Sverigebilden, svensk vapenexport och utrikespolitik – Finn fem fel

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 18 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Bildruta från säljfilm för JAS Gripen. Faksimil: Saab.com
ArcanumSkolan

Artikel om svensk vapenhandel - Bild: Skärmdump från Forskning.se
Artikel om svensk vapenhandel – Bild: Skärmdump från Forskning.se

GRANSKNING. Göteborgs universitet skriver i artikeln: “Vapenaffärer är själva kärnan i svensk utrikespolitik” att svensk idealism, mänskliga rättigheter, bilden av det neutrala Sverige och andra ”mjuka” faktorer är avgörande vid svensk vapenförsäljning.

Uppfattningarna baseras på en studie utförd av forskaren Wayne Stephen Coetzee som har utgångspunkt i Sydafrikaaffären 1999.

Eftersom bilden i artikeln av svensk vapenexport är odelat positiv och ber vi NewsVoice professionella läsare att försöka finna fem fel i denna bild av svensk vapenexport. 

Text: NewsVoice | Publicist: Forskning.se med lokal hos Vetenskapsrådet publicerar resultat från offentligt finansierad forskning. Bakom sajten finns svenska lärosäten och en grupp forskningsaktörer

Efter ett mångårigt stöd till anti-apartheidrörelsen kunde Sverige 1999 sluta avtal om försäljning av Jas Gripen till Sydafrika, enligt artikeln på Forskning.se.

Wayne Stephen Coetzee - Pressfoto GU-se.academia.edu
Wayne Stephen Coetzee (1984-) – Pressfoto GU-se.academia.edu

“Sydafrikaaffären är ett exempel på hur svensk vapenindustri ändrade strategi efter kalla kriget. Intressena sammanföll med Sveriges förändrade utrikespolitik, med ett större fokus på globala Syd – länder i Latinamerika, Afrika och delar av Asien. Idag är export av flyg, ubåtar och liknande större vapensystem själva kärnan i såväl utrikespolitiken som varumärket Sverige i stort”, säger Wayne Stephen Coetzee.

Coetzee menar att Sverige lyckades med vapenaffären med Sydafrika pga ett tidigare stort stöd till ANC, för att Sverige uppfattats som en neutral aktör under det första kalla kriget, för att Sverige betraktades som en tung aktör inom internationellt utvecklingssamarbete och för att Sverige stod upp för de fattigas rättigheter.

Artikeln som är skriven () av (eller för) Göteborgs universitet uppger:

“Den här bilden är avgörande för hur Sverige lyckas med liknande affärer i andra delar av världen. Därför följer det också med så mycket mer än själva vapensystemet; ett helt paket av industriellt samarbete, stöd till fattigdomsbekämpning, myndighetsutveckling och liknande.”

“Inom en elit av industriledare och politiker finns det ett stöd för att vapenindustrin och vapenhandeln är bra för landet. Det har att göra med hur viktig vapenexporten är för svenskt näringsliv i stort och för varumärket Sverige.”

“Efter Sydafrika har Brasilien köpt JAS-Gripen. Nu siktar Sverige in sig på Indien och andra stora marknader i globala Syd”, säger Coetzee.

Wayne Stephen Coetzee drar slutsatsen att vapenindustrin har större betydelse för svenska handelsstrategiska satsningar ute i världen än för industrins betydelse för svensk militär säkerhet.

NewsVoice uppmanar dig som läsare att granska studien och den bild av svensk vapenexport som Göteborgs universitet förmedlar med sin artikel. Finns det fem fel eller är universitets och forskarens bild av Sverige som vapenexportör korrekt? Använd kommentarsfältet nedan eller skicka in en debattartikel. 

Stödfrågor

 • Finns det faktorer som är utelämnade i artikeln från Göteborgs universitet?
 • Är och var Sverige neutralt under det första respektive det pågående kalla kriget?
 • Vilka aktörer “bestämmer” bilden av svensk vapenexport?
 • Hur har ett svenskt stöd till fattigdomsbekämpning artat sig i Sydafrika?
 • Hur stort var det svenska stödet till Sydafrika i jämförelse med kostnaden för det svenska vapensystemet, pengar som togs från Sydafrikas statskassa?
 • Hur har Sverige stått upp för de fattigas rättigheter i Sydafrika? Har tex de fattiga fått tillbaka sin mark som vita kolonisatörer stal från landets ursprungsbefolkning? Markfrågan är en av de viktigaste aspekterna för många fattiga i Afrika.

Underlag

Text: NewsVoice

En annan säljfilm för svensk vapenexport

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Thanks for a swift answer, Wayne. It will be a pleasure to meet you then at the Göteborg Book Fair and discuss, let me come back to you on how to arrange that. It will be a true pleasure to read your dissertation in the short term.

  As for now, reading you here, it looks like the press release does not reflect your own scientific approach, as I hinted. Yes, I know that Swedes internationally are supposed to have just one idea, approach or argument at the time. And partly such interpretation is derived from a national behaviour seeking consensus, avoiding open confrontations or clashes.

  I agree that this sadly is a reality on many culture pages (“Kultur”) in Swedish mainstream media. Journalists and scientists work on different levels and separated timing, but both categories strive to establish facts based on objective approaches.

  Evidently, I have no problem with a political scientist wishing to understand how “soft” values are used to sell arms. On the contrary, the subject per se is thrilling!

 • Dear Lars,

  Thank you for your detailed comment. Before I address the various issues you raised let me start with saying that I will gladly debate the issue with you at the Book Fair in September – thank you for the kind invitation. Now, to the issues:

  (1) I am very familiar with Resare’s work, and I also had the pleasure of meeting with him to discuss the topic.

  (2) I am not surprised at all with Swedish journalists’ interests in the topic, however, there are some key aspects to clarify: nowhere in the book do I suggest that Swedish arms trade is (in any way) positive. My study focuses on ideals and interests in Swedish foreign policy in order to explain conventional arms trade (with South Africa being used as a case study to illuminate this issue). Moreover, the human rights matter in the press release is taken out of context because I actually dedicate a large portion of the book to discuss the criticisms, pitfalls and paradoxes of Swedish arms trade – especially to countries like South Africa.

  (3) As a political scientist I approached this study in a scientific manner in order to understand and ultimately explain the strategic nature of the political economy of arms trade in the context of foreign policy. I do not use a critical analysis, but rather take a step back in order to analyse the strategic interrelation between ideals and interests and how that shapes foreign policy behaviour as it relates to arms trade. This approach, it seems, is problematic in many Swedish circles.

  I might be wrong but the assumption I have been confronted with is the following: if you do no condemn the arms industry then you are somehow a mouthpiece for them. Such an assumption, in my opinion, is problematic for those of us who are interested in the social scientific and theoretical issues underlying such behaviour.

  I will be in contact with you via email regarding the thesis and other matters.

  Mvh,
  Wayne

 • Dear Wayne, I am not the author of the piece commenting on your doctoral thesis, but besides writing fiction, I also write about “deadly serious” issues such as Swedish arms deals, in particular the recent Gripen NG deal in Brazil.

  Specifically on South Africa, my journalist colleague Nils Resare (you are of course familiar with his investigative book “Mutor, makt och bistånd: JAS och Sydafrikaaffären”, Natur & Kultur 2011) shares in fact what seems to be the main argument which triggered your thesis, i.e. that Swedish international development policies, among other soft factors, were paramount for achieving the Gripen deal in South Africa (thanks also to extremely good political party and union relations with the ANC).

  Very well, nothing new here. Please send my your thesis in PDF, I shall be happy to read and review it (larsamber47@gmail.com). In the meanwhile, do allow me, though, a couple of remarks.

  You should not be surprised that independent journalists use a press release to ignite further debate on a very sensible national issue, where industry and government agencies have been engaged for years in massive propaganda to sell the (in my opinion, false) idea that Swedish arms export contribute directly to a lot of new jobs and increased prosperity abroad (and even more social welfare in poorer countries).

  The release in question appears to highlight, contrary to Resare, positive aspects of Swedish arms deals in your thesis, through the South African case study, among others. Is the release based on a misunderstanding?

  I am presently in Brazil, but if you accept the invitation I would be very glad to debate this issue with you at the Göteborg Book Fair in September, which I will attend.

 • såvitt jag kan se gynnar dessa affärer till 90% Investor och dess ägare.
  Sverige är en fasad att hålla sig bakom, för att slippa bli belyst för vad man egentligen
  står för.
  Ur etisk synvinkel är detta förkastligt.
  Sverige är ett land som de facto uppmanar till krig genom en stark vapenförsäljning.

 • Here’s a kind piece of advice for the journalist who wrote this article. Tip 1: before you write an article based on a complex issue such as arms trade and foreign policy why not contact the author directly (i.e., me) and get the story from the original source. Tip 2: don’t run a main page article based on a vague press release. Again, rather contact the author so that you can get the full picture. Press releases are usually thin on complexity and nuance. Tip 3: read the book before you write the article. The 5 points you highlighted in the article are discussed and unpacked at length in the book. Just some advice…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *