Rönne: Många av Sveriges ledande politiker är rasister

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 3 maj 2018
- NewsVoice redaktion
Sjösame (1884) - Foto: Prins Roland Bonaparte, Wikimedia Commons, Public Domain
Sjösame (1884) - Foto: Prins Roland Bonaparte, Wikimedia Commons, Public Domain
Sjösame (1884) – Foto: Prins Roland Bonaparte, Wikimedia Commons, Public Domain
Öystein Rönne anklager politiker för att vara rasister - Pressfoto
Öystein Rönne – Pressfoto

Det finns knappast något land som i lika hög grad, och ofta, anklagar delar av sin egen befolkning för att vara rasister. Att bli anklagad för att vara rasist har i Sverige blivit en nedlåtande och kränkande anklagelse värre än att bli anklagad för att vara pedofil eller våldtäksman och detta uttryck missbrukas ofta urskillningslöst, inte minst av politiker och journalister i massmedierna. 

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering definierar rasdiskriminering som:

” …varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

Problemet för en stor del av de svenska politikerna är att de diskriminerar den svenska ursprungsbefolkningen samerna.

Ur Svenska Dagbladet den 2:a maj 2018:

“Samerna är sedan 1977 erkända som urfolk. Sverige var drivande att få stånd FN-konventionen ILO 169 redan 1989. Men sedan dess har man – i 29 år – vägrat att skriva på samma konvention – en av världens viktigaste konventioner för urfolk. I stället har man hela tiden tillsatt utredning efter utredning, men som ännu inte lett någon vart.”

Orsaken är troligen regeringens planer på gruvexploateringar och vindkraft.

Sverige röstade dessutom 2007 ja till FN´s deklaration om urfolks rättigheter (declaration on rights of indigenious people).

Kritiken har länge varit stark från FN:s rasdiskrimineringskommitté som vid ett flertal tillfällen har kritiserat Sverige för sitt ideliga uppskjutande av ratificering av ILO 169, och det har nu resulterat i att Sverige 2/5 ställdes inför denna kommitté för att förhöras om situationen. En såklart föga smickrande situation.

Då regeringen hade chansen igen i april 2015 att rösta för en ratificering av ILO 169 valde både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att rösta nej.

Vi har alltså nu en regering som försvarar en lagstiftning som diskriminerar samer och kränker deras rättigheter. Socialdemokraterna och Miljöpartiets riksdagsledamöter måste därför anses tillhöra skaran av Sveriges ledande rasister!

Tänk ni på det nästa gång ni anklagar era egna medborgare, som försöker bevara Sverige och dess själ, för att vara rasister!

Text: Öystein Rönne

Fakta: Sameland är en region som sträcker sig över Norge, Sverige och Finland. Sammanlagt uppskattas antalet samer i Sameland till ca 80 000, varav ungefär 20,000 i Sverige. Ett fornsamiskt språk utvecklades, förmodligen med samisk-finskt urspråk, för ungefär 2 000–2 500 år sedan. Det är också från den tiden som nutida forskare anser det vara meningsfullt att tala om en samisk etnicitet eller kultur. – Wikipedia


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @ Pentti
  Den som lever får se!
  Att frivillighet i omsorg om andra skulle utesluta empati är något av det märkligaste jag hört. Hur fungerar en sådan människosyn?

  Klimatfrågans mainstreamlinje är nog faktiskt den mest komprometterade vetenskapsfrågan idag. Den kommer förmodligen att gå samma väg som rasbiologin, även om det ser ut att ta tid. Upp som en sol, ner som en pannkaka.

 • Tyvärr Mats, du förespråkar ett samhälle som saknar empati. Genom att varje individ väljer vad som är bäst för dem själva och betalar för det, utestänger du de fattiga från vård, skola och omsorg bl.a. Alla tänker bara på sig själva och struntar i om någon annan drabbas. Det är det tankesättet som förstört Sverige. Ingen hjälp till andra, bara jag får ut så mycket som möjligt! Att CO2 och andra växthusgaser smälter alltmer av arktis isar är tydligen “komprometterad vetenskap”. Vänta bara till isarna smält så mycket att Göteborg blir översvämmat och Golfströmmen slutar värma upp Skandinavien! Det kalla smältvattnet är en av drivkrafterna för Golfströmmen. Fast då slipper vi diskutera rennäringen eftersom vi får permafrost i hela Norrland.

  • Jag har gått tillbaka lite i mina gamla artiklar och fann att jag inte kommenterat bl.a. denna din kommentar Pentti.

   Jag har svår att förstå vad du menar med att Mats skulle förespråka “ett samhälle som saknar empati”? Hur tänkte du där? Det finns massor av människor som i “tysthet” donerar stora summor till de du kallar “fattiga”, och/eller sysslar med volontärarbete.

   Detta behöver de ju inte för den skull sprida ut till hela befolkningen i syfte att visa “titta så omtänksam jag är!”.

   Dessutom är det ju så att människor har olika uppfattningar om vilka som har största behov av omtanke och ekonomisk stöttning. Genom egna personliga och anonyma bidrag så blir ju då stödet riktat direkt till de man anser skall ha det. Till skillnad från politiskt beslutat stöd via exempelvis skattsedeln där det verkligen kan hamna snett.

   Vidare ställer jag mig frågande till ditt resonemang om att “CO2 och andra växthusgaser” skulle vara orsaken till att isarna smälter, att Göteborg blir översvämmat samt att vi får permafrost i hela Norrland.

   Vad har fått detta ifrån? Ren och skär spekulation, ungefär lika mycket värt som att jag skulle säga att vi inom 50 år har medelhavsklimat i Sverige.

   Nä, kör inte fast i PK-vetenskapens domedagsprofetior. Det finns en mycket stor andel forskare som har en helt annan uppfattning om effekterna av en marginell höjling av CO2- halten i atmosfären. En höjning som dessutom troligen beror på helt andra orsaker än vad PK- maffian vill göra gällande.

 • Önskar det gick att redigera sitt eget inlägg. Ser att det blev många små fel, främst ord som föll bort, i mitt förra inlägg. Men newsvoice läsare verkar kunna bena ut andemeningen ändå.

  @ Martin Gustavsson
  Har du läst David Hume? Han konstaterade på 1700-talet att enbart fakta inte räcker som beslutsunderlag för något. Det måste till något annat, en vilja, en inriktning eller något annat för att ge en indikation i vilken riktning ett beslut bör gå.
  Fakta i det resonemanget går väl någorlunda invändningsfritt att ersätta med vetenskap, om den är bra.

  Det finns ju mycket komprometterad “vetenskap”, som den om AGW till exempel. Alltså att planeten är hotad av människans utsläpp av CO2.

  Men det mest illavarslande i din kommentar är att du tydligen tänker dig att ni ska toppstyra grupper av människor utifrån er tolkning av vetenskapen.
  Varför inte låta individerna själva bestämma och betala vad de tycker det är värt? Det är vad vi inom Klassiskt Liberala Partiet vill.

 • @Mats Jangdal

  En politisk slamkrypare med dålig förankring i vetenskap kan det helt riktigt vara, EX. om en politiker använder det som en floskel, utan att ha kunskap om vad ordet ekologi verkligen betyder i praktiken. Slamkrypare är vanliga i Miljöpartiet, men då används ofta självmotsägelser som “hållbar tillväxt” och liknande.

  De som verkligen säger “ekologisk hållbarhet” och förstår begreppet och verkligen menar det, beläggs ofta nedsättande med “ekofascism” av partiets tillväxtkapitalister som arbetar för det globala monopolkapitalet.

  Jag tänker så här om ekologisk hållbarhet för vilket folk som helst, inkl. samer och det svenska folket:

  1. Låt folken på sin yta själva bestämma demokratiskt vilken standardnivå de vill ha, ex. om de vill bli veganer eller vill äta kött, eller vill cykla, åka tåg, buss eller köra bil etc., samt vilken nivå av totalförsvar de vill ha etc.

  2. Låt sedan matematiker, biologer och jordbruksforskare fastställa de rimliga yttre gränserna för människans population på given yta för att den standarden ska bli långsiktigt hållbar i ca 17 generationer.

  3. Sikta sedan på den populationen och den standardnivån för folket genom politisk styrning.

  Vill ex. samerna köra snöskoter och flyga etanoldriven helikopter och bo i jättehus, så kan de förmodligen inte vara lika många som kan vara om de åker skidor och bor i kåta, i fall det hela ska bli ekologiskt hållbart.

  Om du har fler frågor om ”ekologisk hållbarhet” så sök min blogg om begreppet! Kanske kan jag lära mig något av dig också?

  (Newsvoice är tyvärr inte kopplat till WordPress förträffliga sociala funktion så jag hade tur att jag såg ditt svar idag. Vill du fråga mig något är det alltid bra att göra mig uppmärksam på det via VP:s blogg.)

 • Har missat att uppdatera här.
  @Ale och Rönne
  Det är inte samerna som bestämt att de ska indelas i godkända och icke godkända, med avseende på rättigheter. Det är svenska staten. Så på den punkten är rätt att kalla staten rasistisk.
  Problemet med ILO 169 har därför fler bottnar i Sverige. Dels för att staten redan gör skillnad mellan slags samer. Dels för att staten inte erkänt den svenska befolkningen rättmätiga innehavare av landet. Förutom i relation till ILO 169 skapar det dagligen äganderättsliga problem över hela landet, varje dag.
  Situationen är den att staten genom sekler har försatt sig i en situation som den i en demokratisk rättsstatlig kontext inte kan lösa utan våld på grundlagarna, sekunder lag och till stora kostnader för skattebetalarna i hela riket. Billigare och enklare därför att skjuta problemet framför sig.
  Hyckleriet är naturligtvis monumentalt, men en egentligen den enda realitet vi känner i frågan.

  @ Martin Gustavsson
  Hur tänker du om ekologisk hållbarhet och samer – renskötsel? Det är ju främst samer som kör snöskoter och flyger helikopter i området.
  Öht är tankefiguren “ekologisk hållbarhet” mycket diffus och dunkel. En politisk slamkrypare med dålig förankring i vetenskap.

 • Att stärka rättigheterna för en grupp till förmån för en annan grupp, kan inte vara rasistiskt om de båda tradidionellt har lika rätt till marken.

  Problemet ligger som sagt var till stor del i domstolarna nu.

 • @ Majsan 6 Maj, 2018 at 08:59,

  Jag förstår att det även inom dessa olika grupper inom det vi i gemen kallar samer också kan förekomma konflikter och delade meningar om diverse frågor. Konstigt vore väl annars. Men det borde ju inte vara orsak till att inte raticifera ILO 169?

  Anser du därför att svenska staten inte borde ratificera detta avtal? I så fall varför?

  Anser du inte att det är hyckleri att Sverige 2007 röstade ja till FN´s deklaration om urfolks rättigheter men ändå inte på decennier har raticiferat ILO 169? Hade man ansett detta som angeläget så borde man såklart efter flera decennier ha löst detta.

  M.a.o, anser man detta vara en icke-fråga. Därmed anser jag att de är hycklande rasister i ordets rätta bemärkelse.

 • Vad jag menar är att staten Sverige valde att bortse från de andra ursprungsfolken, när man gav samerna status som urfolk under 1977. Det gör att på vissa platser i Sverige, företrädesvis fjällen kan en nyinflyttad same få en positiv särställning kontra en svensk trots att dennes familj bott där i generationer. Det betraktas helt enkelt som orättvist att inte behandlas lika inför lagen!
  Samer utan renar är oftast likställda med svenskar och har inga fördelar de heller för övrigt.

  Eftersom dessa bott och fortfarande bor inom samma område så har det blivit problem, med bland annat rätten till jakt och fiske, några fall plöjer runt i domstolarna, tex. Girjas-målet. Kvänerna, som idag oftast benämns tornedalningar har levt på jakt, fiske mm inom samma områden som samerna och torde därför i så fall ha lika rätt som samerna. Det har varit ett stort utbyte mellan de olika folkgrupperna så detta gör att frågan är nog snarare om vi överhuvudtaget ska använda beteckningen “urfolk” alls enligt min mening då det knappast finns någon genetisk särskiljning. Vi haft en så stort utbyte mellan området som idag är Sverige från olika håll, inte minst från öster efter isarna och älvarna (vilket politiker i den nedre delen av Sverige totalt verkar missa). På grund av ytan har flera av grupperna haft egna språk och kulturer varav flera av dem lever kvar än idag. De två samiska språken och tornedalsfinska är klassade som minoritetsspråk idag.

  Att stödja gammal kultur, som t.ex.. sameslöjd, renskötsel osv. behöver inte vara föremål för någon konflikt, bara alla är lika inför lagen. Exploateringen av Norra Sverige görs för att det finns fler människor i Svealand och Götaland och vi har demokrati…

  Rasism är ett begrepp man börjat ta till alltför lättvindigt från alla håll numera så även av samer, för de bor ju trots allt med oss. Sant eller inte men det är sagt att en Amerikan gick in på turistbyrån i Kiruna och sade “I want to see the Laps! Where do you keep them?”

 • @ Majsan 5 Maj, 2018 at 19:34,

  Vad menar du med att “..//..man satte samerna som ursprungsfolk”? Vem är “man”?

 • Ett problem med Sverige är att man gjorde några fatala fel när man satte samerna som ursprungsfolk. Det grövsta är nog att man missade att det även finns/fanns ett annat ursprungsfolk enligt samma premisser i samma område nämligen kväner.
  Det har inneburit massor med problem bland annat eftersom en del personer blev satta som samer som inte var det och andra inte trots att de var samer! Läs gärna mer på kvenlandsförbundets hemsida http://www.suonttavaara.se/
  Man har flyttat runt folk och tagit bort rättigheterna för vissa grupper till fördel för andra. Det har funnits utbyte mellan grupperna, så genetiskt finns det knappast skillnader. Detta sammantaget gör att jag och många med mig som bor i norr hoppas att man inte skriver på ILO169.
  Att hålla reda så att våra naturresurser inte missbrukas bör vi kunna göra i alla fall.

 • Rolf A Stålhandske: Välkommen till Newsvoice! Kul att fler bildade personer söker hit.

  “Hur kan det vara rasistiskt i snäv mening, om man i en gärningsmannabeskrivning nämner att han kommer från Somalia eller Afghanistan eller Syrien är för mig en gåta”

  Gåtans svar ligger i idériktningen från “makten” håll att: skrämma, fostra och fördumma etniska svenskar samt även till viss del invandrare med syfte att underkuva motståndet mot en oansvarig massinvandring. Av den anledningen avfärdas all konstruktiv kritik som rasistisk. Metodiken är naturligtvis kontraproduktiv för makten själv – men vem har påstått makthavare och beslutsfattare är kloka?

 • @Jan

  All politik lyder under naturlagarna, inte under påhittade “ekonomiska lagar” från Handelshögskolan eller Trögfattareföreningen.

  Tillväxt av population och konsumtion i ett tillstånd av knapphet blir naturligtvis inte lönsam för någon på sikt, men leder naturligtvis till utarmning och ökad fattigdom.

  Om du inte tror på mig så fråga gärna vilken biolog, arkeolog, matematiker eller jordbruksforskare som helst, eller ta en titt på “The Most Important Video You Will Ever See”. Efter matematisk genomgång av bevis följer några talande exempel ur verkligheten.

  ”Hållbar tillväxt” är BEVISLIGEN en oxymoron, en självmotsägelse och motsatsen till ekologisk hållbarhet. Tyvärr finns det bara ett politiskt parti som förstått den saken och driver på den saken öppet och aktivt, nämligen det parti jag jag startat och driver.

 • I förlängningen av rasistiskt förhållningssätt ligger mobbning eller kränkande särbehandling p.g.a av ras, nationell tillhörighet etc., som den FN konvention Öystein citerar ur.
  Att i stället för ras här tala om folkslag,nation och religion torde vara en mer adekvat beteckning, som en annan här just skrev om i ett inlägg.
  Hur kan det vara rasistiskt i snäv mening, om man i en gärningsmannabeskrivning nämner att han kommer från Somalia eller Afghanistan eller Syrien är för mig en gåta, det som dessa har gemensamt i det sammanhang vi här diskuterar är väl deras bakgrund som muslimer och flyktingar. Inte heller att man påtalar att denna typ av flyktingar är starkt överrepresenterade bland vissa typer av allvarlig brottslighet, som t.ex. våldtäkter kan per se betecknas som uttryck för rasism och forskare bör ganska lätt kunna konstatera att det är knutet först och främst till specifika religionskulturella aspekter och att just dessa tas fram, belyses, diskuteras och till och med kritiseras bör heller inte riskera att avfärdas som rasism. Detta borde tvärtom vara en viktig angelägenhet, eftersom dessa uppenbarligen har allvarliga konsekvenser i form av kriminalitet med svåra psykiska skador, såsom Posttraumatiskt stressyndrom(PTSD) och liknande hos offren för våld, våldtäkt och kriminalitet.

  Nu till en viktig och möjligen försummad aspekt:

  Om etablissemanget ser lindrigare på dessa brott, därför att förövarna är på samma gång muslimer och flyktingar och ger dem lindrigare straff eller inget straff alls( vilka båda jag uppfattar har skett i en mängd fall och måhända i en övervägande andel av dem?) måste detta anses för varande att DIREKT stödja dessa förövare och därmed ytterligare försvåra symptombilderna ( det vet jag som psykiater,med stor erfarenhet av just PTSD pga kränkande särbehandling i arbetslivet!) och behandlingsmöjligheterna av offren.
  Eftersom vi här allra oftast talar om ”vita” offer och vad avser våldtäkter(våldtäkt ger ofta svår PTSD N.B.) mestadels kvinnor så kan beskrivna stödjande gott och väl jämställas med rasism eller kränkande särbehandling pga ras, nämligen den vita och religion i kombination(dvs icke-muslimer, i förövarnas ögon =”icke-troende”), så , som läsarna kan förstå, så är det fullt ut adekvat att snarast peka ut dessa självgoda PK riddare som varande just rasister mot sin egen ursprungsbefolkning och inte tvärtom.

  Det borde inte vara fel att ta upp just denna aspekt med dessa PK fanatiker i ledningen av landet, så kanske de kan få sig en funderare på sina inskränkta definitioner, när de häver ur sig om rasism och liknande mot kritikerna av vissa problematiska aspekter på muslimflyktingarna.

 • @ Jan 3 Maj, 2018 at 15:38,

  Du verkar vilja framstå som den hjärntvättade PK-maffians lojala beskyddare. Tyvärr tror jag att din definition av rasism sammanfattad på ynka fyra rader inte är riktigt komplett eller på något vis trovärdig.

  Gör om, gör rätt!

 • En sammanfattning av utvecklingen.
  Rasism uppstod i Sverige samtidigt med massinvandringen. Tidigare fanns det inga rasister.
  Rasister är alla som motsätter sig massinvandring.
  Rasism förstärks av genuspolitik.
  Migrationspolitik lyder under egna ekonomiska lagar och är alltid lönsam på sikt.

 • Nyckelordet här heter ekologisk hållbarhet, anser jag. Är kulturen ekologiskt hållbar så är den överlägsen för området.

  Snöskotrar, bilar och helikoptrar är i min mening inte ekologiskt hållbara, ej heller dagens svenska samhälle, ej heller de barnavelskulturer som belastar planeten idag.

  Vissa kulturer kan lätt assimileras/integreras, medan andra extrema sekter alltid får svårigheter, förmodligen p.g.a. av tanken på sekternas smicker av individernas egna utvaldhet/överlägsenhet och raljerande mot otrogna. Även nationalsocialisterna uppvisade det beteendet och fick naturligtvis problem.

  Den tyska diktaturen kunde ta över Tyskland genom just existensen av en sådan extrem sekt i kombination med kapitalismens korrumperade krig och kriser på folkets bekostnad.

  Monopolkapitalismen är givetvis det allra största problemet, även den en ohållbar sekterism. Och det är därför jag anser att grunden för medborgerliga rättigheter bör vara ekologisk hållbarhet, något som garanterar en inre harmoni i området/landet.

  De som anser sin egen ohållbara kultur/sekt vara överlägsna, i ett ekologiskt hållbart område, kommer naturligtvis alltid skapa konflikt. Det viktiga är enligt min mening att sätta gränser mellan olika ekologiskt hållbara folk. Så tror jag man kan skapa långsiktigt hållbar fred och harmoni mellan dem.

  Det finaste med många ursprungsbefolkningar är att många av deras individer vill leva ekologiskt hållbart, samt ofta funnit lokalt hållbara metoder för detta, något som det svenska folket och många andra folk borde lära sig av, eftersom det annars sannolikt kommer bli tragiskt för deras civilisationer och kanske även katastrofalt för ekologiska naturfolk som sannolikt kommer dras med ned i kaoset.

  Frågan för mig är således om samerna själva faktiskt bör inneha de Lappland, där renarnas naturliga betesmarker finns? Går det att mäta graden av girighet mot viljan till ekologisk hållbarhet hos ett folk? Hur?

 • Låt mig förtydliga mitt budskap i artikeln. Det har gått inflation i uttrycket “rasism”. Ett uttryck som missbrukas flitigt av bl.a. politiker och MSM. I vissa fall kan det såklart finnas någon substans i anklagelsen, men långtifrån alltid.

  Uttrycket “rasist” används idag ofta på ett synnerligen vårdslöst sätt i syfte att tysta sveriges medborgares rätt att ha en uppfattning som avviker från den politiskt korrekta = förtyck i syfte att tysta kritik och rätten till en egen åsikt.

  Detta “vässade verktyg” anser jag används så flitigt för att det har blivit så effektivt. Folk har blivit livrädda att riskera att bli anklagade för att vara rasist. Exemplen är många, och för alla som inte känner igen den verklighetsbilden kan jag gärna återkomma i en särskild artikel för att illustrera detta faktum.

  Det hela blir särskilt amnärkningsvärt när de som är flitiga brukare av detta uttryck inte har sopat rent framför egen dörr själva.

  Såsom beskrivs i artikeln har Sverige unde flera decennier fått utstå välförtjänt kritik från FN:s rasdiskrimineringskommitté. Att till slut tvingas inför skranket för att förklara sig är knappast något att vara stolt över.

  Mats Jangdal framför att jag inte är insatt. Nej, i bemärkelsen samernas interna traditioner, rutiner m.m. stämmer det. Men det är inte vad min artikel skjuter in sig på heller. Huruvida samerna exempelvis diskrimineras inom sin egen grupp är inte relevant i mitt budskap. Detta kanske Mats Jangdal kan skriva en egen artikel om.

  Den “problematik” som Mats lyfter fram i sitt sista stycke har den svenska staten haft flera decennier på sig att lösa om man velat. Min slutsats är att den svenska staten diskriminerar sin egen ursprungsbefolkning och därigenom är de rasister i ordets rätta bemärkelse. En riktigt ful dubbelmoral!

 • Att diskutera vem som från invandringens start har störst rättigheter till marken leder knappast till någon lösning utan till gränsdiskussioner och etnisk rensning. Att Sverige har befolkats från två håll är känt. Om man skall följa invandringen så borde de nordligaste delarna av Norge, Sverige, Finland och en bit av Ryssland vara en egen stat.
  Vad gäller ILO 169 antingen ratificeras eller riksdagen gå ut offentligt med orsakerna till att Sverige inte vill ratificera! Sådana beslut får inte gömmas i utredningar utan något beslut med offentliga motiveringar borde ha tagits för länge sedan.

 • Mats Jangdal: må hända du har rätt i att det förekommer diskriminering samerna emellan, men varför skulle i så fall den diskrimineringen vara värre än judar emellan, eller för den delen nordafrikaner emellan. Varför vurma för en etnicitet som exkluderar svenskar i Sverige? Alla kan bli svenskar, men bara dem med samiska föräldrar kan bli same samt rösta i sametinget. Är inte det rasistiskt, att utesluta en viss grupp svenskar i landet Sverige?

 • @ Johnny 3 Maj, 2018 at 08:50

  Förvisso är en av de större drivkrafterna ekonomi, men din slutsats att det militära industrikomplexet skulle vara det som driver hela världsekonomin är klart överdriven.

  Jag kan instämma i att politiker av olika skäl “tävlar om att serva militärindustrin” men det skall ses i kontexten av att politiker vill gynna sitt eget lands industri, dvs politiker åker dagligen och stundligen runt i världen och försöker hjälpa sin inhemska industri till exportframgångar.

  Där utgör den försvarsindustriella världen inget undantag, men globalt så motsvarar inte de militära investeringarna de största pengarna. Dock de farligaste.

  Problemet när politiker skall försöka göra affärer är att de är de sämst lämpade, de blir ju direkt lurade pga motköpsaffärer och annat. De blir också av vapenindustrin mutade i en omfattning som är av nästintill oföreställbar magnitud.

  Avslutningsvis vill jag be om ursäkt för att jag svarade på sign Johnnys inlägg då det i sig driver iväg lite off topic.

 • Inte så insatt av Rönne!
  Samerna diskrimineras inom gruppen. Det är renskötare/renägare man ska vara. Övriga samer har inte annorlunda rättigheter än övriga svenskar. Renägare är det enda yrke vid sidan om regent som numera endast kan ärvas i Sverige. Det och mycket annat innebär en diskriminering mot övriga svenskar.

  Ett stort fel politikerna begått är att inte erkänna svenskar som ursprungsbefolkning. Arkeologin kan numera helt säkert fastställa att vad som brukar kallas nordgermanska folk koloniserade “Sverige” söderifrån vid istidens slut. De var först på plan och täckte större delen av landet innan de stötte på inuitiska folk, kallade samer, som invandrare norrifrån.

  Problemen skapades av Gustaf Wasa och efterföljande regenter/regeringar. Mycket verkar ha berott på rädsla för rysk invasion med sikte på råvaror i Norrland. Därför ansträngde man sig för att inte definiera lag och rättigheter i Norrland, framför allt i det område som låg norr om den tidigare hälsingelagens tillämpningsområde.

  Resultatet är att idag finns av staten utgivet dubbla rättigheter till samma mark. Dels till samer, dels till svenskar. Det är naturligtvis en ohållbar situation. Om det är det Rönne vill lyfta fram är det bra. Men att okritiskt ratificera ilo-konventionen vore en katastrof för både svenskar och renlösa samer. Detta är en huvudvärk som ingen politiker vill ha, därför hoppas man att det ska kunna anstå till nästa gäng tar över.

 • Ekonomi verkar vara största faktorn. Erövra andra länder militärt, politisk och ekonomiskt. Israel är ju ett Rotschield projekt för att försvara Suezkanalen. Krig och hot om krig är också ett bra sätt för militärindistriellakomplexet att plundra det egna landets skattebetalare på stora pengar. Att ständigt hota befolkningen med farliga fiender för att motivera mera pengar. Att utveckla och sälja nya vapen för att maximera vinster och inte försvar av landet har lett till en del dåliga och svindyra projekt. Politiker tävlar om att serva militärindistrin för det är där pengarna finns.

 • Om det inte finns mänskliga raser, kan det inte heller finns rasism i ordet rätta bemärkelse. Ordet laddas däremot i folk hjärnor med en omedveten kollektiv negativ klang. En rasistisk människa är en dålig människa, då den dåliga människan värderar människor olika på grund av yttre attribut av oföränderlig karaktär som t ex hudfärg. Problemet är tudelat: försök att försvara dig mot en anklagelse som inte finns samt dessutom finns det inte en klar definition av ordet innebörd – vet vi strängt taget inte vad vi anklagar någon för, samtidigt som alla vet det.

  Av dessa orsaker är det också svårt att försvara sig mot anklagelsen, med mindre än att man ger exempel på där vi inte har agerat rasistiskt, vilket snarare trasslar in försvararen än djupare i sin motsägelsefulla sakframställan.

  Istället borde rättsprincipen gälla: ju värre anklagelse ju högra bevisföring. Bevisbördan borde vila på den som anklagar – inte tvärt om.

  Sedan är “rasistkoret” intimt förankrat med “Allas lika värde”. Att värdera någon – alltså att värdera olika – blir då närmast ett brott. De geniala i denna subversiva kommunikation är att vi alla ständigt och jämt värderar allt och alla hela tiden, samt omvärderar. Det finns inte en enda religion som förespråkar allas lika värde, utan att värde är någon som man förtjänar genom att vara from, göra goda gärningar samt vara rättrogen. All rättsfilosofi samt all religionsfilosofi skulle omkullkastas om den rättfärdiga vore lika mycket värde som den som inte ids bemöda sig om något alls. Att vara värd något som människa är att anstränga sig mer än andra. I annat fall borde vem som helst ständigt var beredd på att avträda sin tjänst och lön till vem som helst, då alla är lika mycket värde.

  Den som är först på bollen att anklaga någon för rasist samt vara emot allas lika värde är den som inte behöver bortförklara att vederbörande alltid själv värderar allt och alla hela tiden.

 • Bra artikel Öystein, riktigt bra att du uppmärksammar dubbelmoralen hos vår politiskt korrekta feministregering.

  Det finns emellertid en hake med att särbehandla olika folkslag, dvs det är lika problematiskt som att basera särbehandling på folkslagstillhörighet som att basera särbehandling på rastillhörighet.

  I den stund man ger särskild status till en utvald grupp skapar detta grogrund för avundsjuka och i värsta fall hat. Titta bara på Israel och den olösliga konflikt detta skapat.

  På senare år så har jag dragit slutsatsen att det egentligen inte är vare sig ras eller folkslag som är problemet, det är religionen.

  Att sedan olika folk och raser tillägnar sin religiösa övertygelse sådan lojalitet att de är beredda att blint följa dess förkunnare ända in i döden via våldsutövning skapar krigen som vi alla dessvärre blir drabbade av.

  Nästa globala krig kommer att ha sitt ursprung i religionskonflikter vilket utnyttjas av makthungriga och korrupta politiker och då outbildade analfabeter i stora tal blint följer sina religiösa ledares olika påbud så är krigsrisken stor.

  Min slutsats blir att vi måste reducera religionens makt över människor, men fråga mig inte hur detta skall gå till. Själv är jag agnostiker!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *