Varning – Nu kan du få böter för fortkörning i vägtunnlar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 juni 2018
- NewsVoice redaktion
Södra länken i Stockholm. Foto Mikael Ullén

Trafikverket har de senaste dagarna börjat montera trafiksäkerhetskameror i vägtunnlar i Stockholm och Göteborg. Målet är att minska risken för fortkörning och därmed rädda liv. Du kan bli identifierad även om du kör 200 km/tim. 

Trafikverket förklarar på sin webbplats lite vagt att: “Syftet med kameror i tunnel är inte att bötfälla fortkörare, utan att få trafikanterna att hålla hastighetsgränsen och rädda liv”, men när NewsVoice ringer upp myndigheten medges att kamerorna också kan användas för att bötfälla fortkörare. Det handlar alltså om fartkameror.

“Trafiksäkerhetskamerorna sätts upp i de vägtunnlar som har störst olycksrisk. Utomlands används de för att mäta medelhastighet i vägtunnlar– inte hastighet vid enskild kamera, som vi gör”, säger Eva Lundberg, nationell samordnare på Trafikverket.

Polismyndigheten och Trafikverket sätter i dagarna (11–15 juni) upp trafiksäkerhetskameror i vägtunnlarna: Norra och Södra länken i Stockholm samt i Gnistängs- och Lundbytunneln, i Göteborg. Myndigheterna sätter även upp vägmärken vid infarterna till tunnlarna dvs: hastighetsskylt, kameraskylt och tilläggstavla som talar om hur lång sträckan är som har trafiksäkerhetskameror.

Fartkameror som klarar av att fota extrema fartsyndare

Ny Teknik skriver i en artikel från 2013 att Trafikverket gjorde en upphandling av nya fartkameror som klarar av att “läsa” bokstäverna på minst rad fyra på den provtavla som används av Statens kriminaltekniska laboratorium.

Fartkamera som klarar att läsa rad 5. Foto: Sensys Traffic
Fartkamera som klarar att läsa rad 5. Foto: Sensys Traffic

“I upphandlingen ställde Trafikverket därför kravet att minst den fjärde raden uppifrån skulle gå att läsa på bilderna, när bilen kom körande i 200 kilometer i timmen med provtavlan placerad vid nackstödet på passagerarsidan.”

Vi upphandlingen vann företaget Sensys Traffic vars kameror kunde läsa rad 5 trots att fordon körde i 200 kilometer per timme.

Text: NewsVoice | Bild: Södra länken i Stockholm. Foto: Mikael Ullén, Vägverket, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Källa

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq