Patrik Engellau: Vi måste ta oss ur komfortzonen som förslavar oss

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 juli 2018
- NewsVoice redaktion
Från filmen Gladiator - Foto: DreamWorks, Universal Pictures

Patrik Engellau tar oss tillbaka i historien för att beskriva människans benägenhet att låta sig förslavas av en liten minoritet som kallas för “makten”. Han frågar sig hur svårt det egentligen kan vara för oss att bli fria igen. För att lyckas måste vi ta oss ur våra egna komfortzoner som vi bäddat in oss i. Det handlar om beroendeframkallande sport, TV-program där vi tävlar med varandra i allt från matlagning till sång, flabbig radio, politiska löften om trygghet, bidragssystem och andra fiffigheter. Förslavningen gäller alla, migranter likväl som svenskar, konstaterar NewsVoice. [ingress av NewsVoice]

Text: Patrik Engellau, redaktör, Det Goda Samhället | Krönikan har tidigare publicerats i DGS | Foto från filmen Gladiator: DreamWorks, Universal Pictures

Patrik Engellau - Foto: Den Nya Välfärden, Wikimedia, CC BY 3.0
Patrik Engellau är grundare och ordförande (2018) för tankesmedjan Den Nya Välfärden – Foto: Den Nya Välfärden, Wikimedia, CC BY 3.0

Étienne La Boétie (1530–1563) var en fransk tänkare, kompis med den mer välkände Michel de Montaigne. Vid arton års ålder skrev Boétie, påstås det, boken Diskurs om det frivilliga slaveriet. En del hävdar att Montaigne var inne och redigerade texten som publicerades först efter författarens död.

Boétie försöker förstå en sak som vi fortfarande och rätt utsiktslöst kämpar för att begripa, nämligen varför folk tolererar sina härskares diktat även när folket inte gillar diktaten. Ett aktuellt exempel kan vara svensk migrationspolitik. Boétie säger att folkens lydnad är en anomali eftersom det vore så lätt att strunta i härskarna.


Härskarna är en mycket liten grupp, kanske – Boétie gör långa utflykter i historien – bara en enda tyrann, och folket är stort och potentiellt mäktigt. Det skulle räcka med att folket bara negligerade härskarna för att härskarna skulle falla.


Hur skulle det gå till här hos oss? frågar jag mig. Det är klart att om alla företag underlät att betala in skatten så skulle politikerväldet ganska snabbt bli spakt och medgörligt men eftersom ingen företagare törs ta risken att stå ensam som frihetskämpe blir det inget av det projektet. Där börjar Boéties funderingar.


Det finns exempel i historien på att människor varit besatta av frihetslängtan vilket förutsätter mer djärvhet och vilja att, för frihetens skull, sätta sig upp mot förtryckare än vad som faller sig naturligt för den normalt förhärskande slavmentaliteten.


Den persiske härskaren Xerxes förberedde sig att erövra Grekland och skickade två sändebud till Sparta och Aten för att be om vatten och jord. (Vad de skulle ha jord till vet jag inte.) Grekerna slängde sändebuden i en brunn respektive en djup grop och sa åt dem att ta vad de behövde och överlämna till sin härskare Xerxes.

Fria män:

”känner frihetens eld brinna i hjärtat, föraktar faran och önskar inget högre än att med döden som insats, tillsammans med sina kamrater, skaffa sig heder och ära. Dessa fria män tävlar sinsemellan om att vara den förste att tjäna det gemensamma bästa. Alla vill ha sin del av förlustens plågor eller segerns triumf.”

Men så ligger det alltså för det mesta inte till, vilket Boétie beklagar. I stället för friheten väljer människorna slaveriet. Slaveriet är en mentalitet som människan svårligen kan ta sig ur. ”Förslavade personer visar ingen djärvhet och inget mod i striderna”.

Friheten är människans naturtillstånd, men så fort hon förlorar friheten kommer slaveriet att bli en vana som hon inte kan ta sig ur utan tvärtom lär sig att älska.

”Det främsta skälet till det frivilliga slaveriet är vanan. Det bevisas av att hästar först kämpar mot betslet och sedan lär sig att trivas med det precis som de inledningsvis försöker göra uppror mot sadeln och därefter vänjer sig och stolt bär instrumenten som är tecken på underkastelse.”

Härskarna har metoder att få folk att gilla förtrycket. Cirus planerade att erövra Lydien för att ta kung Krösus rikedomar. Lydierna började göra motstånd men i stället för att slå ned dem beslöt Cirus att inrätta bordeller, krogar och offentliga sportevenemang och att tvinga lydierna att delta vilket de gjorde med liv och lust. Cirus behövde aldrig lyfta svärdet mot lydierna. Boétie hävdar att det latinska ordet för lek, spel och skämt, ”ludi”, kommer från ordet ”lydier”.

”Det är svårare att locka till sig en fågel med en visselpipa eller en fisk med agnad krok än att locka människorna till slaveri eftersom det räcker med att visa dem en liten munsbit av något läckert. Det är oerhört hur kraftigt de reagerar på små kittlingar. Teatrarna, spelen, evenemangen, de vilda djuren och andra sådana enkla nöjen var för antikens folk slaveriets lockbeten. Sådant har folket alltid varit.”


Härskarna delade ut bidrag och ordnade med skådespel och spännande evenemang för att locka det lättlurade folket in i slaveriet och beroendet av överheten. ”Men folket begrep inte att de på det sättet bara återfick en liten del av det som tyrannen tidigare hade stulit från dem.”


Håll med om att det finns paralleller med vår tid. Rom var något av en välfärdsstat för stadens befolkning. Julius Caesar, säger Boétie, var på en gång en illgärningsman och en välgörare och därför hatades han och älskades av folket.

”Hur ondskefull han än varit i livet blev romarna så sorgsna efter hans död med tanke på festerna och skådespelen att de inte tvekade att klä sig i sorg. De betraktade honom som en verklig landsfader och skänkte honom fler hedersbetygelser efter döden än de gett någon annan utom möjligtvis Caesars egna banemän.”

Text: Patrik Engellau, redaktör, Det Goda Samhället


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: slaveri
 • @ per 20 Jul, 2018 at 22:51
  Jan Norberg

  Kunde du besvara någon av mina frågor till dig från kommentaren ”per 17 Jul, 2018 at 18:40”?

  Min bästa Per, jag vet inte om du blir nöjd med mitt försök att besvara dina frågor men försöka duger.

  Du skriver:

  “Privata banker har bevisligen rätt att missköta sin ekonomi, sko sig på skattebetalarna och skuldsätta dem genom uttag av ränta på lån. Detta är inte hållbart vare sig för den enskilda individen eller samhället i stort. Mänskligheten har inte förtjänat utsugning och hård styrning genom ett sådant ekonomiskt system.

  Är du verkligen ärlig med att du aldrig har sett en konkret diskussion om bankerna, konspirationer, lögner, massmord och ödeläggelse av planeten, Jan Norberg?”

  Betr bankernas rätt att missköta sin ekonomi så så ligger det mycket i detta faktum, när man på 80-talet släppte på olika krav och regleringar så började eländet med en våldsamt frikostig utlåning till alla vilket ju var Sossarnas fel som gm Kjell-Olof Feldt i Palmes regering gjorde detta möjligt.

  När borgarna under Carl Bildt och dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis stillatigande kunde se George Soros spekulera mot den svenska kronan så var det just den ohämmade kreditgivningen som gjorde detta möjligt. Det räckte inte att Sverige höjde räntan till 500 %.

  Borgarna löste ju detta på sedvanligt sätt gm att liksom sossarna devalvera den svenska kronan, alla svenskar fick då återigen ta på sig tagelskjortan och betala för de politiska besluten.

  När recessionen nådde bankerna så skyddade tyvärr Sveriges regering de privata bankerna gm att inrätta en bankakut för bankernas sk nödlidande krediter. Sannolikt främst för att staten själva via dåvarande Nordbanken tillhörde de banker som agerat värst.

  Hade vi då genomgått det stålbad det inneburit att låta banker liksom alla andra privatägda företag gå i konkurs så hade vi sannolikt haft en annan situation.

  Så till ditt tugg om rätten att ta ut ränta på lån så anar jag en kommunistisk inställning till att tjäna pengar på att låna ut pengar med ränta. Skall vi ha privatägda banker kvar så måste ju banker kunna tjäna pengar, något som kan ske gm att endera kräva ränta på lån eller tjäna pengar gm en alltför snål ränta på inlånade pengar. Eller på båda sätten. När jag jobbade på Postgirot så kunde jag också konstatera att banker tjänade grova pengar på float, dvs att mha batchstyrda datorsystem hinna flytta runt pengar globalt över 24 timmar.

  Så till Peace, Love and Understanding, som ju är en klassisk vänsterdröm utan större verklighetsförankring. Visst vill vi alla ha fred på jorden men även där så måste vi ha en mer pragmatisk syn för vad som kan göras i närtid, här och nu. Att sitta och flumma i värsta Woodstock stil är ju inte så realistiskt, eller hur.

  Om du är socialist eller inte vet jag ju inte säkert, men alla dina resonemang präglas av ett socialistiskt synsätt och det är därför jag bedömer dig som socialist.

 • Jag kan verkligen rekommendera alla er västerlänningar här på NewsVoice, att se denna film https://www.youtube.com/watch?v=Dw-p84oWW84 i tio delar, som Martin Gustavsson länkade till ovan [Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 16 Jul, 2018 at 21:06]. Vi serveras ett utifrånperspektiv på vår egen kultur. Versionen är ledarnas i Nordkorea.

  It takes one to know one, som man säger, den ene psykopaten genomskådar den andre psykopaten.

 • Jan Norberg

  Kunde du besvara någon av mina frågor till dig från kommentaren “per 17 Jul, 2018 at 18:40”?

 • Tack för vettig artikel och frågeställning.

  Tack Carina Agrell, för din klokhet, och din icke aggressiva ton, mer än man kan säga om vissa andra som sågar de som har en annan åsikt/information.

  Dessa troll får jag lära mig att ignorera, och förlåta ty de vet inte bättre, så och mig själv när hornen putar litet i pannan.

  Och tack Torbjörn för att du orkar

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 17 Jul, 2018 at 16:48,

  På vilket sätt menar du att diverse PR-konsulter och “tankesmedjor” sannolikt inte kommer att kunna leverera frihet?

 • Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 17 Jul, 2018 at 16:48

  Det vore verkligt intressant att få läsa den kommentar av Martin Gustavsson som du censurerade, Torbjörn. Då kan vi andra få se om det är du som utövar censur mot för dig obekväma åsikter eller om Martin Gustavsson objektivt sett faktiskt har gjort sig förtjänt av att inte få komma till tals.

 • Jan Norberg 17 Jul, 2018 at 10:28

  Utgångspunkten för mina frågor till dig var den kommentar angående “Hans Berggren 16 Jul, 2018 at 16:44”, som du lämnade (Jan Norberg 16 Jul, 2018 at 17:44): “Detta eviga tugg om bankernas rätt att skuldsätta oss,…”. 

  Privata banker har bevisligen rätt att missköta sin ekonomi, sko sig på skattebetalarna och skuldsätta dem genom uttag av ränta på lån. Detta är inte hållbart vare sig för den enskilda individen eller samhället i stort. Mänskligheten har inte förtjänat utsugning och hård styrning genom ett sådant ekonomiskt system. 

  Är du verkligen ärlig med att du aldrig har sett en konkret diskussion om bankerna, konspirationer, lögner, massmord och ödeläggelse av planeten, Jan Norberg? 

  Och vad har du pysslat med de senaste 50 åren, som har missat en högst seriös debatt om Peace, Love and Understanding mellan människor som av förståeliga skäl vill få slut på den eviga krigföringen och dödandet i världen. Sålt vapen? Att olika intressen med dåliga uppsåt dels utnyttjar en seriös fråga för egen vinnings skull, dels försöker förlöjliga den, gör inte saken mindre viktig att dryfta och sträva efter.

  Du blir trött på de som försöker ta grepp över hela mänsklighetens dilemma och vill istället att man skall gräva där man står. Varför inte göra båda samtidigt? Det är viktigt att vi i väst försöker skydda och hjälpa länder som blir våldtagna av västerländska rovgiriga, multinationella företag.

  På vad grundar du ditt påstående att jag är socialist?

  Beträffande din fråga om Parisavtalet och klimatalarmismen, så måste inte den som ser att det pågår en ödeläggelse av vår planet nödvändigtvis syfta på klimatdebatten och tro blint på Al Gore, Barack Obama, Isabella Lövin et al. Många andra mänskliga aktiviteter än koldioxidutsläpp har var och en för sig potential att helt på egen hand föra Jorden till katastrofens rand och knuffa den över kanten.

 • @Torbjörn

  Jag höll mig DEFINITIVT till ämnet som handlar om vår frihet, men menade alltså att mer av överklassens marknadsliberalism och dess PR-konsulter och “tankesmedjor” sannolikt inte kommer leverera den. Jag citerade även Voltaire om folkets frihet, d.v.s. försökte hålla en hög intellektuell nivå på samtalet.

  Vad skulle vara mer relevant? – Norbergs halmgubbar och försök till att nedvärdera mig med ord som jag inte tillskriver mig, vilka f.ö. hade kunnat hämtas från vilken fulmedia som helst? Hur är detta mer relevant än det jag faktiskt bidrog med om frihet?

  Att ryssarna nu alltmer ångrar Sovjetunionens fall säger f.ö. ganska mycket om hur olika människor kan uppfatta ordet frihet.

 • @ per 17 Jul, 2018 at 04:53

  Du frågar mig om det är en lögn att bankerna har rätt att skuldsätta oss??

  Per, jag förstår öht inte din utgångspunkt för frågan men försöker ändå svara.

  Ingen annan än du själv skuldsätter dig, bankerna är ju bara de vilka möjliggör skuldsättningen genom de lån som du beviljas.

  Varför abdikerar du och andra socialister alltid från det egna ansvaret??

  Du frågar vidare:

  “Hur menar du att realiteterna lögner, massmord och ödeläggelsen av vår gemensamma planet kan vara ett hypotetiskt resonemang?”

  Mitt svar: En påstådd lögn som utan att vare sig preciseras eller bevisas är enbart ett påstående från dig, var mer specifik bitte.

  Massmord faller på samma orimlighet, ödeläggelsen av vår planet utan närmare precisering måste därför ses som ett hypotetiskt resonemang innan du preciserar närmare vad du avser. Eller tycker du att tex Parisavtalet och klimatalarmismen alltid skall få gälla som sanning?

  Du frågar vidare:

  “Vad är det för fel på Love, Peace and Understanding?”

  Jag svarar: Detta mantra som myntades redan på 60-talet (om du var född då?) har inte bidragit till mänsklighetens utveckling på något märkbart sätt. Tvärtom så har begreppet kidnappats av andra kriminella intressenter på vänsterkanten och utnyttjats på ett som inte alltid varit så fredligt, men det låter ju trevligt.

  Du frågar vidare:

  “På vilket sätt är resonemang om frågorna ovan inte konkreta?”

  “Varför är det inte sansat att diskutera frågorna ovan?”

  Jag blir så trött på alla sk världsförbättrare inom flumvänstern som alltid skall försöka ta grepp över hela mänsklighetens dilemma, vad är det för fel att börja gräva där man står. Dvs att först inom demokratins ramar försöka göra något konkret åt situationen i Sverige.

  Slutligen om din fråga betr ädlare mål, vad som är ett ädelt mål kan man ha olika uppfattningar om. Men när socialister anser sig ha tolkningsföreträde för Vad som är ett ädelt mål så blir dialogen svår.

 • per at 04:53

  Per vi får ha lite tolerans med Norbergs reaktion ovan (16 juli kl 17:44). Jag har haft flera samtal med honom och hans intention är precis som min att försöka nyansera debatterna efter artiklarna. Norberg är inte inne på linjen om att typ ALLT är av ondo när det gäller myndigheter, politiker och “världsordning”.

  Norberg skrev bla: “Detta eviga tugg om bankernas rätt att skuldsätta oss, det är lögner hit och det är lögner dit, konspirationer här och där och slutligen landar många anarkister i ett hypotetiskt resonemang om lögner och massmord samt ödeläggelsen av vår gemensamma planet. Lägger vi därtill hymnen om Love, Peace and Understanding så är flummeriet komplett.” …”Finns det ingen möjlighet att någon gång få till en diskussion på en mer konkret och sansad nivå, måste allt handla om dessa flummerier??”

  Norberg har precis som bla Bern redan flaggat för existensen av en globalistisk agenda och det är oerhört ovanlig att svenska män över 60 tänker i dessa termer. Det är åtminstone min observation. De enda män som ser denna typ av agenda (yngre än 60) är de PR-konsulter (och vissa andra) jag samtalat med. De flesta män över 60 är på sin höjd trötta på sossarna, men de sträcker sig sällan längre än så ut ur det förslavande tänkandet och beteendet som Engellau diskuterar.

  Varför ser PR-konsulter lättare än gemene man en globalistisk agenda och “konspirationer i samhället? Jo, för att det tillhör deras dagliga arbete. Varje myndighet och politiskt parti arbetar löpande eller periodiskt med PR-byråer. Byråernas arbetsuppgift är att leda och tom förleda. Allt handlar om kundens önskemål och en fet budget. Taktik, strategi kritas upp och beslut tas bakom stängda dörrar bland ett fåtal personer.

  PR-byråerna har en stor del i arbetet att förslava medborgarna i ett land. Lär dig byråernas metoder och du blir friare.

 • Min övertygelse är att skatterna skulle kunna vara betydligt lägre – det enda som behövs för den saken är att skattepengarna används optimalt och inte slarvas bort på skit, av korrumperade och lättlurade politiker, som låter sig ledas i sina beslut av vinsthungriga och psykopatiska affärsintressen.

  Det är ingen hemlighet att omänskliga skurkföretag gör så gott som vad som helst för att tjäna nästa krona eller dollar. Det är dessa vi måste stoppa. Hederliga företagare som accepterar konkurrens på lika villkor borde dock ha rätt att behålla en större del av sin omsättning än vad som sker idag. Detta gäller även arbetstagarna.

  Företagare som ägnar sig åt samhällsnyttiga aktiviteter i samklang med naturen borde beskattas lägre än de som skitar ner och förstör. En mjölkbonde, till exempel, som producerar och säljer ekologisk mjölk från kor som har levt så naturligt som det bara är möjligt, skulle ha en avsevärt förmånligare skattesats än en konventionell mjölkbonde som förstör både natur, djur och människor med sina naturvidriga aktiviteter.

  Jan Norberg 16 Jul, 2018 at 17:44

  Är det en lögn att bankerna har rätt att skuldsätta oss?

  Hur menar du att realiteterna lögner, massmord och ödeläggelsen av vår gemensamma planet kan vara ett hypotetiskt resonemang?

  Vad är det för fel på Love, Peace and Understanding?

  På vilket sätt är resonemang om frågorna ovan inte konkreta?

  Varför är det inte sansat att diskutera frågorna ovan?

  Har Hans Berggren fel i att ädlare mål än snöd vinning är svåra att skönja idag?

  Varför suckar du åt Berggrens beklagande av bristen idag på ädlare mål än snöd vinning?

 • Martin Gustavsson at 21:06

  Jag kanske rörde till det. Bloggen Det goda samhället drivs av stiftelsen Det goda samhället. Samtidigt finns det på sajten Den nya välfärden i den primära navigationen en direktlänk till Det goda samhället. Exakt hur de två stiftelserna finansierar och vad låter jag vara osagt.

  Engellau skriver:

  “Den Nya Välfärden är en opinionsbildande tanke- och handlingssmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Vi är partipolitiskt oberoende och alla är välkomna att ta till sig våra idéer. ” … “Den Nya Välfärden finansieras av 15 000 företagare som med sitt stöd hjälper oss att bland annat skapa ett bättre företagarklimat i Sverige.” – http://www.dnv.se/om-oss/ (DNV)

  “Detgodasamhallet.com är en opinionsbildande sajt som består av olika röster som undersöker, avslöjar och borrar i de avgörande samhällsfrågorna. Här skapas samtidens självförståelse.
  Verksamheten drivs av Stiftelsen Det Goda Samhället. I styrelsen sitter Patrik Engellau, Henrik Ankarcrona och Jonus Bartholdson.” – https://detgodasamhallet.com/om/ (DGS)

  Jag tycker inte alls att DGS ger oss propaganda. DNV är en tankesmedja och DGS är opinionsbildande sajt. Inga konstigheter med det.

 • @Torbjörn
  Tack för den intressanta uppgiften att Engellau finansieras av stiftelsen Den nya välfärden. Det är viktigt att man känner till sändaren och syftet till varje meddelande så att man kan förstå vilken respons som är den önskade.

  “Den Nya Välfärden (DNV) är en opinionsbildande svensk stiftelse som grundades som en nyliberal tankesmedja, understödd av bland annat Svenskt Näringsliv.” Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_nya_v%C3%A4lf%C3%A4rden

  Slutsatsen är alltså följande:

  Näringslivet och nyliberalerna, som stått för berikande av överklassen på 90% av folkets bekostnad de senaste decennierna, enligt Lars Bern, sprider nu inte enbart sin propaganda genom alla vanliga fulmedier, men alltså nu helt fritt även genom Newsvoice.

  Intressant. Här på Newsvoice får man ändå, till skillnad från i fulmedierna, kommentera propagandan. Helt klart ett litet framsteg för yttrandefriheten.

  Jag måste passa på att ge dig något som kan balansera den här extremt marknadsliberala propagandan något litegrann, nämligen den Nordkoreanska filmen Propaganda. När du sett den Torbjörn (eller ni andra) så kontakta mig gärna för ett intressant avslöjande! 😉

 • Det finns redan länder med både fungerande skattesystem och funderande välfärd, eller har jag fel? Låt oss bara se hur de som lyckats burit sig åt. Fråga Engellau, han finansieras av stiftelsen Den nya välfärden.

  Patrik Engellau citerar i sin artikel: ”Förslavade personer visar ingen djärvhet och inget mod i striderna”.
  Jag tror därför på ett visst mått av civil olydnad, självklart inte alls samma sak som anarki om ordet nödvändigtvis ska tolkas som ett beteende som orsakar samhällskaos (begreppet anarki betydde åtminstone ursprungligen inte samhällsomstörtande beteende, tvärtom).

  Låt allt övertidsarbete bli skattefritt, även skattefrihet på övertidsarbete för arbetsgivaren.

 • @ Gunnar Andersson 16 Jul, 2018 at 18:09

  Mycket bra kommentar Gunnar, kan bara instämma i att det väl egentligen inte är någon, förutom sittande sosseregering som tillsammans med MP och V vill ÖKA skatteuttaget ytterligare.

  I en del fd socialistiska stater, tex Ryssland, så betalar alla en platt inkomstskatt på 13 %. I andra länder lite mer och gemensamt för alla länder med platt skatt är att medborgarna tillåts själva ta betydligt mer eget ansvar.

  Förvisso är inte det sociala skyddsnätet så finmaskigt som i tex Sverige, men i ett Sverige dominerat av bidragstörstande socialister sitter föreställningen djupt att vi skall betala höga skatter så att våra korrupta politiker kan spendera våra inbetalda skatter efter eget gottfinnande till dem vilka de anser behöver omhändertas.

  Inte alltid de vilka främst behöver stöd eller har förtjänad stöd från våra skattepengar.

  Kopplingen till Patrik E:s artikel är ju uppenbar, dvs vi är förslavade så till den grad att vi själva verkligen på allvar tror på att det behövs höga skatter för att få ynnesten att våra politiker tar befälet över våra liv.

  En rak/platt skatt på ca 20-30 % är nog något som en majoritet skulle acceptera, varför inget politiskt parti driver denna fråga är för mig en gåta.

  Sist men inte minst låt alla inkomsttagare själva få behålla sin lön som politikerna nu tvingar arbetsgivarna att sätta in som pensionsavsättningar. Det i kombination med en platt skatt på låt oss säga 20% skulle innebära en kraftig injektion i den svenska ekonomin.

  Om det är någon revolt jag stödjer så är det en skatterevolt.

 • “Det är klart att om alla företag underlät att betala in skatten…”
  Det är här skon klämmer. Handen på hjärtat, är det någon som vill betala skatt, egentligen. Så varför gör vi det då? Antagligen för att vi vill ha en hyfsat fungerande samhälle.
  Se över skattesystemet istället, så att vi får en rättvisande skatt, exvis en rak skatt på 30%. Vi är värda ett bättre skattesystem än det moras vi har idag.

 • @ Hans Berggren 16 Jul, 2018 at 16:44

  Detta eviga tugg om bankernas rätt att skuldsätta oss, det är lögner hit och det är lögner dit, konspirationer här och där och slutligen landar många anarkister i ett hypotetiskt resonemang om lögner och massmord samt ödeläggelsen av vår gemensamma planet.

  Lägger vi därtill hymnen om Love, Peace and Understanding så är flummeriet komplett. Är det nåt fel på er allihop??

  Finns det ingen möjlighet att någon gång få till en diskussion på en mer konkret och sansad nivå, måste allt handla om dessa flummerier??

  Ädlare mål….. suck……………

 • Problemet med samhället är att när grupperna blir större än ca 150 individer måste det till gemensamma myter, dvs lögner som alla tror vara eviga sanningar. Annars flyter inte samarbetet. Förr trodde vi på gudar och kungar, nu tror vi på bankers rätt att skuldsätta oss för evigt. Lögner är alltså grundförutsättningen för hela det globala företag vi lever i. Frågan är vad det går ut på? Allmord är tydligen affärsidén. ödeläggelse av planeten för den allra snödaste vinnings skull. Den skadeglades slutliga triumf … alldeles ensam … några ädlare mål kan inte skönjas.

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 16 Jul, 2018 at

  Ja du Martin, vad lurar egentligen dig??

  I din värld är allt en klasskamp, släpp kommunistsargen och kom med i matchen Martin.

 • @ Mayne Sundewall Hopkins 16 Jul, 2018 at 14:10

  Jag tror att det tyvärr ligger en hel del i vad Mayne säger, svenskens obenägenhet att söka konflikt gör att man avstår intressanta diskussioner i närståendekretsen och på jobbet.

  Samhällsutvecklingen har för många blivit ett problem för andra att lösa, Lets Dance i soffan gör att vi kan fortsätta stoppa huvudet i sanden.

  Tråkigt tycker jag !!

 • @ Carina Agrell 16 Jul, 2018 at 13:44

  Jag har så svårt och förstå att det finns så pass många anarkister ibland Newsvoice läsare, det är tur att Carina själv inser att hon för ett teoretiskt och orealistiskt resonemang .

  Jag kan känna viss sympati med den uppmaning till civil olydnad som Carina ändå föreslår, även om just hennes förslag under pkt 1 rör ett område som antyder att det alltid är någon annan som skall ta över det bristande egna ansvaret. En typisk socialistisk idé.

  Att ta sig en heldag med nära och kära är något jag ställer upp på till 100% men att koppla ihop detta med att INTE rösta är just så socialistiskt och anarkistiskt som man kan förvänta sig, tyvärr leder Carinas förslag oss samtliga inte en tum närmare ett bättre samhälle.

  Om vi alla avstår från att rösta så har vi snart ingen demokrati öht, och därmed ingen rösträtt.

  Är det vi vill??

 • Ut ur den förslavande, fördummande, förslöande PK-zonen:

  + Gör dig av med alla lån. Ta aldrig nya lån. Spara pengar.
  + Läs alltid flera perspektiv innan du bestämmer dig för en uppfattning. Jag brukade tidigare läsa Th Guardian och Independent för att få andra perspektiv. Tyvärr har båda dessa blivit allt mer PK. Men de finns många andra alternativ idag: https://newsvoice.se/newsvoice-tips-pa-bra-medier/
  + Begå minst en handling av typen civil olydnad i månaden.
  + Ta in nya intryck från andra kulturer. Prata med migranter!
  + Ställ svåra frågor och acceptera aldrig det första tillrättaläggande svaret du får.
  + …listan kan göras längre förstås

 • Överklassens kreativa sätt att motivera medelklass och underklass till ännu mer välfärdsrace mot bottnen, för att berika överklassen ytterligare, upphör aldrig att förvåna.

  I det här fallet var det, för en gångs skull, betydligt mer briljant än ex. “skatt är stöld” eller att kalla massmigrationen för “vänsterpolitik”, fastän huvuddelen av de partier som genomfört massmigrationen alls inte är socialistiska, men marknadsliberala.

  Men ändå, tack för trevlig läsning, ett fantastiskt skådespel. Skickligt formulerat, även om det inte lurar mig. 😉

 • Mycket bra tillbakablick Patrik som utan problem kan överföras till nutid. T.Ex. Tidigare levde vi utan mobiltelefoner och trots denna “osäkerhet” överlevde de flesta. Mobilen kom och smaklig gjordes som kommunikationsinstrument utan bindning till ett hus med ledning och alla hylla den p.g.a tillgängligheten, enkelheten och den bedrägliga säkerheten. Ingen bryr sig om hur farlig strålningen är , då makten har beställt undersökningar att så inte är fallet. Man tror gärna på detta så länge man själv eller omgivningen inte drabbas. Samma gäller 5 G master, där det finns tillräckligt forskning hur skadligt dessa frekvenser är för allt levande. Listan kan göras hur långt som helst. Livet är egentligen annorlunda och kunde levas mer hälsosam, men mer full av risker vilket föder ansvarskänsla för de egna gärningar. Att ta sig ur komfortzonen gör i alla andra sammanhang att man växer som människa. För detta behövs bara en allvarlig tankeprocess och ingen katastrof som slutligen tvingar oss till att inse.

 • Läste artikeln med stort intresse – även kommentarerna.

  Men om man nu ska engagera sig för sin egen (och andras) frihet, så måste man ju tänka till, läsa på, diskutera och argumentera osv.

  Jamen, då riskerar man ju att ställa till med KONFLIKTER med sin familj, sina vänner och sina arbetskamrater – kanske hela byn! Usch nej, det kan ju bli urjobbigt! Nä, fy 17 för KONFLIKTER!! :O

  Det är nog enklast och bekvämast att vi fortsätter ‘som vanligt’ med TV-mys, eller springer en runda i skogen, före den goda måltiden där vi tillsammans höjer ett glas för ‘fred & fihet’..

 • Värdens enklaste problem att lösa!

  1. Låt bli att betala era sk krediter. Kronofogden kommer att implodera av trycket i tidigt skede. Den bemedlade kan ju ha pengar undanstoppade om KFM ändå till slut hinner ifatt ärendenas administration utan att staten hunnit ta skeden i vacker hand och reformerat penningsystemet.

  2. Sluta rösta – ta en heldag med gamla och sjuka nära och kära i stället!

  Oändligt enkelt att organisera i teorin, men i praktiken smyger orderföljarna till valurnorna i höst, förty de tror fortfarande att Sverige är en demokrati…

 • Man får återigen skäl att ta av sig kepsen för Patrik E:s förnämliga sätt att uttrycka sig i en fråga som sannolikt förbryllar en tilltagande del av den svenska befolkningen.

  Avslutningen med Caesar för omedelbart tankarna till Olof Palme vilken efter sin död blivit så enormt hyllad, när det i själva verket var en despot av Guds nåde och som påbörjade den ökenvandring som pågått sedan dess för Sverige.

  ”Hur ondskefull han än varit i livet blev romarna så sorgsna efter hans död med tanke på festerna och skådespelen att de inte tvekade att klä sig i sorg. De betraktade honom som en verklig landsfader och skänkte honom fler hedersbetygelser efter döden än de gett någon annan utom möjligtvis Caesars egna banemän.”

  Jag förväntar mig nu en lång rad påhopp och tillmälen men det är sånt man får ta, välkomna till kommentarsfältet.

 • Väldigt intressant och bra artikel! Jag tycker att Patrik ser kärnan till förståelse hur det kan bli som det blivit i samhället. Att jämföra med historien är ett synnerligen bra sätt att förstå samtiden.

  @ Conny Lundberg,
  Du gör en lysande koppling och jämförelse med situationen i Sverige och dess folk.

  Själv tror jag att människan i många stycken är lite egoistisk och bekväm, det är därför det går så bra att lura dem.

  Det är helt enkelt lättare och framförallt bekvämare att tro på fagra löften, än att ifrågasätta dem. Vi ser dagligen i politiken, inte minst nu innan valet, massor av exempel där politiker friskt utnyttjar detta faktum. För dem är faktumet välkännt.

  Nu börjar ändå, till de flesta politikernas förtret, många inse bedrägeriet. Mycket tack vare alternativmedia där de icke PK-lojala kan komma till tals.

  Därav ser vi nu flera tendenser där makteliten försöker stoppa denna plattform för icke-PK-uppfattningar på olika sätt. Därför gäller det att vara synnerligen vaksam just nu.

  Att makthavarna skulle förlora initiativet till den effektiva hjärntvätt man hittills framgångsrikt har begagnat, kommer man inte att ge upp utan kamp och fortsatt fulspel, där den egna befolkningen är offren och deras egna motståndare.

 • Mycket intressant, det du skriver om, Patrik!
  Enligt mitt förmenande så består maktens kitt, det som håller ihop det härskande etablissemanget, främst av överordnade organisationer såsom EU, FN, WHO osv.

  Dessa organisationer är i mångt och mycket oerhört korrupta, vår eminenta f d chef för Revisionsverket, Inga-Britt Ahlenius har undersökt både FN och EU och blev inte populär med det resultat hon kom fram till, en omfattande korruption med svågerpolitik och omfattande ekonomisk kriminalitet.
  Dessa organisationer har trots allt fortfarande lyckats behålla sin position som s k goda organisationer, mycket beroende på att alla karriärister strävar efter allt högre och mer lönsamma positioner och ingen vill förstöra dessa möjligheter till att få sitta vid köttgrytorna och förse sig.
  Information. public realations och utbildningsväsendet grundlägger medborgarnas inställning till härskarna genom en genomgående indoktrinering från vaggan till graven.

  Alla de som aldrig ifrågasatt vad som sker i samhället kommer att lyssna till och läsa enbart det våra härskare genom sina tankesmedjor och ljugande public media hela tiden sprider ut.

  Trots dessa inbyggda propagandaorgan så blir vi allt fler som sprider vidare allt av det som mörkats och snedvridits av myndigheterna vilket på sikt kommer att rasera maktens ställning, om vi bara fortsätter och expandera som grupp.

  Därav följer också de senaste lagarna som skall hindra de av oss som vill veta sanningen om vad som sker och sprida detta vidare genom att belägga oss med munkavle.

  Om vi tillåter detta att fortsätta så kommer vi till fullo att leva i en diktatur.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *