Mysteriet med äggformade kranier kan bero på DNA

publicerad 14 mars 2018
- av NewsVoice
Elongated skulls mystery - Foto: pnas.org
Elongated skulls mystery - Foto: pnas.org
Olika typer av skallar. Den till vänster är avlång medan den till höger är normal. Skallen i mitten är en mellanform. – Foto: pnas.org

En 50 år lång vetenskapsdebatt om avlånga skallar kan vara löst. Forskare har upptäckt att individer med avlånga skallar har ett annat DNA än personer med normal skallar. Man anser ändå att det krävts att skallarna formats med traditionella metoder, enligt rådande institutionell uppfattning. 

Skallarna från 500-talet som undersökts kommer från Bavaria i södra Tyskland. Trots att människorna levde för 1500 år sedan är av idag forskarna ändå säkra på att skallarna förlängts under barndomen för att uppnå skönhetsideal, även om en särskild genetisk konstitution ska ha haft betydelse. För att ha något att jämföra med testades DNA på romerska soldater från samma tid.

“Particularly striking are women with artificial skull deformations; the analysis of their collective genetic ancestry suggests an origin in southeastern Europe. In addition, functional variants indicate that they also differed in visible characteristics.”

Personerna med avlånga skallar var kvinnor. Inga barn med avlånga skallar har hittats, vilket tycks avfärda teorin om att skallarnas längd är artificiellt formade, men å andra sidan kan det bero på att det bara var vuxna individer som rest till södra Tyskland. Studien visar att dessa kvinnor med avlånga huvuden invandrat från dagens Rumänien, Bulgarien och Serbien. Denna region är känd för att praktisera artificiell skallförlängning, uppger forskarna. Gravfynd visar att dessa kvinnor hade en viss status i samhället eftersom de begravdes med diverse artifakter.

Forskarna förklarar inte varför käkarna är smala på samma huvud med ett avlångt kranium, något som är tydligt när en betraktare jämför individernas käkar på bilden ovan som tillhandahållits av forskarna. Är det en optisk illusion? (NV anm)

Text: NewsVoice

Källa: Population genomic analysis of elongated skulls reveals extensive female-biased immigration in Early Medieval Bavaria