Varför blir samtidshistoria morgondagens myter?

publicerad 31 maj 2018
- av NewsVoice
Ollantaytambo Megalith Sun Temple - Foto: Phenomenal Travel Videos
Ollantaytambo Megalith Sun Temple - Foto: Phenomenal Travel Videos
Ollantaytambo Megalith Sun Temple in Peru – Foto: Phenomenal Travel Videos
Zacharias Brandt, privat foto
Zacharias Brandt, privat foto

FÖRBJUDEN VETENSKAP. Vid ett studium av äldre kulturer är det frapperande att arkeologer som stöter på till synes omöjliga fakta, istället för att undersöka dem och sätter dem i kontext, väljer den breda vägen och kallar allt för ”myter” i meningen lögner, påhitt, symboliska berättelser etcetera.

Text: Zacharias Brandt, statsvetarstudent, politisk teori, fd politiker

Sett ur det perspektivet att vi i vår tid inte kan förstå den tid som var för säg 8000 år sedan och då väljer att ta den enkla vägen, så blir myten inkongruent.

Men vänd på perspektivet – om 8000 år kommer människan som då finns kvar, att finna rester av våra tidningar, våra regeringsdekret och forskning. Då detta sannolikt är lika obegripligt för dem, så kommer de att kalla vår dokumentation för ”myter” dvs sånt som inte kan ha hänt. Tex att rymdresor och flygplan bara fanns i vår fantasi med teckningar eftersom dessa saker sannolikt anses som omöjliga. Det hänförs till vår önskan om att förstå livets mål och mening och symboliserar vår resa mot Livets upphov.


Vi som lever nu, vet att detta inte är myter. Likaväl som de som levde for 8000 år sedan mycket väl visste att deras uppteckningar och avbildningar inte var myter. De avspeglade en real verklighet.


Astronomiska kunskaper

Varför skulle en kultur för så länge sedan göra sig omaket att dokumentera sina ”myter” på över 50,000 lertavlor? Påståendet om ”myt” håller inte. Den tidens människa vittnar genom sin kultur om att ha varit minst lika rationell som vi, lika egoistisk, lika härsklysten. Vi skiljer oss inte nämnvärt från dem. Utom att vi har elektronik, vilket de inte hade.

Men, de var lika metikulöst noggranna att dokumentera sina förehavanden som vi, i smått
som i stort. Här finns affärshandlingar, äktenskapshandlingar, brev mellan staters regenter etc. Man dokumenterade noggrant krig mellan olika stadsstater.

Dessutom finns här dokument som stör rätt många, nämligen t.ex teckningar på lertavlor som utvisar existensen av raketer inkl toppkapseln, dessutom i genomskärning med utvisande av olika instrument. Dessa raketer finns klart och tydligt beskrivna i olika texter och att läsa ett ögonvittnes upplevelse av en raketstart är som stå intill Cape Canaveral och se en Saturnusraket starta. Så exakt lika är berättelserna, men det som stör många är: Hur kunde det finns raketer 8000 fkr?

Det som likaså stör i deras dokumenterande är att de visste att Jorden fanns i ett solsystem, med nio planeter. De visste att Jorden var nummer sju, utifrån sett. De visste om existensen av Pluto och Uranus och beskrev dem till utseendet, vilket visade sig stämma när NASA offentliggjorde de första färgbilderna. Hur kunde de veta? Eftersom dessa ”myter” har avlivats och bevisats vara faktagrundade, hur gick det till?
Varifrån fick de sin kunskap?

Svaret finns likaså bland de 50,000 lertavlorna, men även här envisas rädda arkeologer med att kalla det för ”myter”. De sumeriska gudarna gjorde tydliga avtryck, långt bortom myten.  De berättade hur de gick tillväga för att med DNA-manipulation skapa Homo Sapiens av Homo Erectus. Bilder finns som visar den dubbla DNA-spiralen och som visar en del av deras misslyckade försök innan de slutligen nådde fram. Så vilka var dessa gudar rent konkret? Visst är det störande att få veta att vi inte är en genuin naturprodukt utan ett DNA-experiment? Det får helt enkelt inte vara sant. Alltså måste vi kalla det för myt dvs egentligen en lögn eller metaforisk omskrivning.

Så, skall vi blunda och uppföra oss som rädda barnungar eller skall vi som fria vetenskapare ta oss an fakta och rensa bort dimman?

Megalitkulturerna

Andra exempel är såväl pyramiderna i Giza som byggnationen i Baalbek, Libanon. I bägge fallen har det rests enorma stenbyggnader, ibland med stenblock vägande upp till 1200 ton styck som skurits ut med millimeterprecision och flyttats, i en del fall runt 50 mil. Det saknas minsta spår av verktyg. De bönder och fåraherdar som fanns på den tiden hade varken kunnande, tid, motiv eller resurser att utföra dessa storverk, som ingen byggare idag skulle ge sig på att kopiera. Alla försök till förklaring har fallit på en eller flera punkter.

Analyser har visat på att de som byggde, hade djupgående kunskaper i såväl matematik som geometri. Vilket borde ha varit allmängods för en fåraherde. Lertavlorna berättare dock varför de byggdes och när.

Sätter man in lertavlornas berättelser, teckningar med andra arkeologiska fakta i en kontext, så blir bilden sammanhängande och tydlig. Så tydlig att det blir emotionellt svårt för oss att acceptera den. Men har vi råd att vara småaktiga eller skall vi vara sanna vetenskapare?

Vi kan lära oss mycket av dem och som förklarar vårt predikament idag. Det skulle inte gynna vissa grupper, men de skulle likafullt få oss att förstå och kanske ta steget ur en självförstörelse till en konstruktiv civilisation? Att besegra myten om myten. Vill vi det?

Text: Zacharias Brandt