Naomi Klein om folkkraft: Revolutioner sker för att vi kan föreställa oss framtiden vi vill ha

30

 

FOLKKRAFT. Författaren och aktivisten Naomi Klein frågar sig varför chockerande händelser i samhället inte längre genererar positiva förändringar. Klein har identifierat två faktorer som avgör om positiva förändringar tar fart samhället. Det handlar om förmågan att föreställa sig och om förmågan att organisera folkkraft.

Naomi Klein anser att det är samverkan mellan imagination och organisation som är hemligheten bakom positiv revolution i samhället. Ordet revolution betyder en plötslig och stor omvälvning av bestående förhållanden.

Historien visar att framgångsrika folkrörelser har baserat sina framgångar på förmågan att identifiera vad problemet är, hur hotet är funtat, men en lika stor betydelse har människors förmåga att i sina sinnen känna och föreställa sig den konstruktiva och positiva framtid de vill realisera, förklarar Klein.

Det räcker inte med en nej-rörelse som är emot det som är fel och dåligt. Det krävs att samma rörelse vet vad den istället vill ha och med kraft uttrycker det. Det är den framgångsrika formulan.

Folkkraft och samarbeten

Klein nämner att folk- och studentrörelser sällan når några större resultat. Orsaken är att dessa rörelser rör sig inom sina egna definierade boxar (defined compartments) som tex miljö, jämlikhet, rättvisa, fattigdom, fred, hälsa, utbildning eller könsrättigheter. Inom varje ämnesområdet finns 1000-tals grupperingar som konkurrerar med varandra, bekämpar varandra och slåss om samma resurser. Vi agerar som företagsmärken på en konkurrensutsatt marknad, menar Klein.

Naomi Klein förklarar hur en grupp som kämpar för en viss god sak har en tendens att stänga av sig när den möter en annan grupp som kämpar för en annan sak. Mellan dessa behållare av engagemang saknas förbindelser. Människor i olika grupper hjälper inte varandra trots att de olika målsättningar som grupperna har bevisligen överlappar varandra.


Om en bättre värld ska skapas måste de olika grupperingarna försöka dela en gemensam bild av hur en bättre framtid för alla kan se ut. Resan till framtiden är en samverkande resa och slutdestinationerna måste visualiseras och kännas in hur det är att vara där.


 

Movement muscle and the leap - Image: Naomi Klein
Movement muscle and the Leap – Image: Naomi Klein

Handling istället för reaktion

Naomi Klein som bor i Kanada berättar om hur hon och några människor från olika grupper träffades och under två intensiva dagar för att försöka komma på vilka saker som förenar dem. Personerna som samlades hade olika bakgrunder. De var hipsters, äldre (elders), miljöaktivister, fackförbundsmedlemmar, feminister och många fler. De satte upp målet att försöka beskriva en gemensam slutdestination när alla dessa olika grupper vunnit och nått sina respektive mål i framtiden.


Istället för att försöka skrämma varandra vad som kan hända om ingen agerar försökte de inspirera varandra vad de skulle kunna uppnå om de agerade.


Förändringar sker inte med politik och i små steg utan med språng

Naomi Klein säger att förnuftiga människor alltid berättar för oss att förändringar i samhället sker genom små steg, att politik är möjligheternas konst och att vi inte kan tillåta det perfekta vara en fiende till det goda. Gruppen beslöt sig för att förkasta alla dessa begränsningar i tänkandet och de skrev ett manifest som de kallade språnget (The Leap). En avgörande framgångsfaktor i den gemensamma gruppens arbete var att de gav sig själva och varandra rätten att drömma.

Naomi Klein mars 2018 - Foto:TED Talks
Naomi Klein mars 2018 – Foto: TED Talks

“First we need to picture the world we are fighting for and we have to dream it up together”, säger Klein.

Klein säger att den chockerande utveckling som många upplever i dagens värld inte behöver betyda att allt blir sämre, men att den manar oss alla att växa upp snabbare. För att lyckas skapa något bättre måste vi i våra sinnen föreställa oss hur den bättre världen ser ut och hur den känns.

“Just nu går alla larm i huset igång samtidigt. Det är dags att börja lyssna. Det är dags att ta språnget”, avslutar Klein sitt anförande.

Text: Torbjörn Sassetsson, NewsVoice

Naomi Klein, född 8 maj 1970 i Montréal, är en kanadensisk författare och journalist. Hon är mest känd för boken No Logo som gjort henne till förgrundsgestalt för den globala rättviserörelsen.

Källa

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

30 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
26 mars 2018 kl 16:58

@ Alla

I mitt partis sidor presenteras helt evident viktiga frågor, så att det ”alltid” presenteras en massa ”icke-frågor” är helt evident osanning.

Vad fulmedierna presenterar är helt irrelevant i framtiden. De ratas av medborgare som vill veta något relevant om verkligheten och vill se en öppen evidensbaserad debatt och fler folkomröstningar.

Att rösta är bra, att rösta på exakt det man vill ha är ännu bättre, att rösta så att man får det man vill ha är givetvis allra bäst och det, mina vänner, innebär nya partier som valsamverkar brett.

Visst kommer den s.k. ”eliten” försöka skydda sin korruption och vid en viss punkt inser kanske folket att demokratin gått förlorad, ex. vid en kris som liknar Greklands, vilket jag tycker vi ska undvika, men än har inte folkets situation blivit prekär nog för att de ska agera mot korruptionen som pågår.

Nationalsocialisternas miniparti bekämpas inte av fulmedierna eller rättsstaten för att krossa dem, men för att stärka Nationalsocialisterna och konflikten i samhället. De lever på konflikt och har säkerligen våta drömmar om jättelik flashmobb av människor som tillber Hitler så att de kan få visa sin tapperhet och sin ”godhet”.

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/03/26/kritik-30-hogerextrema-organisationer-skapar-konflikt-medvetet-och-foder-rasismen-och-imperialismen-via-aftonbladet/

Carina Agrell
Gäst
24 mars 2018 kl 19:09

@Jan Norberg

Man skulle kunna formulera det så att det svenska folkets lidande inte är tillräckligt stort – ännu. Det är först när ölflaskan och chipsen uteblir och TV-skvalet tystnat som Svenne med familj vaknar och undrar vad som händer. Självklart aktar sig etablissemanget för att föreslå förändringar som drabbar Svennar, utan petar istället i minoriteters självklara rättigheter, t ex assistentstöd för funktionshindrade.

Det jag tror händer framöver är dock att etablissemanget fullständigt förlorar kontrollen över situationen när alla krisers moderskepp sänker sin skugga över nationerna och Svenne förlorar jobbet och måste försöka sälja grejer som ingen vill köpa. De upplysta politikerna har dragit härifrån, eller har helikoptern snurrande vid bakdörren. Det uppstår då ett fönster som är användbart för att exponera bolagsmyndigheterna och MSM på ett sätt som inte Svenne kan missa – eftersom han för första gången inser att ölen inte är för evigt.

Det är min teori och mitt hopp, men för all del, jag kan ha fel…:-)

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
24 mars 2018 kl 00:17

Debatten här har en stor spännvidd och innehåller rätt så mycket kloka funderingar, MEN vare en helt passiv approach eller ett mer militant försök att överta makten skulle vara framgångsrikt och inte heller önskvärt.

Jag anar en viss revolutionsromantik ibland vissa av debattörerna men inte ens Hitler och nazisterna nådde nån framgång med den strategin, vilket fick dem att ändra strategi.

Istället tog de makten inom ramarna för vad demokratin tillät, vad de sedan gjorde är ju historia.

Vad många glömmer är att samhället i dagens tappning inte går att jämföra med hur det såg ut i Tyskland efter 1:a världskriget, idag sitter väldigt många fortfarande med chipspåsen och ölflaskan på fredagskvällen och tycker sig vara nöjd med att titta på Lets Dance osv.

Inte riktigt den situation som rådde när Hitler tog över, eller hur?

Dvs det finns inga förutsättningar för en revolution vare sig den är passiv (röstskolkande) eller aktiv och mer militant, inse det och agera inom ramarna för vad demokratin erbjuder.

Men på ett sätt agerade Hitler smart då han på ett skickligt sätt appellerade till den breda massans prekära situation och utlovade ett bättre liv om de lät honom hållas.

Vi är inte i den situationen ännu, även om vi är på god väg så lyckas politiker och MSM fortfarande slå i oss att allt är under kontroll.

Det vi som väljare kan göra är att då ställa oss bakom det minst dåliga alternativet som har en praktisk möjlighet att vända kursen på supertankern Sverige, det kommer att ta tid och när kursändringen har påbörjats så kan vi därefter möjligen rösta på de mer utstuderade ytterlighetspartierna för att markera i vilken riktning vi vill att supertankern skall ta framöver.

It takes a long way to Tipperary……

leif bengtsson
leif bengtsson
Gäst
23 mars 2018 kl 23:13

@Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 23 Mar, 2018 at 17:00
Jag håller med dej i det mesta dock inte “Demokratin är inte förlorad i Sverige än.”
Inför valen presenteras alltid en massa ickefrågor dvs frågor som inte har någon större effekt
om dom genomförs eller ej.
De stora frågorna lyser med sin frånvaro vid de tillfälen vi tillfrågas.
Tänker på att vi öppnat hela norrland för NATO, Maastrich, ZETA , diverse krig, invandring mm
I händelse av oroligheter är det numera OK att ta in exvis NATO/USA för att stärka polis.
Det finns en hel massa för kommande generationer viktiga beslut som är tagna utan offentlig debatt
eller folkomröstning. Dessutom får folket oftast reda på det i efterhand.

Staten kommer att slå tillbaka alla seriösa hot mot rådande system.
Vi ser redan nu hur NMR, trots grundlagsskydd, bekämpas på alla plan.
Per Öberg i NMR riskerar fängelse för att haft en jacka med Tyr-runa under en demonstration.
Gissar att han får skaka galler under Almedalsveckan 😉
Lagen “Hets mot folkgrupp” är ett av statens mest effektiva vapen för att slå ner på dom som värnar fria ordet och verklig demokrati.

Jag tror att en jättelik flashmobb är det som behövs. Decentraliserad ut till varje enskild person.

LeifB

Magnus Åtråvärd
Magnus Åtråvärd
Gäst
23 mars 2018 kl 20:47

[Kommentaren raderad. Söker konflikt. Håller ej god ton. Personangripande.]

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
23 mars 2018 kl 17:00

@ Alla

Att något inte har effekt om det är tillåtet är ett argumentationsfel. Uppvigling är i centralbanksmaffians intresse, eftersom ingen kan göra revolution inifrån ett fängelse, men uppgivenhet och olika former av verklighetsflykt (droger/sekterism) är inte heller lösningen.

Visst kan folket komma att kräva kvick giljotinering av politikeradeln och centralbanksmaffian. Det har skett förut.

Det är visionärer som skapat partierna, men infiltratörer som förstört dem. Därför måste man vakta visionerna eller nyskapa partier när visioner gått förlorade.

Jag var med i Miljöpartiet. Visionerna gick förlorade. Jag var medgrundare av Direktdemokraterna. Visionen gick förlorad. Jag startade Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet. Min vision är fortfarande vid liv.

Att välta centralbanksmaffian, som ÄR blottlagd, är en politisk vision. Jag delar den, men jag håller med alla de revolutionärer som ENDAST tog till den blodiga revolutionen när demokratin inte existerade. De hade folkets stöd för sina revolutioner. Då är revolutionen demokratisk.

Demokratin är inte förlorad i Sverige än. Det är bara centralbanksmaffians lögnmedier som söver den. Det är inte värre än att vi måste upplysa våra vänner och grannar om lögnmediernas ägares agenda och vad som står i soldathandboken så förstår de att sluta läsa dessa lögner och söka bättre källor.

I USA, där ännu fler röstskolkat, vilket inte fungerat, börjar det ske något nu. Alternativen som inte finansierats av centralbanksmaffian är på väg att växa. Snart kommer de nog inse att de måste valsamverka. EU:s och även USA:s ”race to the bottom” kan komma att upplösas eller bli en enhetsstat.

Sverige må vara mer korrumperat idag, men vi kan vända detta och det finns ärliga människor. Vi måste tala med varann, organisera oss och skapa bättre partier. Vi, folket, ÄR staten och kan kontrollera den direktdemokratiskt om vi vill bli motiverade till det.

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
23 mars 2018 kl 14:44

@Carina Agrell.
Tyvärr kan jag inte hålla med, jag tror inte på någon “passiv filosofi”. Jag lutar åt att alla förändringar där herrar är inblandade är aggressiva. Men visst är Jacques Derrida värd att läsa och studera som allt annat som vill förändring.

Carina Agrell
Gäst
23 mars 2018 kl 13:14

@Leif Bengtsson

Det kommer med den genombrytande visionen tänker jag mig, alltså den vision som stjälper fundamenten och som är så enkel och elegant i sina formuleringar och sin funktion att företrädarna för den representativa demokratin lägger ner sina vapen när de inser att deras självberikande system är avslöjat in på benen. Den direkta demokratin kommer då att bli grundlagsbefäst, och statens roll blir endast administrativ, d v s maktlös.

Filosofen Jacques Derrida hävdade att det är möjligt att välta ett rådande system genom att blottlägga dess fundament. Jag läste det för kanske 10 år sedan och det har varit en ledstjärna för mig att hitta dessa fundament. Nu är de inringade vill jag påstå, och i takt med att medvetandeutvecklingen ökar behövs allt färre hackor och spadar, men däremot allt fler medvetna människor i en agendafri folkrörelse. Ju fler som lägger ner sina röster – samtidigt som en sådan folkrörelse rullar – desto tydligare blir budskapet till det rådande etablissemanget.

Det är vad jag ser komma, men för all del – jag kan ha fel… 🙂

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
23 mars 2018 kl 10:53

@Leif Bengtsson
Visst är det lysande Leif och “generalstrejk” vore en fantastisk start från det att över 50% av boskapen generalstrejkat på valdagen 2022 eller 2026 om Sverige fortfarande finns kvar. Om det Svenska folket fick lite kännedom om hur Sverige ska förändras, något liknande info som denna – http://www.ingenstat.se/myndighets-terror/myten-om-statens-auktoritet.-kan-du-ge-bort-en-r%C3%A4ttighet-du-inte-har-%C3%A4r-du-f%C3%B6dd-med-auktoriteten–33320130

Och jag tror när folket är mer upplyst och vårt ekonomiska falsarium till centralbankssystem är avslöjat efter att ha konfiskerat folks egendomar å det grövsta tror jag som du på det gamla hederliga “Rid i natt” och “man ur huse” i gigantiska demonstrationer – Rid i natt – Men då sitter väl några av oss på kåken för uppvigling men fan den som ger sig.

Leif Bengtsson
Leif Bengtsson
Gäst
22 mars 2018 kl 22:48

@Carina Agrell 22 Mar, 2018 at 12:10

Lysande som en fyrbåk i natten “”Demokratin” är en fälla med flera dimensioner, men frågan är om inte kanalen ”partibildande” är den mest illusoriska. Vi vet att partibildande inte har någon effekt eftersom det är tillåtet.”
Jag har lagt mycket tid på att hitta nån väg annan än att vägra lägga sin röst.
Men fastnar i steg 2 dvs vad gör man sen när majoriteten stannat hemma.
Skulle nuvarande system säga OK vi ger oss vi lämnar över. Naturligtvis inte.
Jag tror inte på någon långsam förändring i små steg om något nytt skall skapas.
Kanske kan en landsomfattande “generalstrejk” vara effektiv.
Men jag hamnar alltid i den gamla hederliga lösningen “man ur huse” med hackor o spadar.
Säkert finns det klokare lösningar.

LeifB

Carina Agrell
Gäst
22 mars 2018 kl 12:10

@ Kjell Holmsten

Tack, Kjell! Det är nu folk som tycks ha liknande tankar utropar: “Just precis! Vi borde bilda ett politiskt parti!” 🙂 “Demokratin” är en fälla med flera dimensioner, men frågan är om inte kanalen “partibildande” är den mest illusoriska. Vi vet att partibildande inte har någon effekt eftersom det är tillåtet. Tänk om boskapen istället för att möta upp vid valurnorna, bestämde sig för att inte rösta, och att strunta i att betala oktrojpatraskets s k lån. DET skulle göra skillnad. Direkt!

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
22 mars 2018 kl 11:53

Själv tycker jag att det finns mycket att lära härifrån – http://www.ingenstat.se/#.WrNORDX40Rc.vk

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
22 mars 2018 kl 11:39

@ Martin – Du är tyvärr inte ensam. Varje valår går mer än 85% av valboskapen till valurnorna för att göra som de inbillar sig, sin demokratiska handling, rättighet, och tänker “Nu har jag gjort mitt, nu får politikerna göra resten”. Dags att komma ut ur dimman och tyvärr så är du inte ensam.

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
22 mars 2018 kl 11:35

@ Carina Agrell – Tack! Kloka ord från en som förstår hur det ligger still i Sverige, ett korrumperat samhälle av guds nåde. Visionsbyggande byggs underifrån, från de trälar som förstår att byta “tankesystem – osynliga bojor” likt elefanten som inte förstår att han med ett enkelt ryck kan bryta sig loss från sina kättingar hur enkelt som helst. Martin Gustavsson som har inbillat sig att han känner till och har kunskaper om hur mänskligheten ska frigöras av nya herrar har totalt missat detta.

Carina Agrell
Gäst
22 mars 2018 kl 09:45

@Martin Gustavsson

Politiska partier har inget med visionsbyggande att göra om de inte till att börja med lyckas välta centralbanksmaffian. Visionerna är alltså något som byggs underifrån i takt med att människor fattar att alla politiska partier som inte riktar udden mot bankirerna, egentligen är lika goa centralbankskramare själva, och därmed inget att fästa sin uppmärksamhet vid. Förr eller senare bryter en vision igenom, vilken opererar på en övergripande nivå, alltså raserar det föreliggande systemets fundament – penningsystemet, illusionsjuridiken och det representativa “demokratin”. Den som fortfarande tror att politiska partier har en plats i samhällsbyggandet, har redan dömt ut sig som icke visionär.

Leif Bengtsson
Leif Bengtsson
Gäst
22 mars 2018 kl 02:00

@Magnus Åtråvärd 21 Mar, 2018 at 19:20
Ja dock inte nyligen med reservationen Har inte helkoll på allt vad hon skrivit.
Har också läst annat genom åren.
Bland annat av författare som är förintelseförnekare och klimatförnekare.
Ett par antisemitiska författares böcker har ocksa slunkit ner.

LeifB

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
21 mars 2018 kl 19:53

@Carina Agrell
Nej. Alla måste INTE enas om en övergripande vision, särskilt INTE i Valsamverkanspartiet där alla är välkomna. I Vetenskapliga partiet som är ett av partierna som ingår har vi det bästa för framtidens generationer som övergripande moralfilosofisk vision. Andra har kanske vision för dagens pensionärer eller sina företag, likväl kan man enas om en enskild fråga ex. att 4%-spärren är fel och odemokratisk.

Men försöker man plocka in för många under samma paraply och påtvinga dem gemensamma visioner så får man bara inre strider eller en mycket motsägelsefull vision, ex. som Miljöpartiet, extrema islamister och feminister i samma parti, eller ekologiska människor och borgare som vurmar för kärnkraft. Då kommer det inte fungera.

Magnus Åtråvärd
Magnus Åtråvärd
Gäst
21 mars 2018 kl 19:20

Enkel fråga till @ Leif B; Har du läst naomis böcker?

Carina Agrell
Gäst
21 mars 2018 kl 16:37

@Magnus Åtråvärd

Alla måste enas om en övergripande vision, vilken inte polariserar grupper utan tjänar alla oavsett specialintressen. I ett materialistiskt system är det ofrånkomligen så att den som kontrollerar pengarna kontrollerar världen. En folkets riksbank som inte kontrolleras av oktrojpatrasket vore en bra början. Då avgör folket ev bail ins och bail outs, tar hand om räntor och avgifter vilka går tillbaka folket och inte rakt ner i Rothschild och Wallenbergs fickor. Läs gärna Nya Ekonomiska systemet av Per Lundgren: https://nyaekonomiskasystemet.se/

Idag har vi ett juridiskt illusionssystem med minst tvådubbelt jävförhållande redan från första minuten en representant ur folket vill utnyttja domstolens tjänster. Dels har alla funktioner – åklagare, “domare” och försvarsadvokater samma arbetsgivare, d v s staten, och dels är deras uppgift att tjäna folket, vilket de förstås inte gör i egenskap av lakejer åt det samordnade bolaget SVERIGES DOMSTOLAR. Den tredje formen av jäv är den som de flesta tror är den enda som kan förekomma. Nämligen den som uppstår när domstolens representanter går på fester och äter middag med olämpliga personer som har intresse i saken. Enskilda måste därför – precis som Vilhelm Moberg gjorde på sin tid – rensa upp i rättsrötan. Jag ska göra vad jag kan för folkbildningen nu när den nya proppen “Skadestånd och Europakonventionen” träder i kraft den 1 april: http://www.regeringen.se/4a7c89/contentassets/b3a3dd439c5d4b5989ac5935c43f38e4/171800700webb.pdf

Precis som LeifB kommenterar, så är det självklart upp till folkets representanter, enskilda eller i grupp, att presentera visionerna. Staten är en förvaltning av förlegade och rent människofientliga idéer och har inga som helst visioner som skulle kunna förändra världen för folket till det bättre. De kan endast berika sig själva materialistiskt. Det är en sak som vi i alla fall kan vara säkra på!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
21 mars 2018 kl 15:18

@Magnus Åtråvärd

Hur många tror du vet vilka företag de måste bojkotta eller vilka produkter som fått nya förpackningar och etiketter i ett annat land i spåren av globalism och frihandel?

Hur effektiv tror du egentligen den lilla effektiva människans bojkott är mot dagens imperialiststater och deras lakejer när kanske 90% saknar vetskap/förstånd/vilja/moral eller ekonomi för att bojkotta? Sverige, Nato och EU är dessutom en del av detta vidriga spel.

Nej. Det här måste förändras i grunden genom nya medier ägda av aktörer med karaktär och välvilja för det svenska folket och välvilja för andra folk. Det måste förändras politiskt på valdagen om de ska få verklig effekt.

Folket måste genom demokratin sätta ramarna för företag och stater, direktdemokratiskt eller representativt. Människor som inte engagerar sig klarar inte av att analysera det här och agera mot det i vardagen, men på valdagen kan de göra det rätta.

Och det är därför som, vi som vaknat, om än yrvaket, borde hjälpa folket med nya partier som valsamverkar för att få bukt med det här, anser jag.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
21 mars 2018 kl 14:56

@Leif Bengtsson
Imperialisterna förvandlade stora delar av EU till ruiner på 10 år och Hitler var en av dessa omoraliska imperialister. De pungslog suveräna stater med stöd av olika bankirer.

Åratal i koncentrations/arbetsläger är enligt min mening ännu mer vidrigt än avrättningar, särskilt när man betänker att infrastruktur ödelades totalt på slutet. Betänk det totala lidande som detta krig skapade, även för ryssar, tyskar, polacker, socialister, kommunister etc!

Satir om var agenten Hitler förmodligen spenderade sina sista dagar som tack till monopolkapitalets krig.

Valsamverkan är HELT EVIDENT effektivt. Det vet KD som länge harvade under fyraprocentsspärren. Det kan vara ett stort steg framåt för Sverige.

Principen är heller inte “obekant”, Den appliceras i realiteten i Nederländerna där 4%-spärren saknas. Nederländerna har inga svårigheter att skapa majoritetsregeringar såsom Sverige eller Tyskland har.

”Sverige” är “obekant” för mig idag, till skillnad från 1975 då globaliseringen inleddes.

Med tanke på Kleins passivitetsskapande så misstänker jag att hon kan vara en del av den förvirring som en mycket extrem psykopatisk sekt medvetet verkar vilja skapa i världen genom politik och medier. Vurmen för uppenbara lögner för att skapa panik och globalism tyder helt klart på det.

Kohandel (köpslå, kompromissa) är en naturlig del av vilken demokrati som helst, även en direktdemokrati. En budget baseras på skattenivåer som de valda politikerna kommer överens om.

Sedan måste man kompromissa om hur budgeten ska användas, hur prioriteringarna ska ligga ekonomiskt, Sedan måste man kompromissa om hur dessa pengar ska användas mer konkret, men även om lagar man vill stifta eller avskaffa. Annars opposition.

I stället för MSM och sociala filterbubblor så rekommenderar jag alternativa medier, programvara baserad på GPL, öppenhet, objektivitet. Källgranskning, källhänvisningar, tillåta dementier, ha kommentarsfält som inte refuseras för hårt, att länka dit och framför allt skapa nya partier som valsamverkar.

Leif Bengtsson
Leif Bengtsson
Gäst
20 mars 2018 kl 21:40

@Magnus Åtråvärd 20 Mar, 2018 at 19:38

1hur då Potatis mot ägg?
Carina menade nog det hon skrev dvs penningsystem.
2. Finns redan; # Jag är här, #me too, m.flera
Mao menar du att ovannämda politiska MSM projekt är sprugna ur folket eller?
3. Jo, men vem ska ställa upp alternativen, MSM eller politikerna ?
Det är väl här som den röda tråden o visionerna kommer in i bilden.

“hon gick i säng med Klimatalarmisterna”
Det är så det funkar om man inte kramar någon så försvinner man i allt.

LeifB

Magnus Åtråvärd
Magnus Åtråvärd
Gäst
20 mars 2018 kl 21:30

Nä Martin , Naomi ville inte starta ett parti, hon har hela tiden pekat på dom globala orättvisorna som ligger bakom våra inköpslistor!
Titta runt i ditt eget hem, hur många pryttlar har du som det står made in sweden ?
Ikea? tja, slavdrivare av rang, knappast tillverkat i sverige
Däremot, dom flesta uppfinningar under 1900-talet emanerar från svenskar, som dessutom gjort livet bättre för en stor del av världens befolkning den listan , den är egentligen helt outstanding.
Fast kanske vi struntar vad våra föräldrar sagt, och bara lutar oss tillbaks till vetenskaparna, som just nu verkat fastnat i ett feministiskt kaos!

Leif Bengtsson
Leif Bengtsson
Gäst
20 mars 2018 kl 21:11

@Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 20 Mar, 2018 at 16:42

Du tänker “NMR har Hitler som förgrundsgestalt. ” Tror inte dom tänkt väcka honom.
Efter att ha läst böcker om honom är jag numera rätt kluven. Kom bara ihåg att det mesta har ju vinnanrna skrivet. Men något rätt måste han ju ha gjort när han förvandlade ett rike i ruiner till “stormakt” på 10år.
Räknar men sedan bort gaskamrarna så vad finns kvar att reta sig på. Dessutom verkar det ju som att hamnade i Brasilien till sist. Men jag vill inte fördjupa mej i detta bottenlösa vortex så det lämnar jag, det stjäl bara energi.

Vi skall också komma ihåg att Sverige såg annorlunda ut 2014.

Valsamverkan ser jag som en lite snabbare fil att åka i till Rosenbad men annars…
jag är ingen ivrare av samverkansparti.
Dessutom ser jag det som ett ytterst litet steg framåt i obekant riktning om man är överens om att man är oense.
Vidare “Naomi Klein har INTE gjort det hon snackar om, ex. startat ett parti” Såå då menar du att den iden inte är så bra eller att hon är hycklare?

Vidare säger du “De partier som styr idag är faktiskt oeniga i många frågor”
Mao. man kan se alla riksdagspartier idag som en sorts samverkansparti med kohandel som programmets punkt 1.

Också denna “Din sambo har rätt och att komma till skott går lätt. Hon kan hjälpa dig. Be om hjälpen!”
Många av dom ideerna som jag suttit inne med är förverkligade men många nya kommer och jag är nöjd med dom som ideer och avstamp för det som följer. En Asbergare skulle kanske känna det förvirrande med tankar o olika riktningar samtidgt.

Till sist ” Folket kan organisera sig istället för hunsas av MSM. ” hur jobbar du med den tanken?

LeifB

Magnus Åtråvärd
Magnus Åtråvärd
Gäst
20 mars 2018 kl 19:38

@ Carina.
1 hur då? Potatis mot ägg?
2. Finns redan; # Jag är här, #me too, m.flera
3. Jo, men vem ska ställa upp alternativen, MSM eller politikerna ?
Jag har läst 2 av Naomi Kleins böcker; Chockdoktrinen som visar på USA;s totalt hänsynslösa ekonomiska politik, samt No Logo som förklarar varför USA;s ekonomiska politik har utraderar den Amerikanska medelklassen, genom nerstängningar av förut välmående medelstora företag, och flyttat både lönekostnader och löntagaransvar utomlands.
Hennes näst senaste, Detta förändrar allt, slog jag igen med en smäll då hon gick i säng med Klimatalarmisterna, men hennes senaste är det väntetid på biblan! Kort sagt: LÄS HENNES BÖCKER!

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
20 mars 2018 kl 17:36

Mycket bra artikel. Det är det här som är framgångsfaktorn, att alla som vill ha en förändring slutar att bekämpa varandra, utan istället försöker hitta gemensamma nämnare för att tillsammans bli tillräckligt stora. Här ligger Martin Gustavsson långt framme menar jag.

Leif Bengtsson gör som vanligt en klockren analys ovan!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
20 mars 2018 kl 16:42

@Leif Bengtsson
NMR har Hitler som förgrundsgestalt. De fick 0,02% i valet 2014 genom “Svenskarnas parti” … men svenskarna ville inte göra Sverige blont och blåögt … SD är ytterligare ett i raden av Israel-vurmande partier i riksdagen, ett slags KD socialpolitiskt och AfS är ett slags Moderaterna socialpolitiskt, fast utan vurm för EU eller Israel.

Gör det du anser är rätt Bengtsson! Det är lätt. Gör en sak i taget! Naomi Klein har INTE gjort det hon snackar om, ex. startat ett parti som ingår i en inkluderande regnbågskoalition.

Det är mycket lätt att starta ett parti och ansluta detta till Valsamverkanspartiet.

När du talar om valsamverkan så länka då till den!

Naomi säger att man måste hitta gemensamma punkter att jobba med för att nå framgång. Det stämmer inte. Man kan vara eniga i att man är oeniga och respektera denna oenighet och låta folket välja.

De partier som styr idag är faktiskt oeniga i många frågor, även om de tycks eniga med George Soros om att INTE ta upp frågan om EU. Där ger inte riksdagspartierna någon valmöjlighet.

Det som hindrar olika partier från bred valsamverkan är sekterism och hybris.

MSM har INTE monopol och tolkningsföreträde. Folket kan organisera sig istället för hunsas av MSM. Din sambo har rätt och att komma till skott går lätt. Hon kan hjälpa dig. Be om hjälpen!

NMR kan ha precis hur många bra punkter som helst. Om de vurmar för imperialisten Hitler så är det kört ändå.

Att etablissemangspolitikerna inte är ute på gator och torg stämmer inte, men de har sin fastlåsta sekterism, precis som bibelns folk har. De är inte ute efter öppna kritiska “samtal” med vetenskapliga evidens som grund, men att övertyga dig om att de floskler, som sektledarna sammanställt, är rätt.

Carina Agrell
Gäst
20 mars 2018 kl 15:20

Utan föreställningsförmåga, inga kreativa handlingar. Egentligen är det ganska enkelt i teorin, och skulle kunna sammanfattas i tre punkter:

1. Folkets penningsystem.
2. Folkets domstolar.
3. Folkets direktdemoratiska val av sakfrågor.

Vilken grupp skulle kunna anses förlora på ett sådant fundament?

Leif Bengtsson
Leif Bengtsson
Gäst
20 mars 2018 kl 12:49

Jag har följt Naomi allt sedan man rev tornen i Newyork. Hennes modiga journalistik/författande och i TV-intervjuer har inspirerat och väckt fler än mej. Kul att hon uppmärksammas här.
Ovanstående sätter fingret på det viktiga samarbetet och visionära mål.
Här i Sverige precis som på många andra ställen startas partier med snarlika intressen eller mål.
Valsamverkan har det talats om flera gånger för att dessa små partier skall lyckas komma in i värmen på Rosenbad. En trist utveckling.
Naomi säger här att man måste hitta gemensamma punkter att jobba med för att nå framgång.
Detta anammas och körs inom alla möjliga områden utom i politiken.
Vilket naturligtvis garanterar att dom gamla partierna sitter kvar.
Igår jämförde jag NMR och AFS och deras handlingsprogram/vision.
9 punkter i båda o bara nyansskillnader tyckte jag.
Flera andra partier ligger väldigt nära varandra och slåss om samma väljare. Varför är det så här?
Naomi tar också upp att tidigare reagerade folk aktivt när något händer men nu nada.
Kanske beroende på att MSM/regering har monopol och tolkningsföreträde över handlingar.
Samma team verkar alltid vara mot något vilket visar sig i att nya lagar ideligen stiftas.
Själv har jag alltid arbetat / visionerat för något. Min sambo kallar att jag drömmer och aldrig kommer till skott. Men jag tror att det är viktigt för den egna själen att ha visioner och som i mitt fall drömmar.
För även om man inte når målen så påverkas man i tal/skrift och handling åtminstone lite i den riktningen.
Förmodligen också dom man möter.
Intressant är att NMR i sina aktiviteter demonstrationer har hela etablissemanget mot sig MSM,AFA, polisen politiker, Facebook, Youtube mfl. Dvs alla är mot, endast NMR ser visionen och släpper aldrig den röda tråden även om alla blir blåslagna. Därför går dom alltid segrande ur varje motstånd Oberoende vad som händer. Jag tror faktiskt att dom har ett riktigt vinnande koncept. Gemensam visualisering av sitt mål.
Eftersom vår riksdagspolitiker är sig själva närmst och dessutom saknar kunskap o erfarenhet inom de områden dom är satta att förvalta kan det aldrig finnas en gemensam vision. Dom har fullt upp med sig själva och litar på att den spretiga partipiskan för dom i rätt riktning.
Syns ju tydligt nu då alla politiker skall hålla tal under valåret. Ingen väljer att åka ut med ett bås för förutsättningslösa frågestunder eller “folkmöte”. Enkelriktad komunikation hela vägen.
LeifB

stenbj
stenbj
Gäst
20 mars 2018 kl 12:24

Mycket intressant!
Dels vad hon berättar att dom gjort för att bygga upp gemensamma mål genom att se till likheter istf till våra ofta lättare att se olikheter. Dels hur detta med all sannolikhet dagligen motarbetas genom MSM och Hollywood, oftast helt utan medvetenhet från de anställda, “marionetterna”. CIA,FBi m.fl statliga USA organisationer har ett mycket tungt inflytande i Hollywood som inkluderar manuskriptgranskning och -ändringar helt i klass med propagandamaskiner i totalitära stater: https://medium.com/insurge-intelligence/exclusive-documents-expose-direct-us-military-intelligence-influence-on-1-800-movies-and-tv-shows-36433107c307
Naturligtvis framhålls i de stödda/genomsläppta filmerna våra egna personliga möjligheter att klättra medans ideer som Naomi Kleins knappast ges något utrymme, vad jag förstår. Skriv gärna exempel eller motexempel på detta!