Uppkomsten av psykisk ohälsa – En fenomenologisk och tvärvetenskaplig modell

publicerad 15 juni 2018
- av NewsVoice
Psyche - Bild: Gerd Altmann

PSYKETS VETENSKAP. Forskaren Ingela Bel Habib analyserar uppkomsten av psykisk ohälsa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hon utgår från informationsteori, fenomenologi, kommunikationsteori och kognitiv psykologi. Resultatet är en fenomenologisk modell för psykopatologi grundad på teorierna om självorganisation och den andra ordningens cybernetik. 

Texten är en utveckling, omarbetning och översättning till det svenska av huvudinnehållet i hennes avhandling som ursprungligen skrivits på franska och presenterats vid Universitetet Val de Marne, Paris XII i Frankrike.

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare, belhabib2[at]gmail.com | Läs mer Ingela Bel Habib | Bild: Gerd Altmann, Pixabay.com, CC0 Creative Commons

Ingela Bel-Habib forskar på psykisk ohälsa
Ingela Bel-Habib forskar på psykisk ohälsa. Bildruta från video från kanalen Lönsam mångkultur på YouTube.

Det kinesiska tecknet för kris betyder både hot och möjlighet. Denna betydelse överensstämmer med den senare informationsteorins syn på slumpmässiga störningar eller brus som antingen förstörelse- eller organisationsfaktor för ett självorganiserande system. Detta synsätt skiljer sig från den första ordningens cybernetik, som jämställer hjärnans funktionssätt med en dators och endast ser störningar som något negativt och förstörande.

Enligt den senare informationsteorin eller andra ordningens cybernetik utgör störningar och brus i tillvaron en normal organisationsprincip för alla naturliga system försedda med förmåga till självorganisation och anpassning. Effekterna av brus är ständigt närvarande. Dessa är varken negativa eller positiva i sig, utan är en del av systemets organisation. Det är det självorganiserande systemets reaktion som bestämmer brusets effekt, som antingen behandlas som slumpmässig störning eller organisationsfaktor.

I min skrift tar jag upp förhållandet mellan information och brus i hjärnans/medvetandets intentionala, meningsskapande system och dess relation till hälsa/ohälsa. Detta förhållande handlar om över/underordning.

I den normala organisationen är brus underordnat information. Den psykiska apparaten är ett självorganiserande system som bearbetar, omorganiserar och omvandlar brus och störningar till mening på allt mer komplexa organisationsnivåer i det mänskliga medvetandet.

Vid psykisk ohälsa är förhållandet det motsatta, det vill säga att information, mening underordnas brus. Om strömmen av brus inte kan omorganiseras och integreras på högre nivå i medvetandet, uppstår andra organisationsformer med lägre komplexitet, som psykisk sjukdom eller depression.


Enligt min hypotes uppstår således psykisk ohälsa till följd av bristande förmåga att positivt integrera och skapa mening av tillvarons störningar och brus i hjärnan/medvetandet, vilket kan leda till gradvis förstörelse och upplösning av den psykiska organismen, där mening och strukturerad information blir till brus.


I skriften föreslår jag en modell för psykopatologi grundad på teorierna om självorganisation och den andra ordningens cybernetik, med en djupare tillämpning på ett kliniskt fall av schizofreni. Den utgör en utveckling, omarbetning och översättning till svenska av huvudinnehållet i min avhandling, som ursprungligen skrivits på franska och presenterats vid Universitetet Val de Marne, Paris XII i Frankrike.

Ladda ner hela dokumentet på 57 sidor som PDF

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare | Läs mer Ingela Bel Habib