Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Ericsson Globe blev Globe Mosque – Foto: Fredrik Posse, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 – Montage: NewsVoice

FRAMTIDSSCENARIO. Personer från muslimska regioner i utlandet som talat med NewsVoice varnar för att acceptans av böneutropning och “mjuk” sharia i svenska domstolar automatiskt leder till nya krav. Det är så Islam över tid erövrar hela länder, säger de. Låt oss titta framåt, ungefär 12 år och se vilket Sverige vi kan få i detta tillspetsade scenario.

Text: Torbjörn Sassersson om #Valet2018 | Reservation: Denna debattartikel syftar inte till att vara respektlös mot muslimer, utan bör främst betraktas som en kritik av svensk politik. Framtidsscenariot baseras på studier, intervjuer samt uppgifter i utländska och svenska medier. 

Året är 2030. Qatar har på den öppna marknaden köpt Ericsson Globe och gjort om sportarenan till Globe Mosque. Runt om i landets större städer byggs moskéer parallellt med att det islamska kollektivet framför missbelåtenhet över att det “finns så många kyrkor” i Sverige, trots att många svenska kristna präster konverterar till Islam och sedan flera år öppnat upp för “islamska stunder” inne i vissa kyrkor.

Den islamvänliga alliansregeringen bestående av S/V/M/C öppnar samarbeten med riksdagspartiet Islamska Staten i Sverige (ISiS) som fått 30% av mandaten i Riksdagsvalet år 2030. Den nya maktbalansen förändrar radikalt hur Regeringen arbetar. Nu råder andra prioriteringar och de svenska myndigheternas verksamhetsbeskrivningar förändras. Mycket av Riksdagens arbete handlar om förhandlingar mellan de äldre traditionellt svenska partierna och Islamska Staten som företräder den muslimska populationen i Sverige på 1 miljon människor.

Sharia

Sharia-lagarna började först införas i särskilt utsatta områden i Sverige åren 2005-2017. År 2018 blev det allmänt känt att sharialagar tillämpas av muslimska nämndemän, bla i Solna Tingsrätt. Det skapade en del debatt, men motåtgärderna tonade bort. Istället valde riksdagspartierna som var oroade för SD i valet 2018 att tyst tillåta implementeringen av sharia, med syftet att vinna “hearts and minds” från den muslimska befolkningen för att vinna valet 2018. Det gick bra. Nästan alla nyanlända hade fått lägenheter, jobb/praktikplats och bidrag. Utvecklingen gick därefter inte att stoppa. Istället lades all energi på interna motsättningar mellan vänstern och högern.

År 2026 accepteras att det får finnas två parallella lagsystem där sharia-lagarna får gälla i områden med högt procentuellt inslag av Islam. Parterna under domstolsförhandlingarna kan fritt åberopa antingen svenskt lagrum eller sharia. Här spelar familjetraditionerna en stor roll. I vissa fall tillåts att hedersvåld inom familjerna görs upp inbördes inom den berörda familjen utan att svensk domstol blandar sig i. Överenskommelsen sker eftersom politikerna är rädda för konflikt, men de är ännu mer rädda för att kallas främlingsfientliga.

Muslim och svensk - Kulturskillnader och likheter - Foto: Crestock
Muslimsk kvinna – Foto: Crestock

År 2029 sker den första steningen till döds av en muslimsk kvinna som anklagats för att ha blivit våldtagen. Det sker i centrala Husby i Stockholm. Feministerna går då till kraftfullt angrepp mot mansvåldet i samhället genom att protestera på Sergels torg.

Stefan Löfven kommenterar händelsen med orden: “Vi måste ta hänsyn till alla parter” och sedan ber han svenska folket sjunga “We shall overcome”. Han säger att Regeringen i samverkan med ISiS ska gå igenom rutinerna kring hedersvåld och undersöka om Socialstyrelsen kan vara mer behjälplig för att förebygga. En internutredning tillsätts som tar 9 månader, vilken kommer fram till att Staten och rättsväsendet inte gjort något fel.

År 2030 startar Islamska Staten i Sverige ett åsiktsregister för att samla uppgifter på alla de individer som kritiserar Islam. Tillhandahållandet av databas sköts av Socialstyrelsen.


Den svenska ursprungsbefolkningen integreras med Islam och muslimska traditioner. De som avviker betraktas rutinmässigt som högerextrema element och riskerar utfrågning och korrektion.


Från multikultur till monokultur

Den tidigare svenska multikulturella ideologin går över till att anpassa Sverige till att bli en stabil religiös monokultur centrerad runt en kärna av islamsk fri utövning, för allas bästa. Allianspartierna förhandlar dock fram en överenskommelse om att låta alla svenskar födda före 1970 ska få förbli sekulära om de vill. Yngre generationer uppmanas i skolan att ifrågasätta det sekulära tänkandet som en del av anpassningen. Målet är att tillgodose det muslimska kollektivets förväntningar på integration av nya generationer. “Vi måste ha en balans – lagom är bäst”, säger Kultur- och integrationsminister Alice Bah Kuhnke. Homosexualitet förbjuds och tvingas under jorden.

Massbön etableras

Ute i landet får muslimer be utifrån de behov som framförts och godkänts av Regeringen dvs fem gånger per dag. Under bönestunderna ska arbetsplatser och skolor upphöra med all verksamhet i respekt för den religiösa utövningen. Även trafiken ska avstanna. Miljökontoren ser till att ingen tomgångskörning sker av hänsyn till stadsmiljöerna.

Tomas Samuel som är en före detta imam som konverterat till Kristendomen skriver i tidningen Dagen apropå böneutropning med högtalare:

“Jag tror att det här bara är början. Många andra moskéer kommer ha samma begäran, inte bara två gånger i veckan utan fem gånger per dag”.

Protester mot massböner uppstår emellanåt, men svenska polisen har i regel inga större problem med att omhänderta störande element för utfrågning och bötfällning. Ungefär 15% av poliskåren består år 2030 av traditionella muslimer.

Montage: Muslimer som ber vid Hötorget i Stockholm år 2030 - Montage: NewsVoice.  Foto av Holger Ellgaard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) 
Montage: Muslimer som ber vid Hötorget i Stockholm år 2030 – Montage: NewsVoice. Foto av Holger Ellgaard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Böneutropning fem gånger per dag är sedan det föregående valåret 2026 en integrerad del av den svenska stadsbilden. Införandet av allmän böneutropning från minareter och moskéer tog fart åren 2018-2020. Miljökontoren beslöt sedermera om vilket maximalt decibeltal som gäller. I kvarter, regioner och städer tillåts olika ljudvolymer av hänsyn till den rådande procenttalet av muslimer i varje respektive område. Ju fler muslimer desto högre decibel.

En standardbön har följande innehåll:

“Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Böneutropet har två syften, förklarar Tomas Samuel. Dels ska människor påminnas om att det är dags att be. Dels ska böneutropet förkunna att Islam råder i en stad.

Ednan Aslan som är professor för islamistisk religiös utbildning på universitetet i Wien kan med studien “Religiösa och etniska orienteringar bland muslimska flyktingar i Graz” visa att för 51,6% av de tillfrågade är Islam överlägsen alla andra religioner. Hälften av migranterna i studien uppger att religionen spelar en större roll i deras vardag i Europa än vad den gjorde i hemlandet. Samtliga tillfrågade i studien vill bevara sina konservativa islamiska värderingar.

Diskutera provocerande frågor

Detta framtidsscenario baseras på det faktum att samhällsengagerade muslimer är öppna med att ett centralt mål med Islam är att maximalt sprida Islam över hela världen. Diskutera gärna detta scenario i kommentarsfältet nedan.

 1. Vad kan egentligen bli verklighet 2030 gällande Islam i Sverige?
 2. Är denna artikel främlingsfientlig?
 3. Ska böneutrop tillåtas?
 4. Ska massbön tillåtas om det inte påverkar trafik, arbete och skola?
 5. Ska Sverige precis som Frankrike försöka förbjuda massbön?
 6. Får Qatar köpa Ericsson Globe och sedan göra om byggnanden till moské?
 7. Är det ok att stena människor i Sverige om det enbart gäller muslimer?
 8. Är det ok med lokalt eller regionalt tillämpade sharia-lagar?
 9. Hur ska egentligen Islam få utövas i Sverige?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
187 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Harriet Larsson
Gäst
6 mars 2018 kl 17:56

Verkligheten överträffar ofta dikten. Låt shrailagsdomen i Solna tingsrätt bli en väckarklocka. Domen med dessa två förrädiska nämndemän från centern är resultatet av vänsterns och centerns mångkultutella identitetspolitik, där erfarenhet och kunskap prioriteras ner för korrekt mångfaldsvurm. Vi kommer att få se fler skandaler mot Svea Rikes lag, som är konsekvensen av mediokra, okunniga och karriärlystna politiker. Jag är rädd att håret på Annie Lööf kommer att resa sig fler gånger framöver.

Ragnar
Ragnar
Gäst
6 mars 2018 kl 18:01

Hur vi i Sverige ska hantera islam borde vara en av de viktigaste valfrågorna

Greger
Greger
Gäst
6 mars 2018 kl 18:12

Tror du på detta själv? Har läst Newsvoice i över 10+ år…

Det här känns mer som lite skämtsamt, extremt tillspetsat…

Med tanke på den drivkraft som finns mot muslimer så är de ju ännu mer osannolikt…och nästan pinsamt. De kommer fortsatt vara väldigt stigmatiserad grupp…precis som zigenerna..

Pål BergströmD
6 mars 2018 kl 18:18

Bra artikel och vinkel. Tror vi måste ta det här på största allvar och bland annat fundera på om islam verkligen ska betraktas som en religion. Vi kan åtminstone konstatera att vi, människor från länder där Islam är finns och vi Européer, tycks leva i skilda världar i synen på kvinnan och vikten av jämställdhet. En mycket viktig signal.

stenbj
stenbj
6 mars 2018 kl 18:25

Usch vilket skräckscenario. Med nuvarande släpphänthet blir det knappast några alternativ. Så för att bli nämndeman går man helst med i ett politiskt parti? Med tanke på hur central Sharilagar är för muslimerna bör vi vakna till och se till att det inte blir en överrepresentation av muslimer i rikets nämnder. Hur många gånger har domar liknande de i Solna passerats och aldrig belysts?

Förnärvarande råder segregation av kyrka, språk och vanor och viss hemlig rättskipning visavi de muslimska invandrarna. Försök görs tydligen för att vidga segregationen till det officiella rättsväsendet åtminstone för muslimer. Med majoritet får vi anta att det bara kan bli en lag för alla, och övertaget fullbordat. Verkar som om en väldriven målmedvetenhet står emot Svensk(?) tafatthet, styrd av pk-stryrda ja-politiker. Om det är pga att fakta saknas vet vi att det delvis beror på vår press, MSM, som idag gör mycket för att censurera verkligheten. Snart kan man bara lita på dödsannonserna i vårt MSM, precis som i Pravda förr i tiden.
Med tanke på den fiktiva ingressen, att Qatar köpt globen och gjort om till moske bör vi öppna ögonen och fråga oss hur alla mosker som växer upp som svampar egentligen finansieras. “Sista steget” kallas för insamling: kvittensbefriade gåvor. Kommer alla pengar verkligen från besparingar, ofta tagna ur ett knappa understöd? SaudiArabien lär finansiera utbildning av radikala IMAMER i Medina. Dessa måste ha moskeer att komma till som inte kan säga nej. Förre Norska ambassadören till SaudiArabien, Wibye, oroar sig över extremismens spridning i SA, och även dess stöd till ISIS. Ser ut som om vi snart kommer att vakna av morgonböneutropen om vi fortsätter att gradvis ge upp. Suck! länk till Wibye: https://www.aftenposten.no/kultur/i/lxGy9/Han-var-norsk-ambassador-i-Saudi-Arabia-Na-frykter-han-ekstrem-islam

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
6 mars 2018 kl 18:30

Torbjörn, detta inlägg anser jag är det bästa som skrivits på Newsvoice!!

Ska man skratta, eller gråta över sitt fosterlands förfall? Jag väljer att lägga en allvarlig prägel på min kommentar. Det hypotetiska scenarium du beskriver är idag nästan redan verklighet. Det i mitt ycke mest allvarliga är att jag tror att scenariet kommer att inträffa betydligt tidigare än 2030. Om inget drastiskt sker tror jag att vi har denna verklighet senast 2020.

Artikeln är definitivt inte främlingsfientlig, utan en naken och samtidigt skrämmande beskrivning av var vi snart befinner oss. Mina svar på dina nio diskussionspunkter är:
1. Har jag redan kommenterat ovan
2. Nej
3. Nej
4. Nej
5. Ja
6. Nej
7. Nej
8. Nej
9. Islam ska bara tillåtas inom hemmets väggar. Alltså, inga moskéer, inga slöjor typ burka, niqab, hijab m.fl. Har man fått en tillflyktsort i Sverige får man ta till sig vår kultur. Annars får man återvända till där man kom ifrån, eller varstans man annars vill.

Enkelt, klart och tydligt. Detta är vad som ska gälla om man vill bo i detta land som än så länge heter Sverige.

per
per
Gäst
6 mars 2018 kl 19:05

Greger 6 Mar, 2018 at 18:12

Personligen har jag bara läst NewsVoice i högst sju år, det vill säga sedan den startade.

Det ökade inflytandet från Islam i Sverige är ingen lek. Det är bra att Torbjörn publicerar den här artikeln, Sveriges invånare behöver diskutera frågan på allvar, innan det är försent.

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
6 mars 2018 kl 19:06

Jag instämmer med Gregers kloka analys. Det här är så dumt att bara den som redan är hjärntvättad av hetsen mot islam köper dravlet. Det är exakt det här som makteliten, dvs. de som inte får nämnas, VILL att vi ska tro och vänstern jublar för att deras bild av så kallade Sverigevänner stämmer till hundra procent.

Globalismen är ett långt tåg med många vagnar och passagerare men lokomotivet är judendom, men det vågar nog inte blogginnehavaren skriva om, och de få gånger de onämnbara har varit på tapeten har det varit hysch-hysch för hela slanten. Dock kan den som vill veta mer om skådespelet med fördel ta del av denna välskrivna och tydliga text:

https://theuglytruth.wordpress.com/2017/11/16/the-clash-of-civilizations-for-dummies-judeas-war-between-christianity-and-islam/

percy andersson
percy andersson
Gäst
6 mars 2018 kl 19:30

Jag känner muslimer som respekterar andra människor av olika trosföreställningar. Jag har också träffat muslimer som menar att icketroende inte är värda respekt, helt enkelt saknar människovärde. Den senare kategorien ser jag som farlig och icke önskvärd att bli dominerande i vårt land där vi efter många år lyckats skilja kyrkan från staten. Sverige är ett sekulariserat land. Att en annan religion än den vi befriat oss ifrån skall ta plats och tillåtas dominera i samhälle och vardagsliv ser jag som en skrämmande utveckling och tillbakagång kulturellt och mänskligt. Jag har lärt att det är skillnad på jude och sionist. Jag respekterar den förra, inte den senare. Skulle önska att jag även förstod och kan se skillnaden mellan de muslimer som inte respekterar andras liv och de som bara vill ha sin tro utan att se ned på eller påtvinga den på andra. Religionsfrihet är ett vackert drag i vårt samhälle, liksom ömsesidig respekt människor emellan. Religioner och ideologier som framhäver sig själv och ser ner på andra hör till svunnen tid i ett utvecklat samhälle. Det är ett sorgligt framtidsperspektiv om människan skulle återgå till blind lydnad och tro i ett patriarkat.

Rolf A Stolhandske
Rolf A Stolhandske
6 mars 2018 kl 19:31

Det är väl omvittnat att Kina föredömligt väl känner till dessa faror och resolut stämmer redan i bäcken och överallt stoppar minsta lilla tendens mot en sådan utveckling du beskriver Torbjörn. Tyvärr tyvärr har vi i Sverige med all sannolikhet med stort råge passerat både bäcken och ån och är väl snarast på väg mot en stor älv, som kräver extrema resurser för att stämma i.
Är Sverige berett och kapabelt att sätta in dessa? För det skall nog ett stort under till, men måhända kan det snart kommande stora “eventet”, som så många talar och skriver om, bli det “undret”?
Om ej, kanske man gör bäst i att fly/lämna landet den som kan, ty politisk islam ogillar starkt och till och med hatar “non-believers”, innefattande icke minst både kristna och judar och vad detta hat betyder är välbekant och har forskare som Dr. Bill Warner varnat för, ex.vis i denna ytterst informativayoutube video : https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

Gösta Lilja
Gösta Lilja
Gäst
6 mars 2018 kl 19:41

Jag har ett litet förslag till lösning av problemen. Om vi och våra kristna kompisar slutar med att lägga länder i grus och aska, slutar mörda statschefer och deras barn och gömma liken, slutar stjäla allt som går att stjäla, slutar sprida atomsopor som förstör allt levande mm osv, så kommer det att ordna sig till det bästa för både Sverige och Europa.

JohnnyD
Johnny
6 mars 2018 kl 20:02

Risken för ett fruktansvärt inbördeskrig är stor. Svenskar kan inte leva under islam.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
6 mars 2018 kl 20:02

[Kommentar raderad. Vi skippar sionism i denna diskussion.]

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
6 mars 2018 kl 20:25

NV sällar sig allt mer till SD:s kontrollerad opposition. Men det har jag egentligen tyckt hela tiden. De verkliga problemen, farorna med framtidens politik diskuteras inte här. För att få en ögonöppnare se denna intervju med Lasse Wilhemsson:
https://vk.com/kgh2017?z=video367849347_456239030%2Fc99cc258b0b7bc3476%2Fpl_wall_367849347

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
6 mars 2018 kl 23:20

Makten, den som styr över penningflöden äger makten att styra över oss alla. Även politiker och muslimer för de är oftast [censurerat ord av NV]. Något som aldrig kommer fram här på NV? Varför, varför bara rikta in sig på symtomen vid folkförflyttningar. Det finns en mening med allt.
http://www.avaresearch.com/articles/economics/elements-of-the-jewish-global-banking-mafia

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
7 mars 2018 kl 03:19

Lasse Anckarman
Det Muslimska brödraskapet företräder inte enbart araberna utan det angloamerikanska imperiet ända sen organisationen grundades under Brittiskt överinseende. Jag gissar att dom finns med i alla sammanhang där dom tillåts existera eftersom dom bla är en underrättelseorganisation och maktfaktor. Övriga organisationer känner jag inte till men litar inte på att dom inte kan vara infiltrerade eftersom imperiet har motiv. Därför bör man se de utifrån kommande påtvingade förändringarna som motiverade bla för att i Sverige installera(ytterligare) en proxy för nämnda imperium. Enskilda muslimer behöver inte ha ngn vetskap men blir likväl en del av en sorts maktövertagande allteftersom den demografiska balansen förändras. De onämnbara som du ändå nämner är också en proxy för samma imperium och har blivit tvingade in i den rollen precis som muslimerna. I båda fallen har dom hindrats att få utvecklas ifred där dom var från början. I det ena fallet tvingades dom bort från Europa. I det andra fallet till Europa. I båda fallen tjänar dom som verktyg för imperiet, nuvarande respektive kommande.
Även om narrativet i artikeln inte var superbegåvat så gör demografin+imperiets ständiga trixande att farhågorna är motiverade.
Muslimerna har sen början av 1800-talet varit tilltänkta vapen för Brittiska imperiet mot dess rivaler dvs bla vi och övriga Europa. Nuvarande Prince of Wales dansar sabeldans med saudierna ikädd traditionell saudisk klädnad. I England ses han kanske som en kuf. Men jag tror det är en del av Britternas och angloamerikas högst allvarliga allians med Islam och mot oss övriga. Men om vi skrattar åt det så skrattar dom kanske ännu mer åt oss medan dom tar över.

Karl Svärd
Karl Svärd
Gäst
7 mars 2018 kl 03:36

Bra artikel! Jag tycker att den belyser väldigt viktiga punkter som bör tas upp.

Jag har en tanke som jag tror är relevant i diskussionen.

Till att börja med kan jag påminna om att när jag växte upp på 90-talet var religionskritik en form av reflexreaktion i det sekulära, ateistiska Sverige. Alla former av åsikter som grundade sig i religiös litteratur hånades och avfärdades utan vidare. Jag lärde mig från tidig ålder att människor som har en religiös övertygelse inte är värda luften de andas och kan med säkerhet ignoreras.

Det var då. Nu har en viss religion fått en särställning i kritiken och man räds inte yttra dess namn av rädsla för att avslöja de sprickor som träder fram i “Värdegrunden”. Vi blir av någon anledning ledda att tro att om “bara dom får göra sina böneutrop så håller de sig till sina böner och myspredikningar i den lokala moskén.”, när principen alltid har varit: “Ge aldrig ens en millimeter till fundamentalisterna för det kommer aldrig att sluta där.” när det gällde livets ord, scientologer eller till och med svenska kyrkan.

Och jag anser att jag har all anledning att tro att det inte kommer sluta med ett tillåtande av böneutrop, särskild arvsrätt eller andra krav. Islam är en förtryckande ideologi och diktatorisk i sin essens. Att det inte skulle manifesteras i verkligheten av de trogna följarna eller imamerna är intellektuellt oärligt och naivt.

Jag tvekar inte på att någon annan har haft en annorlunda upplevelse i ett tidigare Sverige, men jag tror att många kan känna igen hyckleriet i religionskritiken om vilken religion som är “fair game” så att säga.

Vänliga hälsningar

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
7 mars 2018 kl 09:36

@ Kjell Holmsten, du kan ha rätt i att det ser ut som att NV numera är en del i den SD lojala oppositionen. Så är det emellertid inte alls kan jag försäkra dig efter att ha diskuterat frågan med NV:s redaktör.

Du kan dessutom ha rätt i att de “verkliga problemen, farorna med framtidens politik diskuteras inte här”. Men det är min genuina övertygelse att ett valår som detta så får vi alla lov att vara lite mer pragmatiska och se till vad som är rimligt att åstadkomma.

Dvs djupa, filosofiska och analyserande detaljdiskussioner skall givetvis diskuteras utan åsiktsfilter (så också på NV), men dessa diskussioner får inte överskugga de närliggande problemen där jag tror att många av oss delar grundsyn.

Lasse Wilhelmsson tycker jag själv är en vederhäftig människa, precis som en del andra debattörer. Hans och andras vurm för att dissekera orsakerna kan dessvärre utnyttjas av andra grupperingar så att de primära frågorna som väldigt många människor på daglig basis anser måste åtgärdas blir sekundära.

Den fällan vill inte NV gå in i, det är fokusering på ett mer övergripande plan som gäller och då behöver inte allt analyseras ned i molekylformat med risk för att man får en kvasidebatt på detaljnivå om vem som har mer rätt än någon annan.

Du och andra må möjligen tycka att detta är populistiskt men nu gäller det att väcka så många som möjligt inför valet så att alla med rösträtt verkligen överväger sitt eget val för vilka man skall rösta på.

Därför är det primärt att övertyga alla om det viktiga i att utnyttja sin rösträtt, allt annat är anarkistiskt tänkande.

I en ideal värld har alla väljare 100 % koll på alla fakta och har haft tid att sätta sig in alla politiska frågor som berör ens vardag.

Tyvärr ser inte verkligheten ut så ännu varför vi måste enas om de mest övergripande sakerna, dvs vad är tio i topp på det sakpolitiska området som måste åtgärdas och hur ser de politiska partiernas förslag på lösningar för dessa frågor.

När man bildat sig en personlig uppfattning om detta pallrar man sig iväg till röstbåset och lägger sin röst, oavsett vilket parti man till slut väljer.

Mats Gabrielssons filmprojekt där Lasse Wilhelmsson har en betydande roll kan behöva puffas för igen, se länken nedan.

https://newsvoice.se/2017/12/05/lasse-wilhelmsson-det-fria-ordet/

Ale
Ale
7 mars 2018 kl 10:30

Jan Norberg och Kjell Holmsten: Har också på liknande sätt fört diskuterar med Herr redaktören och kan garantera att han är närmast naivt politiskt befriad från någon speciell agenda, vilket ganska unikt i sig faktiskt. Tycker mig se att de flesta som har en fallenhet för följa icke MSM-pressen ofta utvecklar ett tunnelseende. Dem läste just nått eller har bevittnat någon häftig video på Youtube och likt papegojor återrapporterar dem bara vad andra framfört. Den fällan är det i och för sig ganska lätt att hamna i. Man kanske tror att man förstår vem Sassersson är, bara för att man läser hans artiklar eller på annat sätt hänger med vad som sker på NW, men skenet bedrar. Det är en av orsakerna till att jag anser NW vara en av de få alternativa ställena för informationshantering utan för MSM som är både trovärdig och ickepolitiskt i sin politisering av just nyhetsrapporteringen. Det sistnämnda speglar kanske mest det mediala landskapet i Sverige mer än något annat.

Gösta Lilja
Gösta Lilja
Gäst
7 mars 2018 kl 11:09

Jag antar att det är så här symptomen avhandlas i i Israel. Där har man stulit ett helt land och hållit en majoritet av livsfarliga självmordsbombare och terroristiska muslimer i herrans tukt och förmaning under nu en mansålder. Moskéer och begravningsplatser som funnits på olika håll i Palestina har väl schaktats bort för länge sen. Där är det invandrare från Europa som bekämpar muslimer på Islams egen hemmaplan. Och herregud vad bra det går. Där kan vi säkert hämta värdefulla kunskaper om överlägset effektiva demokratiska metoder när det gäller att hålla muslimer i schack. Ett alternativ är förstås att vi börjar intressera oss för orsakerna till att muslimer börjat längta bort ända till oss här bland snödrivorna i norra Europa. En artikel om orsaker i stället för symptom vore kanske på sin plats.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
7 mars 2018 kl 11:32

@ Jan Norberg,

Mycket bra och klargörande inlägg!

Janna
Janna
Gäst
7 mars 2018 kl 11:38

@Red: Jag tror att Vänstern vill inte ta i Newsvoice med tång, och du kommer få ytterst svårt att få dem att välja NV som plattform för debatt. En artikel som denna hade du aldrig publicerat på NV för sig fem år sedan. Utan att kalla din analys främlingsfientlig så skulle din artikel passa in lika bra i mängden av liknande skapelser på Gates of Vienna eller valfri högerextrem publikation.

leif bengtsson
leif bengtsson
7 mars 2018 kl 11:49

Detta var en riktigt viktig artikel att fundera över.

Precis som med övertagandet av media och finans är det med islam.

Vårt samhälle är uppbyggt kring tidsperioder om fyra år. Längre sträcker sig inte visionerna.
Medan ismerna jobbar med tusenårsplaner. Små små steg dvs på samma sätt som man byggde landet.
Var och en strävsamt med lite bättre villkor för efterkommande. Nu backar vi på alla fronter.
Välfärd, kommunikationer, yttrandefrihet you name it.
Ta upp kampen och bestäm en linje att följa inför varje beslut.

LeifB

Per Larsen
Per Larsen
7 mars 2018 kl 12:59

Electrolux dåvarande vd Hans Werthén, en av Sveriges stora industrimän, blev indragen i en ordväxling på Sveriges ambassad i Washington på sjuttiotalet med en amerikansk politiker, amerikanen sa att om Volvo fortsatte att växa som det svenska bilföretaget gjorde nu så skulle det på tio år bli större än GM. Hans W replikerade med att om hans tre månader gamla barnbarn skulle fortsätta att växa som det gjorde nu skulle barnet vara större än en elefant på femårsdagen.
När jag som barn flyttade till Sverige på sextio-talet var det mycket aktivitet i Danska föreningar och Danska kyrkan, vi umgicks med danskar och reste ofta till Danmark och släkt och vänner från Danmark kom för att besöka oss Sverige. Det blev många turer med Paddan i Göteborgs kanaler, Lisebergsbesök och andra turistattraktioner för att visa upp det nya hemlandet. Vi skröt ordentligt om Sverige, det påstods att det var endast i Sverige man hade råd att leva som en riktig dansk!
Danska kyrkan hankar sig fram fortfarande men vi har ingen anknytning till den eller andra danska föreningar i Sverige. I den mån vi umgås med andra danskar är det en ren tillfällighet eller någon släktträff, man blir svensk helt enkelt.
Detsamma gäller för dagens invandrare, det gäller att de får så många sociala knutpunkter det bara går, nu, inte senare för då kommer dessa knutpunkter inte att vara efterfrågade.
Kyrkan eller Moskén är den första naturliga knutpunkten för invandraren, tänk bara på hur stark kyrkan är i USA som är ett invandrarland.
Vare sig Islam eller Kristendomen kommer att få någon dominerande ställning i Sverige eller andra länder i norra Europa, religionens plats i våra liv här har inte den politiska kopplingen, anser jag.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
7 mars 2018 kl 14:02

@ janna,

Varför skriver du här i över huvud taget? Det är ju uppenbart att du inte gillar denna plattform, allt är ju alltid fel. Det finns säkert en del andra plattformar som apploderar dig. Typ:

http://expo.se/
https://www.antifa.se/
http://kommunisterna.org/
http://www.vansterpartiet.se/

Håll till godo….ingen orsak…

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
7 mars 2018 kl 14:35

Jag har aldrig kritiserat NV för att denna sida finns. Det jag har kritiserat genom åren är den enögda artikelspridningen om ondskan från Islam. Och visst håller jag med om mycket om denna folkvandring som pågår mot Europa. Men för att kunna göra något, för att förstå hur den Svenska eliten tänker behöver vi diskutera orsakerna. Jag anser med många att världen är i händerna på Amerikanska, Brittiska och Israeliska eliter där majoriteten är [censurerat ord av NV] och Bankoligarker i spetsen som Rothshilds mfl [censurerat ord av NV]. Jag har länkat till flera sidor om detta. De flesta vet väl här att världsmarxismen är en juvel från just dessa [censurerat ord av NV] som också har [censurerat ord av NV] som rättesnöre. Hellstorm är en bok som nu är ute på Svenska och måste läsas och recenseras här på NV. Annars missar vi mycket när det gäller det [censurerat ord av NV] spöket som ligger som en svart skugga över västvärlden. Jag kritiserar inte att dessa artiklar om islam kommer fram, det jag kritiserar är ensidigheten när orsaken till Islams terrorgrepp är [censurerat ord av NV] pragmatisk ondska, allt för att stärka och utveckla Israels makt i det Anglo[censurerat ord av NV] nätverket eller om vi så vill NWO.

Rodica
Rodica
Gäst
7 mars 2018 kl 15:05

Som tillägg till detta rekommenderas boken “Familjeliv och levnadsmönster bland mellanösters muslimer” skriven av Naser Khader som bor i Danmark sedan 1974. En mycket intressant och aktuell bok där det görs en beskrivning av vad islam innebär.

Öystein Rönne.
Öystein Rönne.
Gäst
7 mars 2018 kl 15:16

@ Per Larsen,

Tyvärr måste jag säga att du är inte lite naiv. Du beskriver hur det var när du kom hit från Danmark på 60-talet. En målande, rosenskimrande beskrivning av hur “vackert” det kan vara och hur allt föll rätt på plats. Men Per, hur många danskar kom till sverige på 60-talet? Kanske 1000 st. Danskarna har dessutom ganska lik kultur och religion som i Sverige. Så en integration där borde inte stöta på särskilt många problem.

Men i Sverige idag, har vi enligt IPSOS (2014) 1 650 000 muslimer! Ser du skillnaden? ditt resonamang om sociala knutpunkter på 1 650 000 muslimer framstår mest som enstruts som stoppar huvudet i sanden och där skapar sin egen verklighet. Och hur många av de i Sveige invandrade Danskerna är muslimer??? Snälla Per – våga kasta dina skygglappar!

Muslimer kommer aldrig att kunna “integreras” i det Svenska samhället. Det ligger liksom lite utanför deras snävt hållna religiösa ramar. Så din jämförelse har en rejäl slagsida!

Per Larsen
Per Larsen
7 mars 2018 kl 16:52

@Öystein Rönne, oroa dig inte för integrationen den pågår för fullt och innefattar alla, vilka invandrare det än må vara som kommer hit till vår avkrok i världen. Integrationen pågår på arbetsplatserna, i skolan och i de politiska partierna, men det kräver att man måste vara lite aktiv själv för att förstå detta, men det har du och andra inget intresse av.
Det blir värre att integrera de gamla domedagsprofeterna i SD, men vem vill ha med det gänget på vagnen mot framtiden. Ni får sitta kvar i er gamla folkhemsillusion, där kan ni odla ert spelberoende, knapra psykofarmaka och drömma om fornstora dagar när ni jobbade svart, var långtidssjukskrivna eller gick på a-kassa. Det är inte konstigt att välfärden har tagit slut.
Tut, tut sa tåget och så gick stationen!

Lucy
Lucy
Gäst
7 mars 2018 kl 17:26

@Kjell Holmsten. Du har rätt i att NV undviker den elementära frågan om den oantastbara gruppens dominans när det gäller vita länders (vet ej hur det förhåller sig med denna grupps inflytande i Kina, Indien och övriga världen) – vitala/grundläggande funktioner: politik, bank- och utbildningsväsendet och media. Med tanke på att det fortfarande är svårt att väcka folk när det gäller insikt om de nu rätt uppenbara symptomen på den sjukdom som nämnda dominans har resulterat i, ter det sig helt enkelt lönlöst att försöka upplysa den sovande om sådant som inte syns utan hjälp av speciella glasögon. Jag har själv vaknat när jag för knappt tre år sedan efter tips från en person jag litar på, utrustade mig med sådana glasögon, bland annat genom att ta del av Lasse Wilhelmsons blogg.

Öystein Rönne.
Öystein Rönne.
Gäst
7 mars 2018 kl 18:13

@ Per Larsen,

Intressant, vad menar du att jag borde göra för att bidra till integrationen av invandrarna?

Ale
Ale
7 mars 2018 kl 19:51

Många vill ta på sig rollen som den ultimata sanningssägaren och avslöja värdens lögner. Anser att Lasse Wilhemsson är bra, men det han framför är inget nytt, möjligen för honom själv. Som jude är han fixerade vid det judiska. Inte så konstigt egentligen. Man borde fråga honom varför han blev kommunist från början istället. Nu har jag inte läst allt av vad han skrivit, men tycker inte jag lär mig något nytt av honom. Alls. Nej, så länge man inte gå in på penningpolitiken och vad hur dom stora pojkarna gör, när dem begår de mest fulländad rån man överhuvud taget kan begå (råna folket) så krafsar man lite på ytan bara.

Den ultimata, utan jämförelse, sörsta sanningssägaren som klarar av att “connecting all the dots”och som man faktiskt lär sig något nytt av, är enligt mitt tycke: Fritjof Adams, om man nu orkar med hans något jobbiga röst. Han är i mitt tycke en av de skarpaste analytikerna som klarar av att binda ihop hela nätet på ett försåtligt sätt. Dock är hans kanal något spretig och man måste lyssna på många, många av hans program och plocka lite här och där. Men dum är han inte.

Tänker inte ge någon länk. Ni får anstränga Er själva lite också. Lägg ner tid på att lyssna bara.

Ale
Ale
7 mars 2018 kl 20:13

Kan inte hålla mig. Jag ska hjälpa Er lite på traven: Se dem i denna ordning – det är bra introduktion.

1.) https://www.youtube.com/watch?v=6X6q8HNnzXg
2.) https://www.youtube.com/watch?v=o604Bq49Jnw
3.) https://www.youtube.com/watch?v=Dqr4SFOKtkM
4.) https://www.youtube.com/watch?v=MyJ3-gpCHfY

stenbj
stenbj
7 mars 2018 kl 21:35

Per Larsen, du har helt rätt i att integrationen sker på arbetsplatsen, i skolan, i partier etc. så länge de invandrande SPRIDS UT, som skedde med dig. I Malmö och många platser i Sverige idag sker motsatsen: De invarndrande isoleras istället för att integreras. Den Svenska makropolitiken ör skerligen inte menad att segregera, men det är den praktiska effekten av dagesn gettopolitik. Tidigare när “gästarbetare” kom in integrerades de iaf på jobben. En skola med nästan bara invadrarbarn eller ett ungdomsgäng utan jobb kan istället ge en gruppgemenskap i att vara “utanför”.

Att “vi” ofta är rädda bottnar i att vi ser dem som de lever, i grupp med eget språk, bruten Svenska och egen religion som säkert ofta kan bli de enda gemensamma för många i det nya landet.

Sedan är Svenskar, och samma ofta överallt, livrädda fär att invandrarna “tar över” om dom flyttar in i ett område. Men även det är vårt fel! Vi bestämmer strukturen, men vi har “inte tänkt på strukturen” i nuvarande omställning. Gör v det jan vi mycket enkelt ändra p å det mesta och med få protester.

Regel 1- Se till att invandrare sprids i alla delar av landet med en maximal “kvot” av immigranter i varje område, så att maximalt ca dubbelt så många som har kommit in i landet får bosätta sig i varje “område”. Regel nummer 2: Samma som regel 1. En enda regel!.
Det betyder om 1% är “ny-immigranter”, alltså kom in under sista 10 åren, tillåts endast dubbelt så många ha fast bostad i t.ex varje 1000-personers bostadsområde. Alltså 20 personer, eller två familjer. Dessa kan då välkomnas som människor, eftersom vi vet att de inte kan “öppna dörrarna för hela släkten” och “ta över bostadsområdet”. Då assimileras de precis som du och din familj och de flesta av de tidigare immigranterna, accepteras de som valiga mönniskor, fast med en intressantare bakgrund.
Och ingen blir längre hotad av att marknadspriset på deras villor eller fastighetr eller bostadsrätt skall sjunka till nöra noll, etftersom “ta över” går inte längr.
För dem som det inte passar bör vi hjälpa till att återvända så gott vi kan. Gängbrott kommer inte försvinna men säkert reduceras med 90%. Men det värdefullaste böir nog att immigranterna kommer välkomnas som du völkomnades när du kom till Sverige Per Larsen. Som personer.

Öystein Rönne.
Öystein Rönne.
Gäst
7 mars 2018 kl 22:24

@ Ale,

Jag har sett inslagen i alla dina länkar nu. Mycket intressant och klarläggande tycker jag. Även pedagogiskt bra. Tack!

Vad anser du att man ska göra åt det hela?

Olle
Olle
Gäst
8 mars 2018 kl 02:49

test

Ale
Ale
8 mars 2018 kl 05:38

Många olika saker: dels att att sprida kunskapen, inte enbart om hur penningpolitiken fungerar, utan dessutom också sätta den i relation till vad som sker i landet samt varför. En demokratisk pressess bygger på att medborgarna är upplysta och kan göra val som gynnar folket, inte missgynnar dem. Det är här mediernas roll kommer in, nämligen att fördumma folket och väljarna så till den milda grad att dem inte fattar någonting om vad som egentligen sker. Ser man inte eller förstår man inte penningpolitiken yttersta roll, faller man lätt offer för dramatiska utspel som både politiker och media ägnar sig åt hela tiden med diverse smaskiga avslöjande. Allt, nästan allt media i dag tar i, och allt det som politiker tjafsar om, handlar bara om en enda uppgift – att rikta uppmärksamheten bort från det väsentliga. Fånga folkets uppmärksamhet med trams och rikta uppmärksamheten åt ett annat håll än mot kunskap om hur allt hänger ihop. Min tes är att alla system också är slutna system, så är vårt samhälle också konstruerat. Det blir då makthavarnas främsta uppgift att enbart smörja det slutna system. De är vad alla partier i dag gör. Vi kan inbilla oss att vi har frihet och valmöjligheter men det är blott en skimär – för vem har frihet i ett slutet system? I ett slutet system är det din roll som människa att enbart valsa runt – aldrig förstå varför. Skulle du förstå, bryts magin och då slår dig fri. Här är det av ytterst vikt att förstå penningpolitiken och vem som kommer att tjäna oerhörda summor på alls vårt arbete och vem som kommer att förlora allt. Allt annat som tas upp är trams, ämnat att rikta uppmärksamheten bort från det väsentliga. Granska varje politiskt parti – vad dem säger eller inte säger om penningpolitiken, innan du röster. Det räcker nämligen inte enbart med etnisk, politisk- eller religiös frågor eller upplysning; för utan förståelsen kring de monetära slutna systemet, fattar man inte vad som komma skall. Man brukar säga att Sverige har fantastiska företagare och uppfinnare osv och vi frågar oss varför folk i andra länder vaknar upp och organiserar sig. Svaret ligger i att det svenska systemet är lika sofistikerat i sin eleganta politiska konfiguration som en IKEA-butik. Andra mindre utvecklade länder saknar denna finnes – då blir det enklare att begripa sammanhangen. Det krävs nämligen ämnesövergripande kunskaper och insikter som överstiger graden… Read more »

Öystein Rönne.
Öystein Rönne.
Gäst
8 mars 2018 kl 07:16

@ stenbj,

Ditt resonemang är bättre än hur det ser ut idag, men det finns en hake som gör att det inte är genomförbart: Politiker skulle plötsligt “riskera” att bli granne med invandrare, och det är ju det sista man vill.

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
8 mars 2018 kl 08:41

@ Per Larsen Oroa dig inte för integrationen för den pågår för fullt, säger du !?!
Men, du – det är väl inte så konstigt att vi svenska folket blir oroliga när vi ser att massinvandringen håller på att slå sönder den trygga svenska modellen, den ödmjuka svenska modellen, där vi gick i sock i plast och drack minimjölk, där vi inte behövde låsa ytterdörren, där vi svenskar var ett förhållandevis saktmodigt folk som inte tog för oss av det som inte var vårt, i ett Sverige där polisen var mer närvarande och fanns i större utsträckning till hands vid en brottsanmälan, där det inte fanns någon islamisering av Sverige, där det var färre åldringsrån, utomhusvåldtäkter, bilbränder, kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld, där det var ordning och reda och disciplin i skolorna, där det gick mycket snabbare att få en lägenhet, där det gick snabbare och lättare att få en anställning, där det var lättare och gick snabbare att få tid hos en läkare eller tandläkare, där det var mycket kortare köer till operation på lasarett etc. etc.

Även Professor Paul Lillrank vid institutionen för produktionsekonomi vid Aalto-universitetet har märkt att Sverige är på väg utför, han säger i Hufudstadsbladet, HBL – att Sverige håller på att förvandlas till ett otryggt parallellsamhälle med en etnisk underklass. Mångkulturalismen startar konflikter och politikerna i Sverige har fått storhetsvansinne.
Och Magnus Norell, forskare med inriktning på terrorism och säkerhetspolitik varnar för att ett islamistiskt parallell-samhälle i tysthet håller på att växa upp i Sverige, enligt en rapport från 2017 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Rapporten beskriver de idéer som Muslimska Brödraskapet har gjort sig känt för och den anger dessutom metoden för hur omdaningen av det svenska samhället i islamisk riktning bör gå till”, skriver rapportförfattarna. Bland annat bör flickor kontrolleras hårt och muslimer följa andra regler än sekulära medborgare. Muslimska organisationer i landet uppmanas dessutom till att mobilisera sina krafter i en rikstäckande islamisk informationskampanj. Det uppfattas som en religiös plikt att sprida islam”, står det i rapporten.

Men OK, du har alltså inte märkt någonting, du kanske bara läser vänster-massmedias propaganda och tycker som de för de har ju sagt till svenska folket att Sverige håller på att bli ett riktigt bra land nu- i och med invandringen !!!

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
8 mars 2018 kl 08:57

Vad Ale videohänvisar till stämmer överens med Albert Pikes “dröm” för 150 år sedan. Ett kaos som ingen kan föreställa sig.

Öystein Rönne.
Öystein Rönne.
Gäst
8 mars 2018 kl 09:05

@ Ale,

Jag har sedan jag tidigt börjat läsa det du skriver insett att du har riktigt bra koll på sammanhangen och hur allt hänger ihop. Du gör därmed alltid träffsäkra analyser. Därför är det alltid med stor behållning man läser vad du skriver, så också detta inlägg. Jag tror mig faktiskt själv också besitta iaf hyfsat bra insikter hur allt hänger ihop. Särskilt på vilka sätt du som medborgare blir lurad, bedragen och hjärntvättad. Dock är helhetsbilden, ska jag erkänna, av hur de ekonomiska strukturerna hänger ihop, inte det område jag kan påstå att jag behärskar bra. Därför var dina bifogade länkar ovan riktigt intressanta och lärorika för mig.

Jag vill inte lämna den här slingans grundartikel för mycket, men det du beskriver skulle verkligen vara intressant att vända och vrida på litegrann. Bl.a. frågorna: Hur punkterar vi detta system? Och hur ska systemet som ersätter nuvarande vara uppbyggt? Dock ska vi kanske ta dessa frågor till en framtida mer logiskt kopplad grundartikel. Vi får se vad Torbjörn säger.

Öystein Rönne.
Öystein Rönne.
Gäst
8 mars 2018 kl 09:44

@ Erik Wiklund,

På ren svenska, – skitbra skrivet!

Per Larsen
Per Larsen
8 mars 2018 kl 10:17

Sammanfattningsvis påstår jag att det behövs fler sociala knutpunkter för alla invandrare som kommer till Sverige, det kan vara religiösa rörelser, engagemang i politiska partier, välgörenhetsföreningar, idrottsklubbar, kursverksamhet, caféer och matställen för att nämna några. Det är bra om dessa sociala knutpunkter är utspridda och att en del inkluderar olika grupper som svenskar till exempel. Det skapar en grund för att bygga nätverk som i sin tur är grunden för en möjlighet till integration och arbete.
För att ge trygghet åt de nyanlända måste vi skapa billiga resmöjligheter från och till deras hemländer, alla skall ha möjlighet att kommunicera med släkt och vänner, vilket är enkelt idag med internet, och slutligen skall den nyanlända få anledning att vara stolt och glad över att ha hamnat i Sverige.
I framtiden blir det bara värre(!) därför måste vi rusta för nya vågor av migranter, Sverige klarade av flyktingvågen från forna Jugoslavien och det går sådär med Syrienkrisen. Men tänk om det brakar loss i Indien och Pakistans pyrande fiendskap och en våg om flera miljoner Indier kommer hit? Hinduer med hög utbildning, starkt rotade i några av Indiens alla kulturer?
Det blir inte de invandringskritiska partier som kommer att skapa framtidens Sverige, dessa partier påstående om en svunnen Grönköpingsidyll befolkad av rågblonda barn som heter Lisa och Pelle är lika galet som att tro på den sjunkna staden Atlantis eller utomjordingar. Sverige har en historia med många konfrontationer, krig, svår nöd och fattigdom, det skall man inte glömma när vi som nordens mäktigaste ekonomi anpassar oss till en globaliserad värld, det är den värld vi lever i.
För varje ny kris och migrantvåg kommer vi att bli bättre på att hantera situationen, ju fler som hjälper till desto fortare går integrationen och problemen minskar. Invandrarfientliga partier motarbetar integrationen och skapar oreda med ryktesspridning och förtal av olika folkgrupper.
Du väljer själv om du vill vara en stoppkloss eller en aktiv medborgare i ditt land.

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
8 mars 2018 kl 10:50

@ Öystein Rönne
Det verkar som att det finns dom som fortfarande har riktigt stora skygglappar på sig, skygglappar som ibland har vuxit fast på huvudet – och det är klart, då ser man ju inte så mycket – nej, det är ju klart, man kan inte begära för mycket.

stenbj
stenbj
8 mars 2018 kl 11:08

Öystein Rönne, betr. ditt svar till mig.
Faktiskt tror jag att inte ens politikerna skulle “riskera” något genom att bli granne med en immigrantfamilj. “Risken” består ju ia att plötsligt hela området man bor i “tas över” av immigranter, och huspriserna sjunker. Den risken elimineras genom en ny “Aktiv Integrationspolitik” som jag föreslår. Politiken som består av end enda regel/lag!
En annan effekt som jag ej nämnde blir att utan koncentration i områden dominerade av muslimer blir det mycket svårt för imamer att rekrytera folk. Inga “muslimklasser” utan 1-3 muslimer per klass medför att den indoktrinering som idag startas i muslimklasser som har anpassats till ” stor mängd muslimer i området” helt enkelt försvinner!
Så om vi slår hål på den nuvarande SEGREGATIONEN som passivt pågår överallt i Sverige idag försvinner snart alla problemen med muslimer vi har i Sverige idag. De radikala IMAMERNA inser att de inte kan ragga upp tillräckliga underlag för att “vara effektiva” eftersom de missnöjda gäng som finns idag försvinner och eventuella moskbidrag från Saudi Arabien försvinner då till andra länder som fortsätter att praktisera den “laissez faire” politik Sverige och de flesta EU lander har idag.
Tänk på detta: En enda regel kan ändra hela strukturen och därmed eliminera den “Apartheid” som gradvis gror starkare och starkare i Sverige idag.
Om vi inte handlar snart blir det inbördeskrig eftersom Svenskarna har sett hur det gick i Bosnia och likheterna är slående: Segregation ledde till klumpar som gradvis växte sig större och till slut slogs ihop tills en hel landsända togs över. När kommer Malmö, etc. kräva att bli en “fri stat”, finansierad av EU istf Sverige? När Svenskarna blir förbannade, gissar jag. Men då är det försent.
Med hjälp av “aktiv integration” (AI) istf passiv segregation som vi ser idag behöver inga domdeagsprofetior om Sverige faller isär riskeras att förverkligas längre. (Hade ingen aning om att problemet kunde lösas med hjälp av AI!)