Google förlorade i domstol – Fd förbrytare fick rätt att bli glömd

publicerad 18 april 2018
- av Torbjörn Sassersson red.
Google vill inte glömma alla affärsmän som begått brott - Montage: NewsVoice - Foto: Crestock.com
Google vill helst inte glömma affärsmän som begått brott – Montage: NewsVoice – Foto: Crestock.com

En brittisk affärsman kallad NT2 vann i domstol mot Google. Rätten slog fast att den tidigare dömda mannen hade rätt att bli glömd efter ett brott han sonat för drygt 10 år sedan. Samtidigt förlorade en annan affärsman NT1 samma typ av förhandling. Han visade ingen ånger och hade även fortsatt sin kriminalitet, enligt domaren.

Mannen kallad NT2 hade tidigare dömts för “conspiracy to intercept communications” och fått 6 månaders fängelse, skriver Independent i artikeln “Google loses landmark ‘right to be forgotten’ case” från den 13 april 2018. Domaren (Warby) som dömde i bägge fallen där Google var part säger att det framöver sannolikt kommer att uppstå flera fall av liknande typ, särskilt med tanke på att NT2 faktiskt vann i rätten mot Google.


Båda männen som försökt få Google att glömma sökträffar om äldre domslut försökte få Google att ta bort sökträffar till artiklar i media.


Google vägrade till en början uppfylla detta önskemål, men förlorade alltså i fallet i “high court” gällande mannen kallad NT2.

En anledning till att domare Warby valde att tillmötesgå NT2, men inte NT1, berodde på att endast NT2 visade tecken på ånger medan NT1 fortsatt att vilseleda allmänheten (mislead the public).

“He [NT1] has not accepted his guilt, has misled the public and this court, and shows no remorse over any of these matters”.


NT1 visade ingen ånger och upphörde inte med sin vilseledande verksamhet. Han hade fortfarande en position från vilken denne kunde fortsätta lura människor. Sökträffarna på Google fyllde funktionen att minska risken för att fler låter sig luras av mannens affärsaktiviteter, resonerade domaren.


Google bör ta ned föråldrade och irrelevanta sökträffar

Domaren uppgav ytterligare skäl och argument kring domslutet gällande NT2. Han sa till exempel att nyckelslutsatsen i relation till NT2:s yrkande var att brottet han begått och straffet han fått hade blivit föråldrat, irrelevant och idag var av föga intresse för sökanvändare av Google (läs allmänheten) för att försvara att tillhörande sökträffar om mannens brott och straff skulle ha ett fortsatt existensberättigande.

2014 fastställdes ett prejudicerande domslut i Spanien (EU) gällande rätten att bli glömd vilket var till fördel för en man som yrkade på det.  Domslutet slog fast att en person inom EU har rätt att få bort sökträffar från Google om sökträffarna kan anses vara föråldrade eller irrelevanta.

Efter det har Google fått in önskemål om att radera 2,4 miljoner sökträffar, skriver Independent. Sökmotorer som Google kan dock avfärda dessa önskemål om sökträffarnas allmänna intresse kan anses vara viktigare än rätten till en sökträffdrabbad persons privatliv.

Hugh Tomlinson – Pressfoto: Matrixlaw.co.uk
Hugh Tomlinson – Pressfoto: Matrixlaw.co.uk

Google försvårar rehabilitering av tidigare dömda

NT1:s juridiska företrädare Hugh Tomlinson (ordförande för Hacked Off) argumenterade under de rättsliga förhandlingarna att sökträffarna orsakade hans klient både kval och upprördhet. Han sa även att NT1 inte var en offentlig person (vilket underlättar för den som yrkar på att bli glömd) och han menade att många som gjort illgärningar som unga konstant blir negativt påverkade senare i livet eftersom det numera är mycket vanligt att personer blir granskade med hjälp av sökmotorer (tex av rekryterare, bekanta, arbetskollegor, arbetsgivare).

Tomlinson menade även att rätten att bli glömd av Google underlättar för tidigare dömda personer att lättare återanpassas i samhället så att de kan få leva normala liv.

Domaren valde trots dessa argument inte att tillmötesgå NT1:s yrkanden. Domaren avslog även försök från NT2:s sida att få ut skadestånd från Google.

Text: Torbjörn Sassersson