Fd diplomat: Sverige bör inrätta statliga bordeller för migranter och svenskar

MÄNSKLIG NATUR, SVENSK ANINGSLÖSHET, INVANDRING OCH SEX

59

DEBATT. Det fd svenska diplomaten Jens Jerndal föreslår att “den humanitära stormakten” Sverige bör inrätta statliga “bordeller” för att komma tillrätta med problemet att svenskar och migranter våldtar kvinnor. Tanken är att inrättningarna ska bedriva en övergripande nationell vård genom kärleksfull sex för alla. Förslaget är förmodligen extremt provocerande. 

Text: Jens Jerndal

Jens Jerndal, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

Sedan jag började tänka självständigt någon gång på 1940-talet har jag uppfattat Sverige som en gediget respektabel och fridfull, men aningslös Grönköpings idyll, lång borta från den stora världens brutala verklighet. Rättrådighet, ärlighet och plikttrohet dominerade bilden, och att det skulle kunna förekomma korruption i Sverige var på den tiden en omöjlig tanke, som bara inte föll någon in. I varje fall inte mig.

Globalistiska krafter har det senaste decenniet uppmuntrat våra politikers självförhärligande ambition att leda världens ”humanitära stormakt” till nya stordåd. På så vis har de utan tillräcklig planering och kontroll släppt in runt miljonen invandrare, huvudsakligen asylsökande från USA:s kompulsiva oprovocerade utplåningskrig i Mellanöstern. Vår befolkning har därmed under det senaste årtiondet direkt ökats med c:a 10%, vartill kommer att just den miljonen kan förväntas få betydligt fler barn än den svenska ”urbefolkningen”, vilket ytterligare ökar befolkningstillväxten på sikt.

Att det för nyanlända manliga invandrare i genomsnitt tar 9 år att få ett jobb (ännu mer för kvinnor), och att de kommer att förvärvsarbeta färre timmar under sin livstid än infödda svenskar, är något vi sällan får klart för oss. Medan de ofta kostar det svenska samhället åtskilligt mer i välfärdsutgifter och utbildning än motsvarande infödda svenskar. Hur detta kan komma att bli en tillgång och en vinst för det svenska samhället är svårt att räkna ut. I synnerhet som de konkurrerar med infödda svenskar om planerat knappa resurser, som bostäder, sjukvård och skolor. För att inte ens nämna konkurrensen om ”den svenska modellens” arbetstillfällen i den heliga Arbetslinjens förlovade land.

Statliga bordeller

Den svenska aningslösheten når bibliska proportioner, när man tar in tiotusentals s.k. ensamkommande barn – de flesta testosteronstinna unga män med okänd identitet och bakgrund – som placeras i tillfälliga förläggningar utan svenskundervisning, utan meningsfull sysselsättning, utan sociala nätverk och utan möjlighet till normal sexuell aktivitet inom den svenska lagens råmärken. Och sedan står man oförstående och chockerad inför de kriminella gäng, de gruppvåldtäkter, den illegala vapenhandel, de rånorgier osv. som exploderar runt så gott som samtliga invandrarghetton, omdöpta till ”utsatta områden”.


Det enda pragmatiska och naturligt människovänliga sättet att lösa problemet med testosteronöverskott och våldtäkter, är att inrätta väl organiserade bordeller dit den unga manliga överskottsbefolkningen inbjuds att avreagera sig och uppleva mänsklig intimitet.


Fackligt organiserade sexarbetare

Men observera att jag nu inte talar om ”prostituerade” utan om fackligt organiserade sexarbetare, vars yrkesgärning är minst lika viktig, berömvärd och betydelsefull för social harmoni och psykologiskt välbefinnande i samhället som helhet, som någonsin den sjukvårdspersonal vi gärna hedrar och respekterar.

Vi accepterar att alla människor måste äta för att överleva, och vi accepterar att vi måste ge människor möjlighet att tillfredsställa andra behov, men inte de sexuella. Det är visserligen sant att ingen kanske dör fysiskt av brist på sexuell tillfredsställelse, men det är också sant att sådan brist kan skapa svåra psykologiska och emotionella problem, både för de personer som lider sådan brist själva, och indirekt genom deras inverkan på omgivning och sociala kontakter. Och just otillfredsställda sexuella behov torde vara bland de viktigaste orsakerna till många grova brott, inte bara direkt våldtäkt.


Det är sannerligen aningslöst att inte inse och acceptera att människan är en sexuell varelse med starka drifter och behov, som inte kan ignoreras eller undertryckas, och än mindre förbjudas, utan grava konsekvenser för såväl alla berörda individer som samhället i stort.


Att bara blunda för en uppenbar verklighet och dess konsekvenser är det minst intelligenta och mest ansvarslösa man kan göra. Men i Sverige vill man inte erkänna ens de enklaste naturliga sanningarna. Och Gud nåde den lille gosse som ser att kejsaren är naken och med hög röst tillkännager detta obekväma faktum.


När jag talar om bordeller – gärna statliga – handlar det om välorganiserade, ombonade och trivsamma, hygieniska service-inrättningar under strikt kontroll, både medicinsk och rättslig, som tillhandahåller olika former av sexterapi av ett slag som det finns ett enormt behov av men aldrig erbjudits av några välfärdsprogram.


Om ordet bordell stöter, så går det bra att döpa om dem. Där finns ingen som helst association till ”vit slavhandel” eller tvång av något slag. De som arbetar där – både kvinnor och män – skall ses som räddande änglar som frivilligt ägnar sig åt att hjälpa människor i nöd, för vilket de bör respekteras och betalas väl. Minst lika mycket som psykiatrer och barnmorskor, för att ta några närliggande exempel.

Blunda inte för den enorma betydelse detta kan få för så många människor och deras hela familjekrets och sociala nätverk! Jag menar att en sådan institution kan förebygga mänskliga tragedier och rädda både äktenskap och yrkeskarriärer genom att tillhandahålla en förstående och stödjande mänsklig kontakt i tider av personlig kris. För att inte tala om att tjäna som vågbrytare för den tilltagande invandrarvågen av gruppvåldtäkter mot svenska kvinnor.

Nya sexuella normer – Sverige ledande

Hela Västerlandets kultur har, åtminstone sedan kristendomens genomslag, präglats av ett monumentalt hyckleri, där man trots bättre vetande envist fasthåller vid ohållbara och onaturliga normer för uppförande och social samvaro. Det har varit mycket man inte ens fått erkänna existensen av, och absolut inte tala om öppet och rakt på sak. Även där det handlar om självklara naturliga företeelser som varje levande varelse måste hantera varje dag av sitt liv. Visserligen har detta hyckleri med sina tabun luckrats upp en hel del under det senaste kvartsseklet, men fortfarande har vi åtskilligt kvar att sanera.

Från broschyren "Health Care and Sexual Health in Sweden" - Sid 7 - RFSL.se, 2016
Skärmdump från broschyren (PDF) “Health Care and Sexual Rights in Sweden” – Sid 7 – RFSL.se, 2016

Visst kan man numera tala om sex och individuella sexuella problem på ett sätt som var otänkbart när jag växte upp, och väl är väl det, men när vi kommer in på sex som ett fysiskt behov som behöver tillfredsställas, även av sådana människor som av en eller annan anledning inte har möjlighet att finna en lämplig sexpartner, då är det stopp.

Det kan handla om äldre, om handikappade, om fysiskt vanställda, eller om unga med psykologiska utmaningar och relationsproblem. Skall alla dessa då, i vårt välfärdssamhälle, lämnas utan möjlighet till hjälp med ett så naturligt, centralt och vanligt problem? – Själv tycker jag inte detta är logiskt, eller ens humant. Sedan får våra feminister säga vad de vill.

”Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.”

Vem kan läsa dessa, vår store skald Gustaf Frödings ord, utan ett sting av medkänsla och sorg?


Vår kultur tillåter ibland i fiktionens värld att man närmar sig dessa annars tabubelagda teman, men de får absolut inte spilla över i vår dagliga verklighet. Trots att de är på något plan allestädes närvarande i alla mänskliga samhällen.


Författaren och samhällskritikern Bernard Shaw hade en del ganska revolutionära åsikter för sin tid. Redan 1893 skrev han teaterpjäsen ”Fru Warrens yrke” som handlade om en kvinna med en viss position och god ekonomi i den engelska övre medelklassen, och hennes dotter. Varken Mrs. Warrens fisförnäma sociala krets eller hennes dotter hade kunnat ana att Mrs. Warren tjänade sina pengar som bordellmamma i London.

Pretty Woman, filmaffisch
Pretty Woman, filmaffisch

Nästan jämt 100 år efter Mrs. Warrens yrke kom till, blev filmen Pretty Woman med Julia Roberts och Richard Gere en stor succé. Där framställdes relationen mellan en förmögen affärsman och en ung fattig prostituerad i en positiv och romantisk dager, och det slutade med att de gifte sig.

Hur reagerar vi på t.ex. att Evert Taubes sång Flickan i Havanna tas med i allsången på Skansen?

Vi har många gånger hört uttrycket ”världens äldsta yrke” om prostitution. Så tydligtvis är det något som på goda grunder varit med oss sedan tidernas begynnelse. Som ett uttryck för människans natur och medfödda behov. Hur intelligent kan det då vara att försöka låtsas som om dessa inte existerar? – Eller tro att man kan få dem att försvinna genom att förbjuda dem? –

Något jag har svårt att förstå är varför det är respektabelt att ge massage och behandla alla andra kroppsdelar, men inte könsorganen, som varken är mindre naturliga eller mindre viktiga.

I buddhistiska länder som Thailand upplevs det oftast som normalt att man får ett s.k. “happy end” på en full kroppsmassage. Det handlar naturligtvis då inte om prostitution i full bemärkelse, utan om hjälp att masturbera under behagligare former än man kan göra ensam, och i Thailand ser man det som högst naturligt och något ingen behöver känna skam för. Massösen/massören är under dessa omständigheter bara involverad med händerna, inget annat. Men får en myndighet eller feminist i Sverige nys om något sådant här hos oss, då är jag säker på att det blir ramaskrin i högan sky med polisanmälan – även om polisen numera inte ens hinner lagföra grova gruppvåldtäkter på offentlig plats.

Jag kan berätta, att jag själv med en god medelklassbakgrund tidigt ansåg en prostituerad som något ohyggligt motbjudande och tragiskt, som man inte ville ens komma i närheten av, och som hade förverkat alla möjligheter att bli accepterad i normalt umgänge. Det kanske framgår av denna krönika, att jag efter moget övervägande och ett långt liv ändrat uppfattning i frågan. Nu ser jag prostitution, om den utövas på ett rätt, ansvarsfullt och kärleksfullt sätt, som en stor välsignelse för mänskligheten, som är värd att respekteras, uppmuntras och vårdas på alla vis.

Intressant nog har katolicismen en rad skyddshelgon som bekymrar sig speciellt om prostituerade, även om flera av dem sägs kräva att de prostituerade är ”ångerfulla”, eftersom enligt kyrkan alla former av sex utanför ett monogamt heterosexuellt äktenskap är synd. Samtidigt är min egen erfarenhet att den katolska kyrkan traditionellt varit betydligt mer tolerant, human och förlåtande än sina protestantiska rivaler.

Sexual Health in Sweden - RFSL
Skärmdump från broschyren (PDF) “Health Care and Sexual Rights in Sweden” – Sid 23 – RFSL.se, 2016

Islam

Om vi då skall ta med Islam i denna diskussion, så vet nog alla hur hårt straffande den religionen är gentemot t.ex. kvinnors äktenskapsbrott och manlig homosexualitet. Eftersom kvinnor i de flesta muselmanska samhällen hålls under sträng uppsikt är det där inte lika lätt för unga män att lyckas ha sex med en kvinna, som det är i våra moderna västerländska samhällen.


Och resultatet är att manlig homosexualitet i praktiken är speciellt vanlig i många muselmanska samhällen, trots det hårda officiella fördömandet. Inte minst imamer har jag förstått ofta ägnar sig åt att ha sex med pojkar, precis som vi på senare tid fått inblick i många katolska prästers umgänge med sina altargossar eller andra skyddslingar.


Slutsats: Naturen är starkare än mänskliga förbud och tabun. Och visst kan sådana övergrepp förstöra unga pojkars liv och ge dem trauman för livet, men mitt intryck efter många års studier är att de flesta klarar sig bra genom sådant, och att det för andra upplevs som positiva erfarenheter som hjälper dem att utvecklas. I antikens Grekland ansågs ju också relationer mellan mogna intellektuella män och unga pojkar vara en positiv och utvecklande praxis.

Sanningen är att vi alla är olika med olika reaktioner och olika behov. Och jag anser mig ha fått tydliga indikationer under ett långt liv på att allt som händer oss människor har en speciell mening, som i slutändan och i ett helhetsperspektiv alltid leder till en positiv personlig utveckling, även om det kan uppfattas som oförtjänta plågor eller straff, just när de inträffar.

Text: Jens Jerndal

En slutnot: Med detta vill jag under inga omständigheter försvara sådant som skadar eller skapar lidande för någon. Allt sådant måste vi givetvis avvisa och undvika, antingen det är olagligt eller ej. Min musiklärare brukade säga, ”I många former trivs det sköna”, och jag vill tillägga: I många former trivs också kärleken. Sann kärlek är alltid givande, aldrig tagande, och söker alltid att hjälpa och lyckliggöra andra människor. Kärlek är absolut inte detsamma som sex, och kräver oftast inte sex, men allt sex kan – och bör – vara ett uttryck för kärlek av något slag, på någon nivå.

Relaterat

Marvin Gaye – Sexual Healing

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

59 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Ale
Ale
29 juli 2018 kl 07:06

Sture B: “Dotteraspekten är en bra tumregel. Vill man inte att den egna dottern horar ska man inte föreslå att andra horar ut sina döttrar”.

Så då kom det till slut ut något possessivt av debatten. En tumregel man bör ha åtanke vare sig man är för eller emot statliga eller privata bordeller.

Sture B
Sture B
Gäst
29 juli 2018 kl 00:38

Det där resonemanget kan man hårdra in absurdum.

1. Ingen normalt empatisk far skulle vilja se någons dotter i en bordell. Punkt

2. Ingen normal far skulle inbilla sig att han räddar sin egen dotter från våldtäkt genom att sälja andras döttrar. En normal far skulle förstå att han bara fördelar misären. Men jag kan ändå riktigt se det framför mig. Någon metrosexuellt sutenöraktig liten mjukispappa ifrån innerstaden som bräker ur sig: “Heeey brushan, du får inte våldta min dotter. Men här kan du köpa någon annans dotter. Om du betalar lite extra får du hennes lillasyster på köpet. Hon är över femton så allt är lagligt”.

3. Nu är det helt tydligt så – vilket framgår av situationen i andra länder – att det i t.ex. i Papua Nya Guinea fortfarande finns aktiva kannibaler eller att det i delar av Indien kastas syra i ansiktet på kvinnor. Men vad fan har situationen i dessa länder med Sverige att göra? Så från mitt håll ser den tredje synvinkeln rätt suddig ut.

Istället för att bygga bordeller kan vi slänga ut dem som inte anpassar sig. Ett mått på anpassningsproblematik kan då t.ex. vara våldtäkt. Så det kanske har blivit dags att ställa ner latten, göra lite armhävningar och skaffa sig en ryggrad, istället för att försöka pimpa ut andras döttrar.

Janne
Janne
Gäst
28 juli 2018 kl 20:29

Ja, det där med dotter är bra!
1. Ingen normal far skulle vilja ha sin dotter i en bordell.
2. INGEN NORMAL FAR VILL HA SIN DOTTER VÅLDTAGEN! Allra minst av en hel grupp skurkar.
Det senare sker enligt statistiken åtskilliga gånger varje dag. Och de är alla DÖTTRAR de också…
Men dessa kvinnor nämns inte i mainstream-pressen. Dock i alternativa kanaler. För det skall ju i den politiska korrekthetens namn tigas ihjäl. Se det ur båda synvinklarena!
3. Nu är det helt tydligt så – vilket framgår av situationen i andra länder – att det finns många kvinnor som faktiskt är beredda att frivilligt erbjuda sig mot betalning, av vilket skäl det vara må. Och det gör de ofta “i skumrasket”. Borde de inte kunna få det skydd som en legitimation kan ge? Ett lagom mått av säkerhet? Detta kanske till och med kunde “rädda” en och annan från våldtäkt!
Se det också ur denna tredje synvinkel så kanske bilden klarnar.

Sture B
Sture B
Gäst
28 juli 2018 kl 17:58

Dotteraspekten är en bra tumregel. Vill man inte att den egna dottern horar ska man inte föreslå att andra horar ut sina döttrar. Om man sen skapar ett skitsamhälle där människor tvingas sälja sig själva är det en form av tvång fjärran från frihet. Sen blir det lite skumt när herrar i övre medelåldern förespråkar prostitution. För de har ju knappast tänkt sälja sig själva och uppenbarligen inte heller sina döttrar, så man undrar ju ur vilket perspektiv de driver frågan. Fri prostitution som världsförbättrande åtgärd känns bara så andefattigt torftig.

Janne
Janne
Gäst
28 juli 2018 kl 13:23

Åtminstone diskuteras det men INGENTING BLIR GJORT! Som vanligt …
Döttrar hit och dit… Vad händer om man bara släpper fram friheten: Den som vill får! Helt enkelt.
Enda krav: Registrering och regelbunden hälsokontroll.
Säkert fortsätter då våldtäkterna i början, men om de sedan minskar allt mera?
Ingen slutgiltig lösning men ett steg på vägen.

Hårdhandskar med föRÖVarna därtill. Inget dalt mera och utvisning direkt!
Och förresten: INGA NYA MOSKEER UTAN GARANTERAD RESPEKT FÖR KVINNOR!

Ale
Ale
28 juli 2018 kl 08:56

Håller mig till min lilla skomakarlåda gällande statliga bordeller; nämligen att dem som är för detta förslag kan ju övertala sina egna döttrar om förtretligheten i förslaget, så har vi ju löst problemet med frivilligheten också, som Janne är inne på. När vi nu ändå håller på, kan ju Janne också passa på att pruta lite på priset, då det tydligen måste vara billigt också. Priset tas med fördel upp i samband med övertalningprocessen. Kom igen, bidra med din dotter, så ställs åsikten om statliga bordeller på sin spets – ty alla kvinnor har en pappa. I annat fall är vi tillbaka till den introspektiva negationen om det grandios självet som ser sina medmänniskor som blott saker för egna lustar. Den problematiken löses inte med statliga bordeller.

Sture B
Sture B
Gäst
28 juli 2018 kl 08:54

Det går ju också att utvisa alla invandrade dömda våldtäktsmän på livstid istället för att bygga bordeller till dem. Detta skulle skicka en signal till presumtiva våldtäktsmän så att de kanske då väljer att ta saken i egna händer och som alla vet är själv bäste dräng. Men vem vet. Våldtäktsvågen kanske var ämnad för att kunna tillåta prostitution så att våra politiker slipper smyga med deras perversiteter och om politikerna prostituerar sig ska även andra göra det samma. Happy ending…

Ale
Ale
28 juli 2018 kl 08:29

Janne: “låt oss försöka återgå till det problem som diskussionen i början ville ta upp”.

Har du andra förslag?

våldtäktsepidemin. Som namnet återger är det dels den ökade mängden våldtäkter (ibland gruppvåldtäkter) samt att problematiken devis har förändrats. En författare jag läst en del böcker av är Khaled Hussain som är muslim och afghan, eller amerikansk-afghan, som i sina böcker tar upp delar av dessa problem. Synen på kvinnan som ärbar i mer konservativa kretsar inom islam kontra den moderna västerländska synen på kvinnan. Denna konflikt var även lik vår i slutet av 70-talet i Afghanistan. Där mer moderna muslimer ville anamma vår friare syn på kvinnan. Han ger inga lösningar, annat än att han själv flydde landet.

Kampen mot den muslimska konservativa synen på kvinnan borde ha förts tillsammans med svenska samt förrädare för en mer liberala muslimers syn på kvinnan långt tidigare. Alltså inte för eller mot Islam, utan en tvingade anpassning av synen på kvinnan inom islam efter svenska och västerländska förhållanden.

Sexköpslagen är inte bra, men enligt mig bättre än att släppa prostitution fri.

Heders-mord-problematiken borde prioriteras å det grövsta så att en anpassning till svenska förhållanden sker.

Janne
Janne
Gäst
28 juli 2018 kl 07:55

Ale, se min länk alldeles i början. våldtäktsepidemin började mes ett års eftersläpning efter sexköpslagens införande. Statitiskt belagt.
Vad gäller “priser” fann jag info i Internet med länkar som inte fick komma med här. Från 50 Euro och uppåt, mestadels omkring 100 Euro.
Medan vi tjötar här blir kvinnor våldtagna varje dag, psykiskt skadade för livet.
Våra “feminister” tittar bara bort.
NÅGONTING MÅSTE GÖRAS NU! AKUT! MEN VAD?
Kanske döma föRÖVarna till kastring? Då skulle de nog snart tänka om…
Och vad betyder för övrigt ett antal damer som frivilligt går med på att erbjuda betalt sig mot en enda våldtagen?

Ale
Ale
28 juli 2018 kl 07:10

“Prostitution är ett kontroversiellt förslag, men har någon ett bättra som också kan änkas fungera i verkligheten”?

Ett dåligt förslag är och förblir ett dåligt förslag oberoende om det är kontroversiellt eller inte.
Nu både tror och hoppas jag att Jens Jerndal i grunden inte själv anser att detta förslag är lösningen, utan att han som fd diplomat åtnjuter sin frihet att slippa vara så diplomatisk. Jag hoppas innerlig att förslaget mer var tänkt att väcka debatt vars syfte var att öka på trafiken till newsvoice.

Om inte, så har jag liknande absurda pragmatiska förslag som drastisk skulle lösa både självmordens dilemma samt dessutom bespara det obehaget som mördare får erfara genom polisens efterforskningar och eventuella rättsliga efterspel med både rättegångar och påföljder, nämligen genom att bygga en portal, eller möjligen en app, där bägge parter får möjlighet att träffas och leva ut sina respektive lustar- en win, win situation således.

Gunnar Andersson
Gunnar Andersson
Gäst
28 juli 2018 kl 07:05

@Ale
Genom att komplettera ROT-och RUT-avdragen med ett KUK-avdrag, skulle iallafall medelklassen kunna ha råd med ett veckobesök på bordellen.
Sådan är kapitalismen…

Ale
Ale
28 juli 2018 kl 06:51

Våldtäktsepidemin och Sexköpslagen har inget med varandra att göra. Ty efter att Sexköpslagen trädde i kraft så steg inte antalet våldtäkter.

Ale
Ale
28 juli 2018 kl 06:46

Janne: “Märkligt nog passar Ales finansiella spekulationer inte alls ihop med verkligheten i Mellaneuropa”.

Om denna kommentar syftar till att stödja iden om statliga bordeller eller inte, är inte lätt att säga. Jag tolkar kommentaren så i vart fall. Nu har vi redan lämnat den sakliga delen i debatten för att i stället bereda plats åt retorikens språkliga spetsfundigheter, så jag fortsätter i den andan:

Märkligt nog passar Jannes spekulationer inte alls ihop med verkligheten; men för att få verkligheten att passas ihop, måste det föreligga brist i den introspektiva förmågan. Detta om man med emfas hävdar att staten (någon annan) skall peka ut individer som med sina mest intima delar är till för Jannes lustar men samtidigt inte är villiga att vända på steken och föra över diskussionen på Jannes egna nära och kärast mest intima delar på liknande sätt. I min bok göra man i så fall skillnad på mänskor i bemärkelsen att jag är grandios och kan inte kränkas, emedan andra är till för mina lustar. Problemet är med dessa glasögon är att andra kanske inte delar spegelbilden, utan ser perspektivet tvärt om: nämligen att Jannes nära och kära är till för att tillfredsställa deras lustar.

För övrigt är mellaneuropa, med lägre priser på prostituerade, nu befriat från våldstäcker?

Janne
Janne
Gäst
27 juli 2018 kl 19:18

Låt oss försöka återgå till det problem som diskussionen i början ville ta upp: våldtäktsepidemin. Sexköpslagen är ju här värdelös eftersom ingen förövare betalar för en våldtäkt. Samköpslagen ren och naiv idioti i detta sammanhang. Sexkurser för migranter likaledes ofattbart dumnaivt. Om de f.ö. lär sig att knyta kontakter med inhemska tjejer så är det helt säkert inte för kärlek och vi kommer där också in på ett nytt och vidrigt problem: s.k. ”heders”-mord när tjejen vill göra slut! Sådana har ju inte det minsta med heder att göra utan bara med ren primitivitet.
Skall vi alltså offra alla dessa kvinnor på den politiska korrekthetens altare med käbbel hit och dit utan åtgärder? Prostitution är ett kontroversiellt förslag, men har någon ett bättra som också kan änkas fungera i verkligheten?

Janne
Janne
Gäst
27 juli 2018 kl 17:24

Märkligt nog passar Ales finansiella spekulationer inte alls ihop med verkligheten i Mellaneuropa…

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
26 juli 2018 kl 14:53

@ Ale 26 Jul, 2018 at 14:26,

Ha-ha, du har så rätt!

Ale
Ale
26 juli 2018 kl 14:26

Min poäng är att varje besök skulle kosta ca 4500 kr. Skulle våldtäkterna minska? Vilka ensamkommande, testosteronstinna unga män med okänd identitet och bakgrund skulle ha råd? Om inte, skulle de begära prostitutionsbidrag i så fall och av vem?

Ivan Björn
Ivan Björn
Gäst
26 juli 2018 kl 14:15

Jag tror att följande artikel kan kasta lite mera ljus över problematiken

Sexual energi
Länk: https://2012portal.blogspot.com/2018/03/sexual-energy.html?m=1

Ivan Björn
Ivan Björn
Gäst
26 juli 2018 kl 14:15

Jag tror att följande artikel kan kasta lite mera ljus över problematiken

Sexual energi
Länk: https://2012portal.blogspot.com/2018/03/sexual-energy.html?m=1

Ale
Ale
26 juli 2018 kl 13:35

Om man staten legaliserar prostitution gör staten sig samtidigt skyldig till koppleri. Skulle verksamheten i dagens marknadsmässiga tidevarv dessutom bära sina egen kostnader (och statens kringkostnader) skulle priset bli högt. Lätt till skatt på moms och moms på skatt – ungefär son elräkningen som slutkunden ser. Så hög skulle priset bli besutten pervers rik andel av den manliga befolkningen skulle ha råd att betala för något som den mer fattiga delen av den manliga befolkningen får gratis i äktenskapet.

Vad skulle de prostituerade få i lön? Förmodar att här talar vi inte om ackordslöner. Säg 2 – 3 kunder per dag, då mycket tid går åt att dels lunch, en kortare rast mellan varje session samt ATP-möten och handledning, läkarbesök, fackmöten, friskvårdstimme osv…

Lönen skulle ligga på minst 30 000 kr i månaden EFTER skatt.

Månadslön + Arbetsgivaravgift: 53,882 kr

Månadslön: 41,000 kr
Grundavdrag: -1,100 kr
Beskattningsbar lön: 39,900 kr

Skatter

Kommunalskatt 6,914 kr
Landstingsskatt: 4,827 kr
Statlig skatt: 665 kr
TV-skatt 108 kr
Värnskatt: 0 kr
Jobbskatteavdrag: -2,044 kr
Total: 10,470 kr

Avgifter:

Kyrkoavgift: 410 kr
Begravningsavgift: 25 kr
Arbetsgivaravgift: 12,882 kr
Total: 13,317 kr
Resultat
Samtliga skatter och avgifter: 23,791 kr

Lön efter skatt: 30,091 kr

Men detta räcker inte. Konsultation av psykolog, läkare och psykiatriker, försäkringar. Säg det dubbel kostnad för kunden, minst. Månadslön + Arbetsgivaravgift:

53,882 kr x 2 = drygt 107 000 kr månaden x 12 = ca en miljon tre dundra tusen per år. Minst 10 anställda = nästan tretton miljoner per år. Utslaget på antal session per år:

En prostituerad jobbar 20 dagar i månaden 3 session per dag. Plus 8 veckor semester. Det gör 10 månader och 20 dagar i månaden: alltså 200 dagar per år x 3 session = 600 kunder per år x 10 = 6000 kunder.

Totalt intäkten 6000 session totalt som skall täcka kostnaden på tretton miljoner per år. 13 000 000 delat med 6000 = 2166 kr plus skatt 29 % = 2794 plus moms 25 % = 3492. Men det räcker inte heller. Tvätt, vidareutbildning, arbetskläder. Hyra 250 000 per år (lyx). Säg ca 5 000 kr per besök. Plus bot om tiden går över en timme.

Sture B
Sture B
Gäst
26 juli 2018 kl 12:03

Men problemet är att om man legaliserar prostitution så godkänner man i viss mån människohandel och det kan bli ett sluttande plan. Visst, även hederligt löneslaveri är en form att prostitution men där får du ändå behålla ett visst mått av värdighet. Att mot ersättning låta andra penetrera din privataste sfär är själsdödande. Jag känner en tjej som under en period sålde sig själv och även om hon inte är representativ för hela gruppen, så ser jag ändå vilka spår det har satt. Den lyckliga horan är nog mer ett undantag än en regel. Det där med frivillighet är ju också rätt så relativt till hur den övriga livssituationen ser ut. Att inte ha något val och frivillighet är inte en och samma sak och att utnyttja detta är inte okej. Oavsett laglighet.

Ska man sen bara fokusera på behovet hos konsumenten samtidigt som man negligerar effekten på säljaren är man inne på en farlig väg. Hur gör man då t.ex. med dem som inte tänder på vuxna och istället har ett behov av barn? Åldern för lovlig är femton men den lagen går ju att ändra och frivillighetsaspekten går nog att överbrygga med glass, godis och videospel. Med föränderliga lagar och en flytande moral så blir allt möjligt.

Sen är det även många stackars människor som dör i transplantationskön samtidigt som det går runt en massa fattiga människor med överflödiga organ. De i kön har ett behov av organ och de fattiga behöver pengar. Om marknaden ska styra så kan de fattiga sälja en bit lever, en lunga, en njure eller hyra ut en ledig livmoder. Det här är inte lagligt men även detta går ju att ändra på om människoproppen ändå ska ut på marknaden.

Sture B
Sture B
Gäst
26 juli 2018 kl 10:33

Jens Jemdal får ha vilka åsikter han vill och för min del är det också helt okej att han framför dem här. Sen får jag i min tur tycka vad jag vill om hans åsikter som andra får tycka om mina. Annars blir det ju samma skitnödigt nervösa debattklimat som i den övriga PK-psykosen.

Ale
Ale
26 juli 2018 kl 05:12

Janne: “Eftersom Ale tycks vara väl insatt i miljön”. Vet inte vilken miljö som kommentatorn avser? Antar att det gällde porrklubben Manhattan? Bakgrunden var en TV-dokumentär ala “Fråga-Olle” som jag såg i början av 90-talet och med mitt elefantminne googlade jag bara. Artikelförfattaren åberopar någon slags praktisk lösning på ett importerat kulturproblem: nämligen syns på kvinnor i mer konservativa kretsar inom Islam. Mitt inlägg gick i samma absurda praktiska andan. Janne ber mig att ge konkret förslag om vad man kan göra mot den importerade våldtäktsepidemin, trots att jag var precis det jag gjorde i inlägg ovan, något som Janne tydligen missade?

Torbjörn Sassersson red.
Admin
25 juli 2018 kl 20:59

En del undrar varför jag låtit publicera denna artikel. Här är mitt svar:

Ska man driva ett trovärdigt medie måste man tillåta debatt och vänster/höger måste få komma till tals. Man måste tillåta åsikter även om man själv som publicist anser att det som står i debattartikeln är fel eller dåligt. Artikeln i fråga är skriven av en debattör bland många. Kommentarsfältet är öppet för att diskutera eller korrigera. Det finns över 7000 publicerade artiklar i NewsVoice.

Debattartikeln ger inte sken av att vara en vetenskaplig produkt eller vara resultatet av statistiska studier.

Med andra ord är jag inte orolig för min trovärdighet. Det är bara det medie som drivs av politisk korrekthet, vänster- eller högerpolitik som bör oroa sig för sin trovärdighet.

Jag anser att i samma ögonblick som medier annonserar sina politiska hemvister har dessa omedelbart förlorat all trovärdighet eftersom ett medie som är partipolitiskt eller PK-ideologiskt inte längre uppfyller kraven på att få kalla sig ett oberoende kvalitetsmedie. De borde istället kalla sig något annat, tex parti- eller PK-kanal, Industrial Service istället för Public Service.

Personligen tycker jag att Jerndals artikel är precis lagom tankeväckande och provocerande som en bra debattartikel kan/bör vara.

Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

Janne
Janne
Gäst
25 juli 2018 kl 13:52

Eftersom Ale tycks vara väl insatt i miljön ber vi honom ge ett konkret förslag om vad man kan göra mot den importerade våldtäktsepidemin.

Sture B
Sture B
Gäst
25 juli 2018 kl 08:57

Du får redan sälja det som är straffbart att köpa. Så i princip är redan prostitution tillåten fast med en ologisk liten tvist. Vilket är lagstiftarna i ett nötskal.

Att doppa veken i en hora har ingenting med intimitet att göra. Det är en ren ekonomisk transaktion av karaktären “töm och glöm” och då duger det nog lika bra med en gummifitta. Gummifittan är en engångskostnad vilket borde glädja alla kåta fattiga människor. Är dessa kåta fattiga människor lite invalidiserade så kan de köpa en mekanisk konstruktion som för gummifittan fram och tillbaka. Det här blir lite dyrare men även detta är ändock en engångskostnad. Sen tillkommer i och för sig glidmedel men det går nog lika bra med en saftig snorloska om man då är riktigt fattig och kåt. Är man testosteronstinn och våldtäktsbenägen men ej invalidiserad kan man sätta hjul på gummifittan, så man får jaga ifatt den innan fullbordad betäckning är ett faktum.

Sen måste man faktiskt tänka på alla dessa stackars människor som av olika skäl som fattigdom förenad med dålig utbildning och psykologiskt självskadebeteende som inte har möjlighet att finna den försörjning de behöver på annat håll. Tror knappast att ett antal solkiga sedlar på nattygsbordet väger upp de psykiska ärr man får av att bli penetrerad enligt löpande-band-principen. Men eftersom dessa människor garanterat faller utanför den egna familjesfären behöver man troligtvis inte känna någon empati med dem. Problemet med selektiv empati är att den av andra kan upplevas som lite hycklande.

Ale
Ale
25 juli 2018 kl 05:48

Säger bara Fy fan. Nej, obligatorisk nofap-undervisning i skolorna. All sex utanför äktenskapet bör kriminaliseras.

Ale
Ale
25 juli 2018 kl 05:31

Frågan är populistisk och enfaldig. Det finns en porrklubb vid namn Manhattan i Stockholm som är utrustad med en extra finess nämligen Glory Hole. För Er som inte vet vad Glory Hole är: så är det ett håll i väggen lagom för att stoppa in penisen. På andra sida sitter en bög. Bara blunda och tänk att det är en statlig anställd prostituerad på andra sidan. Det är dessutom gratis.

http://www.manhattan.nu

Erik Gustafsson
Erik Gustafsson
Gäst
24 juli 2018 kl 22:46

Jaha???!?.
Om vi skulle ge gratis heroin åt alla våldsamma heroinister, Obegränsat med pengar åt alla bankrånare, Maskingevär åt alla som är dömd för vapenbrott och mer makt åt alla maktgalna politiker.
Då ni då har vi nog ej löst någonting alls.

Klotter eller poesi. Erik G

Janne
Janne
Gäst
24 juli 2018 kl 20:19

Det märks tydligt att knappast någon som diskuterar här vet hur det fungerar där det fungerar. Jag har bott i Mellaneuropa i 50 år och rest mycket där. Man kan under en så lång tid inte undgå en viss insyn om man inte stapplar som en blind genom gatorna. Det går inte till som Liz Bryman bryr sig. De som vill befatta sig med frågan bör göra en studieresa där! Man må tänka sig som ett hotell där en del rumsdörrar står öppna där en dam är ledig att ta kontakt med. Eller en lokal med kontaktmöj-ligheter och ”chambres separées”. Eller liknande. Dessutom tyvärr också plump gatuprostitution. Inget är subventionerat men legitimiserat, t.ex. kan damerna ha ett särskilt “tjänstekort” mot att de läkarundersöks regelbundet, utfärdat av en myndighet. Det är alltså frågan om att tillåta sådan verk-samhet under en vettig kontroll. Tyvärr arbetar säkert maffior i detta också och inte alla damer gör det verkligt frivilligt, men antagligen arbetar ett stort antal någorlunda utan tvång. Just här behövs ett statlig översikt.
Det stora problemet när detta en gång i tiden skedde privat men okontrollerat i Sverige torde vara att pengar tjänades utan att betala skatt, den största av alla tänkbara synder i vänstersamhället. Inte så mycket sociala, humanitära och hälsomässiga betänkligheter. Även detta skulle kunna regleras med en vettig översikt i tillräcklig frihet.

Liz Bryman
Gäst
24 juli 2018 kl 16:01

@Janne Forsström

Tack för att du uppmärksammat mina kommentarer som medges vara något långdragna. Du bemärker att [jag, i din uppfattning tycks] “.. ha ett personligt problem med frågan som gör det svårt för [henne] att få en vidare syn på den och kompletterande se det ur andra synvinklar.”

Må ha missat den s k frågan, fanns det en? Inte så klart att döma av artikeln som gömmer ämnet i otaliga filosofiska jämförelser för att bevisa att idén måste vara förträfflig särskilt som den ej är ny.

Som jag observerat från de vidaste vinklarna består artikelnämnet av ett förslag att lösa vissa samhällsproblem. Dessa är våldtäkt, manlig migrantöverflöd och brist på könslig avreagering p g a testosteronöverflöd, ensamhet och/eller svårighet att finna partner.

Sammanfattat i ett drag består lösningen av en skatteunderstödd statsskött inrättning i form av en terapeutisk sjukvårdsklinik för testosteronöverflödsfall och våldtäktare.

Medger att jag ser två problem:
1. Grov förnedring av kvinnor, och
2. Skatteunderstödd prostituering.

De två anledningarna borde vara tillräckliga för att skrinlägga förslaget i dess presenterade utformning. Hoppfullast är jag inte ensam om personliga problem med dem.

Även Charles de Gaulle, fransk president, drog gränsen vid vissa välmenta samhällsprogramsidéer. Närmad om hur han ställde sig till ett skolprogram med gratisutdelning av kondom för att förebygga tonårshavandeskap svarade han, “Frankrike understödjer ej andra sorters underhållning så detta är inget undantag.” [France ne supporte pas d’autre formes d’amusements donc cela n’est pas une exception.]

Janne
Janne
Gäst
24 juli 2018 kl 15:40

Det märks tydligt att knappast någon som diskuterar här vet hur det fungerar där det fungerar. Jag har bott i Mellaneuropa i 50 år och rest mycket där. Man kan under en så lång tid inte undgå en viss insyn om man inte stapplar som en blind genom gatorna. Det går inte till som Liz Bryman bryr sig. De som vill befatta sig med frågan bör göra en studieresa där! Man må tänka sig som ett hotell där en del rumsdörrar står öppna där en dam är ledig att ta kontakt med. Eller en lokal med kontaktmöj-ligheter och ”chambres separées”. Eller liknande. Dessutom tyvärr också plump gatuprostitution. Inget är subventionerat men legitimiserat, t.ex. kan damerna ha ett särskilt “tjänstekort” mot att de läkarundersöks regelbundet, utfärdat av en myndighet. Det är alltså frågan om att tillåta sådan verk-samhet under en vettig kontroll. Tyvärr arbetar säkert maffior i detta också och inte alla damer gör det verkligt frivilligt, men antagligen arbetar stt stort antal någorlunda utan tvång. Just här behövs ett statlig översikt.
Det stora problemet när detta en gång i tiden skedde privat men okontrollerat i Sverige torde vara att pengar tjänades utan att betala skatt, den största av alla tänkbara synder i vänstersamhället. Inte så mycket sociala, humanitära och hälsomässiga betänkligheter. Även detta skulle kunna regleras med en vettig översikt i tillräcklig frihet.

Mats Jangdal
Gäst
24 juli 2018 kl 10:30

Det största problemet med Jerndals artikel är att han inte tydligt nog separerat tanken om legala sextjänster från den om hur man hanterar våldtäktsmän och då i synnerhet importerade sådana.
Det blir alltså minst tre olika debatter som ska föras i samma kommentarsfält. Det blir ingen ordning och ideliga sammanblandningar och missförstånd. Vilket naturligtvis underlättar för skenheliga ståndpunkter om den rena kärlekens välsignelser, eller hur vi nu ska sammanfatta det.

Debatten i denna tråd är nu för långt gången för att rädda det nyktra samtalet, så detta får bli mitt avskedsord till dem som vill fortsätta missförstå och misskreditera.

Janne
Janne
Gäst
24 juli 2018 kl 10:27

Liz Brymans ordflöde fyller en större del av den här spalten. Detta tyder, psykologiskt, på att hon torde ha ett personligt problem med frågan som gör det svårt för henne att få en vidare syn på den och kompletterande se det ur andra synvinklar.
Men är det inte effektivt redan så att den nuvarande politiken har gjort landet till en stor gratisbordell? Det är bara att ta för sig och vara säker på att man har en stor chans att slippa straff, eller att straffet åtminstone blir mninimalt – om man är migrant. Läste idag om att en minderårif flicka blev – faktiskt “sönderknullad” så att hon blödde – och psykiskt samt fysiskt skadad för hela livet! Som vanligt kommer det att daltas med föRÖVarna… De klarar sig undan sexcköpslagen för de tar för sig gratis. Och tar sig förbi den vansinniga samförståndslagen som i praktiken bara gäller infödda och som dödar all det sköna med kärlek och ömhet om man först skall begära underskrift! Efter den finns nog ingen lust kvar, så att det inte blir någonting ändå…

Emilia
Emilia
Gäst
24 juli 2018 kl 05:00

” De som arbetar där – både kvinnor och män – skall ses som räddande änglar som frivilligt ägnar sig åt att hjälpa människor i nöd”
”Nu ser jag prostitution, om den utövas på ett rätt, ansvarsfullt och kärleksfullt sätt, som en stor välsignelse för mänskligheten, som är värd att respekteras, uppmuntras och vårdas på alla vis.”

I väntan på de statliga bordellerna (eller vad man nu skulle vilja kalla dem istället), som kommer att ta evigheter att genomföra med all byråkrati och opinionsbildning som ska till innan, föreslår jag artikelförfattaren att han startar en hjälporganisation med sin närmaste krets.
Han har kanske en fru, döttrar och söner som kan hjälpa till med det praktiska. Kanske har han andra anhöriga och vänner som kan hjälpa till med denna, för mänskligheten, välsignade gärning.

Jag tar för givet att JJ redan idag ger en och annan stackare en hjälpande hand och att han uppmuntrar barn, barnbarn, övrig släkt samt vänner att fundera på en karriär som sexängel på ett statligt, kameraövervakat sexotek.
Om han inte gör det, vilket är högst troligt, så är artikeln blott ett ordrikt hyckleri.

Emilia
Emilia
Gäst
24 juli 2018 kl 04:45

” De som arbetar där – både kvinnor och män – skall ses som räddande änglar som frivilligt ägnar sig åt att hjälpa människor i nöd”
”Nu ser jag prostitution, om den utövas på ett rätt, ansvarsfullt och kärleksfullt sätt, som en stor välsignelse för mänskligheten, som är värd att respekteras, uppmuntras och vårdas på alla vis.”

I väntan på de statliga bordellerna (eller vad man nu skulle vilja kalla dem istället), som kommer att ta evigheter att genomföra med all byråkrati och opinionsbildning som ska till innan, föreslår jag artikelförfattaren att han startar en hjälporganisation med sin närmaste krets.
Han har kanske en fru, döttrar och söner som kan hjälpa till med det praktiska. Kanske har han andra anhöriga och vänner som kan hjälpa till med denna, för mänskligheten, välsignade gärning.

Jag tar för givet att JJ själv ger en och annan stackare en hjälpande hand redan idag och att han uppmuntrar sina barn, barnbarn, övriga släktingar samt vänner att åtminstone fundera på en karriär som sexängel på ett blivande statligt, kameraövervakat sexotek.
Om han inte gör det, vilket är högst troligt, så är artikeln blott ett ordrikt hyckleri.

Sture B
Sture B
Gäst
23 juli 2018 kl 23:12

Jag har lite idéer om hur man skulle kunna lägga upp detta rent praktiskt. Sen vill jag även lyfta fram vilken positiv synergieffekt det här kan ha på resten av samhället. Med avseende på brottsprevention, ekonomi och underhållning i ett enda genialt drag.

De dömda våldtäktsmännen kan bemanna de statliga bordellerna. Det är bara att stifta en lag som vid andra förseelsen medför ett obligatoriskt könsbyte och när det läkt ihop avtjänas strafftiden på bordellen. Tror även det kan vara av ett terapeutiskt värde att få känna av andra änden av ett övergrepp.

Som underhållning kan jag tänka mig Stefan som på rider en åsna medan Magdalena rider Stefan. I hörnet sitter Gudrun och kissar samtidigt som hon öppnar ölflaskor och skjuter pingpong-bollar. Håller värmen i sig kan Sverige bli det nya Thailand och tänk på vad det skulle innebära både för turistnäring som statskassa.

Liz Bryman
Gäst
23 juli 2018 kl 21:12

@Tant Pia

Tack för komplimangen. Ser att du har tänkt ett par steg framåt ifråga om “vem skulle betala kalaset?” Ja, enligt Jerndal skulle s-xklinikerna vara statligt drivna så vi kan gissa vem som pungar ut då. Mats Jangdal må ha en bättre idé, se min kommentar till honom.

@Birgitta

Tack för din kommentar. Din sista paragraf summerar det väldigt fint.

@Kerstin Unger-Salén Carlsson

Tack för din kommentar. Glad att du påpekade att diplomater har råd med mycket de anser skattebetalarna skall fota för de som ej har råd. Diplomater är också avlönade av skattebetalarna. Deras goda idéer skall staten bekosta.

Liz Bryman
Gäst
23 juli 2018 kl 19:42

@Jens Jerndal Jerndal, ang din 16:33 kommentar till mig: Att jag presenterar en “fördomsfullt skeptisk eller negativ grundsyn, och fokuserar på enstaka symptom” håller jag ej med om. Har ej i min kommentar presenterat några fördomar mot andra än de vanliga fördomsfyllda manliga samhällsmedlemmarna som tror sig ha en gudgiven rätt att bedöma vilka som är dugliga eller odugliga i arbete, politik och samhällsvärde med könet som främst åtskiljande måttstock. Den måttstocken har alltid funnits i det svenska samhället som styrs av männens djupt rotade fördomar i fruktan att kvinnor kan bli starkare än dem och därmed överta ledning i allt. De kan aldrig glömma Drottning Kristina:s exempel. Eller Eva:s. Det är väldigt nobelt att vilja “..lösa våra medicinska, psykologiska och sociala problem [med att] angripa dem objektivt från ett övergripande helhetsperspektiv, och söka åtgärda deras djupaste orsaker.” Problemet med den lösningen är att nobla samhällsledare med förmåga, vilja, tid, eller kunskap att rätta till sådana sociala problem från något övergripande perspektiv existerar inte. Samhällsledare, politiker, är alltid efter snabba åtgärder i breda drag som vinner röstarnas beundran och stöd. Föreslå till politiker eller regeringar att de borde påbörja och stödja en omfattande universitetstudie i de djupaste orsakerna varför män våldtar så vunne de inga röster på det. De är pragmatiska män, ej akademiker med imponerande bakgrund och erfarenheter från studier och arbete i andra länder. Såsom en person som också bott, rest, studerat och arbetat i många länder utanför Sverige under de sista 60 åren (1958 tills nu)tror jag mig ha kommit ett gott stycke ifrån svenska PK-åsikter och fragmenterade analyser så medger gärna att dylika erfarenheter vidgar ens vyer. Det betyder dock inte att träden blir glömda för att blicken nu enbart borde riktas mot de stora skogarna. Från den utskottspunkten förlitar jag mig därför på att pragmatiska lösningar bör granskas först även när de bara är tillfälliga plåster. De kan ofta stävja en vidare snabb utveckling som endast förvärras om inget görs. Bättre än att sitta på händerna medan studieresultat inväntas för att avgöra eventuell bearbetning av de djupaste orsakerna till sagda problem. Att tillsätta en kommitté att studera problem är den vanligaste officiella (patetiska) ursäkten för att slippa göra något och bara hoppas att de försvinner av sig själva. Så även om jag håller med om att det är mycket vist att vilja lösa problem genom att angripa dem objektivt från ett helhetsperspektiv så undrar jag… Read more »

Liz Bryman
Gäst
23 juli 2018 kl 19:13

@Mats Jangdal

Du skriver, “..varför begränsa det (bordeller) till en statligt ägd tjänst eller service?”

Om du har en bra entreprenöridé i den vägen kan den kanske verkställas? Jerndal hävdar att bordellerna borde vara statsdrivna men han tänker byråkratiskt och skatteunderstött i det här fallet. Du tänker tydligen “utanför lådan” och får min applåd för det. Privatdrivna bordeller är inget nytt och du får säkert kunder omedelbart. Och om infödda svenskor ej vore intresserade av den karriären finns det gott om invandrare som kanske ställer sig villigare till den särskilt som språkförbistring ej förekommer i det jobbet. Du kan även bjuda in flera kvinnliga invandrare om du har brist på ansökare. Det finns många öar runt Sverige att köra hemliga pendelbåtar till så dina företag där vore ganska skyddade från skattmasar och arga äkta hälfter. Lycka till.

Liz Bryman
Gäst
23 juli 2018 kl 19:06

@Öystein Rönne

Jag skulle tveka att skylla invandrarnas ökande antal på den stigande våldtäktsvågen under de senaste åren. Infödda svenskar bidrar mer än det medges. När de ser att polisen är maktlös drar de nytta av det, känner sig trygga att våldta utan fruktan att gripas. Deras brott kan ju så lätt läggas vid invandrarnas dörr. Något annat som “inte tänkts på” heller, eller hur.

Liz Bryman
Gäst
23 juli 2018 kl 18:10

@Ale Du skriver, “Ge inte akt på och bejaka inte lusten ytan tygla den så gör du som Steven Jobs, Muhammad Ali och Sigmund Freud som alla var vinnare. ” Det låter som om du hävdar att dessa män alltid “tyglade” sina lustar för att bli vinnare. Tvärtom, de engagerade sig mycket i sina “lustar” men motstod dem för vissa tidsperioder när de ansåg att extra energi behövdes för ändamål som överskuggade deras könsliga behov: No S-x, Please. I Have a Game Tomorrow. https://www.nytimes.com/2015/12/04/fashion/mens-style/does-celibacy-help-your-game-no-sex.html Och de skulle säkert aldrig hållit med dig att “kriminalisera s-x utanför äktenskapet.” Chrisann Brennan som var en ex-flickvän till Steve Jobs nämner i sina memoarer att han visserligen trodde på att konservera sina vitala energier (för sitt arbete). Men eftersom de ej var gifta skulle han nog ej gått med på att “kriminalisera s-x utanför äktenskapet”. Muhammad Ali hade inga fördomar om s-x utanför äktenskap heller som du kan läsa om också på Nätet. Han avstod före stora matcher mest för att det skulle varit en distraktion när han ville koncentrera sig på träning för att vinna. Alltså inte för att det vore kriminellt eller syndigt ens. Om Sigmund F:s vanor låter jag läsare finna referenser till och kommentera om här. Vad jag minns ha läst var han obsessiv angående sina patienters drömliv som han alltid tolkade från ett s-xuellt perspektiv. Kanske var det Sigge:s eget sätt att avreagera sig, vem vet. Avstånd från s-x har jag svårt att tro SF praktiserade. Ale, din åsikt är alltså att om folk bara säjer NEJ skulle allt bli bra och alla lyckliga och inget kriminellt uppstå. Det är ju också en utopisk åsikt, ej ett förslag till konkret lösning på problemet med våldtäkter. Kan du föreställa dig själv klappa en våldtäktsman på axeln när han ligger över sitt offer och föreslå honom att bara Säja NEJ? Jaså, inte? Vad annat kan du föreslå som kanske hjälper att stoppa honom och andra som gör som han? Som du vet gör polisen ingenting numera. De är helt överväldigade av anmälningar så de har nästan givit upp. Vi kvinnor speciellt väntar med åthållen andning på lösningar i problemet. Allt vi kan göra är att strida emot med fara för våra liv och tro och hoppas att polisen haffar gärningsmännen. Så vi väntar och väntar. Hittills har inga praktiska lösningar presenterat sig så det ser ut som om vår väntan blir… Read more »

Liz Bryman
Gäst
23 juli 2018 kl 17:04

@Jens Jerndal Jerndal Du hävdar att, “Det enda pragmatiska och naturligt människovänliga sättet att lösa problemet med testosteronöverskott och våldtäkter, är att inrätta väl organiserade bordeller dit den unga manliga överskottsbefolkningen inbjuds att avreagera sig och uppleva mänsklig intimitet.” Det är nog inte det ENDA sättet. Det finns många andra möjligheter att underlätta det s k problemet med testosteronöverskott. Här är några förslag som kanske kunde fungera för den “unga manliga överskottsbefolkningen” (m a o invandrarna): 1. Föreslå en idé till Astra eller Merck att uppta tillverkningen av bromin använt under krigsåren för att dämpa soldaternas kroppsliga lustar, det verkade fint då. Kan blandas i mat och drycker som invandrare köper med sina migrantrabattkort eller kuponger. 2. Föreslå att svenska staten bygger särskilda inhägnade invandrarstäder i Lapplands stora skogsområden nära finska gränsen och låta dem arbeta med skogsunderhåll, järnvägs- och vägförbättring i de områdena. Ifall de inte trivs ligger både Finland och Ryssland nära och de kan anhålla om invandrartillstånd där (eller rymma dit). Bromin behövs kanske ej här: de har varandra till sällskap. Fångläger menas inte här: Endast områden där invandrare får bo och vistas i varandras sällskap i jobb och samhälle, tala sina egna språk, skipa lag och upprättelse efter egna lagar utan svensk inblandning. Det betyder naturligtvis att de är ansvariga för egna sjukhus, brandkårer, mataffärer, apotek, skolor och transport. Inga skatter indrivs av svenska staten men inga förmåner utdelas heller; städerna är helt självförsörjande. En regel: Om invandrare en gång accepterat att bo där får de ej lämna staden, den är deras helt och hållet. Resten av Sverige blir förbjudet område och svenskar utanför får ej tillträde heller utom om de fått tillåtelse av invånarna för leveranser av föda, mediciner, etc. som måste betalas för. Sovietunionen byggde dylika städer både för fångar och kärnfysiker så exempel finns. USA gjorde också så för sina indiansstammar och gör det än i dag. Fast de får lämna reservaten men gör det inte så ofta. De har sina egna land inom USA, deras lagar och regler lyder inom reservaten. 3. Föreslå att svenska staten förhandlar med andra nationer om utbyte av invandrare i Sverige mot antingen andra men mer acceptabla invandrare eller invånare från deras länder. Andra förhandlingsmedel av värde kan tänkas med förstås: Pengar, vapen, olja, kryddor, ädla stenar, mera bromin, bilar, ja, vad som helst som Sverige behöver mer än oanställbara invandrare. Kina kanske vore intresserat. Deras arbetare… Read more »

Mats Jangdal
Gäst
23 juli 2018 kl 16:37

Jag såg inte att Jerndals föreslog att det statliga ägandet skulle innebära subvention av verksamheten. Istället antog jag att den före detta statstjänaren såg en slags kvalitetsgaranti i statligt ägande.
Men jag är inte säker på den garantin.
Jag förutsätter i hela mitt resonemang att dessa sexarbetare har sökt sig till sitt jobb av intresse och frivillighet. Troligen har inte alla samma fallenhet för jobbet, så det bör inte avfärdas enkelt eller låg status.

Någon här har gått på myten att våldtäkt alltid är en maktdemonstration. Det kanske var nästan sant när vi hade den gamla definitionen, att där måste förekomma våld eller hot om våld för att det skulle vara våldtäkt. Med dagens definitioner, där räcker med missförstånd eller bristande kommunikation om samförståndet, är det sannolikt mycket mindre en fråga om makt och mer en fråga om kåthet som hanteras olyckligt eller inte alls.

Andra anser att deras egen avhållsamhet nödvändigtvis måste gälla också alla andra. Vilka bigotta hycklare dessa är!

De flesta verkar tro att dessa sextjänster avses ersätta äktenskapligt sex. Det kan säkert bli så i vissa fall. Men det finns så många människor som inte är gifta eller sammanlevande med någon sexpartner. Ska de förvägras sex helt och hållet?

Feminismen går ofta ut på att kontrollera mäns sexualitet, straffa genom uteblivet sex. Det är klart att denna kontroll av männen hotas om tjänsten kan köpas lagligt. Bara av den anledning är detta ett bra förslag, en ökad jämlikhet mellan könen.

I Tyskland finns statligt kontrollerad sextjänst att köpa för handikappade människor. Det är en del i deras vård och rehabilitering. De som i sin godhet och blindhet för sina egna fördomar tror att handikappade människor är attraktiva som sexpartners och för äktenskap, kanske ska tänka ett varv till.

Och så vidare. Vad trött man blir på förnumstiga människor som vill göra sin inskränkthet till lag för alla andra. Varför inte låta fri vilja, frivillighet och frihet gälla?

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
23 juli 2018 kl 16:12

Diplomater har väl råd att betala för horor med egna medel? Detta förslag var något av det dummaste…Idag finns det “institutioner” som man kallar massage m.m… Mina skattepengar vill jag inte ska gå till att tillfredsställa några kåta “gubbar”!

Birgitta
Birgitta
Gäst
23 juli 2018 kl 12:24

Förstår inte varför staten ska tillhandahålla bordeller med skattebetalarnas pengar. Vad jag förstår handlar ett besök hos ett luder mindre om att få känna ömhet än att snabbt få tömma pungen. Varför ska jag betala med min penningpung för detta? Det får vara en ände på allt som skattebetalarna ska stå för. Låter helt horribelt att sexarbetare dessutom ska ha lika höga löner som akademiker som slitit under flera år och som dessutom får mindre pensionspoäng av detta än en outbildad sexarbetare som börjar sin bana i unga år. Hur svårt är det att sära på benen? Det här måste vara ett av de okvalificerade arbetena som man nu efterlyser. Bättre att Jens Jerndal med familj ställer upp ideellt för att slösa med ömhet. Sedan finns det en hel hop med batikkärringar/godhetsmänniskor som kunde ställa upp i mer organiserade former för dygnet runt-service för alla sextörstande. Landet har importerat ett stort antal män för att skapa olika typer av problem i landet. Med tanke på det stora kvinnounderskottet i den här gruppen av människor vore det kanske lämpligt att de får en uppblåsbar Barbara/dildo vid deras ankomst alternativt att man importerar några av deras egna kvinnor för sexuell tjänstgöring (work permit) så att de kanske även kan tala några ord med varandra före akten? Jens Jerndal kastar fram en urdålig idé som ska försöka lösa de problem som socialismen skapat (social engineering) genom att med olika reformer, lagar m m lösa upp kärleks- och tillitsfulla relationer mellan makar och mellan föräldrar och barn. Målet är att skapa rotlösa och svaga individer som bara ser en annan människa som ett objekt att tillfredsställa sina lustar på. Rättsväsendet ser lätt på sexbrott där dessa verkar utgör en slags erkänd norm där kåtingar, som går löst på allt på två ben, oavsett ålder eller kön, knappast får något straff alls. Skulle verkligen en byråkratisk institution kunna lösa instanta sexuella behov? Som kvinna väljer jag att sublimera mina sexuella känslor då inget sex är bättre än att ha sex bara för att lätta på trycket. Man kan alltså ha väldigt bra sex i tanken med någon som man verkligen ömmar för än att ha känslomässigt tomt sex. Dagens kulturella utbud av sexanspelningar i musikvideosar, reklam och filmer m m uppmuntrar till avpersonifierat sex. Sex och kärlek handlar om attraktion mellan två parter och som förstärker deras inbördes förhållande. Kanske därför denna typ av relation… Read more »

Bengt
Bengt
Gäst
23 juli 2018 kl 12:02

Nästa logiska steg blir väl att de s.k. ensamkommande från Afghanistan blir anställda som sexterapeuter för sexuellt frustrerade medelålders svenska kvinnor.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
23 juli 2018 kl 11:03

@ Ale 23 Jul, 2018 at 07:28,

Jag tror att det handlar om både sex och makt. De som begår våldtäkt är såklart kåta (och ofta påverkade av alkohol och/eller andra droger), men en normalt funtad människa inser ju att man av den orsaken inte kan våldta någon. Här tror jag att den psykiska störningen kommer in.

Men i många fall handlar det säkert om att det i den kultur man kommer ifrån är en näst intill regel och etablerad rutin att våldta om man inte “får sitt” genom den mjuka linjen. Dessa är säkert många och svåra att spåra upp. Men självklart skall just dessa inte vårdas, utan utvisas om de dömts för ett övergrepp.

Dock har vi vid det här laget ganska många individer med ovan uppfattning i Sverige idag, som ett resultat av massinvandringen från “dessa kulturer”.

Oj, här blev det visst en effekt som vi “inte tänkt på” när vi i Sverige velat vara (skapat) hela världens tillflyktsort för de som påstår sig vara förföljda eller riskerar att dö i sitt hemland.