“Främlingarna” längtar hem – De ser ett land i förfall

publicerad 13 mars 2018
- av Torbjörn Sassersson red.
Chris Cornell Someone Special Foto: Coldplay

Filosofiskt

I hela mitt liv har jag känt stark öppenhet inför alla typer av människor, världsbilder och tankar. Vi människor väljer - oavsett förtryck - om vi vill bygga nya relationer inom våra egna led, vår egen hudfärg eller om vi vill gå bortom kultur och yta i samma eller annat land. Ödet och individens vilja avgör.

Ofta känner jag djup kontakt med dessa främmande människor jag aldrig förut träffat. Det sitter i blicken, hur människor pratar med varandra, om de visar samma respekt för de äldre som de känner kärlek för sina barn. Jag har träffat människor som flytt, offrat allt för att deras hem krossades av våra krig.

De kom till oss, men inte för att de egentligen ville det, utan för att de inte hade något val. Ingen vill bli en flykting. De möter ett visst främlingsskap och svenskarna som uttrycker det bemöts av vårt våld, Sveriges mentala våld.

De säger att de längtar hem för de ser ett land i förfall, ett land med människor utan hjärta och integritet. De säger att de kan se att vi inte är lyckliga här.

Torbjörn Sassersson, mars 2018

Musik: Coldplay och Big Sean

Relaterat