Kalle Hellberg: Den trådlösa tekniken – den största miljöföroreningen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Bild: klassrum under bestrålning i Illustration: NewsVoice.se, Crestock.com

Kalle HellbergDEBATT. Vilken är den största miljöföroreningen av alla? Är det den som förmedlats genom ”experter” i massmedia? Är det växthuseffekten orsakad av koldioxid? Är det dieselbilar? Är det plastpåsar? Är det energiråvaror som olja och kol? Är det människans livsstil som är orsaken?

Text: Kalle Hellberg, expert på skydd mot mikrovågsstrålning

Den i särklass största föroreningen i vår miljö, den som dagligen skadar människor och då i synnerhet barnen, djur, insekter, växter, alltså allt levande, är den trådlösa tekniken.

Den trådlösa tekniken är flera miljarder gånger starkare än den naturliga bakgrundsstrålningen

Inget annat har på sikt så stor negativ påverkan på allt levande på vår jord som strålningen från trådlös teknik. Inget konstigt med det. Strålningsnivån från den trådlösa tekniken kan ligga uppåt flera miljarder gånger starkare än vad allt levande på jorden är skapta att tåla, den naturliga bakgrundsstrålningen, som i huvudsak kommer från solen.

Den naturliga bakgrundsstrålningen i mikrovågsområdet ligger normalt en bra bit under 1 pW/m2 i täthet, den trådlösa teknikens strålningstäthet ligger på de flesta platser jag gjort mätningar på mellan ca 10 µW/m2 upp till ca 0,1 W/m2. Det finns en gräns för max tillåten strålning och den ligger på 10 W/m2 för t ex 3G, men det är bara en termisk gräns, för att vi inte ska koka av strålningen. Den har inget med biologisk påverkan att göra.

Bild: skolklass under strålning
Bild: Skolklass under bestrålning av läsplattor och smartphones.

Forskningen stödjer oron för skador

Forskningen kan påvisa negativ biologisk hälsopåverkan från nivån ca 30 µW/m2 och uppåt (Bioinitiativ Report 2012). Det är den nivå som krävs för att strålningen ska kunna ta sig in tillräckligt genom vår hud och hamna i nervsystemet.

Över 20,000 publicerade forskarrapporter finns nu att studera, för den som vill veta (PubMed). Dessa rapporter är inget du kan läsa om i tidningar eller få information om från makthavare, du ska nämligen inte veta något om dessa. Anledningen heter pengar! Det är så mycket pengar i den trådlösa tekniken att man struntar helt i att allt levande skadas allvarligt, och att dessa hälsorisker ska tystas ned och inte komma allmänheten till del!


Problemet med den trådlösa tekniken är att ”dess gift”, strålningen, inte syns, känns eller luktar. Den negativa påverkan på allt levande sker mycket långsamt, hur bevisa att den hjärntumör jag drabbas av om 20 år är orsakad av den strålningsmiljö jag tvingats leva i under dessa år?


Om vi kunde se dessa mikrovågor skulle vår miljö vara täckt av tjock strålningsdimma. Utbyggnaden av den hade då aldrig fått fortgå.

Ju modernare trådlös teknik är, desto större skadeverkan

Så är t ex den digitala tekniken mycket skadligare än den gamla analoga dito. 3G är skadligare än GSM, 4G är skadligare än 3G och kommande 5G kommer att vara avsevärt skadligare än tidigare tekniker.

I mikrovågornas modulation (tal, musik, data, bild…) finns lågfrekventa komponenter som direkt krockar med kroppens interna signalsystem i våra nervbanor, efter att mikrovågorna har detekterats av vissa diodverkande celler. Allt levande är elektriska varelser, med ett internt signalsystem som ligger frekvensmässigt i de lägre regionerna, för människan gäller det från ca 0,5 upp till ca 2000 Hz, och just inom det frekvensområdet hamnar merparten av den komplexa modulationen i olika tekniker.


Ju högre överföringshastighet, desto med komplex och omfångsrik är modulationen och desto mer sker påverkan på kroppens interna signalsystem. Allra värst verkar aggressiva frekvenskomponenter (ej sinusformade) vara vid och i närheten av den s k Schumanresonans-frekvensen, 7,83 Hz och multiplar av den.


Ingen varning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Istället kommer den från Strålskyddsstiftelsen.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM anser felaktigt att strålningen är harmlös

I intet fall görs några konsekvensbeskrivningar, all trådlös teknik är godkänd att säljas och strålningen från dessa får spridas i vår miljö utan några som helst restriktioner.

”Men vi har ju myndigheter som har till uppgift att skydda den egna befolkningen”, säger du kanske och hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som alltid har påstått att strålningen från trådlös teknik är harmlös.

SSM har ingen egen kompetens i ämnet hälsorisker med trådlös teknik, därför anlitar de en ”expertgrupp” som består av 7 personer från olika nationer. Dessa ”experter” har stor koppling till el- och telekomindustrin, några är direkt avlönade av industrin.

För några år sedan ställde jag frågan om ansvar till SSM:s dåvarande mediatalesman, Lars Mjönes. Han svarade att:

”SSM inte har något ansvar för om människor skadas av strålningen. SSM får direktiv från regeringen om vad de ska göra och hur de ska hantera strålningsfrågan och eftersom det är svenska folket som väljer riksdag och regering så faller ansvaret tillbaka på folket själva.”

Så nu vet du det, det är ditt eget fel om strålningen skadar dig.

Lars Mjönes svarade också att de rapporter jag angav (några av de 20 000), som påvisar att strålningen orsakar hälsoproblem, inte är trovärdiga, ”vi tar endast till oss de rapporter vi litar på och de visar inte på några risker”, sa han. De han menade var de rapporter som telekomindustrin själva står för eller betalar.

Så våra myndigheter kan vi inte lita på, de har en helt annan agenda än att skydda befolkningen mot strålningsskador.

Slutsatser

Med min erfarenhet, efter mer än 24 års ”djupt rotande” i den trådlösa teknikens hälsopåverkan på allt levande och nära 60 års arbete med trådlös teknik, vågar jag påstå följande:

Strålningen från trådlös teknik är en stor bidragande orsak till:

 • Insektsdöden! Bin, humlor, getingar, mygg minskar oroväckande i de flesta nationer
 • Fågelminskningen (till stor del orsakat av insektsdöden)
 • Träddöden
bröstcancer smartphone
Bröstcancer genom smartphone?

De alltmer ökande hälsoproblem som socialstyrelsens senaste statistik visar, här ett axplock om vad som ökat drastiskt de senaste 20 åren:

 • Spermieminskning (nu mindre än hälften antal spermier, jämfört med 90-talet)
 • Både manlig och kvinnlig infertilitet
 • Testikelcancer
 • Prostatacancer i allt yngre åldrar
 • Hudcancer
 • Hjärntumörer
 • Andra sjukdomar i hjärnan, drastisk ökning senaste 10 åren
 • Allmän körtelcancer ökar dramatiskt, mest hos yngre kvinnor
 • Sköldkörtelcancer, särskilt hos yngre kvinnor
 • Allt mer ökad under- och överfunktion av sköldkörteln
 • Ökning av medfödda missbildningar
 • Drastisk ökning av hjärtstillestånd i yngre ålder (15–29 år)
 • Stressrelaterad ökning (utbrändhet, ”gått i väggen”) särskilt bland yngre (15-39 år)
 • Psykiska störningar (15-39 år), drastisk ökning de senaste 20 åren

Korrelationen mellan utbyggnaden av trådlös teknik och hälsoproblemen är mycket tydlig, den kan och bör inte negligeras, men det är just vad media, politiker, myndigheter och s k ”experter” gör. Du kommer inte att få höra något om detta från media eller politiker i den pågående valdebatten! Hur kan man blunda för denna verklighet?

Text: Kalle Hellberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq