Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Ericsson Globe blev Globe Mosque – Foto: Fredrik Posse, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 – Montage: NewsVoice

FRAMTIDSSCENARIO. Personer från muslimska regioner i utlandet som talat med NewsVoice varnar för att acceptans av böneutropning och “mjuk” sharia i svenska domstolar automatiskt leder till nya krav. Det är så Islam över tid erövrar hela länder, säger de. Låt oss titta framåt, ungefär 12 år och se vilket Sverige vi kan få i detta tillspetsade scenario.

Text: Torbjörn Sassersson om #Valet2018 | Reservation: Denna debattartikel syftar inte till att vara respektlös mot muslimer, utan bör främst betraktas som en kritik av svensk politik. Framtidsscenariot baseras på studier, intervjuer samt uppgifter i utländska och svenska medier. 

Året är 2030. Qatar har på den öppna marknaden köpt Ericsson Globe och gjort om sportarenan till Globe Mosque. Runt om i landets större städer byggs moskéer parallellt med att det islamska kollektivet framför missbelåtenhet över att det “finns så många kyrkor” i Sverige, trots att många svenska kristna präster konverterar till Islam och sedan flera år öppnat upp för “islamska stunder” inne i vissa kyrkor.

Den islamvänliga alliansregeringen bestående av S/V/M/C öppnar samarbeten med riksdagspartiet Islamska Staten i Sverige (ISiS) som fått 30% av mandaten i Riksdagsvalet år 2030. Den nya maktbalansen förändrar radikalt hur Regeringen arbetar. Nu råder andra prioriteringar och de svenska myndigheternas verksamhetsbeskrivningar förändras. Mycket av Riksdagens arbete handlar om förhandlingar mellan de äldre traditionellt svenska partierna och Islamska Staten som företräder den muslimska populationen i Sverige på 1 miljon människor.

Sharia

Sharia-lagarna började först införas i särskilt utsatta områden i Sverige åren 2005-2017. År 2018 blev det allmänt känt att sharialagar tillämpas av muslimska nämndemän, bla i Solna Tingsrätt. Det skapade en del debatt, men motåtgärderna tonade bort. Istället valde riksdagspartierna som var oroade för SD i valet 2018 att tyst tillåta implementeringen av sharia, med syftet att vinna “hearts and minds” från den muslimska befolkningen för att vinna valet 2018. Det gick bra. Nästan alla nyanlända hade fått lägenheter, jobb/praktikplats och bidrag. Utvecklingen gick därefter inte att stoppa. Istället lades all energi på interna motsättningar mellan vänstern och högern.

År 2026 accepteras att det får finnas två parallella lagsystem där sharia-lagarna får gälla i områden med högt procentuellt inslag av Islam. Parterna under domstolsförhandlingarna kan fritt åberopa antingen svenskt lagrum eller sharia. Här spelar familjetraditionerna en stor roll. I vissa fall tillåts att hedersvåld inom familjerna görs upp inbördes inom den berörda familjen utan att svensk domstol blandar sig i. Överenskommelsen sker eftersom politikerna är rädda för konflikt, men de är ännu mer rädda för att kallas främlingsfientliga.

Muslim och svensk - Kulturskillnader och likheter - Foto: Crestock
Muslimsk kvinna – Foto: Crestock

År 2029 sker den första steningen till döds av en muslimsk kvinna som anklagats för att ha blivit våldtagen. Det sker i centrala Husby i Stockholm. Feministerna går då till kraftfullt angrepp mot mansvåldet i samhället genom att protestera på Sergels torg.

Stefan Löfven kommenterar händelsen med orden: “Vi måste ta hänsyn till alla parter” och sedan ber han svenska folket sjunga “We shall overcome”. Han säger att Regeringen i samverkan med ISiS ska gå igenom rutinerna kring hedersvåld och undersöka om Socialstyrelsen kan vara mer behjälplig för att förebygga. En internutredning tillsätts som tar 9 månader, vilken kommer fram till att Staten och rättsväsendet inte gjort något fel.

År 2030 startar Islamska Staten i Sverige ett åsiktsregister för att samla uppgifter på alla de individer som kritiserar Islam. Tillhandahållandet av databas sköts av Socialstyrelsen.


Den svenska ursprungsbefolkningen integreras med Islam och muslimska traditioner. De som avviker betraktas rutinmässigt som högerextrema element och riskerar utfrågning och korrektion.


Från multikultur till monokultur

Den tidigare svenska multikulturella ideologin går över till att anpassa Sverige till att bli en stabil religiös monokultur centrerad runt en kärna av islamsk fri utövning, för allas bästa. Allianspartierna förhandlar dock fram en överenskommelse om att låta alla svenskar födda före 1970 ska få förbli sekulära om de vill. Yngre generationer uppmanas i skolan att ifrågasätta det sekulära tänkandet som en del av anpassningen. Målet är att tillgodose det muslimska kollektivets förväntningar på integration av nya generationer. “Vi måste ha en balans – lagom är bäst”, säger Kultur- och integrationsminister Alice Bah Kuhnke. Homosexualitet förbjuds och tvingas under jorden.

Massbön etableras

Ute i landet får muslimer be utifrån de behov som framförts och godkänts av Regeringen dvs fem gånger per dag. Under bönestunderna ska arbetsplatser och skolor upphöra med all verksamhet i respekt för den religiösa utövningen. Även trafiken ska avstanna. Miljökontoren ser till att ingen tomgångskörning sker av hänsyn till stadsmiljöerna.

Tomas Samuel som är en före detta imam som konverterat till Kristendomen skriver i tidningen Dagen apropå böneutropning med högtalare:

“Jag tror att det här bara är början. Många andra moskéer kommer ha samma begäran, inte bara två gånger i veckan utan fem gånger per dag”.

Protester mot massböner uppstår emellanåt, men svenska polisen har i regel inga större problem med att omhänderta störande element för utfrågning och bötfällning. Ungefär 15% av poliskåren består år 2030 av traditionella muslimer.

Montage: Muslimer som ber vid Hötorget i Stockholm år 2030 - Montage: NewsVoice.   Foto av Holger Ellgaard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) 
Montage: Muslimer som ber vid Hötorget i Stockholm år 2030 – Montage: NewsVoice. Foto av Holger Ellgaard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Böneutropning fem gånger per dag är sedan det föregående valåret 2026 en integrerad del av den svenska stadsbilden. Införandet av allmän böneutropning från minareter och moskéer tog fart åren 2018-2020. Miljökontoren beslöt sedermera om vilket maximalt decibeltal som gäller. I kvarter, regioner och städer tillåts olika ljudvolymer av hänsyn till den rådande procenttalet av muslimer i varje respektive område. Ju fler muslimer desto högre decibel.

En standardbön har följande innehåll:

“Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Böneutropet har två syften, förklarar Tomas Samuel. Dels ska människor påminnas om att det är dags att be. Dels ska böneutropet förkunna att Islam råder i en stad.

Ednan Aslan som är professor för islamistisk religiös utbildning på universitetet i Wien kan med studien “Religiösa och etniska orienteringar bland muslimska flyktingar i Graz” visa att för 51,6% av de tillfrågade är Islam överlägsen alla andra religioner. Hälften av migranterna i studien uppger att religionen spelar en större roll i deras vardag i Europa än vad den gjorde i hemlandet. Samtliga tillfrågade i studien vill bevara sina konservativa islamiska värderingar.

Diskutera provocerande frågor

Detta framtidsscenario baseras på det faktum att samhällsengagerade muslimer är öppna med att ett centralt mål med Islam är att maximalt sprida Islam över hela världen. Diskutera gärna detta scenario i kommentarsfältet nedan.

  1. Vad kan egentligen bli verklighet 2030 gällande Islam i Sverige?
  2. Är denna artikel främlingsfientlig?
  3. Ska böneutrop tillåtas?
  4. Ska massbön tillåtas om det inte påverkar trafik, arbete och skola?
  5. Ska Sverige precis som Frankrike försöka förbjuda massbön?
  6. Får Qatar köpa Ericsson Globe och sedan göra om byggnanden till moské?
  7. Är det ok att stena människor i Sverige om det enbart gäller muslimer?
  8. Är det ok med lokalt eller regionalt tillämpade sharia-lagar?
  9. Hur ska egentligen Islam få utövas i Sverige?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
187 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
per
per
Gäst
14 april 2018 kl 23:23

Lasse Anckarman 14 Apr, 2018 at 20:30

Koranen 2:178:

“I fall av blodsutgjutelse skall [regeln om] rättvis vedergällning gälla för er: den frie mannen [skall stå till svars] för [dråp på] en fri man, slaven för [dråp på] en slav, kvinnan för [dråp på] en kvinna. Och om en broder till honom vill efterskänka en del [av gärningsmannens skuld], skall en uppgörelse ingås i vederbörliga former och frågan om erläggande av skadestånd lösas i godo. Denna [regel] är en nåd från er Herre för att lätta era bördor. Den som hädanefter bryter lagen har därför ett plågsamt straff att vänta.”

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
14 april 2018 kl 20:30

Din senaste kommentar innehåller en(1!) mening100 % i sak:

“Koranens beskrivningar av hur de som har gjort sig skyldiga till vissa brott skall tagas av daga innehåller uppmaningar till dödligt våld.”

Av 395 ord är 22 i sak. Vad blir det? 13 %, typ? Vi kan räkna med din förklaring till Watson et al också så blir det några procentenheter till, men lejonparten handlar om mig.

https://newsvoice.se/2018/03/06/sverige-2030-sharia-globe-mosque/#comment-284582
https://newsvoice.se/2018/03/06/sverige-2030-sharia-globe-mosque/#comment-284578

Med anledning av den frågar jag dig om du har några referenser till påståendet. I stället för att svara så fortsätter du att angripa min debatteknik. Kan vi från och med nu diskutera ämnet och undvika person? Tack på förhand.

Av någon anledning dubbleras dina poster. Kanske något med inställningarna i WordPress?

per
per
Gäst
14 april 2018 kl 19:51

Lasse Anckarman 14 Apr, 2018 at 19:35

Jag ville visa dig på att du själv gör dig skyldig till det som det du anklagar andra, bland annat mig, för. Det betyder inte att vissa andra kommentatorer beter sig bättre.

Nu smög det sig åter in en oriktighet i en kommentar från dig: ”Mycket underligt att du hellre lägger tid på att hitta ”osakligheter” från min sida – hur lång tid tog inte det? – i stället för att kontra med något relevant i sakfrågan.” Det gjorde jag ju i min senaste kommentar.

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
14 april 2018 kl 19:38

@Öystein Rönne

Fortsättningen med mindre än 400 ord och högst tre länkar.

Den tredje videon är också bara propaganda av någon utan basala kunskaper om islam. Och slutligen, Tommy Robinson vet vi är en agent för andra intressen än det brittiska:

http://www.renegadetribune.com/tommy-robinson-proud-zionist-shill/
https://www.youtube.com/watch?v=bmOrtCETmGU
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/tommy-robinson-manchester-jews-islamophobic-racism-edl-leader-english-defence-league-a7825016.html

Ursäkta om inte mina poster kom i rätt ordning. Shit happens… 🙂

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
14 april 2018 kl 19:35

@Per Nordgren

Du kanske har en referens till påståendet att “Koranens beskrivningar av hur de som har gjort sig skyldiga till vissa brott skall tagas av daga innehåller uppmaningar till dödligt våld.”? Det kanske finns en förklaring?

Mycket underligt att du hellre lägger tid på att hitta ”osakligheter” från min sida – hur lång tid tog inte det? – i stället för att kontra med något relevant i sakfrågan. Vilket i sin tur bevisar att du tydligen är en av de som inte verkar vara uppriktigt intresserad av att fullt ut föra en sådan. Alltså en debatt i sakfrågan till hundra procent.

En relevant fråga som du kanske borde ställa dig är hur mycket osakligheter en annan debattör tillskrivit mig?

Om wahhabismen har förresten Hesham Bahari skrivit här på NV:

https://newsvoice.se/2017/06/14/wahhabism/

Här ytterligare info om Tommy Robinson:

https://www.standard.co.uk/news/world/former-edl-leader-tommy-robinson-pictured-holding-gun-on-israeli-tank-near-syrian-border-a3393256.html

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
14 april 2018 kl 19:19

OK. Här den raderade kommentaren med endast tre länkar och mindre än 400 ord (antar att det gäller varje enskild kommentar. Rätta mig om jag har fel. Tack på förhand.)

Fortsättning på förra kommentaren:

Om Brigitte Gabriel kan du lyssna och se här:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ADzI7kLWfLcdvPYx_VSTt4D9EhnamNY

Noll trovärdighet och det är de så kallade ”avhopparna” som är de farligaste hatpropagandisterna.

GLOOG – Get Lawyers Out Of Government hävdar att 270 miljoner(!) människor “har mördats i profetens namn.” Var finns statistiken för detta? Har islam mördat fler än kommunismen? Det är naturligtvis en ren lögn. Vidare:

They estimate that some 15 to 20 percent of all Muslims are ‘radical.’

Det skulle innebära att cirka 300 miljoner muslimer är wahhabiter (beräknat på att antalet muslimer är 1,5 miljarder), vilket förstås faller på sin egen orimlighet. Om vi istället säger att “bara” en (1) procent är wahhabiter så blir det i grova drag cirka 15 miljoner wahhabiter. Var finns dessa miljoner? Har någon sett skymten av ens flera miljoner wahhabiter i Syrien eller andra länder där de härjar? Nej, ska vi förhålla nära verkligheten så får nog siffran skrivas ner till maximalt några hundra tusen.

Vidare, varför ger du pajasen Bill Warner så hög status? Han är bara ytterligare en i raden av hatpropagandister som servar “globalisternas” agenda. Se de övriga i essän:

http://mohsenelguindy.com/pdf/articles/29_bill_warner.pdf

“Bill Warner considers himself one of the foremost scholars of Political Islam. The man is heavily sponsored to implement a hidden agenda to tarnish Islam. The enemies of Islam hired him as well as others to pore forth their venom against Islam. This is why he roams the United States to insult Islam. Innocent People ignorant of Islam might believe him, a matter compelling me to explain the truth about this great religion.”

https://mohsenaelguindy.wordpress.com/2015/07/07/bill-warner-a-notorious-islamophobe-hate-monger-lying-about-islam/

per
per
Gäst
14 april 2018 kl 19:09

Lasse Anckarman 14 Apr, 2018 at 15:09 Koranens beskrivningar av hur de som har gjort sig skyldiga till vissa brott skall tagas av daga innehåller uppmaningar till dödligt våld. Ursäkten accepteras så klart. Den viktigaste ingrediensen i de två rader av mig vilka du återger är ironin, underdriften. Faktum är att jag inte litar oreserverat på någon och InfoWars är inget undantag, vilket jag tycker framgår med all önskvärd tydlighet i mitt stycke om Paul Joseph Watsons uppenbara inkonsekvens beträffande islam och muslimer. Osakligheter från dig: ”Här sitter det folk och tror att islam är problemet! Man tar sig för pannan och undrar om man ska skratta eller gråta!” ”Det du räknar upp har inte ett dugg med islam att göra och att påstå att det är ”är potentiella grogrunder för fanatism” är bara okunnigt.” ”Varför denna något naiva fråga, som ju är mer filosofisk än saklig?” ”Islam är ingen ”våldsideologi”, som du tycks tro, Dr. Watson.” ”Bevisen för detta har jag postat i tråden, men att debattera saklig information verkar inte vara din starka sida.” ”Du är en svagsint liten skit som saknar hållbara argument och därför i all din feghet hemfaller åt ad hominem i stället för att diskutera sakfrågan.” ”Att redaktören för NV också är lika sinneslö när han håller dig under armarna trots dina hatiska kommentarer riktade direkt mot en motdebattör talande för likheten mellan Info Wars Alex Jones och John Paul Watson, därav Watson här ovan.” ”Jag har också varit i ”Israel” och en hel del muslimska länder. Just saying… ” ”Skrattretande pajaseri.” ”Vad har våra personer i debatten att göra? Det är just det misstaget Norberg gjorde när han försökte karaktärsmörda en debattmotståndare i stället för att diskutera i sak med hållbara argument. Det tyder på att man är både svagsint och har svaga argument.” ”Som svar på din andra kommentar vill jag bara säga att det enda naiva från din sida jag uppmärksammat hittills är förtroendet för Watson. Men det kanske har börjat svikta nu och det ser jag som en ljusning och intellektuell stimulans i din världsbild. Fortsätt så.” ”Slutligen, att anklaga den som blivit utsatt för personangrepp med anklagelser om personangrepp är bara larvigt då jag endast svarat med samma mynt.” – Öga för öga, tand för tand, då? Vi kommer nog aldrig att nå en till 100 procent saklig debatt, eftersom ingen verkar vara uppriktigt intresserad av att fullt ut… Read more »

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
14 april 2018 kl 18:12

Jag försöker använda logik när jag analyserar. Varför slåss ”muslimer” mot muslimer och vad skiljer dom åt? Det är vid det här laget ganska klart att det knappast är ett krig mot terrorism, utan ett krig mot islam. Här en läsvärd analys av Chris Hedges: “…we have been indoctrinated into dehumanizing Muslims. Islam is condemned as barbaric and equated with terrorism. The resistance struggle against foreign occupation, whether in Afghanistan, Iraq or Gaza, sees Muslims demonized as the enemy. Muslims are branded as irrational and inclined to violence and terrorism by their religious beliefs. We attack them not for what they do but because we see them as being different from us. We must eradicate them to save ourselves. And thus we perpetuate the very hatred and counterviolence, or terrorism, that we fear.” “We have declared a worldwide war on Muslims. Muslims, who read us better than we read ourselves, are rising up to resist. Hundreds of thousands of Muslims in the Middle East have been butchered since our invasion of Afghanistan. Iraq, Afghanistan, Syria and Libya have been destroyed as viable states. Millions of Muslims have been displaced or are refugees. And when desperate Muslim families attempt to flee to Europe or the United States from the hell we created in the Middle East, they are thrown into displacement camps or turned back and branded as disease carriers, thieves, rapists, barbarians and terrorists. Islamic culture and religion in our Manichean narrative have been shorn of all nuance, humanity, complexity and depth. Islam has been replaced by a xenophobic cartoon version, an image that, to use the words of Frantz Fanon, is the “quintessence of evil.” We respond to the crisis we created out of ignorance, self-exaltation and racism.” Det kanske inte är så svårt att få muslimer att ansluta sig till wahhabismen? “Israel’s slow-motion genocide of the Palestinian people, justified by the racism and Islamophobia that are central to Israeli identity, has entered a new, deadlier phase. No longer constrained by any pretense of respecting human rights or a peace process, Israeli soldiers, although they are not threatened, fire indiscriminately into crowds of unarmed Palestinians, killing or wounding men, women, children, the elderly and journalists.” “In a civilized world, Israel would be immediately slapped with sanctions, boycotts and divestment—the only mechanism left to protect the Palestinian people from extermination—but we do not live in a civilized world. We live… Read more »

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
14 april 2018 kl 18:07

@readaktör Sassersson

Du kanske kan upplysa mig om vilka kommentarregler det förra inlägget bröt mot så kanske jag kan åtgärda det? Kommentaren innehåller inga som helst personangrepp så jag vore tacksam om du kunde förklara felet. Tack på förhand.

[Svar: max 400 ord, max tre utgående länkar…/ red]

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
14 april 2018 kl 16:10

[Kommentaren raderad. Alla måste följa kommentarsreglerna, även du… / red]

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
14 april 2018 kl 15:17

@ Öystein Rönne Det du skriver är ganska korrekt, men det är wahhabism och inte islam du beskriver. Någon ”radikal islam” existerar inte, vilket framgår med all önskvärd tydlighet i min information. Det är en term någon hittat på för att kunna göra en koppling till islam. Se här: ”Of course they have miscomprehended the Quranic verses, and base themselves on false pretences. They make serious errors in understanding the Quran and in its interpretation…” ”Of course, this is a very dangerous thing. What do they want to achieve with this? It is a case of rooting in people’s minds, incident after incident, day after day, year after year, that this is what Islam is. (They want to spread the idea) that this is Islam, not that it would be deviant or misplaced sect, that has nothing to do with Islam, No! And that is why we are beginning to hear in some areas of the West, and even in our region, people who claim that this is not due to the fact that there are different schools of Islam, diversity, differing interpretations, various schools of thought, no, they claim that this is Islam, and that’s it! “This is your religion, this is your Quran, this is your Prophet!” And of course, this is something dangerous, very dangerous indeed. I can state with certainty that what is taking place today is the greatest distortion of Islam in History.” https://www.youtube.com/watch?v=9JO68ad623s “The background of this reasoning is the Wahhabi reasoning. Wahhabism. These people arenot followers (of the Prophet) Muhammed b. Abdullah, peace and blessings of God upon him and his family. These people are the supporters of Sheik Muhammad b. Abd-al-Wahhab (founder of Wahhabism allied with the House of Saud). This Wahhabi current, which I explained that the people have worked to spread, propagate and support all over the world, he is what it is all about Today, when you consider Al Qaeda Daech (the Islamic State) or the Al-Nosra (Front), which book is it they study? Which books do they teach from? They are the books of Shayk Muhammad b. Abd-al.Wahhab, his descendants and scholars and sheiks of his school as well as muftis who came after him [Ibn Taymiyya, etc.]. That’s what they teach, this culture, this thought, this path, and there is where the danger lies.” https://thesaker.is/hasan-nasrallah-so-called-islamic-state-is-wahhabi-every-muslim-must-fight-it/ Här finns en hel mängd YT-videos från Nasrallah om wahhabism: https://www.youtube.com/results?search_query=Hassan+Nasrallah%3A+so-called+‘Islamic+State’+is+Wahhabi%2C+every+Muslim+must+fight+it Jag… Read more »

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
14 april 2018 kl 15:09

@Per Nordgren

Koranen innehåller bevisligen inte något som “bokstavligen uppmanar till dödligt våld”. Det är det som är hela poängen med det faktum att koranen inte kan läsas som en tågtidtabell. Däremot finns uppmaningar och uppmuntringar till försvar och där är dödligt våld tillåtet. GT och talmud är i princip dess raka motsats. Se gärna bifogad information.

Om du läser min post en gång till kanske du förstår att din mening:

”Vad skall man säga om en sån vindflöjel? Kanske att han inte är att lita på?”

Indikerar väl att du åtminstone tidigare litat på honom men nu kommit på bättre tankar? Jag ber dock ödmjukt om ursäkt om jag misstolkat dig.

Slutligen, att anklaga den som blivit utsatt för personangrepp med anklagelser om personangrepp är bara larvigt då jag endast svarat med samma mynt. Dessutom var ju angreppet inte bara ett personangrepp utan också kryddat med falsk information, ett försök till karaktärsmord i brist på hållbara argument, helt enkelt. Och ”osaklighet”, var hittar du den? Inte ens värt att debattera. Vi håller debatten till ämnet, som anmodats. Tack.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
13 april 2018 kl 17:23

@ Lasse Anckarman 13 Apr, 2018 at 11:14,

Genuina Muslimer är inte ”terrorister” eller på något annat sätt aggressiva. Problemet är att de blir utsatta för de radikala islamisternas påtryckningar och regelrätta hot. De kräver att de radikaliseras och tillämpar deras tolkning av scharialagarna, innebärande att bl.a. all annan religion ska utrotas.

Vi har i vår omvärld sett otaliga exempel på denna process. Syftet är att tvinga samtliga muslimer att bli terrorister för att kunna lägga hela världen under sig. Här har de s.k. rättrogna muslimerna inget att sätta emot. Om du har missat detta faktum bifogar jag följande länkar som jag hoppas att du tittar på från början till slut:

https://www.youtube.com/watch?v=Ry3NzkAOo3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y
https://www.youtube.com/watch?v=DQsPXNlM1gc
https://www.youtube.com/watch?v=o6tuQoXhOPQ

Om du efter att ha sett dessa inslag fortfarande inte förstår vad jag menar så kan jag säga att jag har nästintill 100 ytterligare länkar, där många är ännu tydligare än de jag bifogat här.

Återkom om du har behov av flera för att begripa…..

per
per
Gäst
13 april 2018 kl 17:12

Lasse Anckarman 13 Apr, 2018 at 11:13

Jag tänkte närmast på Gamla Testamentet, Talmud och Koranen.

Var hittar du att jag har förtroende för Watson i stycket ”InfoWars Paul Joseph Watson står 2014, när Obama är president i USA, på palestiniernas sida. Tre och ett halvt år senare, när InfoWars gullegris Donald Trump är president i USA, står Watson på Israels sida. Vad skall man säga om en sån vindflöjel? Kanske att han inte är att lita på?”

Lasse Anckarman 13 Apr, 2018 at 11:13

Du ger dig själv större frihet att använda personangrepp och osaklighet än vad du tolererar från andra.

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
13 april 2018 kl 11:14

@Öystein Rönne

Att du tror att man måste vara muslim för att hävda att islam inte är någon våldsideologi visar ju bara hur hjärntvättad du själv är eftersom information som leder mina påståenden i bevis finns postade i tråden. Det där trollet du nämner kanske är du själv då? 🙂

Varför har ni så svårt att diskutera i sak, det ämne ni tydligen så gärna vill debattera?

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
13 april 2018 kl 11:13

Återigen tycks mina genmälen försvinna. Nytt försök:

@Per Nordgren

Vilken skrift menar du ”rent bokstavligt uppmanar till dödligt våld”?

Du skriver i denna kommentar :

”Vad skall man säga om en sån vindflöjel? Kanske att han inte är att lita på?”

Kära medmänniska, vad handlar tråden om? Kan vi enas om att vi slutar skriva om person och fokuserar på sakfrågan?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
13 april 2018 kl 05:48

@ Lasse Anckarman, du måste vara muslim. Om man förnekar att islam är en “våldsideologi” måste man vara muslim, alt ha en närstående som är muslim. Alternativt är du ett nättroll.

per
per
Gäst
13 april 2018 kl 01:26

Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 21:13

Jag var helt enkelt intresserad av din syn på Förintelsen och Andra världskriget. De undringarna kom sig alltså inte, som du insinuerar, av efterblivenhet.

Jag är ingen frälst hatare, men en religiös skrift som rent bokstavligt uppmanar till dödligt våld blir lätt ett farligt redskap i händerna på den som vill och har förmågan att manipulera andra människor till att begå bestialiska handlingar.

Angående din mening ”Som svar på din andra kommentar vill jag bara säga att det enda naiva från din sida jag uppmärksammat hittills är förtroendet för Watson.”: Var någonstans uttrycker jag förtroende för Watson? Och har du glömt vad du skrev i kommentaren ”Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 06:53”: ”Varför denna något naiva fråga, som ju är mer filosofisk än saklig?” Ibland är du inte helt stringent, Sherlock.

Så här långt har jag inte känt av den upplysning och intellektuella stimulans som du verkar tycka dig ha förlänat mig.

Kan även du uppfatta att ditt sista stycke andas mer och mer självgodhet du längre det fortskrider?

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
12 april 2018 kl 21:13

@Per Nordgren

Vad har våra personer i debatten att göra? Det är just det misstaget Norberg gjorde när han försökte karaktärsmörda en debattmotståndare i stället för att diskutera i sak med hållbara argument. Det tyder på att man är både svagsint och har svaga argument.

Frågan här är om islam är en “våldsideologi”, för att citera Jan, eller om det inte är det och påstår man det förstnämnda så bör man backa upp det med vederhäftig information som leder påståendet i bevis. Hittills har varken Jan eller andra deltagare kunnat redovisa något som håller för en grundlig analys. Att läsa koranen som en tågtidtabell håller förstås inte annat än hos redan frälsta hatare. Vad har du att säga i frågan?

Som svar på din andra kommentar vill jag bara säga att det enda naiva från din sida jag uppmärksammat hittills är förtroendet för Watson. Men det kanske har börjat svikta nu och det ser jag som en ljusning och intellektuell stimulans i din världsbild. Fortsätt så.

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
12 april 2018 kl 21:11

Försvann mina svarskommentarer? Jag gör ett nytt försök:

Tack för att du svalde betet, Jan Norberg.

Man kan fråga sig vad mitt förhållande till en historisk händelse har att göra med sakfrågan här, islam. Nej, du gör det där för att du saknar hållbara argument och sannolikt anar du att du skulle åka på rejält med stryk om du vågade debattera i sak.

Du försöker inbilla folk att islam är “våldets ideologi” när sanningen är precis den rakt motsatta. Likaså med det nationalsocialistiska Tyskland under Hitler, tro det eller ej, mig kvittar det vad du tror. Som jag tidigare skrev så utmanar jag dig i en debatt i just det ämnet – men på annan plats eftersom det inte är sakfrågan här – som du nu marknadsför som en orsak till att du inte vågar debattera sakfrågan i den tråd du själv skriver i. Skrattretande pajaseri.

Läs nu den information jag postat i tråden, som vederlägger dina yranden om islam som en “våldets ideologi” så får vi se vad som händer. Eller rättare sagt, om du vågar. Väl bekomme. 😉

per
per
Gäst
12 april 2018 kl 17:41

Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 06:53

Optimal betyder inte “perfekt”, utan “så bra som möjligt”. Du får not svårt att hitta naiviteter och osakligheter i mina kommentarer.

Kalle01
Kalle01
Gäst
12 april 2018 kl 11:15

@ Jan Norberg

Mycket avslöjande formulering:
”Är man uttalad förintelse/guds/klimat/[godtycklig företeelse]-förnekare som du så förtjänar man inte att debattera med. Det spelar ingen roll vilka argument du lägger fram, så länge du inte gör officiell avbön från ditt förintelse/klimat/guds/[godtycklig företeelse]-förnekande.”

Så talar en förintelse/guds/klimat/[godtycklig företeelse]-troende. Argument och fakta är oväsentliga och får inte föras fram om de strider mot den rätta tron.

Tror det vore bra om du kan inse att det är hög tid för dig att kliva ned från din självpåtagna roll där du med sparkar och slag försöker agera som nån sorts moderator för diskussionen på NV och håller dig till sakfrågorna.

per
per
Gäst
12 april 2018 kl 10:56

Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 07:47

Apropå Jan Norbergs kommentar ovan, hur ser du på andra världskriget och förintelsen?

Är du själv muslim?

Jan Norberg
12 april 2018 kl 09:17

@ Lasse Anckarman 12 Apr, 2018 at 07:26

Är man uttalad förintelseförnekare som du så förtjänar man inte att debattera med. Det spelar ingen roll vilka argument du lägger fram Lasse A, så länge du inte gör officiell avbön från ditt förintelseförnekande.

Det är ju ingen hemlighet att också Hitler och Nazi Tyskland hade starka och intima band med Islams makthavare. Dessa båda parter dyrkade ju våldets ideologi.

Ta avstånd från ditt förintelseförnekande här och nu så kan vi möjligen fortsätta diskussionen.

Notera att jag på inget sätt är en oreserverad vän av Israeler eller deras religion eller vilka ambitioner de har med sitt inflytande där de har möjlighet, men i en jämförelse med Islams anhängare så framstår Israels just nu som det minst dåliga alternativet.

Alla våldsälskande utövare av viken religion det än månde vara hör inte hemma i Sverige, och ingen annan stans heller men det är inte min uppgift att tycka vad andra länder skall göra åt Islamister runt om i världen.

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
12 april 2018 kl 07:47

@Per Nordgren

Det är allmänt känt, och har så varit länge att Info Wars Alex Jones och Paul Joseph Watson är kontrollerad opposition, milt utryckt. Sanningen är väl mer att de är maktelitens koshercertifierade förvillare. Watson hestar ju så pass mot islam att de samlade hetsarna i denna tråd bleknar i jämförelse.

https://www.veteranstoday.com/2016/07/11/alex-jones-and-paul-joseph-watson-mislead-gullible-people-to-save-zionism/
https://www.youtube.com/watch?v=38F67-ijQdU
https://www.veteranstoday.com/2015/12/30/alex-jones-robert-spencer-paul-joseph-watson-and-pamella-geller-are-all-zionist-whores/
https://theuglytruth.wordpress.com/2016/06/07/infowars-paul-joseph-watson-there-is-no-jewish-influence-anywhere/

Vad gäller den palestinska befrielsekampen så tänker du både logiskt och moraliskt riktigt. Att någon överhuvudtaget, frivilligt ställer sig på den våldsverkande tjuvens sida ter sig perverst och är nog en av mänskligheten större gåtor. Eller är det bara så enkelt att det är ett oslagbart försäljningsknep?

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
12 april 2018 kl 07:26

@Jan Norberg

Islam är ingen “våldsideologi”, som du tycks tro, Dr. Watson. Islam är släkt med kristendom, typ syster och bror och de har levt sida vid sida sedan dess ursprung. Detta gäller faktiskt även judendomen då bägge varit mer toleranta mot den sistnämnda än de förra mot de sistnämnda. Bevisen för detta har jag postat i tråden, men att debattera saklig information verkar inte vara din starka sida.

“Palestiniernas våldsdyrkan” skriver du. Är längtan efter frihet och bort från förtryck och terror våldsdyrkan, menar du? Att försöka ta tillbaka det man blivit bestulen på är lika med våldsdyrkan???

Efter detta fortsätter du med dina hatiska tirader mot min person, sannolikt i avsaknad av hållbara argument och till din förvåning, kanske, kan jag meddela att jag förnekar inget som bevisligen är sant. Vill du ta en debatt med mig om både den frågan och annat du kanske har på hjärtat är du välkommen att kontakta mig på t.ex. FB.

“…jag har faktiskt varit i Israel ett par gånger för att göra affärer då jag jobbade inom försvarsindustrin…”

Hahaha! Ska man skratta eller gråta? Du har alltså hjälpt och stöttat tjuven och fortsätter nu som privatperson att hjälpa denne genom att sprida falsk information om de bestulna!?! Läs gärna lite Hervé Ryssen eller se hans dokumentär:

https://youtu.be/DmKyyPqJtFE

Du är en svagsint liten skit som saknar hållbara argument och därför i all din feghet hemfaller åt ad hominem i stället för att diskutera sakfrågan Att redaktören för NV också är lika sinneslö när han håller dig under armarna trots dina hatiska kommentarer riktade direkt mot en motdebattör talande för likheten mellan Info Wars Alex Jones och John Paul Watson, därav Watson här ovan.

PS. Jag har också varit i ”Israel” och en hel del muslimska länder. Just saying… 😉

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
12 april 2018 kl 06:53

@Per Nordgren

Finns överhuvudtaget någonting som kan göra hela mänsklighetens tillvaro optimal? Varför denna något naiva fråga, som ju är mer filosofisk än saklig? Varför inte fokusera på att söka sanningen om vad islam egentligen är? Jag har tidigare postat info i tråden som ingen av deltagarna vågat ta i ens med tång. Vad kan det bero på?

http://archive.is/ug45q

per
per
Gäst
12 april 2018 kl 00:12

Jan Norberg 11 Apr, 2018 at 22:34

Jag tänker att man inte behöver ha en våldsideologi i botten som drivkraft för att reagera med ilska på den form av behandling som Israel utsätter palestinierna för. Vem accepterar stillatigande att bli berövad sitt land, sin mark och sin bostad? Vem ser lugnt på när familj, släkt och vänner lemlästas, fängslas och dödas bara för att de hade mage att kräva sina mänskliga rättigheter?

Är det inte nedslående att se historiskt hur den som är stark så ofta tar sig rätten att förtrycka den som är svag?

“Give any one species too much rope and they´ll fuck it up”.

Roger Waters

“The germans kill the jews and the jews kill the arabs and the arabs kill the hostages and that is the news, is there any wonder that the monkey´s confused?”

Roger Waters

Undrar just om världen hade fungerat tillfredsställande utan sina påstådda 2-3 procent psykopater.

per
per
Gäst
11 april 2018 kl 22:45

InfoWars Paul Joseph Watson står 2014, när Obama är president i USA, på palestiniernas sida. Tre och ett halvt år senare, när InfoWars gullegris Donald Trump är president i USA, står Watson på Israels sida. Vad skall man säga om en sån vindflöjel? Kanske att han inte är att lita på?

https://www.youtube.com/watch?v=cbHSiQyCPTw

https://www.youtube.com/watch?v=mm42_08Uv5g

Jan Norberg
11 april 2018 kl 22:34

@ per 11 Apr, 2018 at 18:08 Bra sammanfattat Per, jag har faktiskt varit i Israel ett par gånger för att göra affärer då jag jobbade inom försvarsindustrin och då man pratar med Israeler så är det uppenbart att de hänger upp sig på omvärldens olika måttstockar betr Islam och deras egen religion. Detta fick mig då att fundera på om det låg något i deras kritik mot omvärlden, ser vi i omvärlden på Israels religion och Islam på olika sätt och är det då till Islams fördel vi ser på dessa båda religioner? Nja, skulle jag vilja säga. Islam är ingen renodlad religion det är en ideologi som saknar de inslag vilka vi i det sekulariserade väst normalt förknippar med religion. Islam har dessutom, precis som den andra onämnbara religionen, ett mycket stort inslag av sekteristiska drag och där hat och våldsdyrkan är den mest avskyvärda delen. I Sverige har ju vänstern (dit räknar jag ju tex Margot Wallström) och typer som Lasse Anckarman ställt sig helt på muslimernas sida och de överser därför med den våldsideologi (Islam) som ligger i botten som drivkraft i tex Palestiniernas våldsdyrkan. Anckarman går ju t om så långt att han är en förintelseförnekare, se tidigare inlägg i annan slinga. Israelerna är lite smartare i sitt agerande, sannolikt tack vare ett skickligt utnyttjande av sina historiska sympatier för vad de fick uppleva under ww2 under nazismen. Därmed inte sagt att de själva också gärna använder våld i övermått och har globala maktambitioner på tex det finansiella området. Det har nu gått så många år att jag tar risken att berätta hur sluga affärsmän Israeler är. När jag på berättigad fråga från israelerna berättade att slutkundslandet av politiska skäl (helt inofficiellt så klart) inte ville ha israeliskt material i den svenska slutprodukten så ryckte man lite på axlarna och tyckte sig inte kunna göra så mycket åt det. Döm om min förvåning när jag ett par veckor senare får frågan vad jag egentligen sagt till israelerna, de hade nämligen skickat sin försvarsminister till slutkundslandet för att fråga dem vad som var skälet till att man inte ville ha israeliskt material i slutprodukten. Det politiska hycklandet har dock ingen lägre gräns så därför förnekade man givetvis att detta var sant. Därmed kunde israelerna återuppta affärsförhandlingarna med mig men nu från en betydligt förbättrad position. Facit blev ju att israelerna i tuff kommersiell konkurrens ändå inte… Read more »

per
per
Gäst
11 april 2018 kl 20:39

Lasse Anckarman 11 Apr, 2018 at 19:10

Skulle världen enligt vad du har sökt reda på bli optimal om mänskligheten följde Koranen?

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
11 april 2018 kl 19:10

Jag “gullar” inte med någonting! Jag söker och förmedlar fakta till mina medmänniskor, av omtanke. Din åsikt är du naturligtvis fri att ha men våra åsikter har ju knappast med sakfrågan att göra.

Det du räknar upp har inte ett dugg med islam att göra och att påstå att det är “är potentiella grogrunder för fanatism” är bara okunnigt. Att vissa låter sin förhud stympas är ett sorgligt faktum. Dock förekommer inte fenomenet “Metzitzah B’Peh” inom islam.

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1472861/jewish/The-Circumcision-Ceremony.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Brit_milah#Metzitzah_B'Peh_(oral_suction)

Om den illegitima entiteten “Israel” behöver inte mer sägas än att området det är stulet och har aldrig haft några fastslagna gränser (eller konstitution). Det är ett projekt som är flera tusen år gammalt och står att finna i deras urkunder. Det som hände och fortfarande händer i Palestina är snarlikt det som händer i Sverige och Europa. Därför är vi alla palestinier.

per
per
Gäst
11 april 2018 kl 18:34

Öystein Rönne 29 Mar, 2018 at 12:32

Tack, Öystein.

Vänlig hälsning

Per

per
per
Gäst
11 april 2018 kl 18:15
per
per
Gäst
11 april 2018 kl 18:08

Lasse Anckarman 11 Apr, 2018 at 16:21

Detta är inte nytt för mig, men varje ny rapportering som är seriös, vilket jag tror att Abby Martins är, ger en utvidgad förståelse för vad som pågår i Israel och Palestina.

Personligen är jag inget fan av vare sig Israel eller Islam, då dessa, i likhet med andra trosinriktningar, är potentiella grogrunder för fanatism. Man behöver inte gå längre än till svenska förorter för att se exempel på detta. Att Islam dras med barnäktenskap, könssegregering och den ytterligt mentalsjuka företeelsen könsstympning understryker problematiken ytterligare.

Jag har svårt att förstå varför du gullar så mycket med just Islam. Märkvärdigt.

Även judarna ägnar sig åt könsstympning, de skär av förhuden på sina pojkar i späd ålder,vilket inte sällan medför skador på penis och livslångt fysiskt och psykiskt lidande. Så jävla sjukt, alltså, verkligen masspsykos. Förbjud skiten omgående.

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
11 april 2018 kl 16:21

Detta faktum har varit känt sedan den illegitima entiteten “Israel” utropades, och t.o.m. tidigare, åtminstone sedan den dagen då resolution 181 togs av UNGA och inkräktarna gick till attack. Det förvånar mig att du inte tycks känna till detta faktum. Angående det sista stycket är väl denna lilla video ganska upplysande:

https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ&bpctr=1523461666

Här sitter det folk och tror att islam är problemet! Man tar sig för pannan och undrar om man ska skratta eller gråta!

per
per
Gäst
11 april 2018 kl 15:20

Abby Martin ger, efter att ha besökt Israel och Palestina i ett halvår, sin version av vad som pågår där och jag har aldrig tidigare sett henne så här upprörd och personlig. Hon säger att Israel behandlar palestinierna värre än skit och att en fruktansvärd rasism och apartheid råder där.

Undrar om Israel ligger bakom migrationsvågen till Sverige, i avsikt att tvinga fram samma typ av politiska system här som de själva använder mot muslimerna i den egna regionen. “Det skall väl lära de Palestina-vänliga svenskarna”, typ:

https://www.youtube.com/watch?v=rBRxt5ufnGg

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
29 mars 2018 kl 12:32

@ per,

Tack för dina utmärkta länkar!

per
per
Gäst
29 mars 2018 kl 10:56

Ytterligare en vettig artikel av Omar Makram, publicerad i Göteborgs-Posten i februari. Här beskriver han olika former av islamsk tro, gullandet med islamsk extremism inom vänstern och varför vi behöver få bort den censurerande och självcensurerande politiska korrektheten:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/vi-m%C3%A5ste-v%C3%A5ga-utmana-all-slags-islamisk-extremism-1.5174981

Göteborgs-Posten framstår alltmer som betydligt ärligare och mer sanningssökande än konkurrerande morgontidningar runt om i landet, som DN och SvD.

per
per
Gäst
29 mars 2018 kl 10:17

Omar Makram, projektledare och debattör i riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, kräver, i artikel i Göteborgs-Posten, stopp i Sverige samt sex års fängelse för omskärelse av pojkar, en sinnessjuk företeelse som muslimerna och judarna framhärdar i Anno Domini 2018:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/omsk%C3%A4relse-av-pojkar-kan-inte-tolereras-f%C3%B6rbjud-det-1.5466318

Kristen kvinna berättar i Ring P1 på ett klargörande sätt om Islams agenda i Sverige. Fegisen och PK-förfäktaren Sverker Olofsson förnekar sig inte, försöker till sist tysta henne:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1043260?programid=1120 Samtalet börjar 19.28 min in i programmet den 23 mars 2018.

Lasse Anckarman
Lasse Anckarman
Gäst
27 mars 2018 kl 03:29

Det är ett under av yttrandefrihet att Jan Norbergs hatiska personangrepp mot min person, i brist på hållbara argument, fortfarande finns för allmän beskådan. Du bevisar att mitt påstående, att du agerar nästan exakt som den MSM du kritiserar, är så gott som hundra procent korrekt. Tack för att du visar vem du företräder.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
16 mars 2018 kl 16:35

Ytterligare ett bra inlägg i debatten om Centerpartiets nämndeman i Solna tingsrätt:

https://nwt.se/asikter/ledare/2018/03/10/manga-har-varnat-lange/print/

per
per
Gäst
16 mars 2018 kl 00:46

Öystein Rönne. 12 Mar, 2018 at 20:09

Trevligt att se dig bli intervjuad, Öystein. Bra jobbat.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
15 mars 2018 kl 21:25
Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
15 mars 2018 kl 21:24

@ Ale,

Tack, det var snällt sagt. Jag hoppas bara att jag kan bidra till att väcka den del av svenska befolkningen som fortfarande sover.

Ale
Ale
13 mars 2018 kl 15:58

Öystein Rönne: Du gör dig verkligen bra i TV. En ny TV-personlighet har fötts :-).

Öystein Rönne.
Öystein Rönne.
Gäst
13 mars 2018 kl 12:26

Annie Lööf tror att hon kan hindra Centerns enkelbiljett ut ur riksdagen i valet i september. Enkelbiljetten går tyvärr inte att reklamera! Snacka om att vara naiv!!

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7l4M0o/annie-loof-en-vackarklocka

Kalle01
Kalle01
Gäst
13 mars 2018 kl 10:01

@ Öystein – Bra intervju!