Uppkomsten av psykisk ohälsa – En fenomenologisk och tvärvetenskaplig modell

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Psyche - Bild: Gerd Altmann

PSYKETS VETENSKAP. Forskaren Ingela Bel Habib analyserar uppkomsten av psykisk ohälsa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hon utgår från informationsteori, fenomenologi, kommunikationsteori och kognitiv psykologi. Resultatet är en fenomenologisk modell för psykopatologi grundad på teorierna om självorganisation och den andra ordningens cybernetik. 

Texten är en utveckling, omarbetning och översättning till det svenska av huvudinnehållet i hennes avhandling som ursprungligen skrivits på franska och presenterats vid Universitetet Val de Marne, Paris XII i Frankrike.

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare, belhabib2[at]gmail.com | Läs mer Ingela Bel Habib | Bild: Gerd Altmann, Pixabay.com, CC0 Creative Commons

Ingela Bel-Habib forskar på psykisk ohälsa
Ingela Bel-Habib forskar på psykisk ohälsa. Bildruta från video från kanalen Lönsam mångkultur på YouTube.

Det kinesiska tecknet för kris betyder både hot och möjlighet. Denna betydelse överensstämmer med den senare informationsteorins syn på slumpmässiga störningar eller brus som antingen förstörelse- eller organisationsfaktor för ett självorganiserande system. Detta synsätt skiljer sig från den första ordningens cybernetik, som jämställer hjärnans funktionssätt med en dators och endast ser störningar som något negativt och förstörande.

Enligt den senare informationsteorin eller andra ordningens cybernetik utgör störningar och brus i tillvaron en normal organisationsprincip för alla naturliga system försedda med förmåga till självorganisation och anpassning. Effekterna av brus är ständigt närvarande. Dessa är varken negativa eller positiva i sig, utan är en del av systemets organisation. Det är det självorganiserande systemets reaktion som bestämmer brusets effekt, som antingen behandlas som slumpmässig störning eller organisationsfaktor.

I min skrift tar jag upp förhållandet mellan information och brus i hjärnans/medvetandets intentionala, meningsskapande system och dess relation till hälsa/ohälsa. Detta förhållande handlar om över/underordning.

I den normala organisationen är brus underordnat information. Den psykiska apparaten är ett självorganiserande system som bearbetar, omorganiserar och omvandlar brus och störningar till mening på allt mer komplexa organisationsnivåer i det mänskliga medvetandet.

Vid psykisk ohälsa är förhållandet det motsatta, det vill säga att information, mening underordnas brus. Om strömmen av brus inte kan omorganiseras och integreras på högre nivå i medvetandet, uppstår andra organisationsformer med lägre komplexitet, som psykisk sjukdom eller depression.


Enligt min hypotes uppstår således psykisk ohälsa till följd av bristande förmåga att positivt integrera och skapa mening av tillvarons störningar och brus i hjärnan/medvetandet, vilket kan leda till gradvis förstörelse och upplösning av den psykiska organismen, där mening och strukturerad information blir till brus.


I skriften föreslår jag en modell för psykopatologi grundad på teorierna om självorganisation och den andra ordningens cybernetik, med en djupare tillämpning på ett kliniskt fall av schizofreni. Den utgör en utveckling, omarbetning och översättning till svenska av huvudinnehållet i min avhandling, som ursprungligen skrivits på franska och presenterats vid Universitetet Val de Marne, Paris XII i Frankrike.

Ladda ner hela dokumentet på 57 sidor som PDF

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare | Läs mer Ingela Bel Habib


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Definiera:
  intention
  kontraintention
  problem i form av flöden
  mental frekvens (emotioner)
  mentala laddningars hierarki, mental skala
  samtidig
  två poler
  urladdning
  Klart att använda.

 • Sussie Olofsson 20 Jul, 2018 at 16:18

  Tarmfloran, med all sannolikhet den absolut viktigaste faktorn bakom psykisk ohälsa.

 • Oj, oj, oj! Många fina ord och teorier: “uppstår således psykisk ohälsa till följd av bristande förmåga att positivt integrera och skapa mening av tillvarons störningar och brus i hjärnan/medvetandet, vilket kan leda till gradvis förstörelse och upplösning av den psykiska organismen, där mening och strukturerad information blir till brus.” men inget om betydelsen av en tarmflora i balans/eubios och hur en felaktig kost kan få vår tarmflora i obalans/dysbios och hur denna dysbios utvecklar ett nervsystem och en hjärna i obalans!!! Var tog den beprövade erfarenheten och forskningen vägen i den här avhandlingen!?
  Obalans i tarm ger obalans i nervsystem och hjärna vilket, i sin tur, leder till obalans i utvecklingen av psykiska och fysiska beteenden – ganska lättöverskådligt, eller?

 • Många kloka tankar här. Människan som biologisk varelse har inte ändras mycket det senaste 30 000 åren. Vad som ändras är människans levnadsförhållandena. I en tänk forntid levde man i klaner, tätt, tätt inpå varandra. Sov tillsammans, jagade, fiskade och samlande tillsammans. Alla känna varandra utan och innan med alla svagheter och styrkor. Vad som då var förebyggande mot psykiskt ohälsa var livslånga och nära förtroendefulla relationer med konfliktlösningar som en naturlig del av livet. Vidare ett strävsam liv fullt med fysiskt aktivitet. Alltså den raka motsatsen mot nutidsmänniskan med sitt stillasittande liv framför TV, i bilen eller sittande i jobbens kontorsstolar. Resten av tiden lever vi åtskilda var och en för sig i en egen låda, tillsammans med andra lådor i en jättelåda. en majoritet av hushållen i Stockholm är ensamhushåll. Psykiskt ohälsa har alltid funnits, men andevärlden hade en helt annan betydelse än i dag. De allra flesta med psykiskt ohälsa är det i skov. Under tiden de var drabbade kunde dem även fungera i sin kulturella kontext som exempelvis besatta av andar. På så vis kunde även dem inkorporeras i gemenskapen. Föddes å andra sidan väldigt udda barn med grava psykiska sociala eller fysiska handikapp sattes dem helt sonika ut i skogen åt sig öde. Frågan om psykiskt ohälsa och diagnoser var en icke fråga.

 • Så länge som det finns psykiatriker och vanliga läkare som trotsar sin läkared och i stället tjänar pengar på sina patienter så kommer det att skapas nya “sjukdomar” typ ADHD och alla möjliga idiotier. Människor ÄR olika. Man behöver inte vara sinnessjuk bara för att man har den dubbla energin som många andra.
  En kompis hade den här energin när han gick i skolan. Lärarens lösning var att skicka ut honom för att springa ett eller två varv runt skolan. Hela tiden. Så fort han strulade till det så fick han ut och springa. En annan, där modern blev tillfrågad om ADHD “mediciner”, modern svarade: när du ger de andra eleverna en uppgift så ska du ge honom två.
  Dessa s.k. mediciner kan döma personen till ett livslångt beroende. Vad tror ni den gemensamma faktorn i alla vansinniga skolskjutningar har. Jo alla har gått på Psykiatriska “mediciner”. Varför begår så många Amerikanska krigsveteraner självmord ? Samma “mediciner” igen.
  Vi håller på att förstöra våra ungdomar med dessa droger. Och det korrupta Läkemedelsverket vars uppgift ska vara att skydda sina medborgare från skadeverkningar av mediciner o.dyl. köper läkemedelstillverkarnas uppgifter på “medicinernas” förträfflighet, rakt av. Läkemedelsverket får pengar av tillverkarna för att släppa skräpet fritt ut till våra medborgare. De har inte råd att kontrollera allt som tillverkarna pumpar ut. Det får mig att undra, hur många fler statliga instanser som är köpta och “har inte råd att ha kontrollen på allt”.

  • På punkt Anders! I en värld där alla skall pressas till likhet är att vara annorlunda tydligen sjuk. Vi har olik stor ” resiliens” mot negativa omgivningsfaktorer och förutsättningar börjar redan i mammans mage, där hennes stress ändra barnets förmåga att motstå stress. Enligt principen “många bäckar små ger en stor å” flippar människan ut för eller senare och söker sig i en alternativ värld. Som du riktig skriver så har det medicinsk industriella komplexet utvecklat raffinerade metoder att få ytterligare en kassako. Efter decennier av indoktrinering att ” staten aka myndigheten” hjälper medborgare vilket bara leder till hjälplöshet och apati så är det kanske nu ett paradigmskifte att vi måste besinna oss att ta hand om oss och varandra på ett mänsklig sätt

 • Massa fina ord och som vanligt ingenting om att tarmen och hjärnan har ett samband. Adam Hoffer behandlade sina patienter som led av shizofreni med vitaminer enligt Linus Pauling. Barnen med bokstavsdiagnoser har ju skadad tarm och lider av födoämnesallergier. Vaccinationer orsakar neurologiska skador som gör att man inte klarar av all information från omgivning. Sjukvården behandlar med gifter. Biverkningar som ORSAKAR hallucinationer. Man kan ibland undra vad som verkligen beror på sjukdomen och vad som är biverkningar. Jag hade Borrelia men doktorn tyckte jag var stressad och deprimerad. Stor okunskap om att vi belastas av mikrober i kroppen och som gör oss orkeslösa. Vi behöver vitaminer , mineraler och örter som dödar parasiter mm. Att knapra lyckopiller och/eller kognitiv behandling hjälper inte.

 • Intressant och tänkvärt om en något mekaniskt och förenklat sett att betrakta fenomenet psykiskt ohälsa på. Nu har jag inte läst hela de 57 sidorna i PDFen, utan nöjd mig med sammanfattningen här. Om jag förstår artikelförfattaren rätt, råder det samma förhållanden för var och en av oss. Allt handlar om yttre stimuli samt hur vi organiserar responsen. Inte ett ord sägs om förmågan att t ex bibehålla långvariga förtroendefulla relationer. Attachment teorin är svårt att bortse ifrån; alltså barnets tidigaste levnadsår samt dess lyckade anknytning till det primära relationsobjektet alternativt misslyckad anknytning. Svår att bortse ifrån just därför att anknytningsstörningssymtomen är så övertydliga och lätt att se hos individer. Dessa symtom kan grovt att delas in i tre huvudspår: 1. Trygg anknytning 2. Otrygg/undvikande anknytning 3. Otrygg/ambivalent anknytning. Sist har vi den udda fjärde anknytningsstörningen: desorganiserad anknytning.

  Det finns dock mycket man själv kan göra för att reparea den del av dessa störningar, om man har några, är medvena om dem samt motiverad att söka hjälp? En person med trygg anknytning bildar ogärna par med en person med otrygg anknytning, då någon långvarigt förtroende knappas kan åstadkommas. Återstår då att gå i behandling hos ett proffs. Där kan personen i fråga göra om relationen, mellan behandlaren och den hjälpsökande, så att blir så som den skulle ha varit från början. En sådan behandling tar tid. Många, många år fråga. Just av den orsaken krävs ett proffs. Ingen orkar med alla turer och svängningar med en person med grav anknytningsstörning.

  Min kritik av artikel är alltså att alla har inte samma skydd mot psykisk ohälsa. Dem med trygg anknytning bildar de relationer och kontakter som personen behöver för att må bra samt det viktigaste av allt: utvecklas hela tiden som människa.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *