Jordbruksverket hotar slå ut svensk biodling genom ogenomtänkt förslag

publicerad 10 mars 2018
- av NewsVoice
Honungsbi - Foto: John Severns, Wikimedia
Europeiskt honungsbi - Foto: John Severns, Wikimedia Commons
Europeiskt honungsbi – Foto: John Severns, Wikimedia Commons, Public Domain

Utan att biodlarna informerats ordentligt och utan en genomförd konsekvensanalys håller Jordbruksverket på att driva igenom ett lagförslag som riskerar att slå sönder svensk biodling och indirekt förstöra för övrig odling.

Text: Mats Karlsson, biodlarmästare

Mats Karlsson - eget verk
Mats Karlsson – Foto: Vånga Honung

Det handlar om att man som åtgärd, om en bikupa skulle vara smittad av trakékvalster, kommer förinta hela bisamhällen, det kan tex handla om 250 bikupor samt nästgårds odlingar och likt ringar på vattnet fortsätta utrota bisamhällen i tre kilometers radie.

I övriga Europa finns inga sådana bestämmelser utan man brukar åtgärda problemet med att behandla de enskilda kuporna som drabbats, med gott resultat.


Om denna lag går igenom kan det innebära en drastisk minskning av bin och det kommer slå  mot lantbrukets skördar, mot bär och fruktträd och allt annat som är beroende av pollinering. Skördarna av svensk honung kan även sjunka kraftigt och det hotar att slå undan benen på en hel yrkeskår, som lever av biodling, och i princip utan att ge ersättning.


Kort sagt om bina förintas och biodlarna går i konkurs och inte längre vågar satsa tid och kapital på sin verksamhet som plötsligt bara kan totalförstöras  av myndigheterna så kommer det slå hårt mot odlingar och växtligheten i stort.

Läs mer: Över 37 miljoner bin dog efter att GMO-majs började odlas i närområdet

En annan sak i sammanhanget är att man 2009 tog bort den lag som hindrade import av bin just för att skydda svenska bin från smitta. Man kommer alltså fortsätta ta in bin utifrån, men då som “skyddsåtgärd” hota svensk biodling med storskalig förintelse av bisamhällen.

Faran är överhängade för det här lagförslaget har inte ens debatterats. Det riskerar alltså att gå igenom redan den 7 maj i år. Efter den 15 mars är det försent att göra sin röst hörd i frågan. 

Text: Mats Karlsson, biodlarmästare

Du kan vara med och rädda biodlingen och pollineringen, genom att skriva till nedanstående adress senast den 15 mars för att det ska kunna beaktas.
Bifoga denna fil och skriv i din mail att du skriver under på den. Det är bra om så många som möjligt som förstår vidden av det hela skickar in, Gärna hela föreningar, företag, lantbrukare och enskilda. Särskilt viktigt för dig som har din inkomst inom något av dessa områden. Du kan även ändra, eller ge mer kommentarer i din mail.
jordbruksverket@jordbruksverket.se Märk gärna e posten med  : “Dnr  6.8.16-3611/16”

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • fritt fram för den som vill och kan översätta dokumentationen och på så vis fungera som ambassadör i sverige för inpowermovement. vi var ett gäng som började men som av olika anledningar kom av oss under resans gång.
  det skall dock fungera med originaldokumenten. det är universellt.

 • fritt fram för den som vill och kan översätta dokumentationen och på så vis fungera som ambassadör i sverige för inpowermovement. vi var ett gäng som började men som av olika anledningar kom av oss under resans gång.
  det skall dock fungera med originaldokumenten. det är universellt.

 • EU och den allmänna ‘utvecklingen’ har gett oss mutbara fegisar inom politiken.
  Jordbruksverket är fega krakar, precis som hela den regering vi har. Tror inte det blir bättre med ett skifte heller. Vad skall vi med ett EU till som böjer sig för rena dumheter. Inget av partierna i riksdagen har en tanke på att gå ur EU eller motarbeta NATO. Fegheten har ätit sig in ordentligt i detta land, det är helt enkelt korrupt på många plan. Där modet finns framför allt, är just i de länder som krigen förs i dag, på den afrikanska kontinenten sprids ett ökande motstånd mot “landgrabbing” ( som även våra svenska fonder varit inblandade i ) och beslagen av “naturligt” utsäde och den ökande GMO-behandlingen är man i dag medvetna om. Men många av de små jordbrukarna har fått gå ifrån gård och mark utan ersättning när multibolagen mutar sig till stora arealer. Hela idén med GMO, bortsett från biologiska skador bygger på extrem storskalighet, det krävs för att bära de ökade kostnader som inköp av nytt utsäde och krav på ett flertal dyra besprutningsintervall. Sedan tillkommer spridningen av syntet-gener i omgivningen och medföljande utarmning av pollinerande insekter. Tidigare bönder blir flyktingar och främlingar i sitt eget land, och kanske tvingas de till att bli legosoldater i Afrika eller flyktingar inom EU.
  Destroying African Agriculture : http://fpif.org/destroying_african_agriculture/
  http://www.africafocus.org/docs15/ag1502.php
  https://www.counterpunch.org/2016/10/03/bayers-trojan-horse-criminal-prosecution-required-to-stop-gm-food-crops-fraudulently-entering-india/
  https://theecologist.org/2014/feb/05/gm-crops-are-driving-genocide-and-ecocide-keep-them-out-eu

 • EU och den allmänna ‘utvecklingen’ har gett oss mutbara fegisar inom politiken.
  Jordbruksverket är fega krakar, precis som hela den regering vi har. Tror inte det blir bättre med ett skifte heller. Vad skall vi med ett EU till som böjer sig för rena dumheter. Inget av partierna i riksdagen har en tanke på att gå ur EU eller motarbeta NATO. Fegheten har ätit sig in ordentligt i detta land, det är helt enkelt korrupt på många plan. Där modet finns framför allt, är just i de länder som krigen förs i dag, på den afrikanska kontinenten sprids ett ökande motstånd mot “landgrabbing” ( som även våra svenska fonder varit inblandade i ) och beslagen av “naturligt” utsäde och den ökande GMO-behandlingen är man i dag medvetna om. Men många av de små jordbrukarna har fått gå ifrån gård och mark utan ersättning när multibolagen mutar sig till stora arealer. Hela idén med GMO, bortsett från biologiska skador bygger på extrem storskalighet, det krävs för att bära de ökade kostnader som inköp av nytt utsäde och krav på ett flertal dyra besprutningsintervall. Sedan tillkommer spridningen av syntet-gener i omgivningen och medföljande utarmning av pollinerande insekter. Tidigare bönder blir flyktingar och främlingar i sitt eget land, och kanske tvingas de till att bli legosoldater i Afrika eller flyktingar inom EU.
  Destroying African Agriculture : http://fpif.org/destroying_african_agriculture/
  http://www.africafocus.org/docs15/ag1502.php
  https://www.counterpunch.org/2016/10/03/bayers-trojan-horse-criminal-prosecution-required-to-stop-gm-food-crops-fraudulently-entering-india/
  https://theecologist.org/2014/feb/05/gm-crops-are-driving-genocide-and-ecocide-keep-them-out-eu

 • Det här lagförslaget är till för att minska antalet människor som lever av näringar som gör dem relativt opåverkbara för påtryckningar från media, företag och allmänhet. Förbudet mot pälsnäringen i Norge har sannolikt samma syfte. Man har också velat hålla nere antalet lantbrukare av det här skälet.

 • Det här lagförslaget är till för att minska antalet människor som lever av näringar som gör dem relativt opåverkbara för påtryckningar från media, företag och allmänhet. Förbudet mot pälsnäringen i Norge har sannolikt samma syfte. Man har också velat hålla nere antalet lantbrukare av det här skälet.

 • @ esoteric warrior,

  Har du en mall till notice of liability man kan få? Eller en länk till en mall?

 • ring jordbruksverket, be om namn på samtliga ansvariga så de i framtiden kan åtalas enskilt för sin brott mot folket och naturen. skicka en notice of liability till var och en av dem. det finns vägar att hålla dem enskilt ansvariga. skadestånd och rättssäkerhet gör dem mycket nervösa.

 • Ur uppropet som länkats till ovan:

  Du kan vara med och rädda biodlingen och pollineringen, genom att skriva till nedanstående adress senast den 15 mars för att det ska kunna beaktas.
  Bifoga denna fil och skriv i din mail att du skriver under på den. Det är bra om så många som möjligt som förstår vidden av det hela skickar in, Gärna hela föreningar, företag, lantbrukare och enskilda. Särskilt viktigt för dig som har din inkomst inom något av dessa områden. Du kan även ändra, eller ge mer kommentarer i din mail.
  jordbruksverket@jordbruksverket.se
  Märk gärna e- posten med:
  “Dnr 6.8.16-3611/16”

 • @ esoteric warrior,

  Har du en mall till notice of liability man kan få? Eller en länk till en mall?

 • ring jordbruksverket, be om namn på samtliga ansvariga så de i framtiden kan åtalas enskilt för sin brott mot folket och naturen. skicka en notice of liability till var och en av dem. det finns vägar att hålla dem enskilt ansvariga. skadestånd och rättssäkerhet gör dem mycket nervösa.

 • Jag har också reagerat på Jordbruksverkets förslag – mest på 43 § där vildbisamhällen får avlivas inom sjukdomsbekämpningen även utan att smitta behöver påvisas. Så jag mejlade följande text till enhetschefen Carin Bunnvik. Kopiera gärna texten och mejla in den om du håller med. Ju fler som mejlar desto högre chans har vi att få en ändring! 🙂

  Till: jordbruksverket@jordbruksverket.se

  Ämne: Dnr 6.8.16-3611/16

  Hej Carin Bunnvik,

  Härmed lämnar jag in följande synpunkter om 43 § i Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpning av bisjukdomar.

  Ny forskning visar att förvildade bisamhällen utgör en värdefull resurs för motståndskraftiga gener och att risken för smittspridning ifrån dem är minimal.

  Naturlig selektion:
  Förvildade bisamhällen utsätts för naturlig urval vilket selekterar för motståndskraftiga bin och mindre skadliga sjukdomar och parasiter. Arvsanlaget av svaga bisamhällen dör ut medan motståndskraftiga gener förs vidare till nästa generation. De enda dokumenterade fallen av hållbar tolerans mot Varroa finns hos bisamhällen som utsattes för naturlig selektion [1]. De värdefulla arvsanlag av förvildade bisamhällen kan biodlarna ta till vara vilket t.ex. görs inom den s.k. ‘treatment-free beekeeping’ i USA genom att fånga in vildbisvärmar. Naturlig selektion agerar även på binas sjukdomar och parasiter då dessa sprids primärt vertikalt genom svärmning [2]. Bara friska bisamhällen är starka nog att svärma så att enbart de mindre skadliga variationer överlever. Både Varroa och dess virus visar genetisk variation för att möjliggöra denna anpassning [3, 4].

  Ingen smittspridning genom felflygning:
  Svärmar bosätter sig långt borta från sitt ursprungliga samhälle. Redan med bara några tiotals meter mellan bisamhällen minskar felflygningen så mycket att den inte längre är mätbar hos drönare [5].

  Minimal risk för smittspridning genom röveri:
  Svärmar bosätter sig i håligheter med liten ingång så att boet kan enkelt bli skyddat från rövande bin [6]. Dessutom dör bisamhällen primärt på vintern då det är för kallt att flyga så att kvalstren inte sprids och dör istället med [7]. Vaxmott, myror och möss rensar sedan boet så att det inte finns mycket kvar att råna för andra bisamhällen. Om ett förvildat bisamhälle har för stor ingång till boet skulle en meningsfull åtgärd mot smittspridning vara att minska ingången.

  Naturlig bekämpning:
  Vilt levande bisamhällen använder sig av en lång rad mekanismer för att minska smitta och smittspridning med vetenskapligt dokumenterat effekt. T.ex. leder det stora avståndet mellan bisamhällen [8], liten volym av boet i kombination med svärmning [5] och döden på vintern till ett minskat antal Varroa.

  Genom naturlig selektion utgör vilt levande bisamhällen en resurs för motståndskraftiga gener som är värda att skydda. Vid uppträdande av smitta är de en försumbar risk för smittspridning och bör därför anses som oskyldiga tills motsatsen bevisats. Särskild förekomsten av Varroa i zon 1 motiverar inte förintande av förvildat bisamhälle då risken för horisontell smittspridning är minimal. Förvildade bisamhällen behöver inte heller bekämpas mot Varroa då de redan gör det själva.

  Jag skulle uppskatta en anpassning av 43 §.

  Med vänliga hälsningar,

  Källor:
  [1] B. Locke, I. Fries, Characteristics of honey bee colonies (Apis mellifera) in Sweden surviving Varroa destructor infestation, Apidologie 42, 533–542 (2011)
  [2] I. Fries, S. Camazine, Implications of horizontal and vertical pathogen transmission for honey bee epidemiology, Apidologie 32(3), 199–214 (2001)
  [3] T.L. Dynes et al., Fine scale population genetic structure of Varroa destructor, an ectoparasitic mite of the honey bee (Apis mellifera), Apidologie 48(1), 93-101 (2017)
  [4] Stephen J. Martin et al., Global Honey Bee Viral Landscape Altered by a Parasitic Mite, Science 336, 1304-1306 (2012)
  [5] J.C. Loftus et al., How honey bee colonies survive in the wild: testing the importance of small nests and frequent swarming, PLoS ONE 11(3), e0150362 (2016)
  [6] T.D. Seeley, R.A. Morse, The nest of the honey bee (Apis mellifera L.), Insectes Sociaux 23(4), 495–512 (1976)
  [7] I. Fries et al., Survival of mite infested (Varroa destructor) honey bee (Apis mellifera) colonies in a Nordic climate, Apidologie 37, 564-570 (2006)
  [8] T.D. Seeley, M.L. Smith, Crowding honeybee colonies in apiaries can increase their vulnerability to the deadly ectoparasite Varroa destructor, Apidologie 46(6), 716–727 (2015)

 • Nu i dessa tider med snabba bildflimmer på skärmar och sinnen som skiftar efter lufttrycket, kan man påminnas om de gamla bibelorden “saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden”. När 40-talisterna snart är borta, är också mycket av traditionell kunskap borta. Från mitt moln skall jag se ned hur dagens ungdomar, när de börjar bli till åren, kämpar med datorn och försöker klicka fram en morot.

 • Ur uppropet som länkats till ovan:

  Du kan vara med och rädda biodlingen och pollineringen, genom att skriva till nedanstående adress senast den 15 mars för att det ska kunna beaktas.
  Bifoga denna fil och skriv i din mail att du skriver under på den. Det är bra om så många som möjligt som förstår vidden av det hela skickar in, Gärna hela föreningar, företag, lantbrukare och enskilda. Särskilt viktigt för dig som har din inkomst inom något av dessa områden. Du kan även ändra, eller ge mer kommentarer i din mail.
  jordbruksverket@jordbruksverket.se
  Märk gärna e- posten med:
  “Dnr 6.8.16-3611/16”

 • Jag har också reagerat på Jordbruksverkets förslag – mest på 43 § där vildbisamhällen får avlivas inom sjukdomsbekämpningen även utan att smitta behöver påvisas. Så jag mejlade följande text till enhetschefen Carin Bunnvik. Kopiera gärna texten och mejla in den om du håller med. Ju fler som mejlar desto högre chans har vi att få en ändring! 🙂

  Till: jordbruksverket@jordbruksverket.se

  Ämne: Dnr 6.8.16-3611/16

  Hej Carin Bunnvik,

  Härmed lämnar jag in följande synpunkter om 43 § i Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpning av bisjukdomar.

  Ny forskning visar att förvildade bisamhällen utgör en värdefull resurs för motståndskraftiga gener och att risken för smittspridning ifrån dem är minimal.

  Naturlig selektion:
  Förvildade bisamhällen utsätts för naturlig urval vilket selekterar för motståndskraftiga bin och mindre skadliga sjukdomar och parasiter. Arvsanlaget av svaga bisamhällen dör ut medan motståndskraftiga gener förs vidare till nästa generation. De enda dokumenterade fallen av hållbar tolerans mot Varroa finns hos bisamhällen som utsattes för naturlig selektion [1]. De värdefulla arvsanlag av förvildade bisamhällen kan biodlarna ta till vara vilket t.ex. görs inom den s.k. ‘treatment-free beekeeping’ i USA genom att fånga in vildbisvärmar. Naturlig selektion agerar även på binas sjukdomar och parasiter då dessa sprids primärt vertikalt genom svärmning [2]. Bara friska bisamhällen är starka nog att svärma så att enbart de mindre skadliga variationer överlever. Både Varroa och dess virus visar genetisk variation för att möjliggöra denna anpassning [3, 4].

  Ingen smittspridning genom felflygning:
  Svärmar bosätter sig långt borta från sitt ursprungliga samhälle. Redan med bara några tiotals meter mellan bisamhällen minskar felflygningen så mycket att den inte längre är mätbar hos drönare [5].

  Minimal risk för smittspridning genom röveri:
  Svärmar bosätter sig i håligheter med liten ingång så att boet kan enkelt bli skyddat från rövande bin [6]. Dessutom dör bisamhällen primärt på vintern då det är för kallt att flyga så att kvalstren inte sprids och dör istället med [7]. Vaxmott, myror och möss rensar sedan boet så att det inte finns mycket kvar att råna för andra bisamhällen. Om ett förvildat bisamhälle har för stor ingång till boet skulle en meningsfull åtgärd mot smittspridning vara att minska ingången.

  Naturlig bekämpning:
  Vilt levande bisamhällen använder sig av en lång rad mekanismer för att minska smitta och smittspridning med vetenskapligt dokumenterat effekt. T.ex. leder det stora avståndet mellan bisamhällen [8], liten volym av boet i kombination med svärmning [5] och döden på vintern till ett minskat antal Varroa.

  Genom naturlig selektion utgör vilt levande bisamhällen en resurs för motståndskraftiga gener som är värda att skydda. Vid uppträdande av smitta är de en försumbar risk för smittspridning och bör därför anses som oskyldiga tills motsatsen bevisats. Särskild förekomsten av Varroa i zon 1 motiverar inte förintande av förvildat bisamhälle då risken för horisontell smittspridning är minimal. Förvildade bisamhällen behöver inte heller bekämpas mot Varroa då de redan gör det själva.

  Jag skulle uppskatta en anpassning av 43 §.

  Med vänliga hälsningar,

  Källor:
  [1] B. Locke, I. Fries, Characteristics of honey bee colonies (Apis mellifera) in Sweden surviving Varroa destructor infestation, Apidologie 42, 533–542 (2011)
  [2] I. Fries, S. Camazine, Implications of horizontal and vertical pathogen transmission for honey bee epidemiology, Apidologie 32(3), 199–214 (2001)
  [3] T.L. Dynes et al., Fine scale population genetic structure of Varroa destructor, an ectoparasitic mite of the honey bee (Apis mellifera), Apidologie 48(1), 93-101 (2017)
  [4] Stephen J. Martin et al., Global Honey Bee Viral Landscape Altered by a Parasitic Mite, Science 336, 1304-1306 (2012)
  [5] J.C. Loftus et al., How honey bee colonies survive in the wild: testing the importance of small nests and frequent swarming, PLoS ONE 11(3), e0150362 (2016)
  [6] T.D. Seeley, R.A. Morse, The nest of the honey bee (Apis mellifera L.), Insectes Sociaux 23(4), 495–512 (1976)
  [7] I. Fries et al., Survival of mite infested (Varroa destructor) honey bee (Apis mellifera) colonies in a Nordic climate, Apidologie 37, 564-570 (2006)
  [8] T.D. Seeley, M.L. Smith, Crowding honeybee colonies in apiaries can increase their vulnerability to the deadly ectoparasite Varroa destructor, Apidologie 46(6), 716–727 (2015)

 • Nu i dessa tider med snabba bildflimmer på skärmar och sinnen som skiftar efter lufttrycket, kan man påminnas om de gamla bibelorden “saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden”. När 40-talisterna snart är borta, är också mycket av traditionell kunskap borta. Från mitt moln skall jag se ned hur dagens ungdomar, när de börjar bli till åren, kämpar med datorn och försöker klicka fram en morot.

 • Det som sker, både i tysthet bakom våra ryggar och lika ofta helt fräckt mitt framför våra ögon, är ett fruktansvärt svek. Ett svek, inte bara mot insekter, djur och människor – utan mot allt liv på planeten!

  Inga bin = ingen mat = inga människor = inget liv!!

 • En samling inkompetenta individer som sitter å svamlar och inte har en susning om vad de sysslar med!

 • EU och Globalister är problemet. Vi medborgare och skattebetalare är det ingen som lyssnar på, de kommer att fortsätta att köra över oss tills vi drar oss ur EU och globalisternas agenda.
  Varför äter vi mat som är importerad ifrån andra länder när vi har egen, närproducerat är inte intressant för EU, istället ska vi äta genmodifierad mat som transporteras långväga.
  Kritiker mot mass vaxineringar och genmodifierad mat tystas över hela världen även på internet.

 • Min kära fru har suttit fastkedjad i traktorer för att stoppa Gmo plantering och jag är riktigt stolt över henne. Vi är också biodlare. Men att Jordbruksverket inte hade hela stammen i kanoten det visste vi. Men nu måste de ha slarvat bort kanoten också.

  Klotter eller poesi Erik G

 • Det som sker, både i tysthet bakom våra ryggar och lika ofta helt fräckt mitt framför våra ögon, är ett fruktansvärt svek. Ett svek, inte bara mot insekter, djur och människor – utan mot allt liv på planeten!

  Inga bin = ingen mat = inga människor = inget liv!!

 • En samling inkompetenta individer som sitter å svamlar och inte har en susning om vad de sysslar med!

 • Ja, detta är otäckt…Jag tänker tillbaka några år, kan inte säga exakt, men förre centerpartiledaren innan Anne Lööv, var inte han en”vän” av GMO odling på försök här i Sverige, då på en mindre areal? Känns som detta har legat och “grott” ett tag, allt hänger på något sätt ihop, GMO, Roundup, Biodlingar som dör, vad man säger kvalster, immunförsvaret är i alla fall väldigt dåligt på bina, så säger många biodlare idag, strålningen har här också en stor betydelse…Ser man till mänskligheten i framtiden, så ligger vi illa till. Utrotas våra bin, så tar det ca 4 år att också se resultatet, inga blommor, inga frukter…Ganska trist eller hur? Allt detta är värt att “slåss för”. Sluta att köpa Roundup, kolla så inte man inte köper GMO produkter, tex mais, hjälp alla biodlare, tex att odla blommor, sätta fruktträd, allt som gör att bina har mat. Var uppmärksam på var våra mobilmaster står, för att skydda bina för strålning, info till biodlarna här är väldigt viktigt, många vet inget om detta…försvinner bina så försvinner även vi.

 • Faran är överhängade för det här lagförslaget har inte ens debatterats. Det riskerar alltså att gå igenom redan den 7 maj i år.- om detta är inte landsförrederi då vet jag inte vad det är ? Man tillåter GMO odling och Rondup i Sverige men inte biodlingar. För vem jobbar regeringen då är stora frågan.Jobbar de för folket eller mot folket och för storföretag ? Vad tycker ni ?

 • EU och Globalister är problemet. Vi medborgare och skattebetalare är det ingen som lyssnar på, de kommer att fortsätta att köra över oss tills vi drar oss ur EU och globalisternas agenda.
  Varför äter vi mat som är importerad ifrån andra länder när vi har egen, närproducerat är inte intressant för EU, istället ska vi äta genmodifierad mat som transporteras långväga.
  Kritiker mot mass vaxineringar och genmodifierad mat tystas över hela världen även på internet.

 • Agenda 2030. Att ha en total kontroll över all liv med påhittade åtgärder!
  Detta påminner mig om Brasilien då militären skulle motverka Zika och förgiftade folks brunnar med okänt preparat.

  Ingen liv är helig längre.

 • Min kära fru har suttit fastkedjad i traktorer för att stoppa Gmo plantering och jag är riktigt stolt över henne. Vi är också biodlare. Men att Jordbruksverket inte hade hela stammen i kanoten det visste vi. Men nu måste de ha slarvat bort kanoten också.

  Klotter eller poesi Erik G

 • Verkar helt vanvettigt. Liknar det förmodligen kemiindustiinspirerede försöket att tvångsbespruta en organisk farm för att bli av med ett speciellt ogräs. Eftersom de enda som möjligtvis kan tjäna pengar på sådan här massdöd primärt är de som tillhandahåller gifterna hamnar kemibolagen högst upp på listan av misstänkta. Ena annan anledning är om det finns färre bin så finns det mindre anledning till att bidödande neonicotinides förbjuds. Men det viktiga man hoppas på är att minskningen av bin kan skyllas på “sjukdom” som föranledde tvångsutrotning istället för neonikotinider. Man sår alltså avsiktligt framtida tvivel. Eftersom Svenska experter/professorer lätt tar intryck av utländska titlar och med små oberoende forskningsanslag förblir lättköpta blev troligen Sverige vald som “startplats” för vad man hoppas blir ett projekt som kan spridas i hela EU, med hänvisning bl.a. till beslutet i Sverige. Sedan kan Bayer och Monsanto i fred fortsätta sälja sina gifter, som de för inte länge sedan i ren Orwellisk stil döpte om till “växtskydd”. Dags för alla att inse hur farlig den jordbruksrelaterade kemiindustrin är. Inte bara ser industrin till att vår matjord spolas bort i chokladbruna floder så fort det regnar lite mer, så att mer konstgödsel och besprutning behövs följande säsong. Dom lurar även bönderna att tro genom välsmorda länkar till jordbruksuniversiteten.

 • Ja, detta är otäckt…Jag tänker tillbaka några år, kan inte säga exakt, men förre centerpartiledaren innan Anne Lööv, var inte han en”vän” av GMO odling på försök här i Sverige, då på en mindre areal? Känns som detta har legat och “grott” ett tag, allt hänger på något sätt ihop, GMO, Roundup, Biodlingar som dör, vad man säger kvalster, immunförsvaret är i alla fall väldigt dåligt på bina, så säger många biodlare idag, strålningen har här också en stor betydelse…Ser man till mänskligheten i framtiden, så ligger vi illa till. Utrotas våra bin, så tar det ca 4 år att också se resultatet, inga blommor, inga frukter…Ganska trist eller hur? Allt detta är värt att “slåss för”. Sluta att köpa Roundup, kolla så inte man inte köper GMO produkter, tex mais, hjälp alla biodlare, tex att odla blommor, sätta fruktträd, allt som gör att bina har mat. Var uppmärksam på var våra mobilmaster står, för att skydda bina för strålning, info till biodlarna här är väldigt viktigt, många vet inget om detta…försvinner bina så försvinner även vi.

 • Faran är överhängade för det här lagförslaget har inte ens debatterats. Det riskerar alltså att gå igenom redan den 7 maj i år.- om detta är inte landsförrederi då vet jag inte vad det är ? Man tillåter GMO odling och Rondup i Sverige men inte biodlingar. För vem jobbar regeringen då är stora frågan.Jobbar de för folket eller mot folket och för storföretag ? Vad tycker ni ?

 • Agenda 2030. Att ha en total kontroll över all liv med påhittade åtgärder!
  Detta påminner mig om Brasilien då militären skulle motverka Zika och förgiftade folks brunnar med okänt preparat.

  Ingen liv är helig längre.

 • Verkar helt vanvettigt. Liknar det förmodligen kemiindustiinspirerede försöket att tvångsbespruta en organisk farm för att bli av med ett speciellt ogräs. Eftersom de enda som möjligtvis kan tjäna pengar på sådan här massdöd primärt är de som tillhandahåller gifterna hamnar kemibolagen högst upp på listan av misstänkta. Ena annan anledning är om det finns färre bin så finns det mindre anledning till att bidödande neonicotinides förbjuds. Men det viktiga man hoppas på är att minskningen av bin kan skyllas på “sjukdom” som föranledde tvångsutrotning istället för neonikotinider. Man sår alltså avsiktligt framtida tvivel. Eftersom Svenska experter/professorer lätt tar intryck av utländska titlar och med små oberoende forskningsanslag förblir lättköpta blev troligen Sverige vald som “startplats” för vad man hoppas blir ett projekt som kan spridas i hela EU, med hänvisning bl.a. till beslutet i Sverige. Sedan kan Bayer och Monsanto i fred fortsätta sälja sina gifter, som de för inte länge sedan i ren Orwellisk stil döpte om till “växtskydd”. Dags för alla att inse hur farlig den jordbruksrelaterade kemiindustrin är. Inte bara ser industrin till att vår matjord spolas bort i chokladbruna floder så fort det regnar lite mer, så att mer konstgödsel och besprutning behövs följande säsong. Dom lurar även bönderna att tro genom välsmorda länkar till jordbruksuniversiteten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *