Wijkman replikerar: Försöker inte utöva makt eller stoppa åsikter

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 8 april 2018
- NewsVoice redaktion
Anders Wijkman (2011) -Foto: Boberger, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Anders Wijkman (2011) -Foto: Boberger, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Anders Wijkman (2011) -Foto: Boberger, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

REPLIK. Lars Bern och några andra personer ifrågasätter i en debattartikel i NewsVoice att Anders Wijkman håller igång en svensk tystnadskultur genom att påverka personers möjligheter att komma fram med sina åsikter. Anders Wijkman håller inte alls med och replikerar nedan.

Text: Anders Wijkman

Ibland uppstår debatter på helt märkliga vägar. Jag läste ett nyhetsbrev signerat Kreapenör och Lars-Olof Landin. Jag reagerade på delar i nyhetsbrevet, framför allt en referens till ett inlägg av Lars Bern. Jag skickade ett mail till Landin och påpekade att Berns inlägg var olyckligt.

I sitt inlägg anklagar Bern mig och Johan Rockström för alarmism i klimatfrågan. Han påstår vidare att jag har fel om ökenspridningen och hävdar därtill att ytterligare utsläpp av koldioxid endast marginellt skulle påverka klimatet. Angreppen på mig var skäl nog att reagera. Men det som är verkligt allvarligt är att Bern sprider påståenden om koldioxidhalterna i atmosfären som strider mot grunderna i fysiken.

Han har helt enkelt fel i sak. Jag framhöll till Landin det djupt olyckliga i att direkt felaktiga påståenden i klimatfrågan sprids. Men det var ett privat email. Tanken var inte att det skulle publiceras.

Om man, som jag, är djupt oroad över klimatförändringen och oförmågan hittills att vidta tillräckliga åtgärder för att reducera utsläppen i tillräcklig grad, är det solklart att reagera mot de påståenden Bern gör. Inlägg som hans försvårar arbetet att klara de klimatmål som beslutades i Paris.

Artikel: "Anders Wijkman vidmakthåller svensk tystnadskultur för att blidka globalisterna", NewsVoice
Artikel: “Anders Wijkman vidmakthåller svensk tystnadskultur för att blidka globalisterna”, NewsVoice

I artikeln har Sassersson därtill plockat upp en del kommentarer efter Berns Face-bookinlägg. Påståendet att jag skulle gilla Goldman Sachs är helt absurt. Läs min senaste bok – “Come On – Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet” (Springer). Där går jag till hårt angrepp mot liberaliseringen av finansmarknaden och det inflytande och de inkomster ledarna i finansindustrin skaffat sig.

Som en röd tråd i artikeln drivs uppfattningen att jag skulle ha makt att stoppa vissa typer av åsikter. Jag ställer mig förvånat frågan: Vilken makt? Jag är sedan flera år privatperson. Vilken makt är det jag utövar?

Uppgifterna om Gillberg och hans tidning DSM känner jag över huvud taget inte igen. Hur skulle jag kunna påverka vem som skriver i DSM? Jag har däremot i samtal med Gillberg haft synpunkter på kvalitén i vissa av bidragen i tidningen. Men det kan knappast vara brottsligt?

Avsnittet om Nordangård är knappast värt en kommentar. Hans avhandling var undermålig. Jag blev tillfrågad om avhandlingen inför betygsnämndens avgörande eftersom den till viss del handlade om mig. Knappast märkligt att jag avstyrkte avhandlingen. Den innehöll en mängd felaktigheter. Hans påstående om att jag skulle ha en koppling till Wallenberg är för övrigt helt taget ur luften.

Till sist: Det är bara att beklaga att debatten i livsviktiga frågor om klimat, miljö och socialt utanförskap – innefattande globaliseringens avigsidor – så ofta förfaller till svepande omdömen och direkta felaktigheter. De utmaningar vi står inför är enorma – både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Det stora problemet är att de etablerade partierna inte vill eller vågar resa frågorna på allvar inför valet.

Möjligen kan diskussionen på sociala media tvinga fram en debatt, men då krävs betydligt större saklighet än det hopkok Sassersson – delvis på basis av Lars Bern – fått ihop.

Text: Anders Wijkman

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Klimat/Flygets-klimatpaverkan/Flygets-utslapp/
  Här kan ni läsa om höghöjds-utsläpp.
  Där finns de uttryck och termer som är gångbara i denna diskussion, klimatbluff, fulmedier och kondensationsvansar är uttryck för att man har stängt ner hjärnkontoret och bemöter allt med en total obstinat attityd.
  Det gör diskussionen “kladdig” och frånstötande för seriösa inlägg, AW är värd ett bättre bemötande här.

 • @ Per Larsen
  Om AW’s gärning handlar om vetenskap och evidens, var är i så fall hans länkar till vetenskaplig öppen och skeptisk granskning? Var presenterar han sina evidens? Min blogg är full av olika evidens som visar att klimatbluffen med stor sannolikhet är en stor bluff, men att vi ändå behöver ekologisk hållbarhet, men AW’s evidens lyser med sin frånvaro och har ersatts av retorik som låter bra, precis som i de ljugande fulmedierna, i vilka jag istället ser ett uppenbart spridande av olika former av osanning osanningar jag skulle skratta åt om det inte vore så att omedvetna människor sväljer skiten med hull och hår, vilket får fatala konsekvenser för den ekologiska hållbarheten.

 • @ Per Larsson

  Svamale… Du är ju både infallsrik och rolig! Ett tag trodde jag att du med all din uppenbarliga bildning lyckats med att trots detta kvarstå i något intellektuellt amöbastadium. Men, se där! Vilken härlig ordvrängare!

  Nu, när jag har hopp om att du besitter en viss perceptionsförmåga, skulle jag vilja uppmana dig att någon gång ibland höja blicken en aning uppåt. Kanske kommer du också att så småningom ställa dig ett par frågor om vad alla dessa flygplan med himmelslånga ”kondensationssvansar” egentligen sprutar ut över dig, mig och andra…

 • “I vår fortsatta analys av chemtrailsens bakgrund och syften skall vi nu se på hur den ondsinta ideologin att sprida kemikalier i atmosfären kan kombineras med ett annat av de största hoten mot mänskligheten, nämligen den elektromagnetiska strålningen.”

  Detta citat är hämtat från den här artikeln:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/17/hoten-mot-manskligheten-istallet-for-solstralning-del-3/

  Här ytterligare ett citat från artikeln:

  “Eftersom det patent som LOIS bygger på är amerikanskt (4253190 Communications System Using a Mirror kept in Outer Space by Electromagnetic Radiation Pressure), kan vi med kännedom om det svensk-amerikanska sekretessavtalet vara säkra på att projektet är amerikanskt. LOIS superdator i Växjö är också ”donerad” av USA. De som bor i Småland kan med andra ord se sig som försökskaniner vad gäller strålningsskador, många rapporter finns redan om massdöd bland fåglar, insekter och växter.”

 • @Svamale, kondensstrimmor intresserar inte AW!
  Att man inte vill delta i klimatfrågan har min förståelse, men bli inte vidskepliga och förneka problematiken. Det är en av politikens stora fråga nu och i långa tider framöver.

 • Anders Wijkman, du läser det här och bör ge ett svar på följande fråga efterson du är utsedd av våra högsta beslutande politiska förtroendevalda att utforma Sveriges miljöpolitik:

  Sprutas enorma mängder av chemtrails ut i luften över Sverige och står i så fall dessa i förbindelse med LOIS / HAARP i Växjö?

  Ge ett svar!

 • Anders Wijkman, nej, det existerar ingen AGW.
  Klimatet styrs av solen och “98% av världens forskare” är INTE överens om AGW!
  Det är lögner från IPCC! Det finns två “berömda” undersökningar, den ena är Illinois-universitetet som frågade 10 257 forskare 2009. Bara 3246 svarade (30,7%), redan det diskvalificerar undersökningen. Sedan valde man ut 77 st av dem som hade publicerat sig i peer-review-tidningar. Av dem svarade 75 ja på AGW, dvs 2,3% av dem som svarade och 0,7% av de tillfrågade. Det är inte 98%.

  Sedan är det Anderegg som frågade 1372 forskare som hade publicerat artiklar i ämnet. 908 av dem hade skrivit minst 20 artiklar i ämnet, dvs 66% av dem. Från dem valdes 50 st ut och av de utvalda svarade 49 ja på frågan om AGW. Det är 98% av de 50, men bara 5,4% av de 908 och 3,6% av alla. Varför tror du att man valde ut bara en del som fick svara på den slutliga frågan?

 • Angående Wijkmans kommentar: “Hans påstående om att jag skulle ha en koppling till Wallenberg är för övrigt helt taget ur luften.”

  Från min intervju med Anders Wijkman 20101126 (finns bandad):

  AW: “Jag träffade för övrigt kusinerna Wallenberg igår kväll på en middag, och jag satt med dem i flera timmar. Det var därför jag kom så sent i säng. Alltså Jacob och Marcus, va…”

 • Per, jag skänkte 150 ex till Klimatkonferensen i Mölndal, men då slapp jag betala porto :-).
  Jag tror portot är på 6×8=48 kr. Så om du lägger frimärken i ett kuvert när du fått boken så är det helt OK.
  Jag har inget intresse av att tjäna pengar på den – och jag har inte haft utgifter för publiceringen, så jag försöker bara undvika att få alltför stora utgifter :-).

  Vill passa på och hålla med Öystein. Det som stör mig i debatterna är just sammanblandningen mellan miljöförstöring och klimatförändring (global uppvärmning). Jag var Miljöpartist i många år för att jag ville verka för att miljöförstöringen skulle upphöra – tills Mp gav sig in på obegripliga sidospår. Jag ser med djup sorg på den miljöförstöring som pågår, exempelvis geoengineering, GMO, exploateringen av Jordens resurser, plastbergen i haven och mycket mera.

 • hellertz 15 Apr, 2018 at 07:36

  Jag förstår att du inte kan skänka varenda kotte på NV din CO2-bok, Pia, så hur mycket vill du ha betalt om man beställer den av dig?

  Vänlig hälsning

  Per

 • Jag tror att det är viktigt att hålla isär miljöförstöring och klimatförändring. Det är oerhört mycket lättare att definiera miljöförstöring än att försöka faststlå i vilken grad och på vilket sätt människans utsläpp påverkar klimatet.

 • Tack Kerstin, det verkar som om vi står närmare varandra än jag trodde. Dina kommentarer var intressanta. OM du är nyfiken på min bok så får du gärna ett ex av mig. Jag har en drös som ligger och drar damm i källaren. Men jag behöver i så fall din postadress. OM du är intresserad kan du skicka en adress till pia.hellertz@telia.com. Det blir en CO2-gåva från mig :-).

 • Hej och tack för ditt tillrättalaggande om huruvida jag ar värd att uppmärksammas eller inte. Precis som du är jag inte expert, men jag kan vara påläst och kan förstå, precis som du, fast det lett till att vi kommit fram till olika ståndpunkter.
  Vad gäller utsläpp vill jag klargöra vad jag menar. Det finns naturligtvis s.k. naturliga utsläpp och CO2 ingår i den naturliga cykeln. Hittills har världen kunnat reglera och upprätthålla balansen. Vi människor andas in syre och koldioxid men andas ut mer CO2 och mindre syre. Plantorna tar upp koloxid och syre i den så kallade fotosyntesen och i det stora hela ger de ut mer syre men även en mindre del koloxid. På så sätt hjälper och behöver vi varandra och allt är gott och väl.
  Däremot, vad jag talar om är att de utsläpp som människan medverkar till genom förbränning av fossilt bränsle. Det är ju detta som producerar koldioxid (i sig ofarligt och ogiftigt om vi bortser från konsekvenserna) men det följer ju med en hel del giftiga ämnen som mig veterligen hittils inte skiljs ut. T.ex. när man bränner kol för att skapa energi, släpper det ut koldioxid men det är ju de andra medföljande gifterna som direkt hotar människors hälsa. Det skapar smog, spyr ut giftigt kvicksilver, bidrar till försurande regn och andra små partiklar som fastnar i våra lungor. Förbränning av olja bidrar också till att kontaminera, inte bara luften utan ocksa vattendrag och jordar. Därom är vi eniga. Men, om vi fortsätter att bränna fossila bränslen precis som förr och ännu mer, vilket är konsekvensen av att förneka några problem med det som skapar CO2 utsläpp, fortsätter vi också ösa ut mer gifter i luften. Mig veterligen har vi än så länge inte har löst frågan om hur vi minskar giftutsläpp om vi inte reducerars utsläpp av CO2? Jag vet inte hur en sådan rening skulle gå till om vi inte övergår till ren energi som inte har en negativ inverkan på jordens och vår egen hälsa.
  Ren energi tilltalar mig för att den verkligen är ren och dessutom använder den sig av oändlig energi och den smutsar inte ner vår miljö.
  Minskar vi inte utsläpp avs.k. växthusgaser kan vi aldrig börja avgifta vår jord, tänker jag.
  Sen blir det ju inte bättre av att vissa snillen håller på med geoingeneering och chemtrails under pretexten att man vill testa om det skulle gå att påverka klimatförändringen. De har vekligen fått hybris, att tro att vi människor skulle kunna reflektera bort solens strålar genom att strö ut giftiga, kemiska nanopartiklar som genom ett mirakel skulle stanna “däruppe” och inte falla ner på vår redan hårt ansträngda stackars jord och ta sig in i våra lungor.
  Sen vet jag uppriktigt inte varför sådana som jag, som är djupt oroade över den negativa inverkan vi med all sannolikhet har på klimatets delikata balans och jordens hälsa, tror oss vilja leka Gud? Men jag får väl läsa din bok.

 • Kerstin, jag är ledsen att jag bara kopierade in hans svar. Det blev en tråkig formulering när det står att du inte är “värd att ägna uppmärksamhet åt”. Han har i så många år försökt diskutera fakta med “alarmister” så han tyckte inte han hade tid att gå in i detta just nu. Han vet inget om din kompetens, utan drar slutsatser utifrån de korta slutsatser du drar, vilket han mött om och om och om igen genom åren.
  Du talar om “utsläpp”. Det finns massor med “utsläpp” som smutsar ner vår Jord, men det är inte CO2. Koldioxiden är växternas näring och därmed även vår näring. Däremot är vissa bilavgaser, industriutsläpp m.m. i luft och vatten förödande för vår planet. Jag tycker det är viktigt att vara konkret och tala om det som det handlar om, det som verkligen förstör vår Jord.
  Makten bakom myten om den globala uppvärmningen började kalla CO2 för en farlig växthusgas som måste reduceras för att vi ska överleva. Man till och med har satt pris på CO2. Jag är så långt ifrån expert som man kan komma, men jag blev enormt engagerad och nyfiken för några år sedan, blev upprörd över lögnerna och till och med skrev en bok, ATT LEKA GUD – OM KLIMATDEBATTEN, GEOENGINEERING OCH EN NY VÄRLDSORDNING (2015). Att jag då såg så långt berodde på att jag stod på många jättars axlar (för att travestera Newton) och att jag var så nyfiken.

 • Hej Hellertz, jag beundrar din klimatskeptiker vän som så snabbt kan konstatera, genomatt ha tagit del av mina inlägg, att jag inte har kompetens och inte är värd att ägnas någon uppmärksamhet. Vad vet han egentligen? De källor jag uppgav passade uppenbarligen inte hans övertygelse även om det är seriösa Universitet och Instituationer jag refererade till. Självklart är det inte mängden källor som avgör om jag har rätt eller inte, snarare vilken vetenskaplig tyngd deras forskning har samt min förmåga att uttyda den. Jag tycker det är viktigt att ta del av vad kritikerna till klimatförändringen har att säga och läser en hel del om deras ståndpunkter.Vad jag kommer fram till att var och en lutar sig på bevis och ingen kan egentligen vara helt säker på hur våra utsläpp kommer att påverka vår planet. Alla gör sina antaganden och jag kan bara säga att hittills finns det övertygande evidens för att vi håller på att smutsa ner vår jord med alla utsläpp och exakt vad det betyder tvistar man om. Varför talar inte klimatkritikerna om hur utsläppen bidrar till att förstöra jordens livskraftiga system? Är det inget man vill fundera över?
  Hoppas kunna komma in med en artikel i Newsvoice där jag klarlägger mina ståndpunkter och att vi sedan kan ha en konstruktiv dialog.

 • Jag skickade Kerstin Salens kommentarer och länkar till en av Sveriges klimatexperter eftersom jag själv inte har kompetens att bedöma dem. Han svarar:
  “Jag kan nog inte ägna Salén någon uppmärksamhet. Som jag uppfattar det radar hon upp en mängd rapporter, vars innehåll hon inte är förmögen att utvärdera. Det är inte ANTALET rapporter som räknas utan deras verkliga INNEHÅLL.
  På Klimatkonferensen (i Mölndal i februari, mitt tillägg) visade Gösta Walin hur havet är omgivet av kalksten, som buffrar koldioxiden, så att den teoretiska minskningen av pH blir mycket liten, så liten att den inte påverkar livet i havet. Lokala variationer är mångdubbelt större. På många håll bubblar CO2 upp från ruttnande vävnader och från vulkaner. ‘Försurningen’ är en skröna.”
  Det finns en hel del redovisningar från Klimatkonferensen på Internet för den som vill ta del av den “stjärnspäckade” konferensen och dess innehåll.

 • Inte konstigt att vi är splittrade i frågan.

  Vi lever alla på grenen, den är halvt avsågad och vi kivas om vem och varför.

  Hoten är många, de flesta sticker huvudet i sanden, det är därför jag gillar denna sida. Den är full av människor som bryr sig.

  För mig är uppenbarligen vädermanipulering det största hotet, risken är stor att allt sprayande leder till koralldöd, försurning, extremt väder, blockering av solens goda påverkan, m.m.

  Jag vet såklart ingenting, förutom att sprayande sker. Det är uppenbart för den som inte spenderar all tid inomhus.

  Det finns förnekare i alla läger, men om inte ögonen och förnuftet räcker till så finns patent och bildbevis i överflöd.

  Om jag/vi så lyckas öppna ögonen på alla förnekare så tror jag inte att det skulle räcka. Man hade hellre fängslat oss än att sluta försöka äga vädret.

  Vi observerar, förfäras eller förnekar, går vidare eller förgås.

  Bara nuet räknas, och nu ska jag leka med min son.

  Fridens liljor

 • Hej Torbjörn, tackar för att du vill svara.
  Mina källor är många ang. CO2 och den roll den har i försurningen av våra hav. Som du vet är jag sedan länge en ekologisk aktivst och vill gärna värna om jordens och vår egen hälsa. Vill gärna återkomma i en artikel om detta ämne som ligger mig så varmt om hjärtat.
  Här är en källa om “Försurning av haven, det andra problemet av CO2” , “Ocean Acidification:
  The Other Problem of CO2”
  1
  Marine Chemistry and Geochemistry, Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole,
  Massachusetts 02543; email: sdoney@whoi.edu
  2
  Department of Biological Sciences, California State University, San Marcos, California 92096;
  email: fabry@csusm.edu
  3
  Pacific Marine Environmental Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Administration,
  Seattle, Washington 98115; email: Richard.A.Feely@noaa.gov
  4
  Institute for the Study of Society and Environment, National Center for Atmospheric
  Research, Boulder, Colorado 80307; email: kleypas@ucar.edudär följande institutioner deltog.
  Marine Chemistry and Geochemistry, Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole,
  Massachusetts 02543; email: sdoney@whoi.edu

  De säger i sin inledning följande:”Rising atmospheric carbon dioxide (CO2) primarily from human fossil fuel
  combustion, reduces ocean pH and causes wholesale shifts in seawater car-
  bonate chemistry. The process of ocean acidification is well documented in field data, and the rate will accelerate over this century unless future CO2 emissions are curbed”
  Min översättning: “Ökning av koldioxid (CO2) i atmosfären, primärt från mänsklig förbränning av fossilt bränsle (såsom kol,olja och gas), minskar PH värdet i haven och orsakar förändring i havens kolkemi. Denna process av havsförsurning är väl dokumenterad i fältstudier och data och graden av ökning kommer att accelera under detta århundrade om inte man vidtager åtgärder för att stanna upp denna utveckling.”
  Detta bekräftas av Earthwatch och The OeanFoundation.org och många andra som SMHI i Sverige som säger: “Orsaken är huvudsakligen utsläpp av koldioxid från förbränning av olja, kol och gas. Under det senaste seklet har haven tagit upp ca 40 % av dessa utsläpp. Detta har fört med sig att koldioxidhalten i haven har ökat. “När koldioxid löses i havsvatten så ökar kolsyrehalten (pH sänks).” Enligt samma källa som jag nämnde först, ökar CO2 utsläppen avsevärt och de säger följande om ökninen av CO2 i verkliga termer:”Over the past 250 years, atmospheric carbon dioxide (CO2)levels increased by nearly 40%, from
  preindustrial levels of approximately 280 ppmv (parts per million volume) to nearly 384 ppmv in
  2007 (Solomon et al. 2007). This rate of increase, driven by human fossil fuel combustion and
  deforestation, is at least an order of magnitude faster than has occurred for millions of years (Doney
  & Schimel 2007), and the current concentration is higher than experienced on Earth for at least
  the past 800,000 years (Luthi et al. 2008). Med andra ord säger de att ökningen av CO2 i atmosfären går fortare än den gjort på miljoner år och nuvarande koncentration av CO2 är den högsta man känner till på Jorden under de senaste 800 000 åren.
  Antingen är mina källor uppåt väggarna eller också är dina källor det…
  ̈

 • Kerstin Salen at 16:21

  Hej Kerstin.
  Det som försurar är inte koldioxid utan svaveldioxid (svavelsyrlighet i vattenform). Så säger man åtminstone på universitetet. Jag tror inte det stämmer att koldioxid kommer från utsläpp olja, kol och gas. Det är nog snarare vulkaner, men rätte mig om jag har fel. Sedan andas faktiskt växter ut koldioxid på natten, men tar tillbaka det på dagen genom fotosyntes. Det är det inte många som känner till.

  Sedan har vi regioner som du skriver med mycket svåra föroreningsproblem.

  Koldioxidökningen är extremt liten i jämförelse med de övriga ingredienserna i luft. Jag försökte illustrera det med cirkeldiagram, men ökningen är så liten att det är svårt att illustrera. Vi pratar om PPM, Parts Per Million.

  Vi måste även ta i beaktning att de andra planeterna i vårt solsystem går igenom en uppvärmningsfas. Hur förklarar vi det? Solen är enda svaret. Detta vill inte MSMS ta i ens med tång, men NASA gör det.

 • Ingen pratar om att vi smutsar ner jorden och atmosfären i ökad takt och att det är ett gigantiskt ekologiskt hälsoproblem för allt levande inklusive mänskligheten.Det är olyckligt att debatten om CO2 mestadels handlar om klimatförändring.Debatten har fastnat i om hur mycket temperaturerna kommer att gå upp och konsekvensen av detta, men man undviker tala om hur vi kontinuerligt förgiftar oss själva och naturen.Sen tror jag ingen idag tvekar om att CO2 leder till försurning av hav och sjöar? Är inte Lars Bern medveten om den effekten och att vår korallrev dör i hisnande fart? Debatten förs inte på ett ärligt sätt menar jag för det är väl ingen tvekan om att vi måste stanna upp förgiftningen av vår planet. Ett effektivt sätt att göra så handlar om att minska de utsläpp som dessutom ökar CO2 i atmosfären. 80% eller mer av alla koldioxid utsläpp kommer från att människor bränner olja, kol och gas. Är det ok att fortsatt förgifta jordens och våra egna lungor samt döda livet i haven? Eller har jag missuppfattat? Är det sannt eller inte att förbränning av kolbränsle och annt inte smutsar ner atmosfären och att dessa utsläpp inte leder till att städer har en syrefattig atmosfär som är direkt hälsovadlig för människorna? ?
  Självklart handlar inte allt om CO2 utan chemtrails är ett stort problem för hälsan liksom besprutning och konstgödsel med avrinning från agroindustrin medverkar till algblomning som också kväver livet i våra vattendrag. Hur menar du Lars Bern? Svara gärna på mina frågor om förgiftning och hur det går ihop med diina teser att ökat CO2 utsläpp inte är ett problem. Du skriver ju så bra om hälsa, hur ser du på det här perspektivet?Och du Torbjörn, vad tycker du?

 • Ingen pratar om att vi smutsar ner jorden och atmosfären i ökad takt och att det är ett gigantiskt ekologiskt hälsoproblem för allt levande inklusive mänskligheten.Det är olyckligt att debatten om CO2 mestadels handlar om klimatförändring.Debatten har fastnat i om hur mycket temperaturerna kommer att gå upp och konsekvensen av detta, men man undviker tala om hur vi kontinuerligt förgiftar oss själva och naturen.Sen tror jag ingen idag tvekar om att CO2 leder till försurning av hav och sjöar? Är inte Lars Bern medveten om den effekten och att vår korallrev dör i hisnande fart? Debatten förs inte på ett ärligt sätt är ärlig för det är väl ingen tvekan om att vi måste stanna upp förgiftningen av vår planet och att ett effektivt sätt att göra så handlar om att minska de utsläpp som ökar CO2 i atmosfären. 80% eller mer av alla koldioxid utsläpp kommer från att människor bränner olja, kol och gas. Är det ok att fortsatt förgifta jordens och våra egna lungor samt döda livet i haven? Eller har jag missuppfattat och det är sannt att förbränning av kolbränsle och annt smutsar inte ner atmosfären och leder till att städer har en syrefattig atmosfär som är direkt hälsovadlig för människorna? ?Självklart handlar inte allt om CO2 utan chemtrails är ett stort problem för hälsan liksomoch besprutning och konstgödsel med avrinning från agroindustrin medverkar till algblomning som också kväver livet i våra vattendrag. Hur vill du ha det Lars Bern? Svara gärna på mina frågor om förgiftning och hur det går ihop med att ökat CO2 utsläpp inte är ett problem. Du skriver ju så bra om hälsa, hur ser du på det här perspektivet?Och du Torbjörn, vad tycker du?

 • @ Ingemar Nordin

  Hade Wijkmans ogillat öppna diskussioner så hade han nog inte publicerat sig på Newsvoice, där ingen av oss får stå oemotsagd särskilt länge om vi kommer med faktafel, samt förtalade personer kan dementera direkt, till skillnad från i fulmedierna. All heder för att han vågar det. Det är ett slags evidens om att han faktiskt har rent mjöl i påsen och faktiskt är vilseledd.

  @Johan

  Vetenskapliga partiet erkänner att vi inte vet någonting om vad varje kondensstrimma innehåller exakt. Det mesta är fullt möjligt när människor är inblandade, såväl som när apor är det, samt att vi alla behöver hålla ögonen öppna på alla möjliga olika vis, men att betraktandet av både Youtube-clickbaits och kondensstrimmor sannolikt är kontraproduktivt om man verkligen vill veta något av vikt. Att det är fler kondensstrimmor idag är helt tydligt såväl som att det flyger fler flygplan idag.

  @Alla

  Bråka inte med chemtrail-motståndare även om du ser en 100% äkta chemtrail!

  @Per Larsen

  Raljerande är alltid fel. Jag anser att vi alla bör presentera evidens och bevis tålmodigt för varann. Det finns nämligen ett stort problem med inkompetens, Per. Här John Cleese om problemet med inkompetens.

 • @ Ale 10 Apr, 2018 at 05:23,

  Jo jag vet, det var därför jag ställde frågan ovan ang Per Larsens förslag. Ärekränkningsmål är extremt svåra att vinna.

 • Öystein Rönne: Som du säkerligen redan känner till gäller förtalsmål (ärekränkningsbrott regleras i 5 kap. brottsbalken) endast privatpersoner. En person kan alltså inte stämma ett aktiebolag för förförtal, men det känner nog inte Per till. Dessutom ligger bevisbördan på målsäganden. Det vill säga att det är AW som måste bevisa att personen har begått brottet. Viktigt att ha i åtanke är att AW dessutom riskerar få betala rättegångskostnaderna om AW förlorar målet. I detta fall, efter jag läst in mig, lär de bli näst in till omöjligt för AW att vinna ett sådan mål.

 • Apropå Jacob Nordangårds kommentar. Jag undrar varför Anders Wijkman inte var med på disputationen och luftade sina invändningar om avhandlingen där och då? En disputation är ju en offentlig tillställning och alla är välkomna att komma med kritik. Jag satt med som reserv för betygskommittén men hörde inga invändningar om bl.a. Wijkmans roll i EU eller annorstädes. Jacob presenterade helt enkelt lätt kontrollerbara fakta. – Kanske var det detta som var problemet för Anders Wijkman, att han ogillar öppna diskussioner?

 • Martin Gustavsson

  Man kan prata om vad man vill

  Jag tittar på det som skulle vara blå himmel, medan dussintals flygplan pumpar ut sin ”kondens” tillåt mig skratta, som breder ut sig och lägger sig som en silverhinna mellan oss och solen.

  Hur Man kan diskutera något annat förbluffar mig, hur man kan förneka det gör mig bara paff.

  Ändå går livet vidare, både för dom som ser, och för dom som inte ser.

  Jag beundrar sasserson och hans sida här… men en stor del av mig undrar om vi inte bara slösar bort tid.

  Ventilerar vi alla bara våra egna agendor? Står vi alla i våra egna eko kammare?

  Hursomhelst… trevlig vår på er …

  PS. Kolla TV4 vädrets ”sol” med ”dis” framför sig.. då blir det en härlig dag full med .. kondens.. mohahaha

 • Vi går mot en istid och den kan bli större av chemtrails avskärmning av solvärmen! Men finurligt sätt att dra till sig folks pengar.

 • Ett återkommande inslag i maktpersoners liv borde vara att deras sakförståelse och omdöme sattes på spel utan att dom vore hjälpta av sin opportunism.
  Som ngn skrev vet vi inte hur mycket Wijkman egentligen begriper. Detta att han kategoriskt motsäger Lars angående den avstannande verkan av CO2 har ju att göra med att där finns ett logaritmiskt beroende av CO2-halten i den approximation Lars syftar på. Om Wijkman har en annan uppfattning bör han gå in i detalj och visa att han har bättre info. Upp till bevis Wijkman gå inte bakom ryggen på folk!

 • @Johan

  Man kan föra en diskussion om klimatet utan att prata om ”geoengineering”, ”chemtrails”, eller “molnsådd”.

  Men varför ska man ens tala om klimatet, när den uppvärmning som sakta skett de senaste 10000 åren verkar vara naturlig?

  De overifierade modellerna, som använts för att skapa panik, verkar enligt IPCC:s senaste rapport vara överdrivna, men av politiska skäl synes man vilja förvilla/forskningsfuska i sin presentation av resultaten.

  Vi vet iatt det INTE går att förutsäga klimatet. Supervulkanen Yellowstone kan ex. få utbrott i morgon och då får vi kanske tio år utan somrar och svavelsyra-regn en lång tid.

  Det verkar således mer logiskt att tala om prepping/totalförsvar för sådana event än att tala om tiondelar av grader hit eller dit, men givetvis också om ekologisk hållbarhet så att den s.k. “civilisationen”, som inte är särskilt civiliserad alls än, faktiskt lyckas överleva sig självt likt de utomordentligt intelligenta invånarna på Tikopia.

  @Kjell Holmsten

  Meningen med denna debatt rent generellt är förmodligen att, likt illusionisten, förvilla för att i smyg genomföra något med den andra handen. Vad de vill dölja är hur de rektalpenetrerar alla folk i alla nationer med kortsiktigt “race to the bottom“, tror jag.

  Jag tror det som sker i EU mer kan kallas för “polsk riksdag”, d.v.s. att alla parter måste vara eniga för att förändra högerpolitiken, d.v.s. att en part kan lägga krokben för förändring i EU.

  Varför dessa eliter kör med desinformation? – I botten rädsla, kanske från ett trauma i tidig ålder, som leder till en vilja att tillhöra sekter som befinner sig i stabsläge och söker trygghet genom makt.

  Genom att söka makten över andra sekter tror de sig vara “visa” och utvalda. Historien har visat att det varit precis tvärt om. De blir ofta hatade, förslavade, utsvultna, dödade och fördrivna.

 • Är det någon som kan förklara för mig vad som är meningen med all denna debatt? Härligt med öppna och informationsdrivande debatter det gillar jag. Men? Jag får sällan läsa eller lyssna till “varför”. Varför dessa eliter kör med desinformation, varför eliterna kör över oss alla med dessa pålagor, varför personer som AW har som levebröd att föra dessa debatter om miljön?
  Är det för att dölja andra och viktigare faror? Miljögifter i vår miljö och i maten, Oligarkernas förslavning av massorna, har Bern ex. förstått att han har noll (0) makt eller påverkan på viktiga livsavgörande frågor, likaså AW? Ett analkande Krig (sick) väntar? Större folkfördrivningar är att vänta. Upplösning av stater, företag? Frågorna är många. Rädslor och skräck finns för att dölja någonting. Vilka partier, idéologier eller ismer kan lösa upp dessa rädslor? Förslavningen fortsätter i oförminskad takt, ja nu för tiden är den väl sanslöst hög med allt högre skatter, allt högre skuldbördor. Som vanligt är det symtom, lögner och eliter (vilka är dessa eliter) som diskuteras. Det imperialistiska bygget fortgår och allt för ofta döljs detta med pajkastning, Turkisk riksdag och liknande allt för att odla på osämjorna i samhällen. ´VARFÖR´

 • Kom ikväll kl 18.00 till Märsta Forum, Stockholmsvägen 25 i Märsta och lyssna på mitt föredrag om Mp:s och miljörörelsens svek i miljöfrågan. Jag lovar att ge en utförlig bakgrund till Anders Wijkmans roll. Jag har ju ändå följt honom i 30 år.

 • Per Larsen at 08:57

  Ers höghet gallskrek. Tack för Er åsikt. Dags att komma in med en debattartikel, Larsen? I ett civiliserat samhälle för man debatt även om den är besvärlig. Du kan tex stämma i bäcken med debattext.

 • Stort tack till Anders Wijkman, det är visserligen totalt bortkastat att försöka klarlägga något på detta forum. Teflonhjärnorna på och runt NewsVoice har en verklighestsfobi som ingen kan påverka.
  I NewsVoice skall man referera till tomtar, troll och drakar, i modern tappning blir det alarmister, spalthuliganer och kondensstrimmor, då lättar hela garnisonen av bakåtsträvare, då sjunger de alla i samma kör.
  Men tack i alla fall, det ger alla en insikt om nivån på förljugenheten här på NewsVoice. Mitt råd är att stämma NV och dess skribenter för förtal, det kan förena nytta, få bort skitsnacket, med nöje, att få in en slant!

 • Anders Wijkman skriver ovan: “Uppgifterna om Gillberg och hans tidning DSM känner jag över huvud taget inte igen. Hur skulle jag kunna påverka vem som skriver i DSM? Jag har däremot i samtal med Gillberg haft synpunkter på kvalitén i vissa av bidragen i tidningen.” I DSM nr 3/2015 recenserade jag Anders Ws och Johan Rockströms bok “Den stora förnekelsen” vilket föranledde Anders W att kommentera och vidareutveckla sin syn i en artikel i DSM nr 4/2015. I nr 5, “Klimatdebatten – Vetenskap eller politiskt propaganda” och 6/2015 “Klimatforskningens ideologiska och politiska grundvalar” fick jag möjlighet att bemöta Anders Ws artikel samt vidareutveckla det jag funnit under en tids studier av litteratur och forskning. Jan Gillberg skickade dessa nummer av DSM till Anders W.

  Då får Jan Gillberg brev från Anders W där han bland annat skriver “att hon ges så stort utrymme förvånar mig. Det hon har att tillföra i sak saknar reell substans och har noll värde”. Han menar också att “forskningen om klimatet är entydig … ” och att jag “drivs istället av nån slags konspirationsteori” och tillägger ett råd till Jan G: “Om jag vore du skulle jag inte släppa fram henne”.
  Jag skrev sen boken “Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning” som publicerades av Jan Gillbergs förlag i DSM Dokument 8. Där berättar jag bland annat om Romklubben, Anders Wijkman och mycket, mycket mer.
  Anders W har inte haft några synpunkter på några andra artiklar i DSM vad jag förstått.

 • Håller med Johan: Man kan inte seriöst föra en diskussion om klimatet utan att ta in den pågående manipuleringen av atmosfären och vårt luftrum, sk geoengineering eller chemtrails. I synnerhet inte efter denna tunga chemtrailshelg (Stockholmsområdet).
  Bra om de som bråkar om koldioxidens betydelse även någon gång gick ut och studerade vad som i själva verket pågår rakt ovanför våra huvuden i stort sett varje dag.
  http://www.geoengineeringwatch.org

 • Man kan inte föra en diskussion om klimatet utan att prata om geoengineering, i folkmun ”chemtrails”

  Vårt väder är kontrollerat och manipulerat sedan årtionden.

  För mer info se; geoengineeringwatch.org

  Sasserson, som jag sagt innan, tack för denna sida/tjänst. Var annars kan man diskutera på riktigt längre?

 • Bilden Anders Wijkman ger är falsk. Det var inte betygsnämnden som kontaktade honom. Jag blev informerad att han ringde upp opponenten, ringde min f.d. handledare, att han försökte påverka betygsnämnden och hotade att gå till rektorn. Jag blev sedan utsatt för en omild behandling som det tog lång tid att hämta mig ifrån. Nu blir jag dessutom förminskad enligt känt härskarmönster.

  Privatpersonen Wijkman är sedan 2012 ordförande för Romklubben. En tankesmedja med djupa band till den finansiella eliten (Giovanni Agnelli, Fiat och Chase Manhattan Bank) och med överstatliga lösningar på menyn. Det kan även sägas om GLOBE EU där Wijkman var ordförande under många år. http://www.globe-eu.org/globe-eu-in-the-european-parliament/trades/71062-2/ Denna elit är djupt inblandade i den teknokratiska “fjärde industriella revolution” som nu ska omdefiniera vad det är att vara människa i syfte att “rädda planeten” och som även gett uttryck för att demokratin kan behöva sättas på undantag för att genomföra “den stora transformationen”. https://www.weforum.org/agenda/2018/01/how-we-can-direct-the-fourth-industrial-revolution-towards-a-zero-carbon-future/ Vad anser Wijkman om detta?

  Min “undermåliga” avhandling, där maktspelet finns beskrivet, finns att ladda ned här:
  http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A572917&dswid=-1222

 • Anders Wijkman, din replik får av mig – Icke godkänt.

  Sorry, du är helt enkelt inte trovärdig! Det enda positiva med din replik är det faktum att du faktiskt skrev en replik överhuvudtaget … i alternativmedia! Vilken annan makthavare som helst hade försökt tiga ihjäl allt.

  Däremot är jag tacksam över att det finns individer som Lars Bern, som på ett begripligt sätt kan förklara den stora klimatbluffen för vanligt folk!

 • Efter en snabb undersökning om Wijkman utbildning, vilken han inte anger på Linked In, så får jag en misstanke om att han kanske läst något fullkomligt ovetenskapligt ämne. Kanske religionshistoria eller liknande, men det kan han ju svara själv på eller så kanske Stockholms universitet kan svara på det?

  Wijkman behöver således inte vara korrumperad av girigbukarna. Han kan likaväl vara grundlurad också, precis som de flesta som läser fulmedier och vilseleds av alla möjliga olika former av osanning.

  Kanske har Wijkman inte fötts med turen att besitta hög förmåga att se samband eller analysera data lika effektivt som den tekniske fysikern Lars Bern?

  Wijkman kan alltså ha byggt sina antaganden och sin oro på mängden lögner och deras psykologiska trix i fulmedierna, de som arbetar åt monopolkapitalets agenda, eller ev. på tillit till en psykopatisk forskare som lever gott på att skapa panik i en icke-fråga, medan ekologisk hållbarhet attackeras på alla andra plan.

  Den ekologiska hållbarheten står under attack av överbefolkningen främst genom sekteristiska kulter, accelerationen av resursuttaget, fattigdomen detta skapar, kärnkraften och dess gifter, kärnvapen, globaliseringen och de ökade transporterna genom den fattigdomsskapande frihandeln “race to the bottom“, massmigrationen från varma klimat med låg standard och hög barnavel till kalla klimat med hög standard med flerbarnstillägg etc. etc.

 • Anders Wijkman vet mycket väl att jag aldrig ifrågasatt vad Kungliga Vetenskapsakademins klimatforskare skrivit i sitt uttalande i klimatfrågan. Han vet att jag i debattboken Antropocen II skrivit detta och att jag har med deras uttalande som en bilaga. Det enda jag ifrågasatt är Anders Wijkmans och Johan Rockströms ständiga överdrivna skrämselpropaganda som saknar stöd i vad KVA:s forskare skriver och i faktiska observationer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *