Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Google-anställda protesterar mot Pentagonkoppling och public service säkerhetsgranskas

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 april 2018
- Torbjörn Sassersson
Pentagon Project Maven - Press photo: Staff Sgt. Alexandre Montes, Defense.gov

PUBLIC SERVICE & IT. Tusentals anställda hos Google gör nu sina röster hörda över IT-jättens nära samarbete med det amerikanska försvarsdepartementet i AI-projektet “Maven” som används av Pentagon för militära ändamål. Nyligen skriver BBC att kanalen använt sig av MI5 för att rensa bort personer vid rekrytering. Båda är nyheter som är exempel på hur nära media och IT är kopplat till säkerhet och militär. 

Text: Torbjörn Sassersson

Pentagons Google

Googles “Maven” har fått tusentals anställda på Google att protestera genom ett öppet brev till Googles VD Sundar Pichai där man uppmanar Google att avbryta samarbetet med Pentagon.

“We believe that Google should not be in the business of war. Therefore we ask that Project Maven be cancelled, and that Google draft, publicize and enforce a clear policy stating that neither Google nor its contractors will ever build warfare technology.” – Open letter to Google

De anställda vill även ändra företagets policy så att Google eller deras underavdelningar aldrig är med och bygger krigföringsteknologi, skriver NyD som översatt en del i det öppna brevet:

“Denna plan kommer för evigt att skada Googles varumärke och dess förmåga att konkurrera om talang. Till följd av en växande rädsla för militär artificiell intelligens kämpar Google redan för att kunna behålla allmänhetens förtroende.

Genom att ingå i detta kontrakt kommer Google att hamna i samma lista som företag som Palantir, Raytheon och General Dynamics.

Argumentet att andra företag, som Microsoft och Amazon, också deltar gör inte detta något mindre riskabelt för Google. Googles unika historia, dess motto ‘var inte ond’, och dess direkta räckvidd i livet för miljarder av användare sätter det ifrån varandra.”

Det öppna brevet finns att läsa i sin helhet som PDF på New York Times webbserver.

Säkerhetstjänstens public service

BBC avslöjar att public service-kanalen, som idag har fler än 23,000 anställda, under decennier har granskat personer under rekryteringsprocessen för att kunna rensa ut individer som kan utgöra säkerhetsrisker. BBC har därför samarbetat med den brittiska säkerhetstjänsten MI5 och det ska ha pågått fram till 1990-talet. 

BBC skriver i artikeln “The vetting files: How the BBC kept out ‘subversives’” att policyn under åren varit att lägga locket helt på, att ingen skulle känna till denna granskningsverksamhet förutom ett fåtal betrodda.

“By that stage, a policy of flatly denying the existence of political vetting – not just stonewalling, but if necessary lying – had been in place for five decades.”

Argumentet för att granska alla journalister under rekryteringsprocessen var för att stoppa infiltratörer från att sabotera sändningar under kritiska skeden samt för att stoppa BBC från att av misstag rekrytera desinformerande vänstermänniskor, men även folk från högern var oönskade.

Vänsterextrema inte välkomna inom public service

Avslöjandet visar att BBC hade en svart lista för personer som var medlemmar i eller associerade till särskilt oönskade ideologiska organisationer. Exempel är: The Communist Party of Great Britain, the Socialist Workers Party, the Workers Revolutionary Party, the Militant Tendency (alla vänster) samt the National Front och the British National Party (båda höger).

Public service - The vetting files: How the BBC kept out ‘subversives’
The vetting files: How the BBC kept out ‘subversives’

Om MI5 fann att en person hade misstänkt koppling eller kanske var gift med en medlem i en oönskad organisation gav MI5 rådet att antingen inte anställa personen eller att begränsa personens inflytande, karriär och position som anställd. Personer som var misstänkta inom BBC flaggades med en röd julgran i de anställningspapper som BBC hade internt.

Kanalen hade en beredskap för att ta bort denna flaggning om en person av någon anledning skulle processa juridiskt kring sin anställning eftersom vissa juridiska instanser hade befogenhet att få ut anställningspapper. För att ytterligare säkerställa att personen inte visste att denna var säkerhetsgranskad och misstänkt användes särskilda begrepp i dokumentationen kring personen som tex: “Normal Appointments Formalities Completed”. Ordet “formalities” var ett särskilt viktigt kodord för att en granskning gjorts.

NewsVoice kommentar

Enligt BBC-artikeln löpte samarbetet med MI5 in på 1990-talet och hur säkerhetsgranskandet sker idag av public service framgår inte bortsett från att det sker transparent inför den som söker ett jobb på BBC. Vi kan även vara säkra på att under det pågående andra kalla kriget kontrolleras journalister innan de anställs inom alla public service-kanaler i tex Storbritannien och Sverige

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq