Massmigrationen – Washingtons olagliga krig mot Mellanöstern destabiliserar Europa

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 april 2018
- NewsVoice redaktion
Niels Harrit - Foto: Reinvestigate911 (fair use)
Niels Harrit om massmigrationen - Foto: Reinvestigate911 (fair use)
Niels Harrit – Foto: Reinvestigate911 (fair use)

Global Research publicerade den 21 mars 2018 en artikel av professor Niels Harrit: “The Mysterious Frank Taylor Report: The 9/11 Document that Launched US-NATO’s “War on Terrorism” in the Middle East” som sammanfattas av Jan Kjellman för NewsVoice. Washingtons krig mot Mellanöstern var olagliga från första början och en konsekvens är massmigrationen som destabiliserar Europa. 

Enligt general Wesley Clark var dessa krig redan planerade innan september 2001. Även om invasionen av Irak var planerad före 9/11 anser många att attacken på Afghanistan var ett nödvändigt förspel, men fanns det någon laglig grund för att angripa Afghanistan?

Niels Harrit är den danske kemisten som publicerat forskning som visar att det finns nano-thermit i dammet från de tre skyskrapor som rasade den 11 september 2001 i New York. Detta visar att byggnaderna kollapsade genom kontrollerad sprängning (controlled demolition). NewsVoice har tidigare skrivit om hans föredrag.

Redan på morgonen 12 september var NATO:s nordatlantiska råd och samtliga EU:s utrikesministrar samlade i Bryssel. Lord Robertson, dåvarande generalsekreterare för NATO, presenterade ett utkast till ett dokument som hänvisade till Artikel 5 i Washingtonavtalet som slår fast att “en väpnad attack mot ett av medlemsländerna räknas som en attack mot samtliga”. Detta godkändes av NATO:s samtliga medlemsländer samma dag. Det fanns dock en reservation. Artikel 5 kunde inte formellt tillämpas förrän det var bevisat att attacken kom från utlandet.

Detta visades av Frank Taylor, en amerikansk diplomat, i en notis till NATO den 2 oktober som hävdar att USA hade attackerats från utlandet. Taylor hävdade att Osama Bin Laden och talibanerna var ansvariga för attacken mot World Trade Center och Pentagon samt att terrorister orsakade kraschen av United Airlines Flight 93.

Följaktligen kunde ett slutligt dokument skrivas av Lord Robertson, vilket distribuerades den 2 oktober, 5 dagar före invasionen av Afghanistan den 7 oktober. Kriget mot terrorn hade startat. Dokumentet var hemligstämplat ända till fram till 19 maj 2008.

Finns det något sakligt bevis för detta påstående av Taylor? Nej, det finns inget som helst bevis för att attackerna utgick från Afghanistan.

Flyktingströmmarna en konsekvens

Vi kallar dem 9/11-krigen, den systematiska förstörelsen av Mellanöstern som utan synligt slut pågått i hela 17 år. Fem länder har förstörts, hundratusentals människor har dödats och miljoner har flytt. Flyktingar översvämmar Europas vägar, många biljoner dollar har spenderats på dessa krig. Vid öppningsceremonin för NATO:s nya högkvarter den 25 maj 2017 deltog samtliga NATO:s medlemsstater i invigningen av “9/11 and Article 5 memorial”.

Text: Jan Kjellman, pensionerad fysiker som bor i Geneve efter en yrkeskarriär på CERN, medlem i Scientists for 9/11 Truth 

Källor och relaterat

Niels Harrit håller föredrag i London 2006 om nano-thermite

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq