Rönne: Många av Sveriges ledande politiker är rasister

publicerad 3 maj 2018
- av NewsVoice
Sjösame (1884) - Foto: Prins Roland Bonaparte, Wikimedia Commons, Public Domain
Sjösame (1884) - Foto: Prins Roland Bonaparte, Wikimedia Commons, Public Domain
Sjösame (1884) - Foto: Prins Roland Bonaparte, Wikimedia Commons, Public Domain
Öystein Rönne anklager politiker för att vara rasister - Pressfoto
Öystein Rönne - Pressfoto

Det finns knappast något land som i lika hög grad, och ofta, anklagar delar av sin egen befolkning för att vara rasister. Att bli anklagad för att vara rasist har i Sverige blivit en nedlåtande och kränkande anklagelse värre än att bli anklagad för att vara pedofil eller våldtäksman och detta uttryck missbrukas ofta urskillningslöst, inte minst av politiker och journalister i massmedierna. 

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering definierar rasdiskriminering som:

” ...varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

Problemet för en stor del av de svenska politikerna är att de diskriminerar den svenska ursprungsbefolkningen samerna.

Ur Svenska Dagbladet den 2:a maj 2018:

"Samerna är sedan 1977 erkända som urfolk. Sverige var drivande att få stånd FN-konventionen ILO 169 redan 1989. Men sedan dess har man – i 29 år – vägrat att skriva på samma konvention – en av världens viktigaste konventioner för urfolk. I stället har man hela tiden tillsatt utredning efter utredning, men som ännu inte lett någon vart."

Orsaken är troligen regeringens planer på gruvexploateringar och vindkraft.

Sverige röstade dessutom 2007 ja till FN´s deklaration om urfolks rättigheter (declaration on rights of indigenious people).

Kritiken har länge varit stark från FN:s rasdiskrimineringskommitté som vid ett flertal tillfällen har kritiserat Sverige för sitt ideliga uppskjutande av ratificering av ILO 169, och det har nu resulterat i att Sverige 2/5 ställdes inför denna kommitté för att förhöras om situationen. En såklart föga smickrande situation.

Då regeringen hade chansen igen i april 2015 att rösta för en ratificering av ILO 169 valde både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att rösta nej.

Vi har alltså nu en regering som försvarar en lagstiftning som diskriminerar samer och kränker deras rättigheter. Socialdemokraterna och Miljöpartiets riksdagsledamöter måste därför anses tillhöra skaran av Sveriges ledande rasister!

Tänk ni på det nästa gång ni anklagar era egna medborgare, som försöker bevara Sverige och dess själ, för att vara rasister!

Text: Öystein Rönne

Fakta: Sameland är en region som sträcker sig över Norge, Sverige och Finland. Sammanlagt uppskattas antalet samer i Sameland till ca 80 000, varav ungefär 20,000 i Sverige. Ett fornsamiskt språk utvecklades, förmodligen med samisk-finskt urspråk, för ungefär 2 000–2 500 år sedan. Det är också från den tiden som nutida forskare anser det vara meningsfullt att tala om en samisk etnicitet eller kultur. - Wikipedia