Öppet brev till president Putin och Rysslands ungdom

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Ryska - Crestock.com

Ingemar WärnströmSAMHÄLLSFILOSOFI. Ondskan finns. Den ligger bakom alla krig och all terrorism. Men är den vad vi trott? Under många år har jag försökt lösa dess gåta. Kan den lokaliseras? Kan vi besegra och stoppa den? Jag tror mig ha funnit svaren. Vi kan stoppa den och därmed bli hela människor. Och framför allt följer då fred i världen för första gången någonsin. Att krossa ondskan är vårt examensprov som människor.

Text: Ingemar Wärnström | Read this article in English

Världen har inte kommit till av en slump, vilket den mekanistiska vetenskapen hävdar. Den är i högsta grad en medveten skapelse av universums intelligens som i alla tider och kulturer kallats Gud.

Den mekanistiska vetenskapen är vår civilisations kunskapssystem. Den är en dogmatisk form av vetenskap som hävdar att bara materian är verklig medan allt annat är vidskepelse.

Einstein sa något annat:

ArcanumSkolan 2024

Beträffande materian har vi haft fullständigt fel. Det vi kallar materia är energi, vars vibration har sänkts så att den är synbar för sinnena. Det finns ingen materia”.

Livet är inte mekaniskt, det är intelligent och anpassar sig ständigt till omgivningen. Det lyder inte mekaniska eller matematiska lagar och kan inte studeras med mekanistisk vetenskap.

Max Planck, nobelpristagare och en av kvantfysikens skapare sa:

”Jag betraktar materian som en funktion av medvetandet. Vi kan inte nå längre än till medvetandet. Allt vi talar om, allt vi ser som existerande förutsätter medvetandet. . . Om vårt medvetande kan existera utanför hjärnan och den fysiska kroppen så måste det ha uppstått någon annanstans. Ingen materia som sådan existerar. All materia uppstår och existerar enbart med hjälp av en kraft som sätter atomens partiklar i vibration och håller samman detta atomens mikroskopiska solsystem. Vi måste förutsätta att bakom denna kraft finns ett intelligent medvetande som är upphov till all materia.”

Tydligare bild av Gud kan vetenskapen inte ge. Han är det medvetande som skapat varje liten atom och som håller dess elektroner i rotation. Han har total kontroll över allt som sker, överallt i universum.

Den mekanistiska vetenskapen fungerar skapligt inom teknologin men är oanvändbar för allt levande. Om atomens elektroner hålls i rotation av universums intelligens så är också atomen levande, liksom allt i universum. Inga ”döda partiklar” existerar.

Världen är en levande tankeprodukt, skapad av universums intelligens.

Om Gud skapade världen, vem skapade då Gud, är en vanlig invändning. Gud har aldrig skapats, han hör hemma i en dimension bortom tiden, och har alltid funnits. Han är universums innersta egenskap – rent medvetande – källan till allt liv. Människans själ är också ansluten till denna källa. Vår kropp kan dö, den kan gå ur tiden, men vår själ kan inte dö, den är oberoende av tiden.

Människans medvetande uppstår inte i vår hjärna utan är en återspegling av universums medvetande, filtrerat genom hjärnan. Vi upplever det som vårt eget, men bara ett enda medvetande existerar i universum. Det, liksom livet självt, har alltid funnits, det genomsyrar allt och kan varken skapas eller dö. Universum är levande och kan inte utforskas med mekanik, vilket Big Bang-teorin gör.

Bibeln har ändrats för att passa maktens syften. Men även om den inte alltid är korrekt, så är den ändå en källa av stor visdom, en bättre kunskapskälla än den mekanistiska vetenskapen, vars hypoteser är till för att slippa erkänna en intelligent skapare.

Vår andliga utveckling förutsätter att vi lever många liv. Människans själ utvecklas bara under de tidsperioder den lever i en fysisk kropp på Jorden. När kroppen dör, återgår själen till den tidlösa dimensionen för att summera sina erfarenheter och förbereda sig för ett nytt liv på Jorden, i en ny kropp. Vi behöver erfarenheter som fattig och som rik, som man och som kvinna, som förtryckt och som förtryckare, som färgad och som vit, för att mogna till hela människor, vilket är livets syfte. Livserfarenheterna blir så småningom till kärlek, ödmjukhet och visdom.

Grundlösa Hypoteser

Många ateister tror att den mekanistiska vetenskapen har klarlagt i detalj hur skapelsen gått till. Så är det inte. Den har upphöjt hypoteser till sanningar vars enda syfte är att bli av med Gud, eftersom ondskan inte kan samexistera med honom utan själv måste ha mänskligheten under full kontroll.

Big Bang, är den mekanistiska vetenskapens magiska akt. Den säger att först fanns ingenting i universum. Sedan exploderade detta ingenting och allting skapades, av ingenting. Som alla förstår är detta inte vetenskap, det duger inte ens att kallas Science Fiction. Big Bang-teorin borde avslutats här. Det går inte att bygga en vetenskaplig teori på rena fantasier. Men i stället har en hel kosmologi utvecklats runt den, för att ytterligare befästa den ateistiska världsbilden.

Darwins evolutionsteori var länge ateismens flaggskepp. Den säger att alla livsformer utvecklats genom naturligt urval ur en första levande cell som uppstått av en slump. Detta visste man var omöjligt redan innan teorin slutgiltigt dog när DNA-molekylens komplexitet fastställdes. Även en enkel cells DNA-program skulle kräva 100 miljoner sidor att skriva ut. Bara en ofattbart hög intelligens kan skapa ett så otroligt program, miljoner gånger mer komplicerat än vad världens programmerare kunnat skapa. Slumpen är därmed utesluten. Mutationer inträffar men tillför aldrig intelligent information vilket krävs för att skapa nya arter. Inga till hälften utvecklade arter existerar heller som fossil.

Den mekanistiska vetenskapen borde varit dödförklarad och utbytt för länge sedan mot en heltäckande vetenskap som inkluderar livet. Anledning till att detta inte gjorts är att ondskan bara kan överleva om den kan använda vetenskapen för att lura människan att livet i själva verket är mekaniskt, att det saknar mening och har kommit till av en slump.

Jorden var guds gåva till mänskligheten, dock med villkoret att vi måste besegra ondskan. I annat fall skulle den förstöras av bomber och gifter och en massa annat. Skaparen vill se om vi nu blivit så vakna att vi klarar att göra det.

Ondskan den stora vilseledaren

Ondskan är skapelsens negativa kraft, den styr det mesta i världen. Dess livsenergi kommer från mänskligt lidande och död. Den skapar kaos och ligger bakom alla krig. Den förvillar, ljuger och leder oss vilse för att vi ska missförstå livet. Men den ingår i Guds skapelsestrategi och har behövts för vår utveckling till fulländning. Den har gett oss krigens alla sorger och stora lidande, men genom årtusendena också gjort oss mer visa och ödmjuka. Utan ondskan som stimulans och pådrivare, skulle människan degenererat och gått under för länge sen.

En sådan kraft, som motverkar utvecklingen vore orimlig i en värld som kommit till av en slump, men blir logisk i en värld vars intelligens utformat strategin för att skapa människan ”till hans egen avbild”, en högt utvecklad individ.

Skaparen har gett oss den perfekta ondskan. För att maximalt kunna bidra till att forma människans karaktär måste den ha egenskaper exakt motsatta de som önskas hos människan. Psykopaten är perfekt, han kan allt ont. Människan är däremot av en godmodig sort, som aldrig skulle komma på idén att starta krig och döda människor. Visst har hon svagheter, men skapad till Guds avbild är hon inte ond.

En psykopat uppstår i det ögonblick då en person säljer sin själ och överlåter den till mörkrets krafter för makt och pengar. Han informeras inte om att hans sexuella läggning övergår till pedofili och att förmågan till kärlek och medkänsla försvinner. Den mörka kraftens tankar och syften tar helt över individen. Det är genom dessa individer världen styrs. De har starka nerver, men saknar mänskliga känslor. De är ofta charmiga och manipulerar hänsynslöst allt till sin egen fördel. De avancerar lätt till höga poster i samhället. Pedofilin frodas inom politiken. Psykopaterna är många, omkring 5% av alla människor, hälften män, hälften kvinnor. De är guds hjälpkrafter i skapelsen.

Ondskan pekar ut våra svagheter. Om vi var omutbara, aldrig stal något och alltid talade sanning, skulle inget utrymme finnas för ondskan. Det är människans svagheter som ger ondskan livsenergi. Rädsla och girighet är kanske de största, men ingen av dem är motiverade. Inget farligt kan hända oss, inte ens då vi ”dör”. Men ondskan vill att vi ska vara rädda.

Någon ytterligare ondska förutom psykopatens, finns inte. Den är komplett och meningen är att vi ska göra oss av med den för att kvalificera oss till nästa steg i vår utveckling. Detta är Guds stora test av oss.

Ett föredöme

Under de 18 år då Jesus var borta från sitt hemland levde han i Kashmir i Indien. Där lärde han sig av indiska mästare att göra de underverk han blev känd för; att omvandla vatten till vin, att utspisa fem tusen människor med 2 fiskar och fem bröd, att bota sjuka och att gå på vattnet. Dessa förmågor, som kallas Siddhis, är kända i Indien sedan tusentals år. Han sa till sina lärjungar att de underverk han gjorde skulle dom också kunna göra så småningom. (Då måste han tagit upp reinkarnationsprincipen med dem om den inte redan fanns i det allmänna medvetandet.)

Jesus liv visade hur långt människan kan nå. Han var inte Guds ende son. Alla människors liv kommer från samma källa. Jesus uppvisade det naturliga tillståndet hos en fullt utvecklad människa.

Med undervisning kan alla nå dit. För ondskans mörka krafter är detta ett dödligt hot som de stoppar genom den mekanistiska vetenskapens falska antagande om livet.

Jesus hjälptes ner från korset av vänner, återhämtade sig och återvände till Indien där han dog vid hög ålder. Hans grav finns i Sri Nagar i Kashmir. Hans mor Maria är begravd i Mari, Pakistan.

Men kyrkan gjorde sin egen story där Jesus blev Guds son. Bara därför kunde han göra underverken. Samtidigt minimerades risken att människorna skulle tro de kunde bli som han. Kyrkan har alltid skrämt oss med att österländska övningar; yoga, qigong, andningsövningar och meditation är av djävulen. Makten ville till varje pris hindra människan från att nå högre medvetande, och nedvärderade henne till en värdelös varelse utan denna möjlighet, ”av jord är du kommen”. I själva verket var det bara graden av kunskaper och mognad som skiljde Jesus från oss.

Katolska kyrkan bildades av kejsarmakten i Rom på 300-talet, samma svarta makt som korsfäste Jesus. Den sa sig vilja stödja Jesus undervisning och sprida hans kärleksbudskap, men sanningen var den motsatta. Genom kyrkan fick de total kontroll över människornas tankar och kunde tjäna pengar på deras godtrogenhet. Äkta andlighet ersattes av pompa och ståt, och annat som Jesus varit motståndare till. Den Romerska Katolska Kyrkan är ett kriminellt näste som tvättar svarta pengar vita i dess Vatican Bank. Dess omfattande pedofili avslöjar dess verkliga ansikte.

Det ryska världsfredsprojektet

För att göra oss av med ondskan måste vi göra oss av med den okunnighet om livet som universiteten tvingat på oss. Universiteten har avgörande betydelse för hur världen fungerar och de styrs av samma destruktiva krafter som styr krigsindustrin, nyhetsmedia, medicinindustrin, de stora bankerna och ofta världens politik. All universitetsutbildning är baserad på mekanistisk vetenskap, den enda accepterade vetenskapsformen. Men den lurar oss, kunskaper om livet måste baseras på medvetandet, inte på materian.

Ett fredsuniversitet som förankrar sanningen i världen ingår i fredsprojektet, tillsammans med omfattande mediainformation som talar om att världen nu håller på att vakna ur en mångtusenårig sömn.

Ondskan kan krossas, inte med militära eller politiska medel, men med sanna kunskaper. Då får vi en fred som lyfter människan till en högre nivå där andliga, etiska, mänskliga värden gäller och där hon kan utveckla sin fulla potential.

Gud ingriper inte i våra liv, inte ens för att stoppa krig. Meningen är att vi själva nu förstår tillräckligt mycket för att kunna göra slut på ondskan, och därmed på krigen. Om vår nuvarande civilisation är på väg i katastrofal riktning, och ondskan planerar en global diktatur, så är det vi själva som måste avstyra det.

Tusentals tänkande människor gör idag ett fantastiskt arbete för sanningen, och allt fler vaknar till insikt. Det som återstår att genomlysa är vetenskapen, som tillämpas felaktigt. Och religionerna är manipulerade och används inte för att leda människan, utan för att missleda henne. Sann vetenskap leder automatiskt till en andlig syn på livet. Allt annat än stor vördnad för skapelsen är omöjlig.

Detta fredsprojekt kan bara startas i Ryssland, ett land som arbetar för fred, och som vet att andliga värden är nödvändiga för att människan ska må bra. Vissa länder i väst strävar alltid efter fler krig. De har ett oändligt kontrollbehov vilket kräver att alla andra länder måste bli deras vasaller.

Om president Putin stöder projektet kan det starta omgående och kanske snabbt påverka spänningen i världen. Så snart konkreta steg för en livets vetenskap tas kan en avspänning följa. Rysslands ungdom har, tillsammans med presidenten, en avgörande roll, utan deras medverkan faller projektet. I västerns länder skulle det idag inte alls kunna förverkligas.

Jag vill gärna bidra med erfarenheter från mitt världsbildsprojekt The University for Global Well-Being, i Sverige 1998-2003. Det älskades av studenter och lärare, men irriterade de mörka krafterna som visste att om sanningen tar över universiteten så är deras liv och verksamhet på Jorden över. En falsk verklighet, baserad på ”mekanistisk vetenskap” är ondskans livförsäkring. Vårt lilla projekt i Sverige ansågs så viktigt att stoppa, att personer under falska förevändningar kom från USA för att ”hjälpa till”.

Lärarna var dock äkta. Några av dem var: Henryk Skolimowski, professor i eco-filosofi, Amit Goswami professor i teoretisk fysik och författare till bl.a. The Self-Aware Universe, Physics of the Soul, och God is Not Dead. Skaparen av Scientific & Medical Network, David Lorimer, och många andra.

Kampen mellan Mörkret och Ljuset är det stora livsdramat. Det har författats och iscensatts av universums innersta medvetande, som vet att människan måste leva detta drama för att utveckla sin högsta potential. Bakom dramats alla aspekter och aktörer finns skaparen, låt oss fortsätta att kalla honom Gud,

För dem som vill medverka i projektet och eventuellt studera vid det planerade fredsuniversitetet i Ryssland, finns mer information på hemsidan The Russian World Peace Project, från juni 2018.

Sanningen ska göra oss fria, och ge oss fred på Jorden!

Text: Ingemar Wärnström | Read this article in English

The Russian World Peace Project

www.rusworldpeace.org

Ingemar Wärnström har arbetat sedan 1990-talet med frågan om hur världen styrs. Han bildade världsbildsföreningen CANHELP, Council for the Advancement of a New Human Ethic Life Paradigm 1996, och drev University for Global Well-Being 1998-2003, (senare Holma College). Han skrev boken “Långsamt vaknar vi upp”, och ser vilka som styr vår värld, samt har fått flera artiklar publicerade i NewsVoice.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Om Gud är medmänsklighet så finns Gud att finna i 95-99% av alla människors hjärtan. Medmänskligheten kommer fram lättare i ett sinnestillstånd av lugn som uppkommer i meditation, så meditera flitigt likt Buddha och Jesus, meditera på deras liv och på de händelser som finns nedtecknade!

  Använd sedan den medmänsklighet du ev. finner i ditt hjärta i samklang med ditt fulla förstånd och tänk rätt i flera led! Tag hjälp om din förmåga att känna eller tänka rätt in några steg är svag! Tro aldrig att den som säger sig sitta på “sanningen” eller “godheten” faktiskt gör det!

  Tro aldrig på den som använder olika former av osanning! Lär dig istället att känna igen dem!

  Att först försöka förstå saker på djupet, innan man hjälper på ett långsiktigt sätt, ÄR att hjälpa bäst och mest med den energi man har. Verklig godhet sitter i intentionen, men också i slutresultatet. Var öppna, men också skeptiska! DET är andlighet kopplat till vetenskaplighet.

 • Med tanke på mångas åsikter (läs insikter) och kommentarer här, vågar jag tro att det trots allt finns hopp om mänskligheten ..den här gången.

 • I Balans = Gud – finns alla möjligheter. Det är avsikt som formar människans verklighet både individuellt och som kollektiv. I Tjeckien har jag hört flera legitimerade läkare tala om Epigenetik och utgå från den vid behandling av patienter.

  Doktor Neruda i projektet wingmakers beskriver materia på följande sätt:

  ”Kvantobjekt blir mer och mer finfördelade tills de blir till ren ljusenergi och slutar att ha någon massa. De är inte fysiska, snarare är de en slags ren energi. Denna energi segmenteras vidare till vibrationsoktaver. Med andra ord: denna ljusenergi vibrerar och precis som i musiken finns där grundprinciper och harmonier.
  Harmonierna har samma ton som den fundamentala energivibrationen och hela energipaketet sjunger som en kör – utom det att rösten är ljus.
  Denna sång – om du så vill – är liktydigt med ett medvetande som genomtränger all materia – varje fysiskt föremål i hela universum.”

  Jag själv är medveten om att allt jag vidrör, formar och använder är den rena energi som somliga kallar Gud. Gud vidrör Gud i olika former och denna möjlighet finns här därför att allt har olika vibrationshastigheter och därmed skapas illusion av olika saker och ting, olika utseende hos människor m.m. I grund och botten är det samma energi, samma ljus, samma Källan, samma Gud. Tiden och avstånd är en illusion.
  Ondskan är samma rena energi, samma ljus, men hos den som formar denna energi med sitt medvetande som tror på vi och dem, som tror på fragmentering är denna energi missriktad och därför skapar den effekter som vi tolkar som onda och negativa.

  Tanken med The Russian World Peace Projekt är mycket god. Det gäller att bryta verkligen upp det klassiska lärandet och införa vetenskap – andlig – filosofisk undervisning i skolor.

  Slutligen gäller det att få ut ur våra huvuden tanken om högre och lägre som används vid kontakter med samhällets dignitärer, vid beskrivning av vibrationer i esoterik m.m. För att dessa termer skapar falsk vördnad som i sin tur skapar falsk respekt som i sin tur skapar de som vet bättre som i sin tur utnyttjas till sönderdelning av samhälle, krigsföring och dödandet…

  Röda mattan, ska bort!

 • För det första så tycker jag att artikel i det stora hela är mycket välskriven men det finns passager där, där jag har en lite annorlunda syn. Boken ”Långsamt Vaknar Vi Upp” har jag läst och tack för den boken.

  Enligt min uppfattning så ska vi tacka sådana ateister som Christopher Hitchens för hans outtröttliga arbete med att avslöja religionens bedrägeri och senare bedrägeriet med allmosor som Moder Theresa tog emot m.m.

  Alla människors agerande är ett avtryck av saker/livssyn som blev präglade i deras tillvaro inte minst under de första tjugo levnadsåren och alla behövs för att avslöja bedrägeriet där egen erfarenhet och eget skapande är ersatt med kollektivism, trender och kollektiv ”fårskock” agerande.
  En hel människa agerar inifrån och utåt, medan en splittrat människa agerar och reagerar på omgivning med sina fem sinnen och matar själen och anden utifrån och in.

  Min syn är att det du kallar Gud, den ursprungliga energin är varken god, eller ond därför att den viktigaste egenskap av denna Energi är balans! D.v.s. att utjämna energin. Detta ser vi överallt i naturen och Universum att energin söker alltid balans och människors symbol för detta är det symmetriska korset. Balans – d.v.s. himmelriket kan man uppleva redan här på jorden och därmed uppleva det som kallas saligheten.

  Själen är enligt min uppfattning en länk mellan Anden och kroppen. Bortgången är ingen garanti för att själen blir lycklig, men kan vara deprimerad även på den ”andra sidan”. Den energi man sår den får man själv jämna till och skapa balans och somliga kallar denna karma som om det handlade om någon straff medan det handlar om att ställa allt till rätta. Till rätta kan man ställa sitt energiska tillstånd bara där man har skapat obalans, alltså inkarneras man med ambition att ställa allt till rätta d.v.s. skapa balans och bidra till det kollektiva medvetandet.

  Den bästa religionen var den ursprungliga Hinduismen som hade en uppfattning om att det finns lika många Gudar som det finns människor, eller andra livsformer på andra planeter.

  Ondskan är missriktad SKAPANDEENERGI!

  Nu är mina 300 tecken förbrukade så här sätter jag punkt.

 • Tack Ingemar Wärnström för denna helt underbara artikel om vår vetenskap, om Gud, om ondskan och om den sanna vetenskapen byggd på andligt medvetande! – Några sanningens ord, om i rättan tid eller ej återstår att se. Och vilket genialt initiativ att starta ett världsfredsprojekt i Ryssland! – Det är sådan insikt och sådana initiativ vi behöver fler av!

 • Tack Ingemar Wärnström för en fantastiskt bra artikel. Ska försöka få tag i “Långsamt vaknar vi upp..”. Det du skriver är rakt på sak och mitt i prick från början till slut – and so it is ..Amen!

 • Den som undrar över vår förljugna världsbild rörande andlighet kontra materialism rekommenderar jag att läsa boken “Fältet” av Lynne Mc Taggart. Den handlar om kvantfysik och hur långt gränserna för medvetande går, dvs medvetandets inflytande över materia kontra motsatsen.

 • En utmärkt väl formulerad beskrivning av världen och dess tillstånd tillika lösning av världens problem!!!
  En ökad medvetenhet är i grunden den enda sanna problemlösaren och kreativa skaparen av en bättre värld och vi är alla en del av denna medvetenhet.
  “Långsamt vaknar vi upp…” som Börje ovan hänvisar till kan varmt rekommenderas.

 • Kanske det bästa som skrivits på en blogg. Vill ni vet mer så kan jag rekommendera Ingemar Wärnströms bok ”Långsamt vaknar vi upp och ser vilka som styr vår värld”. Boken kom ut 2014 men har tyvärr bemöts med tystnad!

 • @ Tom 1 Jun, 2018 at 14:20,

  Jag håller med dig. Jüri Lina har skrivit flera bra böcker som avslöjar “sanningen”. Jag kan också rekommendera “Under Skorpionens tecken” av honom. Eller någon av alla hans filmer.

  Men eftersom vi lever i en demokratur så är alla hans böcker och filmer bannlysta av våra kriminella distributörer. Man är hänvisad till Jüris egen hemsida, där finns de.

 • Läser man ”Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia” av Juri Lina är ”ondskan” lätt att lokalisera.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *