Jordbruksverket hotar slå ut svensk biodling genom ogenomtänkt förslag

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 mars 2018
- NewsVoice redaktion
Honungsbi - Foto: John Severns, Wikimedia
Europeiskt honungsbi - Foto: John Severns, Wikimedia Commons
Europeiskt honungsbi – Foto: John Severns, Wikimedia Commons, Public Domain

Utan att biodlarna informerats ordentligt och utan en genomförd konsekvensanalys håller Jordbruksverket på att driva igenom ett lagförslag som riskerar att slå sönder svensk biodling och indirekt förstöra för övrig odling.

Text: Mats Karlsson, biodlarmästare

Mats Karlsson - eget verk
Mats Karlsson – Foto: Vånga Honung

Det handlar om att man som åtgärd, om en bikupa skulle vara smittad av trakékvalster, kommer förinta hela bisamhällen, det kan tex handla om 250 bikupor samt nästgårds odlingar och likt ringar på vattnet fortsätta utrota bisamhällen i tre kilometers radie.

I övriga Europa finns inga sådana bestämmelser utan man brukar åtgärda problemet med att behandla de enskilda kuporna som drabbats, med gott resultat.


Om denna lag går igenom kan det innebära en drastisk minskning av bin och det kommer slå  mot lantbrukets skördar, mot bär och fruktträd och allt annat som är beroende av pollinering. Skördarna av svensk honung kan även sjunka kraftigt och det hotar att slå undan benen på en hel yrkeskår, som lever av biodling, och i princip utan att ge ersättning.


Kort sagt om bina förintas och biodlarna går i konkurs och inte längre vågar satsa tid och kapital på sin verksamhet som plötsligt bara kan totalförstöras  av myndigheterna så kommer det slå hårt mot odlingar och växtligheten i stort.

ArcanumSkolan 2024

Läs mer: Över 37 miljoner bin dog efter att GMO-majs började odlas i närområdet

En annan sak i sammanhanget är att man 2009 tog bort den lag som hindrade import av bin just för att skydda svenska bin från smitta. Man kommer alltså fortsätta ta in bin utifrån, men då som “skyddsåtgärd” hota svensk biodling med storskalig förintelse av bisamhällen.

Faran är överhängade för det här lagförslaget har inte ens debatterats. Det riskerar alltså att gå igenom redan den 7 maj i år. Efter den 15 mars är det försent att göra sin röst hörd i frågan. 

Text: Mats Karlsson, biodlarmästare

Du kan vara med och rädda biodlingen och pollineringen, genom att skriva till nedanstående adress senast den 15 mars för att det ska kunna beaktas.
Bifoga denna fil och skriv i din mail att du skriver under på den. Det är bra om så många som möjligt som förstår vidden av det hela skickar in, Gärna hela föreningar, företag, lantbrukare och enskilda. Särskilt viktigt för dig som har din inkomst inom något av dessa områden. Du kan även ändra, eller ge mer kommentarer i din mail.
jordbruksverket@jordbruksverket.se Märk gärna e posten med  : “Dnr  6.8.16-3611/16”

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq