FOI: All möjlig utomparlamentarisk aktivitet kan vara extremism

publicerad 21 maj 2018
- av NewsVoice
FOI i Linköping - Foto: Google Maps

 

FOI i Linköping - Foto: Google Maps
FOI i Linköping - Foto: Google Maps

Den antirasistiska tidskriften Expo, AFA, Syndikalistiska ungdomsförbundet, Allt åt alla, Aktuellt Fokus och Researchgruppen nämns i en rapport från FOI om de autonoma rörelsernas digitala närvaro i Sverige. Expo och Aktuellt Fokus reagerar på att de förkommer i rapporten om utomparlamentarisk aktivitet på ett underligt sätt.

FOI-rapporten som är resultatet av en beställning från Regeringen syftar till att "ge en inblick i några av de svenska autonoma miljöernas digitala närvaro" hur dessa tänker kring teknik och säkerhet, inställningen till polisen samt kvinnors roll i rörelsen. Rapporten redogör för typexempel på vanliga aktioner som kopplas samman med dessa autonoma grupperingar såsom: demonstrationer, blockader, vandaliseringar, fritagningar, hur de hanterar oliktänkande samt uthängningar av nationalistiska grupper. Rapporten diskuterar hur dessa rörelser rekryterar och vem som låter sig rekryteras.

En slutsats som FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) drar är att:

"...autonoma gruppers digitala närvaro är svår att studera, eftersom det finns en stor mängd olika grupperingar med olika ideologiska inriktningar samtidigt som de är tekniskt kunniga och har en tydlig vilja att vara anonyma".

I rapporten står det att: ”I Sverige är Researchgruppen och Stiftelsen Expo två exempel på organisationer som också granskar nationalistiska miljöer” samt att Researchgruppen samarbetat med ”en stor kvällstidning”, vilket i klartext är Expressen som gjort hembesök hos personer som misstänkts för att vara främlingsfientliga.

Expos ansvarige utgivare Daniel Poohl är kritisk till att Expo förekommer i FOI-rapporten. I ett inlägg på Expo skriver Poohl att det blivit en felaktig bild av Expo.

Daniel Poohl - Foto: David Lagerlöf, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Daniel Poohl - Foto: David Lagerlöf, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

"Under rubriken ”Infiltration och efterforskningar” ges intrycket att Expo är en del av, vad som i rapporten kallas den autonoma miljön, och att vår journalistik i förlängningen syftar till att göra hembesök hos politiska motståndare i form av hot och trakasserier. Det är en absurd och felaktig bild av vår verksamhet."

"Vi faller inte under någon punkt in under den definition av autonoma grupper som presenteras i rapporten. Ändå nämns vi, av allt att döma enbart för att vi granskar extremhögern." - Daniel Poohl, "Felaktig bild av Expo i FOI:s rapport"

Vänstersajten Aktuellt Fokus som förekommer i rapporten är också undrande över varför de listas som en autonom rörelse på nätet.

Jonas Lundgren skriver i sin artikel: "Statlig forskarrapport: “Alla vänster om sossarna är autonoma extremister”:

"Något lite mer allvarligt är att det finns en tydlig anspelning i rapporten på att personer som söker sig till autonoma rörelser är psykiskt sjuka. Med bakgrund i studier om islamister och kristna fundamentalister diskuteras diagnostisering av personer inom autonoma rörelser. Att diagnostisera politiska motståndare eller politisk opposition som psykisk sjukdom var något Sovjetunionen ofta anklagades för..."

"Så länge man stigmatiserar de autonoma rörelserna och får folk att tro att de befolkas av psykiskt sjuka våldspsykopater har de nog uppnått sitt syfte. Dock tror jag knappast det fungerar. Vi finns överallt."

Kim Fredriksson på Aktuellt Fokus konstaterar att när FOI definierar begreppet ”autonoma miljöer” får det representera all möjlig radikal utomparlamentarisk vänsterpolitik inkluderat djur- och miljörörelser, samt att FOI glömmer att definiera begreppet ”radikal” vilket sammantaget betyder att väldigt många föreningar och sammanslutningar från diverse fackförbund till miljöorganisationer som Greenpeace kan beskrivas som radikala autonoma (extrema) rörelser.

Text: NewsVoice

Källa