Äntligen lanseras Faktiskt – sajten som faktagranskar nyheter och myter

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 april 2018
- NewsVoice redaktion
Faktiskt faktagranskar
Faktiskt faktagranskar
Faktiskt.eu faktagranskar

Faktiskt är ett branschsamarbete mellan medier och sakkunniga experter. Syftet är att minska spridningen av falska nyheter eller myter och omvänt hjälpa till att sprida det som är mer korrekt eftersom absolut sanning är svårt att definiera i varje enskild sakfråga. Alla kan delta genom att skicka in egna faktagranskningar till Faktiskt, förklarar sajten som öppnar idag.

Sajten Faktiskt har tagit intryck av flera andra länder som Frankrike, Storbritannien och Norge. Där har medieföretag och fristående “faktakollar” samarbetat för att bygga databaser med kunskap för att få ökat genomslag för sina respektive faktagranskningar.

Målet med samarbetet mellan tidningar och sakkunniga är att höja kunskapsnivån på svenska tidningsredaktioner om hur man kan verifiera uppgifter och upptäcka felaktigheter. Ett annat mål är att guida allmänheten till kunskap.

Faktiskt följer i stora drag principerna utstakade av organisationen International Fact Checking Network (IFCN).

“Bakgrunden är de senaste årens debatt om ”falska nyheter” och smutskastningskampanjer med stor spridning på sociala medieplattformar”, skriver Dagens Nyheter.

Inför höstens val väntas spridningen av falska nyheter och desinformation öka kraftigt. Det finns även indikationer på att utländska aktörer vill påverka det svenska valet.

En undersökning gjord av Tidningsutgivarna (TU) visar att svenskar är dåliga på att avgöra vad som är falska nyheter. Därför behövs satsningar som Faktiskt.

“80 procent av de tillfrågade anser att medier som tidningar, tv eller radio har ett stort ansvar att förhindra spridandet av fejknyheter. 60 procent ansåg att den enskilde har lika stort ansvar.” Det skriver tidningen Resumé om TU:s undersökning.

På Faktiskt finns ett betygssystem som graderar sanningshalten från helt sant till helt fel i de olika artiklar och påståenden som faktakollas.

Pressmeddelande från Faktiskt.eu

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Faktiskt