USA planerar sjösätta militär rymdflotta – US Space Force

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Rymdkapseln Gemini 12. Foto: NASA, CC BY 2.0

USA planerar att sjösätta US Space Force en militär rymdflotta. “We must have American dominance in space”, uppger Donald Trump i ett uttalande från, enligt Vita Huset. En amerikansk rymdflotta ska dock redan ha funnits i många år, uppger “insiders” som deltagit som talare på konferensen Secret Space Program.

Text: Torbjörn Sassersson | Fotot i förhandsvisningen av denna artikel är på rymdkapseln Gemini 12. Foto: NASA, CC BY 2.0

Donald Trump har gett det amerikanska försvarsdepartementet i uppgift att skapa US Space Force. Trump sa igår under ett möte med “National Space Council” bland annat följande:

“When it comes to defending America, it is not enough to merely have an American presence in space.  We must have American dominance in space.  So important.

Very importantly, I’m here by directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a space force as the sixth branch of the armed forces. That’s a big statement.

We are going to have the Air Force and we are going to have the Space Force — separate but equal.  It is going to be something.  So important.” – Remarks by President Trump at a Meeting with the National Space Council and Signing of Space Policy Directive-3

“Full spectrum dominance”

Det verkar som om trump syftar på doktrinen “Joint Vision 2020” och målsättningen med amerikansk så kallad “full spectrum dominance”.

“Full-spectrum dominance is a military concept whereby a joint military structure achieves control over all elements of the battlespace using land, air, maritime and space based assets.”

“Full spectrum dominance includes the physical battlespace; air, surface and sub-surface as well as the electromagnetic spectrum and information space. Control implies that freedom of opposition force assets to exploit the battlespace is wholly constrained.”

US Defence.gov: ”Full-spectrum dominance is the key term in ”Joint Vision 2020″ the blueprint DoD will follow in the future””Joint Vision 2020 Emphasizes Full-spectrum Dominance”

“Insiders” uppger samtidigt att det redan funnits ett amerikanskt militärt rymdprogram sedan 1960-talet. I en artikel i DN konstateras att de flesta astronauterna i Apolloprogrammet var amerikanska stridspiloter.

I videon nedan finns klipp från presentationen av konferensen Secret Space Program. Där framgår att dessa individer diskuterar USA:s påstått icke offentliga rymdprogram.

NewsVoice skrev 2012 om hackaren Gary McKinnon som säger sig ha funnit bevis för en amerikansk militär rymdflotta redan år 2002 när han hackade ”United States Space Command” och servrar i “byggnad 8” hos NASA. Han uppgav att han såg foton på superteknologi i omlopp runt jorden, att han kunde läsa “fleet to fleet communications” och se listor på ”non-terrestrial officers”.

BBC meddelade 2012 att Gary McKinnon inte skulle åtalas i Storbritannien som vägrat överlämna honom till USA:s myndigheter vilka hotat med att sätta honom i fängelse i 60 år på Guantanamo Bay. Storbritanniens dåvarande inrikesminister Theresa May meddelade i oktober 2012 att McKinnon inte ska utlämnas. Han åtalades inte heller i Storbritannien tack vare en Aspbergerdiagnos, enligt bla BBC.

Läs mer: Hackern Gary McKinnon slipper straff – fann han bevis på amerikansk militär rymdflotta?

Annat som tyder på att USA redan har ett militärt rymdprogram är Ronald Reagans tal från mitten på 80-talet, om hur USA skulle bygga upp ett militärt rymdförsvar kallat SDI (The Strategic Defense Initiative).

Om de nya planerna sjösätts kommer USA att skapa ett “nytt” US Space Force som i så fall blir USA:s sjätte försvarsgren vid sidan av: US Navy, US Air Force, US Marine Corps, US Army och US Coast Guard.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Lästips

  DefenseNews.com (22 Jan 2020): “Japan reveals plan for space defense unit”

  “Japanese Prime Minister Shinzo Abe said Monday his country will form a space defense unit to protect itself from potential threats as rivals develop missiles and other technology, noting that the new unit will work closely with its American counterpart recently launched by President Donald Trump.”

  https://www.defensenews.com/space/2020/01/21/japan-reveals-plan-for-space-defense-unit/

 • Varje ord har visst betydelse för samtalet. Annars ser man inte när man snubblar och faller. Den amerikanske professorn Joost Meerloo publicerade 1956 en av de första protesterna emot vad som hade inletts. I boken “The Rape of the Mind” uttryckte han: “The fact that it is technically possible to bring the human mind into a condition of enslavement and submission has tremendous political implications for what is going on at this moment in the world…” Han tillade att så länge slaget om mental frihet står måste vi vara oförsonliga emot de som står på den andra sidan. Samma år publicerade den vetenskapliga tidskriften “Science” sin första stora artikel om hjärnkontroll (30.11. 1956) där professor Carl Rogers skrev: ”Of all the dictatorships, espoused by utopists, this is the most profound, and incipient dictators might well find in this utopia a guidebook of political practice…” Nu verkar manipulering av vissa människors hjärnor gått så långt att de kämpar för våldtäktsmannens rätt att få förslava dem. Eller förstår dom inte vad EU-rådet menar med:

  “How far can ICT implants give an individual, or a group, specific capabilities that could become a threat to society?… implants used for changing the identity, memory, self-perception and perception of others should be forbidden… How far should we be subject to the control of such devices or by other people using these devices?” Det krävs någorlunda läskunnighet för att inse vad som sägs. Eller vad ser man från professor Westerholms ord 1986: ”…I grunden handlar det här om en politisk process. Det är ett interagerande mellan medborgarna och de institutioner som samhället har byggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsynsmyndigheter. Det är en interaktion. Vi har egentligen tre olika roller. Vi har de som gör forskningen, det är forskarna. Sedan har vi de som forskningen utförs på. Det är subjekten eller medborgarna. Därefter har vi den tredje gruppen, som vi kan kalla för grindvakterna, de som ser till att det så att säga läggs upp spärrar på vägen så att det inte går för tokigt.”

  Det ser ut som vi i debatten talar två språk. Ett där skeppsbrutna akterseglade vikingar tillber fantasier om UFOs och andra mer sansade talar i gåtor om motmakt – där Ale påstår sig inte se de klara orden och därför av något inre tvång måste ifrågasätta dem. Han säger att den seende inte är en auktoritet i den blindes värld och fortsätter med att påstå att det är tvärtom och virrar in sig i millimeteruträkningar. Visst kan jag visa på det mikrochippet som Ale talar om – och om han själv vill förstå det, hur det är kopplat till alla nervceller. Men det är inte vad det handlar om. Jag talar inte om celler utan om styrning av viljan, av tankar, av självuppfattning, av aggression och av förstånd, det som EU-rådet tar upp – börja där med det första steget till insikt.

  Det är precis 50 år sedan “New York Times Magazine” (7.7.1968) publiserade artikeln “That Odd Chemical Complex – The Mind” där en hjärnforskare sade: ”Who is to decide what will be the effects upon our society of either increasing the I.Q. level of all men, or of increasing the distance between the brighter and the duller?” “New York Times” avslutade artikeln med den självklara förutsägelsen: ”Uncontrolled, the results of brain research could raise problems more harrowingly difficult than the ones that began with Hiroshima. They will within a very few years, face all citizens with decisions of almost unbelievable complexity.” Det var där vi stod för 50 år sedan. Nu kan vi se följder.

  Det är inte jag som är obildad, har dålig förståelse om det jag tar upp eller lever med fantasier om vad jag själv eller ni andra har till livsomständigheter. Att oförstånd existerar till en grad där både bildade och andra förlorat sin förmåga att förstå, att ingen debatt uppstått om historiens största hot och att människor frivilligt gör allt för att inget se, det har en ännu okänd orsak. I alla fall för de som ännu inte fattat något. Är det inte självklart att vi måste inse något något nytt? Låt oss gemensamt skapa förutsättningar för en debatt om samhällets viktigaste fråga. EU-rådet kallade den för mänsklighetens förvandling och den övergår stort betydelsen av partivalet 2018.

  Det här var min avslutande kommentar. Låt oss fortsätta debatten med artiklar som ger klarhet att vi därmed får en mer allmän kunskap, en bredare samhällsdebatt och kan klara av att förändra maktförhållandena av dessa system som går in i våra hjärnor. vilket också statliga utredningar vidimerar.

 • Huruvida jag tvivlar eller ej, är inte av betydelse för samtalet, för det som drabbat Herr Naeslund personligen kan mycket väl vara sant, men det stärker inte hans tes, alls, nämligen att alla är uppkopplade: ”beror det på att jag är uppkopplad och Robert Naeslund inte är det”? Nej, vi båda är uppkopplade till radiosystemen. Sedan är ju frågan vad superdatorn väljer att göra. Men Ale verkar ju klok och kunna ifrågasätta makten att det nog bara är vår kunskap om ämnet som gör skillnad”.

  De är här jag inte hänger med länge. För vore vi alla uppkopplade, så skulle “superdatorn” inte välja att Herr Naeslund gick ut offentligt och vittna om det, om nu en “superdatorn” har fria val? I Naeslunds värld är alla uppkopplade, för då blir han ju inte ensam.

  Jag roande mig med att göra en lite efterforskningar dels hur nervceller fungerar i sin kommunikation samt dels hur detta med tele- och radioteknik och hur dator egentligen furnerar i sin kommunikation. För det första kan inte nervceller fungera genom att arbeta så att säga baklänges. För det andra så de nervceller som har hand om signalerna från ögat kan inte hantera signaler för lukt och ljud.

  I en dator arbetar flera av varandra oberoende seriella förbindelsen som består av dataledningar, signalledningar, adressledningar samt spänningsledningar som kallas databuss – vilka är förbundna parallellt med varandra. Dataledningarnas överför data. Signalledningarna skickar kontrollsignaler. Adressledningarna adresserar data till rätt enhet eller underenhet. Bussrna är alltså själva kopplingarna och förbindelselänkarna mellan de olika enheterna till centralkortet eller modekortet. Spänningsledningarna är själva energikälla för enheterna som kopplas på bussen: alltså adressbuss, styrbuss samt databussar. Nervcellerna från ögat är inget annat än, en massiv parallell buss. Det gör att mikrochippet måste koppla trådar till alla nervceller som går från ögat till hjärnan.

  Vidare för att en antenn ska fungera måste radions jord vara frikopplad från antennen. Radions 220-volt koppling skapar en jord som inte är kopplad till antennen. Då kan radion mäta spännings differensen mellan sin egen jord och en arm. Ett mikrochipp som är inopererad i t ex en arm har därför armen som jord. Därför kan din arm inte agera antenn.

  Så detta med att på distans via en dator sända signaler av lukt, smak och röster in synnerven; då måste mikrochippet vara kopplat till alla nervceller. Ögat är här själva porten in i hjärnan och ögat är en del av hjärnan och därför enda vägen in. Så de kan inte komma i närheten ens. En cell är ca 10 mikrometer, så ett 5 mikromillimeter litet chipp som då har alla databussar kopplade till alla nervceller? Visa gärna detta mikrochipp samt förklara hur det är kopplat till alla nervceller, så ska jag be om ursäkt för min skepsis.

 • Robert Naeslund nämner “den elektroniska krigföringen som också inkräktar i människors hjärnor”. Kanske bör vi vara lite uppmärksamma på vilka sinnesintryck och bilder som plötsligt kan tränga sig på allt eftersom valet närmar sig. Vad händer om vi, som kollektiv, medvetet skulle skicka tillbaka motbilder av något slag in i systemet. Kan man skicka “virus” i form av bilder på rostiga satelliter som fragmenteras och andra revolutionära bilder av olika (onämnbara) slag för att skada systemet? Där det finns makt finns det också motmakt.

 • Sedan jag läste om det här kollade jag upp med en bok som Naeslund refererat till. Där skriver professor Nils Uddenberg i Prometheus och Dryaden (1990):

  ”Tekniken tränger in på det intimaste och personligaste av alla områden: den egna kroppen” och uttryckte: “Demokratin i det biologiska samhället, liksom i varje annat högteknologiskt samhälle förutsätter att många människor är medvetna om teknikens möjligheter… Att sprida kunskap är lösningen på det biologiska samhällets demokratiproblem.”

  Han lade till självklarheten: ”I ett högteknologiskt samhälle är en öppen debatt om nya tekniker en förutsättning för demokratin.” Det är nog den som behövs för att skingra dimmorna.

 • Visst stämmer antagandet som Ale gör. Det finns speciella orsaker till att jag kan komma ut med det jag gör. Men jag har gått igenom mycket och fått betala stort för det. I det bistånd som jag lyckades få från ledande personer inom samhället har man lyckats att reglera det jag utsätts för. Det är grunden för att jag, så här långt i alla fall, har klarat mig. Ale skriver att det är bra att det kommer fram och att vi har en öppen debatt. Visst, om vi nu skall se hjärnan som det viktigaste vi har så borde vi inleda publiciteten här på NewsVoice, att den sedan skall spridas till övrig media.

  Det finns inte ett mer avgörande ämne att ta upp till debatt eftersom det omskapar både maktpositioner inom staten och människors uppfattningar. Det har uttryckts i både svenska och amerikanska statliga dokument och ledande svenska professorer har tagit upp den dolda maktens politik, att ”omintetgöra demokratiska beslut om dessa inte passar dem”. Ämnet med hjärnan är sedan flera årtionden ett befolkningsprojekt som inte är menat att någon skall avslöja. Redan på 1980-talet tog generaldirektör Jan Freese upp biologernas medverkan i att framställa DNA-chip för våra hjärnor. Men innan dess hade man haft elektroder, minitransmitters och radiosubstanser. Dessa som kunde uppblandas med medicinprodukter, dentala material och sjukvårdens injektioner. Karolinska Institutet producerade något som kallades för radioärtor som spreds ut på sjukhusen redan i slutet av 1950-talet. Jag inplanterades på Södersjukhuset 1967. Allt vad jag utsatts för styrks av professorer. Det som Ale nämner att han är övertygad om, ”försök och experiment” hade inletts på nyfödda bebisar 1948 av Sveriges då mest kända barnläkare, som inplacerade elektroder i hjärnor och sedan utnyttjade barnen i livslånga sjukdomsskapande experiment. Även det kan ges sina fakta. Jovisst har dessa herrar ombesörjt ett sofistikerat hemlighetsmakeri kring sin handel och vandel, som Ale skriver. Här finns ett ämne som inte bara kommer förändra förståelsen för vissa yrkesgrupper utan också för vår nuvarande demokrati. EU-rådet liksom den franska bioetiska kommissionen menade att det är genom hjärnkontroll man sprider rasistiska uppfattningar i människor. I Sverige är det sekretesskyddade institutioner som FOI, SÄPO och Försvarsdepartementet som handhar dessa system.
  Vid några tillfällen skriver Ale om sitt tvivel, jag vet inte om det är mitt fall eller ämnet i stort, men han undrar ”beror det på att jag är uppkopplad och Robert Naeslund inte är det”? Nej, vi båda är uppkopplade till radiosystemen. Sedan är ju frågan vad superdatorn väljer att göra. Men Ale verkar ju klok och kunna ifrågasätta makten att det nog bara är vår kunskap om ämnet som gör skillnad.

  Ale skriver att han har några undringar och för fram den repressiva makten i fallen med Snowden och Assange och att man därmed borde täppa till truten på mig. Jovisst är det så när det handlar om vad man gör när man skall försvara en av världens största hemligheter. Jag har ju hållit på länge. Det var för ca 15 år sedan vi skulle ut med det här i TV. Det var jag och två andra, dr Erland Goldman som skulle föra ut hemligheten (han hade tidigare varit delaktig i mitt arbete) och Danne Lindhe som var fotograf på STV och höll i alla kontakter. Vi hade ett möte i juni 2002 om det här, jag skulle resa till Tyskland en dag senare och vi skulle fortsätta planeringen när jag kom hem 2 veckor senare. Men då var dr Goldman redan död. Det tog bara 5 dagar innan hans hjärta upphörde att fungera, under sömnen. Hans kvinna som upptäckte situationen på morgonen ringde ambulans och man lade honom i respirator. Men tyvärr hade syrebristen förstört hjärnan. Han hade ju inga hjärtproblem så familjen bad om en obduktion och det resultatet kunde bara konstatera att det inte fanns någon orsak till hjärtat hade slutat slå. Året därpå dog Danne under en operation på Karolinska.

  Jag själv då? En säkerhetstjänst tog mig, sövde ner mig, spände fast mina armar, ben och huvud vid en sjukhussäng. Därefter öppnade man mitt pannben, bände upp det med ett instrument, sedan lät man mig vakna att jag blev medveten om allt som skulle ske. Det stod en man framför mig med något som liknade ett brännjärn, ett sånt som man förr i tiden brännmärkte djur med. Det här verkade också vara upphettat. Efter ett tag tryckte han in det i hjärnan och jag föll in i medvetslöshet. När jag efter ca 10 timmar vaknade upp är min första tanke att jag måste bevisa det här. Så jag tar mig till ett röntgenavdelningen på ett sjukhus och förklarar vad som hänt. Radiologen gör en serie bilder där man tydligt ser det brännskadade området i hjärnan. Men det räckte inte med det. I brännskadan hade man också inbäddat en svampformad transmitter och den syns lika klart för den som vill se. Efter ett antal år kunde jag befria mig och konstatera att den transmitter man inplanterat var tillverkad av medicinföretaget Dow-Corning i USA och kallades för ”Epidural Peg Electrode”. Men regeringen, både statsministern och justitieministern vägrade ge mig support till sjukhusvård för att se över skadan och avlägsna transmittern trots att utländska sjukhus hade verifierat allt i utlåtanden. Läkarna har inte kurage att agera när man förstår att det är en uppgörelse där säkerhetstjänster är inblandade.

  För att vi som nu är inblandade i den här saken inte skall gå samma öde till mötes som skett tidigare, är förutsättningen att det finns vetskap om både ämnet och hur man under ett halvt århundrade lyckats med sina olika metoder, att hålla den viktigaste frågan undan publicitet. Det är våra hjärnor det handlar om och allt det som jag fört fram om experiment med nyfödda, inplanterade transmitters, beteendeteknologi som en grund till samhällsförändring och befolkningsprojekt kan styrkas med statliga dokument och från professorers böcker. Frågan är vem skall hjärnan tillhöra? Den som lever med den i sitt huvud eller staten? Låt oss inleda publiciteten och jag kan ge alla fakta till mitt eget fall – och hur man genomfört ett nationellt maktprojekt i det dolda.

 • Jag är övertygad om att dylika försök och experiment har gjorts och även nu drivs på hög nivå inom det militär industriella komplexet. Bra att detta kommer fram samt att vi har en öppen debatt. Dessa herrar har säkerligen ombesörjt ett sofistikerat hemlighetsmakeri kring sin vandel och handel. Vi har ju alla sett vad som hänt Snowden och Julian Assange samt andra viselblåsare, hur repressiv makten agerat när pinsamma avslöjanden läckt ut. Därför har jag några undringar. Har genom årens lopp läst det mesta av vad som Robert Naeslund skrivit – och det är åtskilligt det. I början hade jag ett öppet sinne och försökte så att säga sätta mig i hans ställe – om det vore jag som drabbats för att efter hand bli mer och mer skeptisk. Robert Naeslund är en skicklig marknadsförare samt bra på att skapa uppmärksamhet runt sin person.

  Jag som då är tveksam, och inte alls lika säker som Robert Naeslund är på sin sak, beror det i så fall på att jag är uppkopplad och Robert Naeslund inte är det? Vore det inte mer troligt att om nu Robert Naeslund sitter på avslöjanden av denna dignitet; varför är han då inte själv under kontroll? Hur kan dem som rattar systemet tillåta att han får härja fritt? Vore det inte ett hot mot dem själva? Borde dem inte av ren självbevarelsedrift sett till att täppa till truten på självaste ambassadören för folkets opposition mot global hjärnkontroll?

 • Det sista inlägget från mig om kombinationen rymdsystem och hjärnteknologi.

  När det handlar om rymdsystem för krigföring och kontroll av mänskliga aktiviteter på jorden är det ett av de mest sekretessbelagda områden höga militärer och stormakter råder över. Det är en maktfaktor där man osynligt kan spionera, döda, förändra klimat, skördar och mentala funktioner. Även koppla in sig att uppleva vilken person man önskar från individens eget liv och inre upplevelser. När den amerikanske politikern Dennis Kucinich 2001 avslöjade:

  “Through the land-based, sea-based, or space-based systems using radiation, electromagnetic…or other energies directed at individual persons or, targeted population for the purpose of information war, mood management, or mind control of such persons or population” hade det gått fem år sedan USA introducerat “Information Operations: A New War Fighting Capability”.

  Den utgavs i augusti 1996 av Department of Defense School och som de förklarade, var utförd i enlighet med direktiven från the Chief of Staff of the Air Force för att utvärdera de teknologier man behövde för att behålla sin position som den dominerande militära makten även i framtiden.

  Vissa delar av det dokumentet tog upp hjärna-datortekniken som kallades en interaktion mellan informationskällor och superdatorer med vilka de själva kan interagera, anknyta sina hjärnor, som man kallade en “mental visualisation based upon the user’s request”. Därigenom har man en obegränsad information av vad som händer på jorden. Man skrev att:

  “…mini-satellites will provide coverage of the entire world in every spectrum” och gav exempel om att kontrollanter kan anknyta sina egna hjärnor och skåda in i vad andra gör, ser, planerar vilket man beskrev med uttrycket ” the ultimate virtual trip”.

  Under rubriken “The implanted microscopic brain chip performs two functions” förklarade man att:

  “First it links the individual to the human-computer system, creating a seamless interface between the user and the information resources. In essence, the chip relays the processed information from the HC to the user. Second, the chip creates a computer-generated mental visualization based upon the user’s request…
  The human-computer systems integration is a vital lead in the final technological area. Human systems and biotechnology offer the potential to create a seamless flow of information between human and computer. By exploiting the human cognitive process, the information can be tailored to present precisely what is needed.”

  Det är samma egenskaper som finns i det svenska systemet FOI har. Det går under beteckningen Människa-System-Interaktion där man förklarar sina unika möjligheter om att förändra människors beteenden och styra kognitiva funktioner. US Air Force gick vidare i sina förklaringar om att koppla in hjärnan till uppdaterad kontroll:

  “The first is understanding information flowing to and from the brain. The second is how to present the data using visual-imaging techniques. Mastering these technologies will allow users to select information for direct input into their brains.”

  Därefter gick man över till att beskriva systemen som en konstellation av satelliter med resurser att motta alla former av information:

  ”The Human-Computer System is a constellation of integration or “smart” satellites that can receive all-sources information. Within the human-computer system, resident intelligent software will run decision support tools, correlate and fuse data into useful information.”

  När man skriver om att motta alla sorters information innebär det allt från email, mobilsamtal, transaktioner, till väderlek, skördar, jordbävningar och även kärnvapentester, generalstabers planering och politiska förändringar. Man kan också koppla ihop sig med människor som är helt omedvetna om att de bär omkring på ett satellitbaserat hjärnspöke i sitt inre. Man satte upp 2015 som det år innan rymdsystemen hade en total kontroll över allt på Jorden:

  “Communication capacity will peak when the entire globe is accessible at all times and there is absolutely no restriction on the size or type of transmission available to the customer… Collection development should continue to grow until about 2015, when the complete link between the small satellites and the permanent constellations should be seamless… Computing power will continue to grow in capacity, doubling every 18 months for the new term.”

  Målinriktningen är ju inte försvar utan anfall. Det kan man inse från nästa stycke där kontinenten USA utgör en militär plattform för angrepp överallt i världen. De operationer man talar om som styrda direkt från hemlandets plattform är dagens drönare.

  ”US aerospace forces must be prepared to fight or to conduct mobility or special operations anywhere in the world on extremely short notice although some of these operations may be staged directly from the continental United States.”

  När man hör talas om att försvaret använder cyberteknik har det inget att göra med PCs eller hacking utan mycket mer att med fjärrkontroll komma in på andra nationers områden med elektromagnetiska fält som kan överföra information till det egna landets superdatorer. Det var vad Air Force-rapporten menade med,

  ”At all levels, the Cyber situation gives decisionmakers and analysts the ability to coordinate, respond, and executive battlespace operations.”

  Det är också verksamheter som den svenska militären använder. När Sveriges mesta militär, generalen och hjärnprofessorn Bo Rybeck tillträdde sin befattning som chef för FOA 1985 sade han i en intervju om sina krigsplaner:

  ”Bland aktuella arbetsuppgifter väntar nu intensivare satsningar på informationsteknologi, det som går under beteckningen C31. Det handlar om avancerad elektronisk krigföring.”

  Det tillhör den nya elektroniska krigföringen som också inkräktar i människors hjärnor. Nu deklarerar FOI i sin verksamhetsrapport:

  ”Verksamheten inom totalförsvaret innebär ofta stora fysiska belastningar på människor med risk för allvarliga skador.”

  Det handlar om att sortera ut de man inte gillar. När general Rybeck pensionerades tog han jobbet med sig hem och bildade Bo Rybeck Brainresearch och Hibernon hjärnforskning med central i en av Stockholms elegantaste villor på Skinnarviksringen på Söder.

 • Robert Naeslund, Du ska ha tack för det Du skriver i ämnet, detta är så skrämmande, man har svårt att ta in det…Likaså som jag menar, att politiker och regeringar säkert vet mycket väl vad som försegår, gör ju att vi måste gå på djupet med detta ämne. Eftersom det har pågått från “förr till nu”, så är ju mörkläggningen “duktigt gjord”… Man kan ju dra paralleller med den skadliga strålningen från vår trådlösa teknik, den hamnar ju också under mörkläggning…

 • Det som Robert Naeslund tar upp tillhör det mest sensationella jag hört! Har staten utvecklat hjärnkontroll och beteendeteknik för att förändra våra hjärnfunktioner? Han använder citat som verkar vara fakta som går att kontrollera och hänvisar till statliga utredningar. Detta skulle förändra bilden av vårt samhälle och vad som pågår. Det måste komma en uppföljning av ämnet för det tillhör det mest skrämmande.

 • Dessvärre är det den sortens information som Kerstin för fram vilken gjort att ämnet aldrig kommit upp till den debatt det annars skulle fått. Vi lever i nuet och inte på 1960-talet. Protesterna från ledande organisationer och professorer är välformulerade.

  Här kommer ett exempel av den klaraste förklaringen och den kom från EU-kommisionens etikråd 2005. Den handlar inte om förgångna tider, mentalpatienter utan om en politisk planering med hjärn- och beteendeteknologi. Det är vad som måste upp till debatt och det handlar också om din egen hjärna.

  Ethical Aspects of ICT-implants in the Human Body:

  “Brain-computer interface (BCI) or direct brain control: the technologies involved above are communication technologies: they take information from the brain and externalize it… ICT implants in the human body may be considered as a potential risk, or even as a potential threat to human dignity or to other ethical principles… Freedom of researchers may conflict with the obligation to safeguard the health of research subjects. The unrestricted freedom to use ICT implants in ones own body, i.e. the principle of freedom itself might collide with potential negative social effects…

  How far can such implants be a threat to human autonomy particularly when they are implanted in our brains?…

  How far can ICT implants give an individual, or a group, specific capabilities that could become a threat to society? How far should we be subject to the control of such devices or by other people using these devices? How far should we let ICT devices get ’under our skins’?… “

  Det är vad det handlar om och att några flummiga texter om konspirationsteorier kan göra det här ämnet något gott ligger långt från verkligheten. En avgörande del i alla debatter borde vara att man inte tror utan kan styrka vad man påstår.

 • Tack Torbjörn Sassersson, till en mycket intressant artikel…detta ämne är skrämmande ur flera synvinklar…det största är ju hur vi kan bli totalt förslavade med dessa hemska metoder…Tänker mycket på dessa personer som förr varit intagna på våra mentalsjukhus, vad har dom inte fått gå igenom för experiment, visserligen ska man inte anta, men jag har läst artiklar där man här i Sverige gjort implantat under behandlingar, där patienter varit helt ovetande om att de blivit “chippade”…detta gjordes på 60-talet…det finns en bok utav Rauni-Leena Luukanen Kilde, finsk läkare, som heter, BRIGHT LIGHT ON BLACK SHADOWS, däri skriver hon mycket om sådant här som hjärnkontroll…Pia Hellertz har gjort en bra presentation av boken, finns på Pia´s hemsida…Intressant är ju att Sverige är väl framme nu med SAAB`s rymdprogram…det är mycket i görningen som nu kommer till kännedom, för vidare avslöjande för folket.

 • Man måste ställa krav på sig själv och det man påstår om man nu inte skall bli sitt eget hjärnspöke. Det är snart 100 år sedan de amerikanska forskarna Chaffee och Light publicerade sin avhandling ”A method for the remote control of electrical stimulation of the nervous system”, 1934, vilken kom att introducera fjärrkontroll och manipulation av hjärnan. Men det tog ytterligare 14 år innan det kom att deklareras som ett politiskt projekt av professor Norbert Wiener i boken Cybernetics.

  Redan ca 1950 hade säkerhetstjänster och mentalsjukhus internationellt börjat inplantera elektroder I människors hjärnor och den amerikanske professorn John Lilly gav sin protest 1953 och skrev:

  “Dr. Antoine Remond, using our technique in Paris, has demonstrated that this method of stimulation of the brain can be applied to the human without the help of a neurosurgeon. This means that anybody with the proper apparatus can carry this out on a person covertly, with no external signs that electrodes have been used on that person. I feel that if this technique gets into the hands of a secret agency, they could have a total control over a human being and be able to change his beliefs extremely quickly.”

  Några år senare kom en av hans böcker på svenska (Delfinen och människan) där han gav de klara orden:

  ”Med elektrisk stimulering kan man skapa känslor i djur och människa, som om de var mätta när de hungrar, som om de är varma när de fryser, som om de utsätts för sexuella närmanden när de är ensamma… Så gott som hela vårt emotionella liv kan nu helt eller delvis framkallas på konstlad väg.”

  I mitten av 1950-talet hade Science en artikel över 10 sidor om hjärnkontroll där en professor skrev:

  “We can choose to use our growing knowledge to enslave people in ways never dreamed of before, depersonalizing them, controlling them by means so carefully selected that they will perhaps never be aware of their loss of personhood.”

  Vid den tiden hade Pentagon inlett sina samarbeten med sjukhus runt om i världen och ett av deras projekt, vid Gaustads mentalsjukhus i Norge, kom att avslöjas och behandlades senare i den norska statliga utredningen NOU 2003:33. I den gav man exempel av:

  • “Depth-electrographic observations in psychotic patients. A system related to emotion and behaviour” (1958),
  • “Depth recording and electrical stimulation in the human brain – Electrical studies on the unanesthtized brain” (1960),
  • “Intracerebral electrographic in 93 psychotic patients” (1956), “Manipulation of emotions” (1975).

  Det här var en utveckling som pågick runt om i världen där intagna nedsövdes och inplanterades. Situationen var densamma i Sverige. Under de senaste 50 åren har ett stort antal statliga dokument behandlat uppkoppling och kontroll av människors hjärnor som ett statligt etablerat program. 1959 refererade New York Times en forskningskonferens där en professor meddelade:

  “He said his tests would, at first seem to ’support the distasteful conclusion that motion, emotion and behavior can be directed by electrical forces and that animals and humans can be controlled like robots.”

  Alva Myrdal utgav den statliga utredningen Att Välja Framtid 1972 och hon ansåg som många andra att ett missbruk var förestående med övergrepp på människors hjärnor:

  ”… Forskningen inom området hjärnfunktion och beteende syftar i första hand till att klarlägga arten och graden av de förändringar som man kan åstadkomma… samt nya risker för kontroll och modifikation av beteende mot människornas vilja… Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjlighet att skydda sig mot icke-önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet.”

  En annan statlig befattningshavare skrev:

  ”Det hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle att människor skall behöva finna sig i ett sådant integritetsintrång som det kan innebära att – ovetande eller kanske emot sin vilja – tvingas delta i ett forskningsprojekt utan att det finns stöd i lag för ett sådant tvång.”

  KTH-professorn G. Q. Maguire, Jr. föreslog i en avhandling 1990,

  “The purpose is to initiate a discussion of the ethics of implanting computer chips in the brain and to raise some initial ethical and social questions.”

  Det är där vi befinner oss. 1986 höll man en konferens på justitiedepartementet där professor Peter Westerholm avslöjade att man hade byggt upp en statlig organisaton som förhindrade något att komma ut om uppkopplingen av människan till statens superdatorsystem. Det finns mycket att säga om hjärnspöken. Dom är verkliga men har ett annat utseende än vad du antog.

 • Robert Naeslund: Vad ska man tro? En del sant, en del osant. Tror inte på att talet om att elektroniska maniker kan kontrollera människors hjärnor. Det är i min bok ett hjärnspöke. Först måste man förstå hur “the mind” egentligen är sammansatt och konfigurerat samt fungerar eller inte fungerar. Alla våras hjärnor är individuella och så är dess verklighet den också skapar. Vad är det man egentligen påstår att man kontrollerar? Försök att förstå en spiralliknade labyrint i 3D, som ständigt förändras för att den är medveten om sin egen oförmåga att “självförstå” sitt eget nervsystem och dess återpåverkan på sin egen medvetenhet samt omedvetenhet.

  Ta bara en sådan trivial sak att du kan få en människa att tro på i stort sätt vad som helst. Det innebär att medvetandet kan bli vad som helst samt är vad som helst. Möjligen, möjligen kan man åstadkomma irriterande stimuli som genererar en viss respons. Ungefär som ambassadpersonal rapporterar att dem blivit sjuka av främmande ljud.

  https://www.di.se/nyheter/fler-usa-diplomater-sjuka-i-kina-horde-markliga-ljud/

 • Okunskap och missledande information utgör bristen på kunskap om stormakternas rymdsystem. Orsaken är att de tillhör militär sekretess och att man inte vill ha någon öppen debatt om dem. De första dokumenten om att utnyttja satellitbaserade system för kontroll av utvecklingen av livet på jorden kom redan under 1950-talet.

  I Handbook of Telemetry and Remote Control (1967, Library of Congress # 65-24524), kapitlet Space Systems And Telemetry framgår:

  “A review was made 1959-1960 by the Goddard Space Flight Center of the satellite telemetry space system which were then under active development.”

  En av de första tillämpningarna var att via satellit överföra en människas hjärnaktivitet från England till USA i början av 1960-talet. Andra tillämpningar publicerades av New York Times i augusti 1998 under rubriken Our Best Spies are in Space. Artikeln behandlade en spionsatellit för att kontrollera radarstationer, PC-datorer, elektroniska utrustningar och mobiltelefonsamtal. De skrev:

  “En av flera rymdsatelliter använd av det superhemliga National Security Agency för övervakning av allt mellan mobiltelefonsamtal till internationell dataöverföring och nukleära rakettester.”

  Därefter tog man upp en kraschad uppskjutning och skrev: ’Satelliten var avsedd att placeras i en bana över Afrika där den också skulle ha övervakat Mellersta Östern… En av NSA:s potentiella mål skulle varit en satellitserver i Afghanistan, använd för internationell kommunikation av Osama bin Laden…

  Från deras övervakningspositioner i rymden, kan NSA:s lilla flotta av satelliter granska all form av kommunikation. En terrorist förstår inte att hans viskningar i telefonen uppsnappas av antennerna på NSA:s satelliter.’ Man tillade att det inte förändrade något eftersom det fanns andra satelliter uppe för dessa tillämpningar.

  Den absolut bästa förklaringen av rymdsystemen och deras omfattande verksamheter gavs av Kongressens ledamot Dennis Kucinich 2001 där han förklarade att de kunde förstöra skördar, skapa tsunamis, kontrollera människors hjärnor, döda enskilda människor och skada både jonosfären och specifika områden på jorden. Redan 1975 hade USA:s Kongress utfärdat dokumentet Prohibition of Weather Modification as a Weapon of War, men utan resultat. Kucinich tog återigen upp ett krav på förbud av vädermanipulering.

  Men hans lagförslag som önskade förbjuda USA:s inblandning i andra nationers inre angelägenheter (lagförslag H.R. 2977 den 2 okt 2001) fick dras tillbaka efter att den militära kommitteen för internationella relationer förbjudit sekretesskyddade aktiviteter att exponeras i ett lagförslag. Men Kucinich lade ut det på nätet och ett kort utdrag från det följer:

  ”The term ‘exotic systems’ includes weapons designed to damage space or natural eco systems such as the ionosphere and upper atmosphere or climate, weather and tectonic systems with the purpose of inducing damage or destruction upon a target population or region on earth or in space… inflicting death or injury on, or damaging or destroying, a person (or the biological life, bodily health, mental health, or physical and economic well-being of a person.”

  Här finns ett ämne som borde ha en bredare kännedom och få sin debatt. Det finns en hel del viktig information, även där ledande personer tar upp satelliternas egenskaper att styra både inhemska och utländska befolkningars kognitiva funktioner. Satellitsystem kopplade till superdatorer är avsedda för inblandning av livet på jorden.

  Robert Naeslund

 • Detta fanns redan 5 juni, 1992. En video från NASA tagen ombord på rymdskytteln Discory, visar hur ett lysande föremål med hög fart passerar skytteln och hur det plötsligt gör en skarp 90graders gir. delar av en sekund senare kommer en ljusstråle upp från marken och skulle ha träffat föremålet om det inte girat undan.
  Källa: NBCs program “Hard Copy”, 5e juni, 1992 (från boken “close encounters of the fourth kind, the M.I.T. conference” av C D B Bryan, Knopf förlag i USA. sidan 181).
  Således finns detta program redan utvecklat och nu vill man implementera det i full skala, för att huvudsakligen skjuta ner främmande farkoster, s.k. UFOs.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *