Kalle Hellberg: Den trådlösa tekniken – den största miljöföroreningen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Bild: klassrum under bestrålning i Illustration: NewsVoice.se, Crestock.com

Kalle HellbergDEBATT. Vilken är den största miljöföroreningen av alla? Är det den som förmedlats genom ”experter” i massmedia? Är det växthuseffekten orsakad av koldioxid? Är det dieselbilar? Är det plastpåsar? Är det energiråvaror som olja och kol? Är det människans livsstil som är orsaken?

Text: Kalle Hellberg, expert på skydd mot mikrovågsstrålning

Den i särklass största föroreningen i vår miljö, den som dagligen skadar människor och då i synnerhet barnen, djur, insekter, växter, alltså allt levande, är den trådlösa tekniken.

Den trådlösa tekniken är flera miljarder gånger starkare än den naturliga bakgrundsstrålningen

Inget annat har på sikt så stor negativ påverkan på allt levande på vår jord som strålningen från trådlös teknik. Inget konstigt med det. Strålningsnivån från den trådlösa tekniken kan ligga uppåt flera miljarder gånger starkare än vad allt levande på jorden är skapta att tåla, den naturliga bakgrundsstrålningen, som i huvudsak kommer från solen.

Den naturliga bakgrundsstrålningen i mikrovågsområdet ligger normalt en bra bit under 1 pW/m2 i täthet, den trådlösa teknikens strålningstäthet ligger på de flesta platser jag gjort mätningar på mellan ca 10 µW/m2 upp till ca 0,1 W/m2. Det finns en gräns för max tillåten strålning och den ligger på 10 W/m2 för t ex 3G, men det är bara en termisk gräns, för att vi inte ska koka av strålningen. Den har inget med biologisk påverkan att göra.

Bild: skolklass under strålning
Bild: Skolklass under bestrålning av läsplattor och smartphones.

Forskningen stödjer oron för skador

Forskningen kan påvisa negativ biologisk hälsopåverkan från nivån ca 30 µW/m2 och uppåt (Bioinitiativ Report 2012). Det är den nivå som krävs för att strålningen ska kunna ta sig in tillräckligt genom vår hud och hamna i nervsystemet.

Över 20,000 publicerade forskarrapporter finns nu att studera, för den som vill veta (PubMed). Dessa rapporter är inget du kan läsa om i tidningar eller få information om från makthavare, du ska nämligen inte veta något om dessa. Anledningen heter pengar! Det är så mycket pengar i den trådlösa tekniken att man struntar helt i att allt levande skadas allvarligt, och att dessa hälsorisker ska tystas ned och inte komma allmänheten till del!


Problemet med den trådlösa tekniken är att ”dess gift”, strålningen, inte syns, känns eller luktar. Den negativa påverkan på allt levande sker mycket långsamt, hur bevisa att den hjärntumör jag drabbas av om 20 år är orsakad av den strålningsmiljö jag tvingats leva i under dessa år?


Om vi kunde se dessa mikrovågor skulle vår miljö vara täckt av tjock strålningsdimma. Utbyggnaden av den hade då aldrig fått fortgå.

Ju modernare trådlös teknik är, desto större skadeverkan

Så är t ex den digitala tekniken mycket skadligare än den gamla analoga dito. 3G är skadligare än GSM, 4G är skadligare än 3G och kommande 5G kommer att vara avsevärt skadligare än tidigare tekniker.

I mikrovågornas modulation (tal, musik, data, bild…) finns lågfrekventa komponenter som direkt krockar med kroppens interna signalsystem i våra nervbanor, efter att mikrovågorna har detekterats av vissa diodverkande celler. Allt levande är elektriska varelser, med ett internt signalsystem som ligger frekvensmässigt i de lägre regionerna, för människan gäller det från ca 0,5 upp till ca 2000 Hz, och just inom det frekvensområdet hamnar merparten av den komplexa modulationen i olika tekniker.


Ju högre överföringshastighet, desto med komplex och omfångsrik är modulationen och desto mer sker påverkan på kroppens interna signalsystem. Allra värst verkar aggressiva frekvenskomponenter (ej sinusformade) vara vid och i närheten av den s k Schumanresonans-frekvensen, 7,83 Hz och multiplar av den.


Ingen varning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Istället kommer den från Strålskyddsstiftelsen.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM anser felaktigt att strålningen är harmlös

I intet fall görs några konsekvensbeskrivningar, all trådlös teknik är godkänd att säljas och strålningen från dessa får spridas i vår miljö utan några som helst restriktioner.

”Men vi har ju myndigheter som har till uppgift att skydda den egna befolkningen”, säger du kanske och hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som alltid har påstått att strålningen från trådlös teknik är harmlös.

SSM har ingen egen kompetens i ämnet hälsorisker med trådlös teknik, därför anlitar de en ”expertgrupp” som består av 7 personer från olika nationer. Dessa ”experter” har stor koppling till el- och telekomindustrin, några är direkt avlönade av industrin.

För några år sedan ställde jag frågan om ansvar till SSM:s dåvarande mediatalesman, Lars Mjönes. Han svarade att:

”SSM inte har något ansvar för om människor skadas av strålningen. SSM får direktiv från regeringen om vad de ska göra och hur de ska hantera strålningsfrågan och eftersom det är svenska folket som väljer riksdag och regering så faller ansvaret tillbaka på folket själva.”

Så nu vet du det, det är ditt eget fel om strålningen skadar dig.

Lars Mjönes svarade också att de rapporter jag angav (några av de 20 000), som påvisar att strålningen orsakar hälsoproblem, inte är trovärdiga, ”vi tar endast till oss de rapporter vi litar på och de visar inte på några risker”, sa han. De han menade var de rapporter som telekomindustrin själva står för eller betalar.

Så våra myndigheter kan vi inte lita på, de har en helt annan agenda än att skydda befolkningen mot strålningsskador.

Slutsatser

Med min erfarenhet, efter mer än 24 års ”djupt rotande” i den trådlösa teknikens hälsopåverkan på allt levande och nära 60 års arbete med trådlös teknik, vågar jag påstå följande:

Strålningen från trådlös teknik är en stor bidragande orsak till:

 • Insektsdöden! Bin, humlor, getingar, mygg minskar oroväckande i de flesta nationer
 • Fågelminskningen (till stor del orsakat av insektsdöden)
 • Träddöden
bröstcancer smartphone
Bröstcancer genom smartphone?

De alltmer ökande hälsoproblem som socialstyrelsens senaste statistik visar, här ett axplock om vad som ökat drastiskt de senaste 20 åren:

 • Spermieminskning (nu mindre än hälften antal spermier, jämfört med 90-talet)
 • Både manlig och kvinnlig infertilitet
 • Testikelcancer
 • Prostatacancer i allt yngre åldrar
 • Hudcancer
 • Hjärntumörer
 • Andra sjukdomar i hjärnan, drastisk ökning senaste 10 åren
 • Allmän körtelcancer ökar dramatiskt, mest hos yngre kvinnor
 • Sköldkörtelcancer, särskilt hos yngre kvinnor
 • Allt mer ökad under- och överfunktion av sköldkörteln
 • Ökning av medfödda missbildningar
 • Drastisk ökning av hjärtstillestånd i yngre ålder (15–29 år)
 • Stressrelaterad ökning (utbrändhet, ”gått i väggen”) särskilt bland yngre (15-39 år)
 • Psykiska störningar (15-39 år), drastisk ökning de senaste 20 åren

Korrelationen mellan utbyggnaden av trådlös teknik och hälsoproblemen är mycket tydlig, den kan och bör inte negligeras, men det är just vad media, politiker, myndigheter och s k ”experter” gör. Du kommer inte att få höra något om detta från media eller politiker i den pågående valdebatten! Hur kan man blunda för denna verklighet?

Text: Kalle Hellberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack Käre Kalle för ditt idoga arbete!
  Du är vår tids fackelbärare i dessa mycket mörka och dystra strålningstider!
  Du besitter så stor och gedigen kunskap, som man verkligen kunde önska att de som bestämmer och beslutar om våran miljö verkligen skulle börja LYSSNA på!!!
  Kämpa på, du har mitt genuina stöd i alla lägen!
  Love & Light to you.

  Skulle gärna dela med mig av 2 länkar hoppas det är okej? (annars får admin ta bort)
  Som stärker mycket av det Du säger Kalle
  (en expert till, som verkligen vet vad han pratar om)
  De är ganska långa men väl värda att lyssna på!!!
  Han heter Barrie Trower Här kommer länkarna.
  https://www.youtube.com/watch?v=JojdEH0nzos
  https://www.youtube.com/watch?v=iLWRdkxKXiw

 • Tack Käre Kalle för ditt idoga arbete!
  Du är vår tids fackelbärare i dessa mycket mörka och dystra strålningstider!
  Du besitter så stor och gedigen kunskap, som man verkligen kunde önska att de som bestämmer och beslutar om våran miljö verkligen skulle börja LYSSNA på!!!
  Kämpa på, du har mitt genuina stöd i alla lägen!
  Love & Light to you.

  Skulle gärna dela med mig av 2 länkar hoppas det är okej? (annars får admin ta bort)
  Som stärker mycket av det Du säger Kalle
  (en expert till, som verkligen vet vad han pratar om)
  De är ganska långa men väl värda att lyssna på!!!
  Han heter Barrie Trower Här kommer länkarna.
  https://www.youtube.com/watch?v=JojdEH0nzos
  https://www.youtube.com/watch?v=iLWRdkxKXiw

 • Tack Kalle Hellberg för Din återkommande upplysning om den trådlösa teknikens skadliga påverkan på allt levande…Tack också till Mona Nilsson för att vi har Strålskyddsstiftelsen att vända oss till, vi som nu är redan skadade, vi har “tröst” i era ord som upplyser…Jag har levt som “strålskadad” i 15 år, och känner att det för varje år som jag håller mig borta från den trådlösa tekniken, så mår jag mycket bättre,det vill säga att jag sover bättre, orkar mer, är mer koncentrerad, framför allt gladare! Så deppa inte, ni som idag är så starkt påverkade utav denna teknik,tex utbrända, försök att vara ifrån mobiltelefonen, paddan, trådlösa telefonen i hemmet, där basstationen strålar ymnigt!! !Byt ut eventuell hemtelefon om den är trådlös, till sladdtelefon, dvs, där luren har en sladd kopplad till “stationen”, finns att köpa, om inte i butik så på loppis för en en 20:a…koppla alla datorer med kablar! Bort med Wifi! Köp en mikrovågsmätare, mät alla rummen, där Du ska sova är viktigt att det är låga värden, själv låg jag och sov i närmare 400 mikrowatt/kvadratmeter, bytte till ett annat rum som har enbart mellan 6-12 mikrowatt/kvadratmeter, sover mycket bra här.Ja, detta är lite tips till att friskna till, men det finns ju mycket mer att göra! Gå på era politiker kommunerna, fråga dem vad det finns för boenden för dem som behöver komma undan all denna strålning som vi “diktatoriskt” tvingas leva i idag…Kanske kan det finnas någon politiker, eller tjänsteman, som vågar svara?

 • Christer Hellberg:
  Börja med att läsa lite. vet jag…..okunskap är INTE lycka.
  Så sluta med tramset att klandra och förnedra andra ….den retoriken funkar inte längre.
  Den är lika genomskinlig som ett glashus… och vad är det nu som man inte bör göra i ett sådant hus?!?

 • Tack Kalle Hellberg för Din återkommande upplysning om den trådlösa teknikens skadliga påverkan på allt levande…Tack också till Mona Nilsson för att vi har Strålskyddsstiftelsen att vända oss till, vi som nu är redan skadade, vi har “tröst” i era ord som upplyser…Jag har levt som “strålskadad” i 15 år, och känner att det för varje år som jag håller mig borta från den trådlösa tekniken, så mår jag mycket bättre,det vill säga att jag sover bättre, orkar mer, är mer koncentrerad, framför allt gladare! Så deppa inte, ni som idag är så starkt påverkade utav denna teknik,tex utbrända, försök att vara ifrån mobiltelefonen, paddan, trådlösa telefonen i hemmet, där basstationen strålar ymnigt!! !Byt ut eventuell hemtelefon om den är trådlös, till sladdtelefon, dvs, där luren har en sladd kopplad till “stationen”, finns att köpa, om inte i butik så på loppis för en en 20:a…koppla alla datorer med kablar! Bort med Wifi! Köp en mikrovågsmätare, mät alla rummen, där Du ska sova är viktigt att det är låga värden, själv låg jag och sov i närmare 400 mikrowatt/kvadratmeter, bytte till ett annat rum som har enbart mellan 6-12 mikrowatt/kvadratmeter, sover mycket bra här.Ja, detta är lite tips till att friskna till, men det finns ju mycket mer att göra! Gå på era politiker kommunerna, fråga dem vad det finns för boenden för dem som behöver komma undan all denna strålning som vi “diktatoriskt” tvingas leva i idag…Kanske kan det finnas någon politiker, eller tjänsteman, som vågar svara?

 • Christer Hellberg:
  Börja med att läsa lite. vet jag…..okunskap är INTE lycka.
  Så sluta med tramset att klandra och förnedra andra ….den retoriken funkar inte längre.
  Den är lika genomskinlig som ett glashus… och vad är det nu som man inte bör göra i ett sådant hus?!?

 • Christer Hellberg:
  Strunt?!
  Så var finns all vetenskaplig fakta och dokumentation om hur säker EMF/RF är då?
  Den är höljd i dunkel likt en sekteristisk grupp pseudoforskare som bara inte kan finna något sunt förnuft i det de håller på med eller förklara effekterna av det.
  Mest SSM och telekomindustrin som står för det religiösa inslaget….de tror ju på något som de inte kan bevisa/dokumentera.

 • Christer Hellberg:
  Strunt?!
  Så var finns all vetenskaplig fakta och dokumentation om hur säker EMF/RF är då?
  Den är höljd i dunkel likt en sekteristisk grupp pseudoforskare som bara inte kan finna något sunt förnuft i det de håller på med eller förklara effekterna av det.
  Mest SSM och telekomindustrin som står för det religiösa inslaget….de tror ju på något som de inte kan bevisa/dokumentera.

 • Den i särklass största föroreningen i vår miljö har med strålning och kemikalier och styrning av naturens makter att göra.

  Här är ett utdrag ur den avslutande krönikan som grundligt beskriver denna förorening:

  “Krigförande länders önskemål att kunna styra vädret var högaktuellt redan under andra världskriget, när såväl bombflyget som luftlandsättningar av fallskärmssoldater var helt beroende av väderleken. Bra väderleksrapporter var avgörande för all planering. Dimma, stormar, regnfall, kyla var en mäktigare fiende än motståndarsidan. Direkta ingrepp i naturen behärskade man inte förrän under Vietnamkriget, då man genom giftbesprutning och kemikalieanvändning kunde avlöva djungeln och göra marken oframkomlig genom häftiga skyfall.
  Sedan dess har konsten att styra vädret legat högt på det amerikanska försvarsdepartementet DODs önskelista. När US Airforce 1996 tog fram sitt nya handlingsprogram för detta, ansåg man sig till år 2025 kunna driva utvecklingen mot sitt slutmål, Owning the Weather/ Weather as a Force Multiplier. Det vi ser hända på vår himmel idag är en konsekvens av detta program, observera att av de 30 år som man bedömde som nödvändiga för utvecklingsarbetet återstår bara 7 år. Man är alltså mycket nära sitt mål. Samtliga sju författare är höga militärer i flygvapnet, vilket präglar retoriken. I texterna finns nämligen bara två begrepp, USA och dess allierade (NATO) eller andra bundsförvanter å ena sidan och resten av världen, benämnd fienden, å den andra. Civilbefolkning i allmänhet och människor och natur i synnerhet existerar inte i begreppsvärlden.”

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/03/03/hoten-mot-manskligheten-slutdiskussion-del-5/

 • Den i särklass största föroreningen i vår miljö har med strålning och kemikalier och styrning av naturens makter att göra.

  Här är ett utdrag ur den avslutande krönikan som grundligt beskriver denna förorening:

  “Krigförande länders önskemål att kunna styra vädret var högaktuellt redan under andra världskriget, när såväl bombflyget som luftlandsättningar av fallskärmssoldater var helt beroende av väderleken. Bra väderleksrapporter var avgörande för all planering. Dimma, stormar, regnfall, kyla var en mäktigare fiende än motståndarsidan. Direkta ingrepp i naturen behärskade man inte förrän under Vietnamkriget, då man genom giftbesprutning och kemikalieanvändning kunde avlöva djungeln och göra marken oframkomlig genom häftiga skyfall.
  Sedan dess har konsten att styra vädret legat högt på det amerikanska försvarsdepartementet DODs önskelista. När US Airforce 1996 tog fram sitt nya handlingsprogram för detta, ansåg man sig till år 2025 kunna driva utvecklingen mot sitt slutmål, Owning the Weather/ Weather as a Force Multiplier. Det vi ser hända på vår himmel idag är en konsekvens av detta program, observera att av de 30 år som man bedömde som nödvändiga för utvecklingsarbetet återstår bara 7 år. Man är alltså mycket nära sitt mål. Samtliga sju författare är höga militärer i flygvapnet, vilket präglar retoriken. I texterna finns nämligen bara två begrepp, USA och dess allierade (NATO) eller andra bundsförvanter å ena sidan och resten av världen, benämnd fienden, å den andra. Civilbefolkning i allmänhet och människor och natur i synnerhet existerar inte i begreppsvärlden.”

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/03/03/hoten-mot-manskligheten-slutdiskussion-del-5/

 • Vilket rent strunt. Jag blir rädd över vilken intelligensnivå som “folk” håller på denna sajt. Det är som om de inte ens gått i skolan. Överhuvudtaget. “Ju modernare trådlös teknik är, desto större skadeverkan”. Det är som religion. Och religion kan man inte ens bemöta med varken fakta, vetenskap eller ens sunt förnuft.

 • Vilket rent strunt. Jag blir rädd över vilken intelligensnivå som “folk” håller på denna sajt. Det är som om de inte ens gått i skolan. Överhuvudtaget. “Ju modernare trådlös teknik är, desto större skadeverkan”. Det är som religion. Och religion kan man inte ens bemöta med varken fakta, vetenskap eller ens sunt förnuft.

 • Tack så mycket för denna artikel! Måste säga att jag aldrig haft det klart för mej hur otroligt farligt det är med mobiltelefoni, vare sej man har en sådan telefon själv eller inte. Att det pågår så kraftfull skadegörelse på djur och natur och att människors hälsa undergrävs så totalt, ja det drabbar en som en sorg och en smärta. Alla år av strävanden att prata med folk som mår dåligt, har problem med att sova, har problem med att få barn, har problem med de barn de fått eller som inte orkar ta hand om sina barn, folk som fått cancer eller har problem med sköldkörteln. Här får man nu klart för sej att den främsta grunden till många av dessa problem aldrig går att varken prata eller medicinera bort. Att det pågår ett stort bedrägeri, ett globalt övergrepp på mänskligheten, med osynliga strålar och frekvenser som metodiskt bryter ner och förstör livet på planeten. Tror nog att det är en majoritet av befolkningen som inte skulle vilja gå med på det här hur mycket pengar de än fick, eftersom det är att såga av grenen man själv sitter på. Samtidigt minns man kärnkraftsomröstningen, att de flesta i Sverige då ville ta risken, för bekvämlighetens skull. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Kanske vi verkligen får skylla oss själva, vi som bara suttit passiva och låtit oss matas med lögner i alltför många år. Vi som inte har lyssnat på dem som sökt sanningen och velat skydda oss från osynliga faror. Vi som hellre velat göra lögnerna till sanning än att öppna våra öron och ta eget ansvar. Sedan blir man arg och känner sej lurad. Psykologi och terapi är knappast lösningen, om detta är den främsta grunden till problemen. Tänker man efter en stund så borde ju många av de problem som ökat under de senaste åren försvinna igen, ifall man gjorde något åt det här med strålningen. Kanske genom att ändra på gränsvärdena i Sverige så att de blir riktigt låga och hindrar fortsatt utbyggnad av trådlös teknik. Hörde något om en manifestation mot 5G i Stockholm och undrar nu om det inte vore rimligt med en folkomröstning i denna fråga, då 5G- tekniken verkar vara minst lika farlig som kärnkraften?!

 • Tack så mycket för denna artikel! Måste säga att jag aldrig haft det klart för mej hur otroligt farligt det är med mobiltelefoni, vare sej man har en sådan telefon själv eller inte. Att det pågår så kraftfull skadegörelse på djur och natur och att människors hälsa undergrävs så totalt, ja det drabbar en som en sorg och en smärta. Alla år av strävanden att prata med folk som mår dåligt, har problem med att sova, har problem med att få barn, har problem med de barn de fått eller som inte orkar ta hand om sina barn, folk som fått cancer eller har problem med sköldkörteln. Här får man nu klart för sej att den främsta grunden till många av dessa problem aldrig går att varken prata eller medicinera bort. Att det pågår ett stort bedrägeri, ett globalt övergrepp på mänskligheten, med osynliga strålar och frekvenser som metodiskt bryter ner och förstör livet på planeten. Tror nog att det är en majoritet av befolkningen som inte skulle vilja gå med på det här hur mycket pengar de än fick, eftersom det är att såga av grenen man själv sitter på. Samtidigt minns man kärnkraftsomröstningen, att de flesta i Sverige då ville ta risken, för bekvämlighetens skull. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Kanske vi verkligen får skylla oss själva, vi som bara suttit passiva och låtit oss matas med lögner i alltför många år. Vi som inte har lyssnat på dem som sökt sanningen och velat skydda oss från osynliga faror. Vi som hellre velat göra lögnerna till sanning än att öppna våra öron och ta eget ansvar. Sedan blir man arg och känner sej lurad. Psykologi och terapi är knappast lösningen, om detta är den främsta grunden till problemen. Tänker man efter en stund så borde ju många av de problem som ökat under de senaste åren försvinna igen, ifall man gjorde något åt det här med strålningen. Kanske genom att ändra på gränsvärdena i Sverige så att de blir riktigt låga och hindrar fortsatt utbyggnad av trådlös teknik. Hörde något om en manifestation mot 5G i Stockholm och undrar nu om det inte vore rimligt med en folkomröstning i denna fråga, då 5G- tekniken verkar vara minst lika farlig som kärnkraften?!

 • Kalle rapporterar, att Lars Mjönes svarade också att de “..rapporter .. som påvisar att strålningen orsakar hälsoproblem, inte är trovärdiga, vi tar endast till oss de rapporter vi litar på och de visar inte på några risker,” sa han. De han menade var de rapporter som telekomindustrin själva står för eller betalar.

  Lars Mjönes och andra i SSM lyder under regler Jonathan Swift och Upton Sinclair påpekade för många år sedan:

  It is useless to attempt to reason a man out of a thing he was never reasoned into. Jonathan Swift (1667–1745)

  Det är värdelöst att försöka bortförklara något för en människa som aldrig blivit förklarad i det.

  It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it. – Upton Sinclair (1878-1968)

  Det är svårt att få en människa att förstå något när dennes lön beror på att det ej förstås.

  Kalle Hellberg summerar efter Mjönes:s hävdande,

  “Så nu vet du det, det är ditt eget fel om strålningen skadar dig.”

  Om så, vill svenskarna stå ut med sina nuvarande politikers åsikter här eller kan höstens valresultat få dem att förstå?

 • Stänger av wifi på nätterna och sätter mobilen i flygläge. Kan inte göra ngt åt grannarna, eller masterna dock, men upplever ändå att jag vaknar mer utvilad.

 • Kalle rapporterar, att Lars Mjönes svarade också att de “..rapporter .. som påvisar att strålningen orsakar hälsoproblem, inte är trovärdiga, vi tar endast till oss de rapporter vi litar på och de visar inte på några risker,” sa han. De han menade var de rapporter som telekomindustrin själva står för eller betalar.

  Lars Mjönes och andra i SSM lyder under regler Jonathan Swift och Upton Sinclair påpekade för många år sedan:

  It is useless to attempt to reason a man out of a thing he was never reasoned into. Jonathan Swift (1667–1745)

  Det är värdelöst att försöka bortförklara något för en människa som aldrig blivit förklarad i det.

  It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it. – Upton Sinclair (1878-1968)

  Det är svårt att få en människa att förstå något när dennes lön beror på att det ej förstås.

  Kalle Hellberg summerar efter Mjönes:s hävdande,

  “Så nu vet du det, det är ditt eget fel om strålningen skadar dig.”

  Om så, vill svenskarna stå ut med sina nuvarande politikers åsikter här eller kan höstens valresultat få dem att förstå?

 • Stänger av wifi på nätterna och sätter mobilen i flygläge. Kan inte göra ngt åt grannarna, eller masterna dock, men upplever ändå att jag vaknar mer utvilad.

 • Nu när man gör städer till microvågsugnar, får de gamla bibelorden “saliga är de saktmodiga” etc. en mening.
  Långt ut på ödsliga landet med egen hushållning tycks bli ledstjärna.

 • Nu när man gör städer till microvågsugnar, får de gamla bibelorden “saliga är de saktmodiga” etc. en mening.
  Långt ut på ödsliga landet med egen hushållning tycks bli ledstjärna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *