SAAB satsar på den militära rymdindustrin – Ska kunna hitta fientliga satelliter

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 22 maj 2018
- NewsVoice redaktion
"Saab's Thinking Edge" - Foto: SAAB
"Saab's Thinking Edge" - Foto: SAAB
”Saab’s Thinking Edge” – Foto: SAAB

Den militära koncernen SAAB satsar på att utveckla rymdteknik för militär underrättelseinhämtning, för att upptäcka satelliter och rymdskrot. SAAB har rätt bakgrund för att utveckla rymdteknik med sin breda erfarenhet av att tillverka stridsflygplan, militära radar- och sensorsystem samt markvapen.

Tanken är att rikta sensorteknik mot rymden från marken med en kommande ”rymdtittande radar” för att upptäcka fientliga satelliter som spanar på marken. Det handlar om att veta om egna trupper är observerade eller inte. Radarn och ledningssystem ska vara klara för leverans till slutkunder inom 1-2 år. Vilka kunderna är förblir en affärshemlighet.

”Det finns ett stort intresse från våra huvudkunder och upphandlingarna pågår redan”, säger Anders Carp, chef för affärsområdet Surveillance, till TT.

Corren skriver att rymdindustrin under decennier expanderat kraftigt, vilket lett till ett kraftigt antal ökande aktiva satelliter.

”I dagsläget handlar det om cirka 2,000 satelliter men vissa bedömningar gör gällande att det kommer att vara 10,000 om tio år. Allt bidrar också till en stor mängd rymdskrot, i runda tal tros det handla om en halv miljon sådana objekt.”

Text: NewsVoice

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: SAAB