Sajten 5gappeal.eu lanseras – Forskare begär att 5G-utbyggnaden stoppas

publicerad 13 april 2018
- av NewsVoice
5G Sacramento installation 2018 - 13 CBS Sacramento
5G Sacramento installation 2018 - 13 CBS Sacramento
5G Sacramento installation 2018 - 13 CBS Sacramento

I dag lanseras 5gappeal.eu som presenterar en skrivelse som vetenskapsmän och doktorer tagit fram hösten 2017 vilken begär att 5G-utbyggnaden stoppas pga ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser”. De noterar att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. 

Över 200 vetenskapsmän och doktorer ställer sig i dag bakom 5G-appellen som kräver att en ordentlig utredning av riskerna genomförs innan 5G rullas ut.

5G kommer att kraftigt öka den sammanlagda exponeringen av mikrovågsstrålning utöver redan befintlig från 2G, 3G, 4G, WiFi etc. Mikrovågsstrålning har redan bevisats vara skadlig för människor och miljön. 5G kommer också att använda nya höga frekvenser vars effekter på människors hälsa och miljön inte är varken undersökta eller utredda.

5G-appellen sändes i september 2017 till EU och under hösten även till den svenska regeringen.               

”Tragisk irreversibel skada”

Lennart Hardell

En av undertecknarna den svenske cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell säger:

”Eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar är vi mycket bekymrade över att den ökade exponeringen för 5G-strålning kan resultera i tragisk, irreversibel skada.”

Docenten och folkhälsoforskaren, Joel Moskowitz, verksam vid University of California, Berkeley, USA säger:

”Vi insisterar på ett moratorium på 5G tills icke-industriell forskning kan genomföras för att säkerställa allmänhetens säkerhet.”

5G innebär karftfulla strålar från antenner


5G-utbyggnaden, som är tänkt att öka överföringshastigheten, kommer att pga de extremt höga frekvenserna att kräva att mobilbasstationer sätts upp betydligt tätare än i dag, exempelvis på lykt- och elstolpar och mycket nära där människor befinner sig.


5G kommer även att använda teknik utvecklad för militär radar, sk fasstyrda gruppantenner, vilket innebär att strålningen koncentreras i smala strålar.


Universitet i USA varnar för 5G

Georgia Southern University
Georgia Southern University

En undersökning från Department of Electrical Engineering, Georgia Southern University, USA har mätt upp att 5G ger betydligt högre strålning än hittillsvarande system (3G, 4G etc)

”Våra resultat visar att 5G:s ökade strålning beror på den nya 5G-tekniken dvs utplacering av mindre antenner och mer koncentrerad energi pga användningen av fasstyrda gruppantenner”.

De amerikanska forskarna drar slutsatsen att strålningen som orsakas av 5G kan vara hälsofarlig:

”när en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut."

Text: NewsVoice