Nu lanseras Faktiskt – sajten som faktagranskar nyheter och sociala medier

publicerad 10 april 2018
- av Torbjörn Sassersson red.
Bild på dator med falska nyheter. Foto: Mike MacKenzie. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com
Bild på dator med falska nyheter. Foto: Mike MacKenzie. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com
Bild på dator med falska nyheter. Foto: Mike MacKenzie. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

Faktiskt.eu är ett branschsamarbete mellan medier och sakkunniga experter. Syftet är att minska spridningen av falska nyheter och desinformation. Faktiskt drivs av de oberoende tidningarna NewsVoice och Nya Dagbladet samt oberoende frilansjournalister som bidrar med faktagranskningar.

Sajten Faktiskt har tagit intryck av flera andra länder som Frankrike, Storbritannien och Norge. Där har medieföretag och fristående “faktakollar” samarbetat för att bygga databaser med kunskap för att få ökat genomslag för sina respektive faktagranskningar.

Målet med samarbetet mellan tidningar och sakkunniga är att höja kunskapsnivån på svenska tidningsredaktioner om hur man kan verifiera uppgifter och upptäcka felaktigheter. Ett annat mål är att guida allmänheten till kunskap.

Faktiskt drivs av de oberoende tidningarna NewsVoice och Nya Dagbladet samt oberoende frilansjournalister som bidrar med faktagranskningar.

Faktiskt följer i stora drag principerna utstakade av organisationen International Fact Checking Network (IFCN).

“Bakgrunden är de senaste årens debatt om ”falska nyheter” och smutskastningskampanjer med stor spridning på sociala medieplattformar”, skriver Dagens Nyheter.

Inför höstens val väntas spridningen av falska nyheter och desinformation öka kraftigt. Det finns även indikationer på att utländska aktörer vill påverka det svenska valet.

En undersökning gjord av Tidningsutgivarna (TU) visar att svenskar är dåliga på att avgöra vad som är falska nyheter. Därför behövs satsningar som Faktiskt.

“80 procent av de tillfrågade anser att medier som tidningar, tv eller radio har ett stort ansvar att förhindra spridandet av fejknyheter. 60 procent ansåg att den enskilde har lika stort ansvar.” Det skriver tidningen Resumé om TU:s undersökning.

På Faktiskt finns ett betygssystem som graderar sanningshalten från helt sant till helt fel i de olika artiklar och påståenden som faktakollas.


Meddelande 29 januari 2019

Faktiskt.eu läggs ner. Vi har inte tid eller resurser att driva sajten vidare. Att faktagranska är redan en del av NewsVoice och Nya Dagbladets dagliga arbete.

Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice