Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Nu lanseras Faktiskt – sajten som faktagranskar nyheter och sociala medier

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 april 2018
- Torbjörn Sassersson
Bild på dator med falska nyheter. Foto: Mike MacKenzie. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com
Bild på dator med falska nyheter. Foto: Mike MacKenzie. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com
Bild på dator med falska nyheter. Foto: Mike MacKenzie. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

Faktiskt.eu är ett branschsamarbete mellan medier och sakkunniga experter. Syftet är att minska spridningen av falska nyheter och desinformation. Faktiskt drivs av de oberoende tidningarna NewsVoice och Nya Dagbladet samt oberoende frilansjournalister som bidrar med faktagranskningar.

Sajten Faktiskt har tagit intryck av flera andra länder som Frankrike, Storbritannien och Norge. Där har medieföretag och fristående “faktakollar” samarbetat för att bygga databaser med kunskap för att få ökat genomslag för sina respektive faktagranskningar.

Målet med samarbetet mellan tidningar och sakkunniga är att höja kunskapsnivån på svenska tidningsredaktioner om hur man kan verifiera uppgifter och upptäcka felaktigheter. Ett annat mål är att guida allmänheten till kunskap.

Faktiskt drivs av de oberoende tidningarna NewsVoice och Nya Dagbladet samt oberoende frilansjournalister som bidrar med faktagranskningar.

Faktiskt följer i stora drag principerna utstakade av organisationen International Fact Checking Network (IFCN).

“Bakgrunden är de senaste årens debatt om ”falska nyheter” och smutskastningskampanjer med stor spridning på sociala medieplattformar”, skriver Dagens Nyheter.

Inför höstens val väntas spridningen av falska nyheter och desinformation öka kraftigt. Det finns även indikationer på att utländska aktörer vill påverka det svenska valet.

En undersökning gjord av Tidningsutgivarna (TU) visar att svenskar är dåliga på att avgöra vad som är falska nyheter. Därför behövs satsningar som Faktiskt.

“80 procent av de tillfrågade anser att medier som tidningar, tv eller radio har ett stort ansvar att förhindra spridandet av fejknyheter. 60 procent ansåg att den enskilde har lika stort ansvar.” Det skriver tidningen Resumé om TU:s undersökning.

På Faktiskt finns ett betygssystem som graderar sanningshalten från helt sant till helt fel i de olika artiklar och påståenden som faktakollas.


Meddelande 29 januari 2019

Faktiskt.eu läggs ner. Vi har inte tid eller resurser att driva sajten vidare. Att faktagranska är redan en del av NewsVoice och Nya Dagbladets dagliga arbete.

Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq