DNA-rester i vaccin sannolik orsak till autism, cancer och kroniska sjukdomar

publicerad 7 maj 2018
- Pål Bergström
Dr Theresa Deisher - Foto: Collective-evolution.com

Rester av DNA i vacciner kan vara orsak till autism, men även cancer och andra kroniska sjukdomar som ökat parallellt med antalet vacciner. Åtminstone om man ska tro dr Theresa Deisher. Det skriver Pål Bergström.

Att vacciner helt eller delvis tycks spela en roll i den negativa sjukdomsutvecklingen står redan klart för många. Frågan är komplex och det kan finnas flera orsaker som möjligen samverkar.

I USA har 1 av 59 barn autism. Beräkningar visar att det år 2030 kommer vara 1 av 2. Vetenskap, vittnesmål och annan fakta talar sitt tydliga språk, det finns ett samband mellan vacciner och autism. Man ska också ha klart för sig att det inte finns några studier på vaccinerade respektive ovaccinerade barn när det gäller autism varför en friskrivning av vacciner som orsak inte är möjlig.

Dr Theresa Deisher har en PhD i cellulär och molekylär fysiologi och är ledande expert på stamceller. Hon och hennes organisation AVM Biotechnology and Sound Choice Pharmaceutical  Institute (SCPI) har granskat sambandet mellan vacciner och autism i olika länder och funnit tydliga punkter av förändring s k changepoints vid införandet av vacciner utvecklade i en miljö med mänskliga celler. Förklaring är att produktionen av vacciner lämnar kvar rester av DNA som kan påverka stamceller och ge upphov till mutationer.

De ska nu granska sambandet mellan vacciner och cancer men hon gör redan en försiktig bedömning att det finns ett liknande samband som med autism. Kan vacciner ligga bakom autism och cancer kan det mycket väl ligga bakom andra kroniska sjukdomar.

Källa: Pål Bergström, Palbergstrom.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Det är inget nytt. Att Pia läste om det för 20 år sedan är bara ett tecken på att det har en lång utvecklingskedja. Socialstyrelsen är medvetna om det men menar på att man inte har någon makt över dessa projekt. Den nuvarande generaldirektören påstår att de inte kan yttra sig om det här men redan 1986 hölls en konferens på Justitieminister Sten Wickbom inbjudit ledande professorer till där man deklarerade att inget fick komma ut om vad man behandlade – samtidigt som en professor Peter Westerholm, förklarade att staten hade organiserat sig med s k “grindvakter” att inget skulle komma ut om projektet. Då handlade det om mer än vacciner och följderna, utan om icke-innehållsdeklarerade substanser i mediciner och med vilken verkan man kunde utnyttja dessa. Projektet existerar, det finns en agenda och ett försvar för att inget skall komma ut. Det är samma sak oavsett ifall det är nanopartiklar i medicinprodukter eller om det uppstår experimentella följder från vacciner.

  • Det är inget nytt. Att Pia läste om det för 20 år sedan är bara ett tecken på att det har en lång utvecklingskedja. Socialstyrelsen är medvetna om det men menar på att man inte har någon makt över dessa projekt. Den nuvarande generaldirektören påstår att de inte kan yttra sig om det här men redan 1986 hölls en konferens på Justitieminister Sten Wickbom inbjudit ledande professorer till där man deklarerade att inget fick komma ut om vad man behandlade – samtidigt som en professor Peter Westerholm, förklarade att staten hade organiserat sig med s k “grindvakter” att inget skulle komma ut om projektet. Då handlade det om mer än vacciner och följderna, utan om icke-innehållsdeklarerade substanser i mediciner och med vilken verkan man kunde utnyttja dessa. Projektet existerar, det finns en agenda och ett försvar för att inget skall komma ut. Det är samma sak oavsett ifall det är nanopartiklar i medicinprodukter eller om det uppstår experimentella följder från vacciner.

  • Mycket intressant video. Jag läste om detta för exakt 20 år sedan. Det finns en massa kunskap inom detta område men tyvärr väldigt få läkare och forskare som vågar lyfta ämnet. Man kan ju ställa sig frågan huruvida det är etiskt korrekt att använda celler från aborterade foster inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin när man vet att det kan ha genetiskt oönskade effekter.

  • Mycket intressant video. Jag läste om detta för exakt 20 år sedan. Det finns en massa kunskap inom detta område men tyvärr väldigt få läkare och forskare som vågar lyfta ämnet. Man kan ju ställa sig frågan huruvida det är etiskt korrekt att använda celler från aborterade foster inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin när man vet att det kan ha genetiskt oönskade effekter.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *