycket gott resultat.

 • Jag menade förstås antioxidanter men senaste och “hottaste” är astaxin och pycnogenol och robuvit. Mycket forskning pågår här. Som sagt samtal med släkting som äntligen efter många års sjukskrivning pga utmattning förbättrats med ffa astaxin, pycnogenol och jod tillskott. Så jag har beställt astaxin till att börja med. Är frisk så det är mer för att bli ännu piggare o minska oxideringen i kroppen vilket förstås påverkar alla organ i positiv riktning, hjärta, blodkärl och huden, vill ju förbättra den nu när jag uppnått aktningsvärd ålder.
  Vill påpeka att jag har förhöjt kolesterol men kommer aldrig att stoppa in några statiner i min mun. Min princip är att undvika syntetiska mediciner så långt som möjligt. Alla har biverkningar, en del fruktnsvärda såsom psykmediciner. Finns där hur mycket alternativ som hellst om man går in på internet och söker. Diabetes kan botas eller lindras med LCHF-kost.
  Q10 kan sänka blodtryck, LCHF kan hjälpa där också framförallt genom att gå ner i vikt.

 • Vill bara instämma på kritiken av den svenska sjukvården. Har jobbat i 40 år inom akutsjukvården och sett baksidorna framförallt inom psykiatrin och medicin.
  Återger här samtal med släkting: Nu har forskare börjat intressera sig för och forskar om olika antioxidanters verkan. Nej det kan inte vara sant, inget intresse finns ju för preparat som inte går att patentera och tjäna pengar på.
  Riktigt, forskningen försiggår naturligtvis inte av västvärldens läkare, utan av kinesiska och andra länder där man inte har råd att ha sjuka människor. Där man vinner mer på att ha friska människor.
  Aha, då fattar jag o nu beställer jag lite oxidanter för att förbättra o bibehålla hälsan.

 • @ Martin Gustavsson,

  Jag hoppas att dina slutsatser angående journalister på SVT är riktiga. Bra dock att du lyfter fram just det du ser som en ljusning. Sådant behövs! Jag ska bevaka detta med SVT.

 • Det är bra med replikerna här, men de når endast delvis ut till den breda allmänheten som står under monopolkapitalets massmediala kontroll, MEN journalister på SVT verkar ha blivit allt mer modiga och fått alltmer karaktär och de verkar numera vara alltmer benägna att ta upp ämnen som monopolkapitalet inte gillar. Jag är tacksam för att SVT är rakryggade.

  Ex. sänder de Oliver Stones dokumentär Ukraina Brinner. Min rekommendation således är att försöka föra er klagan till SVT:s journalister och få upp debatten där så att alla människor blir uppmärksamma på de lögner som dominerar utlandsägd/utlandslojal media, d.v.s. ca 90% av medierna, även om de är på väg att krympa nu, tack-o-lov.

  Ljugande monopolkapitalistiska fulmedier är det som jag ser som SVT:s egentliga huvudfiende, d.v.s. det som SVT borde skydda oss ifrån genom att ständigt avslöja dem med objektivitet och fakta, samt skapa debatter där olika åsikter får komma fram med olika källhänvisningar etc.

  Det stärker vår demokrati och är helt enligt soldathandbokens metod mot psykologiska operationer från främmande makt.

 • Det som diskuteras här är betydligt större an vad Larhammars person o vädighet någonsin kan bli.
  D allvarligaste i denna sak är att det visar med vilken nonchalans man tillsätter folk i olika ledningar o ansvarspositioner.
  Förmodligen är det mycket få av de ansvariga som surfar in på alternativa medier för att få veta hur landet ligger. Ansvariga sitter därför rätt säkert i sin egen bubbla precis som Larhammar.
  “I know nothing” är ett välbekant begrepp som myntats i regeringens senaste IT-skandal.
  Vad värre är är att dessa herrar o damer likt Larhammar används för att legitimera olika galna upptåg o uttalanden likt den i finsk TV. Dessa sprids sedan för den knappast anande befolkningen. Att tron på överheten och experter ligger djupt rotad bevisas gång på gång.
  Med en befolkning närmare 20% som varken läser svenska tidningar eller kollar/lyssnar på svensk media
  blir kanske skadan mindre i framtiden.

  LeifB

 • Om någon fortfarande inte läst Peter Goetzsches bok “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet:
  hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården”, som finns på Svenska är det hög tid. Larhammar skulle naturligtvis inte ens “våga” läsa boken som bl.a förklarar varför en mycket stor del av de studier som skolmedicinens mediciner godkänts på är värdelösa och har framtagits huvudsakligen in reklamsyfte!
  Att läkemedelsverket tillåts fortsätta godkänna nya mediciner baserade på jäviga studier är en skandal som varken allmänhet, läkare eller politiker känner till. Studieresultaten som redovisas som “forskning” behöver inte ens redovisas i sin helhet till Läkemedelsverket! Sådana studier är även hemliga och deltagande forskare måste i allmänhet skriva på munkavle för att överhuvudtaget få deltaga i dessa “studier”. Endast om ett läkemedelsbolag blir stämt kan man bli tvungen att lämna in “det som finns kvar” för att utvärdera om brott föreligger. Endast om det kan bevisa, med sådant material, att man kände till och undanhållit skadeverkningar kan ett bolag bli dömt. “Brottet”, som ibland dödat eller invalidiserat 1000 tals användare kvittas med böter som betraktas som ett slags “licensavgifter” av de större firmorna. Korrigeringen kan bli indragning men ofta räcker ett textillägg på preparatet, som t.ex “diabetesrisk” från t.ex statiner. De skadande produkterna kan då betala böterna från framtida försäljning, då de redan är inarbetade och få doktorer håller reda på “allt”. Att idag läsa något “forskningresultat” utan att veta hur forskningen är finansierad är som att väja Larhammar till ordförande i Sv. akademin utan detaljerad redovisning av samtliga inkomster. Praxis alltså. Om det t.ex. visar sig helt klart att vår tids mest dödliga sjukdom cancer kan botas med hjälp av kostomlägg och ett enkelt tillskott, är det någon som tror att det finns risk för ett Nobelpris till forskaren med Larhammar i Svenska Akademins Topp? Larhammar känner naturligtvis till ett flertal av de “tråkigheter” som Goetzsche nämmner i sin bok, men han har aldrig tagit upp detta. Men Larhammar fortsätter att skälla i fel träd.

 • Artikelförfattaren skriver: “Larhammars heder och trovärdighet står på spel../..”. Jag skulle nog med fog kunna påstå att Larhammars heder och trovärdighet redan med råge är förlorad.

  Jag uppmanar här, om det finns en enda individ som vill påstå att Larhammar har ett uns av trovärdighet, att meddela det här.

  Jag kan tänka mig att det bara kan rösa sig om Larhammars ca 10 närmaste män (maffian) och såklart även Per Larsen.

 • Larhammar har nu klättrat upp och blivit selekterad till den högsta positionen i Sverige inom vetenskapskretsar. Han flyger med örnarna och han tittar ner på oss och ser troll som ska “hanteras”. Han kommer inte svara på dessa repliker, han låter löjtnant Peter Olausson (VoF Göteborg) göra det jobbet.

  Larhammar skulle nu kunna göra ett fantastiskt jobb för vetenskapen, att från en topposition rensa bort ovetenskaplighet och kvacksalveri i Big Pharmas träsk som Peter Rost (VD, Pfizer), Peter Gøtzsche (Cochrane) eller John Virapen (VD,Eli Lilly) och andra gjort, men han kommer garanterat inte göra det.

  Det som kommer är VoF-style Big Time.

  Snart är Larhammar selekterad att leda EU:s arbete mot hälsotrollen. Europa ska saneras med VoF:s metoder ursprungligen utvecklade av Sven Ove Hanssons riskanalystänkande och Bernt Brehmers command and control-taktik från Försvarshögskolan, alla tre var med och la grunden för VoF under föreningens tidiga år.

  Skulle Larhammar rensa bort all ovetenskaplighet inom Big Pharma och svenska vårdindustri är hans karriär över och han uppmanas att kliva ner till oss.

  Inte mycket har hänt sedan romartiden.

 • Tyvärr så är det så. Och det märks som undersköterska så är vi de som inte tror på skolmedicin belagd med med munkavle. Jag har märkt att på 20 år inom denna industri äldrevården att de äldre är mer deprimerade, trötta, har ångerst mm. Ja de äldre mådde dåligt då men det är på ett annat sätt idag. Säger man som undersköterska något om medicinen som brukaren får så får vi ingen gehör. Vi är ingenting som undersköterskor. Och de sjuksköterskor som lyssnar nångång och rapporterar till läkaren, får oftast order om att patienten ska fortsätta med medicinen. Många gamla och inom handikapp omsorgen får paracetamol just för att de bara ska ha det. Ingen som har frågat om de har ont det bara är så. Och det görs ingen ordentlig uppföljning på patienten. Jag har även sagt till brukaren som inte velat ta sina tabletter eller när de frågat mig om de måste ta den och den tabletten? Att du väljer själv vilken eller vilka mediciner du vill eller inte vill ta. En del blir förvånade och det slutar tyvärr att de då tar alla om de har fler än en tablett. Alternativa metoder är helt uteslutet i min kommun vi får knappt ge råd om detta “dessa är ju icke vetenskapliga metoder” . Men det är ju alla dessa tabletter ju. Sverige är ett inkompetent land till alternativa metoder.

 • I Sverige sker ca 100.000 vårdskador varje år. 3000 dör, flertalet pga av fallolyckor och biverkningar av mediciner. Inom kirurgi är skolmedicinen “outstanding”, men inte inom medicinen, där kloka kvinnor med stort kunnande från växtriket kunde anklagas och straffas för häxeri, när vi tittar i historiens backspegel. Samma process påpår i dag, fast mer raffinerat, som kan sluta med fråntagen legitimation för de som inte lovprisar skolmedicinens allenarådande ställning, utan tillämpar och rekommenderar alternativ. Fråntagen legitimation kan i andra sammanhang kan vara stört omöjligt, även om patienter skadats till liv och lem. Då “ilar bröder till bröders hjälp”. Ni minns väl professorn inom geriatrik, Yngve Gustavsson i programmet “Sveriges bästa hemtjänst” för några år sedan, då han sanerade läkemedelslistan för många gamla, som hade mediciner för biverkningar från de initiala, som gav mer biverkningar, som krävde nya mediciner……Sanering av läkemedel kan innebära att sköra gamla får mer spänst både i kropp och själ. Inte konstigt att Big Pharma gnuggar händerna, som med läkare och politiker lever i trygg symbios.

 • Att inte Larhammar svarar eller på annat sätt yttrar sig visar bara att han lever kvar i den gamla tiden.
  En tid då man kunde vara säker på att medierna skyddade och aldrig begärde syn.
  När nu MSM plötsligt blivit av med sitt monopol har inte Larhammar mfl hunnit med.
  Att Larhammar, politiker mfl nu står som fågelholkar inför detta nya är bekräftelse på
  att fria medier behövs och gagnar samhället.
  Här finns en bild som visar hur media och företag i USA relaterar till the Council on Foreign Relations (CFR).
  https://prepareforchange.net/2018/01/30/wikileaks-exposes-council-foreign-relations-controls-mainstream-media/ Wikileaks har sammanställt.
  Det finns ingen anledning att misstänka att situationen är annorlunda i Sverige.
  Snarare är det väl så att nya lagar för censur och åsiktskontroll bekräftar att så är fallet.

  LeifB

 • Beskyddas den kriminella läkemedelsindustrin av Sveriges Regering och Sveriges Riksdag?

  Såklart den gör. De ansvariga är undantagna från straffansvar sedan 1975!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *