Faktagranskning: Anser nästan 80% av amerikaner att massmedier sprider falska nyheter?

publicerad 7 april 2018
- av NewsVoice
Bild på dator med falska nyheter. Foto: Mike MacKenzie. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

Det påstås att nästan 80% av amerikaner anser att massmedier sprider falska nyheter enligt studie publicerad 2018. Stämmer det?

Publiceringar

Bedömning och referenser

Faktiskt.eu bedömer att påståendet är korrekt. Det baseras på studien från Monmouth University i News Jersey, USA, som utförde en enkätundersökning, vilken publixerades på universitetets hemsida den 2:a april 2018 med rubriken: “‘Fake News’ Threat to Media; Editorial Decisions, Outside Actors at Fault”.
I publiceringen slås fast att:

“More than 3-in-4 Americans believe that traditional major TV and newspaper media outlets report “fake news,” including 31% who believe this happens regularly and 46% who say it happens occasionally. The 77% who believe fake news reporting happens at least occasionally has increased significantly from 63% of the public who felt that way last year.

Just 25% say the term “fake news” applies only to stories where the facts are wrong. Most Americans (65%), on the other hand, say that “fake news” also applies to how news outlets make editorial decisions about what they choose to report.”


Så här kan du stötta Newsvoice