Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Jens Jerndal överblickar svensk sjukvård – Kemo och strålning skadar immunförsvaret och ger mer cancer – Del 3

publicerad 4 juni 2018
- Jens Jerndal
Cancerpatient på ett sjukhus - Crestock.com
Cancerpatient på ett sjukhus - Crestock.com
Cancerpatient på ett sjukhus – Crestock.com

RIKTIG CANCERVÅRD ANVÄNDER VARKEN KEMO OCH STRÅLNING. Denna artikelserie överblickar nuläget inom svensk sjukvård och visar vägen samtidigt till en mer effektiv och förebyggande hälsovård med patienten i centrum. Artikelserien är skriven exklusivt för TV Helse av Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin

Jens Jerndal, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

Cancer är en komplicerad sjukdom, inte på grund av fysiologiska karakteristika hos olika cancertyper, utan därför att en avgörande orsak till den ofta är en stor personlig sorg eller besvikelse, som orsakar en djup depression, som i sin tur kvaddar immunsystemet. Och det är immunsystemet som är nyckeln, både i fråga om cancer och de flesta andra sjukdomar.


Tyvärr har vårt ortodoxa institutionella medicinmonopol mycket lite förstånd på hur immunförsvaret fungerar. Kanske därför att den kunskapen inte gynnar dess affärsmodell.


Visst kan radioaktiv strålning orsaka cancer utan att man först är deprimerad, och visst kan vissa kemikalier och gifter också göra det. Men den sortens orsaker är något vi borde ha koll på, och kunna hantera. Sorger och besvikelser är svårare att förutse, undvika, och behandla.

Jag har studerat cancerfrågan i många år och kommit fram till att cancer alltid orsakas av någon form av förgiftning, som skadar immunförsvaret. Det finns tre huvudtyper av sådan förgiftning:

  1. Den första av dessa förgiftningar kan kallas kemisk eller metabol, och orsakas av olämplig mat och miljögifter som påverkar metabolismen.
  2. Den andra består i elektrisk eller radioaktiv strålning som skadar de morfogenetiskt laddade energifält som utgör mallar för cellbildningen.
  3. Den tredje är mental-emotionell förgiftning, där de sjuka t.ex. upplever en stark bitterhet eller besvikelse över att livet behandlat dem orättvist och illa med följd att de tappat livslusten eller förtärs av vanmakt.

Här kommer också de djupa depressioner in, som jag nämnde tidigare, t.ex. på grund av en oväntad förlust av en nära anhörig, en make eller ett barn.

Emotionella trauman påverkar direkt hela körtelsystemet, och detta kan snabbt rasera immunförsvaret. När immunförsvaret är starkt och friskt tar det automatiskt hand om de cancerceller som normalt bildas i kroppen under hela livet.

Läs hela krönikan i TV Helse | Mediasamarbete

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq