Varför ville Dagens Nyheter tro på sjöodjur?

publicerad 18 maj 2018
- av NewsVoice
Loch Ness monster - Credit: Daily Mail

NOTERAT. En journalist skriver i en äldre artikel i Dagens Nyheter att: “Nu har vetenskapsmännen äntligen lagt fram bevis för att odjuret kan existera och det är ju vackert så. Det är nu nästan exakt femtio år sedan “Nessie” blev bekant för den stora allmänheten.” Trodde Dagens Nyheter på sjömonster? Ja, det verkar så.

Året är 1983 den 6:e mars och idag vill nog DN:s redaktion helst inte att allmänheten i fake news-debatten ska känna till att DN tryckte 100,000-tals tidningar med positiva uttalanden om sjöodjur. DN skriver i artikeln “Nessie möjligt monster”:

“För att gå till botten med mysteriet har forskarna finkammat delar av sjön med högkänsliga ekolod och funnit mycket märkliga ljudspår efter stora rörliga föremål djupt nere…”

Med foliehattarna på huvudena tillät faktagranskarna på DN-redaktionen texten spinna vidare. Dagens Nyheter till och med betonar att sumpgas skulle vara en mindre trolig orsak bakom observationer av påstådda sjöodjur i Loch Ness. Tidningen forsätter upphetsat:

“Den långsamma tillväxten i Loch Ness gör att sjön är ovanligt stabil och det finns så gott om syre i djupen att man hittar liv även nere på 220 meters djup. Det här betyder, menar de brittiska forskarna, att det inte finns några biologiska skäl varför det inte skulle finnas något monster i Loch Ness. I själva verket skulle de inte alls bli förvånade om man upptäckte ett stort rovdjur som livnärde sig på den rikliga förekomsten av fisk. Det är mycket troligare än att Loch Ness skulle vara en jäsande sumphåla där odjuret endast skulle bestå av ruttnande trä-stockar som lyftes upp till ytan av gas från djupen, vilket är en av de senaste och tråkigaste monsterteorierna.”

Dagens Nyheter uppmanar läsarna i slutet av artikeln att inte ge upp hoppet om att det finns ett sjöodjur i Loch Ness.

“Den 16 maj fick man, i vattnen utanför Urquhart Castle, under 68 sekunder kontakt med ett föremål som var stort och som verkade dyka från 69 till 114 meter. Var det Nessie? Ingen vet än, men ge inte upp hoppet!”.

Sök och finn både rätt och fel i artiklar i Dagens Nyheter med hjälp av Kungliga Bibliotekets digitala arkiv. Granska massmediernas förmåga att hålla sig till sanning med dagens facit i hand.

Text: NewsVoice

Källa