Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Ericsson Globe blev Globe Mosque – Foto: Fredrik Posse, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 – Montage: NewsVoice

FRAMTIDSSCENARIO. Personer från muslimska regioner i utlandet som talat med NewsVoice varnar för att acceptans av böneutropning och ”mjuk” sharia i svenska domstolar automatiskt leder till nya krav. Det är så Islam över tid erövrar hela länder, säger de. Låt oss titta framåt, ungefär 12 år och se vilket Sverige vi kan få i detta tillspetsade scenario.

Text: Torbjörn Sassersson om #Valet2018 | Reservation: Denna debattartikel syftar inte till att vara respektlös mot muslimer, utan bör främst betraktas som en kritik av svensk politik. Framtidsscenariot baseras på studier, intervjuer samt uppgifter i utländska och svenska medier. 


Året är 2030. Qatar har på den öppna marknaden köpt Ericsson Globe och gjort om sportarenan till Globe Mosque. Runt om i landets större städer byggs moskéer parallellt med att det islamska kollektivet framför missbelåtenhet över att det ”finns så många kyrkor” i Sverige, trots att många svenska kristna präster konverterar till Islam och sedan flera år öppnat upp för ”islamska stunder” inne i vissa kyrkor.

Den islamvänliga alliansregeringen bestående av S/V/M/C öppnar samarbeten med riksdagspartiet Islamska Staten i Sverige (ISiS) som fått 30% av mandaten i Riksdagsvalet år 2030. Den nya maktbalansen förändrar radikalt hur Regeringen arbetar. Nu råder andra prioriteringar och de svenska myndigheternas verksamhetsbeskrivningar förändras. Mycket av Riksdagens arbete handlar om förhandlingar mellan de äldre traditionellt svenska partierna och Islamska Staten som företräder den muslimska populationen i Sverige på 1 miljon människor.

Sharia

Sharia-lagarna började först införas i särskilt utsatta områden i Sverige åren 2005-2017. År 2018 blev det allmänt känt att sharialagar tillämpas av muslimska nämndemän, bla i Solna Tingsrätt. Det skapade en del debatt, men motåtgärderna tonade bort. Istället valde riksdagspartierna som var oroade för SD i valet 2018 att tyst tillåta implementeringen av sharia, med syftet att vinna ”hearts and minds” från den muslimska befolkningen för att vinna valet 2018. Det gick bra. Nästan alla nyanlända hade fått lägenheter, jobb/praktikplats och bidrag. Utvecklingen gick därefter inte att stoppa. Istället lades all energi på interna motsättningar mellan vänstern och högern.

År 2026 accepteras att det får finnas två parallella lagsystem där sharia-lagarna får gälla i områden med högt procentuellt inslag av Islam. Parterna under domstolsförhandlingarna kan fritt åberopa antingen svenskt lagrum eller sharia. Här spelar familjetraditionerna en stor roll. I vissa fall tillåts att hedersvåld inom familjerna görs upp inbördes inom den berörda familjen utan att svensk domstol blandar sig i. Överenskommelsen sker eftersom politikerna är rädda för konflikt, men de är ännu mer rädda för att kallas främlingsfientliga.

Muslim och svensk - Kulturskillnader och likheter - Foto: Crestock
Muslimsk kvinna – Foto: Crestock

År 2029 sker den första steningen till döds av en muslimsk kvinna som anklagats för att ha blivit våldtagen. Det sker i centrala Husby i Stockholm. Feministerna går då till kraftfullt angrepp mot mansvåldet i samhället genom att protestera på Sergels torg.

Stefan Löfven kommenterar händelsen med orden: ”Vi måste ta hänsyn till alla parter” och sedan ber han svenska folket sjunga ”We shall overcome”. Han säger att Regeringen i samverkan med ISiS ska gå igenom rutinerna kring hedersvåld och undersöka om Socialstyrelsen kan vara mer behjälplig för att förebygga. En internutredning tillsätts som tar 9 månader, vilken kommer fram till att Staten och rättsväsendet inte gjort något fel.

År 2030 startar Islamska Staten i Sverige ett åsiktsregister för att samla uppgifter på alla de individer som kritiserar Islam. Tillhandahållandet av databas sköts av Socialstyrelsen.


Den svenska ursprungsbefolkningen integreras med Islam och muslimska traditioner. De som avviker betraktas rutinmässigt som högerextrema element och riskerar utfrågning och korrektion.


Från multikultur till monokultur

Den tidigare svenska multikulturella ideologin går över till att anpassa Sverige till att bli en stabil religiös monokultur centrerad runt en kärna av islamsk fri utövning, för allas bästa. Allianspartierna förhandlar dock fram en överenskommelse om att låta alla svenskar födda före 1970 ska få förbli sekulära om de vill. Yngre generationer uppmanas i skolan att ifrågasätta det sekulära tänkandet som en del av anpassningen. Målet är att tillgodose det muslimska kollektivets förväntningar på integration av nya generationer. ”Vi måste ha en balans – lagom är bäst”, säger Kultur- och integrationsminister Alice Bah Kuhnke. Homosexualitet förbjuds och tvingas under jorden.

Massbön etableras

Ute i landet får muslimer be utifrån de behov som framförts och godkänts av Regeringen dvs fem gånger per dag. Under bönestunderna ska arbetsplatser och skolor upphöra med all verksamhet i respekt för den religiösa utövningen. Även trafiken ska avstanna. Miljökontoren ser till att ingen tomgångskörning sker av hänsyn till stadsmiljöerna.

Tomas Samuel som är en före detta imam som konverterat till Kristendomen skriver i tidningen Dagen apropå böneutropning med högtalare:

”Jag tror att det här bara är början. Många andra moskéer kommer ha samma begäran, inte bara två gånger i veckan utan fem gånger per dag”.

Protester mot massböner uppstår emellanåt, men svenska polisen har i regel inga större problem med att omhänderta störande element för utfrågning och bötfällning. Ungefär 15% av poliskåren består år 2030 av traditionella muslimer.

Montage: Muslimer som ber vid Hötorget i Stockholm år 2030 - Montage: NewsVoice.  Foto av Holger Ellgaard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) 
Montage: Muslimer som ber vid Hötorget i Stockholm år 2030 – Montage: NewsVoice. Foto av Holger Ellgaard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Böneutropning fem gånger per dag är sedan det föregående valåret 2026 en integrerad del av den svenska stadsbilden. Införandet av allmän böneutropning från minareter och moskéer tog fart åren 2018-2020. Miljökontoren beslöt sedermera om vilket maximalt decibeltal som gäller. I kvarter, regioner och städer tillåts olika ljudvolymer av hänsyn till den rådande procenttalet av muslimer i varje respektive område. Ju fler muslimer desto högre decibel.

En standardbön har följande innehåll:

”Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Böneutropet har två syften, förklarar Tomas Samuel. Dels ska människor påminnas om att det är dags att be. Dels ska böneutropet förkunna att Islam råder i en stad.

Ednan Aslan som är professor för islamistisk religiös utbildning på universitetet i Wien kan med studien ”Religiösa och etniska orienteringar bland muslimska flyktingar i Graz” visa att för 51,6% av de tillfrågade är Islam överlägsen alla andra religioner. Hälften av migranterna i studien uppger att religionen spelar en större roll i deras vardag i Europa än vad den gjorde i hemlandet. Samtliga tillfrågade i studien vill bevara sina konservativa islamiska värderingar.

Diskutera provocerande frågor

Detta framtidsscenario baseras på det faktum att samhällsengagerade muslimer är öppna med att ett centralt mål med Islam är att maximalt sprida Islam över hela världen. Diskutera gärna detta scenario i kommentarsfältet nedan.

 1. Vad kan egentligen bli verklighet 2030 gällande Islam i Sverige?
 2. Är denna artikel främlingsfientlig?
 3. Ska böneutrop tillåtas?
 4. Ska massbön tillåtas om det inte påverkar trafik, arbete och skola?
 5. Ska Sverige precis som Frankrike försöka förbjuda massbön?
 6. Får Qatar köpa Ericsson Globe och sedan göra om byggnanden till moské?
 7. Är det ok att stena människor i Sverige om det enbart gäller muslimer?
 8. Är det ok med lokalt eller regionalt tillämpade sharia-lagar?
 9. Hur ska egentligen Islam få utövas i Sverige?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor


 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

187 KOMMENTARER

 1. Verkligheten överträffar ofta dikten. Låt shrailagsdomen i Solna tingsrätt bli en väckarklocka. Domen med dessa två förrädiska nämndemän från centern är resultatet av vänsterns och centerns mångkultutella identitetspolitik, där erfarenhet och kunskap prioriteras ner för korrekt mångfaldsvurm. Vi kommer att få se fler skandaler mot Svea Rikes lag, som är konsekvensen av mediokra, okunniga och karriärlystna politiker. Jag är rädd att håret på Annie Lööf kommer att resa sig fler gånger framöver.

 2. Tror du på detta själv? Har läst Newsvoice i över 10+ år…

  Det här känns mer som lite skämtsamt, extremt tillspetsat…

  Med tanke på den drivkraft som finns mot muslimer så är de ju ännu mer osannolikt…och nästan pinsamt. De kommer fortsatt vara väldigt stigmatiserad grupp…precis som zigenerna..

 3. Greger at 18:12

  Visst man kan undra vad man ska tro. Jag tänker på utvecklingen Frankrike och Tyskland. Jag pratar med folk i Mellanöstern och Afrika. Det finns hela regioner som helt domineras av en religion, Islam. Där skojar man inte. Artikeln är som sagt tillspetsad. Nej, jag tror inte på allt som står i den. Det är debatten och jämförelser med andra regioner som är intressant, tycker jag.

 4. Bra artikel och vinkel. Tror vi måste ta det här på största allvar och bland annat fundera på om islam verkligen ska betraktas som en religion. Vi kan åtminstone konstatera att vi, människor från länder där Islam är finns och vi Européer, tycks leva i skilda världar i synen på kvinnan och vikten av jämställdhet. En mycket viktig signal.

 5. Usch vilket skräckscenario. Med nuvarande släpphänthet blir det knappast några alternativ. Så för att bli nämndeman går man helst med i ett politiskt parti? Med tanke på hur central Sharilagar är för muslimerna bör vi vakna till och se till att det inte blir en överrepresentation av muslimer i rikets nämnder. Hur många gånger har domar liknande de i Solna passerats och aldrig belysts?

  Förnärvarande råder segregation av kyrka, språk och vanor och viss hemlig rättskipning visavi de muslimska invandrarna. Försök görs tydligen för att vidga segregationen till det officiella rättsväsendet åtminstone för muslimer. Med majoritet får vi anta att det bara kan bli en lag för alla, och övertaget fullbordat. Verkar som om en väldriven målmedvetenhet står emot Svensk(?) tafatthet, styrd av pk-stryrda ja-politiker. Om det är pga att fakta saknas vet vi att det delvis beror på vår press, MSM, som idag gör mycket för att censurera verkligheten. Snart kan man bara lita på dödsannonserna i vårt MSM, precis som i Pravda förr i tiden.
  Med tanke på den fiktiva ingressen, att Qatar köpt globen och gjort om till moske bör vi öppna ögonen och fråga oss hur alla mosker som växer upp som svampar egentligen finansieras. ”Sista steget” kallas för insamling: kvittensbefriade gåvor. Kommer alla pengar verkligen från besparingar, ofta tagna ur ett knappa understöd? SaudiArabien lär finansiera utbildning av radikala IMAMER i Medina. Dessa måste ha moskeer att komma till som inte kan säga nej. Förre Norska ambassadören till SaudiArabien, Wibye, oroar sig över extremismens spridning i SA, och även dess stöd till ISIS. Ser ut som om vi snart kommer att vakna av morgonböneutropen om vi fortsätter att gradvis ge upp. Suck! länk till Wibye: https://www.aftenposten.no/kultur/i/lxGy9/Han-var-norsk-ambassador-i-Saudi-Arabia-Na-frykter-han-ekstrem-islam

 6. Torbjörn, detta inlägg anser jag är det bästa som skrivits på Newsvoice!!

  Ska man skratta, eller gråta över sitt fosterlands förfall? Jag väljer att lägga en allvarlig prägel på min kommentar. Det hypotetiska scenarium du beskriver är idag nästan redan verklighet. Det i mitt ycke mest allvarliga är att jag tror att scenariet kommer att inträffa betydligt tidigare än 2030. Om inget drastiskt sker tror jag att vi har denna verklighet senast 2020.

  Artikeln är definitivt inte främlingsfientlig, utan en naken och samtidigt skrämmande beskrivning av var vi snart befinner oss. Mina svar på dina nio diskussionspunkter är:
  1. Har jag redan kommenterat ovan
  2. Nej
  3. Nej
  4. Nej
  5. Ja
  6. Nej
  7. Nej
  8. Nej
  9. Islam ska bara tillåtas inom hemmets väggar. Alltså, inga moskéer, inga slöjor typ burka, niqab, hijab m.fl. Har man fått en tillflyktsort i Sverige får man ta till sig vår kultur. Annars får man återvända till där man kom ifrån, eller varstans man annars vill.

  Enkelt, klart och tydligt. Detta är vad som ska gälla om man vill bo i detta land som än så länge heter Sverige.

 7. Greger 6 Mar, 2018 at 18:12

  Personligen har jag bara läst NewsVoice i högst sju år, det vill säga sedan den startade.

  Det ökade inflytandet från Islam i Sverige är ingen lek. Det är bra att Torbjörn publicerar den här artikeln, Sveriges invånare behöver diskutera frågan på allvar, innan det är försent.

 8. Jag instämmer med Gregers kloka analys. Det här är så dumt att bara den som redan är hjärntvättad av hetsen mot islam köper dravlet. Det är exakt det här som makteliten, dvs. de som inte får nämnas, VILL att vi ska tro och vänstern jublar för att deras bild av så kallade Sverigevänner stämmer till hundra procent.

  Globalismen är ett långt tåg med många vagnar och passagerare men lokomotivet är judendom, men det vågar nog inte blogginnehavaren skriva om, och de få gånger de onämnbara har varit på tapeten har det varit hysch-hysch för hela slanten. Dock kan den som vill veta mer om skådespelet med fördel ta del av denna välskrivna och tydliga text:

  https://theuglytruth.wordpress.com/2017/11/16/the-clash-of-civilizations-for-dummies-judeas-war-between-christianity-and-islam/

 9. Jag känner muslimer som respekterar andra människor av olika trosföreställningar. Jag har också träffat muslimer som menar att icketroende inte är värda respekt, helt enkelt saknar människovärde. Den senare kategorien ser jag som farlig och icke önskvärd att bli dominerande i vårt land där vi efter många år lyckats skilja kyrkan från staten. Sverige är ett sekulariserat land. Att en annan religion än den vi befriat oss ifrån skall ta plats och tillåtas dominera i samhälle och vardagsliv ser jag som en skrämmande utveckling och tillbakagång kulturellt och mänskligt. Jag har lärt att det är skillnad på jude och sionist. Jag respekterar den förra, inte den senare. Skulle önska att jag även förstod och kan se skillnaden mellan de muslimer som inte respekterar andras liv och de som bara vill ha sin tro utan att se ned på eller påtvinga den på andra. Religionsfrihet är ett vackert drag i vårt samhälle, liksom ömsesidig respekt människor emellan. Religioner och ideologier som framhäver sig själv och ser ner på andra hör till svunnen tid i ett utvecklat samhälle. Det är ett sorgligt framtidsperspektiv om människan skulle återgå till blind lydnad och tro i ett patriarkat.

 10. Det är väl omvittnat att Kina föredömligt väl känner till dessa faror och resolut stämmer redan i bäcken och överallt stoppar minsta lilla tendens mot en sådan utveckling du beskriver Torbjörn. Tyvärr tyvärr har vi i Sverige med all sannolikhet med stort råge passerat både bäcken och ån och är väl snarast på väg mot en stor älv, som kräver extrema resurser för att stämma i.
  Är Sverige berett och kapabelt att sätta in dessa? För det skall nog ett stort under till, men måhända kan det snart kommande stora ”eventet”, som så många talar och skriver om, bli det ”undret”?
  Om ej, kanske man gör bäst i att fly/lämna landet den som kan, ty politisk islam ogillar starkt och till och med hatar ”non-believers”, innefattande icke minst både kristna och judar och vad detta hat betyder är välbekant och har forskare som Dr. Bill Warner varnat för, ex.vis i denna ytterst informativayoutube video : https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

 11. Jag har ett litet förslag till lösning av problemen. Om vi och våra kristna kompisar slutar med att lägga länder i grus och aska, slutar mörda statschefer och deras barn och gömma liken, slutar stjäla allt som går att stjäla, slutar sprida atomsopor som förstör allt levande mm osv, så kommer det att ordna sig till det bästa för både Sverige och Europa.

 12. Risken för ett fruktansvärt inbördeskrig är stor. Svenskar kan inte leva under islam.

 13. Lasse Anckarman
  Det Muslimska brödraskapet företräder inte enbart araberna utan det angloamerikanska imperiet ända sen organisationen grundades under Brittiskt överinseende. Jag gissar att dom finns med i alla sammanhang där dom tillåts existera eftersom dom bla är en underrättelseorganisation och maktfaktor. Övriga organisationer känner jag inte till men litar inte på att dom inte kan vara infiltrerade eftersom imperiet har motiv. Därför bör man se de utifrån kommande påtvingade förändringarna som motiverade bla för att i Sverige installera(ytterligare) en proxy för nämnda imperium. Enskilda muslimer behöver inte ha ngn vetskap men blir likväl en del av en sorts maktövertagande allteftersom den demografiska balansen förändras. De onämnbara som du ändå nämner är också en proxy för samma imperium och har blivit tvingade in i den rollen precis som muslimerna. I båda fallen har dom hindrats att få utvecklas ifred där dom var från början. I det ena fallet tvingades dom bort från Europa. I det andra fallet till Europa. I båda fallen tjänar dom som verktyg för imperiet, nuvarande respektive kommande.
  Även om narrativet i artikeln inte var superbegåvat så gör demografin+imperiets ständiga trixande att farhågorna är motiverade.
  Muslimerna har sen början av 1800-talet varit tilltänkta vapen för Brittiska imperiet mot dess rivaler dvs bla vi och övriga Europa. Nuvarande Prince of Wales dansar sabeldans med saudierna ikädd traditionell saudisk klädnad. I England ses han kanske som en kuf. Men jag tror det är en del av Britternas och angloamerikas högst allvarliga allians med Islam och mot oss övriga. Men om vi skrattar åt det så skrattar dom kanske ännu mer åt oss medan dom tar över.

 14. Bra artikel! Jag tycker att den belyser väldigt viktiga punkter som bör tas upp.

  Jag har en tanke som jag tror är relevant i diskussionen.

  Till att börja med kan jag påminna om att när jag växte upp på 90-talet var religionskritik en form av reflexreaktion i det sekulära, ateistiska Sverige. Alla former av åsikter som grundade sig i religiös litteratur hånades och avfärdades utan vidare. Jag lärde mig från tidig ålder att människor som har en religiös övertygelse inte är värda luften de andas och kan med säkerhet ignoreras.

  Det var då. Nu har en viss religion fått en särställning i kritiken och man räds inte yttra dess namn av rädsla för att avslöja de sprickor som träder fram i ”Värdegrunden”. Vi blir av någon anledning ledda att tro att om ”bara dom får göra sina böneutrop så håller de sig till sina böner och myspredikningar i den lokala moskén.”, när principen alltid har varit: ”Ge aldrig ens en millimeter till fundamentalisterna för det kommer aldrig att sluta där.” när det gällde livets ord, scientologer eller till och med svenska kyrkan.

  Och jag anser att jag har all anledning att tro att det inte kommer sluta med ett tillåtande av böneutrop, särskild arvsrätt eller andra krav. Islam är en förtryckande ideologi och diktatorisk i sin essens. Att det inte skulle manifesteras i verkligheten av de trogna följarna eller imamerna är intellektuellt oärligt och naivt.

  Jag tvekar inte på att någon annan har haft en annorlunda upplevelse i ett tidigare Sverige, men jag tror att många kan känna igen hyckleriet i religionskritiken om vilken religion som är ”fair game” så att säga.

  Vänliga hälsningar

 15. @ Kjell Holmsten, du kan ha rätt i att det ser ut som att NV numera är en del i den SD lojala oppositionen. Så är det emellertid inte alls kan jag försäkra dig efter att ha diskuterat frågan med NV:s redaktör.

  Du kan dessutom ha rätt i att de ”verkliga problemen, farorna med framtidens politik diskuteras inte här”. Men det är min genuina övertygelse att ett valår som detta så får vi alla lov att vara lite mer pragmatiska och se till vad som är rimligt att åstadkomma.

  Dvs djupa, filosofiska och analyserande detaljdiskussioner skall givetvis diskuteras utan åsiktsfilter (så också på NV), men dessa diskussioner får inte överskugga de närliggande problemen där jag tror att många av oss delar grundsyn.

  Lasse Wilhelmsson tycker jag själv är en vederhäftig människa, precis som en del andra debattörer. Hans och andras vurm för att dissekera orsakerna kan dessvärre utnyttjas av andra grupperingar så att de primära frågorna som väldigt många människor på daglig basis anser måste åtgärdas blir sekundära.

  Den fällan vill inte NV gå in i, det är fokusering på ett mer övergripande plan som gäller och då behöver inte allt analyseras ned i molekylformat med risk för att man får en kvasidebatt på detaljnivå om vem som har mer rätt än någon annan.

  Du och andra må möjligen tycka att detta är populistiskt men nu gäller det att väcka så många som möjligt inför valet så att alla med rösträtt verkligen överväger sitt eget val för vilka man skall rösta på.

  Därför är det primärt att övertyga alla om det viktiga i att utnyttja sin rösträtt, allt annat är anarkistiskt tänkande.

  I en ideal värld har alla väljare 100 % koll på alla fakta och har haft tid att sätta sig in alla politiska frågor som berör ens vardag.

  Tyvärr ser inte verkligheten ut så ännu varför vi måste enas om de mest övergripande sakerna, dvs vad är tio i topp på det sakpolitiska området som måste åtgärdas och hur ser de politiska partiernas förslag på lösningar för dessa frågor.

  När man bildat sig en personlig uppfattning om detta pallrar man sig iväg till röstbåset och lägger sin röst, oavsett vilket parti man till slut väljer.

  Mats Gabrielssons filmprojekt där Lasse Wilhelmsson har en betydande roll kan behöva puffas för igen, se länken nedan.

  https://newsvoice.se/2017/12/05/lasse-wilhelmsson-det-fria-ordet/

 16. Jan Norberg at 09:36

  Det stämmer att NV inte är en del av den SD lojala oppositionen. NV är/ska vara oberoende och inte partipolitisk. Tolkningen att NV är SD-lojal är en efterkonstruktion. Utöver det är det sant att jag personligen vid flera tillfällen varit kritisk till tex S så det gäller att inte blanda ihop min person med NV och det gäller både läsarna och mig själv.

  Men detta problem med att man är både debattör och/eller har ena åsikter gäller alla journalister och tidningar över hela världen.

  Jag skulle gärna ta in fler kommentarer, repliker och debattartiklar från vänstern, men de skickar inga trots att jag efterfrågar dem. Är inte det väldigt avslöjande? Allt är så vänster eller högerpolitiskt.

 17. Jan Norberg och Kjell Holmsten: Har också på liknande sätt fört diskuterar med Herr redaktören och kan garantera att han är närmast naivt politiskt befriad från någon speciell agenda, vilket ganska unikt i sig faktiskt. Tycker mig se att de flesta som har en fallenhet för följa icke MSM-pressen ofta utvecklar ett tunnelseende. Dem läste just nått eller har bevittnat någon häftig video på Youtube och likt papegojor återrapporterar dem bara vad andra framfört. Den fällan är det i och för sig ganska lätt att hamna i. Man kanske tror att man förstår vem Sassersson är, bara för att man läser hans artiklar eller på annat sätt hänger med vad som sker på NW, men skenet bedrar. Det är en av orsakerna till att jag anser NW vara en av de få alternativa ställena för informationshantering utan för MSM som är både trovärdig och ickepolitiskt i sin politisering av just nyhetsrapporteringen. Det sistnämnda speglar kanske mest det mediala landskapet i Sverige mer än något annat.

 18. Jag antar att det är så här symptomen avhandlas i i Israel. Där har man stulit ett helt land och hållit en majoritet av livsfarliga självmordsbombare och terroristiska muslimer i herrans tukt och förmaning under nu en mansålder. Moskéer och begravningsplatser som funnits på olika håll i Palestina har väl schaktats bort för länge sen. Där är det invandrare från Europa som bekämpar muslimer på Islams egen hemmaplan. Och herregud vad bra det går. Där kan vi säkert hämta värdefulla kunskaper om överlägset effektiva demokratiska metoder när det gäller att hålla muslimer i schack. Ett alternativ är förstås att vi börjar intressera oss för orsakerna till att muslimer börjat längta bort ända till oss här bland snödrivorna i norra Europa. En artikel om orsaker i stället för symptom vore kanske på sin plats.

 19. @Red: Jag tror att Vänstern vill inte ta i Newsvoice med tång, och du kommer få ytterst svårt att få dem att välja NV som plattform för debatt. En artikel som denna hade du aldrig publicerat på NV för sig fem år sedan. Utan att kalla din analys främlingsfientlig så skulle din artikel passa in lika bra i mängden av liknande skapelser på Gates of Vienna eller valfri högerextrem publikation.

 20. Detta var en riktigt viktig artikel att fundera över.

  Precis som med övertagandet av media och finans är det med islam.

  Vårt samhälle är uppbyggt kring tidsperioder om fyra år. Längre sträcker sig inte visionerna.
  Medan ismerna jobbar med tusenårsplaner. Små små steg dvs på samma sätt som man byggde landet.
  Var och en strävsamt med lite bättre villkor för efterkommande. Nu backar vi på alla fronter.
  Välfärd, kommunikationer, yttrandefrihet you name it.
  Ta upp kampen och bestäm en linje att följa inför varje beslut.

  LeifB

 21. Electrolux dåvarande vd Hans Werthén, en av Sveriges stora industrimän, blev indragen i en ordväxling på Sveriges ambassad i Washington på sjuttiotalet med en amerikansk politiker, amerikanen sa att om Volvo fortsatte att växa som det svenska bilföretaget gjorde nu så skulle det på tio år bli större än GM. Hans W replikerade med att om hans tre månader gamla barnbarn skulle fortsätta att växa som det gjorde nu skulle barnet vara större än en elefant på femårsdagen.
  När jag som barn flyttade till Sverige på sextio-talet var det mycket aktivitet i Danska föreningar och Danska kyrkan, vi umgicks med danskar och reste ofta till Danmark och släkt och vänner från Danmark kom för att besöka oss Sverige. Det blev många turer med Paddan i Göteborgs kanaler, Lisebergsbesök och andra turistattraktioner för att visa upp det nya hemlandet. Vi skröt ordentligt om Sverige, det påstods att det var endast i Sverige man hade råd att leva som en riktig dansk!
  Danska kyrkan hankar sig fram fortfarande men vi har ingen anknytning till den eller andra danska föreningar i Sverige. I den mån vi umgås med andra danskar är det en ren tillfällighet eller någon släktträff, man blir svensk helt enkelt.
  Detsamma gäller för dagens invandrare, det gäller att de får så många sociala knutpunkter det bara går, nu, inte senare för då kommer dessa knutpunkter inte att vara efterfrågade.
  Kyrkan eller Moskén är den första naturliga knutpunkten för invandraren, tänk bara på hur stark kyrkan är i USA som är ett invandrarland.
  Vare sig Islam eller Kristendomen kommer att få någon dominerande ställning i Sverige eller andra länder i norra Europa, religionens plats i våra liv här har inte den politiska kopplingen, anser jag.

 22. Janna at 11:38

  Börja debatt är viktigt, anser jag, men som skrivet av Per att religionen får förmodligen svårt att etablera sig igen i Sverige efter år av sekulärisering. Långsamt väcks sannolikt motståndet hos vänster, höger, under och över.

  Vidare, lyckligtvis är det inte vänstern som bestämmer längre vad som kan och får debatteras. Jag skriver enbart utifrån mina iakttagelser och tankar. Jag låter mig inte styras av en ”höger”. Det är bara vänstern som med text, och ordvåld försöker få det dit.

 23. Jag har aldrig kritiserat NV för att denna sida finns. Det jag har kritiserat genom åren är den enögda artikelspridningen om ondskan från Islam. Och visst håller jag med om mycket om denna folkvandring som pågår mot Europa. Men för att kunna göra något, för att förstå hur den Svenska eliten tänker behöver vi diskutera orsakerna. Jag anser med många att världen är i händerna på Amerikanska, Brittiska och Israeliska eliter där majoriteten är [censurerat ord av NV] och Bankoligarker i spetsen som Rothshilds mfl [censurerat ord av NV]. Jag har länkat till flera sidor om detta. De flesta vet väl här att världsmarxismen är en juvel från just dessa [censurerat ord av NV] som också har [censurerat ord av NV] som rättesnöre. Hellstorm är en bok som nu är ute på Svenska och måste läsas och recenseras här på NV. Annars missar vi mycket när det gäller det [censurerat ord av NV] spöket som ligger som en svart skugga över västvärlden. Jag kritiserar inte att dessa artiklar om islam kommer fram, det jag kritiserar är ensidigheten när orsaken till Islams terrorgrepp är [censurerat ord av NV] pragmatisk ondska, allt för att stärka och utveckla Israels makt i det Anglo[censurerat ord av NV] nätverket eller om vi så vill NWO.

 24. Som tillägg till detta rekommenderas boken ”Familjeliv och levnadsmönster bland mellanösters muslimer” skriven av Naser Khader som bor i Danmark sedan 1974. En mycket intressant och aktuell bok där det görs en beskrivning av vad islam innebär.

 25. @ Per Larsen,

  Tyvärr måste jag säga att du är inte lite naiv. Du beskriver hur det var när du kom hit från Danmark på 60-talet. En målande, rosenskimrande beskrivning av hur ”vackert” det kan vara och hur allt föll rätt på plats. Men Per, hur många danskar kom till sverige på 60-talet? Kanske 1000 st. Danskarna har dessutom ganska lik kultur och religion som i Sverige. Så en integration där borde inte stöta på särskilt många problem.

  Men i Sverige idag, har vi enligt IPSOS (2014) 1 650 000 muslimer! Ser du skillnaden? ditt resonamang om sociala knutpunkter på 1 650 000 muslimer framstår mest som enstruts som stoppar huvudet i sanden och där skapar sin egen verklighet. Och hur många av de i Sveige invandrade Danskerna är muslimer??? Snälla Per – våga kasta dina skygglappar!

  Muslimer kommer aldrig att kunna ”integreras” i det Svenska samhället. Det ligger liksom lite utanför deras snävt hållna religiösa ramar. Så din jämförelse har en rejäl slagsida!

 26. Kjell at 14:35

  Ok vi fattar vinken. Nu låter vi [censurerat ord av NV] vara i fred i denna debatt. Artikeln handlar om Sverige klarar av att integrera svenskarna till Islam eller om ortodoxa muslimer låter sig integreras i sekulära Sverige.

 27. @Öystein Rönne, oroa dig inte för integrationen den pågår för fullt och innefattar alla, vilka invandrare det än må vara som kommer hit till vår avkrok i världen. Integrationen pågår på arbetsplatserna, i skolan och i de politiska partierna, men det kräver att man måste vara lite aktiv själv för att förstå detta, men det har du och andra inget intresse av.
  Det blir värre att integrera de gamla domedagsprofeterna i SD, men vem vill ha med det gänget på vagnen mot framtiden. Ni får sitta kvar i er gamla folkhemsillusion, där kan ni odla ert spelberoende, knapra psykofarmaka och drömma om fornstora dagar när ni jobbade svart, var långtidssjukskrivna eller gick på a-kassa. Det är inte konstigt att välfärden har tagit slut.
  Tut, tut sa tåget och så gick stationen!

 28. @Kjell Holmsten. Du har rätt i att NV undviker den elementära frågan om den oantastbara gruppens dominans när det gäller vita länders (vet ej hur det förhåller sig med denna grupps inflytande i Kina, Indien och övriga världen) – vitala/grundläggande funktioner: politik, bank- och utbildningsväsendet och media. Med tanke på att det fortfarande är svårt att väcka folk när det gäller insikt om de nu rätt uppenbara symptomen på den sjukdom som nämnda dominans har resulterat i, ter det sig helt enkelt lönlöst att försöka upplysa den sovande om sådant som inte syns utan hjälp av speciella glasögon. Jag har själv vaknat när jag för knappt tre år sedan efter tips från en person jag litar på, utrustade mig med sådana glasögon, bland annat genom att ta del av Lasse Wilhelmsons blogg.

 29. @ Per Larsen,

  Intressant, vad menar du att jag borde göra för att bidra till integrationen av invandrarna?

 30. Många vill ta på sig rollen som den ultimata sanningssägaren och avslöja värdens lögner. Anser att Lasse Wilhemsson är bra, men det han framför är inget nytt, möjligen för honom själv. Som jude är han fixerade vid det judiska. Inte så konstigt egentligen. Man borde fråga honom varför han blev kommunist från början istället. Nu har jag inte läst allt av vad han skrivit, men tycker inte jag lär mig något nytt av honom. Alls. Nej, så länge man inte gå in på penningpolitiken och vad hur dom stora pojkarna gör, när dem begår de mest fulländad rån man överhuvud taget kan begå (råna folket) så krafsar man lite på ytan bara.

  Den ultimata, utan jämförelse, sörsta sanningssägaren som klarar av att ”connecting all the dots”och som man faktiskt lär sig något nytt av, är enligt mitt tycke: Fritjof Adams, om man nu orkar med hans något jobbiga röst. Han är i mitt tycke en av de skarpaste analytikerna som klarar av att binda ihop hela nätet på ett försåtligt sätt. Dock är hans kanal något spretig och man måste lyssna på många, många av hans program och plocka lite här och där. Men dum är han inte.

  Tänker inte ge någon länk. Ni får anstränga Er själva lite också. Lägg ner tid på att lyssna bara.

 31. Per Larsen, du har helt rätt i att integrationen sker på arbetsplatsen, i skolan, i partier etc. så länge de invandrande SPRIDS UT, som skedde med dig. I Malmö och många platser i Sverige idag sker motsatsen: De invarndrande isoleras istället för att integreras. Den Svenska makropolitiken ör skerligen inte menad att segregera, men det är den praktiska effekten av dagesn gettopolitik. Tidigare när ”gästarbetare” kom in integrerades de iaf på jobben. En skola med nästan bara invadrarbarn eller ett ungdomsgäng utan jobb kan istället ge en gruppgemenskap i att vara ”utanför”.

  Att ”vi” ofta är rädda bottnar i att vi ser dem som de lever, i grupp med eget språk, bruten Svenska och egen religion som säkert ofta kan bli de enda gemensamma för många i det nya landet.

  Sedan är Svenskar, och samma ofta överallt, livrädda fär att invandrarna ”tar över” om dom flyttar in i ett område. Men även det är vårt fel! Vi bestämmer strukturen, men vi har ”inte tänkt på strukturen” i nuvarande omställning. Gör v det jan vi mycket enkelt ändra p å det mesta och med få protester.

  Regel 1- Se till att invandrare sprids i alla delar av landet med en maximal ”kvot” av immigranter i varje område, så att maximalt ca dubbelt så många som har kommit in i landet får bosätta sig i varje ”område”. Regel nummer 2: Samma som regel 1. En enda regel!.
  Det betyder om 1% är ”ny-immigranter”, alltså kom in under sista 10 åren, tillåts endast dubbelt så många ha fast bostad i t.ex varje 1000-personers bostadsområde. Alltså 20 personer, eller två familjer. Dessa kan då välkomnas som människor, eftersom vi vet att de inte kan ”öppna dörrarna för hela släkten” och ”ta över bostadsområdet”. Då assimileras de precis som du och din familj och de flesta av de tidigare immigranterna, accepteras de som valiga mönniskor, fast med en intressantare bakgrund.
  Och ingen blir längre hotad av att marknadspriset på deras villor eller fastighetr eller bostadsrätt skall sjunka till nöra noll, etftersom ”ta över” går inte längr.
  För dem som det inte passar bör vi hjälpa till att återvända så gott vi kan. Gängbrott kommer inte försvinna men säkert reduceras med 90%. Men det värdefullaste böir nog att immigranterna kommer välkomnas som du völkomnades när du kom till Sverige Per Larsen. Som personer.

 32. @ Ale,

  Jag har sett inslagen i alla dina länkar nu. Mycket intressant och klarläggande tycker jag. Även pedagogiskt bra. Tack!

  Vad anser du att man ska göra åt det hela?

 33. Många olika saker: dels att att sprida kunskapen, inte enbart om hur penningpolitiken fungerar, utan dessutom också sätta den i relation till vad som sker i landet samt varför. En demokratisk pressess bygger på att medborgarna är upplysta och kan göra val som gynnar folket, inte missgynnar dem. Det är här mediernas roll kommer in, nämligen att fördumma folket och väljarna så till den milda grad att dem inte fattar någonting om vad som egentligen sker. Ser man inte eller förstår man inte penningpolitiken yttersta roll, faller man lätt offer för dramatiska utspel som både politiker och media ägnar sig åt hela tiden med diverse smaskiga avslöjande. Allt, nästan allt media i dag tar i, och allt det som politiker tjafsar om, handlar bara om en enda uppgift – att rikta uppmärksamheten bort från det väsentliga. Fånga folkets uppmärksamhet med trams och rikta uppmärksamheten åt ett annat håll än mot kunskap om hur allt hänger ihop. Min tes är att alla system också är slutna system, så är vårt samhälle också konstruerat. Det blir då makthavarnas främsta uppgift att enbart smörja det slutna system. De är vad alla partier i dag gör. Vi kan inbilla oss att vi har frihet och valmöjligheter men det är blott en skimär – för vem har frihet i ett slutet system? I ett slutet system är det din roll som människa att enbart valsa runt – aldrig förstå varför. Skulle du förstå, bryts magin och då slår dig fri. Här är det av ytterst vikt att förstå penningpolitiken och vem som kommer att tjäna oerhörda summor på alls vårt arbete och vem som kommer att förlora allt. Allt annat som tas upp är trams, ämnat att rikta uppmärksamheten bort från det väsentliga.

  Granska varje politiskt parti – vad dem säger eller inte säger om penningpolitiken, innan du röster. Det räcker nämligen inte enbart med etnisk, politisk- eller religiös frågor eller upplysning; för utan förståelsen kring de monetära slutna systemet, fattar man inte vad som komma skall.

  Man brukar säga att Sverige har fantastiska företagare och uppfinnare osv och vi frågar oss varför folk i andra länder vaknar upp och organiserar sig. Svaret ligger i att det svenska systemet är lika sofistikerat i sin eleganta politiska konfiguration som en IKEA-butik. Andra mindre utvecklade länder saknar denna finnes – då blir det enklare att begripa sammanhangen. Det krävs nämligen ämnesövergripande kunskaper och insikter som överstiger graden av manipulation för att sätta allt i sitt sammanhang. På samma sätt som du dekonstruerar graden av manipulation i en IKEA-butik. Varför alla i butiken gå efter en snitslad bana (omedvetet) och varför dem jordnära, billiga enkla sakerna alltid finns presenterade i slutet av de utstakade vägen som gör att alla köper på sig mer saker än de tänkt sig, och dessutom är stolta över det också. Förstå varför mjölken alltid finns längst in i matbutiken, istället för strax innanför dörren. Sverige är uppbyggd av skara skickliga försäljare. Därför måste folket bli än skickligare politiska konsumenter.

 34. @ stenbj,

  Ditt resonemang är bättre än hur det ser ut idag, men det finns en hake som gör att det inte är genomförbart: Politiker skulle plötsligt ”riskera” att bli granne med invandrare, och det är ju det sista man vill.

 35. @ Per Larsen Oroa dig inte för integrationen för den pågår för fullt, säger du !?!
  Men, du – det är väl inte så konstigt att vi svenska folket blir oroliga när vi ser att massinvandringen håller på att slå sönder den trygga svenska modellen, den ödmjuka svenska modellen, där vi gick i sock i plast och drack minimjölk, där vi inte behövde låsa ytterdörren, där vi svenskar var ett förhållandevis saktmodigt folk som inte tog för oss av det som inte var vårt, i ett Sverige där polisen var mer närvarande och fanns i större utsträckning till hands vid en brottsanmälan, där det inte fanns någon islamisering av Sverige, där det var färre åldringsrån, utomhusvåldtäkter, bilbränder, kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld, där det var ordning och reda och disciplin i skolorna, där det gick mycket snabbare att få en lägenhet, där det gick snabbare och lättare att få en anställning, där det var lättare och gick snabbare att få tid hos en läkare eller tandläkare, där det var mycket kortare köer till operation på lasarett etc. etc.

  Även Professor Paul Lillrank vid institutionen för produktionsekonomi vid Aalto-universitetet har märkt att Sverige är på väg utför, han säger i Hufudstadsbladet, HBL – att Sverige håller på att förvandlas till ett otryggt parallellsamhälle med en etnisk underklass. Mångkulturalismen startar konflikter och politikerna i Sverige har fått storhetsvansinne.
  Och Magnus Norell, forskare med inriktning på terrorism och säkerhetspolitik varnar för att ett islamistiskt parallell-samhälle i tysthet håller på att växa upp i Sverige, enligt en rapport från 2017 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Rapporten beskriver de idéer som Muslimska Brödraskapet har gjort sig känt för och den anger dessutom metoden för hur omdaningen av det svenska samhället i islamisk riktning bör gå till”, skriver rapportförfattarna. Bland annat bör flickor kontrolleras hårt och muslimer följa andra regler än sekulära medborgare. Muslimska organisationer i landet uppmanas dessutom till att mobilisera sina krafter i en rikstäckande islamisk informationskampanj. Det uppfattas som en religiös plikt att sprida islam”, står det i rapporten.

  Men OK, du har alltså inte märkt någonting, du kanske bara läser vänster-massmedias propaganda och tycker som de för de har ju sagt till svenska folket att Sverige håller på att bli ett riktigt bra land nu- i och med invandringen !!!

 36. Vad Ale videohänvisar till stämmer överens med Albert Pikes ”dröm” för 150 år sedan. Ett kaos som ingen kan föreställa sig.

 37. @ Ale,

  Jag har sedan jag tidigt börjat läsa det du skriver insett att du har riktigt bra koll på sammanhangen och hur allt hänger ihop. Du gör därmed alltid träffsäkra analyser. Därför är det alltid med stor behållning man läser vad du skriver, så också detta inlägg. Jag tror mig faktiskt själv också besitta iaf hyfsat bra insikter hur allt hänger ihop. Särskilt på vilka sätt du som medborgare blir lurad, bedragen och hjärntvättad. Dock är helhetsbilden, ska jag erkänna, av hur de ekonomiska strukturerna hänger ihop, inte det område jag kan påstå att jag behärskar bra. Därför var dina bifogade länkar ovan riktigt intressanta och lärorika för mig.

  Jag vill inte lämna den här slingans grundartikel för mycket, men det du beskriver skulle verkligen vara intressant att vända och vrida på litegrann. Bl.a. frågorna: Hur punkterar vi detta system? Och hur ska systemet som ersätter nuvarande vara uppbyggt? Dock ska vi kanske ta dessa frågor till en framtida mer logiskt kopplad grundartikel. Vi får se vad Torbjörn säger.

 38. Sammanfattningsvis påstår jag att det behövs fler sociala knutpunkter för alla invandrare som kommer till Sverige, det kan vara religiösa rörelser, engagemang i politiska partier, välgörenhetsföreningar, idrottsklubbar, kursverksamhet, caféer och matställen för att nämna några. Det är bra om dessa sociala knutpunkter är utspridda och att en del inkluderar olika grupper som svenskar till exempel. Det skapar en grund för att bygga nätverk som i sin tur är grunden för en möjlighet till integration och arbete.
  För att ge trygghet åt de nyanlända måste vi skapa billiga resmöjligheter från och till deras hemländer, alla skall ha möjlighet att kommunicera med släkt och vänner, vilket är enkelt idag med internet, och slutligen skall den nyanlända få anledning att vara stolt och glad över att ha hamnat i Sverige.
  I framtiden blir det bara värre(!) därför måste vi rusta för nya vågor av migranter, Sverige klarade av flyktingvågen från forna Jugoslavien och det går sådär med Syrienkrisen. Men tänk om det brakar loss i Indien och Pakistans pyrande fiendskap och en våg om flera miljoner Indier kommer hit? Hinduer med hög utbildning, starkt rotade i några av Indiens alla kulturer?
  Det blir inte de invandringskritiska partier som kommer att skapa framtidens Sverige, dessa partier påstående om en svunnen Grönköpingsidyll befolkad av rågblonda barn som heter Lisa och Pelle är lika galet som att tro på den sjunkna staden Atlantis eller utomjordingar. Sverige har en historia med många konfrontationer, krig, svår nöd och fattigdom, det skall man inte glömma när vi som nordens mäktigaste ekonomi anpassar oss till en globaliserad värld, det är den värld vi lever i.
  För varje ny kris och migrantvåg kommer vi att bli bättre på att hantera situationen, ju fler som hjälper till desto fortare går integrationen och problemen minskar. Invandrarfientliga partier motarbetar integrationen och skapar oreda med ryktesspridning och förtal av olika folkgrupper.
  Du väljer själv om du vill vara en stoppkloss eller en aktiv medborgare i ditt land.

 39. @ Öystein Rönne
  Det verkar som att det finns dom som fortfarande har riktigt stora skygglappar på sig, skygglappar som ibland har vuxit fast på huvudet – och det är klart, då ser man ju inte så mycket – nej, det är ju klart, man kan inte begära för mycket.

 40. Öystein Rönne, betr. ditt svar till mig.
  Faktiskt tror jag att inte ens politikerna skulle ”riskera” något genom att bli granne med en immigrantfamilj. ”Risken” består ju ia att plötsligt hela området man bor i ”tas över” av immigranter, och huspriserna sjunker. Den risken elimineras genom en ny ”Aktiv Integrationspolitik” som jag föreslår. Politiken som består av end enda regel/lag!
  En annan effekt som jag ej nämnde blir att utan koncentration i områden dominerade av muslimer blir det mycket svårt för imamer att rekrytera folk. Inga ”muslimklasser” utan 1-3 muslimer per klass medför att den indoktrinering som idag startas i muslimklasser som har anpassats till ” stor mängd muslimer i området” helt enkelt försvinner!
  Så om vi slår hål på den nuvarande SEGREGATIONEN som passivt pågår överallt i Sverige idag försvinner snart alla problemen med muslimer vi har i Sverige idag. De radikala IMAMERNA inser att de inte kan ragga upp tillräckliga underlag för att ”vara effektiva” eftersom de missnöjda gäng som finns idag försvinner och eventuella moskbidrag från Saudi Arabien försvinner då till andra länder som fortsätter att praktisera den ”laissez faire” politik Sverige och de flesta EU lander har idag.
  Tänk på detta: En enda regel kan ändra hela strukturen och därmed eliminera den ”Apartheid” som gradvis gror starkare och starkare i Sverige idag.
  Om vi inte handlar snart blir det inbördeskrig eftersom Svenskarna har sett hur det gick i Bosnia och likheterna är slående: Segregation ledde till klumpar som gradvis växte sig större och till slut slogs ihop tills en hel landsända togs över. När kommer Malmö, etc. kräva att bli en ”fri stat”, finansierad av EU istf Sverige? När Svenskarna blir förbannade, gissar jag. Men då är det försent.
  Med hjälp av ”aktiv integration” (AI) istf passiv segregation som vi ser idag behöver inga domdeagsprofetior om Sverige faller isär riskeras att förverkligas längre. (Hade ingen aning om att problemet kunde lösas med hjälp av AI!)

 41. @ Öystein Rönne
  Ett förtydligande Öystein, skygglapparna avser naturligtvis inte dig, för vi har ju som sagt samma uppfattning om det här. Och tack för din positiva respons på det jag skrev !

 42. @ Erik Wiklund,

  Ja så är det, som en klok man en gång sa; det är lättere att hjärntvätta en person, än att få hen att förstå att hen verkligen är hjärntvättad. Hjärntvättad individ = individ med skygglappar.

  Det är därför att detta projekt, att försöka väcka svenskarna från sin hjärntvätt är så svårt. Just därför behövs alla vakna krafter som bidrag. Jag tror att du är en av dem! Fortsätt så, och ge aldrig upp! Tillsammans kanske vi kan väcka befolkningen och styra om den Svenska skutan från kursen som med marschfart är på väg rakt mot grynnor och mycket otrevliga grund, och genom myteri haffa rodret och styra upp på kontrakurs.

 43. Tack Öystein, det var vänliga ord. Tack. Det finns fler orsaker till varför det är bättre att först försöka förstå det monetära systemet, innan man går in på etnicitet, kultur, kön, religion osv. Maktens har inte så många verktyg i sin låda som man kanske tror – strängt taget två stycken, men dem tränger djup in: ytterst våld eller hot om våld samt fördumning genom propaganda. Ju kraftigare och effektivare ett maktverktyg är, ju mer måste man ljuga i språket kring dem. Detta är som mest uppenbart inom militära och ekonomiska sammanhangen. Inom det militära talar man alltid om mål – exempelvis ”mjuka mål” (människor) samt ”kirurgiska snitt” (bombningar av försörjningslinjer – trossen) eller att man ”mjukar upp” motståndaren (bomba skiten ut dem).

  Inom det ekonomiska kontexten, är den ytliga terminologin närmast oöverskådligt bred, ogripbar, men under ytan trivialt enkel i sitt diaboliska hantverk. Det är orsaken till att man i språket måste ljuga om vad man egentligen gör med hela samhällen och människor.

  Sanningen är så enkel, att vi inte ser den. Vi talar om att vikingarna åkte på rövartåg, alternativ idkade handel, om motståndaren var dem övermäktiga. Inget har ändrats sedan dess. Det finns ingen skillnad mellan Lenins maktövertagande av plundringen av landet och dess befolkning och socialdemokratin i Sverige. Skillnaden ligger i hur stort bytet blir. I kommunismens namn kollektiviserade man jordbruket och hela industrin. Resultatet blev att rånbytet blev så magert att det knappt var mödan värd, så hela den kommunistiska tanken dog. Bättre då att låta medborgarna slita i sitt anletssvett, för att sedan råna dem på arbetets frukter. Tar lite längre tid, men omvänt blir bytet så mycket större. Det är orsaken till att muren föll 1989 och samtliga länder ställde om till till Milton Friedmans monetär teorier, som startade med militärkuppen i Chile 1973. Istället för att låta staten konfiskera all egendom, låter man istället medborgarna nästan jobba ihjäl sig, för att därefter enbart konfiskera cirkus 55 – 60 % i skatt. Resten av inkomsten går via lån till bankerna, så att befolkningen överbelånar sig, för att få någonstans att bo. Staten och kapitalet pumpar sedan upp bostadspriserna, genom billiga lån, för att sedan dumpa marknaden, så folk får gå från hus och hem och vips, kommer makten och köptillbaka all inarbetad egendom för en sopstyver. Sedan gör man det hela gång efter gång, och ingen fattar någonting. Det är ett hantverk.

 44. Så enligt artikeln och de flesta kommentar hade allt varit frid och fröjd om inga flyktingar kommit hit? Att USA, EU (dvs vi), Israel och Saudiarabien med hjälp av Nato bombar, förgiftar och gör livsmiljöer obeboeliga i Mellanöstern är inget vi, som svenska medborgare, ska lägga oss i? Det är förstås flyktingarna som är problemet. Så länge de kan hållas inlåsta i krigsområdet är de lagom underhållande före kvällsandakten. Precis som palestinierna som stått för underhållningen sedan 1948. Snacka om skygglappar. Här måste diagnosen bli en typ av tunnelseende som får glaukom att framstå som vidvinkel.

 45. Ale: Jag håller med dig i det mesta du beskriver. Men vill du som jag skicka hem alla som uppehåller sig i detta land som inte har sina generationer av släkt begravda på Svenska kyrkogårdar. Vill du skicka hem alla de som inte ser ut som vi, beter sig som vi, pratar som vi, älskar som vi, beter sig mot kvinnor, barn som vi – Det vill jag. Men för att kunna åstadkomma allt detta måste de ovälkomna snyltarnas hemländer få stabila förhållanden där de kan äta, leva och sova utan att riskera livet. I annat fall kommer de ovälkomna snyltarna begå självmord, terrorisera, begå kriminella handlingar som mord, rån, misshandel för att slippa åka hem. Allt detta kräver att vi förstår vilka krafter det är som styr och bestämmer i den elit som bestämmer det penningsystem vi har som bekostar krig och folkfördrivning för imperialistiska syften gör vi inte detta kommer vi aldrig att lyckas göra Sverige svenskt igen. Nåväl vilka är då denna elit? jag 75% av dem är (förbjudet ord) inom en (förbjudet ord) och har byggt upp denna hjärntvätt de europeiska folken matats med sedan urminnes tider. Nu har dessa människor snart kommit i mål – Slakten av ett folk som bott i Europa och har samma färg som de flesta värphöns har.

 46. Massinvandringen måste ses i ljuset av att rikta bort folks uppmärksamhet, från vad som komma skall. Här komme SD och alla andra partier in i bilden som en uppdiktad opposition. Det finns inget riksdagsparti som erbjuder ett alternativ till det slutna system Sverige idag. I stället skor dem sig alla och dem tänker inte släppa taget. Det är inte heller meningen att det får finns ett alternativ. Skulle det uppstå ett alternativ, skulle de benämnas som det största hotet mot vår samhälle och alla krafter skulle göra gemensam sak och slå ner det ögonblickligen.

  I massinvandringens kölvatten uppstår en kakofoni av motstridiga röster om etnicitet, kultur, religion, ålder och kön som alla för och emot – precis som man vill ha det.

  Se bortom allt detta. Se till djupet och du finner inte detta mångfald. Så fort man snubblar över sanningen, vet man om det. Det liksom klickar till i en, utan att man får den där dåliga eftersmaken i munnen.

 47. @ Ale,

  Itressant, verkligen, men min fråga kvarstår: vad gör vi då för att ”döda” detta system? Vad borde det stå i ett partiprogram för att övertyga dig att ”detta är den rätta vägen att gå”?

 48. Öystein Rönne: ”Vad borde det stå i ett partiprogram för att övertyga dig att ”detta är den rätta vägen att gå”?” Din fråga visar ju med emfas hur hjärntvättad du är, och inte bara du? Fråga dig i stället vad kan vi, det Svenska folket göra för att ”frigöra oss” från det slaveri som vi är satta under. Om du inte förstår vad jag menar och kanske undrar ”vadå? Slaveri, Slavar, skuldslav, skatteslav?” Ja då har du lång väg att kämpa för att frigöra dig från dina bojor och alla ”tankesystem” som eliten bäddat in dig i ända sedan du föddes av din moder som bröstfödde dig in i detta system. Det är grymt, jag vet, men sanningen är hemsk när den uppenbarar sig för oss.

 49. Jag är ingen politiker. Jag vet inte. Vad anser du själv?
  Genom en offentlig öppen debatt, i ett neutralt forum, kan vi säkerligen rensa ut stora delar av kulturmarxismen från media.

  I stort och smått, så mycket måste göras i rätt tid. Informera om penningpolitiken roll – vem som tjänar och vem som förlorar på den aktuella förda politiken. Det vill säga informera om att nästan alla som har tagit på sig stora bostadslån kommer att förlora mycket dem äger och har. Alla som sparat i banker kommer också förlora stora värden – som i Grekland ungefär.

  Den ”onda” kontrollerande rädda makten som fenomen, kommer vi aldrig ifrån, till skillnad från kärlekens makt (får bli i en annan artikel). Maktens makt är inte starkare än att om alla anser att makten inte har något makt, så går makten förlorad sin makt – som i den Arabiska våren t ex. Bestämmer sig alla för att statsministern inte har makt, har hen inte heller något makt.

  Ungefär så här – men kan ändra mig, om jag har fel:

  -Gå ut ur EU.
  -Inför kommunala och landsomfattande folkomröstningar.
  -Satsa på det svenska försvaret genom allmän värnplikt.
  -Återupprätta polisväsendet.
  -Skär bort stora delar av statens roll som kontrollverksamhet.
  -Stimulera jordbruken så vi får en levande landsbyggd.
  -Satsa på att landet åter blir självförsörjande.
  -Inför medborgarlön.
  -Stimulera tillbakaflytt av alla invandrare, som vill, genom ett återflyttsbidrag.
  -Ge alla kriminella invandrare en chans till återanpassning till ett lagligt levande i första steget, om dem inte vill flytta hem. Deportering i nästa steg.
  -Inför ett samhällskontrakt som bygger på nationalism, lag och ordning och religionsfrihet där religionsutövning är något privat – inte offentligt, förutom kristendomen.
  -Lagstifta om begränsad medianägande.
  -Bilda handelsavtal så väl med Europa som med Ryssland och östländerna i Asien.
  -Gå över till kryptovalutor för att på så slippa det skadliga bankväsendet.
  -Återupprätta familjevärdena.
  -Reformera hela skolväsendet.
  -Reformera hela rättsväsendet – ta bort de politik tillsatta nämndemännen.
  -Staten skall i så liten utsträckning som möjlig lägga sig i människors liv.
  -Statens roll skall präglas av att underlätta för medborgarna – inte övervaka dem.

 50. Dessutom, reformera hela fångvården. Inför elektronisk boja och samhällstjänst för alla mindre brott samt chans till rehabilitering tillbaka. Stäng alla fängelse och bygg en jättelikt hög mur kring ett tömt bostadsområde och låt helt sonika dem alla grova kriminella fritt få husera där efter eget tycket. droppa ner försörj till dem i from av mat och dryck samt kläder och nödvändig el och döm grovt kriminella till ex antal år i denna parallella egna fångvärld. Överleder dem så överlever dem – let the dog eats the dog.

 51. @Kjell Holmsten

  Ett rent nöje att läsa dina kommentarer då du verkar ha genomskådat hur det fungerar och vilka som ligger bakom och inte är det islam eller muslimer. Bjuder på ett bekräftande av en insatt från Yoav Shamirs fantastiskt talande dokumentär ”Defamation”. Väl bekomme:

  https://vimeo.com/188993488

 52. @ Kjell Holmsten,

  Oj vilket utfall! Dock tror jag att du har missuppfattat min åsikt. Kanske beroende på att jag inte varit tillräckligt tydlig, vilket jag i så fall beklagar.

  Jag delar verkligen din, som jag uppfattar det, uppfattning att svenskarna är slavar. Men vägen ur slaveriet tror jag måste gå genom att hitta det parti som man anser, i möjligaste mån kan klara av uppgiften att befria Svenskarna från slaveriet, inför valet i år. Därav min fråga vad som ska stå i ett partiprogram för att ”rädda Sverige”. Är du med?

  Nu ska jag läsa Ale:s svar, för det var till honom jag ställde frågan. Tack ändå för din synpunkt och engagemang.

 53. @Peter Grafström

  Egentligen borde jag inte svara på din kommentar riktad till mig eftersom du debatterar ohederligt – du vet säkert vad jag syftar på då vi mötts tidigare – och uppenbarligen har dina kunskaper möjligen en nivå som ger dig hälften rätt, men knappast mer.

  Vad gäller Muslimska brödraskapet så är inte det en homogen grupp, utan olika rörelser som finns och har funnits i olika konstellationer och fraktioner, typ olika i olika län. De som märks mest, tack var det inflytande de onämnbara har, är dock inte de muslimska utan de wahhabitiska. För att förstå den paradoxala skillnaden mellan islam (alla 4 skolor plus shia) och wahhabism bör du läsa följande information:

  http://archive.is/ug45q

 54. @ Ale,

  Som jag sa tidigare, dessa frågor är intressanta och stora, men också nödvändiga att penetrera och diskutera. Det skulle egentligen behövas en flerdagarskonferens för att på ett någorlunda seriöst sätt bottna i detta.

  Du har ser jag, ändå lagt ner jobb på att svara på min fråga. Och jag kan säga att jag skriver under på alla dina punkter. Vad heter ditt parti? 🙂

  Och ditt andra inlägg är klockrent!! Jag är med på ditt tåg till 100%. Var/hur bokar man biljetten?

 55. @Redaktör Sassersson

  Du brukar posta en del läsning om den censur och det hot mot yttrandefriheten vi står inför, vilket förstås är lovvärt. Här ett axplock med sökorden ”censur” respektive ”yttrandefrihet”:

  https://newsvoice.se/?s=censur
  https://newsvoice.se/?s=yttrandefrihet

  Men, du idkar själv censur och bara i den här tråden har du raderat x antal kommentarer och termer liksom i den förra jag deltog i. Kan du förklara hur du tänker när du gör exakt samma som MSM?

  Kanske detta initiativ är något?

  http://slutaljug.nu/

 56. @Kjell Holmsten, din videolänk är fan i mig det roligaste jag sett på bra länge.

  Den säger precis allt om hur illa det är i Sverige.

  Ibland måste man också släppa fram humorn mitt i allt vansinne som pågår i dagens Sverige, men det krävs danska humorister för att fixa detta för i Sverige är ju allt så PK att slutscenen faktiskt visar att dikten ibland är en stark underdrift.

  Bra jobbat Kjell!!!!!!!

 57. Lasse Anckarman at 18:08

  Ja, du har helt rätt. Jag censurerar så fort någon anklagar [raderat ord] för att ligga bakom allt ont i världen. Det finns däremot andra forum som driver den frågan till förbannelse. Internet är så stort så att det blir åsiktsfrihet totalt sett iallafall. Jag har dock inte raderat speciellt många kommentar egentligen på NV.

  Slutaljug.nu – ska bli intressant att se vad det blir av det.

 58. @Redaktör Sassersson

  Då blir ju NV paradoxalt nog ungefär samma sak som MSM där fakta stryps och/eller förvrängs. Du skriver:

  ”Det finns däremot andra forum som driver den frågan till förbannelse.”

  Nja, inte många svenskspråkiga alls. Däremot så går det tretton på dussinet av bloggare som hetsar mot islam så varför ska du haka på den sjuka trenden? Det är naturligtvis bara propaganda att vi håller på att islamiseras så du häller bara mer bensin på en redan infekterad debatt. Dina artiklar om den sjuka sjukvården och skolmedicinen är suveräna och där är du som bäst. Men om islam saknar du, som så många andra kunskap. Jag postar länken en gång till för säkerhets skull:

  http://archive.is/ug45q

 59. @ Ale, du går från klarhet till klarhet min vän. Du lägger uppenbarligen ned ordentligt med tid för att bygga under dina synpunkter, all heder åt detta.

  Jag går rakt på dina punkter:

  -Gå ut ur EU.

  Jan N: Här finns det flera alternativa lösningar till att ensidigt bara lämna EU, men jag håller med om att i det fall fd öststater tillsammans med UK går ur EU så är det nog bara att lämna det sjunkande skeppet.

  -Inför kommunala och landsomfattande folkomröstningar.

  Jan N: Instämmer helt med tillägget att dessa landsomfattande folkomröstningar inte endast skall vara ”rådgivande”, de skall vara beslutande. Dessutom skall kriterierna för att få till stånd en folkomröstning vara rimliga.

  -Satsa på det svenska försvaret genom allmän värnplikt.

  Jan N: Instämmer men först måste Sverige bestämma sig vilken typ av försvar man vill satsa på och vilken de egentliga fienden är, dessutom måste NATO frågan få sin lösning (in or out?).

  -Återupprätta polisväsendet.

  Jan N: Helt riktigt men frågan är om HUR vi skall återupprätta polisväsendet samt vilka befogenheter svensk polis skall ha. Läste just en artikel om att det eg inte finns någon resursbrist inom den svenska polisen, det är mer en fråga om att poliser idag ägnar sig åt fel saker. Polisen måste dessutom avpolitiseras så att pk-manér inom polisen elimineras omgående.

  -Skär bort stora delar av statens roll som kontrollverksamhet.

  Jan N: Jag tolkar detta som att vi tar bort 85-90% av alla myndigheter vars uppdrag det är att skydda samhället mot medborgarna, de kvarvarande ca 50-100 myndigheterna kan få bli kvar men med uppdraget att skydda medborgarna och inte tvärtom.

  -Stimulera jordbruken så vi får en levande landsbyggd.

  Jan N: Här finns det annan lösning, jag säger inte att du har fel. Det bästa U-landsbiståndet vi kan ge är att låta U-länder av egen kraft producera och sälja sina jordbruksprodukter utan skydds tullar i fri konkurrens då detta gynnar det allmänna konsumentintresset.

  -Satsa på att landet åter blir självförsörjande.

  Jan N: Självförsörjande i skydd mot krigshändelser och innefattande alla vitala delar av den svenska industrin.

  -Inför medborgarlön.

  Jan N: Absolut inte !!

  -Stimulera tillbakaflytt av alla invandrare, som vill, genom ett återflyttsbidrag.

  Jan N: Ok, men de vilka trots denna morot inte återvänder skall repatrieras med tvång. PUT skall kunna återkallas under vissa förutsättningar.

  -Ge alla kriminella invandrare en chans till återanpassning till ett lagligt levande i första steget, om dem inte vill flytta hem. Deportering i nästa steg.

  Jan N: Alla kriminella invandrare?? Knappast dem vilka fått en straffpåföljd som är mer än 6 månaders fängelse.

  -Inför ett samhällskontrakt som bygger på nationalism, lag och ordning och religionsfrihet där religionsutövning är något privat – inte offentligt, förutom kristendomen.

  Jan N: Varför undanta kristendomen? Svenska kyrkans makt och inflytande måste starkt begränsas.

  -Lagstifta om begränsad medianägande.

  Jan N: Kommer dessvärre inte att fungera, men släpp alla media kanaler i full frihet så att de gm sin överlägsna rapportering kan konkurrera ut MSM.

  -Bilda handelsavtal så väl med Europa som med Ryssland och östländerna i Asien.

  Jan N: Instämmer helt!!

  -Gå över till kryptovalutor för att på så slippa det skadliga bankväsendet.

  Jan N: Vilka kontrollerar kryptovalutor?? När du förklarat detta så kan jag möjligen instämma.

  -Återupprätta familjevärdena.

  Jan N: Vilka familjevärden?? Det finns olika uppfattningar runt om i världen vilka dessa är.

  -Reformera hela skolväsendet.

  Jan N: Precisera gärna HUR!

  -Reformera hela rättsväsendet – ta bort de politik tillsatta nämndemännen.

  Jan N: Nja, detta går att diskutera. Få först och främst bort korruptionen inom rättsväsendet så att pk-ismen inte är den förhärskande doktrinen. Jag gillar maktdelning och fungerar politiken som den skall så är medborgarna representerade via de politiska partiernas representanter.

  -Staten skall i så liten utsträckning som möjlig lägga sig i människors liv.

  Jan N: Absolut, låt tex alla inkomster gå direkt till inkomsttagaren så att denne själv få uppdraget att betala in skatterna, och inte som nu att arbetsgivaren skickar pengarna via källskatteavdrag. Det är den absolut mest väsentliga förändringen och då får vi verkligen myndiga medborgare.

  -Statens roll skall präglas av att underlätta för medborgarna – inte övervaka dem.

  Jan N: Instämmer, se mitt svar i en av dina andra påståenden här ovan.

  Avslutningsvis vill jag tacka för att debatten nu konkretiseras på det sätt som du givit exempel på.

 60. Lasse Anckarman at 18:58

  Jag är mycket medveten om att Islam som utövad religion har flera sidor. Jag har publicerat artiklar om positiva aspekter av Islam flera gånger på NV. När jag debatterar brukar jag normalt dock komma in från ett perspektiv som tittar närmare på Wahhabismen, som en variant av Islam som är komplett ickekompatibel med den svenska kulturen. Vi har ett problem här.

  I övrigt, nej, NV kommer aldrig bli ett mainstream anpassat eller PK-kontrollerat medie.

 61. Nej, islam har bara en sida, rent generellt. Skolorna skiljer sig relativt lite från varandra. Dock är undantaget wahhabismen som är islams raka motsats. Termer som ”islamism” har aldrig funnits inom islam utan är förstås helt och hållet ett påfund av MSM för att vi ska koppla det till islam.

  Många har nog sett TV-serien Bron och i fjärde säsongen har det första mordoffret stenats till döds. Detta är naturligtvis ingen slump utan ren och skär propaganda! Att det också finns en bög från Iran som förstås påstås hotas av dödsstraff i hemlandet förstärker det påståendet. Serien är för övrigt ett beställningsjobb så det är inget konstigt att innehållet blir efter investerarnas önskemål.

  Vad som vore intressant är en jämförelse mellan wahhabism och judaism, men då ringer väl alla varningsklockor du har då likheterna är på tok för slående för att exponeras. 😉

 62. Torbjörn Sassersson red. 8 Mar, 2018 at 18:41

  Språkfelet i den nya sajtens namn bådar ju inte gott.

 63. Torbjörn? I din iver att skydda ett folk glömmer du ett annat! Den censur du bevisligen sysslar med är lika sorglig som Google och övrig MSM. Du skriver

  ”Ja, du har helt rätt. Jag censurerar så fort någon anklagar [raderat ord] för att ligga bakom allt ont i världen. Det finns däremot andra forum som driver den frågan till förbannelse. Internet är så stort så att det blir åsiktsfrihet totalt sett iallafall. Jag har dock inte raderat speciellt många kommentar egentligen på NV.”

  ”Allt ont” det har jag aldrig påstått eller inte någon annan heller.

  Det jag vill göra centralt är att (Förbjudet ord) består mest av (Förbjudet ord) visst fan är väl detta märkligt och visst liknar det väl MSM. Så när blir vi blockade från kommentarfälten på NV? Gå till en mycket stor blogg där allt möjligt kommenteras och diskuteras som denna – https://thesaker.is/how-zionist-is-the-new-world-order/

 64. Torbjörn Sassersson red. 8 Mar, 2018 at 18:41

  Det är synd att du censurerar den typen av generaliseringar. Om du låter dem stå kvar, så kan vi ännu snabbare genomskåda de kommentatorer som är ute och cyklar.

 65. Pål Bergström väcker en intressant fråga att fundera på:
  – Ska Islam verkligen betraktas som en religion?

  Jag gör ett försök att svara på den frågan utan att bli alltför detaljerad och hoppas att det kan leda till en intressant och klargörande diskussion. Några grundläggande krav som jag tycker att en lära bör uppfylla för att vara värd att betrakta som religion är:
  1) att den höjer sig över det materiella och kan ge människan vägledning från en tänkt högre dimension eller ett högre tänkande – man kan väl säga att den ska bottna i någon form av andlighet.
  2) att den är universell, dvs att den kan tillämpas av alla människor och är oberoende av tidsandan.
  3) att den på ett självklart sätt inkluderar och omfamnar alla människor, eller ännu hellre allt levande.
  Det är inte helt klart för mig om Islam klarar de två första kriterierna men läran stupar direkt på det tredje. Islam bygger på ett vi-och-dom tänkande. Rättrogna muslimer mot oss andra otrogna. Enligt Islam gäller helt olika regler för hur en muslim ska bemöta en rättrogen respektive en otrogen. Kort sammanfattat kan man säga att den rättrogne ska behandlas kärleksfullt och med respekt medan de otrogna gärna kan dödas, våldtas etc. … om de nu inte underkastar sig (Islam betyder ju underkastelse).

  Som jag ser det kan en lära som bygger på ett vi-och-dom tänkande (och dessutom ger de ”rättrogna” mandat att våldföra sig på icke ”rättrogna”) inte betraktas som en religion. Islam är därför i mina ögon inte religion utan något annat. Att Islam torgförs som en religion är därför falsk, men med dagens språkbruk, mycket smart marknadsföring (Muhammed visste vad han gjorde). För genom att upphöja denna vi-och-dom lära till religion så skaffar man sig automatiskt immunitet mot berättigad kritik av alla stolligheter i läran.

 66. Kjell Holmsten at 21:16

  Ok.

  The Saker är en helt klart intressant blogg. Jag brukar diskutera innehållet där med en diskussionskollega.

 67. Alla kommentarer som handlar om [förbjudet ord] raderas. Denna artikel handlar om något annat. Om du är glömsk läs artikeln igen.

 68. Torbjörn Sassersson red. 8 Mar, 2018 at 23:51

  Problemet är för en gångs skull inte glömska, utan att jag aldrig har vetat vilket det ”förbjudna ordet” är.

 69. Lasse Anckarman
  Higham hade en hel box av FOIA-rekvirerad info vilket du inte trodde på och därför är oförskämd nog att prata om ohederliga debattmetoder. Härskarteknik från din sida. Msms faktakontroll är ett ondskefullt skämt. Min står sig väl och utnyttjar även logik vilket inte alltid är fallet med dom som värderar bevisning.

  Vad beträffar Islam slår du in öppna dörrar. Men du är tydligen helt okunnig om det som rör Muslimska Brödraskapet på djupet: en skapelse av och för imperiet inte alls i arabers och muslimers intresse utom som proxy. Dom bidar sin tid. Och fotfolket behöver inte veta ngt. Jag ser inte heller vanliga muslimer som ngt hot. Men om det inte vore för den enormt starka påverkan av den mkt kunniga och intelligenta Brittiska elit som för länge sen grep in i skeendena och förhindrade arabvärlden att få utvecklas ifred så skulle många av dom ha varit sekulära och mer moderna inom ramen för en panarabisk nationalism. Från Britternas ingripanden och senare mha Usa kommer det relevanta med uttrycket Islamism och andra märkliga termer som ’ Islamic Jihad’ (Vilken annan Jihad skulle det finnas- låter som ett namn tillyxat i Langley?)

  Det ingår i imperiets uppbyggande av proxy-styrkor och Britterna lyckades både med Muslimer Judar och Kristna rikta in dem efter imperiets behov. Britternas medvetna antivetenskapliga strävan gick tex ut på att utnyttja sin kunskap om sufismen och om en oligarkisk era inom Islam som var mot Muslimska intellektuellas framsteg under Islams guldålder. Det är Britternas konspirerande som du inte är medveten om och därför underskattar splittringspolitikens mästare. I April 2017 påpekade en rysk FN-delegat uppbragt för den brittiske att Ni är livrädda för att vi och amerikanerna skall lyckas samarbeta i Syrien. I Russiagate figurerar Britterna i händelsernas centrum trots att msm tonar ner det.

 70. @Kalle01

  Nej! Islam bygger inte på ett ”vi-och-dom-tänkande” Du förväxlar kanske med judendomen som verkligen är polariserande i vi och dom. Så med din logik borde du anse den vara verkligt farlig och knappast religion. Islam uppfyller de facto alla de kriterier du räknar upp och ingenstans i koranen uppmuntras till mord på ”otrogna! INGENSTANS!

 71. Alltså kan vi konstatera att även du sysslar med ungefär samma censur som MSM. Då blir dina bloggposter om saken meningslösa och kontraproduktiva. Det är dessutom hart när omöjligt att diskutera både islam och wahhabism utan att få nämna de onämnbara och politiska debatter överlag om vår egen samtid blir meningslösa utan en öppen diskussion med alla ingredienser. Punkt slut!

 72. Globe Mosque var en kul grej, det visar vilken omfattning den senaste invandrarvågen har. Det kan vara så att det blir en ny sorts massinvandring vi får möta i framtiden. Kanske kommer asiater i framtiden att kontrollera hela kedjan från tillverkning till konsument av sina produkter och tjänster. På några år skulle flera hundratusen komma till Sverige och köpa upp billiga företag och industri- och lagerfastigheter, till en början skulle det uppfattas som en vitamininjektion i orter drabbade av avfolkning men senare kommer dessa utlandsbaserade företag att konkurrera ut våra motsvarande inhemska verksamheter. Resultatet blir minskade skatteintäkter och förlorade arbetstillfällen, hela Sverige blir som dagens Norrland.

 73. 2,2 miljoner kineser tog examen på något av Kinas tekniska lärosäten 2011 och i Afrika var antalet 1 miljon, många av dem vill ut och erövra världen.

 74. @ Lasse Anckarman 9 Mar, 2018 at 06:25,

  Hur kommenterar du då citaten ur koranen nedan?

  ”Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön.” (2:191)

  ”De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande.” (5:33)

  ”Och din Herre lät änglarna framföra [detta budskap till de troende]: ’Se, Jag är med er’ [och befallde dem att] inge de troende mod och tillförsikt [och låta dem veta:] ’Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] huvuden och händer!'” (8:12)

  ”Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.” (9:29)

  ”DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga. Sedan [kommer den tid] då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor.” (47:4)

  Översättningen är godkänd av Al-Azharuniversitetet i Egypten – ett av världens äldsta lärosäten och ett centrum för islamiska studier.

 75. Tack Torbjörn för en mycket intressant och skrämmande beskrivning av en möjlig framtidsdystopi -OM inte ”skutan” kan vändas. För en tid sedan läste jag Alf Ronnbys bok DU GAMLA DU FRIA (2017) där han i romanform beskriver ungefär samma scenario som du beskriver. Ronnby vet vad han talar om. Han har arbetat som fältassistent i bland annat det muslimtäta Rosengård samt i muslimska länder. Han är sociolog och pensionerad docent i socialt arbete. Jag skrev en artikel om boken – http://www.piahellertz.com/Du_Gamla_Du_Fria.pdf.
  Han öppnade mina naiva ögon för ett par år sedan med sin tidigare bok SMYGANDE ISLAMISM.
  http://www.piahellertz.com/Smygande_islamism.pdf
  En annan författare som varnat i sina böcker OPERATION SCIMITAR och den uppdaterade versionen OPERATION SAIF är den f.d. säkerhetsagenten som arbetat många år med muslimer, Erik Lewin – http://www.piahellertz.com/Operation_Scimitar.pdf.
  Mitt ”uppvaknande” har bara ett par år på nacken, men det har fått mig att se på den aktuella invandringspolitiken med nya kritiska och oroliga ögon.
  Så tack igen Torbjörn för att du publicerat och det var mycket spännande att läsa de olika inläggen i kommentarerna.

 76. @Öysten Rönne

  Läs verserna innan och efter, dvs. sätt in versen i sitt rätta sammanhang. Koranen är till stor del en historiebok och uppmaningarna är till försvar, vilket muslimerna blev. I klartext, försvar uppmuntras, anfall förbjuds. Man kan inte läsa koranen som vore det en tågtidtabell!!!

  Det här är helt upp åt väggarna och synnerligen tragikomiskt, ety det är den som köper det här dravlet om den kommande ”islamiseringen” som är de hjärntvättade. Tyvärr tillåter inte redaktören för denna blogg en diskussion om de verkliga problemen samt vilka och vad som ligger bakom.

 77. @ Lasse Anckarman,

  Du har såklart rätt att ha din uppfattning/åsikt, och samma gäller mig.

  Jag har väldigt mycket mer material som smular sönder dina påståenden. Är du månne muslim?…

 78. Att länderna i Öst-Europa tar kamp för att hålla emot migrationen har en bister historiks grund.
  Polen räddade Europa efter hårda strider 1683 vid Wien.

  ”År 1453 intog de muslimska ottomanerna Konstantinopel, nuvarande Istanbul efter att det varit kristet i över 1000 år. Därefter inledde de expansionslystna muslimerna sitt erövringskrig norrut. Sultanens arméer invaderade Grekland, Bulgarien, Rumänien och Serbien. De gjorde det protestantiska Ungern till en lydig vasallstat och anföll upprepade gånger Österrike och Polen/Litauen. Ottomanerna insåg att Wien skulle öppna vägen in i hjärtat av Österrike och de rika furstendömena i södra Tyskland.”
  https://petterssonsblogg.se/2012/11/12/slaget-om-wien-1683/

  http://noterat.nu/historia/slaget-vid-wien-1683-nar-polen-raddade-europa-fran-islam/

 79. @ Lasse Anckarman, jag har nu läst igenom kommentarerna i denna tråd och då sticker ju dina inlägg ut som klart annorlunda.

  Om jag förstår dig rätt så har du inget mot Islam och dess smygande utbredning, hur du kan komma till den ståndpunkten är för mig och många andra en veritabel gåta.

  Men jag har ägnat mig åt att titta tillbaka lite på din framfart i andra forum och på så sätt fått en bättre bild av din grundsyn, du verkar hylla Islam på samma sätt som du hyllar Nazismen.

  Du verkar helt besatt av ditt hat mot (onämnbart ord) och det står ju dig fritt att tycka så i ett land med åsiktsfrihet, men vad har det för praktisk betydelse om det är din något udda syn som är rätt eller fel eller om det folkflertalets uppfattning som är rätt eller fel?

  Det kommer ju att ta minst 1000 år innan du missionerat och övertygat flertalet om att du har rätt och att 99 % har fel.

  Släpp sargen Lasse och försök påverka politikens innehåll i dag och inte om 1000 år för då finns inte vare sig du eller jag, se på världen lite mer pragmatiskt.

  För de som själva inte orkat googla på Lasse Anckarman bifogar jag en länk som visar lite aav hur kontroversiell denne Lasse A är.

  http://www.dagensvimmerby.se/kronikor/jakob-karlsson/e/475/vet-de-4-800-medlemmarna-att-redaktoren-fornekar-forintelsen/

 80. @Hellertz – Jag har varit inne på din blogg och hittat mycket bra info där, framförallt öppnade din sida om Hellstorm och det var en skräckupplevelse. Väntar nu på boken ”Hellstorm” Svensk översättning. Jag har också läst boken ”Helga” av Anette Svensson Kozica också en läsupplevelse. Du har också skrivit en del om andra världskriget och om den upphaussade förintelsemyten. Inte var några muslimer skyldiga till förstörelsen av Tyskland efter kriget. Och inte är muslimerna skyldiga till att Afghanistan, Irak, Libyen och nu Syrien bombas tillbaka till stenåldern och miljoner döda i dessa krig som inte lär sluta än på länge. Inte många här verkar fatta vad Soros och hans anhang har för planer för Europa. Fråga er varför all denna flyktingström ökade med miljoner flyktingar runt 2011 och fram till nu. Visst underlättar det att FN samarbetar med dessa organisationer och får miljardunderstöd för sin ”flyktinghjälp”. Förstår inte hur en så beläst person som du går på denna historia om hur muslimer kommer ta över Europa eller Norden eller vad tusan ni inbillar er ni som tror detta. Visst håller jag med om att allt detta är vansinne och vi måste verkligen göra något åt detta men att skylla allting på symtomen utan att se de bakomliggande planerna för den Europeiska mänskligheten och vilka som bör pekas ut som skyldiga till flyktingströmmarna och varför S,C och MP vurmar för större mottagande. Ja en av orsakerna är säkert att dessa partier förväntar sig fler röster från ensamkommande mfl? Sorgligt är det att vi inte får diskutera orsakerna här på NV. Och sorgligt är det att P. Hellertz gått på allt detta skit om att det är muslimernas fel.

 81. @Lasse Ankarman
  Nä, Sassersson ropar ju på vargen i det här inlägget. Det händer förstås ibland i den här branschen. En gång var det visst ett ryskt barnprogram på tv som handlade just om vådan att ropa på hjälp i tid och otid. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pojken_och_vargen. En lärorik fabel med en sensmoral som handlar om risker med små vita lögner. Skriven av Aisopos för 2500 år sedan.

 82. Redaktörn
  Tog du bort mitt bemötande av Anckarman med flit eller försvann den?
  Han och Kjell Holmsten ser en del av sanningen men vem som ligger bakom att [förbjudet ord] fått en roll som (i debatten) väl synlig mellanhand tar dom aldrig upp eftersom dom inte känner till historiska fakta. Eftersom även muslimerna och Islam utnyttjats parallellt med [förbjudet ord] och inte som nämnda kommenterare tror bara av dom är det långt mer komplicerat. Genom att bagatellisera avigsidorna med Islam skyddar man den agenda som ligger bakom att panarabisk nominellt sekulär nationalism slagits ned. Muslimska brödraskapet har generellt varit på den onda sidan därför att dom inte skapats i muslimers intresse. Anckarman försöker vifta bort det.

 83. @ hellertz,

  Tack för dina länkar, och tack för att du vågar stå upp och bidra till att sprida sanningen! Alla krafter som vågar är jätteviktiga!

 84. @Öystein Rönne

  Jag är ledsen att behöva skriv dig på näsan, men du har inget som ”smular sönder mina påståenden”. Detta för att det finns en gemensam sak bland lärda både inom sunni och shia att wahhabism inte är islam. Jag bifogar länken ytterligare en gång för din lärdom:

  http://archive.is/ug45q

 85. Jan Norberg är en person som sitter och googlar på motdebattörens namn för att se om han kan hitta några lik i garderoben?

  Varken din eller min person har förstås något i sak att göra och jag hoppas redaktör Sassersson tar sig en titt på din kommentar för det är ett under av yttrandefrihet att att han släppte igenom den, då det är ad hominem så det stinker om det.

  Slutligen, ad hominem-attacker och invektiv brukar i allmänhet vara den svagsintas sista drag i en förlorad debatt. Du blottar dig själv. Ha en fin dag, kära medmänniska.

 86. [Kommentaren raderad efter den angriper en annan som kommenterar. Du försöker elda upp stämningen.]

 87. Sanningen är att jag inte hinner detaljläsa alla kommentarer så det slinker därför förbi ad honomigen. Snälla. Håller er till att diskutera ämnet: Klarar svenskarna av att integreras med Islam i sitt eget hemland eller måste inkommande muslimer som reser till Svedala av egen vilja anpassa sig till den kultur de kommer till? Frågan är ställd med både humor och kärlek till alla kulturyttringar.

 88. [Kommentaren raderad efter den angriper en annan som kommenterar. Du försöker elda upp stämningen.]

 89. 1. Vad kan egentligen bli verklighet 2030 gällande Islam i Sverige? Fusk med församlingarnas medlemsantal i syfte att få mer i bidrag från Saudiarabien.
  2. Är denna artikel främlingsfientlig? Mycket fientlig och helt främmande.
  3. Ska böneutrop tillåtas? Kommer som standardapp i alla mobiltelefoner, alla skall be!
  4. Ska massbön tillåtas om det inte påverkar trafik, arbete och skola? Absolut, även när den påverkar allt, dock endast om ingen är påverkad.
  5. Ska Sverige precis som Frankrike försöka förbjuda massbön? Sverige skall inte efterlikna Frankrike på något sätt.
  6. Får Qatar köpa Ericsson Globe och sedan göra om byggnaden till moské? Ja, eftersom Kommunal får använda anrika Metropol för se Ingrid Swede köra upp kardan i…, ni fattar?
  7. Är det ok att stena människor i Sverige om det enbart gäller muslimer? Nej tvärtom, vi fortsätter med traditionella de betongarslen.
  8. Är det ok med lokalt eller regionalt tillämpade sharia-lagar? Mycket lokala, då avser jag Moské-lokaler och endast imamer som dömer sig själva, alltså egendomligt förfarande.
  9. Hur ska egentligen Islam få utövas i Sverige? Av muslimer som bor i Sverige, annars kan det hela outsourcas till ett låglöneland som är något frommare än Sverige.

 90. @ Lasse Anckarman,

  Tyvärr är du rökt om du försöker dig på att omvända en stor del av NewsVoice:s läsare och kommentatorer.

  Jag brukar oftast gilla att argumentera, men du har reda blottat så många sidor av dig själv så att vidare kommentarer är överflödiga. Det är sällan som någon här dyker upp, som så tydligt blottar sin hjärntvätt!

 91. Kjell Holmsten – Att jag skriver och berättar om något jag läst behöver inte betyda att jag ”gått på det” – eller tagit ställning. Jag läser både om hoten från islamismen och om hoten från sionismen och om alla möjliga andra ”hot”. Jag är inte mogen att ta ställning. Jag studerar, ifrågasätter, funderar och läser igen. Och skriver gärna om de böcker jag läst – framförallt för att själv minnas ATT jag läst och VAD jag läst. Mitt minne är inte så jättebra.
  Jag har en del problem med alltför snabba och ytliga slutsatser om människor…
  Jag tror inte du läste mitt inlägg noggrant. Jag bara förmedlade att de böcker jag läst varit ”ögonöppnare” från att ha varit en naiv mångkulturalist till att numera kalla mig etnopluralist :-). Om jag nu måste kalla mig något.
  Men jag är MYCKET KRITISK till böneutrop fem gånger om dagen från moskéer i svenska städer. Jag är mycket kritisk till kraven på könsuppdelade badhus, gymnastiksalar, kyrkor m.m.
  Jag är mycket kritisk till kraven på att kors ska tas bort och att Jesuskrubban inte ska få stå framme på julen.
  Jag är mycket kritisk till att företag slutat kalla julklappar för julklappar och i stället säger decemberpresenter.
  Jag är mycket kritisk till de framförda kraven på att man ska kunna använda sharialager i vissa områden.
  Och mycket mera… Dessa punkter är sånt jag läst sker i vissa kommuner i landet.
  Om inte dessa tecken handlar om en smygande islamisering av Sverige så vet jag inte vad det då behövs för tecken.

 92. Lasse Anckarman, du har troligen rätt i att judendomen bygger på ett “vi-och dom-tänkande” och med min logik alltså inte heller kan betraktas som religion. Att jag skriver ”troligen” beror enbart på att jag nyligen fått upp ögonen för att det kan vara så men inte hunnit titta närmare på det ännu och därför föredrar att uttrycka mig med en viss försiktighet.

  Att Islam bygger på ett vi-och-dom-tänkande” är odiskutabelt och visst uppmuntras det till mord på ”otrogna” i koranen.

  Koranen, Sura 9:5: ”När de helgade månaderna har gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem tillfånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande och, barmhärtig.”
  http://heliga-koranen.se/koranen/surat/9/at-tawbah

  Koranen, Sura 47:4: ”DÅ NI möter förenekarna [i strid] låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä. Tag därefter de överlevande till fånga…”
  http://heliga-koranen.se/koranen/surat/47/muhammad

  Sen är det viktigt att förstå att Islam inte definieras enbart av Koranen. Även Muhammeds handlingar och ord (då Muhammed anses vara Allahs perfekta exempel på hur en rättrogen ska bete sig) så som de beskrivs i övriga muslimska skrifter (Haditherna och Sira) ingår i läran – och det gör verkligen inte saken bättre.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ln5fVgM0gLQ

  Frågan om Islam, eller någon annan religion, är att betrakta som en religion eller inte är viktig eftersom religioner alltid omges med en respektfull oantastbarhet. För om ett tankesystem som i grunden går ut på att härska och dominera över människor allmänt betraktas som religion kan det bli farligt för samhället. Och att inbilla sig att människor som integrerat ett ”vi-och-dom-synsätt” i sitt tankesystem kommer att assimilera sig i vårt samhälle är naturligtvis trams. Det ligger alltså en stor fara i att vi aningslöst accepterar Islam, eller någon annan lära som baseras på ett ”vi-och-dom-synsätt”, som religion.

 93. Hade du haft bitande argument och tillräckligt med kunskap hade du inte behövt attackera min person utan debatterat i sak. Det slår aldrig fel att den som saknar argument attackerar personen. Sorgligt!

  Kommentera min information i stället för min person, tack!

  http://archive.is/ug45q

 94. @ Kalle01,

  Mycket bra skrivet och uttryckt. Vi behöver klarsynta parsoner som dig, som både kan uttrycka och formulera det vitala på ett begripligt sätt. Jag ser fram emot flera inlägg från dig!

 95. @Kalle01

  Det gläder mig att du fått upp ögonen för orsaken till världens problem. Jag rekommenderar bl.a. Hervé Ryssens alster.

  Dock har du missupffatat betydelsen av de suror du citerar. Det handlar alltså om historiska återberättelser om vad hur muslimerna blev attackerade och därmed uppmuntrades at försvara sig. Det är alltså därför det står skrivet som det gör io koranen. Det är alltså INTE en direkt uppmaning till våld på ”otrogna” – som icke.muslimer kallades under krigstillstånd. Kristendom och islam är släkt, som syster och bror och inte anser du väl att kristendomen är polariserande?

  Vad gäller hadither så måste dessa ha stöd i koranen för at anses vara autentiska.

  Läs gärna de länkar jag postat i tråden!

 96. @Hellertz – Ok, tack för den reprimanden då förstår jag dig bättre och jag håller med dig. Visst är det mycket som är fel i Sverige idag, bland annat just flyktingmottagandet som stigit oss över huvudet. Jag är mer konkret i min kritik av detta och vill stänga gränserna och i slutändan utvisa olagliga migranter osv. osv.

 97. Lasse Anckarman at 16:13

  Anckarman kan ha rätt i att jag inte modererat 100% rättvist till allas kompletta glädje.

  Jan Norberg. Låt oss hålla oss till sakfrågorna. Detsamma gäller alla som gör små och stora personpåhopp.

 98. Kalle01 9 Mar, 2018 at 15:17

  Trevligt när man tänker ”Den här gången lutar jag mig tillbaks på åskådarplats och ser vad som händer” och en ”Kalle01” faktiskt kommer och tar hand om byken på ett förtjänstfullt sätt.

  Den enda lösningen på förekomsten av islam i Sverige är, att redan ankomna immigranter som tillåts stanna anpassar sig till svensk kultur och lagar. Visst får muslimer fortsätta att vara muslimer, men islam skall inte få ha något som helst inflytande på svensk lagstiftning och inte heller med de små stegens tyranni få utplåna och ersätta svenska traditioner.

  Omskärelse, könssegregering, kvinnoförtryck, skamhedersförtryck, halalslakt och andra dumheter skall naturligtvis straffbeläggas. Detta gäller för övrigt även judarnas omskärelse av pojkar och kosherslakt. Bort med det, bara. Svenska köttindustriers tortyr av slaktdjur är inte ett dugg bättre.

  Om Sverige inte sätter ner foten nu och stoppar islamiseringen, så har vi snart omvandlats till ett Nordens Saudiarabien. Vi svenskar har i den frågan ansvar inte bara för oss själva, utan även för våra grannländer, som Norge, Danmark och Finland. De vill naturligtvis inte ha ett muslimskt kalifat som närmsta granne.

  Sverige behöver också låta bli att ta in fler immigranter inom överskådlig framtid. Istället skall vi lägga krut på att trumma ihop protester mot de krig som västmakterna skapar flyktingvågorna med, se till att de sönderbombade länderna byggs upp och sedan återbörda så många som möjligt av flyktingarna till sina hemländer.

  Jag har små flickor i min släkt och vill inte se dem tvingas gå omkring i burka när de är 20 år gamla. Åt det hållet är vi på väg.

 99. @Redaktör Sassersson

  Tack för bekräftandet. Dock kvarstår problemet eftersom Jan Norbergs nedsättande kommentar om min person fortfarande går att läsa i detta nu, 20:18. Mina raderade poster var betydligt mildare än hans, milt uttryckt. Tillräckligt många har säkert läst och förstått vinken vid det här laget. Tack för ordet.

 100. @per

  Kort fråga, ska [censur] få ha inflytande? I så fall varför?

  Blev ju lite roligt det där. 😉

 101. Lasse Anckarman 9 Mar, 2018 at 20:45

  Jag har av förklarliga skäl inte möjlighet att besvara din fråga.

 102. @ Lasse Anckarman

  Tack för tipset om Hervé Ryssen.

  Jag upplever att du, i grund och botten, precis som flertalet av dem som kommenterar här på NewsVoice, nog drivs av en genuin vilja att förstå och exponera de osynliga maktstrukturer som drar i trådarna bakom kulisserna men det är något i ditt försvar av Islam som inte stämmer. I ett tidigare inlägg hävdade du med mycket stor emfas att det ingenstans i Koranen uppmuntras till mord på “otrogna”. Sen när Öystein Rönne och jag presenterat ett flertal exempel på ställen i Koranen där det uppmuntras till mord på otrogna så erkänner du inte att du var fel ute utan glider undan och hävdar istället att vi inte förstår vad vi läser och att Muhammed och hans anhängare behövde försvara sig för att de blev angripna. Så när Muhammed och hans anhängare slaktat alla män i en fredlig stam och Muhammed därefter uppmuntrar sina medbrottslingar att våldföra sig på de avrättade männens fruar och döttrar (exemplet är hämtat från den tredje länken i mitt förra inlägg) så kallar du det för försvar. Din försvarsretorik är faktiskt pinsamt lik den retorik som de flesta krigförande nationer brukar ägna sig åt. Dock har jag ingen vilja alls att gräva ned mig i en ytterligare ordväxling med dig om Islam utan det jag egentligen vill ha sagt är att jag upplever att du inte kör med raka puckar (och troligen är jag inte helt ensam om det) och att du kanske borde ta dig en funderare hur det kan påverkar din trovärdighet i största allmänhet.

 103. @Kalle01 och ni andra, med kommentarer som ”exponera de osynliga maktstrukturer som drar i trådarna bakom kulisserna” påstår ni mer än ni kan gapa över.
  För det första påstås det att vårt politiska styre skulle vara satt ur spel.
  För det andra att en politisk makt som är helt osynlig styr landet.
  För det tredje att ni skulle ha en särskild förmåga/begåvning att genomskåda allt detta.
  Sverige är en stark demokrati precis som sina grannländer. Man måste synas och höras för att vara en politisk kraft. Era kommentarerna är fyllda med fördomar vilket bevisar en total brist på insikt, begåvning eller annan förmåga till analys.
  Den typ av kommentarer bör strykas direkt, de faller på sin egen formulering. En formulering som hänvisar till något osynligt som styr i det fördolda.
  Förklarar för oss vem det är som påverkar partierna, partimedlemmarna och partistämmorna, vad deras ”trådar” är för politik som de drar i och hur det blir till riksdagsbeslut. Ett par exempel på politiska beslut som har fattats av detta skuggparlament bör ni kunna åstadkomma?
  Om inte, så är det mesta i kommentarsfältet osant eller bygger på felaktiga grunder.

 104. Dom är smarta dom här MSM-arna. Lite finare folk och våra kära politiker är helt övertygade om att Putin ska komma och plocka bort deras privatiserade köttgrytor. Resten, dvs vi, är rädda för att invandrande muslimer ska lägga beslag på smulorna som är avsedda för barn, sjuka och gamla. Dubbla fobier, ondskans agenter finns överallt och ingen tittar sig länge i spegeln. 500000 döda (muslimska) barn är värt priset i kristendomens och judendomens blinda öga. Lägg dom bredvid varandra så räcker den judekristna prissättningens oskyldiga offer från Stockholm till Gävle. Några av överlevarna har nu (ve och fasa) vuxit upp och kommit hit. Men det gäller förstås att citera valda delar av Koranen och till vare pris undvika att nämna Gamla testamentet. Salman Rushdie valde nog fel urkund när han skrev sina Satansverser. Hade han valt rätt hade han knappast upptagits bland societeten i England med adelstitel och andra tillbehör. En muslims fatwa för hädelse av heliga skrifter hade han troligen åkt på alla fall. Tråden innehåller många tankar om människor, tro och rädsla för den andre. En kommentator som höjer sig över oss andra är Lasse Anckarman. Än finns det hopp, för både svenska folket och skräckslagna invandrare.

 105. @ Ale 8 Mar, 2018 at 13:10,

  Jag lämnar återigen tråden, men i.o.m. den diskussion vi hade ovan, och dina kloka ord kände jag att jag måste dela med mig av den senaste ”Lördagsintevjun” på Swebbtv.se. Denna intervju med Lars Bern var iaf för mig en riktig ”ögonöppnare”, och suveränt bra pedagogisk redogörelse för, hur inte minst det ekonomiska bedrägeriet, i Sverige ser ut. Jag kan verkligen rekommendera denna intervju till ALLA! Se den!

  https://www.youtube.com/watch?v=kN-k-9UeUgE&feature=youtu.be

 106. @ Lasse Anckarman 9 Mar, 2018 at 14:09

  Lasse, det var väldans vad upprörd du blev av min fakta kontroll över vem du eg är och vilka åsikter du hyser.

  Du nämner att jag drar fram lik ur garderoben, dvs du medger att du faktiskt har lik i garderoben.

  Jag antar att din upprördhet över min bakgrundskontroll bottnar i att du inte vill att dessa fakta skall komma fram, vad man sagt och gjort får man stå för. Eller står du inte för dessa åsikter längre?

  Vidare påstår du att jag inte bemött dina åsikter, fel Lasse, jag har ju precis gjort det men på ett sätt som gör dig förbannad och svarslös då du inte är van att bemötas av såna som mig.

  Dina åsikter får du givetvis ha men det finns ingen lag som förbjuder mig att bemöta dina åsikter på det sätt som jag efter eget gottfinnande anser bäst.

  Den artikel vi debatterar handlar om vi i Sverige kan acceptera att den smygande och gradvisa islamiseringen tar över i Sverige.

  Artikeln handlar INTE om den globala (onämnbart ord)-konspirationen eller om vilken av alla dina konspirationsteorier som är mer rätt eller fel.

  Jag har för ordningens skull på ett, vad jag själv tycker, hyggligt sätt uppmanat dig att inte fokusera på att missionera ditt budskap (som du tvivelsutan är ganska ensam om) utan att försöka hitta ett mer pragmatiskt sätt att åtgärda dagens massinvandringsproblem.

  Vi står inför ett jätteproblem och det har av Torbjörn Sassersson åskådliggjorts på ett lysande sätt i artikeln, då gäller det att försöka debattera den frågan och inte om det är (onämnbart ord) fel eller någon annan religiös grupps fel.

  Vi diskuterar islamiseringen som pågår i Sverige och inte (onämnbart ord)-frågan.

 107. @ Jan Norberg,

  Mycket bra sammanfattat.

  Islamiseringen är på väg att bli ett jätteproblem. Inser man inte det är man antingen vilseledd/hjärntvättad eller muslim.

  Det finns såklart massor av andra problem av allvarlig art just nu i Sverige, men islamiseringen är definitivt ett av de största.

 108. Denna diskussion är ohederlig och har urartat. Det är som att diskutera ett förslag att våldtäcktsmän får gå fria för att de straffrättsliga åtgärderna inte får diskuteras. Det är bara våldtäckten som får diskuteras inte åtgärderna eller upphovsorsaker. Min största munkavle jag varit med om.

 109. Så intressant, jag borde ju ha förstått att Per Larsen skulle gå i taket, det gör han alltid när någon råkar ge luft för att en uppfattning som alltför direkt ger uttryck för att det skulle vara något fel på den rådande världsordningen. Bäste Per Larsen, jag tar dina utsagor en i taget:

  För det första påstås det att vårt politiska styre skulle vara satt ur spel.
  -> Kanske inte direkt satt ur spel, men det stora besluten fattas ju inte av våra politiker, de fattas någon annan stans.

  För det andra att en politisk makt som är helt osynlig styr landet.
  -> Delvis synlig delvis osynlig. Man kan nog med fog säga att Sverige är en lydstat i ett världsomspännande USA-imperium. Men hur styrs USA egentligen, har du hört talas om begreppet Deep State?

  För det tredje att ni skulle ha en särskild förmåga/begåvning att genomskåda allt detta.
  -> Den slutledningen får du stå för helt själv. Jag tror det räcker bra med normalbegåvning och en vilja att förstå samt tid att investera i egna efterforskningar/studier. Men det man inte vill se är svårt att se.

  Sverige är en stark demokrati precis som sina grannländer. Man måste synas och höras för att vara en politisk kraft.
  -> Dream on Mr. ”Sverige är en stark demokrati”. Demokratur är kanske ett mer passande begrepp för ett land med en långt gående fascistisk (stat och privata aktörer i samverkan) censur och där den politik som förs är mindre och mindre förankrad i folkviljan samtidigt som politikernas förmåner och oantastbarhet kontinuerligt stärks i samma grad som folkets inflytande urholkas.

  Den typ av kommentarer bör strykas direkt, de faller på sin egen formulering. En formulering som hänvisar till något osynligt som styr i det fördolda.
  -> Jag förstår, du förespråkar censur av oliktänkande.

  Förklarar för oss vem det är som påverkar partierna, partimedlemmarna och partistämmorna, vad deras ”trådar” är för politik som de drar i och hur det blir till riksdagsbeslut. Ett par exempel på politiska beslut som har fattats av detta skuggparlament bör ni kunna åstadkomma?
  Om inte, så är det mesta i kommentarsfältet osant eller bygger på felaktiga grunder.
  -> Det finns många intressanta böcker att läsa och föredrag på nätet mm som man kan ta del av. Med en sund skepsis går det att lägga ett pussel som gör att man med tiden kan börja förstå att det finns ”maktstrukturer som drar i trådarna bakom kulisserna”. NewsVoice kommentarsfält är ju fulla av boktips och intressanta internetlänkar så jag känner inte att jag behöver gå in närmare på detta.

  PS: Till er som tycker att diskussionen har spårat ur: Jag håller med och tycker också att det är tråkigt. Men eftersom red har släppt igenom Per Larsens off-topic svada så gör jag mig (undantagsvis) besväret skriva ett bemötande.

 110. För det första påstås det att vårt politiska styre skulle vara satt ur spel.
  För det andra att en politisk makt som är helt osynlig styr landet.
  För det tredje att ni skulle ha en särskild förmåga/begåvning att genomskåda allt detta.
  Kalle01 svarar:
  ”…stora besluten fattas ju inte av våra politiker, de fattas någon annan stans.” Goddag yxskaft!
  ”…Sverige är en lydstat i ett världsomspännande USA-imperium.” och att USA styrs av ”Deep state”, ”Deep State” är en systemkritisk bok skriven av förra kongresstjänstemannen Mike Lofgren, innan hade han 2012 publicerad en annan systemkritisk bok ”The Party Is Over”. Lofgrens böcker har sålt bra och gjort honom rik, historien är full av böcker där politiker ”avslöjar” sin samtid. ”Deep state” är fiktion!
  Sista frågan besvaras med: ”Men det man inte vill se är svårt att se.” och att om man läser lite mer fiktion så besvaras frågorna. Goddag yxskaft, igen!
  Ja, jag tror att redaktören skall gallra hårdare i kommentarerna så att kvaliteten höjs på hela NewsVoice.

 111. Se där, återigen ett rop på censur av uppfattningar som inte passar in i Per Larsens världsbild – verkligen imponerande!

 112. Öystein Rönne: Angående https://www.youtube.com/watch?v=kN-k-9UeUgE&feature=youtu.be

  Det finns mycket att säga om Lars Bern, skall inte gå in på det nu, men det Lars undviker tala om är att:

  1.) Bankerna kommer tvingas höjer räntorna när om världen gör det.
  2.) Den ekonomiskt tillväxten går i stå, då allt blir dyrare emedan folks löner inte hänger med.
  3.) De rikaste av de rika flyttar sitt kapital från Sverige, där räntan är lägre.
  4.) Folk kommer att förlora jobben men levnadskostnaderna ökar.
  5.) Folk tvingas sälja sina bostäder på exekutiva aktioner men ändå vara skuldsatta + bostadslösa.
  6.) Bankerna i Sverige går i konkurs samtidigt som hyperinflation införs. Bankernas + deras skulder köps upp av större utländska banker som köper tillbaka all inarbetat realkapital av människor för en spottstyver, vilket är konfigurationen av all råns moder – mycket effektivare rån av folket och lönsammare än någonsin kommunismen var, där staten helt sonika stal och förstatliga allt.

  Först låta folk arbeta hårt för att skapa ekonomisk tillväxt. Sedan skänka bort pengar genom att införa 0-ränta på lån och låta bostadspriserna skena. Sedan höja räntan, och köptillbaka folks inarbetade realkapital för ett lågt reapris.

  Sett i ljudet av detta är allt annat politiskt tjafs oväsentligt. All politisk sakpolitik som andas förändring måste starta och sluta med reformering av penningpolitiken.

 113. Swebbtv intevjuar angående Solna tingsrätts uppmärksammade nämndemannadom:

  https://www.youtube.com/watch?v=PCHP4MeAPsI

  Intressant också att i slutet av inslaget se Maud Olofsson slingra sig i debatt med Jimmie Åkesson (gammalt inslag).

  @ Ale, jag ska försöka sätta mig in i ditt beskrivna scenaruim ovan och grunna vidare på det.

 114. @ Ale,

  Tack, det var snällt sagt. Jag hoppas bara att jag kan bidra till att väcka den del av svenska befolkningen som fortfarande sover.

 115. Öystein Rönne. 12 Mar, 2018 at 20:09

  Trevligt att se dig bli intervjuad, Öystein. Bra jobbat.

 116. Det är ett under av yttrandefrihet att Jan Norbergs hatiska personangrepp mot min person, i brist på hållbara argument, fortfarande finns för allmän beskådan. Du bevisar att mitt påstående, att du agerar nästan exakt som den MSM du kritiserar, är så gott som hundra procent korrekt. Tack för att du visar vem du företräder.

 117. Omar Makram, projektledare och debattör i riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, kräver, i artikel i Göteborgs-Posten, stopp i Sverige samt sex års fängelse för omskärelse av pojkar, en sinnessjuk företeelse som muslimerna och judarna framhärdar i Anno Domini 2018:

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/omsk%C3%A4relse-av-pojkar-kan-inte-tolereras-f%C3%B6rbjud-det-1.5466318

  Kristen kvinna berättar i Ring P1 på ett klargörande sätt om Islams agenda i Sverige. Fegisen och PK-förfäktaren Sverker Olofsson förnekar sig inte, försöker till sist tysta henne:

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1043260?programid=1120 Samtalet börjar 19.28 min in i programmet den 23 mars 2018.

 118. Ytterligare en vettig artikel av Omar Makram, publicerad i Göteborgs-Posten i februari. Här beskriver han olika former av islamsk tro, gullandet med islamsk extremism inom vänstern och varför vi behöver få bort den censurerande och självcensurerande politiska korrektheten:

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/vi-m%C3%A5ste-v%C3%A5ga-utmana-all-slags-islamisk-extremism-1.5174981

  Göteborgs-Posten framstår alltmer som betydligt ärligare och mer sanningssökande än konkurrerande morgontidningar runt om i landet, som DN och SvD.

 119. Abby Martin ger, efter att ha besökt Israel och Palestina i ett halvår, sin version av vad som pågår där och jag har aldrig tidigare sett henne så här upprörd och personlig. Hon säger att Israel behandlar palestinierna värre än skit och att en fruktansvärd rasism och apartheid råder där.

  Undrar om Israel ligger bakom migrationsvågen till Sverige, i avsikt att tvinga fram samma typ av politiska system här som de själva använder mot muslimerna i den egna regionen. ”Det skall väl lära de Palestina-vänliga svenskarna”, typ:

  https://www.youtube.com/watch?v=rBRxt5ufnGg

 120. Detta faktum har varit känt sedan den illegitima entiteten ”Israel” utropades, och t.o.m. tidigare, åtminstone sedan den dagen då resolution 181 togs av UNGA och inkräktarna gick till attack. Det förvånar mig att du inte tycks känna till detta faktum. Angående det sista stycket är väl denna lilla video ganska upplysande:

  https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ&bpctr=1523461666

  Här sitter det folk och tror att islam är problemet! Man tar sig för pannan och undrar om man ska skratta eller gråta!

 121. Lasse Anckarman 11 Apr, 2018 at 16:21

  Detta är inte nytt för mig, men varje ny rapportering som är seriös, vilket jag tror att Abby Martins är, ger en utvidgad förståelse för vad som pågår i Israel och Palestina.

  Personligen är jag inget fan av vare sig Israel eller Islam, då dessa, i likhet med andra trosinriktningar, är potentiella grogrunder för fanatism. Man behöver inte gå längre än till svenska förorter för att se exempel på detta. Att Islam dras med barnäktenskap, könssegregering och den ytterligt mentalsjuka företeelsen könsstympning understryker problematiken ytterligare.

  Jag har svårt att förstå varför du gullar så mycket med just Islam. Märkvärdigt.

  Även judarna ägnar sig åt könsstympning, de skär av förhuden på sina pojkar i späd ålder,vilket inte sällan medför skador på penis och livslångt fysiskt och psykiskt lidande. Så jävla sjukt, alltså, verkligen masspsykos. Förbjud skiten omgående.

 122. Jag ”gullar” inte med någonting! Jag söker och förmedlar fakta till mina medmänniskor, av omtanke. Din åsikt är du naturligtvis fri att ha men våra åsikter har ju knappast med sakfrågan att göra.

  Det du räknar upp har inte ett dugg med islam att göra och att påstå att det är ”är potentiella grogrunder för fanatism” är bara okunnigt. Att vissa låter sin förhud stympas är ett sorgligt faktum. Dock förekommer inte fenomenet ”Metzitzah B’Peh” inom islam.

  https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1472861/jewish/The-Circumcision-Ceremony.htm
  https://en.wikipedia.org/wiki/Brit_milah#Metzitzah_B'Peh_(oral_suction)

  Om den illegitima entiteten ”Israel” behöver inte mer sägas än att området det är stulet och har aldrig haft några fastslagna gränser (eller konstitution). Det är ett projekt som är flera tusen år gammalt och står att finna i deras urkunder. Det som hände och fortfarande händer i Palestina är snarlikt det som händer i Sverige och Europa. Därför är vi alla palestinier.

 123. Lasse Anckarman 11 Apr, 2018 at 19:10

  Skulle världen enligt vad du har sökt reda på bli optimal om mänskligheten följde Koranen?

 124. @ per 11 Apr, 2018 at 18:08

  Bra sammanfattat Per, jag har faktiskt varit i Israel ett par gånger för att göra affärer då jag jobbade inom försvarsindustrin och då man pratar med Israeler så är det uppenbart att de hänger upp sig på omvärldens olika måttstockar betr Islam och deras egen religion.

  Detta fick mig då att fundera på om det låg något i deras kritik mot omvärlden, ser vi i omvärlden på Israels religion och Islam på olika sätt och är det då till Islams fördel vi ser på dessa båda religioner?

  Nja, skulle jag vilja säga. Islam är ingen renodlad religion det är en ideologi som saknar de inslag vilka vi i det sekulariserade väst normalt förknippar med religion. Islam har dessutom, precis som den andra onämnbara religionen, ett mycket stort inslag av sekteristiska drag och där hat och våldsdyrkan är den mest avskyvärda delen.

  I Sverige har ju vänstern (dit räknar jag ju tex Margot Wallström) och typer som Lasse Anckarman ställt sig helt på muslimernas sida och de överser därför med den våldsideologi (Islam) som ligger i botten som drivkraft i tex Palestiniernas våldsdyrkan. Anckarman går ju t om så långt att han är en förintelseförnekare, se tidigare inlägg i annan slinga.

  Israelerna är lite smartare i sitt agerande, sannolikt tack vare ett skickligt utnyttjande av sina historiska sympatier för vad de fick uppleva under ww2 under nazismen. Därmed inte sagt att de själva också gärna använder våld i övermått och har globala maktambitioner på tex det finansiella området.

  Det har nu gått så många år att jag tar risken att berätta hur sluga affärsmän Israeler är. När jag på berättigad fråga från israelerna berättade att slutkundslandet av politiska skäl (helt inofficiellt så klart) inte ville ha israeliskt material i den svenska slutprodukten så ryckte man lite på axlarna och tyckte sig inte kunna göra så mycket åt det.

  Döm om min förvåning när jag ett par veckor senare får frågan vad jag egentligen sagt till israelerna, de hade nämligen skickat sin försvarsminister till slutkundslandet för att fråga dem vad som var skälet till att man inte ville ha israeliskt material i slutprodukten.

  Det politiska hycklandet har dock ingen lägre gräns så därför förnekade man givetvis att detta var sant. Därmed kunde israelerna återuppta affärsförhandlingarna med mig men nu från en betydligt förbättrad position. Facit blev ju att israelerna i tuff kommersiell konkurrens ändå inte kunde ta affären varför en leverantör i ett helt annat land blev underleverantör till den svenska slutprodukten.

  Konklusionen av detta blir nog något i stil med vad sign Per skriver, med den skillnaden att det inte är israeler som sedan många år översvämmar Sverige med sin våldsbenägenhet.

  Men fortsätt för all del att debattera omskärelse osv.

 125. Jan Norberg 11 Apr, 2018 at 22:34

  Jag tänker att man inte behöver ha en våldsideologi i botten som drivkraft för att reagera med ilska på den form av behandling som Israel utsätter palestinierna för. Vem accepterar stillatigande att bli berövad sitt land, sin mark och sin bostad? Vem ser lugnt på när familj, släkt och vänner lemlästas, fängslas och dödas bara för att de hade mage att kräva sina mänskliga rättigheter?

  Är det inte nedslående att se historiskt hur den som är stark så ofta tar sig rätten att förtrycka den som är svag?

  ”Give any one species too much rope and they´ll fuck it up”.

  Roger Waters

  ”The germans kill the jews and the jews kill the arabs and the arabs kill the hostages and that is the news, is there any wonder that the monkey´s confused?”

  Roger Waters

  Undrar just om världen hade fungerat tillfredsställande utan sina påstådda 2-3 procent psykopater.

 126. @per

  Finns överhuvudtaget någonting som kan göra hela mänsklighetens tillvaro optimal? Varför denna något naiva fråga, som ju är mer filosofisk än saklig? Varför inte fokusera på att söka sanningen om vad islam egentligen är? Jag har tidigare postat info i tråden som ingen av deltagarna vågat ta i ens med tång. Vad kan det bero på?

  http://archive.is/ug45q

 127. @Jan Norberg

  Islam är ingen ”våldsideologi”, som du tycks tro, Dr. Watson. Islam är släkt med kristendom, typ syster och bror och de har levt sida vid sida sedan dess ursprung. Detta gäller faktiskt även judendomen då bägge varit mer toleranta mot den sistnämnda än de förra mot de sistnämnda. Bevisen för detta har jag postat i tråden, men att debattera saklig information verkar inte vara din starka sida.

  ”Palestiniernas våldsdyrkan” skriver du. Är längtan efter frihet och bort från förtryck och terror våldsdyrkan, menar du? Att försöka ta tillbaka det man blivit bestulen på är lika med våldsdyrkan???

  Efter detta fortsätter du med dina hatiska tirader mot min person, sannolikt i avsaknad av hållbara argument och till din förvåning, kanske, kan jag meddela att jag förnekar inget som bevisligen är sant. Vill du ta en debatt med mig om både den frågan och annat du kanske har på hjärtat är du välkommen att kontakta mig på t.ex. FB.

  ”…jag har faktiskt varit i Israel ett par gånger för att göra affärer då jag jobbade inom försvarsindustrin…”

  Hahaha! Ska man skratta eller gråta? Du har alltså hjälpt och stöttat tjuven och fortsätter nu som privatperson att hjälpa denne genom att sprida falsk information om de bestulna!?! Läs gärna lite Hervé Ryssen eller se hans dokumentär:

  https://youtu.be/DmKyyPqJtFE

  Du är en svagsint liten skit som saknar hållbara argument och därför i all din feghet hemfaller åt ad hominem i stället för att diskutera sakfrågan Att redaktören för NV också är lika sinneslö när han håller dig under armarna trots dina hatiska kommentarer riktade direkt mot en motdebattör talande för likheten mellan Info Wars Alex Jones och John Paul Watson, därav Watson här ovan.

  PS. Jag har också varit i ”Israel” och en hel del muslimska länder. Just saying… 😉

 128. @per

  Det är allmänt känt, och har så varit länge att Info Wars Alex Jones och Paul Joseph Watson är kontrollerad opposition, milt utryckt. Sanningen är väl mer att de är maktelitens koshercertifierade förvillare. Watson hestar ju så pass mot islam att de samlade hetsarna i denna tråd bleknar i jämförelse.

  https://www.veteranstoday.com/2016/07/11/alex-jones-and-paul-joseph-watson-mislead-gullible-people-to-save-zionism/
  https://www.youtube.com/watch?v=38F67-ijQdU
  https://www.veteranstoday.com/2015/12/30/alex-jones-robert-spencer-paul-joseph-watson-and-pamella-geller-are-all-zionist-whores/
  https://theuglytruth.wordpress.com/2016/06/07/infowars-paul-joseph-watson-there-is-no-jewish-influence-anywhere/

  Vad gäller den palestinska befrielsekampen så tänker du både logiskt och moraliskt riktigt. Att någon överhuvudtaget, frivilligt ställer sig på den våldsverkande tjuvens sida ter sig perverst och är nog en av mänskligheten större gåtor. Eller är det bara så enkelt att det är ett oslagbart försäljningsknep?

 129. @ Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 07:26

  Är man uttalad förintelseförnekare som du så förtjänar man inte att debattera med. Det spelar ingen roll vilka argument du lägger fram Lasse A, så länge du inte gör officiell avbön från ditt förintelseförnekande.

  Det är ju ingen hemlighet att också Hitler och Nazi Tyskland hade starka och intima band med Islams makthavare. Dessa båda parter dyrkade ju våldets ideologi.

  Ta avstånd från ditt förintelseförnekande här och nu så kan vi möjligen fortsätta diskussionen.

  Notera att jag på inget sätt är en oreserverad vän av Israeler eller deras religion eller vilka ambitioner de har med sitt inflytande där de har möjlighet, men i en jämförelse med Islams anhängare så framstår Israels just nu som det minst dåliga alternativet.

  Alla våldsälskande utövare av viken religion det än månde vara hör inte hemma i Sverige, och ingen annan stans heller men det är inte min uppgift att tycka vad andra länder skall göra åt Islamister runt om i världen.

 130. Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 07:47

  Apropå Jan Norbergs kommentar ovan, hur ser du på andra världskriget och förintelsen?

  Är du själv muslim?

 131. @ Jan Norberg

  Mycket avslöjande formulering:
  ”Är man uttalad förintelse/guds/klimat/[godtycklig företeelse]-förnekare som du så förtjänar man inte att debattera med. Det spelar ingen roll vilka argument du lägger fram, så länge du inte gör officiell avbön från ditt förintelse/klimat/guds/[godtycklig företeelse]-förnekande.”

  Så talar en förintelse/guds/klimat/[godtycklig företeelse]-troende. Argument och fakta är oväsentliga och får inte föras fram om de strider mot den rätta tron.

  Tror det vore bra om du kan inse att det är hög tid för dig att kliva ned från din självpåtagna roll där du med sparkar och slag försöker agera som nån sorts moderator för diskussionen på NV och håller dig till sakfrågorna.

 132. Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 06:53

  Optimal betyder inte ”perfekt”, utan ”så bra som möjligt”. Du får not svårt att hitta naiviteter och osakligheter i mina kommentarer.

 133. Försvann mina svarskommentarer? Jag gör ett nytt försök:

  Tack för att du svalde betet, Jan Norberg.

  Man kan fråga sig vad mitt förhållande till en historisk händelse har att göra med sakfrågan här, islam. Nej, du gör det där för att du saknar hållbara argument och sannolikt anar du att du skulle åka på rejält med stryk om du vågade debattera i sak.

  Du försöker inbilla folk att islam är ”våldets ideologi” när sanningen är precis den rakt motsatta. Likaså med det nationalsocialistiska Tyskland under Hitler, tro det eller ej, mig kvittar det vad du tror. Som jag tidigare skrev så utmanar jag dig i en debatt i just det ämnet – men på annan plats eftersom det inte är sakfrågan här – som du nu marknadsför som en orsak till att du inte vågar debattera sakfrågan i den tråd du själv skriver i. Skrattretande pajaseri.

  Läs nu den information jag postat i tråden, som vederlägger dina yranden om islam som en ”våldets ideologi” så får vi se vad som händer. Eller rättare sagt, om du vågar. Väl bekomme. 😉

 134. @per

  Vad har våra personer i debatten att göra? Det är just det misstaget Norberg gjorde när han försökte karaktärsmörda en debattmotståndare i stället för att diskutera i sak med hållbara argument. Det tyder på att man är både svagsint och har svaga argument.

  Frågan här är om islam är en ”våldsideologi”, för att citera Jan, eller om det inte är det och påstår man det förstnämnda så bör man backa upp det med vederhäftig information som leder påståendet i bevis. Hittills har varken Jan eller andra deltagare kunnat redovisa något som håller för en grundlig analys. Att läsa koranen som en tågtidtabell håller förstås inte annat än hos redan frälsta hatare. Vad har du att säga i frågan?

  Som svar på din andra kommentar vill jag bara säga att det enda naiva från din sida jag uppmärksammat hittills är förtroendet för Watson. Men det kanske har börjat svikta nu och det ser jag som en ljusning och intellektuell stimulans i din världsbild. Fortsätt så.

 135. Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 21:13

  Jag var helt enkelt intresserad av din syn på Förintelsen och Andra världskriget. De undringarna kom sig alltså inte, som du insinuerar, av efterblivenhet.

  Jag är ingen frälst hatare, men en religiös skrift som rent bokstavligt uppmanar till dödligt våld blir lätt ett farligt redskap i händerna på den som vill och har förmågan att manipulera andra människor till att begå bestialiska handlingar.

  Angående din mening ”Som svar på din andra kommentar vill jag bara säga att det enda naiva från din sida jag uppmärksammat hittills är förtroendet för Watson.”: Var någonstans uttrycker jag förtroende för Watson? Och har du glömt vad du skrev i kommentaren ”Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 06:53”: ”Varför denna något naiva fråga, som ju är mer filosofisk än saklig?” Ibland är du inte helt stringent, Sherlock.

  Så här långt har jag inte känt av den upplysning och intellektuella stimulans som du verkar tycka dig ha förlänat mig.

  Kan även du uppfatta att ditt sista stycke andas mer och mer självgodhet du längre det fortskrider?

 136. @ Lasse Anckarman, du måste vara muslim. Om man förnekar att islam är en ”våldsideologi” måste man vara muslim, alt ha en närstående som är muslim. Alternativt är du ett nättroll.

 137. Återigen tycks mina genmälen försvinna. Nytt försök:

  @per

  Vilken skrift menar du ”rent bokstavligt uppmanar till dödligt våld”?

  Du skriver i denna kommentar :

  ”Vad skall man säga om en sån vindflöjel? Kanske att han inte är att lita på?”

  Kära medmänniska, vad handlar tråden om? Kan vi enas om att vi slutar skriva om person och fokuserar på sakfrågan?

 138. @Öystein Rönne

  Att du tror att man måste vara muslim för att hävda att islam inte är någon våldsideologi visar ju bara hur hjärntvättad du själv är eftersom information som leder mina påståenden i bevis finns postade i tråden. Det där trollet du nämner kanske är du själv då? 🙂

  Varför har ni så svårt att diskutera i sak, det ämne ni tydligen så gärna vill debattera?

 139. Ytterligare personangrepp kan leda till avstängning. Håll debatten till ämnet.

 140. Lasse Anckarman 13 Apr, 2018 at 11:13

  Jag tänkte närmast på Gamla Testamentet, Talmud och Koranen.

  Var hittar du att jag har förtroende för Watson i stycket ”InfoWars Paul Joseph Watson står 2014, när Obama är president i USA, på palestiniernas sida. Tre och ett halvt år senare, när InfoWars gullegris Donald Trump är president i USA, står Watson på Israels sida. Vad skall man säga om en sån vindflöjel? Kanske att han inte är att lita på?”

  Lasse Anckarman 13 Apr, 2018 at 11:13

  Du ger dig själv större frihet att använda personangrepp och osaklighet än vad du tolererar från andra.

 141. @ Lasse Anckarman 13 Apr, 2018 at 11:14,

  Genuina Muslimer är inte ”terrorister” eller på något annat sätt aggressiva. Problemet är att de blir utsatta för de radikala islamisternas påtryckningar och regelrätta hot. De kräver att de radikaliseras och tillämpar deras tolkning av scharialagarna, innebärande att bl.a. all annan religion ska utrotas.

  Vi har i vår omvärld sett otaliga exempel på denna process. Syftet är att tvinga samtliga muslimer att bli terrorister för att kunna lägga hela världen under sig. Här har de s.k. rättrogna muslimerna inget att sätta emot. Om du har missat detta faktum bifogar jag följande länkar som jag hoppas att du tittar på från början till slut:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ry3NzkAOo3s&feature=youtu.be
  https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y
  https://www.youtube.com/watch?v=DQsPXNlM1gc
  https://www.youtube.com/watch?v=o6tuQoXhOPQ

  Om du efter att ha sett dessa inslag fortfarande inte förstår vad jag menar så kan jag säga att jag har nästintill 100 ytterligare länkar, där många är ännu tydligare än de jag bifogat här.

  Återkom om du har behov av flera för att begripa…..

 142. @per

  Koranen innehåller bevisligen inte något som ”bokstavligen uppmanar till dödligt våld”. Det är det som är hela poängen med det faktum att koranen inte kan läsas som en tågtidtabell. Däremot finns uppmaningar och uppmuntringar till försvar och där är dödligt våld tillåtet. GT och talmud är i princip dess raka motsats. Se gärna bifogad information.

  Om du läser min post en gång till kanske du förstår att din mening:

  ”Vad skall man säga om en sån vindflöjel? Kanske att han inte är att lita på?”

  Indikerar väl att du åtminstone tidigare litat på honom men nu kommit på bättre tankar? Jag ber dock ödmjukt om ursäkt om jag misstolkat dig.

  Slutligen, att anklaga den som blivit utsatt för personangrepp med anklagelser om personangrepp är bara larvigt då jag endast svarat med samma mynt. Dessutom var ju angreppet inte bara ett personangrepp utan också kryddat med falsk information, ett försök till karaktärsmord i brist på hållbara argument, helt enkelt. Och ”osaklighet”, var hittar du den? Inte ens värt att debattera. Vi håller debatten till ämnet, som anmodats. Tack.

 143. @ Öystein Rönne

  Det du skriver är ganska korrekt, men det är wahhabism och inte islam du beskriver. Någon ”radikal islam” existerar inte, vilket framgår med all önskvärd tydlighet i min information. Det är en term någon hittat på för att kunna göra en koppling till islam. Se här:

  ”Of course they have miscomprehended the Quranic verses, and base themselves on false pretences. They make serious errors in understanding the Quran and in its interpretation…”

  ”Of course, this is a very dangerous thing. What do they want to achieve with this? It is a case of rooting in people’s minds, incident after incident, day after day, year after year, that this is what Islam is. (They want to spread the idea) that this is Islam, not that it would be deviant or misplaced sect, that has nothing to do with Islam, No!

  And that is why we are beginning to hear in some areas of the West, and even in our region, people who claim that this is not due to the fact that there are different schools of Islam, diversity, differing interpretations, various schools of thought, no, they claim that this is Islam, and that’s it! “This is your religion, this is your Quran, this is your Prophet!” And of course, this is something dangerous, very dangerous indeed.

  I can state with certainty that what is taking place today is the greatest distortion of Islam in History.”

  https://www.youtube.com/watch?v=9JO68ad623s

  ”The background of this reasoning is the Wahhabi reasoning. Wahhabism. These people arenot followers (of the Prophet) Muhammed b. Abdullah, peace and blessings of God upon him and his family. These people are the supporters of Sheik Muhammad b. Abd-al-Wahhab (founder of Wahhabism allied with the House of Saud). This Wahhabi current, which I explained that the people have worked to spread, propagate and support all over the world, he is what it is all about

  Today, when you consider Al Qaeda Daech (the Islamic State) or the Al-Nosra (Front), which book is it they study? Which books do they teach from? They are the books of Shayk Muhammad b. Abd-al.Wahhab, his descendants and scholars and sheiks of his school as well as muftis who came after him [Ibn Taymiyya, etc.]. That’s what they teach, this culture, this thought, this path, and there is where the danger lies.”

  https://thesaker.is/hasan-nasrallah-so-called-islamic-state-is-wahhabi-every-muslim-must-fight-it/

  Här finns en hel mängd YT-videos från Nasrallah om wahhabism:

  https://www.youtube.com/results?search_query=Hassan+Nasrallah%3A+so-called+‘Islamic+State’+is+Wahhabi%2C+every+Muslim+must+fight+it

  Jag ber att få återkomma med en analys av din information och ytterligare information om wahhabismen.

  Fotnot: Raderade länkar i originallänken ersatta med existerande.

 144. @readaktör Sassersson

  Du kanske kan upplysa mig om vilka kommentarregler det förra inlägget bröt mot så kanske jag kan åtgärda det? Kommentaren innehåller inga som helst personangrepp så jag vore tacksam om du kunde förklara felet. Tack på förhand.

  [Svar: max 400 ord, max tre utgående länkar…/ red]

 145. Jag försöker använda logik när jag analyserar. Varför slåss ”muslimer” mot muslimer och vad skiljer dom åt? Det är vid det här laget ganska klart att det knappast är ett krig mot terrorism, utan ett krig mot islam. Här en läsvärd analys av Chris Hedges:

  ”…we have been indoctrinated into dehumanizing Muslims. Islam is condemned as barbaric and equated with terrorism. The resistance struggle against foreign occupation, whether in Afghanistan, Iraq or Gaza, sees Muslims demonized as the enemy. Muslims are branded as irrational and inclined to violence and terrorism by their religious beliefs. We attack them not for what they do but because we see them as being different from us. We must eradicate them to save ourselves. And thus we perpetuate the very hatred and counterviolence, or terrorism, that we fear.”

  ”We have declared a worldwide war on Muslims. Muslims, who read us better than we read ourselves, are rising up to resist. Hundreds of thousands of Muslims in the Middle East have been butchered since our invasion of Afghanistan. Iraq, Afghanistan, Syria and Libya have been destroyed as viable states. Millions of Muslims have been displaced or are refugees. And when desperate Muslim families attempt to flee to Europe or the United States from the hell we created in the Middle East, they are thrown into displacement camps or turned back and branded as disease carriers, thieves, rapists, barbarians and terrorists. Islamic culture and religion in our Manichean narrative have been shorn of all nuance, humanity, complexity and depth. Islam has been replaced by a xenophobic cartoon version, an image that, to use the words of Frantz Fanon, is the “quintessence of evil.” We respond to the crisis we created out of ignorance, self-exaltation and racism.”

  Det kanske inte är så svårt att få muslimer att ansluta sig till wahhabismen?

  ”Israel’s slow-motion genocide of the Palestinian people, justified by the racism and Islamophobia that are central to Israeli identity, has entered a new, deadlier phase. No longer constrained by any pretense of respecting human rights or a peace process, Israeli soldiers, although they are not threatened, fire indiscriminately into crowds of unarmed Palestinians, killing or wounding men, women, children, the elderly and journalists.”

  ”In a civilized world, Israel would be immediately slapped with sanctions, boycotts and divestment—the only mechanism left to protect the Palestinian people from extermination—but we do not live in a civilized world. We live in a world where murder and racism are state policy, where the oppressed are dehumanized and unworthy of life and where our mutant demagogues and despots revel in the rivers of blood they create.”

  Hur ofta läser vi om israeliskt övervåld kontra våld från palestinska muslimer? Finns det överhuvudtaget en balans i rapporteringen?

  https://www.truthdig.com/articles/the-campaign-to-exterminate-muslims/

  [OBS: max 400 ord, max tre utgående länkar…. Kommentaren nedkortad. En länk borttagen. / red]

 146. Lasse Anckarman 14 Apr, 2018 at 15:09

  Koranens beskrivningar av hur de som har gjort sig skyldiga till vissa brott skall tagas av daga innehåller uppmaningar till dödligt våld.

  Ursäkten accepteras så klart. Den viktigaste ingrediensen i de två rader av mig vilka du återger är ironin, underdriften. Faktum är att jag inte litar oreserverat på någon och InfoWars är inget undantag, vilket jag tycker framgår med all önskvärd tydlighet i mitt stycke om Paul Joseph Watsons uppenbara inkonsekvens beträffande islam och muslimer.

  Osakligheter från dig:

  ”Här sitter det folk och tror att islam är problemet! Man tar sig för pannan och undrar om man ska skratta eller gråta!”

  ”Det du räknar upp har inte ett dugg med islam att göra och att påstå att det är ”är potentiella grogrunder för fanatism” är bara okunnigt.”

  ”Varför denna något naiva fråga, som ju är mer filosofisk än saklig?”

  ”Islam är ingen ”våldsideologi”, som du tycks tro, Dr. Watson.”

  ”Bevisen för detta har jag postat i tråden, men att debattera saklig information verkar inte vara din starka sida.”

  ”Du är en svagsint liten skit som saknar hållbara argument och därför i all din feghet hemfaller åt ad hominem i stället för att diskutera sakfrågan.”

  ”Att redaktören för NV också är lika sinneslö när han håller dig under armarna trots dina hatiska kommentarer riktade direkt mot en motdebattör talande för likheten mellan Info Wars Alex Jones och John Paul Watson, därav Watson här ovan.”

  ”Jag har också varit i ”Israel” och en hel del muslimska länder. Just saying… ”

  ”Skrattretande pajaseri.”

  ”Vad har våra personer i debatten att göra? Det är just det misstaget Norberg gjorde när han försökte karaktärsmörda en debattmotståndare i stället för att diskutera i sak med hållbara argument. Det tyder på att man är både svagsint och har svaga argument.”

  ”Som svar på din andra kommentar vill jag bara säga att det enda naiva från din sida jag uppmärksammat hittills är förtroendet för Watson. Men det kanske har börjat svikta nu och det ser jag som en ljusning och intellektuell stimulans i din världsbild. Fortsätt så.”

  ”Slutligen, att anklaga den som blivit utsatt för personangrepp med anklagelser om personangrepp är bara larvigt då jag endast svarat med samma mynt.” – Öga för öga, tand för tand, då?

  Vi kommer nog aldrig att nå en till 100 procent saklig debatt, eftersom ingen verkar vara uppriktigt intresserad av att fullt ut föra en sådan.

 147. OK. Här den raderade kommentaren med endast tre länkar och mindre än 400 ord (antar att det gäller varje enskild kommentar. Rätta mig om jag har fel. Tack på förhand.)

  Fortsättning på förra kommentaren:

  Om Brigitte Gabriel kan du lyssna och se här:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ADzI7kLWfLcdvPYx_VSTt4D9EhnamNY

  Noll trovärdighet och det är de så kallade ”avhopparna” som är de farligaste hatpropagandisterna.

  GLOOG – Get Lawyers Out Of Government hävdar att 270 miljoner(!) människor ”har mördats i profetens namn.” Var finns statistiken för detta? Har islam mördat fler än kommunismen? Det är naturligtvis en ren lögn. Vidare:

  They estimate that some 15 to 20 percent of all Muslims are ’radical.’

  Det skulle innebära att cirka 300 miljoner muslimer är wahhabiter (beräknat på att antalet muslimer är 1,5 miljarder), vilket förstås faller på sin egen orimlighet. Om vi istället säger att ”bara” en (1) procent är wahhabiter så blir det i grova drag cirka 15 miljoner wahhabiter. Var finns dessa miljoner? Har någon sett skymten av ens flera miljoner wahhabiter i Syrien eller andra länder där de härjar? Nej, ska vi förhålla nära verkligheten så får nog siffran skrivas ner till maximalt några hundra tusen.

  Vidare, varför ger du pajasen Bill Warner så hög status? Han är bara ytterligare en i raden av hatpropagandister som servar ”globalisternas” agenda. Se de övriga i essän:

  http://mohsenelguindy.com/pdf/articles/29_bill_warner.pdf

  ”Bill Warner considers himself one of the foremost scholars of Political Islam. The man is heavily sponsored to implement a hidden agenda to tarnish Islam. The enemies of Islam hired him as well as others to pore forth their venom against Islam. This is why he roams the United States to insult Islam. Innocent People ignorant of Islam might believe him, a matter compelling me to explain the truth about this great religion.”

  https://mohsenaelguindy.wordpress.com/2015/07/07/bill-warner-a-notorious-islamophobe-hate-monger-lying-about-islam/

 148. @per

  Du kanske har en referens till påståendet att ”Koranens beskrivningar av hur de som har gjort sig skyldiga till vissa brott skall tagas av daga innehåller uppmaningar till dödligt våld.”? Det kanske finns en förklaring?

  Mycket underligt att du hellre lägger tid på att hitta ”osakligheter” från min sida – hur lång tid tog inte det? – i stället för att kontra med något relevant i sakfrågan. Vilket i sin tur bevisar att du tydligen är en av de som inte verkar vara uppriktigt intresserad av att fullt ut föra en sådan. Alltså en debatt i sakfrågan till hundra procent.

  En relevant fråga som du kanske borde ställa dig är hur mycket osakligheter en annan debattör tillskrivit mig?

  Om wahhabismen har förresten Hesham Bahari skrivit här på NV:

  https://newsvoice.se/2017/06/14/wahhabism/

  Här ytterligare info om Tommy Robinson:

  https://www.standard.co.uk/news/world/former-edl-leader-tommy-robinson-pictured-holding-gun-on-israeli-tank-near-syrian-border-a3393256.html

 149. @Öystein Rönne

  Fortsättningen med mindre än 400 ord och högst tre länkar.

  Den tredje videon är också bara propaganda av någon utan basala kunskaper om islam. Och slutligen, Tommy Robinson vet vi är en agent för andra intressen än det brittiska:

  http://www.renegadetribune.com/tommy-robinson-proud-zionist-shill/
  https://www.youtube.com/watch?v=bmOrtCETmGU
  https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/tommy-robinson-manchester-jews-islamophobic-racism-edl-leader-english-defence-league-a7825016.html

  Ursäkta om inte mina poster kom i rätt ordning. Shit happens… 🙂

 150. Lasse Anckarman 14 Apr, 2018 at 19:35

  Jag ville visa dig på att du själv gör dig skyldig till det som det du anklagar andra, bland annat mig, för. Det betyder inte att vissa andra kommentatorer beter sig bättre.

  Nu smög det sig åter in en oriktighet i en kommentar från dig: ”Mycket underligt att du hellre lägger tid på att hitta ”osakligheter” från min sida – hur lång tid tog inte det? – i stället för att kontra med något relevant i sakfrågan.” Det gjorde jag ju i min senaste kommentar.

 151. Din senaste kommentar innehåller en(1!) mening100 % i sak:

  ”Koranens beskrivningar av hur de som har gjort sig skyldiga till vissa brott skall tagas av daga innehåller uppmaningar till dödligt våld.”

  Av 395 ord är 22 i sak. Vad blir det? 13 %, typ? Vi kan räkna med din förklaring till Watson et al också så blir det några procentenheter till, men lejonparten handlar om mig.

  https://newsvoice.se/2018/03/06/sverige-2030-sharia-globe-mosque/#comment-284582
  https://newsvoice.se/2018/03/06/sverige-2030-sharia-globe-mosque/#comment-284578

  Med anledning av den frågar jag dig om du har några referenser till påståendet. I stället för att svara så fortsätter du att angripa min debatteknik. Kan vi från och med nu diskutera ämnet och undvika person? Tack på förhand.

  Av någon anledning dubbleras dina poster. Kanske något med inställningarna i WordPress?

 152. Lasse Anckarman 14 Apr, 2018 at 20:30

  Koranen 2:178:

  ”I fall av blodsutgjutelse skall [regeln om] rättvis vedergällning gälla för er: den frie mannen [skall stå till svars] för [dråp på] en fri man, slaven för [dråp på] en slav, kvinnan för [dråp på] en kvinna. Och om en broder till honom vill efterskänka en del [av gärningsmannens skuld], skall en uppgörelse ingås i vederbörliga former och frågan om erläggande av skadestånd lösas i godo. Denna [regel] är en nåd från er Herre för att lätta era bördor. Den som hädanefter bryter lagen har därför ett plågsamt straff att vänta.”

 153. God morgon. Denna tråd stängs. Det mesta verkar vara sagt. Tack för ca 180 kommentarer.
  Dubblerade poster har raderats.

Comments are closed.