FOI: All möjlig utomparlamentarisk aktivitet kan vara extremism

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 maj 2018
- NewsVoice redaktion
FOI i Linköping - Foto: Google Maps

 

FOI i Linköping - Foto: Google Maps
FOI i Linköping – Foto: Google Maps

Den antirasistiska tidskriften Expo, AFA, Syndikalistiska ungdomsförbundet, Allt åt alla, Aktuellt Fokus och Researchgruppen nämns i en rapport från FOI om de autonoma rörelsernas digitala närvaro i Sverige. Expo och Aktuellt Fokus reagerar på att de förkommer i rapporten om utomparlamentarisk aktivitet på ett underligt sätt.

FOI-rapporten som är resultatet av en beställning från Regeringen syftar till att “ge en inblick i några av de svenska autonoma miljöernas digitala närvaro” hur dessa tänker kring teknik och säkerhet, inställningen till polisen samt kvinnors roll i rörelsen. Rapporten redogör för typexempel på vanliga aktioner som kopplas samman med dessa autonoma grupperingar såsom: demonstrationer, blockader, vandaliseringar, fritagningar, hur de hanterar oliktänkande samt uthängningar av nationalistiska grupper. Rapporten diskuterar hur dessa rörelser rekryterar och vem som låter sig rekryteras.

En slutsats som FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) drar är att:

“…autonoma gruppers digitala närvaro är svår att studera, eftersom det finns en stor mängd olika grupperingar med olika ideologiska inriktningar samtidigt som de är tekniskt kunniga och har en tydlig vilja att vara anonyma”.

I rapporten står det att: ”I Sverige är Researchgruppen och Stiftelsen Expo två exempel på organisationer som också granskar nationalistiska miljöer” samt att Researchgruppen samarbetat med ”en stor kvällstidning”, vilket i klartext är Expressen som gjort hembesök hos personer som misstänkts för att vara främlingsfientliga.

Expos ansvarige utgivare Daniel Poohl är kritisk till att Expo förekommer i FOI-rapporten. I ett inlägg på Expo skriver Poohl att det blivit en felaktig bild av Expo.

Daniel Poohl - Foto: David Lagerlöf, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Daniel Poohl – Foto: David Lagerlöf, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

“Under rubriken ”Infiltration och efterforskningar” ges intrycket att Expo är en del av, vad som i rapporten kallas den autonoma miljön, och att vår journalistik i förlängningen syftar till att göra hembesök hos politiska motståndare i form av hot och trakasserier. Det är en absurd och felaktig bild av vår verksamhet.”

“Vi faller inte under någon punkt in under den definition av autonoma grupper som presenteras i rapporten. Ändå nämns vi, av allt att döma enbart för att vi granskar extremhögern.” – Daniel Poohl, “Felaktig bild av Expo i FOI:s rapport”

Vänstersajten Aktuellt Fokus som förekommer i rapporten är också undrande över varför de listas som en autonom rörelse på nätet.

Jonas Lundgren skriver i sin artikel: “Statlig forskarrapport: “Alla vänster om sossarna är autonoma extremister”:

“Något lite mer allvarligt är att det finns en tydlig anspelning i rapporten på att personer som söker sig till autonoma rörelser är psykiskt sjuka. Med bakgrund i studier om islamister och kristna fundamentalister diskuteras diagnostisering av personer inom autonoma rörelser. Att diagnostisera politiska motståndare eller politisk opposition som psykisk sjukdom var något Sovjetunionen ofta anklagades för…”

“Så länge man stigmatiserar de autonoma rörelserna och får folk att tro att de befolkas av psykiskt sjuka våldspsykopater har de nog uppnått sitt syfte. Dock tror jag knappast det fungerar. Vi finns överallt.”

Kim Fredriksson på Aktuellt Fokus konstaterar att när FOI definierar begreppet ”autonoma miljöer” får det representera all möjlig radikal utomparlamentarisk vänsterpolitik inkluderat djur- och miljörörelser, samt att FOI glömmer att definiera begreppet ”radikal” vilket sammantaget betyder att väldigt många föreningar och sammanslutningar från diverse fackförbund till miljöorganisationer som Greenpeace kan beskrivas som radikala autonoma (extrema) rörelser.

Text: NewsVoice

Källa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @ Ale och Jan:

  Jag kan bara hålla med. Hjärntvätten har skett under så lång tid och varit så grundlig att det troligen kommer att ta ganska lång tid att få en stor majoritet av folket avprogrammerade, vilket ändock är ett måste.

  Man får innerligt bara hoppas att skadan förrädarna gjort på landet överhuvudtaget går att reparera. Det anser jag är långtifrån säkert.

  Får vi ingen bra utgång av valet i höst så får man nog se sig om efter ett nytt land!

 • @ Ale 5 Jun, 2018 at 06:01

  Jag visste det, dvs att jag inte var ensam om min syn på att vi som individer behöver skydd mot staten och dess alla myndighetsutövare inkl rättsväsendet.

  Jag citerar sign Ale:

  “Att föra ett resonemang med vanliga arbetande människor i Sverige om vad eller vem som skall skydda oss mot staten, är en så absurd tanke i detta land att samtalet helt stannar av. Skydda oss från vadå? Staten? I de flesta Svenskars ögon är staten just synonym med skydd. Här ses istället civilsamhället som ett hot mot folket av folket.”

  Hjärntvätten har gått så långt att en vanlig svensk inte längre öht förstår vad man pratar om då man vill minska statens inflytande över individen. Precis som Ale säger så är gemene man så indoktrinerad att Staten är ett skydd för oss individer, man tar sig för pannan och undrar hur det skall gå för Moder Svea.

  Människans ursprungliga drivkraft är precis som hos alla djur att ta hand om sig själv, sin familj och de avkommor man skapat. I djurens värld finns ingen stat, ingen socialbyrå och inget socialt skyddsnät.

  Däremot så finns det skydd i den egna gruppen om man accepterar vissa grundläggande hierarkier där ledarskapet bygger på allas acceptans av en viss hackordning.

  Eller omsatt så kan man ju tänka sig att vi som individer accepterar att tex polisen fått monopol på våldsanvändning för att vi som individer inte alltid skall ligga i fejd med andra individer/grupper/arter/raser, etc.

  Denna sociala konstruktion är sannolikt en frukt av ett intellekt som utvecklats över tid av oss som ras, dvs vi har insett fördelarna med att organisera ett samhälle baserat på frivilliga överenskommelser. Eller för att använda dagens terminologi, det finns ett samhällskontrakt mellan individen och staten.

  När Staten bryter detta samhällskontrakt (som man nu gjort under lång tid och på en lång rad områden) så uppstår ett vakuum i människors medvetanden då majoriteten av alla individer invaggats i övertygelsen att Staten aldrig kan bryta detta samhällskontrakt.

  Avprogrammering tar tid då hjärntvätten pågått så lång tid, men när verklighetens krassa faktum tränger sig på runt om i hela Sverige och allt obehagligt kommer nära in på skinnet hos varje individ så ökar oron för vad som egentligen pågår.

  För mig själv som individ så har jag på hyggligt rationella grunder valt att klandra dem vilka under många årtionden medvetet valt att hjärntvätta individerna med löfte om att Staten övertar individens eget ansvar.

  Dvs jag klandrar alla politiker vilka varit ansvariga för att samhället försökt underordna individens roll som ansvarig för sig själv.

  Vad anser ni andra??

 • Den enkla sanningen är att Sverige är extremt. Läste nyligen Jan Sjunnesson bok “Från extremt experiment till normal nation”. som liknad bäst vid en blandning mellan avhandling och krönika kring Sveriges politiska Historia. En detalj i boken slog mig nämligen att civilsamhället, som samhällsfunktion, knappt existerar i Sverige emedan det i andra länder är något naturligt och så självklart att man knapp reflekterar över dess samhällsbärande funktion.

  Att föra ett resonemang med vanliga arbetande människor i Sverige om vad eller vem som skall skydda oss mot staten, är en så absurd tanke i detta land att samtalet helt stannar av. Skydda oss från vadå? Staten? I de flesta Svenskars ögon är staten just synonym med skydd. Här ses istället civilsamhället som ett hot mot folket av folket. Möjligen, möjligen att det privata initiativet “Missing People” kan ses av staten som något som ibland kan göra lite, lite gott men aldrig som en garant av folket, för folket . Det är i den extrema kontexten FOI skall ses för att förstås.

 • Den här rapporten är extremt slarvig och uppvisar helt riktigt en märklig syn på autonoma. Nog för att Aktuellt Fokus, Expo med flera är vänster men bara för det är dom inte autonoma. Det vore som att klumpa ihop Samtiden och Nyheter Idag med högerextremister som Nordiska Motståndsrörelsen, det vill säga intellektuellt ohederligt då det saknas vetenskapligt stöd för en sådan jämförelse.

  Läser man FOI:s rapport om högerextrema miljön på nätet så är det lika illa ställt där. Där listar FOI mjölkdrickande som högerextremt. Bara det borde innebära att människor förkastar FOI:s rapporter.

 • Börjar man skymta ett strå av ett uppvaknande? Att FOI belyser det faktum att vi faktiskt har en hotbild i Sverige genom de sk vänsterextrema rörelserna tycks tyda på det. Men vägen till ett riktigt uppvaknande är nog lång. Sök exempelvis i NE på begreppet “vänsterextremism” och du kommer inte att hitta det, för det finns inte med!! Däremot finns ordet “högerextremism” med. Det säger väl en hel del!

  Decennier av effektiv hjärntvätt kommer att ta tid att bota.

 • Äntligen, för att citera Gert Fylking. Hoppas vi får se offentlig debatt där vänsterextrema grupperingar belyses. FOI har helt rätt. Sedan kan man föra samtal kring vad FOI egentligen krattar manegen för? Är alla sammanslutning, utanför parlamentet, att betrakta som hot, möjligen undantag för syjuntor, pelargonsällskapet och hembygdsföreningar utan några nationella inslag undantagna? Skjortan känns trängre och trängre i nya Sverige.

 • ojojoj, ja där fick dom smisk på rumpan. Dags att poppa popcorn och vänta på hagelskurarna.
  Expo och researchgruppen har ju faktiskt hamnat under säpos lupp, så de kommer väl att emigrera till Ryssland.

 • Staterna ser alla människor som ett hot mot staten, vare sig man deklarerar sig som fri, som är en medfödd rättighet, eller som registrerad handelsvara (person). Genom att lansera “krig mot terrorism” som är så där lagom diffust för att kunna inbegripa nästan vad som helst, precis som “extremism” så kan staten ingripa mot precis vem som helst som ifrågasätter staten eller genom att agera utanför statens ramar. Då kan de mobba, förfölja och försvåra på alla möjliga olika vis. Att vägra vara en handelsvara åt bolagsstaterna ses som extra extremistiskt. Som att välja liv, frihet, fantasi och kreativitet någonsin skulle kunna vara fel.

 • Här ser man en långsam förskjutning mot att ta tag i saker. Med lite kunskap om emotionella skalor ser man, att eftersom samhällets styrande skikt befinner sig nere på näst intill blidkande, finns bara två vägar att gå! Antingen ner i totalt “mörker” eller uppåt och då hamnar man på ilska. Eftersom nedåt är död finns bara för överlevnad att passera upp igenom ilska. Det är bara att hoppas på att förnuft får råda på den uppåtresan, annars blir den röda färgen ganska vanlig. Detta är en naturlag och kan inte undvikas om man bär på en levande kropp.
  Googla emotionella skalor!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *