Faktagranskning – Kan hörselskador som exempelvis tinnitus botas?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 april 2018
- NewsVoice redaktion
Stereocilier i hörselorganet på människa – Foto: National Institue of Health, Public Domain
Stereocilier i hörselorganet på människa – Foto: National Institue of Health, Public Domain
Stereocilier i hörselorganet på människa – Foto: National Institue of Health, Public Domain

I olika publicistiska sammanhang skrivs det om att olika hörselskador såsom tinnitus, överkänslighet för ljud samt nedsatt hörsel inte kan botas. Även svenska öronläkarna påstår att det inte finns någon bot mot dessa hörselskador.

Publicering
I en artikel som tidningen Studio publicerade både år 2005 och 2008 kunde man läsa:

Som musiker eller ljudtekniker löper du större risk att drabbas av hörselskador – skador som ingen läkare i världen kan bota. Så här gör du för att undvika att drabbas”.

Bedömning och granskning

Faktiskt.eu bedömer att hörselskador som tinnitus kan botas.

I den vetenskapliga litteraturen, i andra typer av artiklar och i klinisk verksamhet finns regelrätt medicinsk forskning och kliniska observationer som bevisar att det finns behandlingsmetoder som både lindrar och läker ut kronisk tinnitus, kronisk hyperakusi och kronisk hörselnedsättning.

I svenska dagstidningar skrivs det ofta om hörselskador, men dessa artiklar handlar oftast om psykologisk samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi som hjälp för att patienterna mentalt ska kunna hantera sina tinnitussymtom. Det finns ingen forskning som visar att tinnitussymtom skulle kunna lindras i någon betydelsefull utsträckning genom att tinnituspatienterna samtalar med en psykolog.

Att hyperakusi kan lindras och botas har den svenske forskaren Michael Zazzio bevisat i en relativt stor studie som utfördes på 48 patienter. En jämförelse mellan behandlingsresultaten i Zazzios studie. Zazzio behandlade patienterna med pulserande elektromagnetfält, laser och antioxidantbehandling.

När det gäller tinnitus så finns det två dubbelblinda laserstudier som visar att behandlingsmetoden kan lindra och bota tinnitus. Dessa studier har dessutom stöd av drygt två dussin andra studier.

Att använda pulserande elektromagnetfält för att behandla tinnitus har även visat sig vara framgångsrikt och den metoden forskas det mest på i Tyskland och Belgien.
En rysk studie har visat på relativt stora förbättringar på hörseln, och läkaren och forskaren Lutz Wilden har även visat på det.

På den spanska kliniken Otoclinica i Madrid har även en del patienter fått stora hörselförbättringar med hjälp av laserbehandlingsmetoden.

Referenser

Artikel på svenska om hörselförbättring

Dubbelblinda studier som visar att tinnitus kan botas/lindras med laser

Studier som visar att hyperakusi kan botas/lindras med laser och andra metoder:

Studier som visar på snabbare återhämtning av hörselskada efter laserbehandling

Tidningen Studio


Så här kan du stötta Newsvoice