Regeringen presenterar ett nytt “strategiskt” samarbete med Zambia

publicerad 28 juni 2018
- Redaktionen
Zambia - Google Maps
Zambia - Google Maps

Detta är ett pressmeddelande från Regeringen publicerat den 28 juni 2018. Diskutera gärna innehållet i pressmeddelandet och syftena med bidraget. Vad betyder egentligen “stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”? Vad betyder tex: “I genomförandet av strategin ska Sverige även verka för att bygga bredare och mer självbärande relationer mellan länderna, där offentliga och privata aktörer i Sverige och Zambia kan bidra.” NewsVoice hinner inte undersöka detta nu, men du som läsare kan bidra till klarhet. 

Det går inte att kommentera pressmeddelandet på Regeringen.se


Regeringen har idag antagit en ny femårig strategi för utvecklingssamarbetet med Zambia. Med den nya strategin ökar Sverige sitt engagemang inom prioriterade områden som jämställdhet, demokrati, samt miljö och klimat.

Zambia är ett land som präglas av stor ojämlikhet, inte minst mellan landsbygd och stad, liksom mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Andelen av landets befolkning som lever i fattigdom är ca 55 procent, men på landsbygden uppgår siffran till över 75 procent.

“Klimatförändringar och ohållbar naturresursanvändning påverkar den jordbruksberoende fattiga befolkningen särskilt allvarligt, samtidigt som en väl fungerande och hållbar jordbrukssektor är centralt för landets utveckling. Därför ökar Sverige sitt engagemang på området, t.ex. vad gäller klimatsmart jordbruk för att bidra till anpassning till klimatförändringar”, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

I genomförandet av strategin ska Sverige även verka för att bygga bredare och mer självbärande relationer mellan länderna, där offentliga och privata aktörer i Sverige och Zambia kan bidra.

Sverige kommer genom den nya strategin fortsatt verka för ett ökat demokratiskt utrymme, inklusive för det civila samhället och oberoende media, förbättrade förutsättningar för demokratisk samhällsstyrning och ansvarsutkrävande, samt för att motverka korruption.

“Nu ges utökade möjligheter till stöd till bland annat civilsamhällesaktörer, som har en central roll i att främja en demokratisk samhällsutveckling, värna mänskliga rättigheter och verka för ansvarsutkrävande”, säger Isabella Lövin.

Bristande jämställdhet är ett viktigt utvecklingshinder i Zambia. Sverige förstärker därför arbetet för att främja kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt, där det omfattande stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) också spelar en viktig roll.

Den nya strategin omfattar totalt 2,25 miljarder kronor för femårsperioden 2018-2022.

Kontakt

Maud Larsen, pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin tel 072- 452 50 29 e-post till Maud Larsen

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Zambia
 • Tips… 😉

  SwedWatch (2007): Powering the mobile world – Cobalt production for batteries in Congo and Zambia
  https://germanwatch.org/corp/it-cob.pdf

  Ett 15-tal svenska och svenskanknutna företag är etablerade i Zambia. Svenska företagsintressen i landet är framförallt fokuserade på gruvnäring, kommunikation och energi. https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/afrika/zambia/

  Mer intressekontroll:
  https://openaid.se/sv/aid/sweden/zambia/
  https://openaid.se/app/files_mf/1528374410Strategirapport2017ZambiaFINAL.pdf

 • Ursäkta uttrycket, men vad f-n har Sverige med Zambia att göra???? Jag kan tänka mig att detta är första steget till att bilda en “flyktingkorridor” till paradiset Sverige. Skit i pass, ålder m.m, de är ju fattiga, och vi har ju aldrig sinande resurser att erbjuda världens fattiga människor…..

 • Eftersom Sverige snart också är som ett utvecklingsland i tredje världen kan vi då utveckla ett gemensamt utvecklingssamarbete ut en och samma utgångspunkt. Det blir ju skitbra. För Sverige/Zambia i tiden.

 • Vi ska inte hålla på och yttra oss, lägga oss i eller ta ansvar andra länders befolkningar, dess utveckling eller angelägenheter. inte på något sätt eller vis! Denna arrogans riktat mot folket samt hejdlösa frikostighet med dess skattepengar är fullkomligt vidrig! Och den korrumperande instansen SIDA borde väl avvecklas för länge länge sedan med tanke på de skandaler vilka uppdagats över åren? Men nej.

  Hela världen skrattar åt Sverige och svenskarnas naivitet. Speciellt dom som kommer hit.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *