Sajten 5gappeal.eu lanseras – Forskare begär att 5G-utbyggnaden stoppas

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 april 2018
- NewsVoice redaktion
5G Sacramento installation 2018 - 13 CBS Sacramento
5G Sacramento installation 2018 - 13 CBS Sacramento
5G Sacramento installation 2018 – 13 CBS Sacramento

I dag lanseras 5gappeal.eu som presenterar en skrivelse som vetenskapsmän och doktorer tagit fram hösten 2017 vilken begär att 5G-utbyggnaden stoppas pga ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser”. De noterar att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. 

Över 200 vetenskapsmän och doktorer ställer sig i dag bakom 5G-appellen som kräver att en ordentlig utredning av riskerna genomförs innan 5G rullas ut.

5G kommer att kraftigt öka den sammanlagda exponeringen av mikrovågsstrålning utöver redan befintlig från 2G, 3G, 4G, WiFi etc. Mikrovågsstrålning har redan bevisats vara skadlig för människor och miljön. 5G kommer också att använda nya höga frekvenser vars effekter på människors hälsa och miljön inte är varken undersökta eller utredda.

5G-appellen sändes i september 2017 till EU och under hösten även till den svenska regeringen.               

”Tragisk irreversibel skada”

Lennart Hardell

En av undertecknarna den svenske cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell säger:

”Eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar är vi mycket bekymrade över att den ökade exponeringen för 5G-strålning kan resultera i tragisk, irreversibel skada.”

Docenten och folkhälsoforskaren, Joel Moskowitz, verksam vid University of California, Berkeley, USA säger:

”Vi insisterar på ett moratorium på 5G tills icke-industriell forskning kan genomföras för att säkerställa allmänhetens säkerhet.”

5G innebär karftfulla strålar från antenner


5G-utbyggnaden, som är tänkt att öka överföringshastigheten, kommer att pga de extremt höga frekvenserna att kräva att mobilbasstationer sätts upp betydligt tätare än i dag, exempelvis på lykt- och elstolpar och mycket nära där människor befinner sig.


5G kommer även att använda teknik utvecklad för militär radar, sk fasstyrda gruppantenner, vilket innebär att strålningen koncentreras i smala strålar.


Universitet i USA varnar för 5G

Georgia Southern University
Georgia Southern University

En undersökning från Department of Electrical Engineering, Georgia Southern University, USA har mätt upp att 5G ger betydligt högre strålning än hittillsvarande system (3G, 4G etc)

”Våra resultat visar att 5G:s ökade strålning beror på den nya 5G-tekniken dvs utplacering av mindre antenner och mer koncentrerad energi pga användningen av fasstyrda gruppantenner”.

De amerikanska forskarna drar slutsatsen att strålningen som orsakas av 5G kan vara hälsofarlig:

”när en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut.”

Text: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • En demonstration består av flera människor som står för en åsikt!
  Kanske ni skall prova ett hot som syns, typ ryker eller blinkar. Chemtrails var ju lite åt det hållet, men jag föreslår molnen. Moln i solnedgången har fantastiska färger och då kan ni ljuga ihop en vals om strålande hot och intellektuella demoner.

 • Magnus Johansson
  Svar: Det högfrekventa magnetfältet från själva radiosignalen.
  Lågfrekvent del H~200*J(A)/a(cm) där J pulsad likström a avstånd
  (Det finns givetvis ström åt båda håll men det antas här att på nära håll blir det ett nettobidrag)
  Högfrekvent del H~0.073*[I(W/m^2)]^1/2 där I är rf-intensitet

 • Mona Nilsson
  Jag har inte spridit tvivel, bara konstaterat att jag ännu inte erhållit någon reaktion beträffande det lågfrekventa.
  Och jag har inte ändrat uppfattning om ngt men har inga problem med att göra det om info tillkommer.
  Jag har tidigare flera ggr uppmärksammat nyare forskning på icketermiska verkningar för låga frekvenser som visar att tidigare negativa resultat berodde på fel metodik och att det därför kanske inte var korrupta forskare som var hela problemet.
  Lågfrekvent emf har bevisligen inverkan.
  Jag känner till vad som hävdas om högfrekvens men håller mig till det som är mindre tydligt belyst. Det skulle kunna vara så att det redan är utrett men inte fått spridning men det var därför jag vände mig till Hardell.
  (Men även för radar etc tillkommer möjligheten att det förekommer lågfrekventa likströmspulser.)
  Den pulserande likströmmen som driver sändare alstrar ett kraftigt lågfrekvent magnetfält som inte dämpas av skallen. Från mobiler är det det kraftigaste magnetfältet som påverkar oss. Det elektriska fält som induceras av ett lågfrekvent magnetfält är kanske ofarligt jmf med det som erhålls med höga frekvenser, men jag vet inte vilken inverkan magnetfält har jämfört med det elektriska.

 • Hej Emil S!

  Jag stod i valet och kvalet om jag skulle använda ordet: revolution, därför att det tolkas olika beroende på vilka egna filter man har. Det jag avser i sammanhanget är att folket, människorna måste gå ihop emot en självinbillad ‘elit’ som tar beslut ovanför våra huvuden.

  Jag är inte klassiskt skolad eller högutbildad, men har levt ett turbulent liv bland både högt och lågt, jag har blivit streetsmart via boenden i andra länder, läst böcker, utbildat mig själv och har ett genuint intresse för människodynamik och psykosociala strukturer.

  När jag skrev föregående text hade jag filmen ‘Braveheart’ som backdrop i huvudet.
  Det är den typen av “revolution” jag talar om.
  Ett förtryckt folk som tillslut får nog och, rättmätigen, ger tillbaka.

  -“Men don’t follow titles, they follow Courage!” Vänligen Torbjörn

 • Östein Rönne, OK vi har redan påbörjat ett utkast. Återkommer.
  Dessutom har vi skrivit ett förslag till regeringen på brev som uppföljning till vår skrivelse där vi begär att en riskbedömning görs innan 5G byggs ut och att 5G stoppas tills en utredning gjorts i samarbete med oberoende experter fria från inflytande från industrin. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2018/04/Begäran-följebrev-riskbedömning.pdf
  Här är vår skrivelse som man då bara hänvisar till http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2018/04/Begäran_riskbedömning_regeringen.pdf.

  Ärendet har fått dnr N2018/02518/D

 • Torbjörn Christer Johansson, du skriver att “Människor måste begripa att revolutioner kommer ”underifrån”. Så är det ju inte alls, du saknar elementär insikt. Öystein, sådana brev skriver Kalle H ofta, och de är med i hans utskick.

 • @ Mona Nilsson,

  Skulle du inte kunna sätta ihop ett brev, med ett klokt innehåll, som vi andra kan kopiera och skicka till våra kommuner runt om i landet? Jag tänker så här; jag vill ställa krav på min kommun att de inte godkänner utplacering av 5G-master/antenner, utan att de till mig som kommuninnevånare kan garantera att det inte finns någon risk med detta.

  Vidare att registrera namn på de som ev godkänner utbyggnaden av detta system så att man i efterhand, eller direkt kan stämma dem. Sådan strategi brukar göra att de drar öronen åt sig.

  Jag kommer själv att göra det, men tänkte att kanske du orkar författa ett förslag med referenser till diverse olika rapporter som visar på riskerna, att ha som utgångspunkt?

 • Tack än en gång, Solveig Silverin. Jag har nu dragit ut “Den Trådlösa Tekniken-Den Tysta Miljögiftet”, denna ska jag nu kopiera upp i några stycken ex, bland annat ska jag “dunka” ett exemplar på vår högsta kommun politiker, och ett ska miljö och hälsa få.
  Jag tänker tillbaka några år, så mycket arbete och papper och prat med politiker, INGEN REAKTION på att all strålning som inte är naturlig, är av ondo, så tyvärr, så som Du skriver Torbjörn Christer Johansson, det får nog bli revolution, som kommer underifrån…det är trots allt vi som har “makten”…det manipulerade folket..
  Tusen Tack till Dig Mona Nilsson, som lägger ned så mycket jobb, hoppas att det bli ett genombrott snart.

 • Vi får verkligen se till att 5G stoppas.
  Det räcker med alla magnetfält som redan nu finns runtomkring oss. Att det finns människor som inte begripit att vi också är elektromagnetiska varelser känns nästan overkligt, men dock; så verkar fallet.

  I en värld av information så VÄLJER man att vara ignorant! Människor måste begripa att revolutioner kommer “underifrån”, de som sitter i maktposition kommer inte att lyfta ett finger…

 • Solveig Silverin 16 Apr, 2018 at 08:50

  Jag har tidigare läst en del av det du skriver på din hemsida. Respekt. Kul att en sådan gigant deltar i debatten här på NewsVoice.

 • @Solveig Silverin

  “Jag kan inte låta bli att jag får tanken i huvudet, att 5G är ett vapen som vänds mot folket.”

  Du har nog helt rätt på den punkten. Både du och Mona skriver mycket intressant.

 • Jag har tittat närmre på detta med 5G.s teknik med riktade antenner. Strålningen kommer att bli väldigt hög i dessa riktantenner och kan bli extremt farlig eftersom de kommer att gå som hotspots genom etern och kroppen, beroende på vilka frekvenser de använder. Man samlar all energi i en punkt istället för att sprida den runt som i en lampa. Samtidigt kommer dessa smala lober att pulsa.
  Bärvågen ges ett fyrkantigt utseende (brick-wall-spektrum) genom QAM-modulation, en modulationstyp avsedd enbart för digital information. QAM-bärvågen kan göras olika komplex och ju högre QAM-nivåer man väljer, desto fyrkantigare spektrum.
  Egentligen är det en hel massa smala bärvågor som staplas bredvid varandra, ju fler, desto fyrkantigare blir slutresultat. Detta betyder att de lägger bärvågorna koherent, vilket ger mycket hög energi som i en laser stråle. Man kan skära plåt med en laserpenna med en effekt av 0,5 watt, eftersom vågorna ligger koherent och därför blir energin hög. Samma typ av teknik skall man nu sprida i etern med 5G-systemet. I princip kommer man att exponerar befolkningen för laserstrålar, från tusentals antenner i närområdet, som dessutom pulsar. Det är dessutom vetenskapligt fastställt att det är pulsningen som påverkar hjärnan, vilket Strålsäkerhetsmyndigheten själv hänvisat till, i flera välgjorda studier.

  När det gäller mikrovågor visste man väldigt mycket, väldigt tidigt. I en samlingsrapport från USSR 1972 (Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body), beskriver man hur mikrovågor påverkar människor bland annat beskriver man mikrovågssyndromet, idag benämner man det elöverkänslighet. Men den radar som användes på den tiden pulsade inte, det var först på 1990-talet man byggde om radarstationerna till pulsad digital sändningsteknik. Det är också känt att militära sändarsystem har en teknik, som gör att de kan ta sig igenom all material, även metall, vilket styrs av våglängderna, men även genom tekniken, att koncentrera loben till en smal stråle med hög energi.

  Nu skall man alltså exponera hela befolkningen pulsade laser-strålar. Det enda man kan hoppas på, att fler personer känner strålningen, nu när de blir projekterade av högintensiv pulsad strålning, varje gång de använder mobilen eller annan trådlös teknik. Jag kan inte låta bli att jag får tanken i huvudet, att 5G är ett vapen som vänds mot folket.

  Här har jag samlat en hel del äldre kunskaper. Här ligger den sovjetiska rapporten från 19972. Man visste som sagt, väldigt mycket, väldigt tidigt. https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/forskning-och-kunskap/aldre-kanda-kunskaper/

 • Peter Grafström: varför sprider du tvivel över Lennart Hardell pga att han inte svarat dig? Hur vet du att han fått ditt mail överhuvudtaget? Varför skulle han ta sig tid att svara på allehanda (knasiga) frågor? Själv får jag en del korkade mail som jag inte ödslar tid på.

  Och hur ska du ha det: ena dan är 5G ofarligt för att det bara når huden – andra dan är det de lågfrekventa fälten som är problemet! Läs på själv först. Forskningsområdet är omfattande, exempelvis här där en hel del länkar till fullstudier som är gratis att ladda ner. Över 600 forskningsreferenser. De olika studierna är gjorda på olika sätt, och studerar effekter på människor på djur på celler, på växter. En del avser närexponering (mobiltelefoner) andra sk far field, dvs helkroppsexponering från master, wifi, radar mm. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/
  Redan på 1990-talet redovisades forskning som visade att radarexponerade militärer (Polen) hade förhöjd förekomst av cancer. Redan från 1960-talet och framåt redovisade östeuropeisk forskning att långtidsexponerade i yrket för mikrovågor (helkropps – ej magnetfält aktuellt) hade en symtombild som kallades mikrovågssyndromet. Sjukdomen var erkänd inom den sovjetiska medicinen och kunskapen om hälsoeffekterna en grund till att Östeuropa redan för 50 år sedan hade 100 ggr lägre gränsvärden för mikrovågsstrålning än vad vi har i Sverige fortsatt idag. Så här här du lite mer att studera http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/Influence_of_Microwave_Radiation_on_the_Organism_of_Man_and_Animals.pdf
  http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/Influence_of_Microwave_Radiation_on_the_Organism_of_Man_and_Animals.pdf

 • Solveig Silverin: Den länk du efterfrågar finns redan i artikeln: användningen av fasstyrda gruppantenner finns beskrivet i den undersökning från USA som hänvisas till.
  Peter Grafström: När det gäller forskningen om mikrovågsstrålning visar omfattande forskning att både lågfrekventa fält och mikrovågsstrålning var för sig utgör hälsorisker. Detta har visats i studier på cellnivå, i djurförsök och i studier av människor.
  När vi talar om 5G och strålning från basstationer och fasstyrda gruppantenner, är lågfrekventa fält inte aktuellt. Den lågfrekventa delen är inte aktuell annat än vid användning av mobiler, surfplattor, bärbara datorer.
  Båda strålningsformerna borde vara klassade i högsta cancerklassen: cancerogen för människa.

 • Tack Solveig Silverin för att Du delar med Dig, detta är viktigt kunskap att få läsa för alla i vårt samhälle!
  För mig känns detta med riktad stråle komplicerat att komma undan, att skydda sig emot, jag tänker på de nät som jag använder, som jag tycker funkar mot tex 4G…våra mätinstrument kan ju antagligen inte plocka dessa strålar, så vi kan ju inte veta var de finns, inte förrän man blir påverkad…Just nu är ju de som redan är känsliga får det riktigt jobbigt…

 • Jag har funnit i Ny Teknik hur 5G kommer att fungera och vad som menas med “stråle”. Det står så här: “– Den typ av kontrollinformation som ser till att data kommer fram säkert lägger man i samma stråle som datan. Man skickar den bara dit där den verkligen behövs. Den andra typen måste fortfarande skickas ut över täckningsområdet, men vi gör den så liten som möjligt, så slank som möjligt, säger Joakim Sorelius.

  Med ”stråle” menar Sorelius det som branschen kallar ”beamforming”, eller strålriktning. I stället för att en radiomast skickar ut signaler över ett helt täckningsområde, kan energin riktas mot aktiva användare.

  Tekniken blir möjlig på högre radiofrekvenser med kortare våglängder.

  Ju fler antenner på radiomasten, desto fler strålar kan skickas till en och samma användare. Den tekniken heter mimo och står för multipel input, multipel output. Med tillräckligt många antenner kan strålarna delas upp och riktas mot flera användare samtidigt, så kallad fleranvändar-mimo.

  – Då kan man förstås fråga sig hur många antenner vi pratar om. Ja, i dagsläget har man en antenn för många frekvensband. I framtiden kommer det kanske att vara tusen antenner, säger Joakim Sorelius.

  – Men antennernas storlek beror på vilken våglängd man använder, så de här tusen antennerna kan vara tusen gånger mindre än de tidigare. Den totala antennstorleken i 5g blir alltså ungefär densamma som med äldre teknik.”
  https://www.nyteknik.se/digitalisering/ericsson-5g-natet-forbrukar-mycket-mindre-energi-6855175

 • Peter Grafström: “Han hade inte ens förstått vad den lågfrekventa delen var för ngt.
  Jag är ingen expert på forskningslitteraturen men märker att alla tar för givet att det är den högfrekventa strålningen utan att tydliggöra om dom gjort ansträngningar för att eliminera det lågfrekventa som en del av orsakssammanhanget.”

  Det är viktigt att skilja på elektromagnetisk strålning (t.ex. mikrovågsstrålning), magnetiska fält och elektriska fält. Jag tror att det du Peter avser med lågfrekvent strålning är magnetiska fält. Men du har helt rätt i att magnetiska fält kan vara mycket farliga; det kan även elektriska fält vara. En övergripande beteckning på alla dessa tre är elektrosmog. Radio- och mikrovågsstrålning är till sin natur den klart mest invasiva typen av elektrosmog.

 • Det står så här i artikeln: “5G kommer även att använda teknik utvecklad för militär radar, sk fasstyrda gruppantenner, vilket innebär att strålningen koncentreras i smala strålar.” Det hade varit bra om skribenten hade lagt i en länk till detta påstående, att 5G kommer att använda militär sändarteknik. Militära radiosignaler kan ta sig genom de mesta material. Använder man smala lober (strålar) är det riktningsantenner, typ radiolänkar mellan bestämda punkter och man undrar var i 5G-systemet skall denna teknik användas? För allmän kommunikation vill man ju ha en spridnings-antenn.
  5G kommer att nyttja flera olika frekvensband från 900 MHz till 100 GHz. Inte nog med att den pulsade artificiella strålning ökar, man kommer att använda så korta frekvenser att det finns risk för ögonskador på både synnerv, näthinna men också hjärnans synsinne kan skadas. Dessa ögonskador kan mynna ut i vad som helst som blindhet, synhallucinationer utmattningssyndrom i synsinnet, elöverkänslighet specifikt i synsinnet som leder till att man blir sjuk av all typ elektromagnetisk strålning och tvingas leva i mörker, vilket hände en del bildskärmsskadade på 1980- 90-talet, samt risk cancer i ögonen. Hudcancern kommer att öka än mer och övriga neuropsykiatriska skadorna på hjärnan. Hur tänker beslutsfattarna i det här landet som ökar exponeringen av hela befolkningen med flera miljarder hög pulsad mikrovågsstrålning. En hälsorisk som kan får enorma konsekvenser för hela folkhälsan och landets ekonomi. Men också hela vår naturmiljö som redan nu visar på allvarliga störningar, som missbildningar hos djur men också reducering av insekter och fåglar.

 • Mycket bra att alla driver på på alla de sätt som finns. Det är just denna bredd som gör att det kan få effekt.

  Mycket bra Kerstin, ditt grepp att kontakta kommunen!

 • 5G måste stoppas! Tack, fantastiska medmänniskor som går och demonstrerar i morgon mot detta vansinne, 5G! Bra vore om fler i landet gjorde samma sak utanför sina kommunhus?! Det finns att dra ut “flajers” på Strålskyddsstiften.
  Jag hade kontakt med vår miljö och hälsoenhet i kommunen nu i dagarna, det är skrämmande så lite dom vet.Det värsta är att man måste idag vara på tå inom dessa enheter, för dom byter ju personal så ofta, men han var tacksam för material att studera riskerna med trådlös teknik, samt nu utbyggnaden om 5G. Tänk om nu folk kunde vakna och inse faran med allt detta “skit”.

 • Vi kommer att samla namnen på alla dem inom tex strålsäkerhetsmyndigheten, pts, regeringen och alla andra som begår detta massiva brott mot sina medmänniskor och sedan kommer de hållas personligt ansvariga och skadeståndsskyldiga, var så säkra. Vi måste säga NEJ på riktigt nu. 5G är mycket mer än bara ökad strålning, det är ett renoldlat bioakustiskt vapen. Detta är mycket, mycket allvarligare än befolkningen i dagsläget förstår. Det är ett fullskaligt kontrollsystem som sätts i bruk. Detta är inget annat än ett komplett vansinne implementerat av psykopater av värsta sort. Det påverkar hela planeten, människa, djur och natur. Så oerhört destruktivt.

 • Hoppas att den ordentliga utredningen som forskarna begär även innefattar de lågfrekventa fält som härrör från den pulserande likström som driver sändare men som i sig själv inte har med den högfrekventa strålningen att göra. Jag frågade en expert på åtgärder mot rf-strålning som säljer tjänster i samband med det om han hade reda på huruvida den lågfrekventa delen hade särskiljts i forskning som finner hälsopåverkan.
  Han hade inte ens förstått vad den lågfrekventa delen var för ngt.
  Jag är ingen expert på forskningslitteraturen men märker att alla tar för givet att det är den högfrekventa strålningen utan att tydliggöra om dom gjort ansträngningar för att eliminera det lågfrekventa som en del av orsakssammanhanget. Jag har skrivit till Hardell för att få mer info men ännu inte hört ngt. I webbdebatter är det total tystnad när man nämner saken. Antagligen därför att forskningen inte riktat uppmärksamhet mot saken. Oavsett vad dom vet om det så bör saken klarläggas.

 • Strålsäkerhetsmyndigheten sa för c:a 10 år sedan att citat: ” Vi vet att alla inte kommer att klara detta, vi räknar med lite svinn”…. Dom vet att vi kommer att skadas. och dom struntar i det och mörkar om farorna, samt vägrar att titta på de oberoende forskarnas varningar. Vi kan bara fortsätta att informera tills vi når “the tipping point”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *