Socialsekreterare avslöjar: Lurade ekonomiska migranter tror Sverige är en utopi

publicerad 19 juni 2018
- av NewsVoice
Socialsekreterare (fingerad) - Foto: Aleksandr Davydov, Mostphotos.se

NewsVoice fick in detta vittnesmål om massmigrationens realitet från en socialsekreterare i södra Sverige. Sekreterarens redogörelse visar att våra politiker och medier systematiskt och grovt vilselett svenska folket genom att undanhålla väsentlig information och genom att skönmåla massmigrationen. På socialarbetarnas arbetsplatser råder en tystnadskultur som försvårar transparens. NewsVoice har fått verifikation på socialsekreterarens identitet och yrkesposition, men källan vill vara helt anonym. 

Intro: Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice. Artikelns rubrik är uppdaterad 28 juni.  | NewsVoice har fått verifikation (yrkeslegitimation och visitkort) på socialsekreterarens identitet och yrkesposition, men källan vill vara helt anonym | Temabild ovan från Mostphotos.se. Kvinnan på fotot är inte socialsekreteraren.

Läs även: Kommentarer på artikeln

NewsVoice sammanfattar

Torbjorn Sassersson, 2019. Foto: F. Sassersson
Torbjorn Sassersson, 2019. Foto: F. Sassersson

Massmigrationen innebär att 10,000-tals ekonomiska migranter lurats till Sverige av bla människosmugglare som sålt in bilden av ett utopiskt Sverige. Migranter förväntar sig få högt betalda jobb, stora bidrag och lägenheter i stadskärnor. När dessa inser att de flesta inte får vad de förväntat sig blir de ofta mycket missnöjda och ställer orealistiska krav samt kan bli hotfulla mot socialtjänstens personal.

På grund av att väldigt många migranter är både outbildade och analfabeter, inte förstår svenska språket och dessutom saknar motivation att förstå svensk kultur saknas i princip alla förutsättningar för integration. Socialsekreteraren befarar därför att många behöver omfattande försörjningsbidrag resten av sina liv utan att samtidigt kunna tillföra samhället nytta.

Sveriges ekonomi körs i botten långt in i framtiden och när nu sanningen om massmigrationens baksidor kommer fram via flera kanaler vaknar ett stort folkligt missnöje som är riktat mot en privilegierad svensk politisk elit, de som tog besluten, och som själva inte behöver ta några konsekvenser, tack var elitens skyddade tillvaro (red anm).

Sprid gärna denna artikel till alla socialsekreterare och handläggare över hela landet. Låt oss diskutera verkligheten. Finns det lösningar på problemen? Skicka in en egen debattartikel till redaktionen@newsvoice.se eller kommentera nedan. 


Socialsekreterarens berättelse

Text: En anonym socialsekreterare i södra Sverige

Det svenska etablissemanget vill att du ska tro på deras verklighetsskildring om den stora invandring som skett och sker till Sverige. Det vill att du ska se denna invandring som någonting positivt, någonting som vi alla ska välkomna med öppen famn, som vi ska vara glada för, till och med vara tacksamma för. I mainstream media presenteras en bild av den stackars krigsdrabbade människan som framkallar sympati. Du ska göra det du kan för dem och klappa dig själv på axeln för att du är den goda solidariska svensken som du alltid antas vara.

Men det är inte min verklighet. Den ser något annorlunda ut och kommer från det dagliga arbetslivet inom myndighetssverige. Där jobbar jag som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd i en sydsvensk mindre kommun som undkommit väldigt lindrigt jämfört med en del grannkommuner. Trots detta utgör nyanlända invandrare, som ingår i etableringens två korta år, ungefär en fjärdedel av den månatliga försörjningsstödsbudgeten. Då skall det påpekas att meningen var att nyanlända aldrig skulle vara beroende av försörjningsstöd utan skulle få sina ersättningar direkt från Försäkringskassan. I praktiken fungerar detta sällan och i många fall är ersättningen från Försäkringskassan ändå så låg att de får rätt till kompletterande försörjningsstöd vilket belastar kommunen i flera år.

Det är inte obetydliga summor och det är frustrerarande när man läser eller hör journalister och politiker försöka undkomma eller släta över invandringens faktiska kostnader. Sedan invandringen började nå sin topp i 2015/2016 rusar kostnaderna för försörjningsstöd som kommunen betalar ut varje månad, detta trots kraftigt ökade ansatser att styra över klienter till självförsörjning via arbete, praktik, sjukersättning osv. Det framgår tydligt i vår statistik att invandringen är anledningen. Det undgår mig därför hur politiker och media kan försöka påskina att flyktingarna inte har varit en betydande belasting på landets ekonomi!

Etablissemangets syn på invandringens effekt på vår ekonomi är bara en sak som inte motsvarar min verklighet. Vad det gäller anledningen till den stora invandringen, accepterar etablissemanget endast en förklaring och det är att dessa människor har flytt på grund av krig eller därtill hörande elände. Att påstå annat betraktas som omänskligt och rasistiskt. I min erfarenhet är andelen som flytt till Sverige endast på grund av krig ganska låg. De finns, men inte alls i den tydliga majoritet som etablissemangent vill göra gällande.

Varför de valde den långa resan till Sverige har fått mig att fundera mycket och dra slutsatsen att en hel del beror på vad människosmugglarna måste ha lovat dem för att de skulle välja lämna sina gamla liv bakom sig. Utifrån de attityder jag stöter på tror jag att de ha lurats att tro att Sverige är en utopi där de ska få tillgång till bra högavlönade jobb, fina och moderna hus i storstäder, frihet från staten, bra skolor och en välfärd som alltid kommer att ta hand om dem. Dessa människor har lämnat ett liv som sträckt sig över en stor skala från ett riktigt helvete i vissa fall till kanske bara dålig ekonomi i andra fall, i en högst mänsklig jakt på något bättre. Denna flykt, eller rättare sagt migration, har möjliggorts av olika krig och konflikter, där stora andelar s.k. flyktingar egentligen inte flyr från en uppblossad konflikt utan har tagit tillfället i akt att migrera till ett bättre land.

Ekonomiska migranter

Man kan förstå att de vill ha ett bättre liv, men varför måste denna aspekt av deras flykt hit mörkläggas till varje pris? Varför ska vi inte kunna kalla vissa av dem för ekonomiska migranter? Givetvis lär ingen eller få av dem vilja kalla sig för just detta, då det hade inneburit hemresa ganska omgående. Politikerna å sin sida vill nog inte erkänna för svenska folket att vi alla blivit lurade och utnyttjade i vår iver att vara världsledande i solidaritet.

Sverige har annonserat ”öppet hus”, och då är det svårt att klaga på gästerna för att de dyker upp och dricker vårt kaffe och äter vår kaka. Nu verkar det ju också vara som så att merparten boende i det ”öppna huset” egentligen inte vill ha så många gäster, och gästerna å sin sida känner sig lurade, för de har rest långt för att nu finna att de varken är hjärtligt välkomna eller får tiilräckligt med kaka till kaffet. Jag är rädd att många av dessa faktiskt fått det sämre än vad de hade haft det hemma om de bara hade stannat kvar, eller valt ett annat slutland.

Om bomberna började vina i Sverige vet i tusan om jag skulle känna att jag, när jag nu tvingas fly mitt liv och land, vill passa på att flytta till en helt annan region, kultur, klimat, språk och religion. Det var ju bomberna jag ville undkomma, och då väljer nog de flesta människor en plats som har likheter med vad man är van vid, och som inte ligger längre bort än nödvändigt. Oavsett skulle jag inte helt vilja sluta vara svensk och ändra mina grundläggande värderingar och kultur. Detta observerar jag också i vissa invandrarfamiljer. De vill inte integreras, de vill ju fortleva som de gjort tidigare, fast med svenskt bistånd. I vissa familjer har kvinnan inte något att säga till om utan skall gömmas i hemmet och producera barn, de får kanske inte ens tala för familjen och mannen har ibland svårt att respektera mig som kvinnlig myndighetsutövare och känner sig provocerad samt kränkt och kräver att få träffa min chef, för att sedan bli ännu mer upprörd när denne visar sig vara en kvinna.

Missnöjdhet

Det många nyanlända upplever i Sverige ligger oftast långt under deras förväntningar och när de äntligen får träffa mig som ska tillhandahålla deras pengar och boende fullkomligen väller klagomålen in. Biståndet är för lite och räcker inte, bostaden vill de inte ha för den är gammal och sliten. Det är storstad som gäller och de vill ha hjälp med att flytta dit. Hur gynnar dessa alldeles för höga förväntningar Sverige eller de nyanlända själva? Vem ansvarar för informationen de fått när de kommit hit? Till mig kommer de ibland efter flera år i Sverige, de vill givetvis få allt ordnat i sina liv, men har fortfarande orealistiska förväntningar på vad vi kan erbjuda och vad samhället i stort kan åstadkomma i form av allt från arbete och boende.

Det är ju allmänt känt att vi har bostadsbrist i Sverige och det går sällan en dag förbi på jobbet då vi inte får samtal av invånare som hoppas på att socialen ska kunna hjälpa dem med ett boende. Vi kan erbjuda vandrarhem åt dem om det är akut, annars är det upp till individen själv att lösa sin situation. Lika ofta som jag nekar kommunens invånare hjälp till en egen bostad, hör jag att vi gynnar invandrare framför svenskar. I början brukade jag avfärda dessa ”främlingsfientliga” uttryck i linje med politiskt korrekta Sveriges önskemål men inte nu längre.

Enligt lag måste anvisningskommunen förse alla invandrare med ett boende. Detta får vi inte göra för någon annan (med undantag av mycket speciella omständigheter). Det innebär att kommunen tar kontrakt (oftast till ett mycket högt pris, då hyresvärdarna vet att vi inte har mycket till val) och hyr ut i andrahand till våra anvisade.

När man väl har lyckets trolla fram en bostad och visar upp den för den nyanlände familjen, möts man aldrig av lycka eller ens positivitet. Bostaden liksom allt annat i Sverige är under all kritik och det svider inombords att få ta emot klagomål på helt gedigna bostäder från människor som enligt mina förväntningar borde vara glada för att överhuvudtaget ha fått ett tak över huvudet, ett tak som det inte faller bomber på. Jag har så svårt att få ihop deras förväntningar med den verklighet jag jobbar i, den verklighet som är det riktiga Sverige där överkomliga hyresrätter är ett minne blott. Hade jag plötsligt kunnat erbjuda en lägenhet till alla i kommunen på samma sätt som mina anvisade invandrare, hade jag haft en kö som sträckte sig långt ut på gatan, oavsett skicket på bostaden.

Bidrag resten av livet

Vi har svårt att få ut alla nyanlända i arbete och det är inte ovanligt att de kommer tillbaka till oss efter att de har gått ur etablering och Försäkringskassans ersättningar har upphört. Man ser att det kommer att ta flera år att få den betydande andelen analfabeter att lära sig språket. Att få ut dem i arbete är en dröm som ofta känns väldigt avlägsen. Detta samtidigt som åtgärder både kommunalt och regionalt genom olika myndigheter riktas mot invandrare till nackdel för andra invånare.

Ibland undrar jag vad som kommer att hända när alla dessa analfabeter som för nuvarande belastar Arbetsförmedlingen och Komvux sedan går på bistånd livet ut? Jag undrar om regeringen har räknat med dessa eller om de fortfarande vill påstå att invandringen har varit en arbetsmässig och ekonomisk vinst för Sverige? Just nu är det helt klart inte det, och jag är rädd för att det inte heller kommer bli det på sikt.

Tystnadskultur

Det som gör att min frustration börjar sippra som från en damm som håller på att brista är att min verklighet inte får existera. Den får inte synas, höras eller diskuteras, varken offentligt eller bland bekanta. De egentliga sociala och finansiella kostnaderna kan man inte prata om utan att riskera bli stämplad som främlingsfientlig eller underbyggande av rasism. Etablissemanget har gjort ett så pass bra jobb med att förknippa rasism med problematisering av invandring, att folk blir förskräckta av att ens behöva konfronteras med frågorna. Visst mumlas det en hel del människor emellan, men en öppen rak diskussion vågar få, till stor del eftersom att den trånga politiska korridoren inom media och på många arbetsplatser inte öppet och ärligt förmedlar eller tillåter kritik, farhågor och fakta som ändå finns där ute i samhället.

Man upplever sig vara i minoritet och dessutom i ”fel” minoritet. Min och andras sanningar blundar man för, fakta avfärdas när de inte passar in i sagan som berättas. De får helt enkelt inte existera, för det kan bara finnas en sanning, och det råkar vara den som passar de ansvariga bäst.

I detta ser jag mest förlorare, men i den officiella verkligheten är vi alla “vinnare”.

Text: Anonym socialsekreterare i södra Sverige

Sprid gärna denna artikel till alla socialsekreterare och handläggare över hela landet. Låt oss diskutera verkligheten. Finns det lösningar på problemen? Skicka in en egen debattartikel till redaktionen@newsvoice.se eller kommentera nedan. 


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Detta vill naturligtvis inte vår regering låtsas om,utan allt ska döljas,som så mycket annat i detta ärende med invandringen!

 • Detta vill naturligtvis inte vår regering låtsas om,utan allt ska döljas,som så mycket annat i detta ärende med invandringen!

 • Lösningsorienterat? OK, gärna det.

  1) Rikta blicken utomlands. Se er om. Ta reda på hur det fungerar i omvärlden. Fråga era utomsvenska vänner hur motsvarande problematik hanteras där de kommer ifrån. Som exempel är flyktingar välkomna till Ryssland. Där ges dock ingenting för inget; tvärtom krävs det att varje flykting betalar en månatlig skatt om cirka 500 kr. De som inte betalar får lämna landet. Den som vill hjälpa flyktingar kan upplåta ett rum i sin bostad samt inledningsvis hjälpa till med denna skatt och kostnader för mat mm, tills dess att flyktingarna har lyckats etablera sig. De flyktingar som sköter sig blir efter några år upptagna som medborgare.

  2) När någon säger till dig som tror på det politiska spelet att du inte tänker klart, kanske att du har blivit indoktrinerad, hjärntvättad, eller befinner dig i en slags trans, så ska du inte bli förolämpad; det är tyvärr så det förhåller sig.

  Vill någon höra mer?

 • Lösningsorienterat? OK, gärna det.

  1) Rikta blicken utomlands. Se er om. Ta reda på hur det fungerar i omvärlden. Fråga era utomsvenska vänner hur motsvarande problematik hanteras där de kommer ifrån. Som exempel är flyktingar välkomna till Ryssland. Där ges dock ingenting för inget; tvärtom krävs det att varje flykting betalar en månatlig skatt om cirka 500 kr. De som inte betalar får lämna landet. Den som vill hjälpa flyktingar kan upplåta ett rum i sin bostad samt inledningsvis hjälpa till med denna skatt och kostnader för mat mm, tills dess att flyktingarna har lyckats etablera sig. De flyktingar som sköter sig blir efter några år upptagna som medborgare.

  2) När någon säger till dig som tror på det politiska spelet att du inte tänker klart, kanske att du har blivit indoktrinerad, hjärntvättad, eller befinner dig i en slags trans, så ska du inte bli förolämpad; det är tyvärr så det förhåller sig.

  Vill någon höra mer?

 • Det finns 2 sätt att bli rikare på.
  1 Man får in mycket pengar på något sätt.
  eller…
  2 Man ser till att alla andra blir fattigare.
  Detta gäller inte bara enskilda individer utan även företag och länder.

 • Det finns 2 sätt att bli rikare på.
  1 Man får in mycket pengar på något sätt.
  eller…
  2 Man ser till att alla andra blir fattigare.
  Detta gäller inte bara enskilda individer utan även företag och länder.

 • @Deborah Englund
  Om jag också kör en lite vild generalisering tippar jag på engelsk/australiensisk/amerikansk som har gift sig med en svensk och därav den multinationella namnkombinationen. Men du kan inte ta dina egna små begränsade erfarenheter av ett litet begränsat antal svenskar och göra en generalisering, av detta lilla fåtal generaliserande svenskar, och få det till en fördomsfull generalisering av din inbillade ”Stor-svensk”. Tycker man sen inte om hur ursprungsbefolkningen beter sig i sitt (än så länge) egna land så kanske man borde ha köpt en tur- och retur-biljett. Det är ju i alla fall vad jag själv skulle ha gjort utan att vara vare sig ”stor”, ”duktig” eller ens ”bror” med någon. Sen är det ju ändå lite konstigt när alla dessa multikulti-förespråkare lyfter fram varenda liten importerad kulturell företeelse som Guds gåva till mänskligheten samtidigt som de bara hittar fel i och förnekar allting som är svenskt. Man måste vara konsekvent och logisk i alla sina fördomar för annars tappar man i trovärdighet. Skulle du applicera de fördomar du har om din illusoriska ”Stor-svensk” på vilken som helst, i Sverige boende, minoritet så skulle du vara ”en rasist”. Men eftersom svensken tillhör ett osynliggjort folkslag, utan vare sig egen kultur som ett eget land, så kan man som en icke-tänkande människa blint följa den mobbande mobben och själv försöka sparka på den som redan ligger ned. Men det säger ju också rätt mycket om vad man är för sorts människa.

 • Finns det ingen POLIS i detta avlånga land som också kan tänka sig att skriva ett vittnesmål utifrån sin horisont?? Det skulle bli ett bra komplement till denna utmärkta artikel.

  Vårt folk behöver sanningsvittnen från verkligheten så att en korrekt bild kan delges folket.

  Självklart kan du vara anonym!

 • @Deborah Englund
  Om jag också kör en lite vild generalisering tippar jag på engelsk/australiensisk/amerikansk som har gift sig med en svensk och därav den multinationella namnkombinationen. Men du kan inte ta dina egna små begränsade erfarenheter av ett litet begränsat antal svenskar och göra en generalisering, av detta lilla fåtal generaliserande svenskar, och få det till en fördomsfull generalisering av din inbillade “Stor-svensk”. Tycker man sen inte om hur ursprungsbefolkningen beter sig i sitt (än så länge) egna land så kanske man borde ha köpt en tur- och retur-biljett. Det är ju i alla fall vad jag själv skulle ha gjort utan att vara vare sig “stor”, “duktig” eller ens “bror” med någon. Sen är det ju ändå lite konstigt när alla dessa multikulti-förespråkare lyfter fram varenda liten importerad kulturell företeelse som Guds gåva till mänskligheten samtidigt som de bara hittar fel i och förnekar allting som är svenskt. Man måste vara konsekvent och logisk i alla sina fördomar för annars tappar man i trovärdighet. Skulle du applicera de fördomar du har om din illusoriska “Stor-svensk” på vilken som helst, i Sverige boende, minoritet så skulle du vara “en rasist”. Men eftersom svensken tillhör ett osynliggjort folkslag, utan vare sig egen kultur som ett eget land, så kan man som en icke-tänkande människa blint följa den mobbande mobben och själv försöka sparka på den som redan ligger ned. Men det säger ju också rätt mycket om vad man är för sorts människa.

 • Finns det ingen POLIS i detta avlånga land som också kan tänka sig att skriva ett vittnesmål utifrån sin horisont?? Det skulle bli ett bra komplement till denna utmärkta artikel.

  Vårt folk behöver sanningsvittnen från verkligheten så att en korrekt bild kan delges folket.

  Självklart kan du vara anonym!

 • @ Ivan Björn 19 Jun, 2018 at 19:49

  Du skriver:

  “Precis så är det Jan. När vissa stjäl våra pengar så måste man expandera ekonomin och töja på gränserna och flyktingpolitiken är ett sådant sätt. Parallellt med detta expanderar ekonomin även på andra sätt för det mesta med lånade pengar (TILL RÄNTAN) som ska betalas tillbaka.”

  Ivan sug lite på dessa ord som du själv skrivit härovan.

  Jag har tvingat mig själv att läsa detta flera gånger, tyvärr med samma resultat. Dvs att jag inte hänger med i logiken bakom dina tankar. Jag kan ju bara bedöma det du skriver då jag inte känner dig personligen.

  Du är nog dessvärre inte ensam om din uppfattning att man inte ska kommentera andras kommentarer, men det är ju det enda sättet att föra dialogen framåt som jag ser det. Ber om ursäkt i det fall du känner min kritik av det du skriver som alltför personlig.

 • @mima

  Som jag förstår det så talar du av egen erfarenhet, erfarenhet av “Stor-svensken” ja, det är så som svensken ser på sig själv – “Stor-svensken”. Bror duktig är ett annat svenskt fenomen. Welcome to Schweden

 • Ivan Björn skriver:

  “Min slutsats av detta är att det inte står alls i politikernas intresse att integrera. I deras intresse står det enligt min uppfattning att skapa konflikter, rent av handgripligt våld ”

  För den som uppmärksamt följt ledande förtroendevaldas agerande blir den logiska slutsatsen att styrningen kommer från ett annat håll än från det svenska folk som de fått förtroendet att representera.

  Det är allra främst två ytterst destruktiva inställningar – för det svenska folket – som utkristalliseras i sin tydlighet:

  1 Lögnen om de hemligstämplade avtal som tillåtet US Department of Defence att utföra utföra vädermanipulation via chemtrails och mikrovågsstrålning över svenskt territorium, vilket inkludrer massivt flyg av NATO-flygplan och deras entreprenörer med avstängd transponder.

  2.Lögnen som möjliggjort att ett stort antal IS-anslutna givits fritt inträde i vårt land. Deras uppdrag, enligt professor William Engdahl, en av världens mest respekterade samhällsanalytiker, är att instabilisera vårt land, att via våld för bereda vägen för en större intervention. Exakt detta handingsmönster har redan ägt rum i det forna Jugoslavien. Parallellerna är överväldigande.

 • Problemet här är att de styrande helt tappat konceptet. Nog ljögs det friskt förr i världen om allt möjligt men nu har det eskalerat så inni norden att hela befolkningen har börjat förstå, ser igenom lögnerna och knaprar allt mer blå piller. Det val den styrande entiteten, typ Bilderberg, har att väja på, för att inte allt ska rasa samman i detta lögnernas korthus är att lätta på gasen vad gäller ljugandet och försöka återvända till en värld som inte är lika våldsamt förödande, konspiratorisk och elakartad. Operation Kaos fungerar till en viss gräns men när överdrifterna blir alltför tydliga kommer det få konsekvenser för Er själva. Hade det funnits någon rim och reson hos individerna bakom detta, kunde dessa kanske byta riktning, försöka bringa lite klarhet och dra ner på den offentliga dosen röda piller, människan är för svår att bedra gång på gång, till slut lär hon sig av erfarenheten och börjar göra allt mer motstånd. Om befolkningen inte lyckas genomföra ett maktskifte eller revolution så kanske vägen att gå är att de styrande själva ändrar sin maligna hållning. Hur kul kan det vara att titta sig själv i spegeln varje morgon och se en hatad och förbannad satanisk förstörare av allt. Ni som styr är numera nakna, folket har genomskådat era sanna uppenbarelser, ni har kört slut på era idiotiska lögnaktiga projekt, era medlöpare hoppar av och fotfolket rasar av aggressiv frustration och ilska. Gör något åt det hela eller följ med ner i malströmmen och käka skit i havets djupaste håla där inget livgivande syre finns!

 • @ Jan Norberg

  Jag försöker att låta bli att kommentera andras kommentarer och klistra etiketter på dem för deras åsikter. Dialog är en annan sak, men du har redan gjort dig en uppfattning om mig och därför är dialogen utesluten.

  Jag vill dock friska upp ditt eget minne Jan. Du själv citerar Göran Persson när du skriver om våra pensionspengar i en annan artikel: https://newsvoice.se/2018/05/28/staten-pensionar/

  ” DEBATT. Göran Persson blev sannspådd precis som han förutspådde när han vid ett officiellt statsbesök i Australien den 18 februari 2005 för drygt 13 år sedan yttrade följande: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort”.”

  Precis så är det Jan. När vissa stjäl våra pengar så måste man expandera ekonomin och töja på gränserna och flyktingpolitiken är ett sådant sätt. Parallellt med detta expanderar ekonomin även på andra sätt för det mesta med lånade pengar (TILL RÄNTAN) som ska betalas tillbaka.

  När kraschen kommer blir den stor.

  Människor är bara brickor i spelet oavsett om de är äkta svenskar eller flyktingar.

 • @ Ivan Björn 19 Jun, 2018 at 18:39

  Jag vet inte riktigt varför men Ivan Björn verkar på nåt underligt sätt vara för flyktingmottagandet, vilket det givetvis inte finns något straff för.

  Men när man läser inlägget så finns en relativt klar underton av rosa naivitet och när Ivan B slutligen landar i en slutsats så kommer den ständiga käpphästen om bankernas inflytande och att politikerna medvetet vill skapa polarisering.

  Ivan B säger att folk tittar åt fel håll betr orsakerna till kaoset vi alla ser pågå, men normalt folk tittar sig i alla fall omkring med förvånade ögon.

  Du Ivan måste nog börja med att ta av den rosafärgade ögonbindel du har för ögonen, när du sen med yrvakna ögon ser dig omkring så kanske du också släpper sargen och slutar med alla dina konspirationsteorier.

 • @ Mima 19 Jun, 2018 at 13:49

  Man anar en slovensk invandrare bakom denna signatur, inget fel med att komma från Slovenien och assimilera sig så snabbt som möjligt.

  Inte heller fel att beskriva myndighetspersoner som intar en kravlös attityd och bara vill ägna sig åt ett barnsligt omhändertagande, men när du beskriver det som du betraktar som förnedrande så är det sannolikt din personliga erfarenhet du talar om, eller hur?

  Jag tycker tvärtom att det skall ställas otroligt mycket högre krav på motprestationer för att öht kunna erhålla något som helst stöd från samhället då man anländer till Sverige och åberopar asyl.

  Uppehållstillstånd skall alltid vara temporära och prövning skall ske varje år för att kunna förnyas till som längst 3 år. Därefter gäller återvandring som en naturlig del av flyktingprocessen. Då vet alla som söker sig till Sverige vad som gäller och antalet lycksökare kommer snabbt att minska till ett minimum.

  Däremot skall Sverige noggrant försöka öka sin andel arbetskraftsinvandring i yrken som verkligen behövs. Språk och utbildningskrav måste vara som minst engelska och gymnasie-examen med krav att via språktest varje år också kunna visa att man lär sig svenska och ständigt förbättrar denna kunskap.

  Muslimer med Islam som religion måste undergå särskilt noggranna tester och skriva under ett särskilt kontrakt där man avsäger sig all religiös särart som kan uppfattas som samhällsomstörtande. Brott mot detta kontrakt ger enkelresa hem till ursprungsland och permanent utvisning på livstid.

  Det skulle kunna bli en lång lista men jag stannar här för den här gången.

 • @Ivan Björn

  Ja, precis så verkar det vara tänkt. Finns det inga problem, så skapas det problem, och jag tror inte kommunerna fattar vilket uppviglingsexperiment de deltar i. De nyanländas beteenden varierar förstås precis som det gör för alla andra, och man får vara försiktig med att dra alla över en kam. Kanske kan det t o m vara så att utvalda socialsekreterare karriärkorrumperas för att sprida X antal nyanlända individers missnöje, även om fenomenet förstås också existerar i varierande grad i verkligheten och kanske är så allvarligt som det framställs i artikeln även om ingen statistik redovisas beträffande missnöjda nyanlända.

  Att det statistiskt sett är ett alldeles för stort antal kan dock ingen neka till, och de som – när världens konflikter är avblåsta – hellre vill återvända (och många kommer också att göra det på eget initiativ) skulle kunna uppmuntras till det genom ett generöst flyttbidrag, medan de som vill stanna och inte är kriminella, kan välja det alternativet istället.

  Att syftet från statens sida var att integrera de nyanlända är en illusion, däremot ökar Sveriges möjligheter till upplåning med hjälp av nya slavar i registren…

 • Vittnesmål som dessa är guld värda, vid närmare eftertanke så kanske det finns fler inom Socialsvängen som kan ge lite ytterligare vittnesmål här på Newsvoice?

  Det vore ju helt klart synnerligen intressant om det kom in fler berättelser om verkligheten från människor vilka hyser till pk-maffian divergerande uppfattningar.

  Inom polisen påstås det finnas starka sympatier för SD, kanske finns det också inom denna yrkeskår (socialsekreterare) en dold men hyggligt stor kader av människor som skulle vilja berätta om sina upplevelser.

  Tänk om Newsvoice skulle kunna bli en instans vid sidan av Merit Wager som direktrapporterar helt sanningsenligt så att MSN:s förljugna rapportering måste dementera och börja förtala i ännu större utsträckning än hittills.

 • Jag känner till en liten ort i Norrland där kommunen tog emot nyanlända och fyllde därmed tomma bostäder. Orten har en skola och nyanländas barn gick i skolan. Ingen människa på denna ort sa något negativt om dessa nyanlända och många av dem trivdes på orten och barnen trivdes i skolan. En dag kom bussar och mot deras vilja blev de bortforslade till Kiruna. Hur kan man integreras under sådana betingelser? Varför är det bättre att ha tomma bostäder på orten än fyllda bostäder med nyanlända som rotade sig där och trivdes?

  På en annan ort fanns det en flyktingförläggning i Delsbo. Ofta åkte jag förbi där och såg med egna ögon ett enormt engagemang och vänlighet från inbodda svenskar mot dessa nyanlända. Jag har hört bara lovord om personal på Svanbackens flyktings förlängning. När allt fungerade som bäst så kom myndigheter på idén att det är dags att avveckla allt detta.

  Myndigheter fyller bara de uppgifter som står i deras verksamhetsbeskrivning från politiker. Politikerna pratar med kluvna tungor när de och ena sidan korar integration samtidigt som de river bort människor från en fungerade miljön.

  Min slutsats av detta är att det inte står alls i politikernas intresse att integrera. I deras intresse står det enligt min uppfattning att skapa konflikter, rent av handgripligt våld p.g.a. polarisering som de kan sedan visa politisk kraft för att åtgärda så att vi röstar på just samma krafter som skapade problemet.

  På samma sätt luras människor hit med löften om ett liv i välstånd. När de lär känna verkligheten blir de frustrerade. Allt i syftet att skapa polarisering.

  Personligen tror jag att flyktingar används för att dölja konsekvenserna av räddningspaketet till banker under Göran Persson och räntornas ökade effekt på samhällets ekonomi. Flyktingsituation är en bra täckmantel för de egentliga tjuvarna i samhället. Folk tittar åt fel håll helt enkelt och beskyller människor som är bara en bricka i en världs spel om makten.

 • @ Ivan Björn 19 Jun, 2018 at 19:49

  Du skriver:

  “Precis så är det Jan. När vissa stjäl våra pengar så måste man expandera ekonomin och töja på gränserna och flyktingpolitiken är ett sådant sätt. Parallellt med detta expanderar ekonomin även på andra sätt för det mesta med lånade pengar (TILL RÄNTAN) som ska betalas tillbaka.”

  Ivan sug lite på dessa ord som du själv skrivit härovan.

  Jag har tvingat mig själv att läsa detta flera gånger, tyvärr med samma resultat. Dvs att jag inte hänger med i logiken bakom dina tankar. Jag kan ju bara bedöma det du skriver då jag inte känner dig personligen.

  Du är nog dessvärre inte ensam om din uppfattning att man inte ska kommentera andras kommentarer, men det är ju det enda sättet att föra dialogen framåt som jag ser det. Ber om ursäkt i det fall du känner min kritik av det du skriver som alltför personlig.

 • Det här är brytpunkten som ska ta Sverige in i planerade konflikter, kravaller och inbördeskrig. Det är enligt min mening enkelt att betrakta processen:

  1. Öppna era svenska hjärtan så skapas underlaget för polariseringarna.
  2. Låt politiker medge att deras beslut fick olyckliga konsekvenser – även för svenska barn, t ex i skolan och för fattiga svenskar enligt artikeln. (Stefan Löfven för en tid sedan)
  3. Avslöja sanningen för folket så att de blir ledsna, upprörda, förbannade och upproriska.
  4. Projicera känslorna på ungdomar så att gängbråken kan komma igång.
  5. Underblås polariseringen via kabalmedia.

  Alternativt för att undvika katastrofen:
  1. Vägra rösta tills krigen har upphört.
  2. Tillämpa Torbjörns punkt 4 i sin förslagslista – betala för hemvändandet. Cash is king!

 • Lösningen är givetvis att stänga gränsen och få de som kommit att lämna landet. Detta bör göras så kontrollerat och humant som möjligt. Detta kan vara en strategi (punkterna bör ske sekventiellt men kan delvis överlappa varandra så att senare punkter kan påbörjas medan tidigare punkter fortfarande pågår):

  1. Stäng gränsen, även för anhöriginvandring. Ta inte emot några asylsökande överhuvudtaget förrän vi fått ordning.
  2. Släng ut alla som illegalt uppehåller sig i landet. Gör det så billigt och effektivt som möjligt.
  2. Dra in bidragen. Kanske genom att gradvis minska dem för att minska riskerna. Sådan minskning bör tydligt annonseras i förväg.
  3. Inför regler som försvårar för muslimsk expansion – t.ex. burkaförbud, förbud mot böneutrop osv…
  4. Inför hårdare tag mot brottslighet. Beivra retroaktivt bedrägerier där asylsökande ljugit osv…
  5. Återkalla alla medborgarskap som erhållits på falska grunder och släng ut dem ur landet.
  6. Om det fortfarande finns för många kvar här efter ovanstående åtgärder kan det bli aktuellt att betala dem för att de ska lämna landet.

 • @mima

  Som jag förstår det så talar du av egen erfarenhet, erfarenhet av “Stor-svensken” ja, det är så som svensken ser på sig själv – “Stor-svensken”. Bror duktig är ett annat svenskt fenomen. Welcome to Schweden

 • Varför inte skicka denna fantastiska sammanfattningen till kritiker av skilda slag! Kanske Jimmy Åkesson och likatänkande skulle mångfaldiga den för vidare distribution – kanske även till det övriga etablissemanget med svetsaren i spetsen …. Undras just vilket kommande valresultat Sverige då skulle få! MSM och bankernas ägare skulle säkert ogilla att en sådan verksamhet skulle nå folkflertalet…

 • Ivan Björn skriver:

  “Min slutsats av detta är att det inte står alls i politikernas intresse att integrera. I deras intresse står det enligt min uppfattning att skapa konflikter, rent av handgripligt våld ”

  För den som uppmärksamt följt ledande förtroendevaldas agerande blir den logiska slutsatsen att styrningen kommer från ett annat håll än från det svenska folk som de fått förtroendet att representera.

  Det är allra främst två ytterst destruktiva inställningar – för det svenska folket – som utkristalliseras i sin tydlighet:

  1 Lögnen om de hemligstämplade avtal som tillåtet US Department of Defence att utföra utföra vädermanipulation via chemtrails och mikrovågsstrålning över svenskt territorium, vilket inkludrer massivt flyg av NATO-flygplan och deras entreprenörer med avstängd transponder.

  2.Lögnen som möjliggjort att ett stort antal IS-anslutna givits fritt inträde i vårt land. Deras uppdrag, enligt professor William Engdahl, en av världens mest respekterade samhällsanalytiker, är att instabilisera vårt land, att via våld för bereda vägen för en större intervention. Exakt detta handingsmönster har redan ägt rum i det forna Jugoslavien. Parallellerna är överväldigande.

 • @Mima
  Du har förstått en del men du låter skulden falla åt helt fel håll. Det är inte ”svenskar” som förnedrar invandrare genom att lära dem självklarheter, det är svenska myndigheter som gör detta. Som ”Försäkringsbedrägerikassan” eller ”Arbetsförnedringen” osv. Att bli förnedrad av myndigheter är en djupt liggande del av den svenska folksjälen. När någon på t.ex. Arbetsförnedringen beordrar dig att böja dig fram och ta emot utan vaselin måste du tänka ”nu är jag äntligen svensk”. Ty det är många svenskar innan dig som har stått lätt rodnande i denna framåtböjda position. Men se det från den positiva sidan för efter ett par helt meningslösa praktikplatser senare, där sysselsättning är viktigare än gediget arbete, har du kanske råd med eget vaselin.

 • Problemet här är att de styrande helt tappat konceptet. Nog ljögs det friskt förr i världen om allt möjligt men nu har det eskalerat så inni norden att hela befolkningen har börjat förstå, ser igenom lögnerna och knaprar allt mer blå piller. Det val den styrande entiteten, typ Bilderberg, har att väja på, för att inte allt ska rasa samman i detta lögnernas korthus är att lätta på gasen vad gäller ljugandet och försöka återvända till en värld som inte är lika våldsamt förödande, konspiratorisk och elakartad. Operation Kaos fungerar till en viss gräns men när överdrifterna blir alltför tydliga kommer det få konsekvenser för Er själva. Hade det funnits någon rim och reson hos individerna bakom detta, kunde dessa kanske byta riktning, försöka bringa lite klarhet och dra ner på den offentliga dosen röda piller, människan är för svår att bedra gång på gång, till slut lär hon sig av erfarenheten och börjar göra allt mer motstånd. Om befolkningen inte lyckas genomföra ett maktskifte eller revolution så kanske vägen att gå är att de styrande själva ändrar sin maligna hållning. Hur kul kan det vara att titta sig själv i spegeln varje morgon och se en hatad och förbannad satanisk förstörare av allt. Ni som styr är numera nakna, folket har genomskådat era sanna uppenbarelser, ni har kört slut på era idiotiska lögnaktiga projekt, era medlöpare hoppar av och fotfolket rasar av aggressiv frustration och ilska. Gör något åt det hela eller följ med ner i malströmmen och käka skit i havets djupaste håla där inget livgivande syre finns!

 • @ Mima 19 Jun, 2018 at 13:49,

  Jag håller med Ale, vad är det du försöker säga egentligen???? Det var längesedan jag läste sådant snömos!

  Om du inte är det redan, så borde du satsa på att bli politiker. Där skymtar jag en talang hos dig.

 • Mima, har svårt att förstå vad du vill ha sagt, som inte framgår i texten – som inte säger någonting.
  Om du aldrig har hört, sett eller upplevt något så tyder det på exakt vadå?

  Ditt antidifferentiera hit och dit vem som är svensk eller inte är höjt i dunkel.

 • @ Jan Norberg

  Jag försöker att låta bli att kommentera andras kommentarer och klistra etiketter på dem för deras åsikter. Dialog är en annan sak, men du har redan gjort dig en uppfattning om mig och därför är dialogen utesluten.

  Jag vill dock friska upp ditt eget minne Jan. Du själv citerar Göran Persson när du skriver om våra pensionspengar i en annan artikel: https://newsvoice.se/2018/05/28/staten-pensionar/

  ” DEBATT. Göran Persson blev sannspådd precis som han förutspådde när han vid ett officiellt statsbesök i Australien den 18 februari 2005 för drygt 13 år sedan yttrade följande: “Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort”.”

  Precis så är det Jan. När vissa stjäl våra pengar så måste man expandera ekonomin och töja på gränserna och flyktingpolitiken är ett sådant sätt. Parallellt med detta expanderar ekonomin även på andra sätt för det mesta med lånade pengar (TILL RÄNTAN) som ska betalas tillbaka.

  När kraschen kommer blir den stor.

  Människor är bara brickor i spelet oavsett om de är äkta svenskar eller flyktingar.

 • Mantran som”Vi har råd”, ”Tillsammans” och ”We shall overcome” har tappat sin magi. Lite latjolajbans är det ändå när till och med en myndighetsrobot får ett sent och lite yrvaket uppvaknande till verkligheten. Så än finns det hopp och det ska ju vara det sista som lämnar oss, hoppas jag.

 • @ Ivan Björn 19 Jun, 2018 at 18:39

  Jag vet inte riktigt varför men Ivan Björn verkar på nåt underligt sätt vara för flyktingmottagandet, vilket det givetvis inte finns något straff för.

  Men när man läser inlägget så finns en relativt klar underton av rosa naivitet och när Ivan B slutligen landar i en slutsats så kommer den ständiga käpphästen om bankernas inflytande och att politikerna medvetet vill skapa polarisering.

  Ivan B säger att folk tittar åt fel håll betr orsakerna till kaoset vi alla ser pågå, men normalt folk tittar sig i alla fall omkring med förvånade ögon.

  Du Ivan måste nog börja med att ta av den rosafärgade ögonbindel du har för ögonen, när du sen med yrvakna ögon ser dig omkring så kanske du också släpper sargen och slutar med alla dina konspirationsteorier.

 • @ Mima 19 Jun, 2018 at 13:49

  Man anar en slovensk invandrare bakom denna signatur, inget fel med att komma från Slovenien och assimilera sig så snabbt som möjligt.

  Inte heller fel att beskriva myndighetspersoner som intar en kravlös attityd och bara vill ägna sig åt ett barnsligt omhändertagande, men när du beskriver det som du betraktar som förnedrande så är det sannolikt din personliga erfarenhet du talar om, eller hur?

  Jag tycker tvärtom att det skall ställas otroligt mycket högre krav på motprestationer för att öht kunna erhålla något som helst stöd från samhället då man anländer till Sverige och åberopar asyl.

  Uppehållstillstånd skall alltid vara temporära och prövning skall ske varje år för att kunna förnyas till som längst 3 år. Därefter gäller återvandring som en naturlig del av flyktingprocessen. Då vet alla som söker sig till Sverige vad som gäller och antalet lycksökare kommer snabbt att minska till ett minimum.

  Däremot skall Sverige noggrant försöka öka sin andel arbetskraftsinvandring i yrken som verkligen behövs. Språk och utbildningskrav måste vara som minst engelska och gymnasie-examen med krav att via språktest varje år också kunna visa att man lär sig svenska och ständigt förbättrar denna kunskap.

  Muslimer med Islam som religion måste undergå särskilt noggranna tester och skriva under ett särskilt kontrakt där man avsäger sig all religiös särart som kan uppfattas som samhällsomstörtande. Brott mot detta kontrakt ger enkelresa hem till ursprungsland och permanent utvisning på livstid.

  Det skulle kunna bli en lång lista men jag stannar här för den här gången.

 • @Ivan Björn

  Ja, precis så verkar det vara tänkt. Finns det inga problem, så skapas det problem, och jag tror inte kommunerna fattar vilket uppviglingsexperiment de deltar i. De nyanländas beteenden varierar förstås precis som det gör för alla andra, och man får vara försiktig med att dra alla över en kam. Kanske kan det t o m vara så att utvalda socialsekreterare karriärkorrumperas för att sprida X antal nyanlända individers missnöje, även om fenomenet förstås också existerar i varierande grad i verkligheten och kanske är så allvarligt som det framställs i artikeln även om ingen statistik redovisas beträffande missnöjda nyanlända.

  Att det statistiskt sett är ett alldeles för stort antal kan dock ingen neka till, och de som – när världens konflikter är avblåsta – hellre vill återvända (och många kommer också att göra det på eget initiativ) skulle kunna uppmuntras till det genom ett generöst flyttbidrag, medan de som vill stanna och inte är kriminella, kan välja det alternativet istället.

  Att syftet från statens sida var att integrera de nyanlända är en illusion, däremot ökar Sveriges möjligheter till upplåning med hjälp av nya slavar i registren…

 • Vittnesmål som dessa är guld värda, vid närmare eftertanke så kanske det finns fler inom Socialsvängen som kan ge lite ytterligare vittnesmål här på Newsvoice?

  Det vore ju helt klart synnerligen intressant om det kom in fler berättelser om verkligheten från människor vilka hyser till pk-maffian divergerande uppfattningar.

  Inom polisen påstås det finnas starka sympatier för SD, kanske finns det också inom denna yrkeskår (socialsekreterare) en dold men hyggligt stor kader av människor som skulle vilja berätta om sina upplevelser.

  Tänk om Newsvoice skulle kunna bli en instans vid sidan av Merit Wager som direktrapporterar helt sanningsenligt så att MSN:s förljugna rapportering måste dementera och börja förtala i ännu större utsträckning än hittills.

 • Jag känner till en liten ort i Norrland där kommunen tog emot nyanlända och fyllde därmed tomma bostäder. Orten har en skola och nyanländas barn gick i skolan. Ingen människa på denna ort sa något negativt om dessa nyanlända och många av dem trivdes på orten och barnen trivdes i skolan. En dag kom bussar och mot deras vilja blev de bortforslade till Kiruna. Hur kan man integreras under sådana betingelser? Varför är det bättre att ha tomma bostäder på orten än fyllda bostäder med nyanlända som rotade sig där och trivdes?

  På en annan ort fanns det en flyktingförläggning i Delsbo. Ofta åkte jag förbi där och såg med egna ögon ett enormt engagemang och vänlighet från inbodda svenskar mot dessa nyanlända. Jag har hört bara lovord om personal på Svanbackens flyktings förlängning. När allt fungerade som bäst så kom myndigheter på idén att det är dags att avveckla allt detta.

  Myndigheter fyller bara de uppgifter som står i deras verksamhetsbeskrivning från politiker. Politikerna pratar med kluvna tungor när de och ena sidan korar integration samtidigt som de river bort människor från en fungerade miljön.

  Min slutsats av detta är att det inte står alls i politikernas intresse att integrera. I deras intresse står det enligt min uppfattning att skapa konflikter, rent av handgripligt våld p.g.a. polarisering som de kan sedan visa politisk kraft för att åtgärda så att vi röstar på just samma krafter som skapade problemet.

  På samma sätt luras människor hit med löften om ett liv i välstånd. När de lär känna verkligheten blir de frustrerade. Allt i syftet att skapa polarisering.

  Personligen tror jag att flyktingar används för att dölja konsekvenserna av räddningspaketet till banker under Göran Persson och räntornas ökade effekt på samhällets ekonomi. Flyktingsituation är en bra täckmantel för de egentliga tjuvarna i samhället. Folk tittar åt fel håll helt enkelt och beskyller människor som är bara en bricka i en världs spel om makten.

 • Det här är brytpunkten som ska ta Sverige in i planerade konflikter, kravaller och inbördeskrig. Det är enligt min mening enkelt att betrakta processen:

  1. Öppna era svenska hjärtan så skapas underlaget för polariseringarna.
  2. Låt politiker medge att deras beslut fick olyckliga konsekvenser – även för svenska barn, t ex i skolan och för fattiga svenskar enligt artikeln. (Stefan Löfven för en tid sedan)
  3. Avslöja sanningen för folket så att de blir ledsna, upprörda, förbannade och upproriska.
  4. Projicera känslorna på ungdomar så att gängbråken kan komma igång.
  5. Underblås polariseringen via kabalmedia.

  Alternativt för att undvika katastrofen:
  1. Vägra rösta tills krigen har upphört.
  2. Tillämpa Torbjörns punkt 4 i sin förslagslista – betala för hemvändandet. Cash is king!

 • Undrar varför de ljög (och ljuger förmodligen fortfarande) för ordentligt alfabeta migranter med gymnasie- och högskoleutbildning, och pressade dem att leva på socialbidrag…även migranter med 99% samma kultur som man har i Sverige. De ljög ex. att man inte har någon nytta av sin utbildning, att vissa skolor och prov/tentor/test inte existerar och blev arga och t.o.m. hotade (fast lite indirekt) när man visade att man ändå tänker gå sin egen väg. Man kallade även trevliga människor aggressiva (på Af också) när de, på ett trevligt sätt, inte accepterade lögner.

  Olika handläggare och handledare säger ex.: “det kan du inte/ det är inte för dig/ det får du inte/ det är svårt för dig, det klarar du inte…” och liknande till de som vill skriva test för att bevisa att de kan någonting som de redan har läst i sitt hemland (när man har översatt och värderat sin utbildning och blir tillsagd att man ska skriva test och bevisa att man kan) – och pratar med vuxna som med små barn, vilket är oerhört förnedrande.

  Även med en svensk utbildning, när man söker jobb, så blir det i stilen “vill jag att du ska vara en nolla så ska du vara en nolla oavsett hur duktig och trevlig du är”. … Undrar varför många svenskar (på arbetsplatser och högskolor/universitet också) sänker civiliserade människor, som om det är förbjudet att bli civiliserad, intelligent och bra utbildad när man är född i ett annat land (har hört tom att man visar en civiliserad person hur man skakar hand/ använder sked, toastol, duschgardin/ almanacka/ vad en trädgård/ros är för något osv – helt i onödan, bara för att sänka människor).

  Flyttar man till ett ‘svenskt’ område då blir det i stilen “har du inte förstått att ditt plats är på Rosengård / … Rosengård är ditt hemland… osv” (är inte Rosengård ditt, svenskt hemland?) – men flyttar man till Rosengård då blir man ordentligt mobbad för att man är inte muslim (mest kvinnor).

  Många svenskar har även svårt att acceptera trevliga, bra utbildade människor, som dessutom har nästan 100% samma kultur som svenskar…för svenskar inbillar sig att vissa nationer existerar för att användas som slavar (man ska liksom fatta att man bara ska vara dum). Btw ordet slav kommer inte från ordet slaven och slovener föds inte för att användas som slavar av svenskar (som många svenskar säger) – det är samma som att hävda att ordet papper kommer från ordet pappa och liknande.

  Har man samma kultur som svenskar så blir det: “varför du imiterar os, det behöver du inte göra…” och samma om man ex. färgar håret i ljusare toner- som om ingenstans i världen finns ljus hår förutom i swe… man kanske ‘imiterar’ sin mormor som var blond om det ska nu hela tiden handla om att imitera.
  Många svenskar tycker att om någon flyttar hit så är han/hon helt värdelös. Jag hörde aldrig att ex. spanjorer, thailändare, amerikaner beter sig på samma sätt mot svenskar som flyttar dit.

 • Lösningen är givetvis att stänga gränsen och få de som kommit att lämna landet. Detta bör göras så kontrollerat och humant som möjligt. Detta kan vara en strategi (punkterna bör ske sekventiellt men kan delvis överlappa varandra så att senare punkter kan påbörjas medan tidigare punkter fortfarande pågår):

  1. Stäng gränsen, även för anhöriginvandring. Ta inte emot några asylsökande överhuvudtaget förrän vi fått ordning.
  2. Släng ut alla som illegalt uppehåller sig i landet. Gör det så billigt och effektivt som möjligt.
  2. Dra in bidragen. Kanske genom att gradvis minska dem för att minska riskerna. Sådan minskning bör tydligt annonseras i förväg.
  3. Inför regler som försvårar för muslimsk expansion – t.ex. burkaförbud, förbud mot böneutrop osv…
  4. Inför hårdare tag mot brottslighet. Beivra retroaktivt bedrägerier där asylsökande ljugit osv…
  5. Återkalla alla medborgarskap som erhållits på falska grunder och släng ut dem ur landet.
  6. Om det fortfarande finns för många kvar här efter ovanstående åtgärder kan det bli aktuellt att betala dem för att de ska lämna landet.

 • Varför inte skicka denna fantastiska sammanfattningen till kritiker av skilda slag! Kanske Jimmy Åkesson och likatänkande skulle mångfaldiga den för vidare distribution – kanske även till det övriga etablissemanget med svetsaren i spetsen …. Undras just vilket kommande valresultat Sverige då skulle få! MSM och bankernas ägare skulle säkert ogilla att en sådan verksamhet skulle nå folkflertalet…

 • @Mima
  Du har förstått en del men du låter skulden falla åt helt fel håll. Det är inte “svenskar” som förnedrar invandrare genom att lära dem självklarheter, det är svenska myndigheter som gör detta. Som “Försäkringsbedrägerikassan” eller “Arbetsförnedringen” osv. Att bli förnedrad av myndigheter är en djupt liggande del av den svenska folksjälen. När någon på t.ex. Arbetsförnedringen beordrar dig att böja dig fram och ta emot utan vaselin måste du tänka “nu är jag äntligen svensk”. Ty det är många svenskar innan dig som har stått lätt rodnande i denna framåtböjda position. Men se det från den positiva sidan för efter ett par helt meningslösa praktikplatser senare, där sysselsättning är viktigare än gediget arbete, har du kanske råd med eget vaselin.

 • @ Mima 19 Jun, 2018 at 13:49,

  Jag håller med Ale, vad är det du försöker säga egentligen???? Det var längesedan jag läste sådant snömos!

  Om du inte är det redan, så borde du satsa på att bli politiker. Där skymtar jag en talang hos dig.

 • Mima, har svårt att förstå vad du vill ha sagt, som inte framgår i texten – som inte säger någonting.
  Om du aldrig har hört, sett eller upplevt något så tyder det på exakt vadå?

  Ditt antidifferentiera hit och dit vem som är svensk eller inte är höjt i dunkel.

 • Mantran som”Vi har råd”, “Tillsammans” och “We shall overcome” har tappat sin magi. Lite latjolajbans är det ändå när till och med en myndighetsrobot får ett sent och lite yrvaket uppvaknande till verkligheten. Så än finns det hopp och det ska ju vara det sista som lämnar oss, hoppas jag.

 • Denna socialsekreterares vardag tydliggör hur politisk korrekthet fått ett enormt grepp över våra myndighetsutövare. Frustrationen över att tvingas arbeta i en miljö som denna måste ju kännas minst sagt överväldigande.

  Slutsatsen måste ju bli att människan är ett flockdjur som ogärna vill hamna i onåd med flockens ledare. När flockens ledare hette Dan Eliasson, vilken exekverar vad flockens uppdragsgivare sagt åt honom att göra, så blir risken att förlora sitt jobb en risk som dessa frustrerade myndighetsutövare måste hantera.

  Precis som när nazisterna i Tyskland skulle sona sina brott vid Nürnbergs rättegångarna så hävdade de anklagade att de bara utfört order, kanske är det de förklaringarna vi kommer att höra då en ny regering tillsätter den sanningskommission som behövs för att avprogrammera dessa hjärntvättade myndighetsutövare.

  Nu behöver ju inte dessa myndighetsutövare befara några straff för vad de gjort i politikernas sold, de är ju liksom politikerna själva straff immuna då Palme regeringen sedan många år tagit bort ämbets och tjänstemanna ansvaret.

  Det man slås av är ju att när tiden är mogen så kommer det att bli en annan tingens ordning och då kommer många av myndighetsutövarna att tvingas förhålla sig till en ny ordning, klarar dessa människor detta??

  Eller kommer de att liksom i USA bli kollaboratörer för en svensk version av Deep State??

  Vanmakten att veta om sina tidigare bedrägerier mot de svenska skattebetalarna kräver avbön, bot och bättring.

 • Undrar varför de ljög (och ljuger förmodligen fortfarande) för ordentligt alfabeta migranter med gymnasie- och högskoleutbildning, och pressade dem att leva på socialbidrag…även migranter med 99% samma kultur som man har i Sverige. De ljög ex. att man inte har någon nytta av sin utbildning, att vissa skolor och prov/tentor/test inte existerar och blev arga och t.o.m. hotade (fast lite indirekt) när man visade att man ändå tänker gå sin egen väg. Man kallade även trevliga människor aggressiva (på Af också) när de, på ett trevligt sätt, inte accepterade lögner.

  Olika handläggare och handledare säger ex.: “det kan du inte/ det är inte för dig/ det får du inte/ det är svårt för dig, det klarar du inte…” och liknande till de som vill skriva test för att bevisa att de kan någonting som de redan har läst i sitt hemland (när man har översatt och värderat sin utbildning och blir tillsagd att man ska skriva test och bevisa att man kan) – och pratar med vuxna som med små barn, vilket är oerhört förnedrande.

  Även med en svensk utbildning, när man söker jobb, så blir det i stilen “vill jag att du ska vara en nolla så ska du vara en nolla oavsett hur duktig och trevlig du är”. … Undrar varför många svenskar (på arbetsplatser och högskolor/universitet också) sänker civiliserade människor, som om det är förbjudet att bli civiliserad, intelligent och bra utbildad när man är född i ett annat land (har hört tom att man visar en civiliserad person hur man skakar hand/ använder sked, toastol, duschgardin/ almanacka/ vad en trädgård/ros är för något osv – helt i onödan, bara för att sänka människor).

  Flyttar man till ett ‘svenskt’ område då blir det i stilen “har du inte förstått att ditt plats är på Rosengård / … Rosengård är ditt hemland… osv” (är inte Rosengård ditt, svenskt hemland?) – men flyttar man till Rosengård då blir man ordentligt mobbad för att man är inte muslim (mest kvinnor).

  Många svenskar har även svårt att acceptera trevliga, bra utbildade människor, som dessutom har nästan 100% samma kultur som svenskar…för svenskar inbillar sig att vissa nationer existerar för att användas som slavar (man ska liksom fatta att man bara ska vara dum). Btw ordet slav kommer inte från ordet slaven och slovener föds inte för att användas som slavar av svenskar (som många svenskar säger) – det är samma som att hävda att ordet papper kommer från ordet pappa och liknande.

  Har man samma kultur som svenskar så blir det: “varför du imiterar os, det behöver du inte göra…” och samma om man ex. färgar håret i ljusare toner- som om ingenstans i världen finns ljus hår förutom i swe… man kanske ‘imiterar’ sin mormor som var blond om det ska nu hela tiden handla om att imitera.
  Många svenskar tycker att om någon flyttar hit så är han/hon helt värdelös. Jag hörde aldrig att ex. spanjorer, thailändare, amerikaner beter sig på samma sätt mot svenskar som flyttar dit.

 • Det bästa vore om hela svenska folket läste den här artikeln och därmed får veta hur det i verkligheten ser ut med invandringen till Sverige. Men svensk massmedia, lömska och onda som dom är, har ju varnat svenskarna för att gå in och läsa på alternativmedia – som dom kallar hatsidor. Men det värsta av allt är att Svensson lyssnar på MSM och blint tror på deras lögner ! Detta är mycket sorgligt, därför det är nog bara det som behövs, att den stora gruppen svenskar får kännedom om dessa missförhållanden, som krävs för att stoppa den ansvarslösa invandringspolitiken.

 • För alla som manipulerats, svikna svenskar och besvikna migranter, har William Shakespeares ord i Hamlet blivit en bitter realitet:

  “EFTERTÄNKSAMHETENS KRANKA BLEKHET”

 • Denna socialsekreterares vardag tydliggör hur politisk korrekthet fått ett enormt grepp över våra myndighetsutövare. Frustrationen över att tvingas arbeta i en miljö som denna måste ju kännas minst sagt överväldigande.

  Slutsatsen måste ju bli att människan är ett flockdjur som ogärna vill hamna i onåd med flockens ledare. När flockens ledare hette Dan Eliasson, vilken exekverar vad flockens uppdragsgivare sagt åt honom att göra, så blir risken att förlora sitt jobb en risk som dessa frustrerade myndighetsutövare måste hantera.

  Precis som när nazisterna i Tyskland skulle sona sina brott vid Nürnbergs rättegångarna så hävdade de anklagade att de bara utfört order, kanske är det de förklaringarna vi kommer att höra då en ny regering tillsätter den sanningskommission som behövs för att avprogrammera dessa hjärntvättade myndighetsutövare.

  Nu behöver ju inte dessa myndighetsutövare befara några straff för vad de gjort i politikernas sold, de är ju liksom politikerna själva straff immuna då Palme regeringen sedan många år tagit bort ämbets och tjänstemanna ansvaret.

  Det man slås av är ju att när tiden är mogen så kommer det att bli en annan tingens ordning och då kommer många av myndighetsutövarna att tvingas förhålla sig till en ny ordning, klarar dessa människor detta??

  Eller kommer de att liksom i USA bli kollaboratörer för en svensk version av Deep State??

  Vanmakten att veta om sina tidigare bedrägerier mot de svenska skattebetalarna kräver avbön, bot och bättring.

 • En välbalanserad men undertryckt text, där det mesta av vad de flesta redan vet och känner sipprar ut mellan raderna. Antar att fler kan ta till sig budskapet i texten om den presenteras med viss motta? Frustration är farliga saker, framför allt om den lagars och delas av många människor samtidigt.

  Vi sitter därför på den största tickande tidsinställda politiska bomb allt sedan arbetarrörelsens omdaningar av samhället i början av detta århundrade. Den ackumulerade kollektiva frustrationen kan aningen resultera i en plötslig urladdning eller kontrollerat pysa ut, men trycket höjs hela tiden.

  Förstår och inser etablissemanget detta? Knappast som en kollektiv medveten individ, utan bilden är nog delad alltifrån dem som understödet migrationskaoset till dem som bara blint lyder under en struktur, för att få en plats i laget. Förundras över att media och politikers ansträngning att stämpla all kritik av massmigrationen som hat och hot. Förstår dem inte att hade vi inte haft alla sociala samt asociala medier, dit människor kan ta sig för att häva ur sig, hade nog urladdningen redan drabbat oss för länge sedan. Ett är i vart fall säkert: den kollektiva förnekelsens dagar är nog räknade.

 • Fantastiskt bra artikel och ett oerhört viktigt vittnesmål från verkligheten. Tack snälla du att du går ut och berättar hur verkligheten ser ut!

  Det är bara så beklagligt att den svenska maktelitens kuvande av folket gjort att inte fler vågar gå ut och berätta, trots anonymitet.

  Sverige är uppenbart på väg att implodera som ett resultat av landsförrädarnas våghalsiga expriment. Låt oss hoppas att det går att vända denna situation vi har försatts i!

 • Det bästa vore om hela svenska folket läste den här artikeln och därmed får veta hur det i verkligheten ser ut med invandringen till Sverige. Men svensk massmedia, lömska och onda som dom är, har ju varnat svenskarna för att gå in och läsa på alternativmedia – som dom kallar hatsidor. Men det värsta av allt är att Svensson lyssnar på MSM och blint tror på deras lögner ! Detta är mycket sorgligt, därför det är nog bara det som behövs, att den stora gruppen svenskar får kännedom om dessa missförhållanden, som krävs för att stoppa den ansvarslösa invandringspolitiken.

 • Finns en logisk förklaring på denna soppa.. vi måste ha tillväxt.. skuldtillväxt för annars stannar banksystemet upp.. våra politiker jobbar för banksystemets bevarande i första hand.. därav denna fruktansvärda utveckling.. snart är räntan noll och amorteringen skjuts på framtiden.. det blir gratis att låna och alla kommer få ta del av sk helikopterpengar det som dagens bidragsmigranter är väl medvetna om vad det är..

 • Jag släpper endast igenom kommentarer som håller en respektfull ton gentemot migranterna och som inte går in för djupt på ett konspiratoriskt perspektiv (även om det kan finnas sanning i det). Försök att tänka lösningsorienterat. Vittnesmålet är oerhört viktigt eftersom det kommer från en djupt insatt person som är närmare verkligheten än någon enda politiker i detta land.

  Min kommentar:

  Först luras migranter av människosmugglare att Sverige är en utopi. Sedan fortsätter svenska politiker i samma linje att lura svenska folket och omvärlden att Sverige är en utopi. Sedan när folk klagar och pekar på verkligheten anklagas dessa för att de förstör Sverigebilden. Till och med migranterna klagar på att Sverige inte är en utopi.

  Lösningarna?

  Punkt 1: Sluta vilseled. Tala sanning. Transparens.

  Punkt 2: Damage control.

  Punkt 3: Avsätt alla inkompetenta falska politiker och byt ut dessa mot personer med genuin empatisk förmåga för både svenskar och migranter.

  Punkt 4: Finansiera hemvändandet. Varje migrant får 100,000 kr för att vända hem.

  Punkt 5. Sverige måste sluta stödja och delta tillsammans med västliga koalitioner som bedriver krig i Mellanöstern och Afrika. Upphör att vara följare till Washingtons/Englands och Frankrikes ekonomiska och militära krigföring i Mellanöstern och Afrika. Då upphör flyktingströmmarna.

  Punkt 6: Wallenbergfamiljen, SAAB och Investor skänker 500 miljarder kronor för att stödja migranterna, hemvändande och återuppbyggnad av de bostäder och infrastrukturer som Västs krigsmaskin förstört. Wallenberg/SAAB/Investor behöver bara ta dessa 500 miljarder från de intäkter de haft från vapenförsäljningen de senaste 30 åren.

  Naturligtvis kommer inget av detta att ske. Därför behövs en folklig revolution i hela Europa, i hela Mellanöstern och i hela Afrika. Byt ut och konfrontera de personer som forskaren Wayne Stephen Coetzee kallar för citat: “en elit av industriledare och politiker”. Läs mer i artikeln: “Sverigebilden, svensk vapenexport och utrikespolitik – Finn fem fel”.

 • För alla som manipulerats, svikna svenskar och besvikna migranter, har William Shakespeares ord i Hamlet blivit en bitter realitet:

  “EFTERTÄNKSAMHETENS KRANKA BLEKHET”

 • En välbalanserad men undertryckt text, där det mesta av vad de flesta redan vet och känner sipprar ut mellan raderna. Antar att fler kan ta till sig budskapet i texten om den presenteras med viss motta? Frustration är farliga saker, framför allt om den lagars och delas av många människor samtidigt.

  Vi sitter därför på den största tickande tidsinställda politiska bomb allt sedan arbetarrörelsens omdaningar av samhället i början av detta århundrade. Den ackumulerade kollektiva frustrationen kan aningen resultera i en plötslig urladdning eller kontrollerat pysa ut, men trycket höjs hela tiden.

  Förstår och inser etablissemanget detta? Knappast som en kollektiv medveten individ, utan bilden är nog delad alltifrån dem som understödet migrationskaoset till dem som bara blint lyder under en struktur, för att få en plats i laget. Förundras över att media och politikers ansträngning att stämpla all kritik av massmigrationen som hat och hot. Förstår dem inte att hade vi inte haft alla sociala samt asociala medier, dit människor kan ta sig för att häva ur sig, hade nog urladdningen redan drabbat oss för länge sedan. Ett är i vart fall säkert: den kollektiva förnekelsens dagar är nog räknade.

 • Fantastiskt bra artikel och ett oerhört viktigt vittnesmål från verkligheten. Tack snälla du att du går ut och berättar hur verkligheten ser ut!

  Det är bara så beklagligt att den svenska maktelitens kuvande av folket gjort att inte fler vågar gå ut och berätta, trots anonymitet.

  Sverige är uppenbart på väg att implodera som ett resultat av landsförrädarnas våghalsiga expriment. Låt oss hoppas att det går att vända denna situation vi har försatts i!

 • Jag släpper endast igenom kommentarer som håller en respektfull ton gentemot migranterna och som inte går in för djupt på ett konspiratoriskt perspektiv (även om det kan finnas sanning i det). Försök att tänka lösningsorienterat. Vittnesmålet är oerhört viktigt eftersom det kommer från en djupt insatt person som är närmare verkligheten än någon enda politiker i detta land.

  Min kommentar:

  Först luras migranter av människosmugglare att Sverige är en utopi. Sedan fortsätter svenska politiker i samma linje att lura svenska folket och omvärlden att Sverige är en utopi. Sedan när folk klagar och pekar på verkligheten anklagas dessa för att de förstör Sverigebilden. Till och med migranterna klagar på att Sverige inte är en utopi.

  Lösningarna?

  Punkt 1: Sluta vilseled. Tala sanning. Transparens.

  Punkt 2: Damage control.

  Punkt 3: Avsätt alla inkompetenta falska politiker och byt ut dessa mot personer med genuin empatisk förmåga för både svenskar och migranter.

  Punkt 4: Finansiera hemvändandet. Varje migrant får 100,000 kr för att vända hem.

  Punkt 5. Sverige måste sluta stödja och delta tillsammans med västliga koalitioner som bedriver krig i Mellanöstern och Afrika. Upphör att vara följare till Washingtons/Englands och Frankrikes ekonomiska och militära krigföring i Mellanöstern och Afrika. Då upphör flyktingströmmarna.

  Punkt 6: Wallenbergfamiljen, SAAB och Investor skänker 500 miljarder kronor för att stödja migranterna, hemvändande och återuppbyggnad av de bostäder och infrastrukturer som Västs krigsmaskin förstört. Wallenberg/SAAB/Investor behöver bara ta dessa 500 miljarder från de intäkter de haft från vapenförsäljningen de senaste 30 åren.

  Naturligtvis kommer inget av detta att ske. Därför behövs en folklig revolution i hela Europa, i hela Mellanöstern och i hela Afrika. Byt ut och konfrontera de personer som forskaren Wayne Stephen Coetzee kallar för citat: “en elit av industriledare och politiker”. Läs mer i artikeln: “Sverigebilden, svensk vapenexport och utrikespolitik – Finn fem fel”.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *