Johan Thyberg: Mikael Odenberg varför sover du och varför riskerar du KI:s rykte?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 juli 2018
- NewsVoice redaktion
Mikael Odenberg th (foto Gustaf Mårtensson) och Johan Thyberg tv (foto privat). Montage: NewsVoice.se
Mikael Odenberg th (foto Gustaf Mårtensson) och Johan Thyberg tv (foto privat). Montage: NewsVoice.se
Mikael Odenberg th (foto av Gustav Mårtensson) och Johan Thyberg tv (privat foto). Montage: NewsVoice.se

“Mikael Odenberg tillträdde som ny styrelseordförande för Karolinska Institutet med två omedelbara ärenden på bordet: rekrytera ny rektor och sopa upp efter Macchiarini”. Det skriver KI på sin hemsida. KI-granskaren Johan Thyberg som tidigare arbetat som professor på KI antyder att detta sopande (under mattan) genomförs. Thyberg skriver att Mikael Odenberg mest satt och sov när insiders från KI berättade om KI:s ovilja att genomföra en oredlighetsutredning angående Macchiarini-skandalen. NewsVoice publicerar Thybergs öppna brev till Mikael Odenberg.


 

Till:
Mikael Odenberg
Styrelseordförande
Karolinska Institutet

Hej Mikael!

När de fyra visselblåsarna i Macchiarini-ärendet vid ett professorskollegium på KI höll sin mycket avslöjande presentation om den totala inkompetensen – eller kanske snarare oviljan – hos KI:s ledning att sköta en oredlighetsutredning, var du så långt jag kunde notera den ende från den högsta ledningen som var närvarande.

Tyvärr satt du mest hela tiden och sov och uppfattade kanske inte så mycket. Dessutom gick du i förtid. Det som avhandlades var kanske inget du såg som särskilt viktigt. Man kan också fråga sig vad du som före detta politiker verkligen förstod av det som sades, de stunder du var vaken.

Övriga inom KI:s ledning med ett mer direkt ansvar för utredningen höll sig borta från denna viktiga presentation. Det gällde såvitt jag kunde se både vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright (prorektor och passiv under skandalens förlopp) och tillträdande rektor Ole Petter Ottersen. Den senare hade personligen fått en inbjudan av en av visselblåsarna för att bli insatt i problematiken.

Vad saken gällde var alltså bland annat hur Ottersens företrädare Anders Hamsten försökt sopa hela problemet under mattan (beskrivet i ett flertal artiklar). Annat än detta prioriterades uppenbarligen högre av den tillträdande rektorn som förmodades rensa upp i röran på KI och definitivt borde ha lyssnat till vad som framfördes vid detta möte.

Jag har själv lagt ner mycket arbete för att försöka bidra till att avarter inom myndighetsutövning av det slag som under en följd av år förekommit på KI skulle kunna avslöjas och åtgärdas (finns beskrivet ett antal artiklar och dessutom i flera böcker som kan laddas ner gratis från nätet). En självklarhet är då att de som står i ledningen för KI har “rent mjöl i påsen”.

Nu råkar det förhålla sig på det sättet att det finns en nätsajt som går under namnet PubPeer. Bakom den ligger en stiftelse registrerad i Kalifornien med syfte att bidra till att förbättra kvalitén på vetenskaplig forskning i stort. Den som så önskar har möjlighet att publicera inlägg på PubPeers hemsida, som blivit ett forum där resultat presenterade i vetenskapliga artiklar från alla håll av världen diskuteras.

En sidoeffekt av detta har också blivit ett stort antal avslöjanden av oredlighet inom forskning. Det hela kan närmast ses som en typ av renhållningsfunktion.

Redan för några år sedan fanns det personer som hade tittat närmare på vissa artiklar av Karin Dahlman-Wright och Ole Petter Ottersen, välkända forskare inom sina respektive fält. Speciellt beträffande Dahlman-Wright hade man hittat en del högst påtagliga saker i form av duplicerade gelband (i proteinblottar och liknande), där ett och samma gelband i mer eller mindre förvrängd form (spegelvändning, ändrad ljusintensitet och/eller ändrad storlek) använts för att visa olika saker.

Beträffande Ottersen hade liknande duplikationer av gelband påträffats i en äldre artikel tillsammans med en framstående forskargrupp vid Pasteur-institutet rörande cytokemisk och immunoelektronmikroskopisk lokalisation (Ottersens specialområde) av acetylkolinreceptorn.

Nu råkade det vara så att de personer som gjort dessa upptäckter också var engagerade i Macchiarini-ärendet och ytterst angelägna att detta till sist skulle komma till ett beslut efter all den mörkläggning som KI:s ledning tidigare ägnat sig åt. Huvudansvarig under denna första del av utredningen var Anders Hamsten men Karin Dahlman-Wright var de facto prorektor och kan inte ha undgått att se vad som pågick.

För att inte riskera en kollaps av den återupptagna utredningen av Macchiarini-ärendet under medverkan av Expertgruppen i oredlighetsfrågor vid Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN) avstod de nämnda personerna från att lägga ut sina fynd på PubPeer vid den aktuella tiden.

När beslut nu äntligen fattats och KI som du uttrycker det lagt ärendet bakom sig blev det lite grann av en tillfällighet att de gamla fynden rörande Dahlman-Wrights och Ottersens artiklar kom att läggas ut samtidigt på Pub Peer. Detta ledde i sin tur till att vetenskapsjournalisten Leonid Schneider (som låg bakom granskningen) med hemsidan forbetterscience.com och jag själv skrev till KI och informerade om saken.

Det är väl trots allt vad som skall göras när saker som detta kommer fram?

Reaktionen från dig Mikael som ordförande i konsistoriet är väl ungefär vad man kan förvänta sig av en före detta politiker som på äldre dar fått i uppdrag att leda en dysfunktionell statlig myndighet.

I din blogg på KI:s hemsida och i en intervju i Dagens Medicin går du ut och beskriver de två som informerat KI om misstänkt oredlighet i forskning och presenterat välgrundade indicier för dessa misstankar som några suspekta figurer som bara vill KI illa. Du gör därmed samma fatala och ödesdigra misstag som KI och Karolinska Universitetssjukhuset gjorde när anmälningarna mot Macchiarini kom in sommaren 2014.

Du förstår uppenbarligen inte heller vad det är du gör när du har det dåliga omdömet att försäkra ditt fulla förtroende både för rektor Ole Petter Ottersen och prorektor Karin Dahlman-Wright redan innan någon utredning av misstankarna om oredlighet i forskning ens har hunnit starta.

KI och dess nya ledning har uppenbarligen inte lärt sig något av de senare årens skandaler och de är förvissa ett flertal.

Och även om du tycks tro det så är Macchiarini-skandalen inte alls avslutad utan kommer att fortsätta att fläcka KI:s namn.

I USA pågår en rättslig process mot det börsnoterade företag som byggde upp hela sin verksamhet runt den världsberömda KI-professorn Paolo Macchiarini och hans galna idéer (som två av KI:s stamcellsexperter svalde med hull och hår). Nedläggningen av förundersökningen mot Macchiarini med misstanke om grovt vållande av annans död och grovt vållande av personskada är överklagad av anhöriga till två av patienterna och inget beslut i den frågan har ännu tagits.

Bland det mer stötande i affären är vidare att inget som helst skadestånd har betalats ut till drabbade patienter och deras anhöriga av KI, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Läns Landsting. Det senare har via sitt bolag Stockholm Care tjänat ett större antal miljoner kronor på de olagliga och dödsbringande transplantationerna av en konstgjord luftstrupe, som ingick i de planer för avancerad luftvägskirurgi som KI:s ledning målade ut i samband med rekryteringen av Macchiarini. Denna var i sig själv en rekrytering som skedde utan hänsynstagande till de allvarliga varningar som man fick från tidigare arbetsplatser, utan kontroll av CV (som senare visade sig vara falskt), utan tagande av referenser och utan sakkunnighetsbedömning.

Du har i ditt agerande gått ut och beskrivit två personer som informerat KI om misstänkt oredlighet i forskning med inblandning av två personer i KI:s högsta ledning som ett par suspekta individer som bara vill komma åt KI.

Kanske vore det bättre om du funderade över vilka det är som verkligen skadat KI och dessutom i en omfattning utan like.

Och med den inställning som du och KI:s ledning i övrigt visat lär det knappast vara några “visselblåsare” som i framtiden vill hjälpa till att uppmärksamma oegentligheter på KI.

Hälsningar Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI och legitimerad läkare


Kontakta Johan Thyberg på: johthy[snabel-a]telia.com

Läs mer av Thybergs granskningar av KI

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @Jan Norberg
  Jag har läst flera av Thybergs artiklar och jag förstår att det är illa ställt på Karolinska. Men troligtvis har Odenberg samma uppgift på KI som typ JO har i det övriga samhället. Låta lite utredningar tugga på tills dess att allting hunnit svalna och sen kommer det ändå inte utmynna i någonting alls. I det här landet är det ingen som ställer allting tillrätta och samtidigt tar fullt ansvar för någonting utan här sopas grejer under mattan. Men Odenberg gör väl det han har blivit satt till att göra, ingenting mer och ingenting mindre. Sverige i ett nötskal.

 • @ Sture B 1 Aug, 2018 at 11:34

  Bäste Sture, Mikael Odenberg kan vare sig gå på vatten eller återuppväcka döda. Men han skulle på allvar kunna visa sina huvudmän och landets medborgare vilken skillnad han som ordf kan göra då det gäller att återupprätta heder och ära till dem vilka lider under ett korrupt pampvälde.

  Ett pampvälde som villigt låter sig korrumperas av allsköns lobbyister vilka ytterst springer Big Pharmas ärenden, när det förekommer och under lång tid har förekommit korruption så måste man som ordf verkligen gå till botten av allt.

  Det gäller då att inte ta otillbörlig hänsyn till de vilka inom KI och annorstädes som kan ha haft sina fingrar i syltburken eller som genom passivitet eller oförstånd låtit alla oegentligheter pågå vid KI under många år.

  Men det är klart Mikael Odenberg kommer ju då inte att vinna popularitetsomröstningar vid KI eller hos sina huvudmän (den politikerelit vilken utnämnt honom till ordf vid KI). Det är just uppgivenheten som stör mig och många andra, det tycks hos vissa finnas en känsla av att man inte skall ställa vissa befattningshavare till svars då de brutit mot såväl interna regelverk som svensk lagstiftning. Det har begåtts brott vid KI så varför ingen ställs till svars är för mig bara ännu ett bevis att det tas otillbörlig hänsyn för vissa kategorier människor.

  Johan Thyberg men även andra vid eller med anknytning till KI har vid ett flertal tillfällen, bla här hos Newsvoice, med en lång rad artiklar pekat på det man uppfattat som ytterst besvärande för KI, dess ledning och deras huvudmän.

  Varför skall en skattebetalare i AB Sverige till skillnad från en aktieägare i vilket annat bolag som helst acceptera att bolagets ledning och styrelse försnillar medel eller ägnar sig åt medveten korruption??

  Det förefaller helt uppenbart att Mikael Odenberg, åtminstone hittills, har som avsikt att titta bort, begrava och glömma alla oegentligheter som skett vid KI. Detta är synnerligen illa för det visar bara med vilka instruktioner denne Mikael Odenberg fått sin ordförandepost.

  Som den lydige och lojale hantlangare han är så är denna avtrubbade fd politiker inte förmögen att inse vilken moraliskt stor seger han själv skulle vinna om han verkligen vinnlade sig om att verkligen återskapa skattebetalarnas förtroende för denna anrika institution.

  Att han på köpet också skulle bidra till att i viss mån samtidigt återupprätta det förtroende för politikerkåren, vars nivåer aldrig i historien befunnit sig på så låga nivåer som nu, är ju bonus.

 • KI är ett ekonomiskt svart hål där enorma mängder skattekronor försvinner till en annan dimension. Lägger man sen till Dr Mengeles lilla experimentverkstad där alla dog, så vad kan Mikael göra? Vad kan någon göra?

 • Med tanke på vad du säger när du är vaken Mikael så ska karolinska vara evigt tacksam när du sover. Ledarskapet på KI är en katastrof.

 • Tack ändå Mikael Odenberg för att du tog dig tiden att kommentera här efter artikeln.

  Låt oss alla hålla debatten på en åtminstone hyfsat respektfull nivå även om vassa kommentarer självklart är tillåtna.

 • @ Mikael Odenberg 30 Jul, 2018 at 17:03

  Hoppas att doppet i böljan kändes bra och att Du agerar som en riktig MAN och inte som en typisk politiker.

  Du behöver kanske börja ta allmänhetens syn på politiker lite mer seriöst, det vore därför klädsamt om Du gjorde ett undantag och på allvar förde en ärlig debatt med dem vilka representerar den uppdämda ilskan över de politiker, vilka liksom du, alltid avfärdar upprördhet från väljare genom att etikettera dem som “haverister”.

  Jag har personligen hyggligt initierade insikter om vad som händer inom Moderaterna och du har ett personligt intresse att för en gångs skull försöka agera med en smula personlig integritet, det skulle i alla fall ge dig möjlighet att på ett personligt plan kunna återupprätta ditt personliga förtroendekapital.

  Just nu är du en föredetting som har allt att vinna på ett agerande som återupprättar din politiska gärning så att du åtminstone uppnår den respekt du hade som försvarsminister.

  Efter valet har du fortfarande kvar din roll som ordf för KI så du behöver inte ta några partipolitiska hänsyn längre, släpp sargen och agera efter den moraliska ledstjärna som alltid bör styra människor vilka arbetar i skattefinansierade verksamheter. Med det sagt så kan du nu visa på den moraliska resning som tyvärr normalt bara lyser med sin frånvaro.

  Du är dessutom pensionär i December och borde därför kunna ta av dig den av klyschor så fulla nedsmetade partikostymen. Jag unnar dig att gå till historien som den rakryggade man du sannolikt i botten är.

  Det är aldrig för sent att återupprätta sitt befläckade politikerrykte som du tyvärr fått och som du har anledning att ändra på.

  Johan Thyberg skall inte behöva få nedsättande tillmälen av en sån som du, det är tveklöst han som sitter på förtroendekapitalet i den här affären, åtminstone om du frågar allmänheten. Den allmänhet som du i ditt ämbete har som uppgift att tjäna.

 • En ”personifierad sinnebild av det politiska pösmunksväldet”, ”korrupt politiker”, ”åsidosätter moral och rättskänsla”, ”maktfullkomlighet utövad med särskilt förakt för medborgare och skattebetalare”, ”överdriven uppfattning om sin egen förträfflighet”, ”pösmunk”, ”avdankad politiker”, ”inkompetens, självgodhet och nonchalans”, ”destruktiva och amatörmässiga beslut”, ”prostituerad yrkespolitiker”, ”korrupt myndighetsutövare”, ”sjunkit till en moralisk nivå så låg att vi får stå på knä för att begripa hur han har mage att kritisera Johan Thyberg”.

  Ja, det är onekligen ett imponerande antal nedsättande omdömen som ni har lyckats trycka in i endast fyra inlägg. Haveristerna klappar varandra på ryggen och alla synpunkter i sakfrågorna lyser som vanligt med sin frånvaro.

  Thyberg har gjort sina anmälningar och de omhändertas och utreds i vederbörlig ordning. Vad klagar karl’n på? Nu går jag och tar ett dopp i havet. Och när jag återkommer så loggar jag inte in mer på denna site och följaktligen blir detta också mitt sista inlägg i denna diskussionstråd.

 • En ”personifierad sinnebild av det politiska pösmunksväldet”, ”korrupt politiker”, ”åsidosätter moral och rättskänsla”, ”maktfullkomlighet utövad med särskilt förakt för medborgare och skattebetalare”, ”överdriven uppfattning om sin egen förträfflighet”, ”pösmunk”, ”avdankad politiker”, ”inkompetens, självgodhet och nonchalans”, ”destruktiva och amatörmässiga beslut”, ”prostituerad yrkespolitiker”, ”korrupt myndighetsutövare”, ”sjunkit till en moralisk nivå så låg att vi får stå på knä för att begripa hur han har mage att kritisera Johan Thyberg”.

  Ja, det är onekligen ett imponerande antal nedsättande omdömen som ni har lyckats trycka in i endast fyra inlägg. Haveristerna klappar varandra på ryggen och alla synpunkter i sakfrågorna lyser som vanligt med sin frånvaro.

  Thyberg har gjort sina anmälningar och de omhändertas och utreds i vederbörlig ordning. Vad gnäller karl’n för? Nu går jag och tar ett dopp i havet. Och när jag återkommer så loggar jag inte in mer på denna site, varför detta följaktligen är mitt andra men också sista inlägg i denna diskussionstråd.

  Ha en trevlig fortsättning på sommaren!

 • @ Mikael Odenberg 30 Jul, 2018 at 12:26

  På Wikipedia anges Generaldirektör som ditt yrke, GD med rätt att sova vid viktiga möten?

  KI är en skandalbelastad myndighet som nu fått en sovande chef, dags att vakna Mikael O och på allvar gå till botten med en lång rad missförhållanden.

  Du har min personliga uppskattning för ett rakryggat beteende då du tog din Mats ur skolan som försvarsminister, men i övrigt har du inte utmärkt dig som en särdeles övertygande och rättrådig politiker.

  Har man inre moralisk resning så tar man farväl av de huvud(M)än som behandlar ett statsråd vilken visar karaktärsfasthet, men då du fortsatt att vara Moderaterna trogen och inte på något särskilt utmärkande sätt har kritiserat partiets politik i allmänhet och dess migrationspolitik i synnerhet så måste jag tyvärr placera dig inom kategorin prostituerade yrkespolitiker.

  Vi som följer politiken på nära håll uppskattar resultat och inte traditionell senfärdighet på vanligt politikermanér. Det är uppenbart att du försöker begrava oegentligheterna begångna vid KI, men var lugn Mikael vi tänker inte låta dig få något lugn innan Du i aktiv handling visar att Du verkligen menar allvar med alla dina ord. Vi vill se resultat!!!

  Tyvärr är både Du, jag, Johan Thyberg och alla andra väl medvetna om att det sedan 1975 inte längre finns något tjänste och ämbetsmanna ansvar kvar till förfogande i vår lagstiftning. Tur för dig och alla korrupta myndighetsutövare, mindre bra för Sveriges medborgare vilka vill se politiker och myndighetsutövare följa svensk lagstiftning.

  Du har nu innehaft ditt nuvarande ämbete ett bra tag och att då när du blir ifrågasatt desavouera Johan Thyberg på det sätt Du gör är att sjunka till en moralisk nivå så låg att vi får stå på knä för att begripa hur du har mage att kritisera en hedersknyffel med bra känsla för vad moral innebär.

  Skäms på dig Mikael Odenberg!!

 • @ Jan Norberg 30 Jul, 2018 at 08:35,

  Jag delar din kommentar till 100%!

  Tack Johan Thyberg att sådana som dig finns.

  Avseende Mikael Odenbergs kommentarer och undanflykter så skulle jag vilja säga, ingen rök utan eld. KI har under mycket lång tid fått löpa gatlopp pga bl.a. inkompetens, slarv, avsaknad av kritisk granskning av dess egen verksamhet.

  Hela KI andas i min värld bara inkompetens, självgodhet och nonchalans avseende skattepengars och bidragsgiveres resursers användande.

  Detta faktum lyckas tyvärr inte Mikael Odenberg i sin kommentar att radera ut.

  Därmed kvarstår att iaf ordföranden måste bytas ut. Troligtvis fler, då ett stort mått av flathet i hela styrelsen kan spåras iom de destruktiva och amatörmässiga beslut som tagits. Förmodligen i en kombination av att Mikael Odenberg har en dominant ledarstil som få klarar av att utmana.

  Detta står nog väldigt klart för de flesta som bara är lite insatta i soppan och följt medias bevakning av alla falsarier.

 • Det som kan upprepas är att Mikael Odenberg borde ha haft det goda omdömet att inte uttala sitt fulla stöd för rektor och prorektor innan de misstankar om oredlighet i forskning som framförts hade utretts. Vad han borde ha gjort var att ligga lågt men det är som de flesta vet inte något som ligger för honom.

  Odenbergs kommentarer kan förvisso ses som en bra återspegling av den karakteristik Jan Norberg gav av honom i en tidigare kommentar.

  Att han har en överdriven uppfattning om sin egen förträfflighet fick svenska folket se i all önskvärd tydlighet när Anna Kinberg Batra avgått som partiledare för Moderaterna. Han framförde då omgående att han själv borde bli den nye partiledaren och annonserade sin kandidatur. Lyckligtvis så visade det sig så att andra i partiet inte alls ville ha denna “pösmunk” som sin ledare.

  Liksom i många fall har det istället blivit så att gamla avdankade politiker får en reträttpost som styrelseordförande vid ett universitet eller någon annan statlig myndighet.

  Stackars KI!

 • Om jag bortser från nedsättande karaktärsbeskrivningar och personomdömen och söker sortera ut substansen i Thybergs mångordiga inlägg så finner jag bara två påståenden.

  Det ena är påståendet att jag visat dåligt omdöme genom att uttala mitt förtroende för KI:s rektor och prorektor. Det har jag gjort trots att Thyberg anmält dem ”och redan innan någon utredning av misstankarna om oredlighet i forskning ens har hunnit starta”.

  Ja, detta fångar i blixtbelysning skillnaden mellan mig och Thyberg. Till skillnad från Thyberg kväljer jag inte dom. Istället låter jag utreda saken i enlighet med högskoleförordningens bestämmelser. Man är oskyldig till dess att motsatsen bevisats.

  Thyberg tycks mena att mitt förtroende för ledande befattningshavare vid KI bör upphöra i samma ögonblick som han anmäler dem. Det vore inte bara fel i sak. Det skulle också vara väldigt opraktiskt givet den stora mängd medarbetare vid KI som Thyberg genom åren anklagat för allehanda förgripligheter.

  Det andra påståendet är att jag skulle ha beskrivit dem som informerar KI om misstänkt oredlighet i forskning som ”några suspekta figurer som bara vill KI illa”. I själva verket har jag i olika sammanhang, senast den 20 juli i min blogg på KI:s intranät, uttryckt min djupt kända tacksamhet för den insats som visselblåsarna gjorde när man uppmärksammade Macchiarinis falsarier.

  Jag har återkommande kritiserat dem som velat släta över eller bagatellisera Macchiarini-skandalen. Eller som jag uttryckte det i mitt tal vid den högtidliga rektorsinstallationen i september förra året; ”Den obevekliga sanningen är att Karolinska Institutet med dåligt ledarskap, otillräcklig styrning och brister i sin etiska standard har medverkat till att ta livet av folk. För det kan aldrig finnas någon ursäkt”.

  Att jag sedan inte har särskilt stort förtroende för just Johan Thyberg är en helt annan sak. En professor som avskildes från KI i början av 2000-talet och som vigt de senaste 15 åren av sitt liv åt att med en strid ström av skrivelser anklaga institutet för olika saker. Men som jag också skrivit på min KI-blogg så ”spelar anmälarnas bevekelsegrunder naturligtvis ingen roll. Anmälningarna ska självfallet omhändertas och hanteras i vederbörlig ordning”.

 • Johan Thyberg du är en av mina personliga hjältar med ett civilkurage och ett rättspatos som inte tillkommer så många människor öht och i synnerhet inte i Sverige.

  Sverige är inte längre en fungerande rättsstat, så den nepotism och korruption som idag råder börjar alltmer framstå som en jättebelastning för vilken ny regering som än tillträder efter valet i höst.

  Michael Odenberg utgör ju den personifierade sinnebilden av det politiska pösmunksväldet där korrupta politiker så tydligt och uppenbart åsidosätter moral och rättskänsla framför maktfullkomlighet utövad med särskilt förakt för medborgare och skattebetalare.

  Ge aldrig upp Johan Thyberg, det är hjältar med din beslutsamhet, noggrannhet och inre moraliska resning vilka behövs i kampen mot detta flagranta maktmissbruk.

  Du är ett föredöme och din kamp mot korruptionen är alldeles säkert en stor inspirationskälla för många av oss andra.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *