Skogsbränderna i Sverige – MSB:s lägesrapport 27 juli

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 juli 2018
- NewsVoice redaktion
Bränderna i Sverige sommaren 2018 - Foto: Marco Hassoldt
Bränderna i Sverige sommaren 2018 - Foto: Marco Hassoldt
Bränderna i Sverige sommaren 2018 – Foto: Marco Hassoldt (civilperson)

MSB och brandförsvaret följer och leder dygnet runt arbetet att bekämpa skogsbränderna i Sverige. MSB har dialog med grannländerna och EU:s kriskoordineringscenter ERCC om internationella resurser. 

Text: MSB lägesrapport “Skogsbränder 2018” den 25 juli 2018

Sommaren 2018 är det i stora delar av Sverige hög brandrisk i skog och mark. Här hittar du aktuell lägesbild och information om MSB:s arbete i samband med skogsbränderna och torkan.

MSB har beredskap dygnet runt och om räddningsledare eller länsstyrelse begär kan MSB hjälpa till med förstärkningsresurser, både i form av materiel och experter. MSB har också löpande dialog med bland annat grannländerna och EU:s kriskoordineringscenter ERCC om internationella resurser. MSB följer kontinuerligt utvecklingen med anledningen av skogsbränderna och den höga brandrisken i landet och har löpande kontakt med länsstyrelser om läget.

Lägesbild fredag 27 juli kl 09:00

Enligt SOS alarm var det på morgonen 19 bränder i terräng. Bränderna i Dalarna, Gävleborg och Jämtland omfattar nästan 20 000 hektar. De bränder som har särskilt allvarlig karaktär kommer inte att gå att släcka i närtid, fokus är istället på att hålla begränsningslinjer.

Räddningstjänsterna rapporterar att man har en fortsatt god kontroll på de stora bränderna och att begränsningslinjerna tycks hålla. Resurserna ses som tillräckliga men måste nu börja ersättas.

Den beredskapen med brandbekämpningsresurser från luften som finns i södra Sverige sedan några dagar tillbaka fungerar väl för att snabbt släcka bränder som uppstår och undvika nya stora bränder.

Det är fortsatt ett exceptionellt läge med extrema brandriskvärden i flera delar av landet, i synnerhet södra och mellersta Sverige. Att begränsa/släcka nya bränder som uppstår är av yttersta vikt.

5 st viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är fortfarande aktiva.

MSB har för närvarande följande fokusområden i landet:

 • Gävleborgs län (Kårböle i Ljusdal kommun)
 • Jämtlands län (Fågelsjö/Lillåsen samt Bräcke)
 • Dalarnas län (Trängslet, Torgås/Transtrand)
 • Mellersta och Södra Sverige (Svealand och Götaland).
Däremot är inte Västernorrlands län (Brattsjö i Örnsköldsvik, Höga Kusten (bl a Mockelsjöberget) längre ett fokusområde då situationen där har stabiliserats

Här stöttar internationella resurser idag:

 • 2 portugisiska skogsbrandsbekämpningsflyg till Gävleborg
 • 2 franska skogsbrandsbekämpningsflyg till Gävleborg
 • 1 turkiskt plan inväntas, som det ser ut nu kommer det att stationeras i södra Sverige när det anlänt.
 • 5 tyska och 1 litauisk helikopter finns i södra Sverige för att stärka beredskapen i området. Den litauiska helikoptern ger fortsatt stöd i Blekinge efter en brand som uppstod under torsdag kväll.
 • 8 norska helikoptrar till Dalarna, Jämtland och Gävleborgs län.
 • Polsk personal till Jämtland och Gävleborg.
 • Tysk personal till Dalarna.
 • Fransk personal till Gävleborg.
 • Dansk personal till Gävleborg.
 • Finsk personal inväntas.

Pressträffar varje morgon

MSB har dagliga pressträffar klockan 10.00 för att informera media om situationen i landet.

Lägesbild från SOS alarm avseende bränder

Åtgärder från MSB

Vi har samlat de åtgärder MSB genomför dag för dag gällande skogsbränderna.

MSB:s åtgärder dag för dag

Särskild organisation med anledning av skogsbränderna och torkan

Under perioden 7 juni – 21 juni arbetade MSB i en särskild organisation för hanteringen av skogsbränderna och torkan. Den 2 juli återupptogs arbetet i den särskilda organisationen.
Syftet med den särskilda organisationen är att:
 • Säkerställa MSB:s samlade hantering kopplat till skogsbränderna och torkan.
 • Samordna och stödja ansvariga aktörers hantering.
 • Stödja relevanta aktörer med insatsförmågor och andra resurser som MSB förfogar över.
 • Upprätta en nationell lägesbild som uppdateras vid behov.
 • Säkerställa information till allmänheten ur ett nationellt perspektiv.

Brandbekämpningsflyg

För aktivering av brandbekämpningsflyg är det räddningsledningen för den kommunala räddningsinsatsen som bedömer ifall de behövs och vid behov begärs de av länsstyrelsen som sedan kontaktar MSB.

PM flyg om vattenbombning

Här används brandbekämpningsflygen

Samverkan med aktörer

MSB har löpande dialog med en mängd olika aktörer som på något sätt arbetar med hanteringen av skogsbränderna runt om i landet. MSB faciliterar bland annat samverkan mellan involverade aktörer genom att arrangera samverkanskonferenser där utvalda aktörer deltar för att dela information kring resurser och kommunikativa budskap för fortsatt hantering av skogsbränderna.

MSB kan ge stöd på olika sätt

Vid en skogsbrand är det kommunen som ansvarar för släckning via sin räddningstjänst. När det sker större skogsbränder kan kommuner samarbeta inom regionen om de ser att de inte kan klara situationen själva. För situationer när händelsen är alltför komplex, alltför stor eller långdragen för att inte heller regionens samlade resurser ska räcka till, har MSB förstärkningsresurser som kan användas.

Läs mer om vilket stöd MSB kan ge vid skogsbränder

Publicerad: 2018-06-07 kl. 16:33 | Senast granskad:2018-07-25 kl. 11:04
Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq