Islamiseringen – Sverige kan år 2050 procentuellt ha flest muslimer i hela Europa (30,6%)

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 maj 2018
- NewsVoice redaktion
Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Ericsson Globe – Foto: Fredrik Posse, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

DEBATT OM ISLAMISERINGEN. Det är dags för de svenska partierna att bekänna färg inför valet. Belgien riskerar bli Europas första islamiska stat. Står sedan Sverige på tur? Gatestone Institute i New York menar i en artikel att Belgien står inför risken att förvandlas till Europas första islamska stat. Muslimer har i Sverige redan intagit många centrala positioner inom såväl politiken som diverse andra samhällsinstitutioner. Det är problem om dessa vill införa sharia i Sverige. 

Text: Öystein Rönne

Den Italienske journalisten och författaren Geulio Menotti skriver:

  • Partiledarna för Belgiens islamiska parti verkar vilja förvandla Belgien till en islamisk stat. De kallar det för en ”islamisk demokrati” och har satt måldatum: år 2030.
  • ”Programmet är förvirrande enkelt: ersätt alla de civila och juridiska reglerna med sharialag. Punkt slut.” – Franska tidningen
  • ”Den europeiska huvudstaden Bryssel kommer vara muslimsk om tjugo år” – Le Figaro.

Vidare ur Gatestone-artikeln:

“Islam-partiet, som grundades samma kväll som kommunalvalet 2012, fick omedelbart imponerande resultat. Siffrorna är oroväckande.

ArcanumSkolan 2024

Effekten av detta nya parti, enligt Michaël Privot, en islamexpert, och Sebastien Boussois, en politisk forskare, skulle kunna bli en “implosion av det sociala samfundet“. En del belgiska politiker, som Richard Miller, förespråkar nu att man ska bannlysa Islam-partiet.

Den franska veckotidningen Le Point förklarar Islam-partiets planer: Det skulle vilja “förhindra laster genom att förbjuda spelinstitutioner (kasino, spelhallar och bettingagenturer) och lotterier”. Förutom att göra det tillåtet att bära slöja på skolorna, och komma fram till en överenskommelse om de islamiska religiösa högtiderna vill partiet att alla skolor i Belgien ska erbjuda halal-kött i sina skolmatsaler. 

Redouane Ahrouch, en av partiets tre grundare, föreslog även att man skulle segregera män och kvinnor på offentliga transporter. Ahrouch var verksam på 1990-talet vid Belgiskt islamiskt centrum, en plats för islamistisk fundamentalism där kandidater för jihad i Afghanistan och Irak rekryterades.

Islam-partiet vet att demografin står på deras sida. Ahrouch har sagt att “om 12 år kommer Bryssel till stor del bestå av Muslimer.” I det stundande valet i Belgien planerar nu Islam-partiet att ställa upp med kandidater i 28 kommuner.

Vid första anblick ser det ut som en futtig siffra jämfört med de 589 kommunerna som finns i Belgien, men det visar framstegen och ambitionerna hos detta nya parti. I Bryssel kommer partiet representeras på 14 listor av 19 möjliga.”

Islamiseringen extrem i Sverige

Ska Sverige gå samma väg? Mycket tyder på det. Enligt Pew Research Center (PRC) hade Belgien 2016 7,2% muslimer medan Sverige samma år hade 8,1%. PRC uppskattar också att Belgien år 2050 kommer att ha 18,2% muslimer.


Vidare spår bedömer man att Sverige 2050 kommer att ha procentuellt flest muslimer i hela Europa, 30,6%. Muslimer har i Sverige redan intagit många centrala positioner inom såväl politiken som diverse andra samhällsinstitutioner.


Ingen har väl exempelvis missat de muslimska nämndemän som nyligen i Solna tingsrätt ville tillämpa sharialagar.

Vad som kanske inte är lika känt är att Socialdemokraterna genom dåvarande Broderskapsrörelsen (idag ”Tro och Solidaritet”) i slutet av 1990-talet inledde ett samarbete med Sveriges Muslimska Råd, kallat ”Delaktighet identitet & integration”, i syfte att ”integrera” dessa i det svenska samhället. Det mål man då satte upp för 2002 var att få in muslimer:

  • på 15 kommunala fullmäktigelistor
  • på 5 landstingslistor
  • på riksdagslistorna i minst 5 län
  • att SAP ska ha 2000 muslimska medlemmar
  • att 300 muslimer skall ha fått politisk grundutbildning

Hur har islamiseringen i smyg i samarbete med Socialdemokraterna utvecklats till idag? Känner de svenska medborgarna till detta? Viktiga frågor att ställa sig!

Islam i Europa enligt Pew Research Center (Pewforum.org)
Islam i Europa enligt Pew Research Center (Pewforum.org)

En inte alltför djärv gissning är att Sverige, med stöd av flera svenska riksdagspartier, kommer att ha en islamisk stat innan Belgien har det.

Citat saxat ur den rapport från samarbetet som utkom 1999:

”Under perioden fram till valet 1998 har därför kontakterna med Sveriges muslimer utvidgats och fördjupats”

”//..projektmedel lämnats från Invandrarverket och Inrikesdepartementet för utbildning och dialogseminarier och från SAP:s jubileumsfond..//”

”Summering

Efter avslutad projektperiod kan konstateras att projektet varit mycket framgångsrikt och inte minst genom SMR:s aktiva bidrag har muslimernas valdeltagande sannolikt varit högt och många har röstat på socialdemokraterna”

Var står socialdemokraterna i frågan om islamiseringen och detta naiva samarbete idag? Kan vi svenskar vänligen få ett svar på detta innan valet?

Läs även: Sverige 2030: Sharia, Globe Mosque och massbön fem gånger per dag

Text: Öystein Rönne

Källor

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq