Aggressiv hjärncancer ökar dramatiskt i England – Smartmobiler kan vara orsaken

publicerad 29 mars 2018
- av Mona Nilsson
Ung kvinnor använder mycket ofta smartmobiler
Ung kvinnor använder mycket ofta smartmobiler
Ung kvinna med en smartmobil - Foto: Crestock.com, temabild

Antalet fall av glioblastom, den farligaste sortens av hjärncancer, ökar mycket i England. Allra störst ökning ses för tumörer i det område som är mest exponerat vid användning av smartmobiler varför ökningen misstänks ha samband med strålning. Tidigare har upprepade epidemiologiska undersökningar visat att smartmobiler ökar risken för hjärncancer.

Mellan 1995 och 2015 fördubblades antalet fall av glioblastom per 100 000 invånare i England enligt en ny vetenskaplig artikel som analyserat nationell cancerstatistikAntalet personer som varje år drabbades av gliblastom i England ökade från 983 år 1995 till 2531 år 2015.


Den största ökningen sker för glioblastom (även kallad gliom grad 4) belägna i de områden som är allra mest exponerat vid mobilanvändning: frontalloben och temporalloben.


Aggressiv hjärncancer

Sammantaget har antalet nya hjärntumörpatienter varje år inte ökat i samma utsträckning som för glioblastom under samma period vilket beror på att incidensen av de mindre allvarliga formerna av hjärntumörerna samtidigt minskat fram till cirka 2007 och därefter varit stabil. Det innebär ett skifte mot större andel mycket allvarliga hjärntumörfall. Se diagrammet nedan där den helstreckade svarta linjen är glioblastom (GBM) och som visar antalet nya fall per 100 000 invånare mellan åren 1995 0ch 2015 i England.

Glioblastom i mobilområdet ökar mest

När forskarna analyserade data för glioblastom observerades en ännu mer dramatisk ökning för tumörer i frontal- och temporalloben.

Detta leder till misstanken att mobilanvändning kan främja uppkomst av glioblastom och att dessa data därmed ger stöd åt Lennart Hardell och medarbetares forskningsresultat samt även andra forskningsresultat som visat att mobilanvändning ökar förekomsten av gliom. Se Strålskyddsstiftelsens faktablad om forskningen som visar samband.

Diagrammet nedan illustrerar den kraftiga ökningen av glioblastom (gliom grad 4) i de mest exponerade delarna av hjärnan vid mobilanvändning (frontal- och temporalloben).

Cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell, som sedan slutet av 1990-talet i upprepade undersökningar visat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör (gliom), säger att resultaten är i linje med tidigare epidemiologisk forskning och att två nya stora studier dessutom bekräftat risken för hjärntumör i djurförsök. Hardells forskargrupp har också i en vetenskaplig artikel redovisat att antalet fall av aggressiva hjärntumörer, gliom grad 3 och 4, ökar i Sverige bland män i åldern 60-79 år.

Hjärntumörer ökar i Sverige och Danmark

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att hjärntumörer ökar i såväl Danmark som i Sverige.


I Sverige ökar också de mer aggressiva hjärntumörerna, gliom grad 3 och 4, särskilt bland män i åldern 50-79 år. Även andra cancerformer i huvud- och halsområdet ökar, exempelvis sköldkörtelcancer, muncancer och hypofyscancer. Läs mer


Den amerikanske advokaten Jimmy Gonzales dog 42 år gammal av glioblastom som han ansåg orsakades av intensiv mobilanvändning. Tumören uppstod vid den sida han brukade hålla mobilen. Han fick dessutom en tumör i bröstet där han brukade förvara mobilen och en tredje tumör i handen som brukade hålla mobilen. Vittnesmål nedan.

Strålsäkerhetsmyndigheten ger felaktiga besked

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att:

”Det är osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker” .

samt att IARC 2011 klassade strålningen från mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande:

”vilket är den svagaste misstankegraden.”

...samt att:

”Sedan 2011 har det publicerats ett antal epidemiologiska studier som noggrant analyserat risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudet kopplade till mobilanvändning. Sammantaget tyder inte dessa studier på någon sådan koppling och misstanken har därför försvagats ytterligare.”

...och vidare att  det inte finns

”stöd i cancerstatistiken för att det kraftigt ökade användandet av mobiltelefoner skulle öka risken för hjärntumör”.

Det är uppenbart tre felaktiga påståenden från Strålsäkerhetsmyndigheten.

  1. Det finns enligt 236 forskare (EMFScientists) växande belägg för att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner ökar risken för hjärntumör och andra sjukdomar, varför det är vilseledande att påstå att det skulle vara ”osannolikt”.
  2. Cancerklassningen är inte den svagaste misstankegraden utan den mellersta. Det finns 5 grupper och mobilstrålning är klassad i grupp 2B, Lägst är grupp 4. Alla grupper är ”misstänkta” för att utvärderas. Strålsäkerhetsmyndigheten hittar på ett eget begrepp för att undervärdera en cancerklassning.
  3. Sedan 2011 har det publicerats epidemiologiska studier. Sammantaget visar de förhöjd risk för hjärntumör, enligt fyra metaanalyser publicerade under 2017
  4. Hjärntumörer ökar i vissa länder enligt cancerstatistik.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen