Samhällsmagasinet utreder konsekvenserna av kontanternas försvinnande

publicerad 25 maj 2018
- av NewsVoice

“Samhällsmagasinet är en alternativ mediekanal som i denna dokumentär belyser aktörerna bakom kontanternas utfasning i Sverige och världen, en utveckling som i stora drag försiggår under öronbedövande medial tystnad, och mot folkets vilja.

I filmen framträder prominenta namn inom den svenska samhällsdebatten såsom f.d. Rikspolischef Björn Eriksson, professor emeritus Karl- Olov Arnstberg och kapitalförvaltningschef Johan Thorén m.fl.

I Sverige försvinner kontanterna i rasande takt, men är det en bra eller dålig utveckling? Vilka krafter driver på utvecklingen? Hur påverkas samhället av ett kontantlöst samhälle? Vilka risker finns och vem tjänar på att kontanterna försvinner?” 

Källor och relaterat