Naomi Klein om folkkraft: Revolutioner sker för att vi kan föreställa oss framtiden vi vill ha

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 mars 2018
- Torbjörn Sassersson
Naomi Klein mars 2018 - Foto:TED Talks

 

FOLKKRAFT. Författaren och aktivisten Naomi Klein frågar sig varför chockerande händelser i samhället inte längre genererar positiva förändringar. Klein har identifierat två faktorer som avgör om positiva förändringar tar fart samhället. Det handlar om förmågan att föreställa sig och om förmågan att organisera folkkraft.

Naomi Klein anser att det är samverkan mellan imagination och organisation som är hemligheten bakom positiv revolution i samhället. Ordet revolution betyder en plötslig och stor omvälvning av bestående förhållanden.

Historien visar att framgångsrika folkrörelser har baserat sina framgångar på förmågan att identifiera vad problemet är, hur hotet är funtat, men en lika stor betydelse har människors förmåga att i sina sinnen känna och föreställa sig den konstruktiva och positiva framtid de vill realisera, förklarar Klein.

Det räcker inte med en nej-rörelse som är emot det som är fel och dåligt. Det krävs att samma rörelse vet vad den istället vill ha och med kraft uttrycker det. Det är den framgångsrika formulan.

Folkkraft och samarbeten

Klein nämner att folk- och studentrörelser sällan når några större resultat. Orsaken är att dessa rörelser rör sig inom sina egna definierade boxar (defined compartments) som tex miljö, jämlikhet, rättvisa, fattigdom, fred, hälsa, utbildning eller könsrättigheter. Inom varje ämnesområdet finns 1000-tals grupperingar som konkurrerar med varandra, bekämpar varandra och slåss om samma resurser. Vi agerar som företagsmärken på en konkurrensutsatt marknad, menar Klein.

Naomi Klein förklarar hur en grupp som kämpar för en viss god sak har en tendens att stänga av sig när den möter en annan grupp som kämpar för en annan sak. Mellan dessa behållare av engagemang saknas förbindelser. Människor i olika grupper hjälper inte varandra trots att de olika målsättningar som grupperna har bevisligen överlappar varandra.


Om en bättre värld ska skapas måste de olika grupperingarna försöka dela en gemensam bild av hur en bättre framtid för alla kan se ut. Resan till framtiden är en samverkande resa och slutdestinationerna måste visualiseras och kännas in hur det är att vara där.


 

Movement muscle and the leap - Image: Naomi Klein
Movement muscle and the Leap – Image: Naomi Klein

Handling istället för reaktion

Naomi Klein som bor i Kanada berättar om hur hon och några människor från olika grupper träffades och under två intensiva dagar för att försöka komma på vilka saker som förenar dem. Personerna som samlades hade olika bakgrunder. De var hipsters, äldre (elders), miljöaktivister, fackförbundsmedlemmar, feminister och många fler. De satte upp målet att försöka beskriva en gemensam slutdestination när alla dessa olika grupper vunnit och nått sina respektive mål i framtiden.


Istället för att försöka skrämma varandra vad som kan hända om ingen agerar försökte de inspirera varandra vad de skulle kunna uppnå om de agerade.


Förändringar sker inte med politik och i små steg utan med språng

Naomi Klein säger att förnuftiga människor alltid berättar för oss att förändringar i samhället sker genom små steg, att politik är möjligheternas konst och att vi inte kan tillåta det perfekta vara en fiende till det goda. Gruppen beslöt sig för att förkasta alla dessa begränsningar i tänkandet och de skrev ett manifest som de kallade språnget (The Leap). En avgörande framgångsfaktor i den gemensamma gruppens arbete var att de gav sig själva och varandra rätten att drömma.

Naomi Klein mars 2018 - Foto:TED Talks
Naomi Klein mars 2018 – Foto: TED Talks

“First we need to picture the world we are fighting for and we have to dream it up together”, säger Klein.

Klein säger att den chockerande utveckling som många upplever i dagens värld inte behöver betyda att allt blir sämre, men att den manar oss alla att växa upp snabbare. För att lyckas skapa något bättre måste vi i våra sinnen föreställa oss hur den bättre världen ser ut och hur den känns.

“Just nu går alla larm i huset igång samtidigt. Det är dags att börja lyssna. Det är dags att ta språnget”, avslutar Klein sitt anförande.

Text: Torbjörn Sassetsson, NewsVoice

Naomi Klein, född 8 maj 1970 i Montréal, är en kanadensisk författare och journalist. Hon är mest känd för boken No Logo som gjort henne till förgrundsgestalt för den globala rättviserörelsen.

Källa

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq