Anders Wijkman vidmakthåller svensk tystnadskultur för att blidka globalisterna

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 8 april 2018
- Torbjörn Sassersson
Anders Wijkman (foto: Boberger), Lars Bern (foto: NewsVoice) LO Landin (fotograf okänd), Jacob Nordangård (foto: eget verk) och Jan Gillberg (foto: NewsVoice)
Anders Wijkman underhåller en tystnadskultur (foto: Boberger), Lars Bern (foto: NewsVoice) LO Landin (fotograf okänd), Jacob Nordangård (foto: eget verk) och Jan Gillberg (foto: NewsVoice)
Anders Wijkman (foto: Boberger, Wikimedia), Lars Bern (foto: NewsVoice) LO Landin (fotograf okänd), Jacob Nordangård (foto: eget verk) och Jan Gillberg (foto: NewsVoice)

DEBATT. Lars Bern ifrågasätter att Anders Wijkman håller igång en svensk tystnadskultur genom att påverka personers möjligheter att komma fram med sina åsikter. Bern menar att Wijkman sysslar med “förföljelse av oliktänkande”. NewsVoice har talat med en forskare som berättat att Wijkman utnyttjat sin maktposition för att stoppa den fria forskningen.

Som exempel på Wijkmans påverkansmetoder lägger Bern ut ett mail som LO Landin från tankesmedjan Kreaprenör fått från Wijkman där denne försöker begränsa Berns möjligheter till att nå ut med sina åsikter och tankar.

Anders Wijkman skriver, efter att han uppgivit att Bern saknar stöd inom forskningen inom klimatfrågor, följande:

“Att därför ge honom [Bern] plattformar innebär direkt att åsikter sprids som står i direkt konflikt med ledande klimatforskare.”

Lars Bern förklarar i sin artikel Wijkmans beteende med att Wijkman är ordförande Romklubben, ett globalistiskt sällskap som var just den organisation som 1991 lanserade klimatalarmismen som ett lämpligt instrument för att skrämma in mänskligheten i en överstatlig världsordning.

ArcanumSkolan 2024

Wijkman svarar bla med orden:

“Vad fasen menar Du? Lömska påhopp?! Lögner?” [se resten av svaret]

Han försöker i resterande del av sin kommentar minska konflikten med Bern, men nu är debatten igång kring hur personer i maktpositioner arbetar i bakgrunden för att påverka så att oliktänkande personer begränsas i sina möjligheter att nå ut, vilket får som konsekvens, en svensk tystnadskultur.

LO Landin svarade Wijkman bla med orden:

“Det skulle vara intressant om det var möjligt att få till en mindre ensidig diskussion om klimathotet – ingenting är enligt min erfarenhet av livet bara svart eller bara vitt. Det finns ju faktiskt andra fakta än de som ensidigt torgförs av media.”

En Johan Persson skriver i Berns kommentarsfält och hakar på Wijkmans roll inom globaliseringspolitiken:

“Globalist NWO puppet Anders Wijkman verkar övertygad om att Goldman Sachs och de andra Upper Echelons tar väl hand om kommande generationer efter det att arbetet med att lämna över Sverige till dem är utfört. Barnbarnsbarnen hälsar och tackar från framtiden!”

En Göran i samma kommentarsfält efterfrågar en glasnost i Sverige:

“Snöbollen är för stor, Den rullar för fort, Den växer snabbt och, Alla vet redan!
På varje arbetsplats vet man, I fikarummen, I snabbköpskön, på stan.
Glasnost var sättet för etablissemanget i Sovjet att skifta över från den parallellvärld av ren parodi till att kunna gå folket till mötes utan att tappa ansiktet.

Folk i gemen vet att vi har en åsiktskorridor. De vet att man ljugit och fuskat med både ekonomin och siffror gällande invandringen och klimatet.

När det inte ens i Sovjet tillslut gick att åsiktsförtrycka folket då skall man nog inte ens för en sekund inbilla sig att något sådant skall fungera idag när alla får veta allt på en gång!

En ödmjuk glasnost vore på sin plats.”

Flera personer har sedan en tid gjort gällande att Wijkman försöker hindra, enligt honom, “fel” personer att arbeta fritt. Ett exempel är den systemkritiska tidningen DSM som drivs av Jan Gillberg. Wijkman kontaktade Gillberg och ifrågasatte lämpligheten att Gillberg arbetar med en viss kollega som hjälper honom med att producera tidningen.

NewsVoice har idag varit i kontakt med den forskaren som nämns i ingressen i denna artikel. Han heter Jacob Nordangård och berättar om hur Wijkman arbetade i bakgrunden för att “styra upp” svensk grundforskning genom att hindra den.

Jacob Nordangård, eget arbete
Jacob Nordangård, eget arbete

“Lars Bern skriver idag om hur Romklubbens ordförande Anders Wijkman försöker tysta meningsmotståndare. Jag är alltför väl bekant med de metoderna då jag personligen blev drabbad av Anders Wijkmans fulspel i samband med min disputation i december 2012.

I avhandlingen analyserade jag politiska processer på EU-nivå där Wijkman varit tongivande. Ett av resultaten var att EU:s energi- och klimatpolitiska mål var tätt sammanlänkade med den globalistiska lobbyorganisationen GLOBE EU (som Wijkman samtidigt var ordförande för).

Wijkman gjorde sedan sitt bästa för att påverka betygsnämnden att inte godkänna mig (detta misslyckades dock). Jag skriver om händelserna i min självbiografiska bok: En obekväm resa.”

Nordangård nämner per telefon Wijkmans koppling till Wallenberg, med vilka denne har en dialog. Därmed kan vi ana Wallenbergarnas princip “att verka utan att synas” är en bakomliggande kraft som vidmakthåller svensk tystnadskultur så att den passar globalisternas intressen. 

Wijkman är välkommen in med en replik.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq