Kampanjsajten Skiftet vill ha tvångsvaccinering i Sverige

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 april 2018
- NewsVoice redaktion
Skiftet - Skärmdump av hemsida
Skiftet – Skärmdump av hemsida

DEBATT. Kampanjsajten Skiftet med slogan “Demokrati i rörelse” låter folket starta namninsamlingar för olika ändamål, men inte alla insamlingar accepteras. Skiftet stoppade en kampanj mot tvångsvaccinering med argumentet att de som inte vaccinerar sig är själviska. Per Melin anser därför att Skiftet är en blufforganisation.

Text: Per Melin

Skiftet är en organisation vars mål är att med hjälp av namninsamlingar påverka beslut som fattas inom politik, rättsväsende och näringsliv i Sverige och övriga världen. Det kan handla om utrotningshotade djur, fängslade människor i andra länder, den svenska sjukvården, handelspolitik och så vidare. Idén är att vem som helst får starta en namninsamling om en fråga som ligger denne varmt om hjärtat.

För två dagar sedan raderade dock Skiftet en pågående namninsamling mot tvångsvaccinering i Sverige, vilket har väckt ont blod.

Själv började jag bli misstänksam mot Skiftet för ganska länge sedan, eftersom de i väsentliga delar av sin åsiktsprofil liknar mainstream media. Nu har min farhåga att Skiftet inte är att lita på bekräftats. Den 23 april 2018 utövade de censur i och med att de på Skiftet.org tog bort en pågående namninsamling mot tvångsvaccinering i Sverige. Sveriges Riksdag röstar om tvångsvaccinering torsdagen den 26 april 2018. Motiveringen till censuren löd: “Den här namninsamlingen har inaktiverats på grund av opassande innehåll”:

Med anledning av detta mejlade jag följande kommentar till Skiftet:

“Snälla skiftet, vad håller ni på med? Varför censurerar ni Frivillig vaccinering-rösta nej till motioner om obligatorisk vaccinering? Nu visar ni tydligare än någonsin vilken halt ni håller. Vem är det egentligen som styr era aktiviteter?

Lägg för tusan bövlar genast ut kampanjen igen, röstningen går ju av stapeln nu på torsdag.

Hälsning Per Melin”.

Kampanjchef Anna Westberg - Skiftet - Pressfoto: Skiftet.org
Kampanjchef Anna Westberg – Pressfoto: Skiftet.org

Anna Westberg som är kampanjchef på Skiftet svarade via mejl, dels att vaccinering skyddar samhället, dels att de som inte låter vaccinera sig är själviska, eftersom ett sådant beteende hotar personer som inte kan vaccinera sig. I mejlet påstår hon också att Skiftet inte har utövat censur eftersom detta endast kan göras av staten. Avslutningsvis skriver hon att Skiftets syn på saken inte är öppen för diskussion.

För det första är det en missuppfattning att endast staten kan utöva censur. För det andra har Tetyana Obukhanych, en av världens mest framstående vaccinforskare, en helt annan syn på vacciner än Westberg och avfärdar påståendet att ovaccinerade människor utgör en fara för andra. Se artikel på Vaken.se under relaterat nedan.

En film från “Allliance for Natural Health” på knappt tre minuter berättar om varför flockimmunitet från vacciner inte fungerar. Undrar just om Anna Westberg vet att barn som vaccineras är mycket sjukare, enligt sann vetenskap, än barn som inte vaccineras. Se även den referensen nedan.

Det är oroande att så många människor fortfarande grundar sina påståenden om vacciner på tro från hjärntvätt i massmedia, istället för på vetenskapliga fakta. Detta verkar även gälla Skiftets kampanjchef Anna Westberg. Illa.

Ännu värre är att hon uppenbarligen inte ser några problem med att Sveriges Riksdag imorgon riskerar att rösta igenom en motion som om den vinner majoritet, kommer att leda till att den svenska befolkningen fråntas sin självklara rätt till medicinskt självbestämmande.

Verkligen intressant att medicinsk diktatur inte bekymrar lobbyorganisationen Skiftet, som bland annat har stärkta, inte försvagade, mänskliga rättigheter som ett förment mål med sin verksamhet.

Text: Per Melin

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Skiftet har bara kampanjer som följer MSM.
  Finns inte en enda som avviker från den smala PK-korridor som redan antagits som gällande.
  I några fall har man haft kampanjer för att förbjuda åsikter och ta bort rätten att oganisera sig politiskt om åsikterna inte passar in.
  Skiftet borde synas ordentligt i sömmarna. Jag är rätt säker på att något annat finns i bakgrunden.
  Jag har skrivit och ifrågasatt en del texter i deras kampanjer men utan framgång.
  Skiftet tigger pengar hela tiden och jag är rätt övertygad om att Skiftet samlar in uppgifter för annat bruk än att gynna de som sagt sin åsikt i olika frågor.
  Kanske tar Skiftet vid där Google och FB slutar för att eventuellt nå dom som vägrar dessa två giganter.

  LeifB

 • Mike “The Health Ranger” Adams berättar vad han anser är orsakerna till att mänskligheten avsiktligt förgiftas med fluor, vacciner, GMO och så vidare. Förklaringen är enligt honom mångbottnad, med pengar och fördumning av människorna som två lager, men ytterst handlar det om decimering av antalet människor på Jorden:

  https://www.youtube.com/watch?v=CbBIaqMLdw8

 • Per, bra att du tar upp det här. Få förstår detta ofattbara. Men tiden är nu mogen att konfrontera vad som sedan länge sker.

  Ni som tvivlar: Fråga er exempelvis vad mycket av det som erbjuds i våra affärer innehåller och vilka verkningar av att inta detta på sikt som kan förväntas. Svaret är allvarlg sjukdom följt av förtidig död.

 • Många blir oroliga när riksdagsledamöter vill ha tvångsvaccinering, speciellt då det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Men ca: 98 av alla föräldrar vacciner sina barn frivilligt och därav behövs inga tvång svarar socialutskottet riksdagen.

  Det man kan vara försiktig med är svininfluensavaccinet som fortfarande används i Sverige emot säsongsinfluensan varje år. De bara flyttar på någon atom och kallar vaccinet för influensavaccin.
  Och HPV-VACCIN Gardasil som är förbjudet i många länder, man kan ju undra varför inte Sverige också förbjuder farliga vacciner eller åtminstone använda försiktighetsprincipen och studera internationell forskning om vad den säger om HPV-VACCIN? // A.O

  Utskottets förslag i korthet Riksdagen
  avslår motionsyrkanden om smittskydd
  och vaccination-er, om en handlingsplan mot hepatit B
  och om hälsoundersökningar
  av asylsökande.

  HPV-VACCIN
  Sedan 2012 erbjuds flickor i åldrarna 10–12 år vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet.
  Vidare ingår HPV-vaccin i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 års ålder. Äldre kvinnor, pojkar och män får själva bekosta vaccinationen.

  Utskottet konstaterar att Folkhälsomyndigheten har lämnat ett beslutsunderlag till regeringen med förslag om att vaccination mot HPV av pojkar ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag är för närvarande ute på remiss. Mot den bakgrunden anser utskottet att det inte finns skäl för riksdagen att nu ta något initiativ på området.
  Motion 2017/18:2285 (SD) yrkande 1
  avstyrks därmed

  ———

  Utskottets ställningstagande Vaccinationer av barn
  Enligt Folkhälsomyndighetens lägesrapport om de nationel
  la vaccinationspro-grammen 2017 är vaccinationstäckningen fortfarande hög och stabil, och de sjukdomar som omfattas av programmen är under god kontroll. Utskottet noterar även att regeringen nyligen ingått en överenskommelse med SKL som
  bl.a. syftar till att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har lägre vaccinationstäckning. Enligt överenskommelsen bör det i insatserna ingå att informera föräldrar om nyttan med vaccination och även bemöta felaktig information och rykten som sprids om vaccinationer. Vidare noterar utskottet att regeringen avser att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stärka sitt
  arbete inom området för att bemöta felaktig information och nå grupper som har lägre vaccinationstäckning.

  Utskottet välkomnar detta arbete. I övrigt inner utskottet inte skäl att nu föreslå något initiativ av riksdagen med anledning av motion 2017/18:3171
  (M) yrkandena 1 och 2. Motionen avstyrks
  ————

  Hepatit B Regeringen har beslutat att vaccination mot hepatit B inte ska ingå i den delen av vaccinationsprogrammet för barn som beslutas och finansieras av staten.

  Källa: Riksdagen hemsida: https://data.riksdagen.se/fil/A4EE049A-2AD5-42E9-8B2C-8C32C6B63437

  Sammanställt av Andreas Obenius

 • Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att inse att det finns en hund begraven här, eller snarare en hel kennel.

  EU-politiker och politiker i Sverige och många andra länder gör därför gemensam sak för att försöka tvinga sina resp befolkningar att vaccinera.

  Vi kan vara säkra på att så länge det finns folkliga protester eller misstankar mot ett generellt vaccinationsprogram så kommer försöken från korrupta och av Big Pharma köpta politiker att eskalera för att till sluta med tvångslagstiftning säkra Big Pharmas framtida intäkter. Var så säkra!!

  https://www.europaportalen.se/2018/04/eu-vaccinera-mera

 • Anna Westberg som är kampanjchef på Skiftet…

  Jag reagerar på enstaka ord här.

  SKIFTET – för tankarna till den jordbruksreform som infördes med brutalt tvång och som jordbrukarna sjäva inte ville ha.

  KAMPANJCHEF – vilken folklig organisation har någon sådan? Vad var Joseph Goebbels?

 • @Erik
  Ja, du har helt rätt i det. Men man kan alltid förkrångla processen för illdådsutövare genom lite slughet.
  Gör alla detta blir vaccinkön rejält utdragen och till slut kanske en vettig dommare en vacker dag vänder sitt öra till folket istället för att slippa sitta och besluta över galenskap. Sedan kanske polisen vaknar upp med?
  Men en vaccinspruta ser jag som ett vapen och blir jag eller någon i min närhet hotad med ett vapen ringer jag polisen. Det är så det ska vara.

 • @Hasse
  26 Apr, 2018 at 19:47
  Och
  Jonas Kander Åkerlund.

  Om ett vaccinfall går till domstol, då lyssnar domstolen till vad tillverkaren säger om sitt preparat. Och ej vad föräldrarna har för upplevelse av deras barns förändring.

  Vilket betyder att om en knarklangare är i samma sitta skulle domstolen lyssna på tillverkaren. Och bortse från polisens labbrapporter.

  Jo mycket troligt!

  Klotter eller poesi Erik G.

 • Massvaccinationer är ett lukrativt affärsområde. Man piskar upp en rädsla hos befolkningen för olika infektioner. “Att sälja läkemedel till friska personer som inte behöver dem är det sätt som industrin har använt för att trissa upp sina vinster”, skriver den danske läkaren Peter Götzsche i sin bok. Man slår två flugor i en smäll, vaccinerna ser till att sjukdomar så tidigt som möjligt drabbar befolkningen och tryggar därmed den andra partens framtid, som tackar genom att med sina syntetiska mediciner ständigt framkalla nya sjukdomar att uppfinna vaccin mot. Astma och allergiska symptom är lika med livslång medicinering. Pengar, pengar, pengar….

  Det finns många böcker att läsa och föreläsningar att gå på för att informera sig. Varför ska vi som informerat oss tvingas att följa de oinformerade?

 • Jonas Kander Åkerlund. Jag förlåter dig för att du inte förstår men känner samtidigt att du behöver sättas på plats, ordentligt. Medicin finns inte för att kurera idag. Medicin är ett verktyg som används av parasiterna, förlåt jag menade pharmaceuterna för att överföra pengar ifrån ditt och mitt bankkonto till deras och till att förslava folk bakom diagnoser.
  Så här fungerar det.
  1 Man manipulerar systemet så läkare tror att forskningen är oberoende och att medicin är de enda som kan användas för att kunna kurera folk. https://www.youtube.com/watch?v=TrCizlAOBAo
  2 Man ser till att folk blir sjuk. CDC står för Center of Disease Control. Men det borde heta CDE Center of Disease Elimination om intresse för att utrota sjukdommar fanns.
  3 Man säger att det som är ont är gott.
  Därför lyssnar man inte på personer som fått vaccinskador och vägrar att tro att “det” berodde på vaccinet.
  https://www.youtube.com/channel/UCwZDSEpPvE398OLazdituKQ/videos
  Däremot intervjuas lobbyister. https://www.youtube.com/watch?v=e1m1_XwXzrs
  4 När folk har fått sina kroniska skador p.g.a vaccin (astma, diabetes, allergier, autism….) kan dem sälja piller till dessa stackare under en hel livstid.
  5 Dessa mediciner är inte inriktade på att kurera utan bara på att ta bort symptom. Och ge biverkningar vilket ger försäljning att mer medicin för sjukdomsslavarna.
  6 Man anklagar sedan barnen och deras föräldrar att deras DNA är felande.
  7 Barnen förstår ingenting eftersom de aldrig får chansen att veta vad ett friskt tillstånd är eftersom de förgiftas direkt vid födseln via vaccin. Barnen kan aldrig därför förstå kontrasten mellan sjuk och frisk eftersom de inte vet att de är sjuka.
  Detta är en inkomstgivande business och samtidigt ren skär ondska.
  Men fortsätt du att förtlita dig på de som studerat medicin istället för att lyssna på oroliga förälrar som ser hur beras barn plötsligt får autism.
  Vill också säga att jag anklagar ingen doktor, och jag kan inte veta att det jag säger är 100% korrekt eftersom ideer inom big business hålls hemliga bakom låsta dörrar.
  En doktor idag jämför jag med en skogshuggare som får en sax att hugga träd med.
  Lösningar finns, men dessa ger ingen inkomst. Friska människor köper inte tabletter och sjuka människor blir inte frisk av tabletter.
  Samtidigt blir sanning inom hälsa förtryckt och undanhållen för folket. Anders Sultan som tillverkar kolloidalt silver, något som verkligen fungerar, får inte uttala sig om dess effekter. Erik Enby gör upptäckter av mikrobiologisk växt i kroppsvätskor hos kroniskt sjuka människor och talar ut om det. Honom tar man läkarlegitimationen ifrån.
  Varsågod Jonas! Den här halvtimmen har jag tillägnat dig.
  Ta nu och träna på kritiskt tänkande alternativt integritet.
  Och jag tycker att fler doktorer måste börja snacka med varandra och sluta oroa sig för att få sparken.
  De kan inte sparka er alla.

 • Jonas Kander Åkerlund 26 Apr, 2018 at 16:43

  Varför raljerar du över, att de som har genomskådat vaccinbluffen inte överlåter åt sina barn att själva bestämma om de skall vaccineras eller ej, för att i nästa stycke konstatera att inga föräldrar, vare sig de är för eller emot vacciner, överlåter åt sina barn att bestämma i den saken?

  Det “självbestämmande” som författaren talar om i texten har naturligtvis inte ett dyft att göra med våra barns självbestämmande, utan berör de personer som har uppnått myndig ålder. Fattar du verkligen inte en sån enkel sak?

  Du förde ett lika ologiskt resonemang i din kommentar “Jonas Kander Åkerlund 25 Apr, 2018 at 13:03” till artikeln Tvångsvaccinering ett brott mot mänskliga rättigheter – Riksdagsbeslut tas 26 april 2018.

  Börja redan idag att fundera över vilka avgiftningsmetoder du skall använda för att bli av med alla toxiner som finns inlagrade i dina hjärnceller, som fluor, tungmetaller, aluminium, Round-Up, hormonstörande kemikalier, gifter från vacciner och så vidare. Se samtidigt till att flytta ifrån den där mobilmasten som blåser hål i dina hjärnceller och låt bli att installera Wi-Fi och andra högfrekventa strålningskällor i den nya bostaden. Slutar du samtidigt upp med att trycka i dig den där förgiftade, näringsfattiga, konventionellt framtagna skitmaten och istället övergår till uteslutande naturlig, ekologisk föda, så förmår du kanske om ett antal år att tänka utan att ideligen snurra till det för dig.

 • Patetiskt att påstå att man “tvingar på sina barn sina ideal” när man väljer att avböja en spruta. Barnen får väl göra precis som dom vill när dom blir vuxna men tills dom är kapabla att läsa på själva bestämmer jag över mina barn, inte staten.

 • Det är bara pantade idioter, underbegåvade korkskallar och okunniga fåntrattar som väljer att förespråka vacciner!

  Den information om vaccinerna som serveras offentligt läggs fram av de bolag som har tagit fram vaccinerna och som även tjänar stora pengar på dem. Senare studier som visar på skadeverkningarna negligeras, eftersom de inte ligger till grund för själva läkemedelsgodkännandet. Det finns numera hundratals studier som visar på mycket allvarliga och ibland vanliga skadeverkningar av vacciner.

  När jag för ett par år sedan gav mig in i vaccinträsket så visste jag inte en bråkdel av det som jag i dag har i min kunskapsbank. Tillsammans med Sara Boo har jag under dessa år arbetat intensivt för att få fram sanningar och fakta om vacciner. På Saras och min senaste vaccinföreläsning, vilken varade i fyra timmar, sade en man i publiken “ni behöver inte förklara mer – ni har övertygat oss alla”. Under föreläsningen fick vi inte en enda utmanande fråga. Skeptikerna är numera tystade vid personliga möten. De kan ingenting om vacciner och har ingenting att komma med. Med hjälp av vetenskapliga fakta bekämpas de resolut.

  I Sverige har vi en barnläkare som är riksdagsman och som anser att alla ska vaccineras. Han, liksom så många andra smittskyddsläkare, infektionsläkare och barnläkare är uppenbarligen helt ovetande om alla de studier som visar på vaccinernas farlighet och skadliga biverkningar. Det är olyckligt att sådana individer inte kan hålla igen truten i stället för att propagera för något som de saknar adekvat kunskap om. De är alla lurade, indoktrinerade och utsatta för propaganda, men de begriper inte själva att de har blivit verktyg för en läkemedelsindustri som enbart bygger på att aktieägarna ska ha så stor utdelning som möjligt.

  Enbart i USA har domstolen för ersättning till vaccinskadade betalat ut mer än 3 miljarder dollar i skadestånd. Hur skulle något sådant kunna vara möjligt om det verkligen vore så att vacciner var säkra och effektiva?

 • @Ivan Björn
  “Vår väg till andlighet”.

  Det här banorna har jag funderat så många gånger, och försökt fögäves lära min avtistika styvson meditera, men det är precis som att kontakten saknar uppkopplingsförmåga. Underbart att höra det från någon annan än bara från mitt undermedvetna.

  Tack Ivan

  Klotter eller poesi Erik G

 • @ Jonas Kander Åkerlund,

  Är du utsänd av läkemedelsmaffian? Tyvärr är du avslöjad! Du lyckas inte övertyga om din åsikts förträfflighet!

 • Jonas Kander Åkerlund at 16:43

  Personer som jag tagit intryck av i mitt val att inte vaccinera mig och mina barn är läkare, forskare och VD:s från läkemedelsindustrin som inte heller vaccinerar sig än mindre sina egna barn.

  Sedan harjag ett dödsfall att luta mig mot i mitt beslut, min pappa som jag bad att inte ta Vaxigrip mot säsongsinfluensa. Han lyssnade inte. 10 dagar efter vaccinationen var han död pga misstänkta komplikationer av sprutan.

  [Ska tilläggas att den enda part som var villig att dokumentera dödsfallet som orsakat av vaccinet var läkemedelsbolaget Sanofi!]

 • Älskar att artikeln nämner självbestämmande, när det man vill är att tvinga på sina barn sina ideal och bestämma att dom inte ska få vaccin.

  Oavsett har barnen inte självbestämmande, dom har valet att bli bestämda över av sina okunniga föräldrar, eller av personer som faktiskt studerat medicin.

 • Man ska inte döma för snabbt!

  Det här kan vara aktivister i en demokratisk förening som kämpar för mer demokrati på riktigt och vill protestera mot flera olika dåliga fenomen i samhället, men samtidigt kan de vara vilseledda av fulmedia och läkemedelsindustri, eller rädda för att frångå vilseledande mediers narrativ i vissa frågor, kanske klimathotet eller vacciner, frågor där alla människor som läser fulmedier är utsatta för en enorm hjärnförsmutsning.

  Det är sannolikt ett styrelsebeslut att ta bort namninsamlingen i den här frågan och det beror förmodligen på styrelsens uppfattning eller ev. påtryckningar på den från ex. VoF.

  Tänk på saken! Hur ska någon veta om sin egen kompetens? Samma sak gäller alla människor.

  Jag föreslår därför tålmodig kommunikation med styrelsen där vetenskapliga evidens och ev. påtryckning från VoF ev. kommer upp på bordet och kan diskuteras. Då lär ni också känna individerna som styr organisationen och om de bryr sig om evidensen eller inte.

 • @ Michael Zazzio 26 Apr, 2018 at 12:53,

  Precis, intresant att EXPO, en organisation med rötter i kommunismen, förmodligen får bidrag/ersättning från storindustrin. Som en del brukar säga, ändamålen helgar medlen…..

 • Skiftet har en uppenbar koppling till EXPO, med allt vad den organisationen står för, och med tanke på vilka som subventionerar dem så kan man verkligen undra hur det står till.

  Mittskiftes namn får mig osökt att tänka på “maktskifte”, och det är det som organisationen eftersträvar – ett maktskifte från demokrati till andra former av styrelseskick, där befolkningen blir förslavade och utnyttjade av skrupelfria politiker och företag.

  Mittskifte borde förpassas tillbaka till något sekelskifte långt bakåt i tiden.

 • om det så gäller döden på ett kors, stå upp för Sanningen och du lär ha Gud på din sida som krigar för dig!

 • Om det är åsiktsregistrering det handlar om ska vi vara glada att de som ville skriva under inte fick göra det. Vi vet inte hur det kommer att hårdna framöver.

 • @ Jan Norberg. Om någon Kommer emot mig med en spruta innehållande farliga kemikalier, bakterier och annan biologisk ohälsa, ringer jag polisen själv och förklarar att någon hotar att skada mig med ett vapen.

 • Skiftet är mycket intresserade av att fånga in vad folk har för åsikter. Därför har NewsVoice idag skickat frågor till Skiftet om detta. Skiftet skriver att de samlar in folk åsikter, men lovar något luddigt att inte använda dem på individnivå.

  Skiftet skriver: ”De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna kan exempelvis vara namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av, dina åsikter i sådana frågor samt uppgifter om dina levnadsförhållanden. Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhälls- och politiska frågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas, men vi kommer inte att använda oss av de uppgifterna på individnivå.”

  Fråga 1. Varför samlar ni in vad folk har för åsikter om ni ändå inte avser att använda dessa uppgifter på individnivå? Eller menar ni att endast klickfrekvens i era e-postutskick inte används på individnivå? Om så är fallet hur använder ni de åsikter som ni registrerar på individnivå?

  Skiftet rekryterar just nu en person till en ny tjänst som handlar om att kartlägga hur åsikter och desinformation påverkar valet. Tjänsten beskrivs som om den skulle passa bra på myndigheten MSB, alltså den myndighet som arbetar med psykologiskt försvar. Skiftet anser att personen de söker ska arbeta med kampanjarbete FÖR Skiftet. Föreningen Skiftet är i sig en politisk organisation som startar sina egna kampanjer.

  Skiftet: “Digital desinformation och manipulation spelat roll i val nyligen i bland annat USA, nu har vi möjligheten att utforska hur det påverkar Sverige och skapa robusta skydd för att säkerställa en öppen och transparent demokrati.”

  https://skiftet.org/2018/03/jobbannons-kampanjansvarig/

 • @ Rayne Storme 26 Apr, 2018 at 01:28

  Rayne ställer den vederhäftiga frågan Vad som händer om man trots allt vägrar vaccinera.

  Om Farbror Blå kommer eller ej är ju kanske en något tillspetsad frågeställning, men vad skall samhället egentligen göra om man vägrar vaccination?

  Dra människor inför rätta?

  Är det ett lagbrott att vägra vaccination och i så fall mot vilken lag bryter vaccinationsvägrare?

  Vilka påföljder kan i så fall vaccinationsvägrare räkna med?

  Som jag ser det ligger det enbart prestige, korruption och en besserwisser attityd bakom politikernas försök att bestämma över vanligt folk i frågor som definitivt är en högst privat angelägenhet.

  Något vi alla högaktningsfullt alltid skall strunta blankt i, ju mer vi alla ägnar oss åt civil olydnad desto mer frustrerade blir våra politiker och desto mer växer allmänhetens grad av självtillit.

 • @ Rayne Storme 26 Apr, 2018 at 01:28,

  Det ingår i förslaget påföljder för de som vägrar att vaccinera sina barn, typ minskat barnbidrag m.m. Så man kanske kan “köpa sig fri”. Eller också kanske barnet straffas senare i livet när det uppnått straffmyndig ålder…. man vet ju aldrig idag vad som väntar runt hörnet. Snart dags att söka politisk asyl i Nordkorea??

 • Märkligt att etablissemanget verkar ha helt glömt Narkolepsin som drabbade många vaccinerade för några år sedan.

 • Ruggigt att det finns lobbyorganisationer som besitter sådana uppfattningar och åsikter som denna. Doch finn en logisk förklaring; Skiftet är sprungen ur den av arbetarrörelsen finansierade före detta Alliansfritt. Man är helt enkelt 110% partilojal, och då finns inget som heter Demokrati längre. Så här har det fungerat i arbetarrörelsen i Sverige i många decennier.

  Tillbaka till själva vaccinationsfrågan: Att försvara införandet av tvångsvaccinering är ingenting annat än ett bedrägeri mot det Svenska folket. Inte bara ett medicinskt bedrägeri utan också ett demokratiskt. Detta visar ju tydligt var “vänstern” står i “demokratifrågan”.

  Det finns även ett annat märkligt förhållande: De flesta kloka som förlängesedan har insett detta bedrägeri vet ju att bakgrunden är Big Pharmas lobbyarbete. Här ligger för dem miljarder att vinna. Men vad har hänt här?…. vänstern och arbetarrörelsen har ju av ideologiska skär aldrig tidigare sprungit storkapitalets vägar.

  Kanske har även Skiftet fått ett, ska vi kanske kalla det, “ekonomiskt bidrag”?

  Enligt artikeln så skriver Anna Westberg i ett mail: “Skiftets syn på saken inte är öppen för diskussion”. Nä, det brukar vara så i en diktatur!

 • När man läser om barn som förändras fullständigt efter en vaccinering och om man jämför symptomen med andra effekter så syns det som om det är ett chocktillstånd. De flesta sjukdomar har en emotionell motor och förändrar man det emotionella tillståndet ändras också sjukdomstillståndet. Då blir frågan, vad händer om man hanterar barn efter en vaccinering med symptomefterverkning som ett chocktillstånd och om man då höjer det emotionella tillståndet (se emotionell skala) ändras då vaccinationseffekten? Tål att testas!
  Ser man till BigPharmas intentioner så bör en befolkning ligga i apatibandet, ty då är hela gänget sjuka på något sätt. En höjdare i pillersvängen hade intentionen att hela jordens befolkning skulle äta minst ett piller om dagen. Snacka om miljöförstöring, eller hur Miljöpartiet?

 • Vad innebär det rent praktiskt? Att vi kommer bli hämtade av farbror blå och tvångsinjicerade om vi inte springer till skogs i tid?

 • Har haft misstankar mot skiftet länge. Påminner vädigt mycket om Avaaz. När jag var med i dessa två mail-listor så fick jag en uppsjö av petitioner och tiggarbrev. I åratal höll det på sådär. Det tycktes aldrig ge någonting att skriva på och jag såg aldrig någon uppföljning. Alltså enbart en tid och energi-tjuv. Och dom ville ha mina pengar också. Slutligen så avregistrerade jag mig. Skänkte aldrig en krona f.ö.

  Finns ju en hel del s.k. intresseorganisatoner som satts upp som ett försök att kontrollera, avstyra och passivisera oppositionella. Sådana falska intresseorganisationer låtsas egentligen bara vara oppositionella och agerar som en “svamp” tänkt att suga upp eldsjälar som aktivt vill arbeta för förändring. Men, om man nu faktiskt tror att det BARA räcker med att lägga till sitt namn på någon lista som manar till “förändring”, så är man nog tyvärr riktigt-riktigt naiv.

  Men, jag HAR skänkt till newsvoice, för det är ni faktiskt värda 🙂

 • Nu har nog Skiftet ‘skjutit sig i foten’. Finns det någon organisation i Sverige som inte är infiltrerad av ‘p(h)undhuven’?!!

 • Nedanstående är från filmen “Vi vaccinerar INTE! / Wir Impfen Nicht! Mythos und Wirklichkeit der Impfkampagnen (ganzer Film)” Länk: https://ivansblogg.com/2017/02/21/vi-vaccinerar-inte-wir-impfen-nicht-mythos-und-wirklichkeit-der-impfkampagnen-ganzer-film/

  Vilka skador vållar vaccinerna?
  Läkarna Rolf Kron och Petra Cortiel har samlat under många år material om vaccinationsskador.

  De har jämfört vitalitet hos vaccinerade barn med vitalitet hos ovaccinerade barn.

  Resultat av detta är att barn som är vaccinerade har betydligt mer kroniska sjudomar. Petra har analyserad uppgifter om
  1 433 barn som aldrig någonsin vaccinerades och dessa jämförde hon med genomsnittlig sjukdomsbilden.

  ”T.ex. varje tredje barn har astma i Salzburg. Hos barn som aldrig vaccinerades har 0,28 % astma istället för normala 10%.
  Detta är betydligt mindre än genomsnittet.

  Man påstår att varje fjärde invånare i EU har allergi. Det motsvarar 25%. Hos barn som aldrig vaccinerades är motsvarande siffra 3 till 3,5%

  Vad beträffar ADHD och ADS så är det svårt att få fram uppgifter om detta. Man säger dock att i en klass finns det en till två barn med ADHD. Detta skulle motsvara ungefär 15%. Hos barn som aldrig vaccinerades motsvarar ADHD 0,8%.”

  Många barn har äldre syskon som är vaccinerade, men när föräldrarna insåg följderna av detta så vaccinerade de inte barn som kom senare till livet. Dessa föräldrar har konstaterat hos de äldre barnen problem med ADHD och motorik efter vaccinering.

  En mamma berättar hur hennes dotter som var glad och pratsam förändrades efter vaccinering till stadiet av en inåtvänd svårt handikappad barn som man måste sköta. Hennes dotter har varit under loppet av 10 år varje månad på läkarbesök för olika sjukdomar som t.ex. bronkit, öroninflammation, halsont, o.s.v. Hennes yngre syskon som inte vaccinerades har varit på läkarbesök bara en gång.

 • Globalistiska etablissemanget saknar helt moraliska gränser och kan inte ens förstå vitsen med gränser överhuvudtaget!
  Inte förrän medvetandet hos mänskligheten ökat till den gräns då tillvaron blir outhärdlig så kommer människor i gemen att inse att det är dags att sätta stopp för det vansinne som den globala “eliten” utsätter mänskligheten och hela planeten för.
  Ansvar och integritet är nycklarna till ett fritt folk som kan kasta av sig oket av förtryck.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *