Syria close to direct conflict with US in Syria – Take out of Assad not ruled out

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 maj 2018
- NewsVoice redaktion
John Perkins - Photo: GprojectORG

It seems for now the Syrian government with allies have deterred the US led coalition from ousting the Assad government and change the regime. But according to the former economical warfare strategist John Perkins, there is no giving up. There is always the risk the aggressor may try stealth methods, like sending in the jackals.

Bashar al-Assad - Pressfoto
Bashar al-Assad – Pressfoto

Assad who met with the foreign correspondent Murad Gazdiev, during an RT interview in Damascus, says the US led coalition had difficulties to control its proxy war against Syria, having to switch its support between the various anti-Assad factions who in turn often switched side themselves. Also US had to face the fact that Syria recaptured key cities such as Aleppo and Deir ez-Zor by government forces. And don’t forget, the world probably didn’t completely buy the false flag chemical attack in Douma, RT reports.

So now there has been media silence for some weeks, a calm before another storm?

Yet this gives Assad hope that the US is loosing momentum and could be brought to the negotiating table. He wants to close the gap between their plans and Syria’s plans. However Assad said in the interview that the US and their European puppets may continue to support terrorists, bringing in more terrorists into Syria or by hindering the political process, but he is not mentioning the jackals.

John Perkins - Photo: G Project
John Perkins – Photo: G Project

John Perkins revealed the tactics

John Perkins who confessed his professional economic warfare tactics in the book “Confessions of an economic hitman” has numerous times during interviews and talks described how the US first try to take over a country by using big bank lending, bribery of top leaders and great promises of building up the infrastructure and welfare of the country of US’ interest.

If this doesn’t work they will send in the jackals to try to take out the top political leader and if that doesn’t work they bring the army to proceed with a military take over. There might be attempts to finance a proxy war against the opponent or to directly bomb the presidential palace, “or something along those lines”, Perkings explaines

And don’t forget the media as a part of the hybrid warfare scheme.

These tactics and strategies have been perfected by the US war machine over many decades in Central America, South America, Libya, Iraq, Afghanistan, Egypt, former Yugoslavia etcetera and also, in Europe. Why do you think there is a “invasion” of asylum seeking people fleeing from the wars created by the US? Could it be to destabilize Europe for economical reasons? Some people think that.

All the ways of killing someone and changing the leadership may exchange each other until the mission is finally completed. They will never give up. The current silence of the media is therefore somewhat chilling.

Michael Rubin - Press photo, AEI.org
Michael Rubin – Press photo, AEI.org

Michael Rubin who writes for the Washington Examiner’s Beltway Confidential blog and who is a resident scholar at the American Enterprise Institute as well as a former Pentagon official, suggested on April 10, 2018, that: “It’s time to assassinate Assad.” He feels there are no hindrances to do that and it could be done with a direct tomahawk missile strike against the presidential palace.

“Want to use cruise missiles? As Assad leads Syria to ruin, there is no reason why his shiny and ostentatious palace should remain standing on a mountaintop above Damascus.”

Michael Rubin continues with his reasoning:

“A cruise missile strike that kills Assad will not alone bring peace. But it will enable Syrians to begin a new discussion while simultaneously signaling other world leaders that they do not have immunity should they use weapons of mass destruction.”

Then there are the jackals who work silently. They might assembly a car bomb or attempt a long range shot from a hill top. This could happen any day, like tomorrow. In 2013 The Guardian reported that Syria’s prime minister survived an assassination attempt after a car bomb attack killed his bodyguard and injured his driver in Damascus.

Text: NewsVoice

John Perkins on Facebook


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • RT (1 Jun, 2018): US warns against attacking its troops after Assad says they’ll leave Syria ‘one way or another’

  “US troops are not leaving Syria and any attempt to remove them by force will be met with an armed response, a top Pentagon official said, reacting to Syrian President Bashar Assad’s RT interview.
  “Any interested party in Syria should understand that attacking US forces or our coalition partners will be a bad policy,” Director of Joint Staff Lieutenant General Kenneth McKenzie said at the Pentagon press briefing on Thursday.

  Over 2,000 US troops in Syria are embedded with the SDF in the northeast as well as in the enclave of At-Tanf in the south, along the Jordanian border. McKenzie said the US troops and their local militia allies were staying in Tanf, quashing rumors of their impending withdrawal.”

  https://www.rt.com/usa/428406-pentagon-assad-syria-warning/

 • Efter att ha läst om “Storebrors” ageranden sedan lång tid tillbaka förfaller denna introduktion förmodligen ligga mycket nära ett troligt kommande förlopp! Makten över olja och andra väsentliga produkter är väl hela tiden som ligger bakom det som hänt och fortfar att hända i världen! – Oavsett om diskussionen rör sig om USA, Ryssland eller Kina! Granskar man världens s k demokratier finner man att “verklig demokrati” nog inte egentligen har funnits annat än i pamfletter av skilda slag!
  Om “fotfolket” i form av väljare börjar granska vad som sker i dagens Sverige – så stämmer ytterst sällan alla uttalanden med de faktiska åtgärder som vidtages av riksdag och regering! – Allt agerande där förefaller endast ha med hur “massorna” skall fås att acceptera alla avvikelser som sker i smyg för att förhindra att verkligen “folkets” åsikter skall få gälla!
  Ta som exempel hur nuvarande maktcentrum försöker att förhindra att folket i fria val får välja mellan verkliga alternativ om t ex hur konstitutionen skall förändras utan att svenska medborgare ens får vara med att i val få välja mellan dem! – Istället sker en manipulation bland ledande politiker!!! -Tystnad tycks således föreligga om detta! Kanske endast sverigedemokraterna kommer att påpeka att saker inte går helt rätt till!

  Hur kan t ex vår nuvarande försvarsminister föreslå att NATO skall få använda Norrland för att träna på att träna bombningar, eller förhindra att svenska journalister kan få påpeka oegentligheter hos våra olika myndigheter! När korruption påtalas får generaldirektörer nya förordnanden som antingen rikspolischef eller kanske ännu fler generaldirektörsposter – av densamme utnämnande ministern – trots påkommen rådande korruption denne har varit med i att genomföra – trots vad rådande EU-domstol faktiskt fastställt också skulle gälla i “föredömet” Sverige. Kartellbildningar har EU-domstolen fastställt är totalt förbjudet inom EU! Men är månne inte Trafikskadenämnden (TSN) just ett sådant typexempel? Där tycks försäkringsbranschens alla olika försäkringsbolag göra upp om vad som skall gälla bakom för allmänheten stängda dörrar! – Men om detta presenteras inga artiklar i våra medier! Hur många svårt trafikskadade har fått sina fall fullständigt oklanderligt utredda där? – Visserligen skall alla läkare, oavsett om dessa även skulle ha fungerat som vanlig doktor eller försäkringsläkare – alltid leva upp till alla de etiska regelverken enligt både Hippokrates eller Sveriges Läkarförbunds etiska regelverk … men inte gör om man noga granskar detta??? Den granskande journalistgruppen Kaliber har presenterat fakta gällande hur ledande professorer och docenter klart blivit avslöjade att ha ägnat sig åt JÄV i domstolsprocesser! – Detta skulle kunnat medfört förlust av legitimation, men inte ens anmälan till JO om rådande förhållanden vid den prejudicerande rättegången vid Länsrätten i Göteborg år 2006 medförde den minsta reaktion, trots klara brott mot gällande etikregler! Att dåvarande generaldirektören på Socialstyrelsen klart hade reagerat medförde ingen enda reaktion någonstans heller bland ledande politiker, jurister eller massmedia! OBS! – Vadan denna tystnad? Vad eller vilka förhindrar att en sådan nödvändig diskussion inte automatiskt skulle uppstå? – Är det pga att Sverige anses vara ett ledande föregångsexempel för resten av världen – trots alla sina klara brott mot EU-domstolens domar? Skulle det månne kunna hänga ihop med rådande press-stöd? Skulle olämplig diskussion där innebära risk för att ett sådant stöd skulle utebli – om den verksamheten alls skulle komma att bli kritiserat???

  Man kan verkligen undra!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *