Gatestone Institute: Sverige i fritt fall

publicerad 22 maj 2018
- Gatestone Institute
Husbykravallerna 2015 - Foto: SVT Uppdrag-Granskning, skärmdump
Husbykravallerna 2015 - Foto: SVT Uppdrag-Granskning, skärmdump
Husbykravallerna 2015 – Foto: SVT Uppdrag Granskning, skärmdump

År 2017 visade en svensk polisrapport, Utsatta områden 2017 (ofta kallat för no-go-zoner eller laglösa områden) att det finns 61 sådana i Sverige. De omfattar 200 kriminella nätverk som består av en uppskattad siffra på 5000 kriminella. Tjugotre av dessa områden var särskilt utsatta: barn så unga som tio år hade varit inblandade i allvarliga brott där, inklusive vapen och droger. De flesta invånarna var icke-västerländska, i huvudsak muslimska, invandrare.

Originaltext: Sweden in Free Fall | Översättning: Judith Bergman, återpublicerad med tillstånd av Gatestone Institute, New York

En ny rapport, Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden från BRÅ, visar att mer än hälften av invånarna i dessa områden – runt 500,000 personer – tycker att kriminella har en inverkan på människorna i dessa områden genom att de utövar skrämseltaktik för att förhindra vittnesmål, tillkallelse av polis, rörelsefrihet och ingripande vid vandalisering. Invånarna är rädda för återverkningar från de lokala kriminella; inte bara mot sig själva utan också mot familjemedlemmar.

Enligt BRÅ har “tystnad blivit en etablerad norm i vissa grupper av invånare” i dessa områden. Den nya rapporten noterar också existensen av parallella juridiska system. 12 % av invånarna i dessa områden sa att det förekommer påtryckningar från släktingar och religiösa samfund att avstå från att kontakta myndigheterna och istället använda sig av de lokala alternativa systemen såsom moskén.

Ibland säger till och med de lokala kriminella gängen till invånarna att ringa dem istället för polisen, för att minimera polisnärvaron i området. Dessa alternativa system verkar hantera alla brott som har med “rykte” och “heder” att göra, men även andra brott såsom utpressning och stöld. Relationsfrågor, inklusive skilsmässa och vårdnad av barn hanteras också ofta av den lokala moskén. BRÅ påpekar att dessa alternativa system ofta är “anmärkningsvärt patriarkala” och missgynnar kvinnor och barns rättigheter.

Sedan 2005, då det senaste dokumentet publicerades, har BRÅ som ansvarar för brottsstatistik i Sverige vägrat släppa uppgifter om brottslingarnas etniska identitet. Men Expressen publicerade nyligen en rapport om att av 32 gängvåldtäkter som inträffade år 2016 och 2017 så var 42 av de 43 våldtäktsmännen migranter eller nära besläktade med migranter; 32 av dem var födda utomlands. 10 var födda i Sverige med en eller båda föräldrar födda utomlands. Männen var i genomsnitt 21 år gamla vid brottstillfället och 13 av dem var under 18.

Enligt Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd inom BRÅ, så finns det inget brådskande behov av en ny studie om brott som begås av migranter, trots att den senaste sådana studien av BRÅ utfördes år 2005. Det som behövs nu, enligt Holmberg, är “integration” av migranter; något hon anser kommer att sätta punkt för brotten. Enligt henne är de 42 migranterna som gjort sig skyldiga till gängvåldtäkt en försumbar del av alla migranter, i relation till de 163 000 migranter som ansökte om asyl år 2015.

I februari sa polisen Peter Springare att gängvåldtäkter var ett nytt kulturfenomen i Sverige – en konsekvens av de senaste 10 till 15 årens invandrarpolitik.

“Det finns också etniska svenskar som sysslar med gängvåldtäkt, men inte i lika stor utsträckning som bland utlandsfödda gärningsmän”, sa Springare.

För dessa kommentarer blev Springare polisanmäld, och det meddelades av polisen att man skulle utföra en intern utredning om hans kommentarer. Generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund, Anne Ramberg, menade att Springares kommentarer “nästan var rasistiska”. Om det anses “anstötligt i Väst att tala om de faktiska konsekvenserna av migration så ses det i Sverige nu som brottsligt.

Den svenska regeringen verkar dock inte avskräckt av riskerna för fler potentiella gängvåldtäkter och migrantbrott. Man har föreslagit en lag som kommer att låta 9 000 ensamkommande och i huvudsak manliga minderåriga – runt 7 000 av vilka sägs ha visat sig vara äldre än 18 år gamla och som har fått sin asylansökan avslagen och som skulle ha utvisats – få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige om de avser att gå gymnasiet eller redan har ansökt till ett gymnasium. Också värt att notera är att även de bland de 9 000 personer vars identiteter inte går att verifiera – förmodligen för att de inte har några dokument – kommer få stanna.

Både polisen och de svenska migrationsdomstolarna har kritiserat lagstiftningen, särskilt eftersom den bryter mot Sveriges lag, vilken kräver att de som vill stanna i landet måste kunna identifiera sig. Att sänka dessa krav minskar myndigheternas förmåga att kunna veta vem som bor i landet.

I gensvar har regeringen hävdat att förslaget handlar om att låta de 9 000 migranterna avsluta eller ansöka till en gymnasieutbildning och inte om asyl. Så det visar sig plötsligt att de 9 000 manliga migranterna inte hade tänkt ansöka om asyl, utan bara ville få en svensk gymnasieutbildning. Vem kunde gissa det? Varför vuxna män av oidentifierbar identitet från främmande land ska få gå på svenska gymnasieskolor förblir en obesvarad fråga. Att låta 9 000 “minderåriga” stanna beräknas kosta Sverige nästan två miljarder kronor bara för år 2019.

Biskop Fredrik Modeus i Växjö har hävdat att Sverige borde “återintroducera möjligheten för uppehållstillstånd under särskilda och förödande omständigheter”, och att Sverige borde se sig själv som en “humanitär superkraft”: “Att låta ensamkommande ungdomar stanna. Inte tillfälligt utan permanent”, menade han.

Moskén i biskop Modeus stad ansökte nyligen om tillstånd för att sända sina böneutrop offentligt via en högtalare i tre minuter, två gånger på fredagar. Det finns redan två moskéer i Sverige som gör detta på fredagar, en i Botkyrka, där tillståndet utfärdades år 2013, och en i Karlskrona. Den lokala muslimska ledaren, Imam Ismail Abu Helal, har sagt att böneutropet skulle hjälpa muslimer att integreras bättre i det svenska samhället. “Jag välkomnar ansökan och ser fram emot att höra både kyrkklockor och böneutrop i vår stad”, sa biskop Modeus.

Statsminister Stefan Löfven avstod från att uttrycka sin åsikt om muslimska böneutrop. Han sade att det “beror på moskéns läge” och att det är upp till den lokala kommunen. I maj bestämde Växjöpolisen att moskén kommer få tillstånd att ropa ut böner varje fredag i tre minuter. I sitt beslut angav polisen att deras utvärdering hade baserats på trafikförhållanden, allmän ordning och säkerhet. “Inga andra aspekter hade tagits upp, såsom böneutropets innehåll. Biskop Modeus sa att polisens beslut var klokt och skulle främja integrationen.”

Den typ av “integration” som moskén i Växjö sägs sprida till de lokala muslimska invånarna är att muslimer inte bara uppmanas att avstå från att delta i “kuffars” (en nedsättande term för “otroende”) julfirande, och judar nämns så klart som Allahs fiende. Moskéns skola använder sig av en saudisk läroplan, och uppmuntrar kvinnor att klä sig i “icke-västerländska kläder”, och att man ska lära sina döttrar att klä sig “anständigt från barnsben”.


Det verkar mer och mer som att det därför blir Sverige som får integreras in i den islamska kulturen.


Vid en svensk rättegång utfärdades nyligen en dom enligt principer som går parallellt med sharialag, när två muslimska nämndemän [Solna Tingsrätt, Stockholm] ansåg att kvinnan som hade blivit grovt misshandlad av sin make inte gick att lita på eftersom hon kom från en “mindre bra familj” än sin make, och att det var “vanligt” för kvinnor att ljuga om misshandel.

Nämndemännen läxade också upp henne för att hon blandat in polisen istället för att lösa problemet genom att rådfråga med sin misshandlande makes familj. Fallet orsakade en skandal i Sverige och de två nämndemännen avfärdades efter händelsen.

I ett annat nyligen inträffat fall fördes en 12-årig svensk muslimsk flicka mot sin vilja till Irak där hon tvingades gifta sig med sin 22-åriga kusin som ska ha våldtagit henne. Efter att hon återvände till Sverige födde hon tvillingar. Hennes familj tvingade henne att återvända till Irak för att bo med sin “make”. Hans familj tog sedan hennes barn ifrån henne och gick till slut med på att godkänna en skilsmässa. Barnen befinner sig fortfarande i Irak. Den svenska rätten gav mannen, en irakisk medborgare, vårdnaden om deras nu 10 år gamla tvillingar.

Originaltext: Sweden in Free Fall | Översättning: Judith Bergman, återpublicerad med tillstånd av Gatestone Institute, New York  | Judith Bergman är krönikör, advokat och politisk analytiker

Relaterat

Uppdrag Granskning – Upploppen i Husby

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Husby
 • Tack Öystein !
  Den andliga här är “Cosmic Awareness” via Will Berlinghof. Men han har tidigare haft fel när det gäller hans uttalanden om framtidshändelser. Men vad jag vet, har han inte haft fel i sakfrågorna, utan i hans tidsangivelser – och här behöver man förstå att det inte alltid är så lätt för de andliga källorna att förutse exakt när en särskild händelse beräknas ske på jorden. För man måste ta hänsyn till det faktum att tid inte existerar i den andliga världen, vilket gör att den andliga källan ser framtida potentiella händelser som ”nu-scenarion” – plus det faktum att den andliga källan gärna vill pusha för ett positivt framtidsscenario. Och eftersom potentiella framtidsscenarion innehåller variabler och därmed har stora osäkerheter, (t.ex. majoritetens aktuella mentalitet, alltså mänsklighetens kollektiva fokus – som ju är energier i ständig förändring) så blir ofta utfallet, verkligheten, en annan än vad som föreslogs av den andliga källan – och därmed uppstår misstroende hos oss som lever i den linjära 3D-världen. Det har alltså visat sig att många av de dramatiska globala händelser, som andliga källor har sagt skulle ske på jorden inte har skett. Delvis därför att jordens kollektiva medvetande (mänsklighetens psyke) inte längre innehåller stora globala katastrofer eller andra dramatiska negativa händelser – och då behöver inte heller dessa manifesteras. Dessa händelser har även kunnat undvikas för att en ny situation har uppkommit som har skapat en möjlighet att göra ett ännu bättre resultat, (vilket innebär att fler människor får möjlighet att vakna upp, höja sig och bli mer medvetna).
  Så det gäller för varje människa att förstå att inget framtidsscenario, ingen tidslinje, är huggen i sten, därför att det finns så många faktorer som oväntat kan dyka upp under tidens gång som kan rubba på ett föreslaget framtidsscenario.

  Som sagt – vi får väl se om han träffar rätt den här gången !

 • Tack Öystein !
  Den andliga här är “Cosmic Awareness” via Will Berlinghof. Men han har tidigare haft fel när det gäller hans uttalanden om framtidshändelser. Men vad jag vet, har han inte haft fel i sakfrågorna, utan i hans tidsangivelser – och här behöver man förstå att det inte alltid är så lätt för de andliga källorna att förutse exakt när en särskild händelse beräknas ske på jorden. För man måste ta hänsyn till det faktum att tid inte existerar i den andliga världen, vilket gör att den andliga källan ser framtida potentiella händelser som “nu-scenarion” – plus det faktum att den andliga källan gärna vill pusha för ett positivt framtidsscenario. Och eftersom potentiella framtidsscenarion innehåller variabler och därmed har stora osäkerheter, (t.ex. majoritetens aktuella mentalitet, alltså mänsklighetens kollektiva fokus – som ju är energier i ständig förändring) så blir ofta utfallet, verkligheten, en annan än vad som föreslogs av den andliga källan – och därmed uppstår misstroende hos oss som lever i den linjära 3D-världen. Det har alltså visat sig att många av de dramatiska globala händelser, som andliga källor har sagt skulle ske på jorden inte har skett. Delvis därför att jordens kollektiva medvetande (mänsklighetens psyke) inte längre innehåller stora globala katastrofer eller andra dramatiska negativa händelser – och då behöver inte heller dessa manifesteras. Dessa händelser har även kunnat undvikas för att en ny situation har uppkommit som har skapat en möjlighet att göra ett ännu bättre resultat, (vilket innebär att fler människor får möjlighet att vakna upp, höja sig och bli mer medvetna).
  Så det gäller för varje människa att förstå att inget framtidsscenario, ingen tidslinje, är huggen i sten, därför att det finns så många faktorer som oväntat kan dyka upp under tidens gång som kan rubba på ett föreslaget framtidsscenario.

  Som sagt – vi får väl se om han träffar rätt den här gången !

 • @ Pentti Kinnunen 23 Maj, 2018 at 11:58,

  Att du verkar vara kraftigt vilseledd är ganska uppenbart, men hur har du kommit fram till dina slutsatser? Vem är det som vilselett dig? Det vore intressant att höra.

 • @ Pentti Kinnunen 23 Maj, 2018 at 11:58,

  Att du verkar vara kraftigt vilseledd är ganska uppenbart, men hur har du kommit fram till dina slutsatser? Vem är det som vilselett dig? Det vore intressant att höra.

 • När ska vi få uppleva ett slut på detta kaos som nu pågår över hela världen, där en liten maktelit, som utgör ca:1% av jordens befolkning, är de som ensamma har ställt till med allt kaos på Jorden ?
  – Så, när ska mänskligheten få uppleva ljuset ? Kommer det att dröja lång tid – eller kommer det snart ?

  En andlig källa sa härom dagen – att – “… nästa vecka kommer en mycket stor världshändelse att ske, en episk händelse. Detta har mycket att göra med händelserna i USA, händelser som har byggts upp under de senaste månaderna och åren, dolda bakom ett slöja av hemligheter, vilka är dolda av dem som har haft makten under lång tid, de som har använt korruption och bedrägeri mot folket i Amerika. Även om detta är en händelse som kommer att ha stor betydelse i Amerika, kommer det att skaka själva grunden för mänskligheten över hela världen. Det kommer verkligen att vara startskottet som hörs runt om i världen och kommer att vara föregångaren till andra händelser som är lika redo att börja utvecklas och avslöjas under de närmaste veckorna, månaderna och åren. Var beredd på den omvälvning som nästa vecka kommer att medföra så stora händelser att många människor inte kommer inte att begripa vad som sker.”

  Vågar vi hoppas på att detta blir sanning ? -Jag tar i alla fall tacksamt emot ovanstående scenario !

 • När ska vi få uppleva ett slut på detta kaos som nu pågår över hela världen, där en liten maktelit, som utgör ca:1% av jordens befolkning, är de som ensamma har ställt till med allt kaos på Jorden ?
  – Så, när ska mänskligheten få uppleva ljuset ? Kommer det att dröja lång tid – eller kommer det snart ?

  En andlig källa sa härom dagen – att – “… nästa vecka kommer en mycket stor världshändelse att ske, en episk händelse. Detta har mycket att göra med händelserna i USA, händelser som har byggts upp under de senaste månaderna och åren, dolda bakom ett slöja av hemligheter, vilka är dolda av dem som har haft makten under lång tid, de som har använt korruption och bedrägeri mot folket i Amerika. Även om detta är en händelse som kommer att ha stor betydelse i Amerika, kommer det att skaka själva grunden för mänskligheten över hela världen. Det kommer verkligen att vara startskottet som hörs runt om i världen och kommer att vara föregångaren till andra händelser som är lika redo att börja utvecklas och avslöjas under de närmaste veckorna, månaderna och åren. Var beredd på den omvälvning som nästa vecka kommer att medföra så stora händelser att många människor inte kommer inte att begripa vad som sker.”

  Vågar vi hoppas på att detta blir sanning ? -Jag tar i alla fall tacksamt emot ovanstående scenario !

 • Nils jag tror du ligger närmast sanningen. Det har skrivits att skuldsättningen av hushållen överstiger påtagligt statens skulder. I o med att våra nya invånare förses av regeringen med massiva inkomster utan att har rört ett finger kommer krutdurken att exploderar när man dra åt penningsäcken och det uppenbarligen blir en skillnad mellan våra nya invånare och de gamla som har jobbat och slitit och lånat för mer materiella statusprodukter.Det kontantlösa samhället är bara en början där bankerna får den totala kontrollen över våra pengar.

 • Nils jag tror du ligger närmast sanningen. Det har skrivits att skuldsättningen av hushållen överstiger påtagligt statens skulder. I o med att våra nya invånare förses av regeringen med massiva inkomster utan att har rört ett finger kommer krutdurken att exploderar när man dra åt penningsäcken och det uppenbarligen blir en skillnad mellan våra nya invånare och de gamla som har jobbat och slitit och lånat för mer materiella statusprodukter.Det kontantlösa samhället är bara en början där bankerna får den totala kontrollen över våra pengar.

 • Sverige befinner sig just nu i början av destabiliserings-fasen. Det tog ca 20 år att sätta upp förutsättningarna för inbördeskriget i det forna Jugoslavien. En etniskt homogen befolkning bekrigar sällan varandra medan ett lapptäcke av diverse olika nationaliteter är en krutdurk som förr eller senare briserar. Förstår man inte detta så har man inte lärt av historien eller så är man bara en smula ointelligent, eventuellt en kombination av båda delarna.

 • Sverige befinner sig just nu i början av destabiliserings-fasen. Det tog ca 20 år att sätta upp förutsättningarna för inbördeskriget i det forna Jugoslavien. En etniskt homogen befolkning bekrigar sällan varandra medan ett lapptäcke av diverse olika nationaliteter är en krutdurk som förr eller senare briserar. Förstår man inte detta så har man inte lärt av historien eller så är man bara en smula ointelligent, eventuellt en kombination av båda delarna.

 • När det diskuteras fritt fall för Sverige borde det tas i beaktande även bostadsmarknaden och 30 procentig skatt vid försäljning av fastigheter vilket får med sig enorma konsekvenser av just fritt fall. Efter att ha läst dessa artiklar ser jag vidden av utsugning och nedläggning av landet Sverige. Till detta borde även läggas till, behandling av sjuka, arbetslösa och handikappade personer att inte glömma pensionärer.

  Jag ser det så att alla pengar går till ett rent slöseri åt alla möjliga håll och knappast något går tillbaka till folket. Kontraktet är brutet för länge sen. När vi vaknar ur denna dvala så finns inte landet Sverige i människornas gemensamma ägo.

  Detta anser jag vara ett mycket större problem än några böneutrop eller en ökad brottsstatistik för att detta kan man diskutera och rätta till. Men på vilket sätt värjer man sig mot helt dolda system som berövar människor möjlighet att försörja sig?, som motarbetar företagandet och omöjliggör en verklig tillväxt?

  Hur värjer man sig mot kommande lånebubblor som väntar runt hörnet när den enda möjlighet till mera pengar i samhället är nya lån skapta av tomma intet?

  Den konstgjort skapta situationen med flyktingar och problem det för med sig är till för att skapa en dimridå för att dölja ännu större övergrepp mot människor som bor i det underbara landet Sverige!

  http://www.lenaholfve.se/har-du-en-fastighet-ar-det-dags-att-planera

  http://www.atl.nu/kronika/nar-man-inte-langre-har-rad-att-salja/

 • # stenBj
  Ja sannerligen, Eliten har det bra förspänt, inte bara rikedomar äga de, utan även statsmaktens alla repressiva organ, håller dom i sina svettiga nävar. Dom skyddas alltså inte bara av media, underrättelseorganen, polis, militär och domstolarna, utan inte minst genom den statliga propagandan i alla dess former (dagis, skolan, universitet och högskolor) och eventuella belöningar och upphöjelser cementerar Systemets prestige. (tänk Nobelpris, Svenska Ankademien, m fl).
  Kritik tolereras inte längre. Men faktum är ju att Eliten har blod på sina händer (9/11, War on Terror) som kan skicka flera av dem till andra sidan, till hinsidan eller i a f till långa fängelsestraff, OM bara rättsapparaten kan sparkas igång. POTUS Trump satte faktiskt igång spelet i slutet av december 2017, när han proklamerade National Emergency och mängder av förseglade åtal är skrivna och riktade till pedofiler, droghandlare, falskmyntare, mördare och till de som varit med om rituella barnamord, samt än fler skurkstreck. Men Trump har inte haft en lugn stund utan tvingats in i ett otal ställningskrig mot the Deep State under stor del av våren. Tidigare hade jag ett visst hopp, men nu är jag osäker på Trump. Har han lurat skjortan av oss? Eller inte!
  Jag tror dock att skall det här sluta bra, måste vägen gå över den falskflaggade terror-operationen 11/9 2001. WTC7 är Stalingrad för de sammansvurna. Dess ändalykt kan inte ens den bästa New York-advokat, typ Alan Dershowitz, bortförklara. Christopher Bollyn har i sin senast bok “The War On Terror” pregnant på endast 142 sidor redovisat allt detta. I tidigare böcker har han namngivit skurkarna och betraktas som en av de främsta bland the Truthers.

 • När det diskuteras fritt fall för Sverige borde det tas i beaktande även bostadsmarknaden och 30 procentig skatt vid försäljning av fastigheter vilket får med sig enorma konsekvenser av just fritt fall. Efter att ha läst dessa artiklar ser jag vidden av utsugning och nedläggning av landet Sverige. Till detta borde även läggas till, behandling av sjuka, arbetslösa och handikappade personer att inte glömma pensionärer.

  Jag ser det så att alla pengar går till ett rent slöseri åt alla möjliga håll och knappast något går tillbaka till folket. Kontraktet är brutet för länge sen. När vi vaknar ur denna dvala så finns inte landet Sverige i människornas gemensamma ägo.

  Detta anser jag vara ett mycket större problem än några böneutrop eller en ökad brottsstatistik för att detta kan man diskutera och rätta till. Men på vilket sätt värjer man sig mot helt dolda system som berövar människor möjlighet att försörja sig?, som motarbetar företagandet och omöjliggör en verklig tillväxt?

  Hur värjer man sig mot kommande lånebubblor som väntar runt hörnet när den enda möjlighet till mera pengar i samhället är nya lån skapta av tomma intet?

  Den konstgjort skapta situationen med flyktingar och problem det för med sig är till för att skapa en dimridå för att dölja ännu större övergrepp mot människor som bor i det underbara landet Sverige!

  http://www.lenaholfve.se/har-du-en-fastighet-ar-det-dags-att-planera

  http://www.atl.nu/kronika/nar-man-inte-langre-har-rad-att-salja/

 • Pentti Kinnunen at 11:58

  Du skriver: “Det rika och vidsträckta Sverige har både råd och yta att ta emot oerhört många fler invandrare. Det är vår skyldighet.”

  Jag tycker också vi har skyldighet att ta emot flyktingar eftersom svensk industri tjänar pengar på att sälja vapen till krigförande länder och eftersom svenska trupper hjälper/deltar i koalitioner med att bedriva krig i Mellanöstern och Afrika. För visst ska svenska folket betala priset och bereda plats för flyktingar för att industrierna ska kunna dra in pengar? Vi måste ju säkra deras tidigare och framtida intäkter. Det är ju populationens syfte, eller hur?

  Jag skriver detta med ett visst mått av ironi.

 • Många intressanta kommentarer!
  “..mångkulturell värld, som enbart gynnar en liten superrik klick av diverse oligarker” ,”..MSM har i 17 år serverat Falska Nyheter i en strid ström”
  Recept: Stöd många olika kulturer och sekter så att varje liten medborgare kan känna sig hemma någonstans. Sprid sedan hat genom att kasta första stenen, anklaga de som klagar för hatare. Bruka ord som slutar med -ist, och kalla samtidigt huvudingrediensen, mångkulturer, för “Integration”!
  De få som fattar att mångkultur innebär segregation och hat kommer aldrig igenom MSM-väggen, där ju läsarkommentarsfält vanligen tagits bort för länge sedan, eller hårdmodereras.
  Målet är det klassiska: Söndra och Härska, Divide and Conquer. Just nu är vi ingredienserna som simmar runt i en gryta som kokas efter det receptet. De som “tappat sugen” och inte redan gått med i någon extremistisk organisation kommer snart göra det, varefter alla bestämmelser som begränsar personlig frihet blir “viktiga” eftersom de kan skydda medborgarna. Så ur den sådda anarkin växer totalitärstaten målmedvetet och sakta. Med oss alla som “proxy-krigare”, inte bara IS!

  Beträffande Macron och andra icke -kändisar som plötsligt blir statschefer: Det följer receptet att när väl deep state valt ut “sin” kandidat instrueras MSM om vem man “förmodar blir vald”, tillsammans med välskrivet material som sprids via nyhetsbyråerna, deep states “Strategiska kommunikationscentraler”. Några veckor senare tycker vi i fårskocken att “eftersom alla tidningar skriver om den här Macron, måste han nog vara bra…”.

 • # stenBj
  Ja sannerligen, Eliten har det bra förspänt, inte bara rikedomar äga de, utan även statsmaktens alla repressiva organ, håller dom i sina svettiga nävar. Dom skyddas alltså inte bara av media, underrättelseorganen, polis, militär och domstolarna, utan inte minst genom den statliga propagandan i alla dess former (dagis, skolan, universitet och högskolor) och eventuella belöningar och upphöjelser cementerar Systemets prestige. (tänk Nobelpris, Svenska Ankademien, m fl).
  Kritik tolereras inte längre. Men faktum är ju att Eliten har blod på sina händer (9/11, War on Terror) som kan skicka flera av dem till andra sidan, till hinsidan eller i a f till långa fängelsestraff, OM bara rättsapparaten kan sparkas igång. POTUS Trump satte faktiskt igång spelet i slutet av december 2017, när han proklamerade National Emergency och mängder av förseglade åtal är skrivna och riktade till pedofiler, droghandlare, falskmyntare, mördare och till de som varit med om rituella barnamord, samt än fler skurkstreck. Men Trump har inte haft en lugn stund utan tvingats in i ett otal ställningskrig mot the Deep State under stor del av våren. Tidigare hade jag ett visst hopp, men nu är jag osäker på Trump. Har han lurat skjortan av oss? Eller inte!
  Jag tror dock att skall det här sluta bra, måste vägen gå över den falskflaggade terror-operationen 11/9 2001. WTC7 är Stalingrad för de sammansvurna. Dess ändalykt kan inte ens den bästa New York-advokat, typ Alan Dershowitz, bortförklara. Christopher Bollyn har i sin senast bok “The War On Terror” pregnant på endast 142 sidor redovisat allt detta. I tidigare böcker har han namngivit skurkarna och betraktas som en av de främsta bland the Truthers.

 • För att späda på ytterligare kan nämnas att rasblandning/eljest förändrad etnisk karaktär minskar gratis tillgång till den av eliterna mest uppskattade utseendetypen.
  Denna typ kan genom att gratis- tillgången försvinner ist tas fram medelst professionella surrogatmödrar(om inte rentav i konstgjorda kuvöser), säljas dyrt till de rika så att man enkelt ser skillnad på överhet och underhet.
  Det stör eliterna att de fattiga har den genmassa som de rika vill vara ensamma om.

 • Det rika och vidsträckta Sverige har både råd och yta att ta emot oerhört många fler invandrare. Det är vår skyldighet. Däremot måste vi göra något åt integrationspolitiken. Under asylutredningen skall invandrarna ha rätt att försörja sig själva. Vi bör i större utsträckning lita på de uppgifter de själva uppger. Följderna av att uppge fel ålderkan påverka när de får ta körkort och när de får pension. Sådant bör de upplysas om. Biometriska data kommer att följa dem genom livet, så på det sättet kan de följas även med ny identitet. Med biometriska data går det också att söka på tänkbara alternativa identiditeter.

 • Pentti Kinnunen at 11:58

  Du skriver: “Det rika och vidsträckta Sverige har både råd och yta att ta emot oerhört många fler invandrare. Det är vår skyldighet.”

  Jag tycker också vi har skyldighet att ta emot flyktingar eftersom svensk industri tjänar pengar på att sälja vapen till krigförande länder och eftersom svenska trupper hjälper/deltar i koalitioner med att bedriva krig i Mellanöstern och Afrika. För visst ska svenska folket betala priset och bereda plats för flyktingar för att industrierna ska kunna dra in pengar? Vi måste ju säkra deras tidigare och framtida intäkter. Det är ju populationens syfte, eller hur?

  Jag skriver detta med ett visst mått av ironi.

 • Det är knappt fyra månader kvar till valen och MSM kommer överskölja oss stackars medborgare i detta Folkförräderiets Stamort på jorden, med uppmaningar att ånyo rösta på den politik och de politiker som sedan sextiotalets Vänstervåg, monotont fört oss ned i avgrunden i val efter val. Vadå …val? Det är helt omöjligt för en majoritet av de röstberättigade att rösta rationellt. MSM, SR, SVT och politiker, ja hela klabbet av myndigheter och Etablissemang har ju inte sanningsenligt talat om vad som verkligen har inträffat, eller helt sonika mörkat viktiga händelser. Låt oss för enkelhetens skull börja med 9/11. En majoritet tror fortfarande på sagan om Osama bin Laden och hans 19 muslimska flygplanskapare som de skyldiga och många ser fortfarande ut som frågetecken i nyllet, om man ställer frågan till dom, vad hände med byggnaden WTC7? Ähuhm! Vah e’ de’? Aldrig hört nåt sånt!
  Svenskarna saknar således en demokratisk kvalitetssäkring, något som endast en seriös nyhetsförmedling kan ge. Men MSM har i 17 år serverat Falska Nyheter i en strid ström, för att med kriminella metoder kunna föra utvecklingen i en riktning mot en gränslös, mångetnisk, mångkulturell värld, som enbart gynnar en liten superrik klick av diverse oligarker, samt en oundviklig skara opportunistiska medlöpare.
  Så “det fria fallet” lär nog fortsätta, även efter septembervalen. “7-klövern” tänker inte ändra sig, det gjorde t ex Jan Björklund (L) klart igår i ett framträdande. NATO och EU skall vi in i sa’ han bestämt och upprepar alltså allt det som Bonnierpressen står för. Ulf Kristersson (M) kan tyckas vara en vindflöjel över tiden, men när det gäller är det Bilderbergsflocken som sätter tonen.

 • Många intressanta kommentarer!
  “..mångkulturell värld, som enbart gynnar en liten superrik klick av diverse oligarker” ,”..MSM har i 17 år serverat Falska Nyheter i en strid ström”
  Recept: Stöd många olika kulturer och sekter så att varje liten medborgare kan känna sig hemma någonstans. Sprid sedan hat genom att kasta första stenen, anklaga de som klagar för hatare. Bruka ord som slutar med -ist, och kalla samtidigt huvudingrediensen, mångkulturer, för “Integration”!
  De få som fattar att mångkultur innebär segregation och hat kommer aldrig igenom MSM-väggen, där ju läsarkommentarsfält vanligen tagits bort för länge sedan, eller hårdmodereras.
  Målet är det klassiska: Söndra och Härska, Divide and Conquer. Just nu är vi ingredienserna som simmar runt i en gryta som kokas efter det receptet. De som “tappat sugen” och inte redan gått med i någon extremistisk organisation kommer snart göra det, varefter alla bestämmelser som begränsar personlig frihet blir “viktiga” eftersom de kan skydda medborgarna. Så ur den sådda anarkin växer totalitärstaten målmedvetet och sakta. Med oss alla som “proxy-krigare”, inte bara IS!

  Beträffande Macron och andra icke -kändisar som plötsligt blir statschefer: Det följer receptet att när väl deep state valt ut “sin” kandidat instrueras MSM om vem man “förmodar blir vald”, tillsammans med välskrivet material som sprids via nyhetsbyråerna, deep states “Strategiska kommunikationscentraler”. Några veckor senare tycker vi i fårskocken att “eftersom alla tidningar skriver om den här Macron, måste han nog vara bra…”.

 • Ibland är det upp till kommunen, beroende på t.ex. var moskén ligger, men å andra sidan måste de lagstifta om att kommunerna måste ta emot och husera en massa “nya invånare”. Snacka om att vara inkonsekvent.

 • För att späda på ytterligare kan nämnas att rasblandning/eljest förändrad etnisk karaktär minskar gratis tillgång till den av eliterna mest uppskattade utseendetypen.
  Denna typ kan genom att gratis- tillgången försvinner ist tas fram medelst professionella surrogatmödrar(om inte rentav i konstgjorda kuvöser), säljas dyrt till de rika så att man enkelt ser skillnad på överhet och underhet.
  Det stör eliterna att de fattiga har den genmassa som de rika vill vara ensamma om.

 • Det rika och vidsträckta Sverige har både råd och yta att ta emot oerhört många fler invandrare. Det är vår skyldighet. Däremot måste vi göra något åt integrationspolitiken. Under asylutredningen skall invandrarna ha rätt att försörja sig själva. Vi bör i större utsträckning lita på de uppgifter de själva uppger. Följderna av att uppge fel ålderkan påverka när de får ta körkort och när de får pension. Sådant bör de upplysas om. Biometriska data kommer att följa dem genom livet, så på det sättet kan de följas även med ny identitet. Med biometriska data går det också att söka på tänkbara alternativa identiditeter.

 • Detta europeiska flyktingkaos är bara en del av en global strategisk plan som har utarbetats av en ond bakomliggande elit som har som mål att förstöra Sverige, Europa och hela världen.
  Ta gärna del av den här videon som visar upp ett dokument som talar om början på världens undergång: The End Of Mankind “Leaked Document” 2013. https://www.youtube.com/watch?v=eN4XICOyRb8

  Det finns många som känner till/har känt till, denna ondskefulla plan – här är några personer:

  Den före detta FBI-chefen J Edgar Hoover har sagt om den osynliga makteliten Illuminati: “Människor kommer att bli chockade när de konfronteras med denna monstruösa organisation som konspirerar mot mänskligheten, för de har aldrig kunnat tro att en sådan organisation existerar”.

  Thomas H. Moorer (1912 – 2004) Admiral, US Navy & styrelseordförande Joint Chiefs, har, i en personalintervju den 24 August 1983, sagt beträffande denna dolda maktelit: “Om det amerikanska folket förstod vilket grepp Israelerna har fått på vår regering, då skulle de ta till vapen. Våra medborgare har verkligen ingen aning om vad som händer.”

  Även Theodore Roosevelt varnade för denna korrupta dolda regering och har sagt;
  ”Bakom den synbara regeringen sitter redan en installerad och osynlig regering, som inte har någon plikt, skyldighet eller förpliktelse mot folket. ” – och – ”Att förstöra denna osynliga regering, att upplösa denna oheliga allians mellan korrupta affärer och korrupt politik, är den första uppgiften av statsmannaskapet av denna tiden” och – ”De känner ingen som helst lojalitet med folket och vår största uppgift är att krossa dem”.

  Dessa politiker, som vi nu, i dessa dagar, har som våra ledare och som verkar i Sverige, i Europa och över hela världen, är alltså de som utför denna satans politik. De är alltså underhuggare till jordens egentliga makthavare Kabalen eller Illuminati (De upplysta) även kallade Antikrist. Dessa dolda makthavare sitter i hemliga styrelser och i andra grupper där inte ens USA,s presidenter har insyn – och de tillhör de 13 mest förmögna familjerna i världen, där världsmakten går i arv. De är bl.a. de högsta ledarna inom Frimurarorden, Vatikanen, Israels regering och Bilderberggruppen och de ingår i flera hemliga ordnar och andra hemliga mörka sällskap. Deras underhuggare finns alltså överallt på toppnivå inom samhällets alla viktigaste delar såsom NATO, FN, Internationella valutafonden (IMF), bankväsendet, vetenskap o forskning, utbildningsväsendet, domstolar, militären, politiken, kyrka/religion och massmedia där de bl.a. äger Reuters och Associated Press (AP) som är de två största mediebyråerna i världen.

  Det värsta av allt är att denna ondskefulla elit fortfarande lurar folket, den blåögda majoriteten !

 • Allt detta kaos är er bara en del av en global strategisk plan som har utarbetats av en ond bakomliggande elit som vill förstöra hela världen, Europa och även Sverige.
  Ta gärna del av den här videon som visar upp ett dokument som talar om början på världens undergång: The End Of Mankind “Leaked Document” 2013. https://www.youtube.com/watch?v=eN4XICOyRb8

  Det finns många som känner till/har känt till, denna ondskefulla plan – här är några personer:

  Den före detta FBI-chefen J Edgar Hoover har sagt om den osynliga makteliten Illuminati: “Människor kommer att bli chockade när de konfronteras med denna monstruösa organisation som konspirerar mot mänskligheten, för de har aldrig kunnat tro att en sådan organisation existerar”.

  Thomas H. Moorer (1912 – 2004) Admiral, US Navy & styrelseordförande Joint Chiefs, har, i en personalintervju den 24 August 1983, sagt beträffande denna dolda maktelit: “Om det amerikanska folket förstod vilket grepp Israelerna har fått på vår regering, då skulle de ta till vapen. Våra medborgare har verkligen ingen aning om vad som händer.”

  Även Theodore Roosevelt varnade för denna korrupta dolda regering och har sagt;
  ”Bakom den synbara regeringen sitter redan en installerad och osynlig regering, som inte har någon plikt, skyldighet eller förpliktelse mot folket. ” – och – ”Att förstöra denna osynliga regering, att upplösa denna oheliga allians mellan korrupta affärer och korrupt politik, är den första uppgiften av statsmannaskapet av denna tiden” och – ”De känner ingen som helst lojalitet med folket och vår största uppgift är att krossa dem”.

  Dessa politiker, som vi nu, i dessa dagar, har som våra ledare och som verkar i Sverige, i Europa och över hela världen, är alltså de som utför denna satans politik. De är alltså underhuggare till jordens egentliga makthavare Kabalen eller Illuminati (De upplysta) även kallade Antikrist. Dessa dolda makthavare sitter i hemliga styrelser och i andra grupper där inte ens USA,s presidenter har insyn – och de tillhör de 13 mest förmögna familjerna i världen, där världsmakten går i arv. De är bl.a. de högsta ledarna inom Frimurarorden, Vatikanen, Israels regering och Bilderberggruppen och de ingår i flera hemliga ordnar och andra hemliga mörka sällskap. Deras underhuggare finns alltså överallt på toppnivå inom samhällets alla viktigaste delar såsom NATO, FN, Internationella valutafonden (IMF), bankväsendet, vetenskap o forskning, utbildningsväsendet, domstolar, militären, politiken, kyrka/religion och massmedia där de bl.a. äger Reuters och Associated Press (AP) som är de två största mediebyråerna i världen.

  Det värsta av allt är att denna ondskefulla elit fortfarande lurar majoriteten av jordens blåögda folk !

 • Det är knappt fyra månader kvar till valen och MSM kommer överskölja oss stackars medborgare i detta Folkförräderiets Stamort på jorden, med uppmaningar att ånyo rösta på den politik och de politiker som sedan sextiotalets Vänstervåg, monotont fört oss ned i avgrunden i val efter val. Vadå …val? Det är helt omöjligt för en majoritet av de röstberättigade att rösta rationellt. MSM, SR, SVT och politiker, ja hela klabbet av myndigheter och Etablissemang har ju inte sanningsenligt talat om vad som verkligen har inträffat, eller helt sonika mörkat viktiga händelser. Låt oss för enkelhetens skull börja med 9/11. En majoritet tror fortfarande på sagan om Osama bin Laden och hans 19 muslimska flygplanskapare som de skyldiga och många ser fortfarande ut som frågetecken i nyllet, om man ställer frågan till dom, vad hände med byggnaden WTC7? Ähuhm! Vah e’ de’? Aldrig hört nåt sånt!
  Svenskarna saknar således en demokratisk kvalitetssäkring, något som endast en seriös nyhetsförmedling kan ge. Men MSM har i 17 år serverat Falska Nyheter i en strid ström, för att med kriminella metoder kunna föra utvecklingen i en riktning mot en gränslös, mångetnisk, mångkulturell värld, som enbart gynnar en liten superrik klick av diverse oligarker, samt en oundviklig skara opportunistiska medlöpare.
  Så “det fria fallet” lär nog fortsätta, även efter septembervalen. “7-klövern” tänker inte ändra sig, det gjorde t ex Jan Björklund (L) klart igår i ett framträdande. NATO och EU skall vi in i sa’ han bestämt och upprepar alltså allt det som Bonnierpressen står för. Ulf Kristersson (M) kan tyckas vara en vindflöjel över tiden, men när det gäller är det Bilderbergsflocken som sätter tonen.

 • Ibland är det upp till kommunen, beroende på t.ex. var moskén ligger, men å andra sidan måste de lagstifta om att kommunerna måste ta emot och husera en massa “nya invånare”. Snacka om att vara inkonsekvent.

 • Detta europeiska flyktingkaos är bara en del av en global strategisk plan som har utarbetats av en ond bakomliggande elit som har som mål att förstöra Sverige, Europa och hela världen.
  Ta gärna del av den här videon som visar upp ett dokument som talar om början på världens undergång: The End Of Mankind “Leaked Document” 2013. https://www.youtube.com/watch?v=eN4XICOyRb8

  Det finns många som känner till/har känt till, denna ondskefulla plan – här är några personer:

  Den före detta FBI-chefen J Edgar Hoover har sagt om den osynliga makteliten Illuminati: “Människor kommer att bli chockade när de konfronteras med denna monstruösa organisation som konspirerar mot mänskligheten, för de har aldrig kunnat tro att en sådan organisation existerar”.

  Thomas H. Moorer (1912 – 2004) Admiral, US Navy & styrelseordförande Joint Chiefs, har, i en personalintervju den 24 August 1983, sagt beträffande denna dolda maktelit: “Om det amerikanska folket förstod vilket grepp Israelerna har fått på vår regering, då skulle de ta till vapen. Våra medborgare har verkligen ingen aning om vad som händer.”

  Även Theodore Roosevelt varnade för denna korrupta dolda regering och har sagt;
  “Bakom den synbara regeringen sitter redan en installerad och osynlig regering, som inte har någon plikt, skyldighet eller förpliktelse mot folket. ” – och – “Att förstöra denna osynliga regering, att upplösa denna oheliga allians mellan korrupta affärer och korrupt politik, är den första uppgiften av statsmannaskapet av denna tiden” och – “De känner ingen som helst lojalitet med folket och vår största uppgift är att krossa dem”.

  Dessa politiker, som vi nu, i dessa dagar, har som våra ledare och som verkar i Sverige, i Europa och över hela världen, är alltså de som utför denna satans politik. De är alltså underhuggare till jordens egentliga makthavare Kabalen eller Illuminati (De upplysta) även kallade Antikrist. Dessa dolda makthavare sitter i hemliga styrelser och i andra grupper där inte ens USA,s presidenter har insyn – och de tillhör de 13 mest förmögna familjerna i världen, där världsmakten går i arv. De är bl.a. de högsta ledarna inom Frimurarorden, Vatikanen, Israels regering och Bilderberggruppen och de ingår i flera hemliga ordnar och andra hemliga mörka sällskap. Deras underhuggare finns alltså överallt på toppnivå inom samhällets alla viktigaste delar såsom NATO, FN, Internationella valutafonden (IMF), bankväsendet, vetenskap o forskning, utbildningsväsendet, domstolar, militären, politiken, kyrka/religion och massmedia där de bl.a. äger Reuters och Associated Press (AP) som är de två största mediebyråerna i världen.

  Det värsta av allt är att denna ondskefulla elit fortfarande lurar folket, den blåögda majoriteten !

 • Allt detta kaos är er bara en del av en global strategisk plan som har utarbetats av en ond bakomliggande elit som vill förstöra hela världen, Europa och även Sverige.
  Ta gärna del av den här videon som visar upp ett dokument som talar om början på världens undergång: The End Of Mankind “Leaked Document” 2013. https://www.youtube.com/watch?v=eN4XICOyRb8

  Det finns många som känner till/har känt till, denna ondskefulla plan – här är några personer:

  Den före detta FBI-chefen J Edgar Hoover har sagt om den osynliga makteliten Illuminati: “Människor kommer att bli chockade när de konfronteras med denna monstruösa organisation som konspirerar mot mänskligheten, för de har aldrig kunnat tro att en sådan organisation existerar”.

  Thomas H. Moorer (1912 – 2004) Admiral, US Navy & styrelseordförande Joint Chiefs, har, i en personalintervju den 24 August 1983, sagt beträffande denna dolda maktelit: “Om det amerikanska folket förstod vilket grepp Israelerna har fått på vår regering, då skulle de ta till vapen. Våra medborgare har verkligen ingen aning om vad som händer.”

  Även Theodore Roosevelt varnade för denna korrupta dolda regering och har sagt;
  “Bakom den synbara regeringen sitter redan en installerad och osynlig regering, som inte har någon plikt, skyldighet eller förpliktelse mot folket. ” – och – “Att förstöra denna osynliga regering, att upplösa denna oheliga allians mellan korrupta affärer och korrupt politik, är den första uppgiften av statsmannaskapet av denna tiden” och – “De känner ingen som helst lojalitet med folket och vår största uppgift är att krossa dem”.

  Dessa politiker, som vi nu, i dessa dagar, har som våra ledare och som verkar i Sverige, i Europa och över hela världen, är alltså de som utför denna satans politik. De är alltså underhuggare till jordens egentliga makthavare Kabalen eller Illuminati (De upplysta) även kallade Antikrist. Dessa dolda makthavare sitter i hemliga styrelser och i andra grupper där inte ens USA,s presidenter har insyn – och de tillhör de 13 mest förmögna familjerna i världen, där världsmakten går i arv. De är bl.a. de högsta ledarna inom Frimurarorden, Vatikanen, Israels regering och Bilderberggruppen och de ingår i flera hemliga ordnar och andra hemliga mörka sällskap. Deras underhuggare finns alltså överallt på toppnivå inom samhällets alla viktigaste delar såsom NATO, FN, Internationella valutafonden (IMF), bankväsendet, vetenskap o forskning, utbildningsväsendet, domstolar, militären, politiken, kyrka/religion och massmedia där de bl.a. äger Reuters och Associated Press (AP) som är de två största mediebyråerna i världen.

  Det värsta av allt är att denna ondskefulla elit fortfarande lurar majoriteten av jordens blåögda folk !

 • Frankrike är förmodligen framtidslandet (på kort sikt) för de muslimer som vill ha sharia-lag i EU. Där vill hela 30% av muslimerna ha Sharia-lag. Källa: http://www.france24.com/en/20160918-france-under-30-percent-french-muslims-reject-secular-laws-poll-finds

  Emmanuel Macron, den f.d. Rotschild-bankiren, som hux flux, märkligt nog, lyckades bli fransk president, (förmodligen med hjälp av de medier som ägs av intressen som vill skapa både ohållbar tillväxt och konflikt åt det militärindustriella komplexet i EU och USA), han vill tydligen att antalet människor från den afrikanska kontinenten ska växa från 9 miljoner till mellan 150-200 miljoner inom 30 år. Källa: https://redice.tv/news/macron-openly-endorses-the-kalergi-plan-200-million-africans-to-mass-migrate-to-europe-within-30-years

  Det är rimligt att merparten av dessa kommer vara sharia-vänliga muslimer och att sannolikt en hög andel av dem kommer ha stora integrationsproblem. Det är sannolikt en konsekvens av att Frankrike har haft många franska kolonier på den afrikanska kontinenten, samt att populationen p.g.a. hög nativitet och antibiotika, som sannolikt har minskat de överlevande människornas möjligheter att livnära sig där, vilket sannolikt ökar sekterismen ytterligare, eftersom lidandet gör att de lidande människorna, i en allt mer hjärtlös situation tar till sekterismen likt en drog.

  Orsaken till lidandet är sekterismen som leder till mer lidande. Människorna söker sekternas illusioner mot lidandet vilket leder till det påföljande extrema barnafödandet. Problemet kommer sedan med stor sannolikhet leda till plötslig nedväxt, genom en kombination av några av följande:

  miljöförstöring
  utrotade djurarter
  utarmning av jorden
  ökenutbredning
  pandemier som ex. ebola.
  krig skapade av ledare som vill undvika revolutioner
  revolutioner
  folkmord av sekter mot sekter
  undernäring och svält
  asteroidnedslag
  supervulkanutbrott

  …som vanligt i mänsklighetens historia…

  P.S. Om jag inte svarar på tilltal så beror det på att jag enbart använder GPL-systemet WordPress, som rekommenderas av FSF, som kommentarssystem, vilket jag anser att alla borde göra, särskilt Newsvoice, eftersom NyD & Newsvoice sammanfattat så väl vilka företag som bojkottar granskningen av makten.

 • “Enligt henne är de 42 migranterna som gjort sig skyldiga till gängvåldtäkt en försumbar del av alla migranter” Stina Holmberg alltså.
  hon kunde tillägga att muslimska flickor som blir våldtagna kan dömas till döden. Följaktligen rapporteras inte sådant ofta vilket betyder att de 42 bör utgöra toppen av ett isberg. Men att säga sådant idag i PK-Sverige verkar förbli politiskt själmord i ytterligare några år. Vilka Svenska MSM har publicerat den här BRÅ-rapporten samtidigt som Newsvoice, och i vilka ordalag?

 • Frankrike är förmodligen framtidslandet (på kort sikt) för de muslimer som vill ha sharia-lag i EU. Där vill hela 30% av muslimerna ha Sharia-lag. Källa: http://www.france24.com/en/20160918-france-under-30-percent-french-muslims-reject-secular-laws-poll-finds

  Emmanuel Macron, den f.d. Rotschild-bankiren, som hux flux, märkligt nog, lyckades bli fransk president, (förmodligen med hjälp av de medier som ägs av intressen som vill skapa både ohållbar tillväxt och konflikt åt det militärindustriella komplexet i EU och USA), han vill tydligen att antalet människor från den afrikanska kontinenten ska växa från 9 miljoner till mellan 150-200 miljoner inom 30 år. Källa: https://redice.tv/news/macron-openly-endorses-the-kalergi-plan-200-million-africans-to-mass-migrate-to-europe-within-30-years

  Det är rimligt att merparten av dessa kommer vara sharia-vänliga muslimer och att sannolikt en hög andel av dem kommer ha stora integrationsproblem. Det är sannolikt en konsekvens av att Frankrike har haft många franska kolonier på den afrikanska kontinenten, samt att populationen p.g.a. hög nativitet och antibiotika, som sannolikt har minskat de överlevande människornas möjligheter att livnära sig där, vilket sannolikt ökar sekterismen ytterligare, eftersom lidandet gör att de lidande människorna, i en allt mer hjärtlös situation tar till sekterismen likt en drog.

  Orsaken till lidandet är sekterismen som leder till mer lidande. Människorna söker sekternas illusioner mot lidandet vilket leder till det påföljande extrema barnafödandet. Problemet kommer sedan med stor sannolikhet leda till plötslig nedväxt, genom en kombination av några av följande:

  miljöförstöring
  utrotade djurarter
  utarmning av jorden
  ökenutbredning
  pandemier som ex. ebola.
  krig skapade av ledare som vill undvika revolutioner
  revolutioner
  folkmord av sekter mot sekter
  undernäring och svält
  asteroidnedslag
  supervulkanutbrott

  …som vanligt i mänsklighetens historia…

  P.S. Om jag inte svarar på tilltal så beror det på att jag enbart använder GPL-systemet WordPress, som rekommenderas av FSF, som kommentarssystem, vilket jag anser att alla borde göra, särskilt Newsvoice, eftersom NyD & Newsvoice sammanfattat så väl vilka företag som bojkottar granskningen av makten.

 • “Enligt henne är de 42 migranterna som gjort sig skyldiga till gängvåldtäkt en försumbar del av alla migranter” Stina Holmberg alltså.
  hon kunde tillägga att muslimska flickor som blir våldtagna kan dömas till döden. Följaktligen rapporteras inte sådant ofta vilket betyder att de 42 bör utgöra toppen av ett isberg. Men att säga sådant idag i PK-Sverige verkar förbli politiskt själmord i ytterligare några år. Vilka Svenska MSM har publicerat den här BRÅ-rapporten samtidigt som Newsvoice, och i vilka ordalag?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *