Jens Jerndal överblickar svensk sjukvård – Holistisk medicin kontra vaccin som förebyggande metod – Del 6

publicerad 19 juni 2018
- Jens Jerndal
Vaccinspruta - Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com

I den förra krönikan skrev Jens Jerndal om hur akupunktur ”hanterats” i Sverige. I denna text går Jerndal igenom skillnaden mellan den holistiska medicinens förebyggande metoder i jämförelse med vaccineringar som förebyggande vård.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin

Jens Jerndal, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

Har skolmedicinen ingen förebyggande vård? – Jo, visst kan man hävda att även skolmedicinen har sin förebyggande vård, nämligen i form av vaccineringar. Låt oss då analysera skillnaderna mellan å ena sidan den holistiska medicinens förebyggande metoder, och å andra sidan vaccineringar som förebyggande vård.

Har skolmedicinen ingen förebyggande vård? – Jo, visst kan man hävda att även skolmedicinen har sin förebyggande vård, nämligen i form av vaccineringar. Låt oss då analysera skillnaderna mellan å ena sidan den holistiska medicinens förebyggande metoder, och å andra sidan vaccineringar som förebyggande vård.

För den holistiska medicinen handlar förebyggande, som tidigare nämnts, om att stärka immunförsvaret och motståndskraften på så naturliga sätt som möjligt. Ett viktigt mål är motståndskraft mot ALLA infektioner och andra angrepp på organismens integritet, oavsett vilken mikroorganism man anser ligga bakom. Och här vill jag påminna om att hur smittsam och dödlig en epidemi än är, så överlever alltid många av de smittade utan vare sig vaccineringar eller behandling av något slag. Antingen har de ett effektivt immunförsvar, eller så är de av någon annan anledning inte mottagliga för mikroorganismen i fråga.

Vaccineringar som förebyggande metod har nackdelen att de är synnerligen specifika, och det behövs ett särskilt vaccin för varje specifik typ av infektion man vill skydda sig mot. Så specifik att t.ex. ett influensavaccin ofta bara fungerar för en viss typ av virus, som kanske bara uppträder under en enda säsong och kanske bara i en viss del av världen.

Alltså behöver man många olika vacciner om man vill uppnå ett så omfattande skydd som möjligt. Dels innebär detta att man behöver gissa vilka av många möjliga kända – och okända – mikroorganismer man behöver försvara sig mot. Och trots det kan man aldrig bli 100-procentigt skyddad, hur många gånger man än vaccinerar sig, eftersom hela tiden nya virus kan skapas som de gamla vaccinerna inte biter på.

Läs hela krönikan på TV Helse | Mediasamarbete

Text: Jens Jerndal


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: vaccin
Stöd NewsVoice 2024
  • I den bästa av alla världar är idén att vacciner, till viss del, kan vara effektiva. Själva tanken är att man smittar vederbörande med en lite, liten dos av de aktuella viruset eller bakterien och ger så att säga kroppens immunförsvar en chans att hinna utveckla antikroppar som i sin tur gör personen immun mot samma aktuella virus eller bakterie. Alltså på samma sätt som vi historiskt har smittat varandra, fast planenligt med en mindre och kontrollerad dos. Vinsten blir då att individen slipper riskera att bli sjuk och sängliggande i vart fall av de aktuella virus eller bakterier.

    Haken är att den som blir vaccinerad, blir också infekterad fast bara lite och dessutom inte sängliggande och i och med det, bär denna individ på sin smitta under en omvänt längre period och kan dessutom vara aktivt i sina olika sociala sammanhang, ungefär som vanligt. Detta medför att den infekterade personen har möjlighet att smitta och sprida sin infektion under en längre tidsperiod till många, många fler människor. Detta blir då ett stärkande argument för att öka på vaccinationsprogrammen vilket är precis är vad vaccinförsäljarna önskar – en lyssnade affär med andra ord.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *