Tvångsvaccinering ett brott mot mänskliga rättigheter – Riksdagsbeslut tas 26 april 2018

publicerad 24 april 2018
- av NewsVoice
Vaccin. Foto: Crestock.com
Tvångsvaccinering eller bara vaccination? - Crestock.com
Tvångsvaccinering eller bara vaccination? - Crestock.com

VACCINDEBATT. Med anledning av att Riksdagen den 26 april ska ta beslut om att införa tvångsvaccinering mot mässling med tillhörande bestraffningar för de föräldrar som inte låter sina barn vaccineras, har insatta grupper i vaccinernas risker valt att försöka påverka beslutet så att vaccinationer förblir något frivilligt. En av dessa aktörer är Natural Health Federation, NHF Sweden.

Sara Boo

Sara Boo och Michael Zazzio på NHF skriver i en 29 sidor lång skrivelse att tvångsvaccinering strider mot svensk grundlag samt mot en mängd internationella konventioner och fördrag. Man slår fast att både svenska grundlagar och internationella lagar mm förbjuder obligatorisk vaccinering och påtvingade medicinska ingrepp.

Dessutom försöker politiker som ställer sig bakom motionen att införa bestraffningsåtgärder mot de föräldrar som inte vill låta vaccinera sina barn. Motionen gör gällande att Riksdagen ska:

"...se över möjligheten att använda verktyg som t.ex. reducerat barnbidrag och rätten till maxtaxa vid barnomsorg i syfte att uppnå att fler föräldrar låter vaccinera sina barn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen." - Motion 2017/18:3171

NHF menar att vacciner inte är säkra och kan orsaka stor skada och lidande. De menar att hälso- och sjukvården först måste se till att riskerna reduceras eftersom dessa finns och eftersom individen har rätt till sin egen kropp och sin egen säkerhet . En individs hälsa får inte åsidosättas till förmån för samhällets intressen, skriver Sara Boo och Michael Zazzio.

NHF hänvisar till stora brister på långtidsstudier och att vacciner generellt sett är att betrakta som experimentella medicinska ingrepp och att den enskilde redan skyddas från den typen av experimenterande genom en rad internationella konventioner.


Det saknas studier, än mindre oberoende studier, som visar vilka risker som finns med vaccinering. Det saknas även tydliga bevis för att vacciner överhuvudtaget har effektivitet.


Den enskilde har mycket stort skydd mot medicinska övergrepp

Tvångsvaccinering, vaccinationskontroll och diskriminerande åtgärder mot ovaccinerade strider mot följande 16 lagar, konventioner och etiska koder, skriver NHF:

 • Regeringsformen
 • Patientlag
 • Patientdatalag
 • Offentlighets- och sekretesslag
 • Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
 • Helsinki declaration
 • World Medical Association´s International Code of Medical Ethics
 • Nuremberg code (Nürnberger Kodex)
 • Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine
 • Europakonventionen – European Convention on Human Rights
 • The Charter of Fundamental Rights of the European Union
 • United Nations Universal Declaration of Human Rights
 • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 • UNʼs International Covenant on Civil and Political Rights
 • Convention on the Rights of the Child
 • Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Antalet skydd för befolkningen är imponerande, men föga kända bland både politiker och inom allmänheten. Samtycke krävs för alla typer av medicinska ingrepp. Michael Zazzio säger till NewsVoice att politikerna är mycket okunniga, åtminstone de som försöker lobba för tvångsvaccinering.

För att stärka sin argumentation citerar NHF Sweden smittskyddsepidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten:

Anders Tegnell - Pressfoto: Folkhälsomyndigheten
Anders Tegnell - Pressfoto: Folkhälsomyndigheten

”Om tvång införs finns risken att det slår tillbaka i stället, så att föräldrar blir misstänksamma och att vaccinationstäckningen i själva verket försämras, menar han. Dessutom: tio fall av mässling är allvarligt för de drabbade, men med internationella mått mätt är det nästan ingenting.
Mina kollegor i England eller Frankrike som har tusentals fall skulle skratta om jag ringde och berättade att vi har den här diskussionen på grund av tio fall.”

Barnläkare Mats Reimer, bloggare på Dagens Medicin, skriver i artikeln: ”Sofia Arkelsten (M) har fel – obligatoriska vaccin är en dålig idé”:

Mats Reimer - Fotograf okänd
Mats Reimer - Fotograf okänd

”Att göra barnvaccination obligatorisk skulle troligen bara motverka sitt syfte. Att tvinga folk till saker brukar inte öka deras förtroende för myndigheter, och i just denna fråga är allmänhetens förtroende unikt högt, och får inte riskeras.”

Sofia Arkelsten som är en av de pådrivande politikerna bakom införandet av tvångsvaccinering fick 2017 debattpriset Årets förvillare när allmänheten fick nominera och rösta fram vinnare.

Vaccinlobbyism i Riksdagen?

Har politikerna som driver frågan egenintressen i att försöka införa tvångsvaccinering? När NewsVoice frågar Zazzio om det kan handla om att politikerna bakom motionen försöker skaffa sig nya karriärer inom läkemedelsindustrin är svaret: "kanske det".

Lobbyism, tvångsvaccineringar och Regeringen

NewsVoice har tidigare skrivit om fenomenet "revolving doors" och lobbyism dvs när prominenta individer gör karriärer och påverkar genom att vandra mellan uppdrag inom industri, stat och myndighet. Exempel på personer är den tidigare Glaxo-anställde Johan Thor (M) som blev Årets Lobbyist 2008 för att han lobbade för HPV-vaccinet och som tidigare arbetat för Staten, kristdemokraten Göran Hägglund som blev anställd av ett vårdbolag inom Investor-koncernen och Sofia Arkelsten (M) som fick en bjudresa av Shell och nu för andra gången motionerar för tvångsvaccinering.

NHF skriver om Sofia Arkelstens nya motionerande för tvångsvaccinering:

"Motionerandet – som kan göras tack vare den förtroendeställningen som hon har fått av folket – använder hon i stället för opinionsbildning, för att fördriva oliktänkande och göra narr av dem och deras åsikter. Arkelsten erkänner även i ovan artikel att hon vägrade bemöta artikeln i Newsvoice, om hennes motion, för:

“det vore som att skriva till debattsidan på En ding, ding värld och diskutera var Elvis bor nuförtiden.”

Hon benämner inte ens NewsVoice vid namn utan kallar det en “webbsida som låtsas vara en tidning“. "

Text: NewsVoice