Jan-Olof Sandgren: PK-ideologogernas “sanningar” bekräftats inte av vetenskap

5
Jan-Olof Sandgren - Foto: KDomröstningen.se
Jan-Olof Sandgren – Foto: KDomröstningen.se

ANALYS. ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Thomas Thorilds klassiska ord från 1794, inristade i guld på aulan till Uppsala universitet är ständigt aktuella, nu senast här på DGS. Lustigt nog är det citatets andra hälft som brukar väcka debatt, den om att tänka rätt. Egentligen är ju första delen långt mer kontroversiell.

Text: Jan-Olof Sandgren | Artikeln är tidigare publicerad i Det Goda Samhället (DGS) den 3 juni och återpublicerad i NewsVoice med tillstånd av DGS

Alla ideologier jag känner till – kristendomen, kommunismen, feminismen, socialdemokratin eller PK-ismen – har någon idé om vad som är rätt tänkande, även om dessa idéer kan skilja sig åt ganska mycket. Både islam och ärkebiskopen är till exempel överens om att ”Gud är större”.

”Att tänka fritt” är däremot få som vågar rekommendera. Allra minst PK-ideologerna. Visst uppmuntrar man till normkritiskt tänkande, inom ramen för den rådande värdegrunden – men att tänka fritt ur hjärtat brukar lite föraktfullt kopplas ihop med Flashback. En sajt som tillåter otyglade åsikter av typen: feminister är idioter, 12-åringar borde få rösträtt, muslimer bör omskolas till någonting annat, visst heter det ”negerboll”, stäng gränserna, Hitler är vår tids störste politiker, Melodifestivalen bör läggas ner, det är coolt med sharialagar eller regeringen borde införa straffskatt på plockgodis.

Ändå säger Thomas Thorild att det fria tänkandet är stort – kanske inte lika stort som att tänka rätt, men stort likväl. Självklart var han medveten om att fria tankar inte alltid är goda eller förnuftiga, och att det därför är klokt att ge högre status åt dem som tänker rätt. Men varför då inte löpa linan ut och förbjuda det som är dåligt? Eller i vart fall varna människor för att tänka någonting annat än bra?

Det är precis den strategin man valt inom islam. Genom att ladda ner det rätta tänkesättet direkt från Gud, har Mohamed försäkrat sig om att inget dåligt inflytande kan komma från fri tankeverksamhet. Därför är det också logiskt att islam inte tillhandahåller några tankemässiga alternativ.

Thomas Thorild var däremot ett barn av upplysningen. För honom var det fria tänkandet en yngelkammare för nya idéer. Dessa idéer, goda som dåliga, tävlar med varandra och de som besitter högst förklaringsvärde klättrar i hierarkin. Det ”rätta” (som man så ofta ironiserar över) är alltså resultatet av en evolution, inte en uppenbarelse.

Hur förhåller det sig då med PK-ideologin? Är den resultatet av en evolution eller en uppenbarelse? Svaret kan ju verka givet. Självklart bygger vi vårt vetande på upplysningens principer, där idéer prövas i idéverkstan innan de får status av sanning, tills någon annan idé förklarar världen bättre och knuffar ner den första från prispallen. De forskare jag känner till jobbar enligt de principerna.

Samtidigt duggar allt tätare vittnesmål om hur ett annat tänkande vinner terräng på universiteten, med genusvetenskap som det mest flagranta exemplet. Istället för en hypotes, utgår man från en sanning som det är forskarens uppgift att försöka bekräfta, istället för att som tidigare försöka kullkasta hypotesen. Hur sanningen verifieras är mindre intressant, det viktigaste är att den stämmer.

Fenomenet är väl känt inom politiken. Den mycket korrekta idén om mångkulturens förtjänst är till exempel en sanning som aldrig bekräftats av vetenskapen, inte grundar sig på någon folklig opinion och inte funnit stöd i tidigare erfarenhet. Det är en sanning helt enkelt. Oklart hur den tillkommit, men eftersom den rankats högre än andra sanningar de senaste 30 åren ligger troligtvis någon typ av uppenbarelse i botten.

Kanske dags att uppdatera inskriptionen på Uppsala universitet.

TÄNKA FRITT ÄR STORT, TÄNKA RÄTT ÄR STÖRRE MEN TÄNKA KORREKT ÄR STÖRST

Text: Jan-Olof Sandgren

Jan-Olof Sandgren bor i ett av Sveriges mest invandrartäta områden, och trivs utmärkt. Hjärtefrågor: hälsa (yogainstruktör), miljö, migration, försvar av det sekulära samhället, kristna minoriteters mänskliga rättigheter.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

5 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
7 juni 2018 kl 04:50

@Ale
Bevis är “proof”, INTE “proff”, annars är det riktigt.

I matematik brukar man tala om bevis. De är oomtvistliga, ex. att tillväxt leder till katastrofala siffror i längden. Matematiskt bevis på vad exponentialfunktion leder till inkl. några talande exempel.

Evidens är svagare och finns inom alla de andra vetenskaperna. Med evidens från arkeologi, jordbruksforskning och biologi kan man ex. visa evidens på att tillväxt ofta lett till katastrofala händelser, men orsakerna och förloppen är i detalj inte helt oomtvistliga. https://www.nytimes.com/2005/01/30/books/review/collapse-how-the-world-ends.html

Religion bygger på dominans och argumentationsfel. Jag ser därför stadierna sekterism, sekularism och vetenskaplighet som stadier i den mänskliga mentala utvecklingen. De intelligentaste människorna har inga dogmer, medan de ondskefulla använder dem mot människor vars friheter de inskränkt.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
7 juni 2018 kl 02:28

@Jan-Olof Sandgren
Hur förhåller det sig då med PK-ideologin?

Min hypotes är att PK-ideologin, såväl som dess motpol, skapats medvetet för att splittra folket i olika ungefär lika klandervärda motpositioner. Rasism och anti-rasism. Förnuft mot känsla, Vita medelålders män mot kvinnor, mörkhyade och andra åldrar, normkritiker mot normers bevarande, o.s.v.

Varför skapades konflikten? Genom konflikten profiterar ondskan på kaoset, direkt och indirekt. Ondskan kommer ur rädslan. Rädslan kommer ur livet självt, men är inget njutbart liv, ej heller logiskt i ett kosmiskt perspektiv.

Lösningen på problemet är uppenbar. Antipoderna måste mötas på mitten, med förnuft och medkänsla. Tänkandet måste möta känslan. Rasismen måste möta anti-rasismen med acceptans och tvärt om. Vetenskaplig metod och öppen skeptisk analys utan argumentationsfel är vägen.

Med stor potential att minska PK-konflikten och skapa lugn, frid, mod, medkänsla och förståelse:

1. Kroppsliga övningar, samt därefter meditation/introspektion i enskildhet och tystnad.
2. Insikten om att olika DNA gör att vi reagerar olika på främlingar, samt acceptans och respekt för detta naturliga fenomen och respekt för alla människors rätt att känna sig väl till mods.
3. Insikten om att det finns människor som sannolikt aldrig kommer kunna känna medkänsla med andra människor. Psykopati.
4. Insikten om att det finns människor som sannolikt aldrig kommer kunna vara förnuftiga. Brist på IQ.
5. Insikten i att förmåga att tänka rätt, samt förmåga att känna för sina medmänniskor, går att mäta, samt att man kan få hjälp om man saknar det ena eller det andra, men GIVETVIS bör hålla sig borta från att försöka påverka nationers styrning om man saknar det ena eller det andra.

Övrigt: Att sekten i fråga “inte tillhandahåller några tankemässiga alternativ” stämmer nog inte. Religiösa sekter brukar alltid få har många olika tolkningar och inriktningar, olika villfarelser, men du kanske menade bokstavstroende dogmatiska inriktningar där underkastelsen under sektens egen modell är det centrala? Då är jag i princip enig.

Ale
Ale
5 juni 2018 kl 06:27

”Vetenskap går ut på att ställa upp en hypotes baserad på befintliga fakta, vara falsifierbar och sedan göra allt man kan för att falsifiera hypotesen. Men hypotesen är sann till dess någon lyckas falsifiera hypotesen”.

Det naturvetenskapliga forskningsidealet säger kräver också att du dokumenterar alla steg och redogör för metodiken, så att jag, som motståndare, får samma forskningsresultat oberoende vad jag jag anser i sakfrågan om jag följer dokumentationen. I engelskan skiljer mellan “proff” och “evidens”. Proff tillhör matematiken och logiken, medan den mer böjliga formen av sanning evidens endast pekar på ett indicium. Ett indicium betyder att det stärker ett påstående, men kan aldrig lika starkt som ett Proff. Ha det i åtanke när någon påstår att det finns “evidens” för någonting. Evidens betyder alltså att någonting möjligen är starkare än vilket påstående som helst.

Jan Norberg
4 juni 2018 kl 20:19

@ Liz Bryman 4 Jun, 2018 at 16:00 Liz, du är en intressant frågeställning på spåret, dvs vem bestämmer vad som rätt/korrekt ?? Artikelförfattaren säger: “Istället för en hypotes, utgår man från en sanning som det är forskarens uppgift att försöka bekräfta, istället för att som tidigare försöka kullkasta hypotesen. Hur sanningen verifieras är mindre intressant, det viktigaste är att den stämmer.” Jag har en kompis som är vetenskapsman (professor) och han har lärt mig mycket bla följande: “Vetenskap går ut på att ställa upp en hypotes baserad på befintliga fakta, vara falsifierbar och sedan göra allt man kan för att falsifiera hypotesen. Men hypotesen är sann till dess någon lyckas falsifiera hypotesen. Karl Popper utvecklade i sin kritik av den logiska positivismens tilltro till verifikationskriteriet den metod som kallas den hypotetisk-deduktiva [1]. Poppers grundtanke är att vad som skiljer vetenskapliga teorier från icke-vetenskapliga är att de vetenskapliga ska kunna falsifieras, det vill säga teorierna ska kunna säga vad som inte får ske om teorierna ska vara sanna.” Som exempel tar min kompis ett par övertydliga exempel: “Einsteins relativitetsteori. Den är sann till dess hypotesen kan falsifieras. Men det kan inte bevisas att den är sann. Hittills har många försökt falsifiera relativitetsteorin men inte lyckats. Att det finns kärnkraftverk som är baserade på Einsteins relativitetsteori stödjer hypotesen men de bevisar inte att hypotesen är sann. En annan hypotes säger att alla svanar är vita. Enligt den induktiva teorin är denna teori härledd ur många iakttagelser av vita svanar. Den verifieras varje gång en vit svan dyker upp. Den falsifieras så fort en enda svart svan påträffas. Den hypotesen var sann men kunde inte bevisas hur många vita svanar alla forskare än såg, man kan inte se alla svanar samtidigt. Men den genererade forskningsanslag så många har försökt att finna samtliga vita svanar. Det räckte att en vetenskapare åkte till Australien och fann en svart svan för att hypotesen ”Alla svanar är vita” skulle förkastas. Att sedan fler svanar i Australien är svarta minskar inte betydelsen och styrkan av den första svarta svanen. Följaktligen är falsifieringskriteriet det avgörande eftersom aldrig så många verifieringar inte utesluter att en falsifiering kan ske. Kravet på en vetenskaplig teori är alltså att den ska kunna säga vad som inte får ske om teorin ska vara sann.” Så att någon försöker torgföra en “sanning” och göra allt för att bevisa denna sk sanning är helt fel… Read more »

Liz Bryman
Gäst
4 juni 2018 kl 16:00

Fin logik presenterad här.

Bara en knivighet uppstår som omöjliggör logiken i och med att den ej upplyser VEM som bestämmer:

VEM bestämmer vad som är Rätt eller Korrekt i våra tänkanden och i vilka fall? [Vad jag vet är “korrekt” en synonym för “rätt” men vi skall inte klyva hår här.]

Har prästen, imamen, rabbinen mera Rätt än medicinmannen, shaman, eller även atheisten att bestämma vem och hur vi bör dyrka eller ej?

Har doktorer Rätt när de tvingar på patienter mediciner som skadar stället för hjälper?

Har poliser Rätt när de vägrar skipa rättvisa mot somliga för att ej bli bedömda rasister?

Har professorer Rätt att nedvärdera forskare som styrker en alternativ vy om världens eller jordens skapelse när den ej stämmer med accepterad opinion? (Tänk Darwin, Galileo, Velikovsky, här.)

Har arbetsgivare Rätt att betala män mer än kvinnor för samma arbete?

Har fabrikanter Rätt att anställa barn?

Har ett lands ledare Rätt att befalla sitt folk att offra sina unga medborgare på blodiga krigsarenor?

Vem bestämmer om vad som är Rätt eller Korrekt i detta och mera?

Ja, det är den stora knivigheten, eller hur…