Johan Thyberg: Mikael Odenberg varför sover du och varför riskerar du KI:s rykte?

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 29 juli 2018
- NewsVoice redaktion
Mikael Odenberg th (foto Gustaf Mårtensson) och Johan Thyberg tv (foto privat). Montage: NewsVoice.se
Mikael Odenberg th (foto Gustaf Mårtensson) och Johan Thyberg tv (foto privat). Montage: NewsVoice.se
Mikael Odenberg th (foto av Gustav Mårtensson) och Johan Thyberg tv (privat foto). Montage: NewsVoice.se

“Mikael Odenberg tillträdde som ny styrelseordförande för Karolinska Institutet med två omedelbara ärenden på bordet: rekrytera ny rektor och sopa upp efter Macchiarini”. Det skriver KI på sin hemsida. KI-granskaren Johan Thyberg som tidigare arbetat som professor på KI antyder att detta sopande (under mattan) genomförs. Thyberg skriver att Mikael Odenberg mest satt och sov när insiders från KI berättade om KI:s ovilja att genomföra en oredlighetsutredning angående Macchiarini-skandalen. NewsVoice publicerar Thybergs öppna brev till Mikael Odenberg.


 

Till:
Mikael Odenberg
Styrelseordförande
Karolinska Institutet

Hej Mikael!

När de fyra visselblåsarna i Macchiarini-ärendet vid ett professorskollegium på KI höll sin mycket avslöjande presentation om den totala inkompetensen – eller kanske snarare oviljan – hos KI:s ledning att sköta en oredlighetsutredning, var du så långt jag kunde notera den ende från den högsta ledningen som var närvarande.

Tyvärr satt du mest hela tiden och sov och uppfattade kanske inte så mycket. Dessutom gick du i förtid. Det som avhandlades var kanske inget du såg som särskilt viktigt. Man kan också fråga sig vad du som före detta politiker verkligen förstod av det som sades, de stunder du var vaken.

Övriga inom KI:s ledning med ett mer direkt ansvar för utredningen höll sig borta från denna viktiga presentation. Det gällde såvitt jag kunde se både vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright (prorektor och passiv under skandalens förlopp) och tillträdande rektor Ole Petter Ottersen. Den senare hade personligen fått en inbjudan av en av visselblåsarna för att bli insatt i problematiken.

Vad saken gällde var alltså bland annat hur Ottersens företrädare Anders Hamsten försökt sopa hela problemet under mattan (beskrivet i ett flertal artiklar). Annat än detta prioriterades uppenbarligen högre av den tillträdande rektorn som förmodades rensa upp i röran på KI och definitivt borde ha lyssnat till vad som framfördes vid detta möte.

Jag har själv lagt ner mycket arbete för att försöka bidra till att avarter inom myndighetsutövning av det slag som under en följd av år förekommit på KI skulle kunna avslöjas och åtgärdas (finns beskrivet ett antal artiklar och dessutom i flera böcker som kan laddas ner gratis från nätet). En självklarhet är då att de som står i ledningen för KI har “rent mjöl i påsen”.

Nu råkar det förhålla sig på det sättet att det finns en nätsajt som går under namnet PubPeer. Bakom den ligger en stiftelse registrerad i Kalifornien med syfte att bidra till att förbättra kvalitén på vetenskaplig forskning i stort. Den som så önskar har möjlighet att publicera inlägg på PubPeers hemsida, som blivit ett forum där resultat presenterade i vetenskapliga artiklar från alla håll av världen diskuteras.

En sidoeffekt av detta har också blivit ett stort antal avslöjanden av oredlighet inom forskning. Det hela kan närmast ses som en typ av renhållningsfunktion.

Redan för några år sedan fanns det personer som hade tittat närmare på vissa artiklar av Karin Dahlman-Wright och Ole Petter Ottersen, välkända forskare inom sina respektive fält. Speciellt beträffande Dahlman-Wright hade man hittat en del högst påtagliga saker i form av duplicerade gelband (i proteinblottar och liknande), där ett och samma gelband i mer eller mindre förvrängd form (spegelvändning, ändrad ljusintensitet och/eller ändrad storlek) använts för att visa olika saker.

Beträffande Ottersen hade liknande duplikationer av gelband påträffats i en äldre artikel tillsammans med en framstående forskargrupp vid Pasteur-institutet rörande cytokemisk och immunoelektronmikroskopisk lokalisation (Ottersens specialområde) av acetylkolinreceptorn.

Nu råkade det vara så att de personer som gjort dessa upptäckter också var engagerade i Macchiarini-ärendet och ytterst angelägna att detta till sist skulle komma till ett beslut efter all den mörkläggning som KI:s ledning tidigare ägnat sig åt. Huvudansvarig under denna första del av utredningen var Anders Hamsten men Karin Dahlman-Wright var de facto prorektor och kan inte ha undgått att se vad som pågick.

För att inte riskera en kollaps av den återupptagna utredningen av Macchiarini-ärendet under medverkan av Expertgruppen i oredlighetsfrågor vid Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN) avstod de nämnda personerna från att lägga ut sina fynd på PubPeer vid den aktuella tiden.

När beslut nu äntligen fattats och KI som du uttrycker det lagt ärendet bakom sig blev det lite grann av en tillfällighet att de gamla fynden rörande Dahlman-Wrights och Ottersens artiklar kom att läggas ut samtidigt på Pub Peer. Detta ledde i sin tur till att vetenskapsjournalisten Leonid Schneider (som låg bakom granskningen) med hemsidan forbetterscience.com och jag själv skrev till KI och informerade om saken.

Det är väl trots allt vad som skall göras när saker som detta kommer fram?

Reaktionen från dig Mikael som ordförande i konsistoriet är väl ungefär vad man kan förvänta sig av en före detta politiker som på äldre dar fått i uppdrag att leda en dysfunktionell statlig myndighet.

I din blogg på KI:s hemsida och i en intervju i Dagens Medicin går du ut och beskriver de två som informerat KI om misstänkt oredlighet i forskning och presenterat välgrundade indicier för dessa misstankar som några suspekta figurer som bara vill KI illa. Du gör därmed samma fatala och ödesdigra misstag som KI och Karolinska Universitetssjukhuset gjorde när anmälningarna mot Macchiarini kom in sommaren 2014.

Du förstår uppenbarligen inte heller vad det är du gör när du har det dåliga omdömet att försäkra ditt fulla förtroende både för rektor Ole Petter Ottersen och prorektor Karin Dahlman-Wright redan innan någon utredning av misstankarna om oredlighet i forskning ens har hunnit starta.

KI och dess nya ledning har uppenbarligen inte lärt sig något av de senare årens skandaler och de är förvissa ett flertal.

Och även om du tycks tro det så är Macchiarini-skandalen inte alls avslutad utan kommer att fortsätta att fläcka KI:s namn.

I USA pågår en rättslig process mot det börsnoterade företag som byggde upp hela sin verksamhet runt den världsberömda KI-professorn Paolo Macchiarini och hans galna idéer (som två av KI:s stamcellsexperter svalde med hull och hår). Nedläggningen av förundersökningen mot Macchiarini med misstanke om grovt vållande av annans död och grovt vållande av personskada är överklagad av anhöriga till två av patienterna och inget beslut i den frågan har ännu tagits.

Bland det mer stötande i affären är vidare att inget som helst skadestånd har betalats ut till drabbade patienter och deras anhöriga av KI, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Läns Landsting. Det senare har via sitt bolag Stockholm Care tjänat ett större antal miljoner kronor på de olagliga och dödsbringande transplantationerna av en konstgjord luftstrupe, som ingick i de planer för avancerad luftvägskirurgi som KI:s ledning målade ut i samband med rekryteringen av Macchiarini. Denna var i sig själv en rekrytering som skedde utan hänsynstagande till de allvarliga varningar som man fick från tidigare arbetsplatser, utan kontroll av CV (som senare visade sig vara falskt), utan tagande av referenser och utan sakkunnighetsbedömning.

Du har i ditt agerande gått ut och beskrivit två personer som informerat KI om misstänkt oredlighet i forskning med inblandning av två personer i KI:s högsta ledning som ett par suspekta individer som bara vill komma åt KI.

Kanske vore det bättre om du funderade över vilka det är som verkligen skadat KI och dessutom i en omfattning utan like.

Och med den inställning som du och KI:s ledning i övrigt visat lär det knappast vara några “visselblåsare” som i framtiden vill hjälpa till att uppmärksamma oegentligheter på KI.

Hälsningar Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI och legitimerad läkare


Kontakta Johan Thyberg på: johthy[snabel-a]telia.com

Läs mer av Thybergs granskningar av KI

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice