Demonstration i Stockholm 14 april mot den hälsoskadliga 5G-utbyggnaden

publicerad 13 april 2018
- av Mona Nilsson
5G-utbyggnaden av internet - Bild: Crestock.com
5G-utbyggnaden av internet - Bild: Crestock.com
5G-utbyggnaden av internet kan få konsekvenser för din hälsa och arbetsförmåga - Bild: Crestock.com

Strålskyddsstiftelsen, föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund begärde i dag att regeringen lämnar ut den riskbedömning om  5G-utbyggnadens konsekvenser för hälsa och miljö som regeringen enligt  tjänstemän inom regeringskansliet skulle genomfört. Beskedet har givits att denna påstådda riskbedömning inte förvaras inom regeringskansliet.

Demonstration sker lördagen den 14 april 2018 kl 13:15 på Sergels Torg i Stockholm.

Riskbedömning före – inte efter 5G-utbyggnaden

5G är en av de största infrastruktursatsningarna någonsin och medför kraftig ökning av cancerklassad mikrovågsstrålning.

200 vetenskapsmän och doktorer har varnat för allvarliga konsekvenser för människors hälsa och miljön.

  • Om regeringen underlåtit att sakligt och opartiskt utreda hälso- och miljöriskerna måste detta göras innan 5G byggs ut.
  • Om en riskbedömning gjorts bör denna utgöra en allmän handling och lämnas ut för granskning pga det mycket stora allmänintresset.
  • Om regeringen inte gjort en riskbedömning av 5G-utbyggnaden som finns att tillgå som allmän handling bör denna riskbedömning genomföras INNAN regeringen verkar för och främjar 5G utbyggnaden. Denna bedömning bör kännetecknas av saklighet och opartiskhet samt måste beakta 5G-appeal, EMF Scientists appeal och genomföras i samråd med aktiva organisationer och forskare på området.

De tre organisationerna kräver följande:

  1. Frågan om utlämnande av, alternativt besked om förekomsten av saklig och objektiv riskbedömning som gjorts av regeringen, prövas av ett statsråd.
  2. I enlighet med 5G-appeal införs ett moratorium snarast för utbyggnaden av 5G
  3. Risker för människa och miljö utreds grundligt och opartiskt av experter utan koppling till berörd industri innan 5G införs

Läs hela brevet till Regeringen

Demonstration mot 5G-utbyggnaden

Den 14 april 2018 arrangeras en manifestation för att värna folkhälsan och skydda i synnerhet barnen mot skadlig mikrovågsstrålning. Demonstrationen föranleds av den nu pågående 5G-utbyggnaden

Bakom manifestationen står Elöverkänsligas Riksförbund, Föreningen Vågbrytaren, Tandvårdsskadeförbundet och Strålskyddsstiftelsen.

5G ett ”avsevärt folkhälsoproblem”ny studie

Under förra året meddelade Post och Telestyrelsen (PTS) att man avsåg att tillåta ”storskaliga” experiment med 5G-tekniken.


Enligt en ny vetenskaplig undersökning kommer 5G att öka exponeringen till hälsofarliga nivåer och ge betydligt högre strålning jämfört med hittillsvarande tekniker. Forskarna bakom studien anser att utbyggnaden därför bör stoppas.


”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut.”

200 vetenskapsmän vill att 5G stoppas

200 vetenskapsmän har vädjat om att stoppa 5G pga allvarliga potentiella konsekvenser för folkhälsan. 5G-appellen har sänts till EU och till den svenska regeringen, miljöminister Karolina Skoog och digitaliseringsminister Peter Ericsson.

Regeringen verkar för 5G-utbyggnaden och har ignorerat vetenskapsmännens appell. I en tidigare appell har 236 vetenskapsmän pekat på att vi behöver stärkt skydd mot mikrovågsstrålningen från trådlös teknik i allmänhet pga växande belägg för hälsorisker.


Deras uppmaning har hittills ignorerats av regeringen, myndigheterna och industrin. I förra veckan meddelade PTS att Ericsson fått lov att använda 26 GHz-bandet för 5G-utbyggnaden. Sändare för 5G har redan börjat sättas upp i Stockholmsområdet.


 

Tydliga bevis för cancer

Trådlös teknik och den kommande 5G-tekniken sänder ut mikrovågsstrålning som är klassad som ”möjligen cancerframkallande” av WHO sedan 2011. Men i dag begär allt fler experter och forskare som står oberoende från den inflytelserika telekomindustrin att klassningen skärps och att cancerrisken erkänns fullt ut, på samma sätt som för tobak och asbest.

Nyligen har en expertpanel enats om att den amerikanska myndigheten NTP:s stora studie visat ”tydliga bevis” för att strålningen orsakade cancer bland de exponerade försöksdjuren. En stor italiensk djurstudie från Ramazzini Institute redovisade nyligen också samma sak: mobilstrålning orsakade ökad förekomst av hjärntumör.

Barn är erkänt känsligare för alla cancerogena faktorer.

Text: NewsVoice i samarbete med Strålskyddsstiftelsen