Aggressiv hjärncancer ökar dramatiskt i England – Smartmobiler kan vara orsaken

publicerad 29 mars 2018
- Mona Nilsson
Ung kvinnor använder mycket ofta smartmobiler
Ung kvinnor använder mycket ofta smartmobiler
Ung kvinna med en smartmobil – Foto: Crestock.com, temabild

Antalet fall av glioblastom, den farligaste sortens av hjärncancer, ökar mycket i England. Allra störst ökning ses för tumörer i det område som är mest exponerat vid användning av smartmobiler varför ökningen misstänks ha samband med strålning. Tidigare har upprepade epidemiologiska undersökningar visat att smartmobiler ökar risken för hjärncancer.

Mellan 1995 och 2015 fördubblades antalet fall av glioblastom per 100 000 invånare i England enligt en ny vetenskaplig artikel som analyserat nationell cancerstatistikAntalet personer som varje år drabbades av gliblastom i England ökade från 983 år 1995 till 2531 år 2015.


Den största ökningen sker för glioblastom (även kallad gliom grad 4) belägna i de områden som är allra mest exponerat vid mobilanvändning: frontalloben och temporalloben.


Aggressiv hjärncancer

Sammantaget har antalet nya hjärntumörpatienter varje år inte ökat i samma utsträckning som för glioblastom under samma period vilket beror på att incidensen av de mindre allvarliga formerna av hjärntumörerna samtidigt minskat fram till cirka 2007 och därefter varit stabil. Det innebär ett skifte mot större andel mycket allvarliga hjärntumörfall. Se diagrammet nedan där den helstreckade svarta linjen är glioblastom (GBM) och som visar antalet nya fall per 100 000 invånare mellan åren 1995 0ch 2015 i England.

Glioblastom i mobilområdet ökar mest

När forskarna analyserade data för glioblastom observerades en ännu mer dramatisk ökning för tumörer i frontal- och temporalloben.

Detta leder till misstanken att mobilanvändning kan främja uppkomst av glioblastom och att dessa data därmed ger stöd åt Lennart Hardell och medarbetares forskningsresultat samt även andra forskningsresultat som visat att mobilanvändning ökar förekomsten av gliom. Se Strålskyddsstiftelsens faktablad om forskningen som visar samband.

Diagrammet nedan illustrerar den kraftiga ökningen av glioblastom (gliom grad 4) i de mest exponerade delarna av hjärnan vid mobilanvändning (frontal- och temporalloben).

Cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell, som sedan slutet av 1990-talet i upprepade undersökningar visat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör (gliom), säger att resultaten är i linje med tidigare epidemiologisk forskning och att två nya stora studier dessutom bekräftat risken för hjärntumör i djurförsök. Hardells forskargrupp har också i en vetenskaplig artikel redovisat att antalet fall av aggressiva hjärntumörer, gliom grad 3 och 4, ökar i Sverige bland män i åldern 60-79 år.

Hjärntumörer ökar i Sverige och Danmark

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att hjärntumörer ökar i såväl Danmark som i Sverige.


I Sverige ökar också de mer aggressiva hjärntumörerna, gliom grad 3 och 4, särskilt bland män i åldern 50-79 år. Även andra cancerformer i huvud- och halsområdet ökar, exempelvis sköldkörtelcancer, muncancer och hypofyscancer. Läs mer


Den amerikanske advokaten Jimmy Gonzales dog 42 år gammal av glioblastom som han ansåg orsakades av intensiv mobilanvändning. Tumören uppstod vid den sida han brukade hålla mobilen. Han fick dessutom en tumör i bröstet där han brukade förvara mobilen och en tredje tumör i handen som brukade hålla mobilen. Vittnesmål nedan.

Strålsäkerhetsmyndigheten ger felaktiga besked

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att:

”Det är osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker” .

samt att IARC 2011 klassade strålningen från mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande:

”vilket är den svagaste misstankegraden.”

…samt att:

”Sedan 2011 har det publicerats ett antal epidemiologiska studier som noggrant analyserat risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudet kopplade till mobilanvändning. Sammantaget tyder inte dessa studier på någon sådan koppling och misstanken har därför försvagats ytterligare.”

…och vidare att  det inte finns

”stöd i cancerstatistiken för att det kraftigt ökade användandet av mobiltelefoner skulle öka risken för hjärntumör”.

Det är uppenbart tre felaktiga påståenden från Strålsäkerhetsmyndigheten.

 1. Det finns enligt 236 forskare (EMFScientists) växande belägg för att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner ökar risken för hjärntumör och andra sjukdomar, varför det är vilseledande att påstå att det skulle vara ”osannolikt”.
 2. Cancerklassningen är inte den svagaste misstankegraden utan den mellersta. Det finns 5 grupper och mobilstrålning är klassad i grupp 2B, Lägst är grupp 4. Alla grupper är ”misstänkta” för att utvärderas. Strålsäkerhetsmyndigheten hittar på ett eget begrepp för att undervärdera en cancerklassning.
 3. Sedan 2011 har det publicerats epidemiologiska studier. Sammantaget visar de förhöjd risk för hjärntumör, enligt fyra metaanalyser publicerade under 2017
 4. Hjärntumörer ökar i vissa länder enligt cancerstatistik.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • bob 30 mars, 10.45
  Ja, om alla slutar att köpa alla dessa trådlösa produkter, såklart då är mycket vunnet…Vi får skriva brev oftare, och skicka vykort till varandra istället, men då får man väl skaffa sig egna “kurirer” för utdelningen av posten kan man ju inte alltid lita till heller. Ja, kanske göra som dom gör med bebisarna när dom ska avvänjas från sina nappar, då hänger föräldrarna upp napparna i ett träd och kallar trädet för nappträd, kanske vi ska göra likadant med våra mobiltelefoner och wifi/routrar? Men först måste man ta ur chippet, om det går, sedan sätta klacken i “fönstret” på mobilen så den inte går att använda…och skriva på papper,dessa objekt reklameras på grund av att produkten ger otäcka symtom och cancer…

 • Den massiva trådlösa strålningen som omger oss idag, mobiltelefoni, trådlösa telefoner, Wifi, trådlösa larm, strålningen från basstationer, ja listan kan göras mycket längre. Helt klart påverkar denna elektro-smog vår hälsa negativt. Inte bara cancer utan allehanda symptom som brist på koncentration, sömnproblem, ökad huvudvärk, ledvärk, trötthet och energilöshet som i förlängningen leder till depressionsliknande håglöshetskänslor. därav ökar all förskrivning av lyckopiller som tyvärr går nedåt i åldrar och det är skrämmande trend i vår tid. Jag vet vad jag talar om, har själv känt av dessa symptom i samband med exponering av hög strålning. Elektro-smogen är osynlig och då intalar sig de flesta att den inte finns men om inte någon drar i nödbromsen snart, så att våra myndigheter förstår att vidta åtgärder för att skydda vår hälsa och inte som man gör nu, genom att bygga ut 5G.

 • Till Sigge Johansson angående skydd mot mobilstrålning. Se denna länk, som är en mailväxling mellan mig och en person som skulle börja sälja sånt skräp, http://maxicom.se/res/Textfiler/Hokus-Pokus.pdf .
  Läs gärna mer om trådlös teknik och hälsorisker på min hemsida. Med 60 års arbete med “strålande teknik” (radio-tv, radar, röntgen, komradio, mobiltelefoni, bl a 30 år son tekniker hos Ericsson) i bagaget och de senaste 24 åren med heltidsengagemang för att sprida info om risker med denna teknik, så har jag lärt mig ett och annat, som kanske kan vara till nytta även för andra.
  Se http://maxicom.se/Stralningsrisker.php .

 • @ Kerstin Carlsson 29 Mar, 2018 at 23:09

  Håller med dig Kerstin. Vi kan inte förvänta oss att korupta och uppköpta myndigheter kommer att göra något åt det. Det är vi själva som måste sätta stopp för det, inte bara genom att höja våra röster utan även genom handling att sluta och vägra att använda alla dessa skadliga tekniska produkter. Det är så man visar motståndet genom att agera själv. Hade tillräckligt många gjort det, så skulle det ger en direkt effekt. Vi alla borde göra som @Sigge Johansson 29 Mar, 2018 at 14:57 skriver ovan. Hur många klarar av det? Tyvärr tror jag att det är alldeles för många som är fast i den tekniska fällan och hittar inte längre ut från det. Jag har förståelse att yngre generationer inte klarar av det, men vi som är alla över 50+ borde veta bättre, eftesom vi kunde leva i vår ungdom utan dessa tekniska redskap. Vi borde visa vägen, men gör vi det då???

 • Ett förtydligande i ämnet emotioner och känslor. Ett verksamt tänkande är att skilja på emotioner och känslor, där känslor i vårt språk avser två olika fenomen. Känslor indelas kroppsliga signaler vad fysisk kontakt med materia etc. och sinnliga sådana som inte kan tas på. Separerar man dessa två i “1 emotioner såsom den rent andliga/sinnliga perceptionen och den rent fysiska #2 kännbara kroppskontakten får man ett användbart verktyg. Emotioner kan då kvantifieras såsom laddning (typ av laddning kan lämnas därhän). Ju mer kvanta i laddning ju lägre emotion. Emotionen kan sedan åskådliggöras i en skala (emotional scales) som i sin tur är ett verktyg. Det rent kroppsliga emotionella spannet är rejält begränsat medan den själslig/andliga är utan begränsning. Därvid kan man få en potential mellan två typer laddning och på så vis få en fungerande terapi. Väl att märka att en storhet i detta universum kan endast bestämmas i jämförelser (dualitet).

 • Så länge vi “folket” är tysta och inte protesterar mot detta vansinne när det gäller strålning, kommer ingenting att hända, våra röster måste höjas så det hörs! Vi orkar inte ha det så här, oron över att bli sjuka, ingen vet ju vem som står på tur…Och detta med att lagföra mobilförbud i grundskolan under lektionstid, är det en “täckmantel” måntro? Kanske det börjar att “brännas under vissa fotsulor”? Snart kommer 5G. Man kan ju ifrågasätta, med vilken rätt har man att bestråla oss människor? Vem ska betala skadestånd för allas strålskador? Det mest fruktansvärda är i allt detta, är denna nonchalans mot befolkningen, inget ansvar finns, vare sig hos marknaden, myndigheter, politiker, även inom läkarkåren som inte skaffar sig kunskap om orsak och verkan i detta ämne, även om det finns många faktorer som hänger ihop såsom kemikalier och strålning, så går det inte att längre skylla ifrån sig på annat…

 • Upprop! Lyssna av videon på eftsweden.se/video/ och lär in en procedur och testa om den är verksam i sammanhanget. Mycket instruktiv vad gäller grunden till kroppsliga problem och här jobbas med frekvenser.
  Ty den är verksam på elöverkänslighet om man definierar om denna inverkan såsom apati i “kroppsdelen”. Det kan finnas andra ingångar också. Biverkningar är att andra emotionella tyngder ryker också.

 • Jag påminner om att kraftiga lågfrekventa magnetfält från hittillsvarande typ av mobiler samvarierar med högfrekvensstrålningen men härrör inte från det högfrekventa. Artikeln tar inte upp den aspekten.
  Det kan vara av betydelse för hur teknologin kan förbättras.

 • Tror inte att mobiltelefon-teknik och all annan trådlös strålning vi påtvingas 24/7/365 “kan” vara anledningen till aggressiv hjärncancer och en mängd andra åkommor vilka inte fanns för några decennier sedan — är övertygad om att det ÄR en STOR del av anledningen, och då kanske även i kombination med en del annat.

  Här följer en direkt fråga till artikelförfattaren vilken kräver dennes expertis…
  • Sprang nyss på en produkt jag inte tidigare hört talas om — RadiSafe — och undrar om det är en ”snake-oil”-produkt eller om den verkligen fungerar:
  http://www.radisafe.se/index.php
  –Vet du ngt om den produkten, Mona Nilsson?

  Är själv en ”teknik-förnekande” tidig 50-talare som enbart använder en gammal Nokia-C5 (utan en enda installerad ”app”!) — kommer aldrig att äga en ”Smart-Phone”.
  En till internet TRÅD-bunden laptop räcker mer än väl…..

 • Tack för påminnelsen!
  Köper ny hands-free för bilarna på direkten.
  Kanske även minskar olycksrisken!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *