Sverige 2030: Sharia, Globe Mosque och massbön fem gånger per dag

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 mars 2018
- Torbjörn Sassersson
Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Ericsson Globe blev Globe Mosque – Foto: Fredrik Posse, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 – Montage: NewsVoice

FRAMTIDSSCENARIO. Personer från muslimska regioner i utlandet som talat med NewsVoice varnar för att acceptans av böneutropning och “mjuk” sharia i svenska domstolar automatiskt leder till nya krav. Det är så Islam över tid erövrar hela länder, säger de. Låt oss titta framåt, ungefär 12 år och se vilket Sverige vi kan få i detta tillspetsade scenario.

Text: Torbjörn Sassersson om #Valet2018 | Reservation: Denna debattartikel syftar inte till att vara respektlös mot muslimer, utan bör främst betraktas som en kritik av svensk politik. Framtidsscenariot baseras på studier, intervjuer samt uppgifter i utländska och svenska medier. 

Året är 2030. Qatar har på den öppna marknaden köpt Ericsson Globe och gjort om sportarenan till Globe Mosque. Runt om i landets större städer byggs moskéer parallellt med att det islamska kollektivet framför missbelåtenhet över att det “finns så många kyrkor” i Sverige, trots att många svenska kristna präster konverterar till Islam och sedan flera år öppnat upp för “islamska stunder” inne i vissa kyrkor.

Den islamvänliga alliansregeringen bestående av S/V/M/C öppnar samarbeten med riksdagspartiet Islamska Staten i Sverige (ISiS) som fått 30% av mandaten i Riksdagsvalet år 2030. Den nya maktbalansen förändrar radikalt hur Regeringen arbetar. Nu råder andra prioriteringar och de svenska myndigheternas verksamhetsbeskrivningar förändras. Mycket av Riksdagens arbete handlar om förhandlingar mellan de äldre traditionellt svenska partierna och Islamska Staten som företräder den muslimska populationen i Sverige på 1 miljon människor.

Sharia

Sharia-lagarna började först införas i särskilt utsatta områden i Sverige åren 2005-2017. År 2018 blev det allmänt känt att sharialagar tillämpas av muslimska nämndemän, bla i Solna Tingsrätt. Det skapade en del debatt, men motåtgärderna tonade bort. Istället valde riksdagspartierna som var oroade för SD i valet 2018 att tyst tillåta implementeringen av sharia, med syftet att vinna “hearts and minds” från den muslimska befolkningen för att vinna valet 2018. Det gick bra. Nästan alla nyanlända hade fått lägenheter, jobb/praktikplats och bidrag. Utvecklingen gick därefter inte att stoppa. Istället lades all energi på interna motsättningar mellan vänstern och högern.

År 2026 accepteras att det får finnas två parallella lagsystem där sharia-lagarna får gälla i områden med högt procentuellt inslag av Islam. Parterna under domstolsförhandlingarna kan fritt åberopa antingen svenskt lagrum eller sharia. Här spelar familjetraditionerna en stor roll. I vissa fall tillåts att hedersvåld inom familjerna görs upp inbördes inom den berörda familjen utan att svensk domstol blandar sig i. Överenskommelsen sker eftersom politikerna är rädda för konflikt, men de är ännu mer rädda för att kallas främlingsfientliga.

Muslim och svensk - Kulturskillnader och likheter - Foto: Crestock
Muslimsk kvinna – Foto: Crestock

År 2029 sker den första steningen till döds av en muslimsk kvinna som anklagats för att ha blivit våldtagen. Det sker i centrala Husby i Stockholm. Feministerna går då till kraftfullt angrepp mot mansvåldet i samhället genom att protestera på Sergels torg.

Stefan Löfven kommenterar händelsen med orden: “Vi måste ta hänsyn till alla parter” och sedan ber han svenska folket sjunga “We shall overcome”. Han säger att Regeringen i samverkan med ISiS ska gå igenom rutinerna kring hedersvåld och undersöka om Socialstyrelsen kan vara mer behjälplig för att förebygga. En internutredning tillsätts som tar 9 månader, vilken kommer fram till att Staten och rättsväsendet inte gjort något fel.

År 2030 startar Islamska Staten i Sverige ett åsiktsregister för att samla uppgifter på alla de individer som kritiserar Islam. Tillhandahållandet av databas sköts av Socialstyrelsen.


Den svenska ursprungsbefolkningen integreras med Islam och muslimska traditioner. De som avviker betraktas rutinmässigt som högerextrema element och riskerar utfrågning och korrektion.


Från multikultur till monokultur

Den tidigare svenska multikulturella ideologin går över till att anpassa Sverige till att bli en stabil religiös monokultur centrerad runt en kärna av islamsk fri utövning, för allas bästa. Allianspartierna förhandlar dock fram en överenskommelse om att låta alla svenskar födda före 1970 ska få förbli sekulära om de vill. Yngre generationer uppmanas i skolan att ifrågasätta det sekulära tänkandet som en del av anpassningen. Målet är att tillgodose det muslimska kollektivets förväntningar på integration av nya generationer. “Vi måste ha en balans – lagom är bäst”, säger Kultur- och integrationsminister Alice Bah Kuhnke. Homosexualitet förbjuds och tvingas under jorden.

Massbön etableras

Ute i landet får muslimer be utifrån de behov som framförts och godkänts av Regeringen dvs fem gånger per dag. Under bönestunderna ska arbetsplatser och skolor upphöra med all verksamhet i respekt för den religiösa utövningen. Även trafiken ska avstanna. Miljökontoren ser till att ingen tomgångskörning sker av hänsyn till stadsmiljöerna.

Tomas Samuel som är en före detta imam som konverterat till Kristendomen skriver i tidningen Dagen apropå böneutropning med högtalare:

“Jag tror att det här bara är början. Många andra moskéer kommer ha samma begäran, inte bara två gånger i veckan utan fem gånger per dag”.

Protester mot massböner uppstår emellanåt, men svenska polisen har i regel inga större problem med att omhänderta störande element för utfrågning och bötfällning. Ungefär 15% av poliskåren består år 2030 av traditionella muslimer.

Montage: Muslimer som ber vid Hötorget i Stockholm år 2030 - Montage: NewsVoice.   Foto av Holger Ellgaard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) 
Montage: Muslimer som ber vid Hötorget i Stockholm år 2030 – Montage: NewsVoice. Foto av Holger Ellgaard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Böneutropning fem gånger per dag är sedan det föregående valåret 2026 en integrerad del av den svenska stadsbilden. Införandet av allmän böneutropning från minareter och moskéer tog fart åren 2018-2020. Miljökontoren beslöt sedermera om vilket maximalt decibeltal som gäller. I kvarter, regioner och städer tillåts olika ljudvolymer av hänsyn till den rådande procenttalet av muslimer i varje respektive område. Ju fler muslimer desto högre decibel.

En standardbön har följande innehåll:

“Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Böneutropet har två syften, förklarar Tomas Samuel. Dels ska människor påminnas om att det är dags att be. Dels ska böneutropet förkunna att Islam råder i en stad.

Ednan Aslan som är professor för islamistisk religiös utbildning på universitetet i Wien kan med studien “Religiösa och etniska orienteringar bland muslimska flyktingar i Graz” visa att för 51,6% av de tillfrågade är Islam överlägsen alla andra religioner. Hälften av migranterna i studien uppger att religionen spelar en större roll i deras vardag i Europa än vad den gjorde i hemlandet. Samtliga tillfrågade i studien vill bevara sina konservativa islamiska värderingar.

Diskutera provocerande frågor

Detta framtidsscenario baseras på det faktum att samhällsengagerade muslimer är öppna med att ett centralt mål med Islam är att maximalt sprida Islam över hela världen. Diskutera gärna detta scenario i kommentarsfältet nedan.

  1. Vad kan egentligen bli verklighet 2030 gällande Islam i Sverige?
  2. Är denna artikel främlingsfientlig?
  3. Ska böneutrop tillåtas?
  4. Ska massbön tillåtas om det inte påverkar trafik, arbete och skola?
  5. Ska Sverige precis som Frankrike försöka förbjuda massbön?
  6. Får Qatar köpa Ericsson Globe och sedan göra om byggnanden till moské?
  7. Är det ok att stena människor i Sverige om det enbart gäller muslimer?
  8. Är det ok med lokalt eller regionalt tillämpade sharia-lagar?
  9. Hur ska egentligen Islam få utövas i Sverige?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq